Книги с този етикет › Учебнци за ВУЗ

 • Download
 • 27 April 2018 13:16
 • 162
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 20 April 2018 12:59
 • 355
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фармацевтична химия

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 • Download
 • 20 April 2018 12:51
 • 231
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Биохимия. К. Колчаков, Е. Ангелов

Учебник за здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 • Download
 • 20 April 2018 12:00
 • 144
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физика. С. Иванов, С. Петров, Н. Иванчев

Учебник за висшите технически заведения Прочети повече

 • Download
 • 06 April 2018 15:43
 • 266
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлена електроника

Книгата е предназначена да служи за учебник по предмета промишлена електроника, който се чете на студентите от електротехническия факултет при ВМЕИ. В нея са описани действието и устройството на електро-вакуумните лампи и полупроводниковите прибори. Разгледани са главните принципни електронни и йонни схеми, които намират приложение в различните промишлени… Прочети повече

 • Download
 • 03 April 2018 11:35
 • 174
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА