Книги с този етикет › естетика и етика


Етически студии. Васил Момов

Моралът пред провокациите на социалната динамика Прочети повече
Цивилизация и естествен подбор

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Философия и критика

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече
Анти-Дюринг

Превратът в науката, извършен от господин Ойген Дюринг Прочети повече


Анти-Дюринг

Превратът в науката, извършен от господин Ойген Дюринг Прочети повече


За човешкото щастие без илюзии

Здраво книжно тяло, без забележки в текста Прочети повече


Характери. Теофраст

Здраво книжно тяло, без забележки в текста Прочети повече
Есета. Том 1-2

Библиотека "Класическо наследство", № 9-10. Предговор, встъпителна студия и съставителство проф. д-р Исак Паси Превод от испански език Прочети повече
Методическо помагало по философия

За школите по основи на марксизма-ленинизма Прочети повече


Опити. Том 3

Неизползвана книга Прочети повече


Държавата. Том 3

Библиотека "Философско наследство" Прочети повече


Диалози. Том 2

Библиотека "Философско наследство" Прочети повече

 • Download
 • 19 April 2019 15:57
 • 155
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Диалози. Том 4

Библиотека "Философско наследство" Прочети повече

 • Download
 • 19 April 2019 15:45
 • 127
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пет средновековни философски трактата

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


Пролегомени. Имануел Кант

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече

 • Download
 • 19 April 2019 15:26
 • 156
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Етика. Бенедикт де Спиноза

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


За тялото

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


Изложение на моята философска система

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


Избрани диалози. Луций Аней Сенека

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


Реторика. Аристотел

Без подчертавания в текста. Прочети повече

 • Download
 • 19 April 2019 13:30
 • 104
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

За душата

Библиотека "Философско наследство" Прочети повече


Битие и нищо. Том 1

Опит за феноменологическа онтология Прочети повече

 • Download
 • 04 April 2019 09:03
 • 109
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 04 April 2019 08:48
 • 97
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Понятието страх

Неизползвана книга, незначително позахабени корици. Прочети повече


Болка за умиране

Неизползвана книга, незначително позахабени корици. Прочети повече
Критика на чистия разум / Критика на способността за съждение / Критика на практическия разум

Основната проблема и натрите Критики cc съдържа във въпроса: Как са възможни априорни синтетични съждения? Критиката на способността за съждение се занимава с въпроса за априорните принципи на естетическата преценка на красивото и възвишеното на природата и изкуството, а след това и с априорните принципи на логическата преценка на природата и според… Прочети повече


За възвишеното

Библиотека "Естетика и изкуствознание". Прочети повече


Лудвиг Фойербах и краят на класическата философия

Този български превод на „Лудвиг Фойер-бах" е направен по текста на последното изготвено от Енгелс издание на книгата — изданието й от 1888 г. При превода са взети предвид руският превод на Плеханов от 1892 r., сверен и поправен от Института по марксизъм-ленинизъм в Москва (изданието от 1940 г.), както и московското френско издание на книгата от 1946… Прочети повече


История на философията

От Древността до най-ново време Прочети повече


Лекции върху Маркс-Ленинизма

За курсове, кръжоци, самообразование и др. Прочети повече

 • Download
 • 01 February 2019 17:21
 • 135
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАВизантийска естетика

Теоретически проблеми Прочети повече


Ръженът на Витгенщайн

Историята на един десетминутен спор между двама велики философи Прочети повече
Философски новели

Поредици и библиотеки: Библиотека "Везни" Прочети повече


Увод в екософията

Философски проблеми на екологията Прочети повече
Superstitio. Walter Belardi

Неизползвана книга Прочети повече

 • Download
 • 09 November 2018 09:31
 • 126
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 21 October 2018 18:20
 • 130
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Отвори сърцето си

Будистки приказки за щастие Прочети повече

 • Download
 • 07 October 2018 01:18
 • 158
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Есета. Исак Паси

Философски литературни етюди. Френски моралисти Прочети повече

 • Download
 • 06 October 2018 21:49
 • 148
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Безкрайното търсене

Автобиография на един интелектуалец Прочети повече

 • Download
 • 06 October 2018 20:17
 • 130
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ерос и култура

Съвременни философи № 1 Прочети повече

 • Download
 • 03 October 2018 12:47
 • 142
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Любов и отговорност. Етика в секса

...... и като св. Павел, независимо дали е харесван или не, проповядва светлината на любовта и истината на Евангелието. Възприеман така, той е консерватор. Но основното в неговата мисъл и в неговата свещеническа мисия се отнася за човека. В този смисъл той е прогресивен. Според него „Църквата не е мястото за приобщаване на невярващите към вярата. Тя… Прочети повече • Download
 • 20 July 2018 12:37
 • 196
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 • Download
 • 20 July 2018 11:37
 • 165
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 04 July 2018 21:58
 • 174
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 26 June 2018 13:48
 • 190
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 15 June 2018 11:20
 • 167
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАНовото и старото в логиката

Критически увод към разработка на диалектико-материалистическата логика Прочети повече


Духът на атеизма

Въведение в духовност Прочети повече

 • Download
 • 16 April 2018 11:39
 • 306
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАБорбата на идеи в естетиката

Марксиско-ленинска критика на реакционните естетически учения Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2018 14:43
 • 252
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Що е физическа реалност?

Битие. Реалност. Съществуване Прочети повече

 • Download
 • 11 February 2018 14:41
 • 164
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 10 February 2018 23:07
 • 173
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАТолстой. Стефан Цвайг

Библиотека "Безсмъртни мисли" Прочети повече


Що е физическа реалност?

Битие. Реалност. Съществуване Прочети повече


Прогресъ и бедность

Изследване причините на стопанските кризи и на бедностьта, която расте съ увеличението на богатството. — Средството за избавление. Прочети повече


Философски речник

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Философски речник

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
В лабиринта на пророчествата

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Към вечния мир

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Философията на елинизма

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 03 November 2017 13:45
 • 210
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Антична философия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 03 November 2017 11:11
 • 158
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Естетически и критически съчинения

Поредици и библиотеки: Естетика и изкуствознание, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Съчинения. Том 1: 1901-1907

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 03 November 2017 10:58
 • 153
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЩо е физическа реалност?

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Способност за теории

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Размишления за практиката

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Размишления за практиката

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Антология по философия на историята. Гносеологическа проблематика

Антология по философия на историята. Гносеологическа проблематика. Сборник Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв. Ако желаете повече информация за книгата. Моля, използвайте формата за контакт "Съобщение / Запитване" в началната страница. Прочети повече
Проблемът за свойството

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Раждането на трагедията и други съчинения

Поредици и библиотеки: Естетика и изкуствознание, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Эстетика

Руски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Философски речник

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Велики философи. Част 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Логика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Естетичността

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Изкуство и социален живот

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 02 November 2017 16:40
 • 149
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАРечник по етика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Логический словарь-справочник

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кратка история на философията от Древността до най-ново време

Кратка история на философията от Древността до най-ново време. Сава Гановски Забележка: Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв. Ако желаете повече информация за книгата. Моля, използвайте формата за контакт "Съобщение / Запитване" в началната страница. Прочети повече


Перспективите на човека

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 02 November 2017 16:07
 • 130
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Загадка ли е общественото битие?

Поредици и библиотеки: Хоризонти, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 02 November 2017 15:57
 • 183
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кратък философски речник

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Византийска естетика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 02 November 2017 15:50
 • 165
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Немска класическа естетика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 02 November 2017 12:37
 • 170
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 02 November 2017 12:31
 • 133
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Естетиката на Кант

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Естетически студии

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Философия и биология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Любовта

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Естетиката на класицизма

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Етика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Йерархията: теория и методология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 01 August 2017 22:33
 • 123
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 01 August 2017 11:33
 • 179
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Естетиката на Кант

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 30 July 2017 12:48
 • 162
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАДуховният живот на обществото

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Критика неотонизма

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Съвременна буржоазна философия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Съдържанието накратко по глави: * Неокантианство Позитивизмът от края на ХІХ и началото на ХХ в. (емпириокритицизъм и сродни течения) * Философията на живота в Германия * Антиинтелектуалистичният интуитивизъм на Анри Бергсон (1859-1941) * Абсолютният идеализъм * Неохегелианството в Германия и Италия * Прагматизъм *… Прочети повече


Атлас

Поредица - Хроника. Прочети повече


История на философията в шест тома. Том 6. Книга 1-2

Превод от руски език; Неделчо Манев, Лазар Младенов Прочети повече

 • Download
 • 30 June 2017 10:59
 • 285
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философията от епохата на Възраждането до втората половина на XIX век. Том 1-2

Избрани страници от класически произведения на буржоазната философска мисъл Прочети повече

 • Download
 • 30 June 2017 10:41
 • 189
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕстетизъм, политика, жизнен проект. Фрагремационен контекст. Ивайло Кутов

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение..................3 Глобализацията: стандартизация на вкусове, добро или зло? ... 13 Естетика и естетизъм в жизнения проект на човека....................22 Още за естетизма и жизнения проект /Ницше/.............................52 Естетизмът: порив към персонално въздигане и средствата на естетико-политиката...55 Пределите като реконфигурация… Прочети повече

 • Download
 • 27 January 2017 11:27
 • 289
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Нравствени писма до Луцилий в два тома. Том 1. Луций Аней Сенека

Описание На Луций Аней Сенека (Младия) са единствените съхранени римски драми, но никой не се сеща за тях. Почти 20 века и почти без прекъсване се четат неговите Нравствени писма до Луцилий - свидетелство за мъчителното и почти безуспешно справяне с етичните терзания. Прочети повече


Оправдание на доброто. Том 1: Философия на нравствеността

Разглежда се основната нравствено-философска триада във философията на Соловьов: чувството за срам, жалостта и благоговението. Освен нея се разглеждат аскетизма, алтруизма, религиозното начало, добродетелите, хедонизма, евдемонизма и утилитаризма... Прочети повече


Основни течения на съвременната буржоазна философия. Митрю Янков, Мария Николова

В труда са систематизирани основните течения на съвременната буржоазна философия. За първи път у нас в достъпна форма се разглеждат най-влиятелните в мирогледио и идеологическо отношение направления и школи: неопозитивнзъм, критически рационализъм, философия на живота, феноменология, неотомизъм, персонализъм, структурализъм и др. Книгата е предназначена… Прочети повече


Философия на комуникацията. Елит Николов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД................5 ПЪРВИ ОЧЕРТАНИЯ: ОТРАЗЯВАНЕТО..........23 Философският интерес към отразяването..........23 Отразяването като свойство................28 Отражението, наречено «информация»...........32 Информацията и развитието................42 ПЪРВО ПРИБЛИЖЕНИЕ: ИНФОРМИРАНЕТО............50 Информационният обект. . . ................50… Прочети повече


Основни проблеми във философията от Бейкън до Маркс. Е. Панова

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор .... 5 Предговор към първото издание................7 В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО — МЕТОДЪТ Против схоластиката, за свободно от предразсъдъци философско мислене ......9 Източникът на грешките —- в разума. „Идолите на ума"................10 Новум Органум..............................................14 „Сетивните призраци" и тялото ....................................18… Прочети повече


Латинският Аристотел. Пиер Абелар - живот и дело. Ради Радев

Многостранно и богато, творчеството на Пиер Абелар принадлежи към най-хубавите страници на средновековната философска литература в Западна Европа. В предлагания труд авторът анализира и прави кратка характеристика на философските идеи на Абелар, като се стреми да създаде основа за една съществена корекция па господствуващата представа за Средновековието… Прочети повече


Критически студии. Атанас Илиев

СЪДЪРЖАНИЕ НИНА ДИМИТРОВА — ПАНОРАМА НА ИДЕИТЕ НА АТАНАС ИЛИЕВ ................ ПРЕДГОВОР — ОТ АВТОРА ......................39 Фиктивно отричане на идеализма във философията на Освалд Шпенглер .............................43 Мистифицирането на интуицията като чужда на интелекта във философията на Анри Бергсон........ Познанието на света чрез индивидуалните… Прочети повече


Философска проза в два тома. Том 1: За Германия. Хайнрих Хайне

Философска проза в два тома. Том 1: За Германия Хайнрих Хайне Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2017 21:23
 • 272
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хераклит. Живот и дело. Ради Радев

Личността на древногръцкия мислител Хераклит е една от странните загадки на философския живот на античния свят. Тя илюстрира много характерни и специфични черти от колоритния душевен свят на древния елин, обрисува динамичното и интимного съприкосновение на човека с природата, благородството на духа. Учението на древния мъдрец очертава не толкова теоретическата… Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2017 21:18
 • 313
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Антична философия. Колектив

ПРЕДГОВОР Христоматията «Антична философия» се състои от три части: Първата част представлява встъпителна студия, в която са очертани главните периоди в развитието на античната (древногръцка и римска) философия, нейните основни школи, направления и тенденции. Втората предлага фрагменти и извадки от съчиненията на най-видните представители на античната… Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2017 21:14
 • 212
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЭстетика. Юрий Борев

С современным состоянием эстетики, ее методами, законами и категориями знакомит книга доктора филологических наук, профессора Ю. Б. Борева. Во втором издании книги более подробно излагаются вопросы систематики и типологии эстетических категорий, некоторые главы и разделы публикуются как оригинальные. Полемическая направленность книги придает ей добавочный… Прочети повече


История эстетической мысли. В шести томах. Том 1-4. Колектив

* История эстетической мысли. В 6-ти томах. Том 1: Древний мир. Средние века в Европе. В первом томе освещаются эстетические представления и взгляды народов Древнего мира, Античная эстетика и эстетическая мысль европейского Средневековья. Эстетические представления многих народов Древнего Востока (Египет, Шумер и Вавилон, Древний Иран, Палестина, Индия,… Прочети повече


Страсть к диалектике. Литературные размышления философа. А. Ф. Лосев

Вступительная статья Вик. Ерофеева. Патриарх советской классической филологии, глубокий и оригинальный мыслитель А. Ф. Лосев (1893-1988) впервые вводит читателя в мир своих воспоминаний, размышляет о смысле прожитой жизни, рассказывает о духовной атмосфере 10-20-х годов, о впечатлениях, переживаниях, творческих прозрениях последующих десятилетий, о… Прочети повече


Европейская философия XV-XVII веков. Василий Васильевич Соколов

В книге рассматриваются основные направления европейской философской мысли Возрождения и Нового времени. Исследуется творчество выдающихся философов XVII века- Бэкона, Декарта, Гиббса, Паскаля, Спинозы, Лейбница, Локка, учения которых составляют золотой фонд мировой философской мысли. 1-е издание книги (1984) удостоено Ломоносовской премии 1-й степени.… Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2017 20:49
 • 194
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философски речник. М. Бъчваров, Минчо Драганов, Стою Г. Стоев

ПРЕДГОВОР «Философски речник» —превод от руски, у нас вече претърпя две изда* ния, които са отдавна изчерпани независимо от значителния им тираж. Това показва, че нуждата от философски знания и бърза информация по различни философски въпроси у българския читател — специалист от различните области на частнонаучното знание, пропагандист, учащ се и др.… Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2017 20:45
 • 273
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Протестантската етика и духът на капитализма. Макс Вебер

СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР................ 5 Част I ПРОБЛЕМЪТ 1. Вероизповедание и социално разслоение..............21 Бележки................31 2. Духът на капитализма..............35 Бележки................59 3. Лутеровото схващане за професията. Задача на изследването......68 Бележки.........79 Част II ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА АСКЕТИЧНОТО ПРОТЕСТАНТСТВО… Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2017 17:34
 • 268
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

В търсене на по-добър свят. Лекции и есета от трийсет години. Карл Попър

Сборник лекции и есета по случай 100 годишнината от рождението на Карл Попър. Аз вярвам, че самите ние можем да се опитаме да дадем смисъл на политическата история, или по-скоро множество от смисли - смисли, които са достижими и достойни за човешките същества. - Лекция 10,1961 СЪДЪРЖАНИЕ Благодарности 7 Резюме под формата на предговор 10 Част I За… Прочети повече
Паметници на световната естетическа мисъл. Античност. Средновековие. Възраждане. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ От съветската редакция.......................7 Въведение. М. Ф. Овсянников...................9 АНТИЧНОСТ Класическа Гърция Встъпителна статия. В. П. Шестаков..................59 Питагор и питагорейците........................73 Фрагменти .............................74 Хераклит Ефески...........................76 Фрагменти..............................77… Прочети повече


Духът. Философски размишления. Орлин Загоров

Книгата „Духът" отбелязва нов етап в творческата биография на проф. д-р Орлин Загоров. Тя е потвърждение, че авторът навлиза във възрастта на своята философска зрелост. С нея се поставя началото на едно обемно и амбициозно изследване върху метафизиката на духа. Основният й смисъл е да се разкрият колизиите на човешкия дух. Следващите заглавия от този… Прочети повече


Размисли. Г. Е. Лесинг

Книгата „Размисли" от Лесинг представя преди всичко онова из неговия мисловен свят, с което геният му продължава да живее и в наше време, 250 години след рождението му. Съхранени са характерните особености на Лесинговия образ, обусловени от епохата на Просвещението през XVIII век в Германия, на която той е най-яркият представител. Показани са главните… Прочети повече


Философска антропология. Част 1. Валери Динев

СЪДЪРЖАНИЕ Увод 7 I глава. Предмет на философската антропология 12 II глава. Методологически принципи на философската антропология 31 III глава. Проблемът Тяло-Душа във философската антропология 35 1) Ракурсите на Тялото 37 A) Тялото като предмет 38 Б) Тялото като преживяване 38 B) Тялото като експресия 38 а) Мимиката на челото и веждите 42 б) Мимиката… Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2017 16:19
 • 171
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Идеология и всекидневно съзнание. Тоньо Кисьов

СЪДЪРЖАНИЕ, Предговор....5 Първа глава. Идеологията и всекидневното съзнание като съставки на общественото съзнание 7 1.1. Понятието „идеология".................7 1.1.1. Критика на някои неправилни схващания за същността на идеологията .........7 1.1.2. Марксистко-ленинското разбиране за същността на идеологията ..............13 1.2. Същност на всекидневното… Прочети повече


Философията на елинизма. Ради Радев

СЪДЪРЖАНИЕ Преговор ........ ГЛАВА 1 ЕЛИНИЗМЪТ ......................... ГЛABА 2 АКАДЕМИЯТА .................. 1. Обективно-питагорейският идеализъм на Академията. . ......... 2. Еклектическа насока в Академията............... ГЛАВА 3 ПЕРИПАТЕТИЗМЪТ ................ ГЛАВА 4 Еиикурейството ............................ 1. Епикур и еиикурейството......................… Прочети повече


История на философската мисъл в България в четири тома. Том 1. Колектив

ПРЕДГОВОР Том I от четиритомната «История на философската мисъл в България» обгръща развитието на философията у нас през епохата на средновековието и Възраждането. Следващите два тома обхващат философската мисъл през периода на капиталистическото ни развитие от Освобождението ни от османско иго до Деветосептемврийското народно въстание през 1944 г.… Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2017 11:01
 • 339
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философия на толерантността. Антология от Античността до края на ХХ век. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Толерантността в многообразието на подходите ... .5 ПЛАТОН. Апология ..............................11 АРИСТОТЕЛ. Никомахова етика, IX, V-VI............12 СЕНЕКА. Нравствени писма до Луцилий. Из Писмо XCV. 15 ЕПИКТЕТ. Към конфликтните и грубите ............17 НИКОЛАЙ КУЗАНСКИ. За мира във вярата.........21 МОНТЕН. За свободата на съвестта................35… Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2017 10:56
 • 415
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въведение във философията. Карл Ясперс

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение във философията 1. Що е философия? 2. Първоизточници на философията 3. Всеобхватното 4. Идеята за Бога 5. Безусловната повеля 6. Човекът 7. Светът 8. Вяра и Просвещение 9. Историята на човечеството 10. Независимостта на философствуващия човек 11. философският начин на живот 12. История на философията Приложения Прочети повече


Толерантността. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Толерантността — драмата на една идея (Лидия Денкова).....5 ПЛАТОН Апология (превод Георги Михайлов ).....7 ЕПИКТЕТ Към конфликтните и грубите (превод Доротт Табакова)......9 СВ. АВРЕЛИЙ АВГУСТИН Из „Изповеди" (превод Анна Б. Николова).....13 НИКОЛАЙ КУЗАНСКИ За мира във вярата (превод Йоана Недялкова)......16 ДЖОН ЛОК Писмо за толерантността… Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2017 10:46
 • 262
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Две университетски лекции. Михаил Псел и византийският хуманизъм на XI век. Паламитските спорове. Цочо Бояджиев

ПРЕДГОВОР Предложените в тази книга лекции върху два епизода от историята на византийската философия имат скромната цел да послужат като своего рода въведение към изпълнението на една предстояща и без съмнение дълговременна задача — изучаването на философското развитие във Византия. Те не бива да бъдат приемани извън тяхната конкретна функция — да… Прочети повече


Етика. Начален курс. Лидия Денкова

„Няма важен въпрос, чието решение да не е част от науката за човека." Тази мисъл на английския философ Дейвид Хюм е лайтмотивът на учебника „Етика. Начален курс" от Лидия Денкова, преподавател в Нов български университет. Достъпно, увличащо и същевременно задълбочено книгата дава основните знания за морала и човешките ценности, възобновявани… Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2017 10:36
 • 390
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Екзистенциализмът е хуманизъм. Жан-Пол Сартр

Екзистенциализмът е хуманизъм Жан-Пол Сартр Прочети повече


История на философията. Том 2: Философията през XV-XVIII век. Г. Ф. Александров, Б. Е. Биховски, М. Б. Митин, П. Ф. Юдин

СЪДЪРЖАНИЕ Увод. Исторически предпоставки за развитието на буржуазната философия..............5 ОТДЕЛ ПЪРВИ Философията в епохата на Възраждането Глава I. Хуманизъм и реформация............27 Глава II, Натурфилософия...........54 Глава 111. Новото естествознание........77 Глава IV. Социално-политически учения......92 ОТДЕЛ ВТОРИ Основатели на философията… Прочети повече


Марксическият диалектически метод. Тодор Павлов

Марксическата диалектика като наука. Метафизически и диалектически метод на научното познание. Противоположността между марксическата материалистическа диалектика и идеалистическата диалектика на Хегел I. Някои аатори, даже и някои диалектически материалиста, като говорят за Лениновото определение на философското понятие за материята, задоволяват се… Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2017 10:22
 • 238
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Случайност, ирония и солидарност. Ричард Рорти

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор към българското издание.........9 Предговор............17 Увод........19 ПЪРВА ЧАСТ: СЛУЧАЙНОСТ 1. Случайността на езика...........27 2. Случайността на аз-а.........48 3. Случайността на либералната общност......70 ВТОРА ЧАСТ: ИРОНИЗЪМ И ТЕОРИЯ 4. Частна ирония и либерална надежда....101 5. Самосъздаване и присъединяване: Пруст,… Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2017 10:18
 • 354
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Идея. Вяра. Трифон Силяновски

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Вярата като фундаментален акт 2. Източникът на вярата 3. Вярата и динамиката на „святото" 4. Вяра и съмнение 5. Вяра и общност 6. Погрешно разбиране на вярата като акт на познание 7. Погрешно разбиране на вярата като акт на волята 8. Погрешно разбиране на вярата като акт на чувството 9. Символите на вярата 10. Религиозни символи 11. Символ… Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2017 10:14
 • 328
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философски речник. Франсоа Волтер

Философски речник Франсоа Волтер Прочети повече

 • Download
 • 25 January 2017 21:42
 • 337
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философският текст. Методическо ръководство. Сергей Герджиков

СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ /4/ 1. ОРИЕНТАЦИЯ В КНИГИТЕ /7/ учебник /7/ библиография /11/ речник (енциклопедия) /13/ антология /15/ сборник (студия) /17/ списание (статия) /18/ монография (трактат) /19/ 2. ОРИЕНТАЦИЯ В ТЕКСТОВЕТЕ /23/ философско изследване /24/ художествен текст /27/ есе и „сказание" /29/ 3. ОРГАНИКА НА ТЕКСТА /35/ знак и значение /35/ тълкуване,… Прочети повече

 • Download
 • 25 January 2017 21:34
 • 162
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ренесансът на XII век. Природата и човекът. Цочо Бояджиев

На светлата памет на баща ми ПРЕДГОВОР Изучаването на средновековната философия и на среднове-ко вната култура изобщо е свързано с едно характерно затруд-нение. Инертността на духовния живот, стиловата и тематичната стереотипизация, склонността към стриктно следване на стандартни образци, неохотата, с която се възприемат, но и се правят нововъведения,… Прочети повече


В градината с розите. Част 1: Лекции и слова (1996-2003). Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Богдан Богданов За свое лице -7 - Томас Сибиък В градината с родите - 11 - Робърт Иънг Kakßo може да предложи психоанализата на новите демокрации? - 29 - Волфганг Изер Рецептивната теория. Поглед назад - 48 - Вера Мутафчиева Паралели на историята - Иберия и Балканите - 73 - Ралф Дарендорф Международните човешки права -риторика или реалност?… Прочети повече

 • Download
 • 25 January 2017 21:26
 • 194
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въпросите на ленинизма. Й. В. Сталин

ОТ ИЗДАТЕЛСТВОТО Настоящото, единадесето, издание на „Въпросите на ленинизма" се отличава от десетото издание по това, че в него са прибавени следните нови работи, които имат повече или по-малко актуално значение: 1) „Реч, произнесена в Кремълския дворец пред завършилите академици на Червената армия" (4 май 1935 г.); 2) „Реч, произнесена пред първото… Прочети повече


От интенционалност към интензионалност. Логическият път на виртуалния трансцендентализъм. Кристиян Енчев

Да се осмисли преходът от интенционалност към интензионалност е възможно в рамките на различни подходи и в различен дисциплинарен обхват. Идеята да се очертае логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм, позициониран в една метафизика на познанието, задава същностните параметри на настоящото изследване. Тези именно параметри дават основание… Прочети повече


Марксическият диалектически метод. М. М. Розентал

Книгата е била притежание на Юнкер-летец, Георги Найденов Съйков, село Литница - Оряховско. 25. XI. 1948 г. Прочети повече


Историко-философски студии. Димитър Цацов, Латьо Латев, Камелия Жабилова, Татяна Батулева

Предлаганият сборник включва четири историко-философски студии, посветени на рецепцията на европейската философия в българската философска култура. В първата от тях "Евристиките в основнонаучната философска школа в България" се анализира едно от най-съществените философски явления в българската култура през първата половина на XIX в. Тогава Димитър… Прочети повече


Книгата на живота. Hова интepпpeтация на "Hаpъчника" на Eпиктeт. Гай Хендрикс, Филип Джонкок

ВАШЕТО ПОВЕДЕНИЕ ЧЕСТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ош социалните ви роли и отношения. Учили са Ви, например, че тъй като даден мъж е ваш баща, вие сте длъжен да следвате неговите напътствия, ° да цените авторитета му и да се грижите за него, когато ш остарее. Но ако той е нехаен баща? Нима ви е гарантирано правото на грижовен баща? Не, дава ви се просто баща и точка.… Прочети повече

 • Download
 • 25 January 2017 21:01
 • 175
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Confessiones. Том 1: История на лингвистичното лицемерие. Бунтът на бездарниците. Материус Розенкройцер

Том 1 (първи) е във връзка с "Антифауст". Тук са представени творбите на четиримата герои от семейството на Антифауст. Чрез художествена, лирично-аналитична стилистика са поднесени в сентенционно-афористична форма основните видове човешки знания под формата на трактати, които представляват една малка хуманитарна енциклопедия. С появяването… Прочети повече


Американската философия в края на XX век. Антология. Колектив

Съдържание Уводни бележки ................5 ДОНАЛД ВЕРИН Метафизичното повествование, науката и символната форма .................7 ЧАРЛЗ ТЕЙЛЪР Преодоляване на епистемологията...........17 РИЧАРД РОРТИ Космополитизъм без еманципация: в отговор на Жан-Франсоа Лиотар........31 ФРЕДРИК ДЖЕЙМСЪН Постмодернизмъти консуматорското общество...........................40… Прочети повече


Избрани произведения в три тома. Том 1. Г. В. Плеханов

СЪДЪРЖАНИЕ Г. В. Плеханов и социалистическото движение в България Г. В. Плеханов и неговият принос в защитата и обосноваването на марксистката философия (Увод към руското издание «-Избранные философские произведения*, т. I, 1956) КЪМ ВЪПРОСА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МОНИСТИЧНИЯ ВЪЗГЛЕД ЗА ИСТОРИЯТА Предговор към второто и третото издание Първа глава. Френският… Прочети повече


Религия, ценности, ортодоксалност и интеркултурен диалог. Тематичен сборник. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЛИГИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ; ТЕОЛОГИЯ И ОРТОДОКСАЛ-НОСТ: Проф. дфн., дпн. Петко Ганчев — посланик, Председател на Геополити- ческн център Евразия-София Източно-православната християнска цивилизация.........................8. Проф.дфн. Нина Димитрова (ИИОЗ-БАН) Прочити на православието в първите руски емигрантски сборници..................................................................................................38.… Прочети повече


Основен курс по естетика. Иван Джаджев

ИВАН ДЖАДЖЕВ Е РОДЕН ПРЕЗ 1939 Г. В СЕЛО Ковачевица, Благоевградско. Завършил е българска филология в СУ "Св. Климент Охридски" (1962 г.) и аспирантура по естетика във ВИТИЗ "Кръстю Сарафов" (1968 г.). Бил е преподавател в гимназия, зав.редакция в ДО "Българска книга", специалист в Комитета за изкуство и култура, научен сътрудник… Прочети повече


Философия и биология. Николай Ирибаджаков

ПРЕДГОВОР Тази книга е едно полемично произведение. Нейната задача е да разкритикува от позициите на марксистко-ленинската философия редица погрешни концепции на съвременния витализъм и механицизъм в биологията, както и на академик Т. Д. Лисенко и школата му. Заедно с това тя е един опит за конструктивно решение на нови и стари, но и до днес спорни… Прочети повече


Философията от епохата на Възраждането до втората половина на XIX век. Част 1-2. Колектив

* Философията от епохата на Възраждането до втората половина на XIX век. Том 1 Учебното помагало съдържа откъси от произведенията на най-видните представители на буржоазната философска мисъл от епохата на Възраждането до средата на XVIII в. Въз основа на грижлив подбор в него са събрани най-характерните места от основните произведения на Бруно, Бейкън,… Прочети повече

 • Download
 • 17 September 2016 20:33
 • 470
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Лаокоон, или за границите на живописта и поезията. Г. Е. Лесинг

Съдържание Естетиката на Лесинг — проф. д-р Исак Паси ...........5 ЛАОКООН, ИЛИ ЗА ГРАНИЦИТЕ НА ЖИВОПИСТА И ПОЕЗИЯТА. Първа част ............33 Бележки на Лесинг........164 Бележки на преводача.......174 ЛАОКООН, ИЛИ ЗА ГРАНИЦИТЕ НА ЖИВОПИСТА И ПОЕЗИЯТА. Приложение (Из литературното наследство на Готхолд Ефраим Лесинг ...............181 Бележки на… Прочети повече

 • Download
 • 16 September 2016 21:53
 • 400
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Размишления върху кореспондентното разбиране на истината и диалектическия материализъм. Венцислав Кулов

Съдържание Предговор Загадката на една крилата диалектическа фраза........................3 Първа част § 1. Общи бележки за истинността на атомарното изречение...........5 1.1. За употребата на термина "действителност" ("съществуване").............6 1.2. Атомарното изречение като структурен обект. Логиката на един неплодотворен подход… Прочети повече

 • Download
 • 16 September 2016 21:29
 • 396
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философия на вярата. Ламбри Мишков

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ..................................5 Глава 1. Естество на религията..........................8 Глава 2. Познанието като елемент в религиозната опитност 29 Глава 3. Проблемата за истината в религиозната опитност 43 Глава 4. Реалността като религиозна проблема.....52 Глава 5. Философската стойност на теистичните аргументи 71 Глава… Прочети повече


Човекът и неговите личности. Релационна теория за личността. Желю Желев

СЪДЪРЖАНИЕ Въвеждащи думи 5 1. ЗА ПОТРЕБНОСТТА НА ЧОВЕКА ДА БЪДЕ ЛИЧНОСТ 9 2. ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ НА ТЕОРИЯТА НА ЛИЧНОСТТА 20 а) И или вил 21 б) Индивидуалност 27 в) Личност 37 3. ИСТОРИЧЕСКИЯТ СМИСЪЛ НА „ТРИАДАТА": ИНДИВИД - ИНДИВИДУАЛНОСТ - ЛИЧНОСТИ а) Стъпала в еволюцията на човека 51 б) Спирални кръгове в развитието на знанията за него 54 4.… Прочети повече

 • Download
 • 16 September 2016 21:20
 • 355
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Любовта. Кирил Василев

Съдържание СЕНТЕНЦИИ ЗА ЛЮБОВТА 1. Вълшебна, загадъчна 7 2. Благодат или най-сладко зло? 11 3. Една вечна тема 18 ОДУХОТВОРЯВАНЕ НА ПЛЪТТА 1. Мнимата платоническа любов 26 2. Съюзът на плътта и духа 46 3. Обичат ли животните? 68 4. Социалност на любовта 82 МЪЖЪТ И ЖЕНАТА 1. Проклятието над вечната Ева 96 2. Апология на мъжа, после обезценяване 117… Прочети повече


Размисли. Г. Е. Лесинг

Книгата „Размисли" от Лесинг представя преди всичко онова из неговия мисловен свят, с което геният му продължава да живее и в наше време, 250 години след рождението му. Съхранени са характерните особености на Лесинговия образ, обусловени от епохата на Просвещението през XVIII век в Германия, на която той е най-яркият представител. Показани са главните… Прочети повече


Теория на отражението. Основни въпроси на диалектико-материалистическата теория на познанието. Тодор Павлов

Теория на отражението Основни въпроси на диалектико-материалистическата теория на познанието Тодор Павлов Прочети повече


История на западноевропейската философия. Г. Ф. Александров

История на западноевропейската философия Г. Ф. Александров Прочети повече


Етюди за смъртта. Иван Калчев

Второ преработено и допълнено издание. Книгата е първи опит в българската литература да се анализира смъртта в нравствен, онтологически и гносеологически аспект, както и аксиологическите стойности на смъртта и на мисълта за нея, които мобилизират творческите възможности на човека. Авторът прави преглед на досегашните опити в историята на философията… Прочети повече


Антология на българската философска мисъл. Том 1. Колектив

Под общ. ред. на Михаил Бъчваров. ПРЕДГОВОР Първият том от „Антология на българската философска мисъл" обхваща творчеството на автори от IX до XIX в. включително, както и книжовни паметници, датиращи от същия период. Антологията е пръв опит да се проследи системно възникването и развитието на българската философска мисъл, като се изхожда от първоизточниците.… Прочети повече


Европейска философия XVII-XIX век. Част 1. Антология. Колектив

Първа част на антологията „Европейска философия XVII—XIX в." съдържа откъси от главните съчинения на видни представители на класическата европейска философия от XVII до средата на XVIII в. Предназначена е преди всичко да послужи като учебно помагало както за студенти и аспиранти по философия, така и за всички други специалности, където се изучава история… Прочети повече

 • Download
 • 15 September 2016 22:06
 • 340
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философски речник. Франсоа Волтер

Философски речник Франсоа Волтер Прочети повече


Сочинения в трех томах. Том 2. Платон

Сочинения в трех томах. Том 2 Платон Прочети повече

 • Download
 • 15 September 2016 21:57
 • 383
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Избрани произведения в десет тома. Том 1-10. Карл Маркс, Фридрих Енгелс

СЪДЪРЖАНИЕ: Том 1: Манифест на комунистическата партия. Развитието на социализма от утопия в наука. Критика на Готската програма Том 2: Лудвиг Фойербах и краят на класическата немска философия. Немска идеология. Диалектика на природата /извадки/ Том 3: Класовата борба във Франция. Осемнадесети брюмер на Луи Бонапарт. Гражданската война във Франция… Прочети повече


Философската мисъл във Византия IX-XII век. Проблеми на философската мисъл във Византия и българската държава. Николай Кочев

СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР. ............................. Глава I ПРОБЛЕМИ НА ФИЛОСОФСКАТА МИСЪЛ ВЪВ ВИЗАНТИЯ —IX—XI В. Религиозно-философски предпоставки за появата на икояоборстзото. . . Политическо положение на Византия по време на иконоборците....... Политическият живот във Византия след възстановяване на иконопочитанието и състоянието на философската… Прочети повече


Основи на обединителна мисъл. Санг Хон Ли

"Обединителна мисъл" набляга изключително много на потенциалния гений във всеки човек, на уникалната същност на всеки индивид и на личната отговорност. Различните мнения могат само да стимулират хората да станат сътворци на един по-добър свят. Ще има съревнование между различните философски школи, но това е съревнование на базата на аргументите,… Прочети повече


Междусмислови войни I: Хаплива енциклопедия. Николай Буюклиев

Философско - несериозните, но подредени по азбучен ред хапливости, нямат за цел да поднесат на тепсия предъвкано знание за смисъла на живота или да служат като идейна патерица на Човека по пътя му към себе си... Подобни безсмислени щуротии не ги вълнуват. Тяхната задача е кратка, точна и неясна: да лепнат събуждащ шамар на спящия и весело да намигнат… Прочети повече


Междусмислови войни I: Хаплива енциклопедия. Николай Буюклиев

Философско - несериозните, но подредени по азбучен ред хапливости, нямат за цел да поднесат на тепсия предъвкано знание за смисъла на живота или да служат като идейна патерица на Човека по пътя му към себе си... Подобни безсмислени щуротии не ги вълнуват. Тяхната задача е кратка, точна и неясна: да лепнат събуждащ шамар на спящия и весело да намигнат… Прочети повече

 • Download
 • 15 July 2016 21:38
 • 268
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Велики немски мислители. Слави Боянов

Книгата съдържа - живота и философските възгледи на немски философи: Имануел Кант, Йохан Готлиб Фихте, Фридрих Шелинг, Георг Фридрих Вилхелм Хегел и Лудвиг Фойербах. Прочети повече


Характери. Теофраст

"Характери" е една от онези книги, които, независимо от възрастта си, винаги ще имат читатели. Теофраст не предполагал, че именно те ще го обезсмъртят. Той ги създал набързо като илюстративен материал на някакъв морален трактат, недостигнал до нас. И ние не съжаляваме, че не е станало обратното. С лекетата и непосредствеността, присъща на великите… Прочети повече


Избрани произведения в три тома. Том 3. Г. В. Плеханов

Избрани произведения в три тома. Том 3 Г. В. Плеханов Прочети повече


Религиозните измерения на духовността в християнската философия на Николай Бердяев. Костадин Нушев

СЪДЪРЖАНИЕ I. Николай Бердяев: жизнен и творчески път 7 1. Биографични щрихи 7 2. Философско творчество 9 II. Християнски екзистенциализъм и Философия на духа 15 1. Философия на религията 22 2. Духовност, езотеризъм и мистика 29 III. Християнството и "гностицизмът" - два полюса във философията на Николай Бердяев? 36 1. Християнски гносис и… Прочети повече


Науката и религията за строежа на вселената. В. А. Шашаков

СЪДЪРЖАНИЕ Небето и земята.....................S Нашата слънчева система........................9 Светът на звездите............................23 Безкрайната вселена ............................31 Редактор: Ир. Гочева Техн. редактор: М. Топашка Коректор: Б. Георгиева Дадена за печат на 12 IX. 1951 год. Печатни коли: 2-75 Тираж 3000 Формат 70/100/32… Прочети повече


"Забравеният" философ. Традициите на презентационизмът и приносът на Николай Хартман. Димитър Цацов

Съдържание Увод I. Релефи на презентационизма 1. Австро-Унгарски платонизъм 2. Американски нов реализъм 3. Германски иманентизъм 4. Руски интуитивизъм II. Критичната онтология А, Познанието като онтологичен проблеми 1. Антипсихологизмът в Маргбургското неокантианство 2. Апоретика 3. Основни начала на критичната онтология 4. Естествената нагласа 5.… Прочети повече

 • Download
 • 15 July 2016 20:57
 • 208
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Свободата. Нескромната тоталност. Тодор Тодоров

СЪДЪРЖАНИЕ 1. ФИЛОСОФСКАТА КАТЕГОРИЯ СВОБОДА............. 13 1.1. Състоянието на нещата.................... 13 1.2. Онтологичните решения и свободата на волята.................. 17 1.2.1. Проблемът за несводимостга на сетивността и мисленето........ 18 1.2.2. „Агностическото" решение и възможността за идентификация.................. 24 1.2.3. Онтологизираната… Прочети повече

 • Download
 • 15 July 2016 20:53
 • 291
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на философията. Том 2. Хегел

Съдържание Първа част ГРЪЦКА ФИЛОСОФИЯ (Продължение) Първи дял ПЪРВИ ПЕРИОД Втора глава ПЪРВИ ПЕРИОД, ВТОРО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: ОТ СОФИСТИТЕ ДО СОКРАТИЦИТЕ 9 A. Софистите......................11 1. Протагор......................32 2. Горгий.......................38 B. Сократ. .....................43 1. Сократовият метод..................58 2. Принципът… Прочети повече

 • Download
 • 15 July 2016 20:49
 • 173
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Диалектическият материализъм - единствената научна философия. Тодор Павлов

Тезата на настоящата първа лекция е, че диа-лектическият материализъм, който е научният мироглед на пролетариата, е единствената последователна до край научна философия. За да развием изчерпателно тази теза, би трябвало да очертаем подробно и последователно цялото развитие на човешката философска мисъл от най-първите й стъпки до появата на марксистко-ленинската… Прочети повече

 • Download
 • 15 July 2016 20:44
 • 225
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изкуството на житейската мъдрост. Балтасар Грасиан

"В познанието си за живота Гарсиан показва мъдрост и проницателност,които нямат равни на себе си"-Фридрих Ницше "Тази книга е за всеки от нас. Тя не може да се чете само веднъж. Това е книга за постоянна употреба." Артур Шопенхауер Прочети повече


Атлас. Мишел Сер

СЪДЪРЖАНИЕ Мишел Cep - пътуване по приливите на универсалното (Лидия Денкова)....5 Упътване как да четем този атлас................13 ПРОДЪЛЖЕНИЕ Къде да бъдем? 1. Глобално пространство........................................23 2. Локално пространство..........................................38 Битието тук..............38 Битието извън..............................................................62… Прочети повече


Философия на неравенството. Николай Бердяев

"Духът на революцията, духът на революционерите ненавижда и унищожава всяка гениалност и святост, той е обзет от черна завист към великите и към величието, той не понася качествата и страстно жадува да ги удави в количеството" "Повърхностен е оптимистичният поглед към бедещето лежащ върху рационалистичното отрицание на злото" "Необходимостта е велико… Прочети повече


Философия на изкуството / Монна Ванна / Пробуждане на пролетьта. Иполит Тен / Морис Метерлинк / Франк Ведекинд

Три книги в едно книжно тяло, подвързани допълнително. * Философия на изкуството - Иполитъ Тенъ... 88 стр. * Монна Ванна - (Драма в три действия). Морисъ Метерлинкъ. Издава книжарницата на Вл. Дамяновъ 1904 г... 62 стр. * Пробуждане на пролетьта - Франк Ведекиндъ. Драматургия: Трагедия на детската душа. Издава Митю Бакаловъ 1909 г... 71 стр. Прочети повече

 • Download
 • 11 April 2016 17:43
 • 355
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Лудвиг Витгенщайн и аналитичната философия. Колектив

Научна конференция, посветена на 115 години от рождението му. Тираж 500 броя. Прочети повече


Лудвиг Витгенщайн и аналитичната философия. Колектив

Научна конференция, посветена на 115 години от рождението му. Тираж 500 броя. Прочети повече


Архив за средновековна философия и култура. Свитък 3. Колектив

Съставители: Цочо Бояджиев, Георги Каприев, Андреас Шпеер Archiv fur mittelalterlichte philosophie und kultur. Heft 3. Прочети повече

 • Download
 • 11 April 2016 17:28
 • 231
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философски речник. Съвременни философи XIX-XX век. Школи, направления. В. П. Филатов, В. С. Малахов

СЪВРЕМЕННИ ФИЛОСОФИ XIX-XX в. ШКОЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ Речникът на съвременната философия включва 437 статии, тематично разделени на четири основни типа. Първо, това са статии за различни философски направления, течения и школи. Второ, в речника са представени над 200 статии-персоналии, очертаващи основните идеи на представените философи. Някои от статиите… Прочети повече


Практиката - разум и действие. Антология. Колектив

Демокрит Платон Аристотел Секст Емпирик Бейкън Декарт Спиноза Ламетри Хелвеций Холбах Кант Шелинг Фихте Хегел Фойербах Маркс Енгелс Ленин Прочети повече


Философски литературни етюди. Исак Паси

В следващите страници са включени статии за книги, чиито създатели са били сериозни пред човека и замислени над неговите пътища. Един общ стремеж обединява техните герои и за тях той има силата на повеля. Стремежът към свобода, повелята за свобода. От четиринадесети до двадесети век. От разума до безумието. От трезвия реализъм до призрачната фантастика.… Прочети повече


Философия на бунта. Критика на леворадикалната идеология Е. Баталов

Леворадикалните теории станаха популярни през последните години във връзка с движенията на студентската младеж и интелигенцията на Запад — съвсем забележимо явление в идеологическия живот на съвременното буржоазно общество. В книгата се прави критически анализ на тези теории чрез имената на X. Маркузе, Т. Адорно, Е. Фром, Сартър и др. Дава се марксистка… Прочети повече

 • Download
 • 11 April 2016 17:09
 • 179
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Към глобална цивилизация на любов и толерантност. М. Фетхуллах Гюлен

Второ издание. Настоящата книга е свързана основно с това. Тя представя мислите на един от най-влиятелните мюсюлмански учени и духовни лидери в ислямския свят днес. Движението, вдъхновено и ръководено от Фетхуллах Гюлен, предлага на мюсюлманите начин да живеят според ислямските ценности в условията на сложните изисквания на съвременните общества. Движението… Прочети повече

 • Download
 • 11 April 2016 17:03
 • 659
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философска антропология. Част 4: Човекът между Изтока и Запада. Валери Динев

Валери Динев е професор д.ф.н. в Со¬фийския университет „Св. Климент Ох¬ридски". Чете курс по философска ан-тропология. Специализирал е в САЩ, Германия, Гърция и Англия. Автор е на редица книги по философска антропо- Книгата „Човекът между Изтока и Запада" идва да запълни една празнина в нашето познание относно ролята и на единия и на другия върху… Прочети повече


Съвременният морал. Критика на моралите, категории и ценности. Михаил Кръстанов

Съдържание: Предговор....................................... 5 Глава първа. Категорията морал ....................12 Глава втора. Интересите като морални измерения и ценности ....49 Глава трета. Паричният измерител на морала.........81 Глава четвърта. Щедростта на богатството ..........114 Глава пета. Силата на моралната ефективност.......150 Глава… Прочети повече


Философската школа на Димитър Благоев. Коста Андреев

Съдържание Глава I. Характеристика на философската школа на Димитър Благоев.........................5 1. Постановка на въпроса...........................5 2. Състав на философската школа...................16 3. Теоретически и социални основи .................31 4. Етапи в развитието на школата на Д. Благоев........39 Глава II. Разпространение и защита… Прочети повече


Философията на Витгенщайн. Нено Богданов

Лудвиг Витгенщайн е най-значителният, най-необикновеният и най-оспорваният сред философите на XX век. Книгата предлага едно оригинално цялостно изследване на еволюцията на Витгенщайновите схващания през трите периода на неговия живот. Основната идея на автора за етическото начало като определящо в цялостната Витгенщайнова философия разкрива малко изследвани… Прочети повече

 • Download
 • 10 April 2016 15:48
 • 216
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Естетиката на Кант. Исак Паси

Задачата на тази книга е: да представи Кантовата естетика в нейните главни проблеми: естетическата целесъобразност, красивото, възвишеното, гения и изкуството; да очертае развитието на Кантовата естетика, процеса на формирането на нейните главни проблеми; да скицира мястото на Кантовата естетика в историята на естетиката, да намекне за пътищата, които… Прочети повече

 • Download
 • 10 April 2016 15:44
 • 212
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философия на комуникацията. Елит Николов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД................5 ПЪРВИ ОЧЕРТАНИЯ: ОТРАЗЯВАНЕТО..........23 Философският интерес към отразяването..........23 Отразяването като свойство................28 Отражението, наречено «информация»...........32 Информацията и развитието................42 ПЪРВО ПРИБЛИЖЕНИЕ: ИНФОРМИРАНЕТО............50 Информационният обект. . . ................50… Прочети повече

 • Download
 • 10 April 2016 15:39
 • 298
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трактат за ефикасността: Стратегии на успеха в Европа и Китай. Франсоа Жулиен

В книгата се съпоставят западната (европейската) и източната (китайската) концепция за ефикасността, т. е. постигането на най-благоприятни резултати от човешката дейност. Философска книга, безупречно и завидно професионална и същевременно достъпна, разбираема, истински пир за ума на хората, които могат и все още желаят да мислят. Дори само няколко… Прочети повече


За нравствеността в литературата. Джон Гарднър

СЪДЪРЖАНИЕ В търсене на изгубената нравственост - Владимир Трендафилов .......5 ЧАСТ ПЪРВА Встъпителни бележки върху изкуството и нравствеността ЧАСТ ВТОРА Принципи на изкуството и критиката.........101 I. Нравствената литература.............103 II. Нравствената критика..........123 III. Творецът като критик..............142 IV. Изкуството и лудостта… Прочети повече


На литературни и философски теми. Тодот Павлов

СЪДЪРЖАНИЕ С перо и меч.... 1 Задачите на Отечествения литературен фронт .... » 16 Науката и изкуството като субективни образи на обективните неща...21 Христо Ботев и нашето време 52 Делото на Иван Вазов 62 Димитър Благоев — Дядото 65 Димитър Иванов Полянов 72 Христо Смирненски — народен поет 83 Вечна слава на героя Иван Хаджийски 102 Едрите глупости… Прочети повече


Метафизичното мислене: Крехка конвергенция. Андреас Шпеер

Проф. д-р Андреас Шпеер (Дюселдорф, 1957) се числи към водещите немски философи на нашето време и най-изтъкнатите историци на философията. От 2004 г. директор на Томас-Институт към Университета в Кьолн, той е автор на осем монографии и на респектиращо множество статии; издател и съиздател на десет поредици и списания, играещи съществена роля за развитието… Прочети повече
Отвори сърцето си. Будистки приказки за щастие. Аджан Брам

Живеем в интересни времена. Забързани, стресирани и уморени, често забравяме да се радваме на вълшебното пътешествие, наречено живот. Настоящата книга е сборник с вдъхновяващи истории за надеждата, любовта и прошката, за превъзмогването на страха и освобождаването от страданието, които отразяват безвременната мъдрост на будизма. Авторът, монах от 30… Прочети повече


Теория на отражението. Основни въпроси на диалектико-материалистическата теория на познанието. Тодор Павлов

Теория на отражението Основни въпроси на диалектико-материалистическата теория на познанието Тодор Павлов Прочети повече

 • Download
 • 10 April 2016 15:00
 • 253
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Шестоднев. Йоан Екзарх

Предлаганото издание е първотоцялостно представяне на „Шесто днев" — най-крупното произведение на българската и на славянскат а философска мисъл през епохата на средновековието на новобългарски език. „Шестоднев" е енциклопедично съчинение,което обхваща преди всичко основни философски и естественонаучни проблеми. Книгата на Йоан Екзарх Български в течение… Прочети повече


Философия. Л. Кючуков, Л. Сивилов, Д. Денков

Философия Л. Кючуков, Л. Сивилов, Д. Денков Прочети повече


Из историята на арабската философия. Ради Радев

Съдържание: Предговор ................................................3 Първа част ИЗТОЧНОАРАБСКА ФИЛОСОФИЯ Първа глава Исторически условия и състояние на науката (VII — XI в.). 17 Втора глава Философско-религиозни учения в мохамеданството .... 31 Трета глава Първата философска система на арабите...........76 Четвърта глава Арабският перипатетизъм… Прочети повече


Из историята на арабската философия. Ради Радев

Съдържание: Предговор ................................................3 Първа част ИЗТОЧНОАРАБСКА ФИЛОСОФИЯ Първа глава Исторически условия и състояние на науката (VII — XI в.). 17 Втора глава Философско-религиозни учения в мохамеданството .... 31 Трета глава Първата философска система на арабите...........76 Четвърта глава Арабският перипатетизъм… Прочети повече


Избрани философски произведения. Александър Херцен

Избрани философски произведения Александър Херцен Прочети повече


Пет средновековни философски трактата. Колектив

Съставил Цочо Бояджиев. В книгата са публикувани преводите на пет средновековни трактата: * "За тъждественото и различното" от Аделард от Бат (превод С. Минева), * "За философията на света" от Гийом от Конш (превод М. Милкова), * "За деянията на шестте дни" от Магистър Тиери от Шартър (превод Ц. Бояджиев), * "Коментар към… Прочети повече


Отношенията Бог - свят. Иван Слаников

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор. Проф. д-р ф.н. Димитър Станков / 5 Тайната: Бог и светът / 7 Динамика на тайната / 22 Към историята на проблема / 26 Смисъл зад абсурда? / 40 „Ще им дам сърце да разберат и уши — да чуят" / 50 За Провидението / 54 Нещо все пак „проблясва" / 64 Алфата и Омегата / 68 А има ли ред в теорията? / 75 На какво сме способни и на какво… Прочети повече


Начален курс по философия. Линда Смит, Уилям Рийпър

Философия и религия - Минало и настояще. Често зад разговори, телевизия, политически възгледи или образователни програми стои цяла философия, която може да остане незабелязана, но влияе на живота ни. Сред толкова много мнения, вярвания и промени в обществото, днес ние се нуждаем от здрави опорни точки, от умение да разбираме същността на нещата. Защото… Прочети повече
Принципи на естетиката. Арсений Гулига

СЪДЪРЖАНИЕ Предварителни бележки Глава първа Предестетически категории 1. Обективност. Видимост. Мяра 2. Ценности. Катарзис 3. Игра. Подражание и въображение 4. Отражение. Познание и практика Глава втора Принципът за преминаване от абстрактното към конкретното в естетиката 1. Прекрасното 2. Възвишеното 3. Трагичното 4. Комичното 5. Типичното 6. Фантастичното… Прочети повече


Безсмъртните мисли на Кантъ. Жулиен Бенда

Безсмъртните мисли на Кантъ Жулиен Бенда Прочети повече


За истината в англо-американската философия. Н. Душков

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ...................................3 Източници на субективния идеализъм................................7 Прагматизъм, инструментализъм и хуманизъм........................47 Английският и американският неореализъм..........................71 Символична логистика и математическа логика........................94 Логически позитивизъм… Прочети повече


Избранные диалоги. Платон

Содержание: * Протагор * Пир * Федр * Ион * Апология * Критон * Федон Прочети повече


Идеалното: от загадката до теорията. Понятието "Идеално" в онтологична перспектива. Росен Стъпов

Директор на Институт по философски изследвания при Българска Академия на науките и член на редколегията на списание "Философски алтернативи". "Авторът на книгата, която държиш в ръцете си, уважаеми читателю, за съжаление се раздели с този свят твърде млад. Преди да е успял да реализира цялостно своя план върху философското осмисляне на… Прочети повече


За митологията и философията на Библията. Мойсей Беленки

Съдържание Библията в съвременната идеологическа борба 5 Глава първа. СЪДЪРЖАНИЕ НА БИБЛИЯТА .... П Глава втора. ИЗ ИСТОРИЯТА НА БИБЛЕЙСКАТА КРИТИКА ............27 Глава трета. ИСТОРИЯ НА БИБЛЕЙСКИЯ БОГ ... 62 Война на боговете.......62 Борба за култ към единния бог ... 70 Тора — теодикея17 на Яхве .... 73 Моралът на Тора.......82 Глава четвърта. БИБЛЕЙСКАТА… Прочети повече


Характери. Теофраст

"Характери" е една от онези книги, които, независимо от възрастта си, винаги ще имат читатели. Теофраст не предполагал, че именно те ще го обезсмъртят. Той ги създал набързо като илюстративен материал на някакъв морален трактат, недостигнал до нас. И ние не съжаляваме, че не е станало обратното. С лекетата и непосредствеността, присъща на великите… Прочети повече

 • Download
 • 09 April 2016 21:58
 • 289
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

За поетическото изкуство. Аристотел

Библиотека "Естетика и изкуствознание". Прочети повече

 • Download
 • 09 April 2016 21:53
 • 245
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Велики оратори: Мирабо. Дантон. Марат. Колектив

Книгата се посвещава се на 200-годишнината от Великата френска революция 200 години ни делят от избухването на Великата френска буржоазна революция. Това бе време, когато не само идеите воюваха помежду си. Мощни човешки страсти тласкаха събитията, хвърляха един срещу друг хора и партии, рушаха и създаваха едновременно. Политически вождове като Мирабо,… Прочети повече

 • Download
 • 09 April 2016 21:49
 • 459
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философите. Кратък речник. Ради Радев, Иван Стефанов, Александър Личев

... Този първи опит в тази насока трябва да се разглежда само като стремеж да се даде възможност на българската читателска публика да се докосне до мисловния свят на великите мислители в историята на философията, които продължават да имат значение на духовен партньор в диалога на нашата съвременност. Мислители, които не само притежават културно-историческа… Прочети повече


Основни течения на съвременната буржоазна философия. Митрю Янков, Мария Николова

В труда са систематизирани основните течения на съвременната буржоазна философия. За първи път у нас в достъпна форма се разглеждат най-влиятелните в мирогледио и идеологическо отношение направления и школи: неопозитивнзъм, критически рационализъм, философия на живота, феноменология, неотомизъм, персонализъм, структурализъм и др. Книгата е предназначена… Прочети повече


Естетическата същност на християнството. Емилия Дворянова

Естетическата същност на християнството Емилия Дворянова Прочети повече


От Хераклит до Дарвин. Том 1-3. В. В. Лункевич

На корицата: Проф. В. В. Лункевич. В една масивна книга са събрани трите тома на "От Хераклит до Дарвин". В първи том от книгата прочутият професор и известен популяризатор на постиженията в науките В. Лункевич запознава читателите с ученията на Хераклит, Платон, Аристотел, Емпедокъл, Теофраст, Анаксагор, Демокрит, Лукреций, Плинний, Гален,… Прочети повече


Отъ Хераклитъ до Дарвинъ. Томъ 1-2. В. В. Лункевич

Отъ Хераклитъ до Дарвинъ. Томъ 1-2 В. В. Лункевич Прочети повече

 • Download
 • 09 April 2016 21:05
 • 362
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Естетически есета. Хосе Ортега-и-Гасет

Библиотека "Естетика и изкуствознание". Прочети повече

 • Download
 • 09 April 2016 21:02
 • 327
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Естетически и критически съчинения. Шарл Бодлер

Естетически и критически съчинения Шарл Бодлер Прочети повече


Човекът между животното и Бога. Колектив

Съдържание Чарлз Дарвин. Сравнение между умствените способности на човека и тези на нисшите животни (Превод Хр. Кантарджиев)...................7 Карл Кауцки. Борбата за съществуване (Превод Янко Сакъзов).......11 Ричард Докинс. Защо са хората (Превод Боряна Семкова) ...........25 Робърт Ордри. За хората и присмехулниците (Превод Боряна Семкова) 37… Прочети повече

 • Download
 • 09 April 2016 20:54
 • 179
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

The Prince. Niccolo Machiavelli

Written in 1513 for the Medici, following their return to power in Florence, The Prince is a handbook on ruling and the exercise of power. It remains as relevant today as it was in the sixteenth century. Widely quoted in the Press and in academic publications, The Prince has direct relevance to the issues of business and corporate governance confronting… Прочети повече


За сюжетния размисъл. Философски есета. Кирил Милчев

Тази моя книга е продължение на темите, заложени в „Човекът в края на XX век" (1995), „Поетика на евангелията" (1997) и „Три текста за познанието" (1999). Това е моят стил, който разчита на синтеза от екзистенциалния размисъл и сюжетността като духовно съпричастие. Този синтез наричам „сюжетен размисъл". Три момента определят битието на този размисъл:… Прочети повече

 • Download
 • 09 April 2016 20:47
 • 187
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въведение във философията. Иван Върбанов

Доц. д-р ИВАН ВЪРБАНОВ е дългогодишен преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов, и Международното висше бизнес училище - Ботевград. Работи по проблемите на философията на науката, философията на социалните науки, философията на икономиката, социал-ната философия, историята на философията, социологията, психологията на общуването, интердисциплинарните… Прочети повече

 • Download
 • 09 April 2016 20:44
 • 192
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философски речник. Франсоа Волтер

Философски речник Франсоа Волтер Прочети повече

 • Download
 • 09 April 2016 20:40
 • 325
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основен курс по естетика. Иван Джаджев

ИВАН ДЖАДЖЕВ Е РОДЕН ПРЕЗ 1939 Г. В СЕЛО Ковачевица, Благоевградско. Завършил е българска филология в СУ "Св. Климент Охридски" (1962 г.) и аспирантура по естетика във ВИТИЗ "Кръстю Сарафов" (1968 г.). Бил е преподавател в гимназия, зав.редакция в ДО "Българска книга", специалист в Комитета за изкуство и култура, научен сътрудник… Прочети повече


Естетиката на класицизма. Историко-теоретически очерк. Иван Джаджев

Естетиката на класицизма Историко-теоретически очерк Иван Джаджев Прочети повече


Кантовите идеи в България. Димитър Цацов

Резултатът от такова изследване е съществено условие за разкриване на отношението между две национални философски традиции, а оттък е и щрих на допълващо изяснение към историческото единство на онова не само географско, но и духовно пространство, наречено Европа. Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 15:01
 • 762
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Мястото на човека в космоса. Макс Шелер

В момента не е налична! Мястото на човека в космоса. Макс Шелер Прочети повече


Мозъкъ и душа Критика на материялизма и очеркъ на съвременните учения за душата. Г. Челпанов

Публични лекции, четени в Киевъ презъ 1898-1899 година. Печатница на Ст. Атанасовъ и С-ие. Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 14:51
 • 609
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философия на правото. Въведение за 10. клас на СОУ. Иван Колев, Димитър Тафков

Философия на правото Въведение за 10. клас на СОУ Иван Колев, Димитър Тафков Прочети повече


Сократ. Живот и дело. Ради Радев

Сократ Живот и дело Ради Радев Прочети повече


Philosophie: Eine Bildergeschichte für Einsteiger. Richard Osborne

Philosophie: Eine Bildergeschichte für Einsteiger Richard Osborne Прочети повече


Формиране на средновековната философия. Латинска патристика. Г. Г. Майоров

Книгата е адресирана освен за специалисти философи и културолози и за всички, които се интересуват от късната античност и средновековната философия. Прочети повече


Отклонения. Опити върху Жак Дерида. Дарин Тенев

Описание: Дарин Тенев преподава в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Научните му интереси са в областта на литературната теория, съвременната философия, критическата теория и модернистичната литература. Автор е на Фикция и образ. Модели (2012). Доколко една мисъл за, върху, през и чрез Дерида следва да си позволява волности с привлекателно… Прочети повече
Антология по философия. Част 1. Учебно помагало. Димитър Денков, Иван Колев

Книгата е предназначено за учители по философия, които се стремят да накарат учениците си да мислят самостоятелно, използвайки мислите и мъдростта на авторитетите от различни епохи. Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 14:13
 • 708
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Есе за човека. Ернст Касирер

Ернст Касирер е сред най-забележителните представители на прочутата Маргбургска философска школа. По ирония на съдбата този изтъкнат учен на XX век е принуден да емигрира от Хитлерова Германия отначало в Оксфорд, сетне в Гьотеборг, а през 1941 г. в САЩ, където преподава в Йеил. "Есе за човека" е първата книга на Касирер, която излиза в превод… Прочети повече
Избери живота. Диалог. Арнълд Тойнби, Дайсаку Икеда

Дайсаку Икеда е източноазиатец, Арнълд Тойнби е западноевропеец. В най-новата глава на човешката история Западът е излязъл начело и играе господстваща роля в света. В настоящата книга Тойнби излага някои свои основания, поради които смята, че в бъдеще водачеството ще премине от Запада към Източна Азия. През последните петстотин години човечеството… Прочети повече


Идеалното: от загадката до теорията. Понятието "Идеално" в онтологична перспектива. Росен Стъпов

Директор на Институт по философски изследвания при Българска Академия на науките и член на редколегията на списание "Философски алтернативи". "Авторът на книгата, която държиш в ръцете си, уважаеми читателю, за съжаление се раздели с този свят твърде млад. Преди да е успял да реализира цялостно своя план върху философското осмисляне на… Прочети повече


Автореферат на Арете-логия. Книга 1-5. Димитър Иванов

Проф. д.ик.н. Димитър Иванов е роден през 1951 г. в София. Преподава "Духовност и лидерство" в Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии и "Психология на лидерството" в УНСС. Автор е на учебници по организация, управление и защита на културно-историческото наследство. Изследването "Арете-логия"… Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 12:11
 • 430
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тъй рече Заратустра. Книга за всички и никого. Фридрих Ницше

Фридрих Ницше е един от световните мислители, без които не можем да си представим модерната цивилизация. Неговият дух владее не само XIX и XX век, но очевидно ще онлодотворява интелектуалните търсения и на XXI век. Фундаменталното шесттомно събрание на съчиненията на великия философ е под общата редакция и съставителство на проф. д-р Исак Паси, който… Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 12:07
 • 537
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Науката логика. Част 1. Хегел

Науката логика. Част 1 Хегел Прочети повече


История на философията. От древността до най-ново време. Сава Гановски

История на философията От древността до най-ново време Сава Гановски Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 11:54
 • 949
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Без граници. Кен Уилбър

Кен Уилбър, познат на българския читател с "Кратка история на всичко", е един от най-популярните съвременни американски философи. В тази книга той дава своя вариант на Пътя към цялостната личност, в случая минаващ през психоанализата, гещалттерапията и трансперсонализма, за да стигне до т. нар. единно съзнание или Селенията на безпределното,… Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 11:48
 • 736
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философски очерци. Част 1-2. Живко Проданов

Философски очерци. Част 1-2 Живко Проданов Прочети повече


Съвременно състояние на еволюционното учение на Запад. Л. Ш. Давиташвили

Съвременно състояние на еволюционното учение на Запад Л. Ш. Давиташвили Прочети повече


Опити. Френсис Бейкън

Френсис Бейкън (на английски Francis Bacon) е английски философ, юрист, политик и писател. Баща му – Никълъс Бейкън, е пазител на английския печат, като Френсис Бейкън наследява титлата. Той получава рицарска титла през 1603, обявен е за барон Верулам през 1618 и за виконт Сейнт Олбънс през 1621. И двете титли спират да се използват след смъртта му.… Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 11:34
 • 585
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философска антропология. Част 2. Валери Динев

Философска антропология. Част 2 Валери Динев Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 11:30
 • 500
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философия и цивилизация. Очерци за древноиндийската и древнокитайската цивилизация и философия. Петко Ганчев

Философия и цивилизация Очерци за древноиндийската и древнокитайската цивилизация и философия Петко Ганчев Прочети повече
Futurologie: eine kritische. Analyse bürgerlicher. Zukunftsforschung. Alfred Bönisch

Futurologie: eine kritische Analyse bürgerlicher Zukunftsforschung Alfred Bönisch Прочети повече


Избрани произведения в три тома. Том 1. Философия. Асен Киселинчев

от Уикипедия, свободната енциклопедия: Асен Христов Киселинчев е български философ, един от видните представители на казионния марксизъм по време на комунистическия режим. Работи главно в областта на психологията и гносеологията, като е автор на полемични трудове срещу бихевиоризма, прагматизма и други философски течения. Киселинчев е роден през 1905… Прочети повече


Проблеми на съвременната логика. Част 1-2. Колектив

* Проблеми на съвременната логика. Част 1: Индукция и вероятност. ** Проблеми на съвременната логика. Част 2: Съдържателен и формален аспект на научното познание Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 10:55
 • 500
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Диалектика на природата. Фридрих Енгелс

Диалектика на природата Фридрих Енгелс Прочети повече


Произходътъ на семейството, частната собственостъ и държавата според изследванията на Леви Х. Морганъ. Фридрихъ Енгелсъ

Произходътъ на семейството, частната собственостъ и държавата според изследванията на Леви Х. Морганъ Фридрихъ Енгелсъ Прочети повече


Формиране на средновековната философия. Латинска патристика. Г. Г. Майоров

Книгата е адресирана освен за специалисти философи и културолози и за всички, които се интересуват от късната античност и средновековната философия. Прочети повече


Три лекции по философия. Бисера Колева, Венцислав Кулов

Три лекции по философия Бисера Колева, Венцислав Кулов Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 10:37
 • 423
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философски новели. Франсоа Волтер

Философски новели Франсоа Волтер Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 10:33
 • 380
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

КЛИО пред съда на буржоазната философия. Към критиката на съвременната идеалистическа философия на историята. Николай Ирибаджаков

КЛИО пред съда на буржоазната философия Към критиката на съвременната идеалистическа философия на историята Николай Ирибаджаков Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 10:29
 • 408
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Жреци на човешкия дух. Слави Боянов

Жреци на човешкия дух Слави Боянов Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 10:26
 • 433
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Платон и птицечовката влизат в бара... Ускорен курс по философия, илюстриран с вицове. Томас Каткарт, Даниъл Клайн

Крайно време беше това да се случи - ускорен курс по философия, илюстриран с вицове. А те наистина могат да хвърлят светлина и върху най-заплетените философски проблеми. От тази весела книга, изпълнена със сентенции, водевилен хумор, карикатури и дори един-два лимърика, най-после ще разберете смисъла на живота. Том Каткарт и Дан Клайн, дипломирани… Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 10:20
 • 401
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ницше в България. Антология. Българска философска мисъл и българска култура. Анани Стойнев, Латьо Латев

Предлаганата антология "Ницше в България" представя рецепцията в България на един от най-известните немски философи – Фридрих Ницше. В нея са събрани текстове, публикувани в българския печат в течение на около един век. Преобладаващата част са статии от периодичния печат, които са препечатани в пълния им обем. Друга част са подбрани текстове от книги,… Прочети повече


Философски новели. Франсоа Волтер

Философски новели Франсоа Волтер Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2015 10:12
 • 430
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Избрани животописи. Плутарх

Съдържание: * Плутарх за Животописите" и за себе си.. 5 * Александър... 9 * Цезар... 83 * Агид... 143 * Клеомен... 163 * Тиберий Гракх... 197 * Гай Гракх... 217 * Антоний... 239 * Плутарх - биограф и моралист - Б. Богданов...309 * Бележки... 325 Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 22:49
 • 476
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тъй рече Заратустра. Книга за всички и никого. Фридрих Ницше

Фридрих Ницше е един от световните мислители, без които не можем да си представим модерната цивилизация. Неговият дух владее не само XIX и XX век, но очевидно ще онлодотворява интелектуалните търсения и на XXI век. Фундаменталното шесттомно събрание на съчиненията на великия философ е под общата редакция и съставителство на проф. д-р Исак Паси, който… Прочети повече


Двадесети век предстои. Част 1. Илюзиите на човешкия род. Стефан Влахов-Мицов

Двадесети век предстои. Част 1 Илюзиите на човешкия род Стефан Влахов-Мицов Прочети повече


Маркс. Енгелс. Марксизъм. Владимир И. Ленин

В настоящия сборник са включени най-важните произведения на Ленин, които дават характеристика на живота и дейността на Маркс и Енгелс и тяхната революционна теория... Прочети повече • Download
 • 06 March 2015 22:26
 • 556
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кръговрат на духа. Философски есета и студии от Платон до Фичино. Цочо Бояджиев

Публикуваните в тази книга студии са писани в различни години. Те и са преследвали различни цели. В този смисъл жанровата, стилистичната и дори техническата нехомогенност на цялото е напълно естествена. Аз предпочетох да запазя това разнообразие, преодолявайки изкушението да камуфлирам единство например чрез известни езикови или "идейни" корекции.… Прочети повече


Латинският Аристотел Пиер Абелар - живот и дело. Ради Радев

Латинският Аристотел Пиер Абелар - живот и дело Ради Радев Прочети повече


Анти Дюринг Превратът в науката, извършен от господин Ойген Дюринг. Фридрих Енгелс

Съдържанието накратко по глави: * Предговор към трите издания... 5 * Философия... 19 * Политическа икономия... 169 * Социализъм... 296 * Приложения... 383 * Предметен показалец... 442 * Показалец на имената... 457 Фридрих Енгелс (Friedrich Engels; 1820-1895) е немски философ, икономист и революционер, който заедно с Карл Маркс полага основите на комунистическата… Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 22:07
 • 533
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Опити. Том 2. Мишел дьо Монтен

Мишел дьо Монтен (1533 — 1592) е френски философ. Страхливостта е майка на жестокостта. Бил е несъмнено умен човек онзи, който е казал, че щастливото съпружество е възможно само между сляпа жена и глух мъж. Ако има такова нещо като добър брак, то е, защото наподобява повече приятелство, отколкото любов. Истинското огледало на нашите мисли е начинът… Прочети повече


Събитие и пример у Платон и Аристотел. Камелия Спасова

Камелия Спасова преподава антична и западноевропейска литература в СУ "Св. Климент Охридски". "Събитие и пример у Платон и Аристотел" е първата й научна книга, защитена като докторска теза по теория на литературата през 2012 г. От 2009 г. е редактор и водещ броеве на "Литературен вестник". Прочети повече


Философията от епохата на Възраждането до втората половина на XIX век. Част 1. От Възраждането до втората половина на XVIII век. Колектив

Избрани страници от класически произведения на бържоазно философска мисъл. Учебното помагало представлява интерес не само за студентите по философия, но и за всеки, който 160желае макар и отчасти, да се запознае непосредно с най-видните представители на философията от ново време. Прочети повече


Психоанализа и философия. Критичен очерк върху източниците и еволюцията на психоанализата. Христо Димитров

Психоанализа и философия Критичен очерк върху източниците и еволюцията на психоанализата Христо Димитров Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 21:46
 • 483
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Биография на духа. Исак Паси

Винаги съм си давал сметка за рисковете, които поема всеки автор, когато говори само или предимно за себе си, а по дефиниция това е предметът на самия жанр спомен, мемоар. Такъв автор неминуемо се изправя пред Сфинкса: "А откъде знаеш, че онова, което е било интересно за теб, ще е интересно и за хората, които са до теб или ще бъдат след теб? Откъде… Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 21:40
 • 528
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хронологични и тематични диаграми на философските системи. Милтън Д. Хънекс

Хронологични и тематични диаграми на философските системи Милтън Д. Хънекс Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 21:36
 • 450
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Към критиката на политическата икономия. Карл Маркс

Към критиката на политическата икономия Карл Маркс Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 21:33
 • 438
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Слово и символ. Из естетиката на европейския символизъм. Колектив

Забележителната поредица на издателство "Наука и изкуство" - библиотека "Литературни светове", серия "Световна литературна мисъл". Книгата е сборник избрани литературно-критически произведения на френски и руски символисти - Бодлер, Маларме, Верлен, Рембо и други френски автори, както и Владимир Соловьов, Брюсов, Блок, Вячеслав… Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 21:28
 • 419
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философски речник. Колектив

Философски речник Колектив Прочети повече


Междусмислови войни I: Хаплива енциклопедия. Николай Буюклиев

Философско - несериозните, но подредени по азбучен ред хапливости, нямат за цел да поднесат на тепсия предъвкано знание за смисъла на живота или да служат като идейна патерица на Човека по пътя му към себе си... Подобни безсмислени щуротии не ги вълнуват. Тяхната задача е кратка, точна и неясна: да лепнат събуждащ шамар на спящия и весело да намигнат… Прочети повече


Религията и науката: Духовни подстъпи към Света и човека. Иван Слаников

Религията и науката: Духовни подстъпи към Света и човека Иван Слаников Прочети повече


Страданието и състраданието като категория на философията на религията. Иван Слаников

Монографията разглежда две понятия, които са изпълнени с дълбок смисъл за зрелия в чувствата и в съзнанието си човек. Всеки познава страданието, а почти всички — и състраданието. Но може би именно поради тяхната познатост тези понятия сравнително рядко стават предмет на научен анализ. Авторът разглежда удоволствието и страданието като антиподи на психичния… Прочети повече


Сартр: за него и от него. Иван Калчев

Сартр: за него и от него Иван Калчев Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 21:09
 • 526
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

За щастието. Владислав Татаркевич

... В труда се разглежда вечният проблем за личното и общочовешкото щастие с много и интересни примери върху изследвания от различен характер - теоретичен и практически, психологичен и исторически, социологичен и етически. Авторът не дава упътване за търсещите щастие, а изяснявайки понятието "щастие", проследява пътищата на човешкия стремеж… Прочети повече


Лекции по философия. Свитък 1. Колектив

Съдържание: * Увод... 3 * Философия и етика... 5 * Проблемът за човека в античната философия ...29 * Проблемът за природата и познанието на ценностите... * Свободата като историческо битие... 49 * Човекът като автономно битие в екзистенциалистката философия... 73 * Има ли край историята?... 113 * Икономическата форма на обществено съзнание... 125 Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 15:31
 • 455
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Относителност и кванти. Философски проблеми на съвременната физика. А. Поликаров

Съдържанието накратко по глави: * Увод... 1 * Към проблема на тълкуването... 9 * Философски проблеми на теорията на относителността...71 * Маса и енергия... 137 * Космологичната проблема от философско гледище... 180 * Философски проблеми на квантовата механика... 239 Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 15:26
 • 544
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 06 March 2015 15:23
 • 434
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Критика на чистия разум. Имануел Кант

Критика на чистия разум" (на немски: „Kritik der reinen Vernunft", в оригинал „Critik der reinen Vernunft" ) е основното произведение на немския философ Имануел Кант в областта на теорията на познанието, считано за едно от най-значимите в историята на философията. Книгата е издадена през 1781 г. в Рига. През 1787 г., отново в Рига, излиза второ… Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 15:18
 • 400
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Толерантността. Колектив

Поредица "Философия за всички". Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 15:15
 • 532
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философът и неговата сянка. Морис Мерло-Понти

Философът и неговата сянка Морис Мерло-Понти Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 15:12
 • 445
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Европейска философия ХVІІ-ХIX век. Антология. Том 2. Колектив

Книгата съдържа откъси от главните съчинения на Кант, Фихте, Шелинг, Хегел и Фойербах. Прочети повече


Кант и аналитичната метафизика. Елена Панова

Кант и аналитичната метафизика Елена Панова Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 15:03
 • 545
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

В лабиринта на Платон и Аристотел. Димка Гичева

В лабиринта на Платон и Аристотел Димка Гичева Прочети повече


Емерсонъ. Едгар Лий Мастърс

Библиотека "Безсмъртни мисли". Прочети повече


Historia de la Filosofia. Tomo 2-3. Nicolas Abbagnano

*Tomo II - Filosofia moderna. Filosofia postkantiana. Edicion Ilustrada. *Tomo III - Romanticismo y Positivismo - Filosofia contemporanea. Edicion Ilustrada. Прочети повече


Юнгианска анализа на сънищата. Теория и практика. Джеймс Хол

Сънищата, наричани "забравения език на Бога" от някои и "дяволски послания" от други, отдавна са се разглеждали като предвестник на бъдещето. Но съвременното схващане, че сънищата са интимно свързани с личната психология, нагласи и поведение на сънуващия, се дължи на пионерската работа на швейцарския психиатър К. Г. Юнг, който показа,… Прочети повече


Философски и психологически съчинения. Спиридон Казанджиев

От Уикипедия, свободната енциклопедия Спиридон Казанджиев, около 1925 г. източник: Държавна агенция „Архиви" Роден: 23 декември 1882 г. Севлиево, България Починал: 13 май 1951 г. (на 68 г.) София, България Спиридон Спасов Казанджиев е български психолог и философ-идеалист. Трудовете му са в областта на общата, възрастовата, военната психология, както… Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 14:38
 • 522
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Августин и Декарт. Размишления върху основанията на модерната култура. Цочо Бояджиев

Приложение: Диалогичният принцип на историко-културното изследване. Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 14:33
 • 445
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Идея. Вяра. Трифон Силяновски

от Уикипедия, свободната енциклопедия Проф. Трифон Силяновски е български композитор, пианист, педагог, музикален теоретик, философ. Извънреден професор в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров", София. Трифон Силяновски е роден през 1923 г. в дома на проф. Димитър Силяновски. Чести техни гости са Йордан Йовков, Николай Лилиев, Симеон… Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 14:26
 • 243
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философска антропология. Част 2. Валери Динев

Философска антропология. Част 2 Валери Динев Прочети повече


Философия. Ламбо Кючуков, Любен Сивилов, Димитър Денков

*Въведение...9 *Философията през вековете...73 *Философските проблеми...125 *Философската методология...167 *Речник...323 *Именен показалец...330 *Авторитетите във философията...201 Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 14:19
 • 319
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Антология по етика. Том 1. Част 2 Етика на новото време. Волга Тодорова, Илона Томова, Кирил Нешев

Антология по етика. Том 1. Част 2 Етика на новото време Волга Тодорова, Илона Томова, Кирил Нешев Прочети повече


Бележки по философия и логика на правото. Вихрен Бузов

Книгата може да бъде използвана едновременно като учебник, учебно пособие и справочник за развитието на съвременната философия на правото и за логиката на юридическото мислене. Предназначена е не само за студенти по право, по философия, по социални и политически науки, но и за всички, които се интересуват от неизчерпаемия свят на юридическото. Тя включва… Прочети повече


Мнения и перспективи. М. Фетхуллах Гюлен

"Според мен правилно и много находчиво Гюлен свързва пътя към цивилизацията със защитата на човешките права, гаранциите за човешките права и гражданските свободи на отделния човек. Той ни води към основните категории, с които по необходимост се борави в тази материя. Всъщност и двете категории - култура и цивилизация, боравят с основните човешки… Прочети повече


История на философията. Том 1. Философията на античното и на феодалното общество. Г. Ф. Александров, Б. Е. Биховски, М. Б. Митин, П. Ф. Юдин

Съдържанието накратко по глави: *Философията на античното и на феодалното общество...5 *Философията от периода на формирането на робовладелска Гърция...28 *Философията от периода на разцвета на древногръцката робовладелска демокрация...94 *Философията от периода на упадъка на древногръцкото робовладелско общество...297 *Римска философи...371 *Философията… Прочети повече


Философия и естествознание Марсел Пренан

Съдържание: *Част първа - биологични основи на научното мировъзрение. Глава 1. Трансформизъм и диалектика Глава 2. Трансформизъм и материализъм Глава 3. Произход на човешкото общество Глава 5. Днешните отношения на човека с природата *Част втора: Научният метод и биологичните проблеми Глава 5. Няколко важни точки на научния материализъм Глава 6. Проблемата… Прочети повече


Избрани произведения в шест тома. Том 3. Философски портрети, миниатюри и фрагменти. Исак Паси

Анотация Едва ли има друго име в историята на българската есеистика и философия през последния половин век, което да свети с толкова ярка собствена вътрешна светлина, колкото името на проф. д-р Исак Паси. Издателство „Захарий Сгоянов" поднася на българския читател шест тома избрани творби на този естетически човек-оркестър. На корицата:: картина… Прочети повече


Вяхи (Жалони). Сборник статии за руската интелигенция. Колектив

Статиите са от следните автори: Михаил Гершензон, Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Пьотр Струве, Богдан Кистяковски, Семьон Франк и Александър Изгоев. Прочети повече
Гноселогията в системата на философския мироглед. В. А. Лекторский

Гноселогията в системата на философския мироглед В. А. Лекторский Прочети повече


Философията на Витгенщайн. Нено Богданов

В книгата се изследва цялостно еволюцията на Витгенщайновите схващания през трите периода на неговия живот. Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2015 11:43
 • 343
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основни проблеми във философията от Бейкън до Маркс. Елена Панова

Основни проблеми във философията от Бейкън до Маркс Елена Панова Прочети повече


Те бяха философи революционери. Диана Георгиева, Божидар Шадов

Книгата е от библиотека - "Българско философско наследство" Прочети повече


Античната философия като феномен на културата. Цочо Бояджиев

Не бих желал да описвам подробно обстоятелствата, довели до второто издание на книгата ми във вид, различаващ се съществено от първоначалния замисъл. Всички ние се променихме твърде много в последните месеци. Достатъчно е да спомена само, че бях принуден да се откажа от някои теми, както и от "доилюстрирането" на представените в първото издание… Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 22:39
 • 273
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Върху понятието за ирония. С постоянно позоваване на Сократ. Сьорен Киркегор

Книга № 9 от библиотека "Класическо наследство". Встъпителна студия проф. д-р Исак Паси. Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 22:34
 • 216
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Три трактата. Алберт Велики

Настоящото издание представя за пръв път на български език три трактата на един от най-значимите представители на средновековната схоластика. Подборът е направен с оглед сравнително адекватното представяне както на възлови дискусионни теми в учената литература на „класическото" тринадесето столетие, така и на характерната стилистика на изследването… Прочети повече


Етически трактати. Цицерон

Марк Тулий Цицерон (на латински: Marcus Tullius Cicero) е римски държавник, най-прочутият оратор на Рим, адвокат, писател, философ и консул 63 пр.н.е. Известен е като най-големият стилист на латинската проза. Роден е на 3 януари 106 пр.н.е. в Арпинум. Прочети повече


Писма до един провинциал. Блез Паскал

Библиотека "Класическо наследство", номер 3. Прочети повече


Увод в екософията. Орлин Загоров

Философски проблеми на екологията. Прочети повече


Към философията на човека. Орлин Загоров

Към философията на човека Орлин Загоров Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 21:59
 • 393
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Антология по Етика. Том 1. Част 2. Етиката на Новото време. Учебно помагало. Волга Тодорова, Илона Томова, Кирил Нешев

Антология по Етика. Том 1. Част 2 Етиката на Новото време. Учебно помагало. Волга Тодорова, Илона Томова, Кирил Нешев Прочети повече


Вацлав Клаус - икономист, политик, държавник: Речи, есета, статии. Вацлав Клаус

С посвещение към Цветан Цветанов от Генерал Иван Вълков. Съдържание: *Биография...1 *Речи и сказания...33 *Икономически текстове...91 *Статии и есета...125 Прочети повече


Шекспиръ, Хамлетъ, Мефистофелъ: Три статии по естествената история на песимизма. Фридрих Паулсен

Шекспиръ, Хамлетъ, Мефистофелъ: Три статии по естествената история на песимизма Фридрих Паулсен Прочети повече


Европейска философия XVII-XIX век. Антология. Том 2. Учебно помагало. Елена Панова, Генчо Дончев, Иван Стефанов

Книгата съдържа откъси от главните съчинения на Кант, Фихте, Шелинг, Хегел и Фойербах. Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 21:33
 • 388
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Естетически и критически съчинения. Шарл Бодлер

Книгата е от библиотека "Естетика и изкуствознание". Прочети повече


Опити. Том 3. Мишел дьо Монтен

Библиотека "Философско наследство". Мишел дьо Монтен (1533 — 1592) е френски философ. Страхливостта е майка на жестокостта. Бил е несъмнено умен човек онзи, който е казал, че щастливото съпружество е възможно само между сляпа жена и глух мъж. Ако има такова нещо като добър брак, то е, защото наподобява повече приятелство, отколкото любов. Истинското… Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 21:23
 • 426
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Опити. Том 2. Мишел дьо Монтен

Библиотека "Философско наследство". Мишел дьо Монтен (1533 — 1592) е френски философ. Страхливостта е майка на жестокостта. Бил е несъмнено умен човек онзи, който е казал, че щастливото съпружество е възможно само между сляпа жена и глух мъж. Ако има такова нещо като добър брак, то е, защото наподобява повече приятелство, отколкото любов. Истинското… Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 21:15
 • 231
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философски речник. М. М. Розентал, П.Ф. Юдин

Философски речник М. М. Розентал, П.Ф. Юдин Прочети повече


Казани неща. Пиер Бурдийо

Пиер Бурдьо: Учен - откривател и иконоборец Преди да е онзи "ангажиран интелектуалец" на страната на социалното движение, когото френските медии ту ругаеха (дълго, докато той беше жив), ту възхваляваха (за кратко, след вестта за внезапната му кончина), без някога да си дадат труда да го прочетат, Пиер Бурдийо е не философ по професия, а преди… Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 21:05
 • 287
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Толерантността. Колектив

Поредица "Философия за всички" Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 21:00
 • 309
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Естетика и литература. Пол Лафарг

Библиотека" Естетика и изкуствознание" Прочети повече


По пътя на голямата наука. Колектив

Поредица "Наукознание и научна политика". Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 20:49
 • 370
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Диалектика и светоглед. Евалд Илиенков

В сборника са включени четири студии на изтъкнатия представител на съветска философска мисъл Евалд Илиенков... Студиите са написани на достъпен език ... Прочети повече


Философски схващания за човека в античността. Панчо Русев

Философски схващания за човека в античността Панчо Русев Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 20:42
 • 192
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Очерки античного символизма и мифологии. А. Ф. Лосев

Описание Настоящее издание представляет собой вторую из серии книг, включающих ранние произведения А.Ф.Лосева, замечательного русского философа и филолога. Том целиком составляют "Очерки античного символизма и мифологии" - фундаментальный труд, в котором автор, широко исследуя античную мысль и культуру, а также историю восприятия античности… Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 15:25
 • 261
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философия религии в двух томах. Том 2. Гегель

Содержание Гегель. Философия религии. В двух томах От производителя Издание 1977 года. Сохранность очень хорошая. Второй том включает в себя продолжение лекций Гегеля по философии религии и лекции о доказательствах бытия Бога. Том снабжен примечаниями, предметным и именным указателем к обоим томам. Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 15:09
 • 306
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тайната. Философско социологичски очерк. Елит Николов

Съдържанието накратко: *Уводни бележки...7 *Определение и основни признаци...9 *Тайната на политическите отношения...41 *Социалната тайна в идеологията и масовата психика...67 *Социални и социално - психологически аспекти на тайната в науката...112 *Методологически разсъждения...135 *Заключение...180 *Резюме на английски, френски, немски и руски език...187 Прочети повече


Философски новели. Франсоа Волтер

Философски новели Франсоа Волтер Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 15:01
 • 250
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философията на елинизма. Ради Радев

Изследването е направено въз основа на задълбочено познаване на първоизточниците, античните коментари и съвременните историко - философски интерпретации. Прочети повече


Проблеми на прабългарската история и култура 4-1. Колектив

Сборник в памет на ст.н.ст.д.и.н. Димитър Ил. Димитров. Доклади от петата международна среща по прабългарска история и археология, Варна, 22-24.04.2004 г. Прочети повече


Мисъл и дело. Тодор Павлов

Мисъл и дело Тодор Павлов Прочети повече


Кратък речник по етика. Колектив

Речника съдържа над 270 термина и понятия. Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 14:44
 • 276
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Философски речник. Колектив

Книгата е подходяща както за хора занимаващи се с тази материя професионално, така и за непрофесионалисти. Тя съдържа информация за основните фигури и идеи в историята на философията. Речникът е подходящ и за студенти и учители. Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2015 14:39
 • 238
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 05 March 2015 14:36
 • 340
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Успоредни животописи. Плутарх

Библиотека за антична литература"Хермес" Два велики града - Атина и Рим. Осем велики мъже - митични първооснователи (Тезей и Ромул), могъщи пълководци и държавници (Перикъл и Фабий Максим, Алкивиад и Кориопан), влиятелни оратори (Демостен и Цицерон). И мъдрият Плутарх, който изследва техните възходи и падения, за да завещае един неувяхващ наръчник… Прочети повече


Избрани произведения. Н. А. Добролюбов

Избрани произведения Н. А. Добролюбов Прочети повече


Сравнителна естетика. Александър Атанасов

Основни въпроси за естетиката в трудовете на Георги Плеханов, Тодор Павлов, Георг Лукач и Мойсей Каган Прочети повече


Науката и нейните функции. Динко Радев

Поредица "Наукознание и научна политика". Прочети повече
Учените в Голямата наука. Никола Стефанов

Поредица "Наукознание и научна политика". Прочети повече