Книги с този етикет › граматика

 • Download
 • 01 February 2019 12:08
 • 151
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНААнгло-български речник

Български и английски език. Прочети повече

 • Download
 • 18 December 2018 21:30
 • 203
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАDeskbook of Correct English

A dictionary of spelling, punctuation, grammar Прочети повече
Английският речеви етикет

Български и английски език Прочети повече

 • Download
 • 06 December 2018 11:52
 • 195
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНААзбука на европейската интеграция

Българо - английско - френски речник Прочети повече


Новые слова и значения

Словарь-справочник по материалам пресы и литературы 70-х годов Прочети повече


Dictionar Turc-romăn

турски и румънски език. Прочети повече
Кратка граматика на френския език

Български и френски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Немско-български речникъ. Томъ 1

Български и немски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 24 November 2017 20:33
 • 206
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Български жестомимичен речник

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Френска граматика

Български и френски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Историческая грамматика русского языка

Руски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 24 November 2017 17:31
 • 171
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Испанско-български / Българско-испански речник

Български и испански език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
The Oxford Dictionary of Modern Slang

Английски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Forbidden American English. A Serious Compilation of Taboo American English

Английски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Forbidden American English. A Serious Compilation of Taboo American English

Английски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Forbidden American English. A Serious Compilation of Taboo American English

Английски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Grammaire française

Български и френски език, Позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 24 November 2017 16:50
 • 231
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Руска граматика

Български и руски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Учебен френско-български тематичен речник

Български и френски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Учебен френско-български тематичен речник

Български и френски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кратък френско-български речник

Български и френски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Латински език

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Basic English Grammar. Second Edition. Betty Schrampfer Azar

Now in an all-new second edition, this worktext presents basic structures and vocabulary in a step-by-step building process, along with lots of opportunity for practice through varied exercises. Covers all basic English grammar structures and concepts through clear, concise charts and examples. For beginning-level ESL learners. Прочети повече


Practising English Grammar. With Answers. Abidin Coşkun

Contents: Chapter I: Elements of Basic English Chapter II: Verb Tenses Chapter III: Modals Chapter IV: Verb Patterns Chapter V: The Passive Chapter VI: The Reported Speech Chapter VII: The Conditional Chapter VIII: Relative Clauses Chapter IX: Structural English Chapter X: Adverbs and Adverbial Clauses Determiners Chapter XI: More About Functional… Прочети повече

 • Download
 • 20 March 2015 15:22
 • 565
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пета немска читанка за VII гимназияленъ класъ. С. Ив. Барутчиски

Трето преработено и поправено издание, одобрено от Министерството на народното просвещение съ заповедъ подъ № 3719 отъ 22. септемврий 1928. г. Прочети повече

 • Download
 • 20 March 2015 15:19
 • 504
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Граматика (синтаксисъ) за трети класъ на народните прогимназии. Б. Йоцов, Ив. Дорев, Ал. Филипов

Първо издание. Одобрено отъ Министерството на Народното просвещение съ заповеъ № 3331 отъ 1.Х. 1932 година. Прочети повече


Redhouse Portable Dictionary. English-Turkish / Turkish-English. Колектив

Redhouse Portable Dictionary. English-Turkish / Turkish-English Колектив Прочети повече


Ръководство за метода Глотодрама. Изучаване на чужди езици със средтвата на театъра. Карло Нофри

Нашият опит с метода Глотодрама Преподаване на български език на чужденци чрез средствата на театъра Диана Цотова, експерт по чуждоезиково обучение Преподавателите по чужди езици непрекъснато се стремят да разработват нови и все по-добри техники за преподаване на чужди езици и да подобряват съществуващите подходи, за да направят обучението по-ефективно… Прочети повече

 • Download
 • 20 March 2015 15:03
 • 690
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Рекцията в немския език. Люба Владова, Асен Кърджиев

Рекцията в немския език Люба Владова, Асен Кърджиев Прочети повече

 • Download
 • 20 March 2015 14:59
 • 722
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Lehr- und Übungsbuch der deutschen. Grammatik. Richard Schmitt, Hilke Dreyer

Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik Richard Schmitt, Hilke Dreyer Прочети повече


Немският правопис. Цветана Хесапчиева-Малешкова

Немският правопис Цветана Хесапчиева-Малешкова Прочети повече

 • Download
 • 20 March 2015 14:50
 • 892
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Старогръцки език. Учебник за 9. и 10. клас на НГДЕК. Богдан Богданов, Румен Стефанов

Старогръцки език Учебник за 9. и 10. клас на НГДЕК Богдан Богданов, Румен Стефанов Прочети повече

 • Download
 • 20 March 2015 14:43
 • 708
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 20 March 2015 14:43
 • 535
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАA Dictionary of Angels: Including the Fallen Angels. Gustav Davidson

Gustav Davidson's classic text, A dictionary of Angels: Including the Fallen Angels, is the result of sixteen years of research in Talmudic, gnostic, cabalistic, apocalyptic, patristic, and legendary texts. The classic reference work on angels is beautifully illustrated and its reissue coincides with the resurgence of belief in angels in America. This… Прочети повече


Българско-руски речник. Сава Чукалов

Речника съдържа 53 000 думи. Трето допълнено и преработено издание. Прочети повече


Японско-русский химико-технологический словарь. Арсен Хачоян

От производителя Словарь содержит около 32 тыс. терминов и устойчивых терминологических сочетаний по общей и теоретической химии, химической технологии, химии и переработке нефти, химии полимеров, приборам и технике химических исследований, а также, в ограниченном количестве, терминологию по смежным отраслям науки и техники. Словарь составлен по фонетической… Прочети повече


Речник по генно инженерство. Стифън Оливър, Джон Уорд

Речник по генно инженерство Стифън Оливър, Джон Уорд Прочети повече


L' Art De Conjuguer: Dictionnaire De 12000 Verbes. Le Bescherelle

L' Art De Conjuguer: Dictionnaire De 12000 Verbes Le Bescherelle Прочети повече


Longman Dictionary of Business English. New Edition. J. H. Adam

Longman Dictionary of Business English New Edition J. H. Adam Прочети повече


Кратък терминологичен речник по електронна обработка на информация. Колектив

Автори: Р. Янакиев, Х. Далакалъчев, Й. Тотев, Х. Содев, Д. Бояджиев Прочети повече


Русско-болгарский политехнический словарь / Руско-български политехнически речник. Н. С. Зауэр, Н. И. Попова

Русско-болгарский политехнический словарь / Руско-български политехнически речник Н. С. Зауэр, Н. И. Попова Прочети повече

 • Download
 • 20 March 2015 12:17
 • 1455
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Практическа българска граматика. Петър Пашов

Граматиката е предназначена преди всичко за учители в средните и началните класове, за студенти, ученици и за всички, които се интересуват от въпросите на езика и се стремят да повишават езиковата си култура. Ето защо в нея е обърнато повече внимание на практическото приложение на теоретичните знания във всекидневието - както в устната, така и в писмената… Прочети повече


Кратка италианска граматика. Иван Петканов

Кратка италианска граматика Иван Петканов Прочети повече

 • Download
 • 20 March 2015 12:14
 • 498
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Речник на съкращенията в българския език. Лилия Крумова, Мария Чоролеева

Речник на съкращенията в българския език Лилия Крумова, Мария Чоролеева Прочети повече


Речник на българския език. Том 4: Деятелен-Е. Колектив

Речник на българския език. Том 4: Деятелен-Е Колектив Прочети повече


Речник на българския език. Част 1: А-Д. Найден Геров

Речник на българския език. Част 1: А-Д Найден Геров Прочети повече


Русско-болгарский политехнический словарь / Руско-български политехнически речник. Н. С. Зауэр, Н. И. Попова

Русско-болгарский политехнический словарь / Руско-български политехнически речник Н. С. Зауэр, Н. И. Попова Прочети повече

 • Download
 • 20 March 2015 11:47
 • 676
 • 0
 • 1
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кратка немска граматика. В. Атанасова, Т. Сугарева

Кратка немска граматика В. Атанасова, Т. Сугарева Прочети повече

 • Download
 • 20 March 2015 11:43
 • 434
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Френско-български разговорник / Guide de conversation francais-bulgare. Л. Карастоянова, Й. Симеонов

Настоящият разговорник е предназначен за чужденци, говорещи френски език, които посещават нашата страна. Четвърто издание. Прочети повече


Термини-словосъчетания. Из областта на товароподемните и подемните транспортни машини. Мария Попова

Термини-словосъчетания Из областта на товароподемните и подемните транспортни машини Мария Попова Прочети повече


Българско-английски речник. Част 2: О-Я Т. Атанасова, М. Ранкова, Р. Русев, Д. Спасов, Вл. Филипов, Г. Чакалов

Българско-английски речник. Част 2: О-Я Т. Атанасова, М. Ранкова, Р. Русев, Д. Спасов, Вл. Филипов, Г. Чакалов Прочети повече

 • Download
 • 20 March 2015 11:13
 • 401
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Словарь русского языка. С. И. Ожегов

Однотомный толковый словарь современного русского литературного языка содержит 57 ООО слов, включая производные в гнездах. В словаре дается краткое толкование каждого значения слова, приводятся примеры употребления слова в речи, фразеологические сочетания. При всех словах даются основные грамматические формы, стилистические пометы, указывающие на сферу… Прочети повече


Френско-български строителен речник. Д. Гунчева

Френско-български строителен речник Д. Гунчева Прочети повече


Радио и телевизия. Българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник. Атанас Братанов, Владимир Кочов, Петър Ангелов, Петър

В речника са включени 3000 най-употребявани терминаот антенната техника, акустиката, електрониката, радиотехниката, радиолокацията, телевизионната техника и др. Прочети повече • Download
 • 20 March 2015 10:58
 • 402
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Руско-български речник / Русско-болгарский словарь. М. А. Леонидова

Речникът е джобен формат с 8200 думи, четвърто издание. Прочети повече


Кратък микробиологичен речник. Колектив

Речникът съдържа около 1800 термина на кирилица и латиница от всички основни области на микробилогията... Съставител: проф. д-р Асен Тошков. Прочети повече


Кратък френско-български речник / Petit dictionnaire Français-Bulgare. Благой Даков, Мария Каракашева

Речникът съдържа 19 000 думи, използвани както в съвременния френски език, така и от класиците на френската литература. Кратка френска граматика. Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 22:30
 • 513
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско-италиански разговорник. Павлина Мичковска, Мая Стефанова

Разговорниците на "ПЕРО" включват повечето от европейските езици. Те са съобразени с новите политически реалности и най-вече с отварянето на Бъл­гария към Европа и света. Създадени от висококвалифицирани специалисти по съот­ветния език и със задължително консултантско участие на автор от съответна­та страна, те дават извънредно необходими познания… Прочети повече


Немско-български тематичен речник / Thematisches Wörterbuch Deutsch-Bulgarisch. Цветана Хесапчиева-Малешкова, Анна Деянова-Македонска, Герда Минк

Немско-български тематичен речник / Thematisches Wörterbuch Deutsch-Bulgarisch Цветана Хесапчиева-Малешкова, Анна Деянова-Македонска, Герда Минкова, Борис Димитров Прочети повече


Türk Dil Bilgisi. Muharrem Ergin

Граматиката на турски език идва да задоволи нуждата на многобройните специалисти по турски език у нас от една научна граматика и то именно със сравнително-исторически характер. Тя е предназначена предимно за учителите по турски език, студенти по турска филология и за научните работници. Прочети повече


Иллюстрированный тематический словарь русского языка. Л. Г. Саяхова, Д. М. Хасанова

От производителя Структурной основой словаря являются тематические картинки, отражающие реалии, относящиеся к определенной теме или ситуации. Лексика, не нашедшая изобразительного отражения, но важная для данной темы, дается дополнительными списками. В словаре представлено более 40 тем по 4 разделам: "Человек". ..Общество". ..Природа".… Прочети повече


Английско-френски тематичен визуален речник. Visual Dictionary. English-French / Dictionnaire thematique visuel anglais-français. Jean-Claude C

Речникът е идеалното английско-френско справочно помагало; с него може да определите как нещо изглежда, когато знаете как се казва то, или как нещо се казва, когато знаете само как изглежда... Този единствен по рода си ТЕМАТИЧЕН ВИЗУАЛЕН РЕЧНИК посочва нюансите между американския английски и британския английски, както и между европейския френски и… Прочети повече


Българско-руски речник. М. А. Леонидова

Българско-руски речник, джобен формат - съдържа най-често срещаните 10 600 думи и словосъчетания. Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 21:58
 • 419
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 19 March 2015 21:54
 • 376
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско-немски разговорник Виржиния Панова

Българско-немският разговорник е предназначен за българи, пребива­ващи в немско-говорящите страни, и по-специално в Германия, които пътуват служебно, като туристи, работещи или временно пребивава­щи. Разговорникът е написан предвид тенденцията на разширяващите се немско-български отношения, които имат традиция в нашата исто­рия. Целта е той да се превърне… Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 21:50
 • 482
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Английско-български речник: Тълковен и двуезичен. English Dictionary for Bulgarians. Колектив

Приложения: * Българо-английски показалец. * Кратка граматика на английския език. Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 21:46
 • 385
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Руска граматика. Николай Дилевски

Руска граматика Николай Дилевски Прочети повече


Бизнес речник: Немско-български. Българско-немски. Тематичен речник. Нели Стоянова, Мария Колева, Христо мароков

Бизнес речник: Немско-български. Българско-немски Тематичен речник Нели Стоянова, Мария Колева, Христо мароков Прочети повече


Словарь синонимов русского языка. Зинаида Александрова

В словаре даны слова-синонимы и синонимичные им словосочетания. В словаре около 9000 синонимических рядов, во многих из которых даются краткие указания на имеющиеся особенности употребления синонимов в речи, а также стилистическая характеристика синонимов. Словарь представляет интерес в первую очередь для писателей, журналистов, переводчиков, а также… Прочети повече


Диференциален фразеологичен руско-български речник. Кутю Панчев

Диференциален фразеологичен руско-български речник Кутю Панчев Прочети повече


Геоботанический словарь: Русско-англо-немецко-французский. О. Гребенщиков

От производителя Четырехъязычный «Геоботанический словарь» является первой в СССР и в мире попыткой составления пособия такого рода. Он включает термины по геоботанике (фитоценологии), названия главнейших растительных формаций и сообществ земного шара, а также некоторые термины по смежным дисциплинам — экологии растений, почвоведению, климатологии,… Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 21:14
 • 514
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско-английски бизнес разговорник, речник, справочник. Колектив

Транскрипцията е изписана изцяло на български език с английското произношение. Каква е цената? - What is the price? - Уат из дъ прайс? Прочети повече


Conversation English-Bulgarian / Английско-български разговорник. М. Алексиева, Е. Паунова

Conversation English-Bulgarian / Английско-български разговорник за английско говорещи чужденци. Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 21:14
 • 465
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Английско-български речник. Част 1-2. English Today. Снежана Боянова, Лена Илиева

Малки удобни и леки, подходящи за пътуване и ученици. Притурка към втори том - кратка английска граматика. Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 21:08
 • 407
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Речник по електротехника. Кенет Джексън, Рафаел Файнберг

Речникът включва около 2400 статии на термини от електротехниката, както схеми и диаграми за нагледно илюстриране на редица основни понятия и зависимости. Предназначен е от инженери, специалисти, студенти и преводачи. Прочети повече


The Concise Oxford Thesaurus. Бети Къркпатрик

Изключително пълен, надежден и леснодостъпен речник на най-често използваните думи в съвременния английски език думи. Този речник съдържа на 350 000 думи от съвременния английски език. За всяка дума са посочени: всички варианти на правопис каква част на речта е в такъв стил се използва (официален, книжовен, разговорен) в коя област се използва (в медицината,… Прочети повече


Кратък българско-немски речник. А. Дорич, Г. Минкова, Ст. Станчев

Речникът съдържа 20 000 думи, които ще обогатят Вашето знание в света на науката, изкуството, деловите контакти... Прочети повече


Кратък българско-немски речник. А. Дорич, Г. Минкова, Ст. Станчев

Речникът съдържа 20 000 думи, които ще обогатят Вашето знание в света на науката, изкуството, деловите контакти... Прочети повече


Търговски енциклопедичен речникъ. Ал. Хаджиев

Наръчна книга за всеки търговц и индустриалец, помагало за студенти и ученици от търговските училища и справочник за всеки интелигентен човек. Предговор от Д-р Ас. Чакалов. Прочети повече


Oxford Student's Dictionary. A. S. Hornby, Christina Ruse

Synopsis: This dictionary is aimed at intermediate students who need to extend their vocabulary and develop their reference skills. This second edition has been revised and updated in line with the view of an ELT dictionary as a learning tool and an aid to writing and speaking as well as comprehension. The work contains many new itmes, such as bank… Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 20:33
 • 617
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАБългарски синонимен речник. Любен Нанов, Ани Нанова

Речникът съдържа над 20 000 думи, подредени по азбучен ред. Прочети повече


Dizionario medico Inglese-Italiano/Italiano-Inglese: S-Z. Mario Lucchesi

Dizionario medico Inglese-Italiano/Italiano-Inglese: S-Z Mario Lucchesi Прочети повече


Малък синонимен речник на българския език. Върбан Вътов

Целта на предлагания синонимен речник е да се предостави на малките и големи ученици, на студентите и всички българи, които искат речта им да бъде точна, изразителна и богата, достъпен синонимен справочник. В него са подбрани синонимни родове, включващи лексикални и фразеологични единици с най-широка употреба и с най-голяма честотност в речта. Синонимният… Прочети повече


Oxford Turkiye. Sozluk Ingilizce-Turkce. Helen Warren

Synopsis: This is a bilingual dictionary designed specifically for Turkish learners of English, with 30,000 references. The headwords have been selected because corpus evidence shows they are the most frequently used or because they are particularly useful for students at this level. There are Turkish translations for all words, idioms and phrasal… Прочети повече


English-Turkish Distionary / Turkish-English Dictionary. Колектив

English-Turkish Distionary / Turkish-English Dictionary Колектив Прочети повече


Английско-български речник: Тълковен и двуезичен. English Dictionary for Bulgarians. Колектив

Приложения: * Българо-английски показалец. * Кратка граматика на английския език. Прочети повече


Dictionar Forestier Poliglot. Volume 1-2. Колектив

Dictionar Forestier Poliglot. Volume 1. -Roman -Rus -Francez -German -Englez -Maghiar Dictionar Forestier Poliglot. Volume 2. -Latina -Rusa -Franceza -Germana -Englez -Maghara Прочети повече


Русско-английский технический словарь. А. Е. Чернухин, Г. Ф. Лотков, А. М. Фаворов

Настоящий Русско-английский технический словарь включает около 80000 терминов и терминологических сочетаний по различным отраслям науки и техники: ядерной энергии, металлургии, машиностроению, автоматике, радиоэлектронике и радиолокации, авиационной и ракетно-космической технике, железнодорожному, водному, автодорожному, воздушному и трубопроводному… Прочети повече


Большой англо-русский словарь в двух томах. Том 1-2. Колектив

От производителя Большой англо-русский словарь в двух томах содержит около 160 тыс. слов. В настоящее издание вошло также Дополнений, выпущенное ранее отдельной книгой и содержащее новые слова и значения (1980 г.). Данный словарь является самым полным англо-русским словарем. Он составлен с учетом последних английских и американских источников и отражает… Прочети повече


Англо-русский политехнический словарь. А. Е. Чернухина

В этом англо-русском политехническом словаре содержится около 80000 терминов по всем отраслям науки и техники. Словарь рассчитан на широкий круг специалистов и ученых, аспирантов, преподавателей и студентов высших учебных заведений, переводчиков и всех читателей научно-технической литературы на английском языке. Издание третье Прочети повече


Речник по физика. Българо-английски-турски. Елена Димова, Мария Друмева, Олга Консулова, Палма Богданова

Речникът е предназначен за студенти чужденци, които се обучават в Департамента за езиково обучение при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той включва общонаучните и физичните термини от учебника "Физика за студенти чужденци" (Мария Друмева, Елена Димова, Олга Консулова, Г. Милева, П. Кирова. Наука и изкуство, 1986). Първата… Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 15:07
 • 227
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. A. S. Hornby. A. P. Cowie, A. C. Gimson

Речник на съвременния английски език за напреднали. Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 15:03
 • 302
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Френска граматика. Основен курс с упражнения. Росица Чолакова, Станка Матева

Френска граматика Основен курс с упражнения Росица Чолакова, Станка Матева Прочети повече


Кратък немско-български икономически речник. Ели Василева-Бойчева, Вера Манова-Томова, Иззет Есадов

Настоящият кратък немско-български икономически речник съдържа около 21 500 думи и е предназначен за всички, които ползват икономическа литература на немски език. Прочети повече


Думите на медийния преход. Колектив

Речникът „Думите на медийния преход" съдържа 27 понятия, които обхващат основен кръг медийни явления и процеси в областта на медиите, създаването на нови медийни практики, промяната на регулаторната рамка, различните възможности, които има съвременната журналистика. Преходът в медиите се наблюдава чрез постепенното отмиране на класическите радио и… Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 14:19
 • 177
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Персидско-русский словарь в двух томах. Том 2. Колектив

Словарь включает свыше 60 000 слов современного персидского языка, в нем широко представлены устойчивые словосочетания и идиоматические выражения. Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 14:15
 • 260
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Правоговорен речник на българския език. П. Пашов, Хр. Първев

Правоговорен речник на българския език П. Пашов, Хр. Първев Прочети повече • Download
 • 19 March 2015 14:09
 • 214
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Англо-американска баскетболна терминология. A-Z. Валентин Лазаров

Англо-американска баскетболна терминология. A-Z Валентин Лазаров Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 14:05
 • 208
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Английско-български речник: Тълковен и двуезичен. English Dictionary for Bulgarians. Колектив

Приложения: * Българо-английски показалец. * Кратка граматика на английския език. Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 14:01
 • 442
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Граматика на съвременния български книжовен език в три тома. Том 2: Морфология. Колектив

Д. Тилков, С. Стоянов, К. Попов Във втория том на граматиката вие ще се запознаете с морфологията, която е един от основните дялове на граматиката. Тя разглежда формите на думите и свързаните с формите граматични значения, законите на словообразуването и словоизменението. Втората част на този том разглежда глаголът и всичко свързано с него, както и… Прочети повече


Forbidden American English. A Serious Compilation of Taboo American English. Richard A. Spears

Forbidden American English A Serious Compilation of Taboo American English Richard A. Spears Прочети повече


Collins: Business English Dictionary. Michael J. Wallace

This dictionary is for all people who use English as an international language. It offers clear definitions of over 3,000 words and phrases commonly used in a wide variety of business situations. Coverage includes the fields of accountancy, marketing, production and business administration. Clarity of meaning and accessibility are prime objectives… Прочети повече


Англо-русский фразеологический словарь / English-Russian Phraseological Dictionary. Около 20 000 фразеологични единици. А. В. Кунин

От производителя Словарь содержит около 20 тысяч фразеологических единиц. Включены фразеологизмы, широко употребительные в английском языке XIX - XX вв. Словарь снабжен многочисленными иллюстрациями из произведений английских и американских классиков и современных писателей с указанием автора и произведения. Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 12:42
 • 226
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско-английски разговорник за САЩ. Даниела Шурбанова

Българско-английски разговорник за САЩ Даниела Шурбанова Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 12:39
 • 190
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 19 March 2015 12:35
 • 262
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Български синонимен речник. Любен Нанов, Ани Нанова

Речникът съдържа над 20 000 думи, подредени по азбучен ред. Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 12:27
 • 266
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Курс по латински език. Руска Гандева, Йордан Братков, Александър Милев

Съдържанието накратко по глави: * Увод... 5 * Морфологичен и синтактичен курс... 9 * Робовладелското общество в извори... 53 * Латински автори... 71 - Цезар... 71 - Цицерон... 145 - Лукреций... 180 - Катул... 183 - Хораций... 185 - Овидий... 191 Прочети повече


Англо-русский фразеологический словарь / English-Russian Phraseological Dictionary. Около 20 000 фразеологични единици. А. В. Кунин

От производителя Словарь содержит около 20 тысяч фразеологических единиц. Включены фразеологизмы, широко употребительные в английском языке XIX - XX вв. Словарь снабжен многочисленными иллюстрациями из произведений английских и американских классиков и современных писателей с указанием автора и произведения. Прочети повече


Медицинско-фармацевтически речник. Българо-латински азбучен указател. Георги Д. Арнаудов, Георги Тодоров, Нено Стоянов

Медицинско-фармацевтически речник Българо-латински азбучен указател Георги Д. Арнаудов, Георги Тодоров, Нено Стоянов Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 12:00
 • 337
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Честотно-тълковен речник на личните имена у българите. Николай П. Ковачев

Речникът е предназначен като наръчник за нашите млади семейства... Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 11:38
 • 242
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Gramatica Practica de Espanol para extranjeros. A. Sanchez, E. Martin, J. A. Matilla

Gramatica Practica de Espanol para extranjeros A. Sanchez, E. Martin, J. A. Matilla Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 11:33
 • 225
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Grammaire du sens et de l'expression. Illustrated edition. Patrick Charaudeau

Grammaire du sens et de l'expression Illustrated edition Patrick Charaudeau Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 11:22
 • 257
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Грамматика русского языка в иллюстрациях (Для иностранцев, изучающих русский язык). К. И. Пехливанова, М. Н. Лебедева

Грамматика русского языка в иллюстрациях (Для иностранцев, изучающих русский язык) К. И. Пехливанова, М. Н. Лебедева Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 11:13
 • 219
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Португалско-български учебен разговорник. Йорданка Коларова

Португалско-български учебен разговорник, предназначен за португалско говорещи туристи в България. Прочети повече


Българско-руски фразеологичен речник / Русско-болгарский фразеологический словарь. А. Кошелев, М. Леонидова, Сергей Влахов

* В словаре (Българско-руски фразеологичен речник )дается около 9500 разработок фразеологизмов болгарского языка, включающих наиболее распространенные фразеологические обороты и выражения, идиомы, пословицы и поговорки. На примерах из классической и современной болгарской литературы показано, как фразеологизмы употребляются в речи. * Русско-болгарский… Прочети повече


Руско-български машиностроителен речник. Колектив

Речникът е специализиран в областта на мащиностроенето и съдържа около 35 000 технически термина. Прочети повече


Пъленъ руско-български речникъ. Димитър Благоев, Г. Миндов

С таблица за спрежението на руските неправилни глаголи. Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2015 10:48
 • 287
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 19 March 2015 10:43
 • 258
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Граматика за журналисти. Избрани четива за световния опит в журналистиката. Колектив

Граматика за журналисти Избрани четива за световния опит в журналистиката Прочети повече


Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Gerhard Helbig, Wolfgang Schenkel

Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben Gerhard Helbig, Wolfgang Schenkel Прочети повече


Българско-есперантски речник. А. Атанасов, И. Сарафов, А. Симеонов, Д. Симеонов

Българско-есперантски речник А. Атанасов, И. Сарафов, А. Симеонов, Д. Симеонов Прочети повече


English-serbocroatian / Serbocroatian-english. Recnik sinonima. Branislav Grujic

English-serbocroatian / Serbocroatian-english Recnik sinonima Branislav Grujic Прочети повече


Longman. Dictionary of Business English. J. H. Adam

Longman Dictionary of Business English J. H. Adam Прочети повече


Der Grosse Duden: Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung. Колектив

Der Grosse Duden: Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung Колектив Прочети повече


Русско-французский политехнический словарь. Л. Васильев, Г. Гаровникова, Н. Тремасов

От производителя Словарь содержит около 110000 терминов, охватывающих основные отрасли науки и техники. Он предназначен для научных и инженерно-технических работников, переводчиков, преподавателей и студентов. Прочети повече


Българско-немски речник. Колектив

Речникът съдържа около 36 000 думи. Прочети повече


Немецко-русский технический словарь. Л. И. Барона

От производителя Немецко-русский технический словарь содержит около 40000 основных терминов из важнейших областей науки и техники: математики, физики, химии, горного дела, металлургии, машиностроения, строительства, транспорта, электротехники, радиоэлектроники, деревообработки и др. В конце книги дан перечень сокращений, наиболее часто встречающихся… Прочети повече


Тълковен речник по изчислителна техника и електронна обработка на данни. Бистра Христова, Нейчо Тодоров

Описание: 4500 термина, обхващащи математична логика и теория на алгоритмите, цифрови логически схеми и дискретни автомати, елементи и схеми, елементи и схеми на електронноизчислителните машини, програмиране и програмни езици, операционни системи и програмно осигуряване, разпознаване на образи, микропроцесори. В приложение е даден английско-български… Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 22:31
 • 216
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Испанска граматика. Учебно помагало. Б. Гиргинов, Д. Иванов, К. Величков, И. Изворски

Испанска граматика Учебно помагало Б. Гиргинов, Д. Иванов, К. Величков, И. Изворски Прочети повече


Терминологичен речник по прогнозиране. М. Йоцова, Б. Казцаров

Терминологичен речник по прогнозиране М. Йоцова, Б. Казцаров Прочети повече


Стенографски речник. Г. Тръпчев, Г. Батаклиев

Калиграфи-стенографи: В. Попов, Хр. Сертев. Прочети повече • Download
 • 18 March 2015 22:17
 • 249
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българска граматика в правила и тестове. Успешна матура - стъпка по стъпка. Андриана Матеева, Радка Кърлова

Съдържанието накратко по глави; * Фонетика... 7 * Морфология... 28 * Синтаксис... 109 * Лексикология... 122 * Правопис... 133 * Стилистика и текстолингвистика... 153 * Пунктуация... 165 Граматика на съвременния български език в практически аспект, представена ясно и достъпно във вид на таблици. Основните граматични и правописни правила, и техните изключения,… Прочети повече


Англо-русский разговорник; Воздух - Земля. Р. Ф. Гобанова, Р. И. Доктор, В. Н. Жилина

Англо-русский разговорник; Воздух - Земля Р. Ф. Гобанова, Р. И. Доктор, В. Н. Жилина Прочети повече


Българско-чешки разговорник. Димитър Митев

Разговорникът е предназначен за българи, които ще бъдат туристи в Чехия. Подготвени са най-често срещаните думи и фрази на различни теми. Прочети повече


Българско-немски речник. Дитмар Ендлер, Хилмар Валтер

Настоящият речник съдържа приблизително 36 000 ключови думи. Освен думи от всекидневната езикова практика са включени и най-важните изрази от науката, техниката, спорта и културата. В речника са намерили място освен това и многобройни географски названия. В устройството си този речник еднакво отговаря на нуждите на лица, говорещи немски или български… Прочети повече


Практически френско-български речник. И. Атанасова, А. Бойчева, Б. Тошева-Пешева, Х. Хачикян

Практически френско-български речник с 12 000 най-употребявани френски думи. Прочети повече


Български етимологичен речник. Свезка 1-5. Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев

* Български етимологичен речник. Свезка 1: а - бронз. * Български етимологичен речник. Свезка 2: бронхи - владея. * Български етимологичен речник. Свезка 3: владика - гиврътна. * Български етимологичен речник. Свезка 4: глагорина - дарма. * Български етимологичен речник. Свезка 5: дармадаана - доам Прочети повече


Българо-английски речник. Р. Русев

Българо-английски речник Р. Русев Прочети повече


Френско-български тематичен речник. Бл. Даков, В. Костова

Този речник е първи опит у нас да се подредят в логически ред общата и специалната лексика на френския език в тематични групи и подгрупи, като се спазват принципите на научната класификация. Съдържа около 16 000 думи. Прочети повече


Японско-русский словарь. Б. П. Лаврентьев, Л. А. Немзер, Н. А. Сыромятников, Т. И. Тарасова, Н. И. Фельдман-Конрад

Около 70 000 слов. От производителя Словарь содержит около 70 тыс. слов японского языка. Широко представлена общественно-политическая и страноведческая терминология, более ограниченно включена в словарь специальная научно-техническая терминология. Обновлен состав и уточнены переводы устойчивых словосочетаний, идиоматических выражений, пословиц и поговорок.… Прочети повече


Речникъ на чуждите думи въ български езикъ съ обяснение на корените имъ. По Михелсона, Макарова, Даля, Райфа и Дубровски. А. П. Николаев

Речникъ на чуждите думи въ български езикъ съ обяснение на корените имъ По Михелсона, Макарова, Даля, Райфа и Дубровски А. П. Николаев Прочети повече


Арабско-русский учебный разговорник / Русско-арабский словарь. Я. Б. Коршунова, А. С. Шабхаз

Книгата съдържа: * Руско-арабски речник. ** Граматика. *** Арабско-руски учебен разговорник. Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 21:04
 • 267
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стенографски речник. Г. Тръпчев, Г. Батаклиев

Предлаганият речник съдържа почти всички често срещани думи на съвременния български език... Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 20:59
 • 480
 • 24
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско-турски разговорник

Разговорникът съдържа над 3000 най-употребявани думи и фрази на турски език. Прочети повече


Българо-руско-френско-немско-английско-италиански автомобилен речник. Н. Ницов

Речникът се състои от три части: * Терминологичен - съдържа 2400 основни термина, подредени по азбучен ред и номерирани последователно. ** Фигури - 74 последователни номерирани фигури... *** Представлява азбучници на петте езика, подредени по азбучен ред. Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 20:50
 • 218
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско-руски речник. Сава Чокалов

Речникът съдържа 53 000 думи. Трето преработено и допълнено издание. Прочети повече


Gramatica Castellana. Primer Curso. P. H. Urena, A. Alonso

Gramatica Castellana Primer Curso P. H. Urena, A. Alonso Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 20:35
 • 361
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

English Dictionary and Thesaurus 2 in 1. Колектив

English Dictionary and Thesaurus 2 in 1 Колектив Прочети повече


Наръчен българско-полски речник. Францишек Славски

Джобен речник - малък формат, съдържа около 50 000 думи. Прочети повече


Кратък английско-български технически речник. Колектив

Речника съдържа около 14 000 термина от областта на науката, техниката и производството, включително термини по математика, физика, а също и от промишлеността, селското стопанство, строителството, съобщенията и други. Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 20:23
 • 242
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кратък българско-английски политехнически речник. Колектив

Речникът съдържа около 35 000 термина от главните области на техниката: машиностроене, електротехника, електроника, минно дело, текстилна техника,селскостопанска техника,автомобилен, въздушен, воден и железопътентранспорт, топлотехника,лесотехника и др. Включени са основните термини от разделите: метематика, физика, химия и механика. Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 15:35
 • 267
 • 38
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско-турски разговорник. Вяра Самарджиева

Разговорникът съдържа над 3000 най-употребявани думи и фрази на турски език. Предназначен за българи, които ще посещават Турция. Прочети повече


Руско-български технически речник. Петко Герганов, Георги Киселов, Андрей Анев, Петър Билдирев

Речника включва около 26 000 термина от основните области на техниката: машиностроене, електротехника, строителство, минно дело, химична технология, селскостопанска техника, автомобилен, железопътен и воден транспорт, текстилна промишленост. Дадени са и основните термини и понятия от химията, физиката и математиката. Приложение: Българско-руски речник… Прочети повече


Итальянско-русский словарь / Dizionario Italiano-Russo. Надежда Скворцова, Борис Майзель

От производителя Словарь рассчитан на широкий круг читателей, переводчиков художественной, общественно-политической и научно-популярной литературы и на лиц, изучающих итальянский язык. Он также может быть полезен и итальянцам при переводе с итальянского языка на русский. Словарь включает 55 тысяч слов с широкой разработкой значений. В словаре дана… Прочети повече


Русско-японский разговорник. Святослав Неверов

От производителя Содержит краткие сведения о Японии, образцы японской устной речи, необходимые для повседневного общения в различных ситуациях. Представлена и специальная лексика по искусству, спорту, по средствам массовой информации, внешней торговле, сельскому хозяйству, рыболовству. Разговорник предназначен для широкого круга лиц, в том числе -… Прочети повече


Англо-русский словарь по робототехнике. А. А. Петров, Е. К. Масловский

Аннотация Содержит около 12 000 терминов по механике и конструкции роботов и робототехнических систем, сенсорным устройствам современных роботов, по вычислительным, алгоритмическим и программным средствам робототехники, по искусственному интеллекту, программированию и обучению роботов, по ГАП, роботизации технологических процессов, применению роботов… Прочети повече


Ръководство за упражнения по френска граматика. Асен Радев, Захари Захариев

Ръководство за упражнения по френска граматика е предназначено за обучението на студентите от I и II курс на френска филология и отговаря на учебните планове на специалността. Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 15:10
 • 182
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кратка граматика на френския език. Л. Стефанова, И. Димитрова, С. Иванова, М. Савова, Р. Пандова

Кратка граматика на френския език Л. Стефанова, И. Димитрова, С. Иванова, М. Савова, Р. Пандова Прочети повече


Кратък френско-български речник. Афродита Морчева, Иванка Кьосева

Краткият френско-български речник съдържа около 5000 думи с най-голяма честота на употреба. Включени са и около 10000 производни думи - прилагателни, наречия, словосъчетания и фразеологични изрази. Прочети повече


Българско-унгарски разговорник. Снежина Атанасова, Дьорд Сонди

Разговорникът е с готови думи думи и фрази, предназначен за българи пребиваващи в Унгария. Прочети повече


Guide de convesation Francais-bulgare / Френско-български разговорник. Л. Карастоянова, Й. Симеонов

Френско-български разговорник с готови думи и фрази, с произношение на български език. Предназначен за френско говорещи туристи пребиваващи в Република България. Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 14:47
 • 253
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Френска граматика. Учебник за горния курс на общообразователните училища. М. Каракашева, Сл. Димитров

Съдържанието накратко по глави: * Предговор... 3 * Увод... 5 * ФОНЕТИКА... 9 * МОРФОЛОГИЯ... 44 * Съществително име... 45 * Член... 62 * Прилагателно име... 72 * Определителни прилагателни... 85 * Местоимения... 103 * Глагол... 139 * Наречие... 223 * Предлог... 235 * Съюз... 246 * СИНТАКСИС...253 * Употреба на наклоненията и времената... 279 Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 14:46
 • 169
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Vocabulaire de base Français-Bulgare. П. Патев, В. Тошева, Х. Хачикян, А. Бойчева

Лексикалният минимум по френски език съдържа над 6300 заглавни думи, представени в азбучни списъци по тяхната честота на повторяемост и обхващащи по-голямата част на Френско-български речник, който включва и кратък списък на наименованията по държави и националности. Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 14:43
 • 230
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English / Речник на съвременния английски език за напреднали. А. С. Хорнби А. П. Кауи, А. К. Гимс

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English / Речник на съвременния английски език за напреднали А. С. Хорнби А. П. Кауи, А. К. Гимсън Прочети повече


Немско-български икономически речник. Добрина Стоянова, Ценка Божилова, Радосвета Христова

С двутомника НЕМСКО-БЪЛГАРСКИ и БЪЛГАРСКО-НЕМСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЧНИК издателство "Библиотека 48" се надява да запълни една празнина на българския пазар и да отговори на големия интерес, проявявай от студенти, икономисти, преводачи. Първата част съдържа около 30 000 най-често употребявани понятия в немския език с техните еквиваленти или обяснения… Прочети повече


Речник на старобългарските думи в днешните български говори. Мария Мъжлекова

Речник на старобългарските думи в днешните български говори Мария Мъжлекова Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 14:19
 • 219
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кратка френска граматика. Николай Михов

Граматиката разглежда в достъпна форма основните особености, свързани с функционирането на фонетичната и морфо-синтактичната система на съвременния френски литературен език в неговата писмена и устна форма. Изложението е онагледено с подходящи примери. Написана е на български език като отчита неговата специфичност, което значително улеснява по-задълбоченото… Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 14:19
 • 286
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кратка италианска граматика. Иван Петканов

Кратка италианска граматика Иван Петканов Прочети повече


Dictionary of Computing. Колектив

Drawing from every area of computing -- software, hardware, networking, PCs, minicomputers, mainframes, the Internet, the Web, multimedia, and programming -- this is the most comprehensive dictionary available for this fast-growing field. Over 10,000 entries cover not just computing but also related fields. Complex terms such as PDA, Ethernet, and… Прочети повече


The Penguin Dictionary of Modern Humorous Quotations. Fred Metcalf

Synopsis: From Woody Allen to P.G. Wodehouse, the last hundred years offer a rich banquet of humor. Just about any topic under the sun can inspire witty remarks. Fred Metcalf's clearly cross-referenced anthology provides countless gems--ideal for after-dinner speakers, would-be wags, and anyone in search of hours of amusement. Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 14:06
 • 240
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Учебен речник на разговорния английски език. Лийса Морисън, Михаил Минков

Настоящото пособие е уникално по рода си. То предлага: 1. Грижлив подбор от най-често употребяваните и най-необходими думи и изрази от разговорната английска реч, засега слабо известни в България. 2. Произношението на всички думи, които биха могли да затруднят читателя. 3.Указания за стилистичния ефект на всяка заглавна единица 4.Описателен превод… Прочети повече


Българско-руски фразеологичен речник / Болгарско-русский фразеологический словарь. А. Кошелев, М. Леонидова

В словаре дается около 9500 разработок фразеологизмов болгарского языка, включающих наиболее распространенные фразеологические обороты и выражения, идиомы, пословицы и поговорки. На примерах из классической и современной болгарской литературы показано, как фразеологизмы употребляются в речи. Тираж 8000 экз. Прочети повече
Испанско-русский словарь. Н. В. Загорская, Н. Н. Курчаткина, Б. П. Нарумова, Н. Н. Сердюкова, А. В. С.

Словарь содержит около 70000 слов современного испанского языка с подробной разработкой значении, большим количеством словосочетаний, разговорных выражений. В словаре представлена наиболее употребительная специальная терминология. Прочети повече


Политехнический словарь. Колектив

От производителя Настоящий Политехнический словарь призван удовлетворить потребность широкого круга читателей в сравнительно небольшом по объему общедоступном справочно-энциклопедическом издании по вопросам техники. Справочно-терминологический характер Словаря делает его полезным и для специалистов. Основная цель Словаря - дать в сжатой форме объяснение… Прочети повече


Политехнический словарь. Колектив

От производителя Настоящий Политехнический словарь призван удовлетворить потребность широкого круга читателей в сравнительно небольшом по объёму общедоступном справочно-энциклопедическом издании по вопросам техники. Справочно-терминологический характер Словаря делает его полезным и для специалистов. Основная цель Словаря — дать в сжатой форме объяснение… Прочети повече


Речник на българската литература в три тома. Том 1: А-Д. Колектив

Колектив под редакцията на Г. Цанев. В речника са включени материали от целия 11 - вековен развой на българската литература. Съдържа около 1500 отделни статии. Главно място заемат статиите посветени на българските писатели - поети, белетристи, драматурзи, литературоведи. Старобългарската литература е представена и с отделни паметници: Асеманиево евангелие,… Прочети повече


Речник на литературните термини. Лозан Ницолов, Любомир Георгиев, Христо Джамбазки, Спас Спасов

"Речник на литературните термини" включва над 1400 литературни термина и понятия. Книгата е необходим справочник за студенти, учители и за всички читатели, които се стремят към изграждане на научен поглед върху литературата. Прочети повече


Англо-русский фразеологический словарь. В двух томах. Том 1-2. А. В. Кунин

От производителя Словарь содержит около 25 тыс. фразеологических единиц. Включены фразеологизмы, широко употребительные в английском языке XIX и XX вв. В тех случаях, когда значение английского оборота может быть лучше раскрыто в контексте, дается иллюстративный пример (с переводом на русский язык) из произведений английских и американских классиков… Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 11:58
 • 276
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Испанска граматика. Адриана Миткова, Боряна Кючукова-Петринска

Пpед читaтелите е издaние нa "Иcпaнcкa гpaмaтикa", излoжени в пpaктичеcки acпект ocнoвните пpoблеми oт фoнетикaтa, мopфoлoгиятa и cинтaкcиca нa cъвpеменния иcпaнcки език. Мaтеpиaлът е пpедcтaвен в дocтъпнa фopмa и е oнaгледен c мнoгo пpимеpи oт живaтa paзгoвopнa pеч, кoитo ca дaдени в пpевoд нa бългapcки език. Пpaвят cе cъпocтaвки c бългapcкaтa… Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 11:58
 • 212
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Румънска граматика. Даниела Стоянова

Пред читателя е първата румънска граматика, написана на български език. В нея са изложени основните въпроси на фонетиката, морфологията и синтаксиса на съвременния румънски език в практически аспект. Материалът е представен в достъпна форма и е онагледен с примери от живия разговорен език, които са дадени и в превод на български. Правят се съпоставки… Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 11:50
 • 304
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Английски език за напреднали English for Advanced Learners. Весела Кацарова, Елена Бърнева, Букица Гринберг

Тази книга съдържа текстове с тематични разработки и многобройни упражнения и са предназначени за: - ученици от английски гимназии и от паралелки с интензивно изучаване на английски език; - студенти английска филология; - всеки, който се подготвя за изпитите TOEFL и SAT; - всеки желаещ да усъвършенства знанията си по английски език. Прочети повече


Българско-английски речник / Bulgarian-English Dictionary А-Я. Т. Атанасова, М. Ранкова, Р. Русев

Речникът е предназначен за българи, които изучават английски език или го използват професионално като учители, преводачи и други, които се интересуват от езика. Прочети повече


Италианско-български речник Dizionario Italiano-Bulgaro. Иван Тонкин

Речникът съдържа 10 000 думи, избрани от литературния и разговорния език. Прочети повече


Польско-руский словарь. М. Ф. Розвадовский

От производителя Польско-русский словарь содержит около 50000 слов и выражений. Предназначен для чтения художественной, политической, экономической и технической литературы. Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 11:27
 • 248
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАФренско-български речник на изобразителните изкуства. Снежина Бешкова

Френско-българският речник на изобразителните изкуства има своята предистория. Замислен първоначално като помагало за студентите от Художествената академия, където преподавах френски език, той съдържаше, разпределени по теми, предимно думите за родовите понятия. С времето натрупаният нов материал наложи написаното да се преработи, като се предпочете… Прочети повече


Учебен честотен речник по физика. Стела Шишманова, Снежана Мазгаева

Езиковата извадка с обем около 20 000 словоформи е ексцерпирана от учебните пособия по физика, използвани в ИЧС. Прочети повече
Шведско-русский словарь / Svensk-rysk ordbok. Диза Миланова

От производителя Словарь включает 63 500 слов современного шведского литературного языка. В настоящем издании словаря уточнена разработка значений шведского слова, добавлены некоторые словосочетания и фразеологизмы; словарь пополнен также широкоупотребительной специальной терминологией, встречающейся в периодических изданиях, научно-популярной литературе… Прочети повече


Болгарско-русский словарь / Българско-руски речник. М. А. Леонидова

Речникът съдържа 10 600 думи, джобен формат. Седмо стереотипно издание. Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 11:01
 • 299
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Испанска граматика. Адриана Миткова, Боряна Кючукова-Петринска

Пpед читaтелите е издaние нa "Иcпaнcкa гpaмaтикa", излoжени в пpaктичеcки acпект ocнoвните пpoблеми oт фoнетикaтa, мopфoлoгиятa и cинтaкcиca нa cъвpеменния иcпaнcки език. Мaтеpиaлът е пpедcтaвен в дocтъпнa фopмa и е oнaгледен c мнoгo пpимеpи oт живaтa paзгoвopнa pеч, кoитo ca дaдени в пpевoд нa бългapcки език. Пpaвят cе cъпocтaвки c бългapcкaтa… Прочети повече


Англо-русский словарь / English-russian dictionary. В. Д. Аракин, З. С. Выгодская, Н. Н. Ильина

От производителя: Словарь рассчитан на широкий круг лиц, занимающихся языком, в частности на студентов и преподавателей факультетов и отделений английского языка педагогических институтов, учителей английского языка средней школы, учащихся средней школы с преподаванием основных предметов на английском языке и учащихся старших классов средней школы.… Прочети повече


Немецко-русский словарь по вычислительной технике. В. А. Шаров, Л. М. Новичкова

От производителя Словарь включает более 20000 терминов, относящихся к вычислительной технике, и содержит основную терминологию по элементам и характеристикам вычислительных машин и систем, по программному обеспечению вычислительных машин, а также по наиболее важным с точки зрения применения и программного обеспечения ВМ разделам кибернетики и вычислительной… Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2015 10:48
 • 200
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Практическая русская грамматика. Кирилл Бабов

Книгата е предназначена за учениците от българските средни училища и за всички, които изучават руски език. Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 22:43
 • 302
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско-испански речник / Diccionario Bulgaro-Espanol. Е. Ценкова, Т. Нейков

Речникът съдържа над 30 000 думи в областта на лексиката, художествената литература, публицистика, науката, икономиката, техниката, изкуството и спорта. В края на речника е приложена таблица на испанските неправилни глаголи. Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 22:38
 • 311
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско-гръцки разговорник. Кирил Тасев

Разговорниците "ПЕРО" включват повечето от европейските езици. Те са съобразени с новите политически реалности и най-вече с отварянето на Бъл­гария към Европа и света. Създадени от висококвалифицирани специалисти по съот­ветния език и със задължително консултантско участие на автор от съответна­та страна, те дават извънредно необходими познания… Прочети повече


Българско-италиански разговорник. Лена Драмбозова, Панайот Първанов

Описание Настоящият "Българско-италиански разговорник" е адресиран към всички, на които предстои да посетят Италия, независимо дали отиват на гости, на екскурзия, на почивка или на работа. Разговорникът Ви предлага: • Практично и удобно структуриране на темите и разделите • Прецизен подбор на думите и фразите, направен според честотата на употребата… Прочети повече


Тълковен речник по изчислителна техника и електронна обработка на данни. Бистра Христова, Нейчо Тодоров

Описание: 4500 термина, обхващащи математична логика и теория на алгоритмите, цифрови логически схеми и дискретни автомати, елементи и схеми, елементи и схеми на електронноизчислителните машини, програмиране и програмни езици, операционни системи и програмно осигуряване, разпознаване на образи, микропроцесори. В приложение е даден английско-български… Прочети повече


Английско-български речник и българско-английски тъговско-икономически речник. Искра Вътева

Английско-български речник и българско-английски тъговско-икономически речник Искра Вътева Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 22:15
 • 184
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Webster's New Collegiate Dictionary. Merriam-Webster's

Webster's New Collegiate Dictionary Merriam-Webster's Прочети повече


Кратък немско-български икономически речник За всички курсове и специалности. Ели Василева-Бойчева, Вера Манова-Томова, Иззет Есадов

Настоящият кратък немско-български икономически речник съдържа около 21 500 думи и е предназначен за всички, които ползват икономическа литература на немски език. Прочети повече


Ботанический словарь (русско-английско-немецко-французско-латинский). Н. Н. Давыдов

От издателя: Пятиязычный (русский, английский, немецкий, френцузкий, латинский) ботанический словарь выходит в Советском Союзе впервые. Отсутствие переводных ботанических словарей значительно затрудняло нашим специалистам работу с богатой иностранной литературой по этой тематике. Данный словарь имеет целью восполнить до определенной степени этот пробел.… Прочети повече


Немско-български речник. Том 1-2. Ян. Арнаудов, Анг. Димова, Г. Минкова, Л. Андреева, М. Наумова

Немско-български речник. Том 1-2 Ян. Арнаудов, Анг. Димова, Г. Минкова, Л. Андреева, М. Наумова Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 21:43
 • 324
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Учебен руско-български речник. Е. Гочева, В. Еленска

Предлаганият "Учебен руско-български речник" е от серията руско-чуждоезикови учебни речници за чужденци, изучаващи руски език. Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 21:43
 • 238
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Русско-болгарский словарь / Руско-български речник. Сава Чукалов

Речникът съдържа 50 000 думи. Пето стереотипно издание. Прочети повече


Русско-греческий и греческо-русский разговорник. В. Г. Соколюк

От производителя В разговорник включены наиболее употребительные слова и выражения, которые могут быть использованы в различных разговорных ситуациях. Греческий и русский тексты снабжены практической транскрипцией. Прочети повече


Simple English Dictionary. Колектив

Джобен английски тълковен речник с 20 000 думи и 400 илюстрации, предназначена за дома, офиса и училище. Прочети повече


Англо-русский словарь по вычислительной технике. В. К. Зейденберг, А. Н. Зимарев, А. М. Степанов

От производителя Словарь содержит около 37000 терминов по следующим разделам: вычислительные машины, вычислительные системы и сети, элементы и схемы вычислительных машин, операционные системы, программное обеспечение, базы данных, автоматизация обработки данных и программирования, применение и эксплуатация средств вычислительной техники, автоматизированные… Прочети повече


Немецко-русский политехнический словарь / Deutsch-russisches polytechnisches worterbuch. Л. Л. Погре

Аннотация: Словарь содержит 110 тысяч терминов по всем основным отраслям науки и техники. Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 21:20
 • 185
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Славянски разговорник. Колектив

Славянски разговорник - Руски, сърбохърватски, български, чешки и полски език Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 21:16
 • 252
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Речник на българската литература. Том 1-2. Колектив

1 том А - Д - 407 страници 2 том Е - О - 486 страници Прочети повече


Транспортен енциклопедичен речник. Ст. Цанков, Е. Василев, Антоанета Кирова

Транспортен енциклопедичен речник Ст. Цанков, Е. Василев, Антоанета Кирова Прочети повече


Стенографски речник. Г. Тръпчев, Г. Батаклиев

Стенографски речник Г. Тръпчев, Г. Батаклиев Прочети повече


Българско-английски минен речник / Bulgarian-English Dictionary of Mininig. Илия Патронев

Българско-английски минен речник / Bulgarian-English Dictionary of Mininig Илия Патронев Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 20:53
 • 272
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Английско-български речник по геология / English-Bulgarian Dictionary of Geology. Страшимир Страшимиров. Боян Алексиев

Английско-български речник по геология / English-Bulgarian Dictionary of Geology Страшимир Страшимиров. Боян Алексиев Прочети повече


Компютърен речник Л-Я. Том 2. Кевин Шафър

Съдържа: Стандартен компютърен речник + разширение на мрежовите термини от Novell ; Над 2500 сбити, лесни компютърни термини, команди, съкращения и жаргон ; Включва IntranetWare и Internet Прочети повече


Речник за ученика - 1.-7. клас. Колектив

За ученици, за учители и за родители. Съдържание: *Български език и литература...7 *Математика...55 *Физика...74 *Химия...96 *Биология...121 *История...148 *География...176 *Музика...204 *Изобразително изкуство...227 Прочети повече


Полско-български речник. Колектив

Под редакцията на : чл.-кор. проф. Ив. леков и проф. д-р Фр. Славски Съставители: А. ганчева-Зографова, Д. Икономов, К. Куев, Я. Николова, В. Смоховска-Петрова, Р. цветкова, А. Панкевич-Щерева Тираж 3000 броя. Прочети повече


Большой китайско-русский словарь. По русской графической системе в четырех томах. В. Панасюк, В. Суханов

Редактор: И. Ошанин От производителя `Большой китайско-русский словарь` включает около 16 тысяч гнездовых иероглифов и свыше 250 тыс. производных слов и выражений. Словник создан на основе китайских словарей `Гоюй цыдянь`, `Сяньдай ханьюй цыдянь`, `Цыхай`. При работе над словарем использованы и другие лексикографические работы, публиковавшиеся в Китае… Прочети повече


Илюстрован технически речник за всички. Хелиодор Хмиелевски, Игнаци Барян, Стефан Скупински

Речникът съдържа около 6 000 термина от всички области на техническите науки: машиностроене, електротехника, химия и химична технология, минно дело, строителство, физика, електроника, автоматика и пр. Речникът представлява своеобразна популярна енциклопедия, в която термините са обяснени в кратка и общодостъпна форма. Към някои от термините са дадени… Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 15:30
 • 189
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Руско-български разговорник / Руско-болгарский разговорник. З. Пушкова

В разговорника са включени най-полезните и употребявани думи и изрази във всяка ситуация. Краткият руско-български речник в края на разговорника дава възможност за бързи справки. Разговорникът е предназначен за всички рускоговорящи, които осъществяват контакт с България. Прочети повече


Разговорник. Бойно братство. Колектив

Разговорник. Бойно братство Колектив Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 15:22
 • 225
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вашият българо-английски наръчник за пътуване и бизнес. Евелина Танова, Мариета Станева, Милена Иванова

Предлаганият наръчник е предназначен за широка аудитория и се различава от познатите досега издания. Застъпените теми са съобразени с най-новите и разнородни потребности на българина, пътуващ в чужбина. Единствено тук обикновеният турист може да открие как да попълни формуляри за виза, за постъпване на работа, как да се ориентира в лабиринта от обяви… Прочети повече


Русско-болгарский политехнический словарь / Руско-български политехнически речник. Н. С. Зауэр, Н. И. Попова

Русско-болгарский политехнический словарь / Руско-български политехнически речник Н. С. Зауэр, Н. И. Попова Прочети повече


Simple English Dictionary / Английски тълковен речник. Колектив

20 000 думи и 400 илюстрации Over 20 000 words, over 400 illustrations. Прочети повече


Френско-български речник. Благой Мавров

Речникът съдържа около 50 000 заглавни думи. Трето оснoвно преработено и допълнено издание. За специалистите-романисти името на професор Благой Мавров се свързва с Френско-българския речник от 1959 година. Мнозина твърдят, че и днес, 50 години по-късно, това е най-добрият френско-български речник. Прочети повече


Грамматика русского языка. Част 1. Морфология Ф. Г. Александров, Н. М. Дылевский, А. П. Евдокимов

Грамматика русского языка. Част 1 Морфология Ф. Г. Александров, Н. М. Дылевский, А. П. Евдокимов Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 15:02
 • 215
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Речник на литературните термини. Лозан Ницолов, Любомир Георгиев, Христо Джамбазки, Спас Спасов

Речник на литературните термини Лозан Ницолов, Любомир Георгиев, Христо Джамбазки, Спас Спасов Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 14:59
 • 191
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Терминологичен речник по имунология. Г. Капрелян, К. Методиев

Терминологичен речник по имунология Г. Капрелян, К. Методиев Прочети повече


Системи с изкуствен интелект. Терминологичен речник. Георги С. Тодоров

Системи с изкуствен интелект Терминологичен речник Георги С. Тодоров Прочети повече


Френско-български строителен речник. Д. Гунчева-д-р Бранкова

Френско-български строителен речник Д. Гунчева-д-р Бранкова Прочети повече


Der Grö­ße Duden Rechtschreibung. Колектив

Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung. Речник и пътеводител в немският правопис. Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 14:44
 • 246
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско-немски разговорник. Бистра Георгиева. Любомира Въжарова

Разговорникът е практическо помагало за българи, които посещават страни, където се говори немски език. Материалът в разговорника е разпределен на отделни теми, които обхващат най-необходимите фрази, изрази и думи от различни области на живота. Немският текст е транслиран с кирилица. Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 14:37
 • 246
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Румънско-български речник / Dictionar Roman-Bulgar. Спаска Кануркова

Настоящият речник отразява лексиката на съвременния румънски книжовен език. Разработени са около 18 000 заглавни думи, подбрани от основния речников фонд от художествената и обществено-политическа литература. В края на речника са поместени кратки граматични бележки от доц. Моско Москов за фонетиката и морфологията на румънския език. Предназначен за… Прочети повече


Пълна граматика за основно изучаване немския език (етимология). С многочислени примери и таблицина неправилните глаголи. Ив. Ан. Миладинов

Ив. Ан. Миладинов - преподавател по Немски език в Софийското търговско училище, бивш учител в София и Видин Д. М. Гимназии Книгата се посвещава на: Негово Царско Височвество престолонаследника Княз Борис Търновски. Прочети повече


Малък синонимен речник на българския език. Върбан Вътов

Малък синонимен речник на българския език Върбан Вътов Прочети повече


Учебен правописен речник на българския език. П. Радева, С. Буров

Учебен правописен речник на българския език П. Радева, С. Буров Прочети повече


Conversation English-Bulgarian / Английско-български разговорник. М. Алексиева, Е. Паунова

Conversation English-Bulgarian / Английско-български разговорник за английско говорещи чужденци. Прочети повече


Английско-български речник / English-Bulgarian dictionary. Part 1-2. Т. Атанасова, Е. Машалова, М. Ранкова, Р. Русев, Г. Чакалов

Английско-български речник / English-Bulgarian dictionary. Part 1-2 Т. Атанасова, Е. Машалова, М. Ранкова, Р. Русев, Г. Чакалов Прочети повече • Download
 • 17 March 2015 14:07
 • 308
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фразеологичен синонимен речник на българския език. Ани Нанова

Речникът е първият по рода си на български език. Той съдържа: - 10 000 фразеологични единици; - Тълкувание на фразеологизмите; - Примери за употреба; - Фразеологични синонимни редове; - 4000 думи, синоними на фразеологизми; - Възможност за лесно намиране и замяна на отделни думи със синонимни фразеологизми; - Показалец на фразеологичните компоненти… Прочети повече


Кратък българско-английски политехнически речник. Колектив

В това второ издание е запазен обемът на речника - около 35 000 термина от основните области на техниката, както и основни термини от фундаменталните науки, свързани с техниката. Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 13:59
 • 212
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кратка френска граматика. Николай Михов

Граматиката разглежда в достъпна форма основните особености, свързани с функционирането на фонетичната и морфо-синтактичната система на съвременния френски литературен език в неговата писмена и устна форма. Изложението е онагледено с подходящи примери. Написана е на български език като отчита неговата специфичност, което значително улеснява по-задълбоченото… Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 13:55
 • 250
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Англо-български учебен речник - минимум за студенти по право. Л. Додова

Настоящият учебен речник минимум е предназначен за студентите, изучаващи английски език в Юридическия факултет на СУ и включва около 1750 термина. Към речника са приложени някои по-често срещани латински изрази и съкращения, които се употребяват в правната литература на английски език... Прочети повече


Русско-болгарский словарь / Руско-български речник. Сава Чукалов

Шесто стереотипно издание. Речникът съдържа 50 000 думи. Прочети повече


Le Dictionnaire de Notre Temps. Vol. 1-2. Red. Marc Moingeon, Mireille Maurin, Marie Gatard

френски тълковен речник T. 1. A - K : Langue francaise, nom propres, illustrations en couleurs . - 1-869 p. : col. ill. ISBN 954-01-0332-0 T. 2. L - Z : Langue francaise, nom propres, pages cervice, illustrations en couleurs, atlas mondial en fin d`ouvrage . - 870-1791 p. : col. ill. ISBN 954-01-0333-9 Прочети повече


Langenscheidts Grosworterbuch Deutsch als Fremdsprache. Колектив

Специализиран речник, подходящ за изучаване на немски език, включващ богат набор от думи от всички области на живота. Може да бъде използван като синонимен, тълковен, правоговорен. Речникът съдържа 66 000 думи и езикови изрази, обяснени в над 1 200 страници. Богат е и на разговорен материал - повече от 6 300 примерни изречения в котекста от ежедневието,… Прочети повече


Речник по марксистко-ленинска социология. В. Айххорн, Ерих Хан, Гюнтер Хайден, Роберт Шулц

Речник по марксистко-ленинска социология В. Айххорн, Ерих Хан, Гюнтер Хайден, Роберт Шулц Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 12:00
 • 232
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кратка италианска граматика. Иван Петканов

Граматиката съдържа основното от фонетиката, морфологията и синтаксиса на италианския език. Материалът е разработен в съпоставителен план с български език. По-подробно се разглеждат въпросите, представляващи известна трудност за българите- употребата на подчинителното наклонение и съгласуването на глаголните времена в сложното изречение. Включени са… Прочети повече


Речник за ученика - 1.-7. клас. За ученици, учители и родители. Колектив

Съдържание: *Български език и литература...7 *Математика...55 *Физика...74 *Химия...96 *Биология...121 *История...148 *География...176 *Музика...204 *Изобразително изкуство...227 Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 11:49
 • 174
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Руско-български електротехнически речник / Русско-болгарский електротехническии словарь. Колектив

Речникът съдържа около 25 000 термина в областта на елктротехниката и сродните отрасли. Включени са някои основни термина от други области (математика, физика, химия, машиностроене и др.) необходими за специалните технически преводи Прочети повече


Граматика русского языка. К. Савченко, Н. Георгиева, Л. Дончева, Г. Оранска

Граматика русского языка К. Савченко, Н. Георгиева, Л. Дончева, Г. Оранска Прочети повече


Българско-италиански разговорник. Павлина Мичковска, Мая Стефанова

*Разговорникът съдържа над 5000 фрази и думи за всяка ситуация. *Кратка граматика. *Изключително полезна информация. *История, култура, политика, известни личности от миналото и днес. Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 11:25
 • 246
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 17 March 2015 11:22
 • 251
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Gramatica progresiva de Espanol - para extranjeros. Над 350 практически упражнения с отговори. Ramon Sarmiento

"Gramatica progresiva del español" е предназначена за изучаващите испански като чужд език от начално и средно ниво. Това не е традиционна граматика, а метод за прогресивно поднасяне на материала, при който граматичните теми са подредени и степенувани по трудност - от по-простото към по-сложното. Учебникът представлява опит да се комбинира комуникативният… Прочети повече


Синтаксис письменных текстов арабского языка. А. Г. Белова

Синтаксис письменных текстов арабского языка А. Г. Белова Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 11:09
 • 167
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 17 March 2015 10:45
 • 179
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Румънско-български речник. Dictionar Roman-Bulgar. Снежана Керанова

Речникът съдържа около 25 000 заглавни думи и още много значения и словосъчетания. Това е първият академичен Румънско-български речник с такъв обем на българския книжен пазар след изданието от 60-те години на миналия век. Авторката Снежана Керанова е дългогодишна преподавателка в специалност румънска филология в СУ „Св. Кл. Охридски" и преводачка.… Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 10:45
 • 234
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско-румънски речник. Dictionar Bulgar- Roman. Даниела Стоянова

Речникът съдържа около 26 000 заглавни думи и още много значения и словосъчетания, разработен е успоредно с новия Румънско-български речник. Прочети повече

 • Download
 • 17 March 2015 10:45
 • 243
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Румънско-български речник. Dictionar Roman-Bulgar. Спаска Кануркова

Настоящият речник отразява лексиката на съвременния румънски книжовен език. Разработени са около 18 000 заглавни думи, подбрани от основния речников фонд от художествената и обществено-политическа литература. В края на речника са поместени кратки граматични бележки от доц. Моско Москов за фонетиката и морфологията на румънския език. Предназначен за… Прочети повече


Практическа френска граматика с упражнения и отговори. Асен Чаушев

Настоящата граматика излага в ясна и достъпна форма граматичния материал, необходим при изучаването на езика. Използвани са много примери с превод на български. В Приложението е включен богат справочен материал. Упражнения с различна сложност улесняват разбирането и затвърждаването на граматичните правила. Граматиката е подходяща за ученици, студенти… Прочети повече


Collins business english dictionary. Michael J. Wallace, Patrick J. Flynn

Този речник е предназначен за деловите хора, използващи английския език. Дава над 3000 дефиниции на най-използваните думи и изрази от света на бизнеса - счетоводство, маркетинг, публична администрация и др. Прочети повече


Азбука на европейската интеграция . Българо - английско - френски речник. Илияна Ескенази, Румяна Велинива

Речника се състои от две части, които обхващат 1200 терминологични единици. *Първа част включва термини и изрази , които изграждат специфичния език на правните, икономическите и политически отношения в ЕС. *Втора част съдържа съкращения от инициален, сричков, и смесен тип. Прочети повече


Guia de conversacao portugues-russo / Португальско - русский разговорник. М. А. Родионова, Е. Д. Смирнова

Guia de conversacao portugues-russo / Португальско - русский разговорник М. А. Родионова, Е. Д. Смирнова Прочети повече


Речник на чуждите думи в българския език. Колектив

Речник на чуждите думи в българския език Колектив Прочети повече


Речник по кибернетика. Дитер Бер, Й. Беер, Д. Шулце

Под общата редакция на Проф. д-р Георг Клаус Тълковен речник по кибернетика: Значение на думата кибернетика ж., само ед. Наука за законите на получаване, съхраняване и предаване на информацията, както и за системите, носители на изкуствен интелект. прил. кибернетичен, кибернетична, кибернетично, мн. кибернетични. Прочети повече

 • Download
 • 16 March 2015 22:26
 • 169
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Френско-български бизнес речник. Христо Стефанов

Речникът включва 5500термина употребявани в бизнеса: търговия, финанси, счетоводство, борси, мениджмънт, застраховки, маркетинг транспорт и кореспонденция. Прочети повече

 • Download
 • 16 March 2015 22:22
 • 270
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Русско-болгарский словарь. Сава Чукалов

Русско-болгарский словарь: 50 000 слов. Прочети повече


Българско-немски речник. Peter Rankoff

Речникът съдържа около 13 000 най-често срещани и употребявани думи. Прочети повече


Енциклопедичен речник по Океанология. Колектив

Редактор: Еким Бончев Книгата е първото научнопопулярно справочно издание у нас, в което са систематизирани фундаментални знания и най-новите значителни постижения на науката за Световния океан. Тълковен речник на морски и океански термини. Прочети повече

 • Download
 • 16 March 2015 21:51
 • 218
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Руска граматика. Николай Дилевски

Шесто издание. Фонетик и морфология Прочети повече


Dictsionar Arman-Bulgar / Аромъно-български език. Тома Кюркчиев, Николай Кюркчиев

Dictsionar Arman-Bulgar / Аромъно-български език Тома Кюркчиев, Николай Кюркчиев Прочети повече


Българско-немски икономичски речник. Добрина Стоянова, Ценка Божилова, Радосвет Христова

Настоящото издание допълва издадения в края на 1993 г. Немско-български икономически речник. Съдържа около 35 000 думи и изрази както от специлизирания, така и от общия съвременен немски език. Постарали сме се да включим основни понятия и често срещани изрази от областта на финансите, застрахователното и банковото дело, анализ и автоматизация на стопанската… Прочети повече


Англо-русские сокращения по радиотехнике. В. В. Горшковхлин

Англо-русские сокращения по радиотехнике В. В. Горшков Прочети повече


Английские сокращения по электротехнике и электроэнергетике. Б. Ю. Махлин

Английские сокращения по электротехнике и электроэнергетике Б. Ю. Махлин Прочети повече


Тетради новых терминов № 45 Англо-русские термины по проводной и дальней связи. В. Н. Гритченко, Ю. Г.Розмахов.

От составителей: В настоящий выпуск включены термины по телефонии, телеграфии, фототелеграфии, передаче данных и почтовой связи. При составлении выпуска были использованы различные источники на английском языке, а также словари Glossary of Communications (Chicago, 1971), Modern dictionary of electronics (Indianapolis, 1972) и документы Международного… Прочети повече


Англо-русские сокращения по электронике. Ф. С. Воройокий, В. И. Замарев

Англо-русские сокращения по электронике Ф. С. Воройокий, В. И. Замарев Прочети повече


Англо-русский словарь по надежности и контролю качества. Е. Г. Коваленко

От издателя: Англо-русский словарь по надежности и контролю качества содержит около 22 000 терминов по теории надежности, статистическим методам контроля качества, вопросам эксплуатации и ремонта техники, сетевому планированию и организации производства, теории массового обслуживания, теории планирования эксперимента, методам оптимального программирования,… Прочети повече


Русско-англо-немецко-французский словарь по вычислительной технике. Основные термины. Е. К. Масловский

На руски, английски, немски, френски. Аннотация Словарь содержит 5 400 основных терминов по следующим разделам: организация и технические средства ЭВМ; языки программирования и программное обеспечение; применение ЭВМ; сети передачи данных; базы данных и базы знаний; экспертные системы. Содержит алфавитные указатели английских, немецких и французских… Прочети повече


Словарь терминов по металловедению и термической обработке.На четырех языках. Указатель - Английских, Немецких и Французских терминов. Л. А. Петрова

Терминологический словарь содержит 1071 термин на русском английском немецком и французском языках. В словаре представлены наиболее значимые установившиеся, а также новые термины по металловедению и термической обработке с определением их на русском языке. Словарь облегчает понимание и перевод иностранных терминов при чтении специальной литературы.… Прочети повече


Англо-русский словарь по робототехнике. А. А. Петров, Е. К. Масловский

Аннотация Содержит около 12 000 терминов по механике и конструкции роботов и робототехнических систем, сенсорным устройствам современных роботов, по вычислительным, алгоритмическим и программным средствам робототехники, по искусственному интеллекту, программированию и обучению роботов, по ГАП, роботизации технологических процессов, применению роботов… Прочети повече


Chamber's Dictionary of Synonyms and Antonyms. Martin H. Manser

Chamber's Dictionary of Synonyms and Antonyms Martin H. Manser Прочети повече


Approaches and Methods in Language Teaching. A Description and Analysis. Jack C. Richards, Theodore S. Rodgers

Each major trend in 20th-century second language teaching is explained, and similarities and differences are highlighted. An introductory chapter offers a brief history of second language teaching. The second chapter outlines a model for examining and comparing the different approaches. This model is used in subsequent chapters to describe methods… Прочети повече


Практическая грамматика испанского языка. Част 2. Н. И. Попова

Для студентов 2 курса факультетов иностранных языков педагогических вузов. Прочети повече


Практическая грамматика испанского языка. Част 2. Н. И. Попова

Для студентов 2 курса факультетов иностранных языков педагогических вузов. Прочети повече


Тетради новых терминов. Англо-русские термины по программному управлению металлорежущим оборудованием.Тетради новых терминов № 50. B. C. Воскобойников

От составителя: После выхода из печати последнего издания англо-русского словаря по машиностроению и металлообработке («Советская энциклопедия», 1969 г.) прошло более 12 лет. Эти годы характерны быстрым развитием управляющей и вычислительной техники, применяемой в металлообработке, и в первую очередь систем числового программного управления металлообрабатывающим… Прочети повече


Тетради новых терминов. Англо-русские термины по механике разрушения. Тетради новых терминов. № 51. Н. Л. Решетов

От составителя: Развитие современного машиностроения тесно связано о проблемами прочности. Интенсификация рабочих процессов, повышение нагрузок, скоростей, давлений, температур, уменьшение веса и увеличение габаритов конструкций, увеличение единичной мощности агрегатов, увеличение надежности и ресурса настоятельно требуют привлечения при конструировании… Прочети повече


Тетради новых терминов. Англо-русские термины по акустике. Тетради новых терминов №052. Б. М. Лапинский, Л. М. Зозуля, С. Г. Кияк, А. М. Пеленская, А

От составителей: Предлагаемый выпуск - результат работы по переводам зарубежной научно-технической литературы, выполненным в Институте прикладных проблем механики и математики АН УССР, Львовском государственном медицинском институте, в основном, по материалам зарубежной научной периодики... В тетрадь включены новые термины по акустике, возникшие в… Прочети повече


Тетради новых терминов. Англо-русские термины по гироскопическим приборам. В помощь переводчику. Тетради новых терминов № 54. С. Н. Карпенко.

СОДЕРЖАНИЕ: От составителя (3). Английские термины и русские эквиваленты (4). Приложение I. Английские сокращения и русские эквиваленты (94). Приложение 2. Список принятых русских сокращений (98). Указатель русских терминов (105). От составителя: Настоящий выпуск содержит английские термины и их русские эквиваленты в области гироскопов, гироскопических… Прочети повече


Тетради новых терминов. Англо-русские термины по геофизике. Тетради новых терминов № 58. Г. И. Тютюкин

Тетради новых терминов. Англо-русские термины по геофизике Тетради новых терминов № 58 Г. И. Тютюкин Прочети повече


Тетради новых терминов. Англо-русские термины по геологии. В помощь переводчику. Тетради новых терминов №59. Г.И.Денисова, И.Е.Медведева.

СОДЕРЖАНИЕ: От составителей (3). Английские термины и русские эквиваленты (4). Английские сокращения я русские эквиваленты (40). Указатель русских терминов (42). От составителей: В настоящем выпуске «Англо-русские термины по геологии» использованы материалы, собранные сотрудниками Всесоюзного научно-исследовательского института экономики минерального… Прочети повече


Англо-русские термины по механике твердого деформируемого тела. В помощь переводчику. Тетради новых терминов. № 55. Н. Л. Орлова, Е. Б. Покровский

Англо-русские термины по механике твердого деформируемого тела В помощь переводчику. Тетради новых терминов № 55 Н. Л. Орлова, Е. Б. Покровский Прочети повече


Тетради новых терминов. Англо-русские термины по литейному производству. В помощь переводчику. Тетради новых терминов № 60. В. В. Вахрушев

Тетради новых терминов. Англо-русские термины по литейному производству В помощь переводчику. Тетради новых терминов № 60 В. В. Вахрушев Прочети повече


Тетради новых терминов. Англо-русские термины по управлению воздушным движением. В помощь переводчику. Тетради новых терминов № 63. А. А. Новобытов

Тетради новых терминов. Англо-русские термины по управлению воздушным движением В помощь переводчику. Тетради новых терминов № 63 А. А. Новобытов Прочети повече


Тетради новых терминов № 89. Англо-русские термины по промышленным роботам и манипуляторам. В. А. Малов, А. С. Чубуков

Тетради новых терминов № 89 Англо-русские термины по промышленным роботам и манипуляторам В. А. Малов, А. С. Чубуков Прочети повече


Тетради новых терминов №116. Англо-русские общетехнические термины. А. Л. Семенов

Тетради новых терминов №116 Англо-русские общетехнические термины. А. Л. Семенов Прочети повече


Тетради новых терминов № 47 Англо-русские термины по технологии производства радиоэлектронной аппаратуры. Н. М. Голуб

СОДЕРЖАНИЕ: От составителя (3). Английские термины и русские эквиваленты (5). Сокращения (135). Указатель русских терминов (192). От составителя: Производство радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) можно рассматривать как очень сложную по технологии, структуре и организации систему технологических процессов. Она включает в себя изготовление деталей и узлов… Прочети повече


Manual de gramática española. Rafael Seco

Еsta edición del Manual de Rafael Seco contiene, además, un apéndice de fonética y ortografía, ya añadido en la tercera edición. De la cuarta edición se rescata también un capítulo extra sobre normas de prosodia y ortografía establecidas por la RAE en 1959. Las posteriores ediciones no han sufrido cambios mayores hasta llegar a esta, la décima, donde… Прочети повече


Грамматика руского языка. Константин Савченко

Грамматика руского языка Константин Савченко Прочети повече


Учебный русско-испанско-португальский словарь общетехнической лексики

Около 8000 терминов, издание второе, стереотипное. Редакция - И. Ф. Рудакова. Прочети повече


Colloquial english idioms. V. V. Syttel

Разговорни английски идиоми. Прочети повече


Kurze deutsche. Grammatik für Ausländer. Gerhard Helbig, Joachim Buscha

Kurze deutsche Grammatik für Ausländer Gerhard Helbig, Joachim Buscha Прочети повече

 • Download
 • 16 March 2015 14:09
 • 193
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

lesen und Üben deutsch für fortgeschrittene. К. Кудлинска-Станкулова, Райнер Бон, Мария Грозева

lesen und Üben deutsch für fortgeschrittene К. Кудлинска-Станкулова, Райнер Бон, Мария Грозева Прочети повече


Fonética española. А. С. Висенте-Ривас

Fonética española А. С. Висенте-Ривас Прочети повече


Basic Language VI. Messages and Meaning. John J. De Boer

asic Language VI: Messages and Meanings : Text and Grammar Handbook. Прочети повече


Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. А. В. Михеева, Е. С. Савинова, Е. С. Смирнова, А. И. Черная

Работа представляет собой первый в стране словарь, содержащий наиболее употребительные слова и фразеологические сочетания, характерные для языка английской и американской научной литературы любой специальности. Прочети повече


Тетради новых терминов. Англо-русские термины по сварке. В помощь переводчику. Тетради новых терминов № 48. А.Б.Парневский.

СОДЕРЖАНИЕ: Английские термины и русские эквиваленты (3). Сокращения (154). Указатель русских терминов (164). От составителя: Сварка, являющаяся высокопроизводительным и экономичным способом соединения металлов,получила в последние десятилетия широкое распространение. Сварочные процессы непрерывно совершенствуются, создается новая технология и оборудование,… Прочети повече


Карманный польско-русский и русско-польский словарь. И. Н. Митронова , Г. В. Синицина

Карманный русско-польский - (11000 слов) и польско-русский словарь(9800 слов) содержит в двух своих частях около 21 тыс. лозунгов а также выражений и словосочетаний в области современной русской и польской лексики. Словарь предназначен для польско-язычных и русскоязычных потребителей. Это помощь в туристических, торговых контактах, а также помощь для… Прочети повече


Немецко-руский / Руско-немецкий словарь. О. Д. Липшиц, А. Б. Лоховиц

Словарь содержит 8600 слов в немецко-русской части и 10800 слов в русско-немецкой, ряд фразеологических оборотов, географические названия. Предназначается для широкого круга лиц, изучающих немецкий язык на начальном этапе. Прочети повече


Краткий словарь иностранных слов. С. М. Локшина

При чтении газет, журналов, книг мы часто сталкиваемся со словами, вошедшими в русский язык из других языков мира. Словарь содержит около 4,5 тыс. слов иноязычного происхождения, наиболее часто встречающихся в периодической печати. Читатель может получить справку о значении незнакомого иностранного слова, а также сведения о его происхождении. Прочети повече

 • Download
 • 16 March 2015 11:28
 • 171
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Англо-русский словарь. В. К. Мюллер

Речникът съдържа около 60 000 думи. Прочети повече
Русско-английски разговорник. М. М. Кудрявцев, С. В. Неверов, Е. А. Бонди

Русско-английски разговорник М. М. Кудрявцев, С. В. Неверов, Е. А. Бонди Прочети повече
Англо-русский патентный словарь. Колектив

Съставители: А. С. Берсон, А. А. Лиллевяли. Речникът съдържа около 7 500 термина. Прочети повече


Англо-русский словарь по пластмассам. М. Гурарий, С. Иофе

От производителя: Настоящий словарь является первой попыткой создания англорусского словаря по пластическим массам. В словарь включена основная англо-американская терминология, относящаяся к химии пластических масс и технологии их переработки. Прочети повече


Англо-русский синонимический словарь. Ю, Д. Апресян, В. В. Ботякова, Т. Э. Латышева

От производителя Словарь содержит около 350 синонимических рядов английского языка. В каждой словарной статье дается толкование общего значения ряда на русском языке и его перевод, подробная характеристика сходств и различий между синонимами, анализ условий, в которых синонимы способны заменять друг друга. Синонимические ряды иллюстрированы цитатами… Прочети повече


Diccionario de sinonimos e ideas afines. Julio De La Canal

Diccionario de sinonimos e ideas afines Julio De La Canal Прочети повече


The Penguin English Dictionary. Compiled by G. N. Garmonsway with Jacqueline Simpson. G. N. Garmonsway

The Penguin English Dictionary Compiled by G. N. Garmonsway with Jacqueline Simpson G. N. Garmonsway Прочети повече


Българско гръци разговорник. Кирил Тасев

Българско гръци разговорник Кирил Тасев Прочети повече


Англо-русский словарь глагольных словосочетаний

Под ред. Э.М. Медниковой. Словарь имеет 569 более частотных глаголов прогрессивного английского языка и производных от них 1054 фразовых глаголов с доскональным исследованием стандартный сочетаемости их значений. Словарь иллюстрируется образцами из прогрессивного речеупотребления. В конце словаря дается индекс, помогающий найти необходимое сочетание… Прочети повече


Diccionario español de sinónimos y antónimos. F.C. Sainz de Robles

Испански речник на синоними и антоними. Прочети повече


Collins business english dictionary. Michael J. Wallace, Patrick J. Flynn

Речникът е предназначен за всички, които използват английския като международен език за бизнес. Съдържа повече около 4000 най-използвани думи и фрази от различни области. Прочети повече

 • Download
 • 16 March 2015 10:34
 • 329
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Руска граматика. Николай Дилевски

Граматиката е написана на български език и е предназначена за самостоятелно изучаване на руски език. Тя има практическа насоченост, разработена е в съпоставителен план и е снабдена с нагледни схеми. Обясненията, дадени в нея, са съобразени с нормите на говоримата руска реч. Пето издание. Прочети повече


Полско-български и българско-полски технически речник. Колектив

Речникът включва около 20 000 технически термина във всяка част. *Съставители: Елена Петрова, Богдан Алексиев, Халина Алексиева, Милена Хинчева, Камен Константинов. *Научни редактори: Михаил Бозгунов, Янина Янушкевич. Прочети повече


Русско-испансский словарь. Х. Ногейра, Г. Я. Туровер

Словарь содержит 57 000 слов. Издание дополнено приложением морфологических таблиц русского языка и краткого очерка особенностей спряжения испанских глаголов. Прочети повече


Немецко-русский словарь. А. А. Лепинга и Н. П. Страховой

80 000 слов современного литературного немецкого языка. Даны уточнения, необходимые пометы для слов, указывающие на их стилистическую особенность. Словарь предназначен для переводчиков, преподавателей и студентов институтов и факультетов иностранных языков, а также для научных работников Прочети повече


Англо-русский военный словарь. В двух томах. Том 1-2

Третье, переработанное и дополненное издание словаря, включает наиболее употребительную современную военную терминологию по основным вопросам организации, вооружения, технического оснащения, комплектования и прохождения службы, боевой деятельности, управления и работы тыла вооруженных сил США, Великобритании, Канады и Австралии, а также объединенных… Прочети повече


Испанско-русский политехнический словарь. Ю. И. Брагин, Н. Д. Воропаев, Гонсалес Мартинес, Адольфо

Аннотация: Словарь содержит около 106 000 терминов, охватывающих общетехническую терминологию, терминологию научно-теоретических основ промышленных процессов и аппаратов, терминологию отдельных отраслей науки и техники. Прочети повече


Англо-русский фразеологический словарь / English-Russian Phraseological Dictionary. Около 20 000 фразеологични единици. А. В. Кунин

От производителя Словарь содержит около 20 тысяч фразеологических единиц. Включены фразеологизмы, широко употребительные в английском языке XIX - XX вв. Словарь снабжен многочисленными иллюстрациями из произведений английских и американских классиков и современных писателей с указанием автора и произведения. Прочети повече


Английско-български речник. Том 1-2. Т. Атанасова, Е. Машалова, М. Ранкова, Р. Русев, Г. Чакалов

Английско-български речник. Том 1-2 Т. Атанасова, Е. Машалова, М. Ранкова, Р. Русев, Г. Чакалов Прочети повече


Френско-български речник-строителство и архитектура. Колектив

Речника се издава за първи път в България и съдържа около 37 000 термина. Авторите при съставянето му са ползвали различна френска и руска литература, проучвали са монографии, периодика, енциклопедии и най-новите издадени речници във Франция. Прочети повече


Русско-болгарский политехнический словарь. Н. С. Зауэр

Русско-болгарский политехнический словарь Н. С. Зауэр Прочети повече
Longman. Dictionary of Business English. J. H. Adam

Longman Dictionary of Business English J. H. Adam Прочети повече


Летера. Джобен преводач - English. Българско-английски разговорник. Колектив

Летера. Джобен преводач - English Българско-английски разговорник Колектив Прочети повече


Everyman's English Pronouncing Dictionary / Речник на английското произношение. Daniel Jones / Даниъл Джоунс

Речникът съдържа повече от 59,000 думи, представени с международната фонетична транскрипция. Прочети повече


Руско-български технически речник: Химия, химична технология, металургия. Колектив

В руско-българския речник по химия, химична технология и металургия са подбрани термини от следните области: обща и неорганична химия, органична химия, физикохимия, инженерна химия, биохимия, високомолекулни съединения, технология на органичните и неорганичните вещества, химия и технология на горивата, силикатна промишленост, минералогия, целулозна… Прочети повече


The BBI combinatory dictionary of English, a guide to word combinations. M. Benson

This reprint is authorized by John Benjamins Publishing Company for distribution and sale by Sryat Publishers only in Bulgaria Library of Congress Cataloging in Publication Data Benson, Morton. The BBI combinatory dictionary of English. 1. English language — Terms and phrases. I. Benson, Evelyn. II. Ilson, Robert. III. Title. PE1689.B46 1986 428'.003… Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2015 21:21
 • 242
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Руска граматика. Николай Дилевски

Руска граматика Николай Дилевски Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2015 21:17
 • 240
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Русско-болгарский политехнический словарь / Руско-български политехнически речник. Колектив

Продаден! Речникът е достатъчно пълен и обхваща много отрасли от промишлеността, различни области от науката и техниката, а също и терминологията на междинни научни области. Съдържа около 90 000 термина. Прочети повече


Англо-русский словарь по вычислительной технике. В. К. Зейденберг, А. Н. Зимарев, А. М. Степанов

Речникът съдържа около 37 000 термина. Четвърто стереотипно издание с допълнение. Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2015 21:04
 • 272
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Немско-български речник / Deutsch-Bulgarisches Wörterbuch. С новия правопис. Г. Минкова, Л. Владова, Ст. Станчев

Речникът съдържа над 30 000 думи и словосъчетания, разработени подробно. Употребата па думите е изяснена добре с пояснения или чрез примери. Поради трудността при употребата на предлозите много от думите са дадени с предлога, с който се употребяват. Посочен е и падежът, който се изисква от дадена дума. В речника са включени най-общите технически и… Прочети повече


Българско-италиански речник. Колектив

Речникът съдържа около 25 000 думи, най-често срещани и употребявани. Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2015 20:54
 • 290
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кратка италианска граматика. С приложение: Таблица на неправилните глаголни форми. Херман Вилерс

Тази „Кратка италианска граматика" е с подчертана практическа насоченост: тя е предназначена за всички, които изучават италиански език, независимо дали са начинаещи, или напреднали, и дава ясен и точен отговор на главните въпроси, възникващи във връзка с разбирането и съставянето на текст на италиански език в различни ситуации. Основните граматични… Прочети повече


Русско-болгарский словарь. Сава Чукалов

Пето стереотипно издание. Съдържа 50 000 думи най-често срещани и употребявани. Прочети повече


Руско-български речник. Сава Чукалов

Седмо стереотипно издание. Съдържа 50 000 думи най-често срещани и употребявани. Прочети повече • Download
 • 15 March 2015 20:33
 • 240
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кратък българо-руски разговорник. С. В. Неверов

Разговорник за българи, които искат да комуникират на руски език. Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2015 20:17
 • 264
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Немска граматика. Текла Сугарева. В. Атанасова

В книгата са изложени основните въпроси на фонетиката, морфологията и синтаксиса на немския език в практически аспект. Материалът е представен в достъпна форма и онагледен с много примери от живия разговорен език, които са дадени и в превод на български. За изясняване и по-лесно усвояване на граматическите форми и конструкции на много места са правят… Прочети повече


Кратък българско-немски политехнически речник. Колектив

Речника включва около 30 000 термина от различните от различните области техниката: електроника, машиностроене, електроника, строителство, архитектура, минно дело, основни понятия от физика и химия. Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2015 18:19
 • 234
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Словарь русского языка. С. И. Ожегов

Руски тълковен речник с 57 000 думи. 18-то издание. Прочети повече


Diccionario Abreviado De La Lengua Espanola. Samuel Gili Gaya

16.100 entradas - 23.940 acepciones - Vocabulario moderno y actual con amplia presencia de neologismos - Muy útil y de fácil manejo ... Джобен испански тълковен речник. Прочети повече


Испанско-български разговорник. Мария Димитрова Китова

Разговорникът е предназначен за испанско говорещи, пребиваващи България. Прочети повече


Неправилни модални глаголи в немския език

Неправилни модални глаголи в немския език Прочети повече


An English gramar. M. Mincoff

Английска граматика второ издание. Прочети повече


Норвежско-русский политехнический словарь. Под ред. Л.Я.Попилова В. Ф. Максимов, Л. В. Максимов

Настоящий словарь является первым норвежско – русским политехническим словарем, издаваемым в Советском Союзе. Он содержит около 50 000 терминов, охватывающих основную терминологию важнейших отраслей наук и техники. Тираж 3 000 Прочети повече


Le Dictionnaire de Notre Temps. Vol. 1-2. Red. Marc Moingeon, Mireille Maurin, Marie Gatard

френски тълковен речник T. 1. A - K : Langue francaise, nom propres, illustrations en couleurs . - 1-869 p. : col. ill. ISBN 954-01-0332-0 T. 2. L - Z : Langue francaise, nom propres, pages cervice, illustrations en couleurs, atlas mondial en fin d`ouvrage . - 870-1791 p. : col. ill. ISBN 954-01-0333-9 Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2015 17:41
 • 173
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско-нидерландски разговорник. Багрелия Борисова

Настоящият разговорник има за цел да улесни справянето с ежедневните ситуации, в които попадате при пътувания в чужбина. За да се открият по-лесно нужните фрази и изрази, лексикалният материал е групиран по теми и подтеми, а след всяка от тях има и тематичен речник, подреден по азбучен ред, който разширява възможностите за разговор. Прочети повече


Русско-болгарский словарь. Сава Чукалов

Настоящий русско-болгарский словарь составлен болгарским лексикографом С.К.Чукаловым и второе изданием. Словарь содержит 50 000 слов и отражает словарный состав современного русского литературного языка, а также общественно-политическую терминологию, научную и техническую лексику, широко встречающуюся в прессе. В словаре представлена русская фразеология,… Прочети повече


Русско-немецкий словарь / Russisch-Deutsches Worterbuch. О. Н. Никонова, М. Я. Цвиллинг

Словарь содержит около 35 000 слов. Большое внимание в словаре уделено раскрытию значений слов и подбору немецких переводов с учетом условий употребления и сочетаемости. Детальная разработка русской части словаря делает его пригодным для использования при изучении русского языка иностранцами. Словарь рассчитан на широкий круг лиц, изучающих немецкий… Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2015 17:15
 • 279
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско-френски разговорник. Юлия Минкова

Българско-френският разговорник съдържа всички думи и изрази, които са ви необходими: - за да преодолеете успешно митници, гари и аерогари; - за да се разходите из Париж и Франция с кола, автобус и пеш; - за да разгледате забележителностите и да си купите каквото желаете; - за да се справите с всеки възникнал проблем; - за да преведете елементарен… Прочети повече


Пътеводител - немски разговорник и речник в едно. Уилям Парк

Пътеводител - немски разговорник и речник в едно Уилям Парк Прочети повече


Немско-български речник. Х. Кшъжановски, К. Стоянов

Речникът съдържа около 9000 думи - джобен формат. Прочети повече


Речник на френските синоними и антоними

Речникът съдържа над 10 000 основни думи, 65 000 синоними и 6 000 антоними. Съст. проф. д-р Паисий Христов. Прочети повече


Гръцко-български военнополитически и военнотехнически речник

Съставители В. Йорданов, М. Георгиев. Речникът съдържа около 30 000 термина и терминологични съчетания... Прочети повече


Кратка словашка граматика. Иван Буюклиев

Граматиката е разработена в съпоставка с граматичния строеж на българския език и съдържа сведения за всички дялове от езиковата система - фонетика, морфология и синтаксис. Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2015 16:49
 • 202
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътеводител - френски: Разговорник и речник в едно. Жаклин Суорд

Обширна лексика за пътуване, за най-важните ситуации, за разтоварваща и ползотворна ваканция. Полезни думи и изрази при общуване, пътуване с деца и инвалиди, настаняване в хотели и къмпинги, покупки, развлечения, кулинария, посещения на забележителности и излети. Културна информация за страните и регионите, говорещи съответния език. Различно цветово… Прочети повече


Англо-русский политехнический словарь. А. Е. Чернухин

В этом англо-русском политехническом словаре содержится около 80000 терминов по всем отраслям науки и техники. Словарь рассчитан на широкий круг специалистов и ученых, аспирантов, преподавателей и студентов высших учебных заведений, переводчиков и всех читателей научно-технической литературы на английском языке. Издание третье Прочети повече
Гръцко-български речник. Колектив

Речникът съдържа около 40 000 думи, които се употребяват най-често в говоримия език (димотики), така и в книжовния език (катаревуса). Трето фототипно издание. Колектив: М. Филипова-Байрова, М. Балджиев, М. Бетон, Ив. Дуйчев, А. Куджаев, В. Лазаридис, Ап. Михайлов, Л. Руков. Прочети повече


Многоезичен речник на съкращенията в търговията, икономиката, мениджмънта. Красимир Петков

11 111 съкращения в областта на съкращенията в търговията, икономиката, мениджмънта, организация и управление на стопанската дейност, финансово дело, делова кореспонденция, стокознание, електронно обработване, и научни изследвания. Международни кодове и обозначения. Прочети повече


Български етимологичен речник. Том 2. И-Крепя В. И. Георгиев, Й. Заимов, Ст. Илчев

Български етимологичен речник. Том 2: И-Крепя В. И. Георгиев, Й. Заимов, Ст. Илчев Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2015 22:20
 • 676
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кратък речник по психология. Генчо Пирьов, Любен Десев

Кратък речник по психология Генчо Пирьов, Любен Десев Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2015 22:13
 • 178
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Румънска граматика. Даниела Стоянова

Пред читателя е първата румънска граматика, написана на български език. В нея са изложени основните въпроси на фонетиката, морфологията и синтаксиса на съвременния румънски език в практически аспект. Материалът е представен в достъпна форма и е онагледен с примери от живия разговорен език, които са дадени и в превод на български. Правят се съпоставки… Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2015 22:10
 • 213
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЧешко-български речник. Цветана Вранска

Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече