Книги с този етикет › Учебници за техникуми

 • Download
 • 05 June 2020 11:11
 • 89
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 05 June 2020 11:05
 • 53
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПреносни системи - съобщителни линии

Учебник за техникумите, специалност съобщителна техника. Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече • Download
 • 30 April 2020 14:03
 • 56
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на производството и ремонта на електрически машини и апарати

Учебник за техникумите по електроника. Специалност електрически машини и апарати Прочети повече

 • Download
 • 22 April 2020 14:52
 • 72
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлена електроника. Учебници за техникумите

За учениците от техникумите по електротехника, специалност електронна техника, профил промишлена електроника. Прочети повече
Сборник от задачи по електротехника

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече

 • Download
 • 28 December 2019 19:28
 • 61
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАРадио и телевизионна техника

Учебник за СПТУ по електропромишленост Прочети повече

 • Download
 • 22 December 2019 16:48
 • 75
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Автомобилни тракторни двигатели

Учебник за III, IV и V курс на техникумите по механотехника Прочети повече


Стоманобетон (Хаския Нисимов, Георги Карагьозов)

Учебник за IV курс на строителните техникуми, специалности - строителство, архитектура и водно строителство Прочети повече


Подемно-транспортни машини

Учебник за V курс на техникумите по механотехника за всички специалности Прочети повече

 • Download
 • 11 May 2019 14:41
 • 189
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Експлоатация, ремонт и изпитване на двигатели с вътрешно горене

Учебник за техникумите по механотехника и енергетика - специалност ДВГ Прочети повече


Двигатели с вътрешно горене

Учебник за СПТУ и ПТУ по строителна механизация Прочети повече


Секретарска практика

Учебник за III. курс на СПТУ и XI клас на Еспу (УПК) Прочети повече


Обща електротехника с основи на електрониката

Учебник за неелектротехническите специалности на техникумите Прочети повече

 • Download
 • 29 September 2018 22:07
 • 254
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане

Учебник за техникумите, ЕСПУ и СПТУ Прочети повече

 • Download
 • 21 August 2018 10:26
 • 193
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 17 August 2018 13:52
 • 200
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по обща теория на статистиката

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече

 • Download
 • 17 August 2018 13:26
 • 215
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пари, банки и парична политика

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече

 • Download
 • 17 August 2018 13:23
 • 172
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансова статистика

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече


Борси и борсови операции

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече

 • Download
 • 08 April 2018 21:03
 • 256
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Механика. А. Дянков, Л. Шишков

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника Прочети повече

 • Download
 • 01 April 2018 16:43
 • 316
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане

Учебник за техникумите, ЕСПУ и СПТУ Прочети повече

 • Download
 • 21 March 2018 20:43
 • 276
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Селскостопански машини

Учебник за техникумите, СПТУ и ЕСПУ за направление "Селско стопанство" Прочети повече

 • Download
 • 21 March 2018 20:31
 • 206
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технологии за отглеждане на овощните култури

Учебник за ЕСПУ И СПТУ, Професия механизатор растениевъд Прочети повече • Download
 • 04 March 2018 19:12
 • 284
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по механика

За техникумите по механотехника, електротехника и други Прочети повече

 • Download
 • 01 March 2018 12:17
 • 233
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строеж и анализ на тъканите. Част 2

Учебник за техникумите по текстил Прочети повече


Основи на техническата механика

Учебник за СПТУ по машиностроене и немашиностроителните техникуми Прочети повече


Обща металургия. Част 1

Учебник за техникумите по металургия Прочети повече

 • Download
 • 28 January 2018 13:04
 • 346
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАТехнология на захарта, захарните изделия, спирта и нишестето

Учебник за III курс на техникумите по хранително-вкусова промишленост Прочети повече

 • Download
 • 16 December 2017 15:56
 • 328
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Стенографска христоматия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 22 November 2017 21:41
 • 206
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПътно и мостово строителство

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Стоманобетон

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Стоманобетон

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 22 November 2017 21:19
 • 208
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 22 November 2017 21:07
 • 189
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Специална технология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 22 November 2017 21:04
 • 361
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 22 November 2017 20:46
 • 198
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 22 November 2017 20:45
 • 191
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕлектронноизчислителна техника

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Енергетични машини

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 November 2017 15:05
 • 214
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Диагностика на автомобила

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Фоторетуш

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 03 October 2017 19:15
 • 232
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 03 October 2017 18:43
 • 437
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 03 October 2017 18:21
 • 166
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинознание за 10. клас

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Основи на автоматиката

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Радио и телевизионна техника

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Радиоприемни устройства

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 05 August 2017 19:09
 • 529
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕлектронноизчислителна техника

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 05 August 2017 17:53
 • 250
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАТехнология на довършителните работи в строителството. Част 1

Зидарии, мазилки, облицовки, настилки и изолации Прочети повече


Икономика, организация и планиране на автомобилния транспорт

Учебник за техникумите по енергетика, механотехника и автомобилен транспорт Прочети повече

 • Download
 • 27 June 2017 12:38
 • 228
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПредаване на данни и телеграфия

Учебник за XI клас /II степен/ на ЕСПУ Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 11:32
 • 289
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката

Учебник за техникумите по електротехника и автоматика Прочети повече


Електротехника

Учебник за всички електротехнически професии Прочети повече


Промишлена електроника

Учебник техникумите по Автоматика, електропромишленост и електроенергетика Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 11:16
 • 379
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания на неелектрически величини

Учебник техникумите - специалност "Автоматизация на производството". Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 11:09
 • 261
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания

Учебник за техникумите по електротехника Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 11:04
 • 359
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Проектиране на електрически машини

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече


Електромашинна лаборатория

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 10:53
 • 309
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически мрежи

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 10:51
 • 242
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически мрежи

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 10:46
 • 218
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 26 June 2017 10:36
 • 210
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАМашинни елементи

Ученик за техникумите по механотехника, енергетика, фина механика, оптика и други Прочети повече

 • Download
 • 20 June 2017 10:45
 • 202
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлена електроника

Учебник за техникумите по електротехника Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 09:13
 • 222
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Математическа логика. Учебник за II курс на икономическите техникуми. Любомир Дерелиев

В учебника се разглеждат основите на съждителното смятане — най-елементарния дял на математическата логика. Подробно са изяснени предметът и значението на логиката, съжди-телните операции отрицание, конюнкция, дизюнкция, алтернатива, импликация, равнозначност, понятията израз на съждителното смятане, верностна стойност и верностна таблица на израз,… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 09:09
 • 233
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ремонт на автомобилите. Учебник за техникумите по автотранспорт. Б. Клебанов, В. Кузмин, В. Маслов

В учебника са разгледани технологията на основния'ремонт на автомобилите и начините за ремонт на техните детайли. Изложени са технико-икономиче -ските основания за целесъобразността от ремонта на автомобилните детайли и методиката за избор на най-рационалния начин на ремонт. Описани са ремонтите, на основните детайли и уреди от] охладителната уредба,… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 09:05
 • 169
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Експлоатация на автомобила. Борис Петров

В настоящия учебник са разгледани въпросите, свързани с вековните експлоатационни и технически показатели на автомобила, изискванията по отношение на гориво-мазилните материали, техническите обслужвания, ремонта, съхраняването на автомобилите и техниката на безопасността. Учебникът е написан в съответствие с програмата за средните професионални-технически… Прочети повече


Електрозадвижване и автоматизация на механизми и машини. К. Йонов

Учебникът е написан съгласно с учебната програма от 1988 г. и е предназначен за учениците от техникумите, изучаващи специалност автоматизация на производството. Дадени са сведения за основните принципи на електро-3адвижването и управлението на машините и механизмите, както и типови системи за автоматизация на някои от най. разпространените производствени… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 08:54
 • 118
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на кофражни, армировъчни и метални изделия в строителството. Николай Киров, Любка Петрова, Михаил Сафронов

В учебника са разгледани особеностите на кофражните w армировъчните работи. Изяснени са начините и средствата на производство и монтаж на различни видове строителни метални изделия. Материалът е разработен под общата редакция на доц. к. т. н. инж. Н. Киров при следното участие на авторите: доц. к.т.н. инж. Н. Киров — въведение, I глава: т. 1; 4.2;… Прочети повече


Инженерни съоръжения и конструкции. Част 2. М. Сафронов

Учебникът "Инженерни съоръжения и конструкции", ч. И, е предназначен за курсистите от IV курс на строителните техникуми по специалността строителство и архитектура. Написан е по одобрена от Министерството на народната просвета учебна програма. В него са разгледани принципни въпроси по проектирането, устройството ' и изпълнението на масивни,… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 08:46
 • 205
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник от задачи по хидрология и хидравлика. Мария Соколова, Пенка Бакърджиева

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 3 Увод 5 1. Хидрология 7 1.1. Хидроложка мрежа и хидроложки наблюдения 7 1.1.1. Хидроложка мрежа 7 1.1.2. Наблюдения при хидрометричните станции 8 1.1.3. Устрояване на хидрометричните станции 9 1.2. Валежи и отток 12 1.2.1. Валежи, реки и водосборна област 12 1.2.2. Речен отток 23 1.2.3. Колебание на оттока 28 1.2.4. Построяване… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 08:42
 • 222
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономика, организация и планиране на производството

СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ I СЪЩНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕЙНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ Глава I. Предмет на дисциплината Икономика, организация и пла- ниране на производството 1. Същност на стопанската организация и нейните поделения .... 4 2. Класификация на стопанските организации и техните поделения. . . 7 3. Организация и управление на стопанската… Прочети повече


Електронни измервания. Учебник за техникумите по електротехника. Д. Русев, Д. Самоковлийски, Е. Манов

Електронни измервания Учебник за техникумите по електротехника Д. Русев, Д. Самоковлийски, Е. Манов Прочети повече
Цифрови електронни изчислителни машини. С. Берова, Александър Лакюрски

В учебника са разгледани аритметичните и логическите основи на цифровите изчислителни машини, схемите за реализация на логически функции, основните функционални блокове, устройствата за обработване и преобразуване на информация, запаметяващите устройства, управляващите устройства и общата структура на съвременните цифрови електронни изчислителни машини,… Прочети повече


Хладилна техника. К. Братанов, А. Торбов

Учебникът „Хладилна техника" е написан в съответствие с одобрената учебна програма на Министерството на на-родната просвета и е предназначен за учениците от III и IV курс на специалността „Топлинна и хладилна техника". В книгата са разгледани различни конструкции хладилници и хладилни инсталации. Особено внимание е обърнато на въпросите, свързани с… Прочети повече

 • Download
 • 07 April 2017 20:49
 • 224
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на стъклото. Част 1. Учебник за техникумите по керамика и стъкло. Д. Димитров, Е. Попов, Р. Райчев

Учебникът е написан съгласно учебната програма на МНП от 1977г. и ще се ползува от техникумите по стъкло и керамика, специалност технология на стъкларското производство. Разглеждани са изходните суровини и основните изисквания към тяхното качество в зависимост от вида и качеството на произвежданите изделия.. Проследена е тяхната подготовка, дозиране,… Прочети повече


Металорежещи машини и теория на рязането. Д. Стойков, П. Бунджулов, Д. Хаджииванов, С. Минков

В учебника се разглеждат основните видове металорежещи машини и режещи инструменти с теория на рязането. Учебникът е предназначен за курсистите от III курс на техникумите по механо-техника, специалност технология на машиностроенето — студена обработка, но може да се ползува и за самообразование от работниците в машиностроителната промишленост. Материалът… Прочети повече

 • Download
 • 06 April 2017 21:39
 • 289
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Металорежещи машини и инструменти. Колектив

В учебника се разглеждат основните видове металорежещи машини и инструменти. Информативно се разглежда в глава XIV хидро- и електрообзавеждането, консервацията, опаковката и транспортът на металорежещите машини. Учебникът ще служи за IV и V курс на техникумите по механотехника специалност „Металорежещи машини и инструменти" и може да се ползува за… Прочети повече

 • Download
 • 06 April 2017 21:36
 • 234
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща електротехника с основи на електрониката. Учебник за техникумите с неелектрически специалности. В. Попов, С. Николаев

В учебника са разгледани електрически вериги, електрически машини и трансформатори, електрически измервания и уреди, ечектрозадвижване и апаратура за управление, пренасяне к разпределяне на електрическата енергия, електронни лампи, газоразредни уреди, полупроводникови уреди, фотоелектрически уреди, усилватели и генератори. Учебникът е предназначен… Прочети повече


Автоматизация на производството в металургическата промишленост. М. Хаджийски, А. Хайнаджиев, П. Димитров

В книгата са разгледани основните принципи за изграждане на системите за автоматично управление в областта на металургическото производство. Дадени са основни познания за динамичните характеристики на металургически обекти и някои методи за изучаването им. Изложени са свойствата на типовите системи за автоматично регулиране и практически методи за… Прочети повече


Стенографска христоматия. Ат. Пантелеев

Настоящата »Стенографска христоматия" съдържа подбрини и методически разработени четива и диктовки на стенографно и обикновено писмо, предназначени за овладяване на стенографската теория и практика чрез упражнения в четене и писане. Характерното в христоматията е, че четивата са съставени на стенографно писмо съобразно съответните раздели на стенографската… Прочети повече

 • Download
 • 06 April 2017 21:25
 • 266
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електронни и полупроводникови прибори. Учебник за техникумите по електротехника. Иван Стоянов

В учебника са разгледани основните въпроси на електрониката. Описани са физичните процеси, принципът на действие^ характеристиките, параметрите и основните приложения на типични електронни елементи — диоди, електронни лампи, транзистори, оптоелектронни прибори и др. Съществено внимание е отделено върху ссновите на микроелектрониката, тъй като микроелектронните… Прочети повече

 • Download
 • 06 April 2017 21:20
 • 527
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретични основи на електротехниката. Учебник за техникумите по електротехника. Фьодор Е. Евдокимов

Теоретични основи на електротехниката Учебник за техникумите по електротехника Фьодор Е. Евдокимов Прочети повече

 • Download
 • 06 April 2017 21:17
 • 200
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на радиоелектрониката. Учебник за техникумите по електротехника. Георги Ненов, Слава Захариева

В учебника са дадени основни сведения за информация и кодиране, електрически сигнали, трептящи кръгове, електрически филтри, разпространение на електромагнитните вълни, антенно-фидерни устройства, усилватели, генериране на хармонични трептения и генератори, модулация и модулатори, детектиране и детектори, преобразуватели и умножители на честотата,… Прочети повече

 • Download
 • 06 April 2017 21:13
 • 158
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Токозахранващи устройства. Учебник за II курс на всички специалности при слаботоковите техникуми. Йордан Пенчев

В учебника са разгледани физическите принципи, количествените зависимости и режимите на еднофазни, трифазни и специални трансформатори, генератори и електродвигатели за променлив и за постоянен ток, машинни и статични преобразуватели на ток и напрежение, различни видове галванични елементи и акумулатори; значително място е отделено на токоизправители… Прочети повече


Електронно-изчислителна техника. В. Димитров, Л. Даковски, П. Мартинов

СЪДЪРЖАНИЕ Първа глава Въведение в изчислителната техника 1.1. Създаване и усъвършенствуване на изчислителните машини .... 3 1.2. Информация и сигнали..........................................6 1.3. Знаци и кодове........................12 1.4. Числа. Двоична аритметика...................16 1 5. Логически величини и логически операции............22… Прочети повече


Радиоматериали и радиодетайли. Учебно пособие за техникумите по електротехника. Николай Никулин, Андрей Назаров

В книгата са дадени сведения за съвременните радио-материали и тех-ните свойства, описани са основните радио-детайли и възли с широко приложение (резистори, кондензатори, превключватели, модули, микромодули и интегрални микро-схеми). Разгледани са също така нестандартни ра-диодетайли и възли (бобини, променливи кондензатори, че-стотно-избирателнимикросхеми… Прочети повече

 • Download
 • 05 April 2017 21:36
 • 271
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехническа лаборатория. Учебник за 4. курс на техникумите по електротехника-за силнотоковите специалности. Христо Найденов, Пенчо Диковски

В учебника са дадени сведения по общите въпроси.на електрическите изпитвания и са изложени основните начини за различните видове изпитвания на електрическите машини и измервания на различните електрически величини. Материалът е разработен с отделни упражнения с нужната последователност. Към всяко упражнение са дадени пълни методически указания по провеждане… Прочети повече


Електротехническа лаборатория. Учебник за 3. курс на техникумите по електротехника-за силнотоковите специалности. Христо Найденов, Цветан Марков

В учебника са дадени сведения по общите въпроси на електрическите измервания и са изложени основните начини за различните видове измервания на електрически величини. Материалът е разработен в отделни упражнения с нужната последователност. Към всяко упражнение са дадени пълни методични указания по провеждане на самото измерване, а също и схемите на… Прочети повече


Електрическо силово обзавеждане на промишлените предприятия. Част 2. Учебник за 5. курс на техникумите по електротехника. Никола Ковачев

В книгата се разглеждат основни въпроси във връзка с автоматичното управление на електрозадвиж-ванията и различни типови схеми за управление на електрозадвижвания с постояннотокови, асинхронни и синхронни двигатели. Във втора глава е подробно изложен въпросът за влошаване на фактора на мощността (cos 9) в промишлените предприятия и естествените и изкуствените… Прочети повече

 • Download
 • 05 April 2017 21:15
 • 227
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката. Учебник за I и II курс на техникумите по електротехника. А. Диков, Д. Романов, К. Кокошкарски, А. Ананиев

В книгата са разгледани основните физически процеси в електрическото и в магнитното поле и в електрическите вериги за постоянен и променлив ток. Изложени са методите за изчисление на електрическите и магнитните вериги. Разглежданите въпроси са пояснени с числени примери. Книгата представлява учебник по „Основи на електротехниката" за I и II курс… Прочети повече


Геодезия. Учебник за III курс на строителните техникуми. Вл. Станоев, Г. Георгиев, Хр. Григоров

В учебника са разгледани въпросите теория на грешките, ни-велация заедно с изравнението по метода на В. В. Попов и нивелиране на населени места, координатни изчисления на полигонов» вериги, тахиметрична и мензулна снимка. Материалът е разработен съгласно одобрена от МПК учебна програма за специалността геодезия, картография и мелиорации, но се използува… Прочети повече


Геодезия. Учебник за III курс на строителните техникуми. Вл. Станоев, Г. Георгиев, Хр. Григоров

Геодезия - Учебник за III курс на строителните техникуми. Специалност "Земерно-мелиоративен и строително-архитектурен отдел. Плюс наличните приложения извън учебника. Прочети повече


Електротехника. В. Попов, С. Николаев

Съдържанието на книгата отговаря на програмата на; курса по електротехника за техникумите с неелектротехнически специалности. В книгата се разглеждат основните въпроси за изчислението на постояннотоковите и променливотоковите вериги, кратка теория на измерването на електрически и неелек-трически величини, нормални електрически машини и трансформатори,… Прочети повече


Електротехника. В. Попов, С. Николаев

Съдържанието на книгата отговаря на програмата на курса по електротехника за техникумите с неелектротехнически специалности. В книгата се разглеждат основните въпроси за изчислението на постояннотоковите и променливотоковите вериги, кратка теория на измерването на електрически и неелектрически величини, нормални електрически машини и трансформатори,… Прочети повече


Сборник от задачи по допуски, сглобки и калибри. Учебник за техникумите по механотехника. Г. А. Тухватулин

ПРЕДГОВОР Предметът Допуска, конструиране и изчисляване на измерителните инструменти в техникумите се изучава чрез преподаване на теоретичния материал, предвиден в програмата, и чрез лабораторни работи върху раздела Контролно-измервателни инструменти и уреди. Най-голяма трудност за усвояване от учащите се представлява първият раздел от програмата Допусни… Прочети повече

 • Download
 • 05 April 2017 20:46
 • 211
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по механика

За техникумите по механотехника, електротехника и други специалности Прочети повече


Машинознание. А. Атанасов, Б. Петков, Г. Георгиев

Учебникът е предназначен за учениците от IX клас на общообразователните трудово-политехнически училища. В сбита форма са разгледани някои основни въпроси по t я-териалознание, машинни елементи, устр1Йство и работа на машините и механизмите и тяхното разглобяване и сглобяване. Разгледани са и принципите на машинното чертане. Към някои от разделите са… Прочети повече


Мостово строителство. Учебник за IV курс на строителните техникуми. Л. Манчев, Ж. Коеджиков, М. Митов, А. Андреев

В учебника като въведение към мостовото строителство са дадени кратки общи данни. Разгледани са и различните начини на фундиране, прилагани в мостовото строителство. По-подробно са дадени различни типове водостоци и дървени мостове. Учебникът е предназначен за"учениците от IV курс на строителните техникуми. Прочети повече

 • Download
 • 04 April 2017 21:30
 • 161
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническа механика. Я. Арнаудов, М. Атанасов

В учебника са разгледани въпроси в областта на теоретичната механика, съпротивление на материалите и машинните елементи. Изложението на материала е направено на достъпен език съобразно предназначението на учебника. Написан е в съответствие с най-разширената програма за дисциплината „Техническа механика", която се изучава в нема-шиностроителните техникуми.… Прочети повече

 • Download
 • 04 April 2017 21:26
 • 406
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на тъкачеството. Учебник за I и II курс на техникумите по текстил. Димитър Орозов

В учебника са разгледани въпросите, свързани с бобинирането и видовете бобинарки, сноването, скроб-ването и средствата за скробване, скробвачните машини и факторите, от които зависи ефектът на скробването. В учебника са разгледани и въпросите за вдяване и шпулиране, както и конструкции на тъкачните станове и други машини, употребявани в тъкачеството.… Прочети повече


Експлоатация и поддържане на автомобила. Учебник за техникумите по механотехника. Борис Ганчев, Васил Попов

Учебникът е предназначен за курсистите от училищата за професионални шофьори III клас. Той е написан в съответствие с учебната програма на Министерството на народната просвета. В него са разгледани основните въпроси по експлоатацията, поддържането и ремонта на автомобила, като са дадени по-характерните особености на най-разпространените у нас автомобили. Прочети повече


Строителни материали. Учебник за техникумите по строителство. Богомил Даракчиев, Кръстьо Славов, Лиляна Дончева, Страхил Ангелов

Учебникът е написан сьгласно с учебната програма на МНП и е предназначен за учениците от техникумите по строителство специалности строителство и архитектура, водно строителство, строителство на метрополитени, строителство и поддържане на пътища и жп линии. Разгледани са основните видове материали, използувани в съвременното строителство, както и перспективите… Прочети повече


Радиопредавателна техника. Христо Тихчев, Тома Томов, Васил Василев

В книгата се дават основни сведения по теорията и изчисленията на всички стъпала на лампови и транзисторни радиопредавателни устройства. Книгата е предназначена за учениците от техникумите по слаботокова електротехника, специалност радио и телевизия за редовно, вечерно и задочно обучение. Тя може да се използува като помагало също и от техници и инженери,… Прочети повече

 • Download
 • 04 April 2017 21:06
 • 172
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на металите. Л. Калев, В. Бонев, Щ. Стоянов

Технология на металите за I и II курс на всички специалности на техникумите по машиностроене и уредостроене и на техникумите по електротехника е разработена от авторски колектив по одобрена от Министерството на просветата и културата програма, както следва: Част I —Металургия — от хим. В. Бонев. Част II — Металознание — от доц. инж. Л. Калев. Част… Прочети повече


Топлотехника. Учебник за III и IV курс на техникума по керамика и стъкло. Л. Тончев, Ал. Владимиров, В. Марковски

В книгата се разглеждат основните въпроси no топлотехника, условията за изгаряне на горивата, съоръженията за изгаряне, керамичните и стъкларските пеши, тяхното устройство и действие. Книгата е предназначена за III и IV курс на техникума по керамика и стъкло. Тя може да бъде използувана също и от студентите при химико-технологичния институт и инженерно-техническите… Прочети повече


Строителна керамика. Учебник за III, IV и V курс на техникумите по керамика. Л. Тончев, К. Паскалев

Учебникът:"Строителна керамика" е второ преработено и допълнено издание съгласно програмата, утвърдена през 1960 г. от Министерство на просветата и културата. В учебника са отразени съвременното състояние на науката и техниката в областта на производството на строителни керамични изделия, огнеупорни и свързващи материали. Разгледани са основните… Прочети повече

 • Download
 • 04 April 2017 20:53
 • 201
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Керамична технология. Учебник за техникумите по керамика и стъкло. В. Пеев, Д. Герджиков, П. Миладинов, В. Марковски

УДК 666.3/7(075.3) В учебника са разгледани технологиите на производството на керамични огнеупорни материали и изделия, фаянсови материали и изделия, санитарно-фаянсови изделия, порцеланови изделия и свързващите вещества. Разгледани са също така суровините за производството на керамичните изделия, съставът на масите и глазурите« начините на обработването,… Прочети повече

 • Download
 • 04 April 2017 20:49
 • 179
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на автоматиката. А. Чекваскин, В. Семин, К. Стародуб

В книгата се разглеждат системите за автоматично регулиране, техните типови звена и основните им елементи. Описват се следящите системи, автоматичните измервателни и изчислителни системи, системите на телемеханиката. Целта на книгата „Основи на автоматиката*, предвидена за учебно пособие у нас, е да запознае учащите се с основните средства и методи… Прочети повече

 • Download
 • 03 April 2017 21:26
 • 298
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Металорежещи машини. Общ курс. Учебник за техникумите по механотехника. Колектив

В учебника са разгледани металорежещите машини, намерили по-широко приложение в нашето машиностроене. За всички видове машини са дадени необходимите сведения за процеса на рязане, типичните инструменти и начинът на използуването им. За някои от по-характерните машини са дадени примери за настройка при изпълняване на определени операции. Разработването… Прочети повече


Водни двигатели, помпи и компресори. Д. Вълков, М. Кътов

В учебника са разгледани основните въпроси на хидравликата (хидростатика и хидродинамика), водни и ветрени двигатели, помпи и компресори. Учебникът е предназначен за техникумите по механотехника, специалност „Енергетични машини— стабилни двигатели. Прочети повече

 • Download
 • 03 April 2017 21:19
 • 169
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на теорията на автоматичното регулиране. Учебник за техникумите. Никола Маджаров, Илия Томов, Иван Стойчев

В учебника се дават основните модели за описание на динамични системи и методи са анализ а синтез на системи за автоматично регулиране. Разглеждат се някои по-сьвременши приложения на теорията на автоматичното регулиране — оптималните и адаптивните системи. Теоретичните въпроси се илюстрират с примери. Учебникът е написан в съответствие с учебната… Прочети повече


Основи на теорията на автоматичното регулиране. Учебник за техникумите. Никола Маджаров, Илия Томов, Иван Стойчев

В учебника се дават основните модели за описание на динамични системи и методи са анализ а синтез на системи за автоматично регулиране. Разглеждат се някои по-сьвременши приложения на теорията на автоматичното регулиране — оптималните и адаптивните системи. Теоретичните въпроси се илюстрират с примери. Учебникът е написан в съответствие с учебната… Прочети повече

 • Download
 • 03 April 2017 21:12
 • 240
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Органична химична технология. Учебник за III и IV курс на техникумите по индустриална химия. Колектив

Учебникът е съставен по одобрен от МП програма. В него са застъпени по-важните производства на органичната химична технология. Разгледани са производствата на захар, нишесте,, декстрин, целулоза и хартия, озахарѵването на растителните суровини, сухата дестилация на дървесината, получаването на колофон и терпентин. Накратко е дадена технологията на… Прочети повече

 • Download
 • 03 April 2017 21:08
 • 214
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Готварство. Организация и функциониране на кухнята. Гертрауд Бауер, Курт Бауер, Едуард Митше

Това е един учебник, подготвил поколения австрийски ученици в средните специални училища и гимназии по туризъм, доказал своите качества като учебно помагало, непрекъснато допълван и осъвременяван с най-нови термини, знания и похвати. Той отговаря напълно на съдържанието на учебната програма на МОН, утвърдена за обучение от 2005 г., и е предназначен… Прочети повече


Стоманобетон. Хаския Нисимов, Виолета Цочева

Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура" и "Водно строителство". В учебника се дават познания по стоманобетон, необходими при проектирането, изчисляването, оразмеряването и изпълнението на стоманобетонните конструкции. При разглеждане на материала са спазени новите норми за проектиране на бетонни… Прочети повече

 • Download
 • 03 April 2017 20:58
 • 345
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Елементи на фината механика. Учебник за техникума по фина механика и оптика. Петър Минков, Михаил Русинов

Настоящият учебник е предназначен за учащите се от техникума по фина механика и оптика. Той представлява II основно преработено издание на същия учебник за бившия Институт по фина механика и оптика. Настоящото издание-е съобразено с учебната програма. В учебника са разгледани всички елементи и техните съединения, които влизат в състава на фино-механичните… Прочети повече

 • Download
 • 03 April 2017 20:54
 • 175
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи. Стефан Р. Стоянов, Димитър Стойков

Учебник за IV и V курс на техникумите. За всички специалности при техникумите по машиностроене и за за IV курс на техникумите по електротехника. Прочети повече

 • Download
 • 03 April 2017 20:49
 • 352
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по металолеене, металознание, термична обработка на металите и заваряване. И. Гогачев, Е. Бояджиева, А. Носиков

СЪДЪРЖАНИЕ Първа глава Металолеене Лабораторно упражнение 1.1....................5 Минераложки анализ на пясъка.........................5 Лабораторно упражнение 1.2.....................6 Определяне на съдържанието на глина и едрината Há формовъчните пясъци.............................7 Лабораторно упражнение 1.3...............10 Определяне на влажността… Прочети повече

 • Download
 • 03 April 2017 20:44
 • 186
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща теория на счетоводната отчетност. Богдана Джорджева

Учебникът е разработен в съответствие с одобрената от МОНТ учебна програма по счетоводство за предпрофесионална подготовка на учениците от IX клас на СОУ. Спазени са изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан от 1991 г. Разгледани са основните въпроси от теорията на счетоводството. В помощ на… Прочети повече


Технология на полироването и бояджийството. А. Найчев, Б. Динков, Й. Чобанов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Глава първа Инструменти, машини и механизми за нанасяне и изсушаване на декоративно-изолационни покрития 1.1. Инструменти за нанасяне на декоративно-изолационни покрития. 5 1.2. Машини и съоръжения за нанасяне на бои и лакове..........15 1.2.1. Машини и съоръжения за нанасяне на постни състави. . 15 1.2.2. Машини и съоръжения за нанасяне… Прочети повече


Технология на полироването и бояджийството. А. Найчев, Б. Динков, Й. Чобанов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Глава първа Инструменти, машини и механизми за нанасяне и изсушаване на декоративно-изолационни покрития 1.1. Инструменти за нанасяне на декоративно-изолационни покрития. 5 1.2. Машини и съоръжения за нанасяне на бои и лакове..........15 1.2.1. Машини и съоръжения за нанасяне на постни състави. . 15 1.2.2. Машини и съоръжения за нанасяне… Прочети повече

 • Download
 • 02 April 2017 16:28
 • 115
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тетрадка по електротехника. Учебници за профилираните гимназии. Евгения Николова, Марияна Джамбазова

Тетрадката по електротехника е разработена в съответствие с Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Електромонтьор" и "Електротехник" и учебни програми по "Електротехника" за професионалните направления "Електротехника и енергетика" и "Електроника и автоматизация", утвърдени… Прочети повече


Основи на хидрогеологията и инженерната геология. Учебник за минните техникуми. М. В. Седенко

В книгата са изложени основите на учението за подземните води, техния произход, условия на залягане и движение, физически свойства и химически състав; описани са методите на изучаване на подземните води при проучване на находищата на полезните изкопаеми и за нуждите на водоснабдяването; разгледани са условията на оводненост на минните изработки. Изложени… Прочети повече

 • Download
 • 02 April 2017 16:20
 • 321
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща фотография. Част 1. Учебник за I курс на техникума по фотография. Янка Кюркчиева

СЪДЪРЖАНИЕ увод Същност и специфика на фотографията ............................3 Възможности и приложение на фотографията........................6 Раздел I. ИСТОРИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА Обществено-исторически предпоставки за откриването на фотографията 11 Научни предпоставки за откриване на фотографията ........ 12 Зараждане на идеята за фотография ................19… Прочети повече


Технология на машиностроенето. Студена обработка. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Увод Глава I. Основни понятия в технологията на машиностроенето 1. Видове прицеси в машиностроенето................ 2. Видове производства и особеностите им........... 3. Видове обработки в машиностроенето.......... 4. Качество на обработените повърхнини ......... 5. Точност при обработване на детайлите......... 6. Заготовки ..............................… Прочети повече


Микроелектроника. Учебник техникумите по електротехника, специалност електронна техника, профил полупроводникова техника. Николай Велчев

Учебникът „Микроелектроника" е предназначен за учениците от техникумите по електротехника, специалност електронна техника, профил полупроводникова техника. Той може да бъде използуван и от техниците и специалистите в производството на електронна и изчислителна апаратура, от радиолюбителите, както и от всички, които проявяват интерес към миниатюризацията… Прочети повече

 • Download
 • 02 April 2017 16:08
 • 282
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща химична технология. Учебник за техникумите по химическа промишленост. С. Войнова, Й. Маркова

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МНП. Предназначен е за техникумите по химическа промишленост. Изясняват се основните понятия в химичната технология и са разгледани най-съществените процеси при по-важните производства в областта на неорганичния и органичния синтез. Материалът е написан, както следва: глави 1, 2, 8, 9 и 10 — от инж.… Прочети повече

 • Download
 • 02 April 2017 16:03
 • 181
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПромишлена електроника. Мария Бобчева

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение ..............................................................3 1. Полупроводником прибори ............................................5 1.1. Електропроводимост на полупроводниците............. . 5 1.2. Електронно-дупчест преход (PN преход)..................7 1.3. Полупроводникови диоди......................10 1.4. Транзистори… Прочети повече


Електронно-изчислителна техника. Учебник за СПТУ по електро-промишленост. Колектив

Учебникът е предназначен за средните професионално-технически училища, подготвящи квалифицирани работници по професията монтьор на електродна техника, специалност електронноизчислителна техника и е написан по учебната програма за дисциплината електронноизчислителна техника. В учебника са разгледани основните въпроси по устройството на електронноизчислителните… Прочети повече


Токозахранващи устройства. Учебник за техникумите по електроника и съобщения. Б. Танчев, М. Игнатов, А. Маноилов

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма нг МНП по дис" циплината токозахранващи устройства и е предназначен за учениците от техникумите, обучаващи се по специалности от областта на електрониката и съобщенията. Разгледани са принципите на действие, устройството и характерните особености на източници за непосредствено преобразуване… Прочети повече

 • Download
 • 02 April 2017 14:30
 • 175
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Импулсна техника. Учебник за техникумите по електротехника. Стефан Вълков

Съдържание Електрически импулси Класификация и параметри на импулсите Спектрален състав на импулсите Основни елементи на импулсните схеми Диференциращи вериги Интегриращи вериги RC-делители Електронни ключове Основни изисквания Диодни ключове Ключове с биполярни транзистори Ключове с полеви транзистори Логически елементи Общи сведения за логическите… Прочети повече

 • Download
 • 02 April 2017 14:28
 • 131
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Импулсна техника. Учебник за техникумите по електротехника. Стефан Вълков

Съдържание Електрически импулси Класификация и параметри на импулсите Спектрален състав на импулсите Основни елементи на импулсните схеми Диференциращи вериги Интегриращи вериги RC-делители Електронни ключове Основни изисквания Диодни ключове Ключове с биполярни транзистори Ключове с полеви транзистори Логически елементи Общи сведения за логическите… Прочети повече

 • Download
 • 02 April 2017 14:23
 • 243
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сградостроителство. Част 1-2. Д. Коев, Т. Ничев

Пето стереотипно издание. Учебник за строителните техникуми, специалност "Строителство и архитектура". Прочети повече


Обща теория на статистиката. Учебник за икономическите техникуми. Атанас Тотев, Кирил Гатев

Учебникът е предназначен за всички специалности на икономическите техникуми. Теоретичните разработки в учебника запознават учениците с основите на общата теория на статистиката, преди да са започнали изучаването, на съответната (отговаряща на специалността им) отраслова теория на статистиката. Някои въпроси на общата теория на статистиката са разгледани… Прочети повече

 • Download
 • 02 April 2017 13:42
 • 259
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинно чертане. Част 1. За СПТУ и техникумите. Б. Сандалски, Е. Златанова, К. Панайотова

Машинно чертане. Част 1 За СПТУ и техникумите Б. Сандалски, Е. Златанова, К. Панайотова Прочети повече

 • Download
 • 02 April 2017 13:38
 • 730
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинно и електротехническо чертане. А. Рашков, М. Джинева

Учебник за техникумите и СПТУ по електротехника. Прочети повече


Стандартизация, взаимозаменяемост и технически измервания. Учебник за техникумите по механотехника. М. Стоименов, В. Барбарова

Учебникът е предназначен за учениците от всички специалности на техникумите по механотехника, но може да се ползува и от инженерно-техническите работници. ( Материалът в учебника е разделен на три части. В първата част са дадени кратки сведения за стандартизацията, патентното дело и взаимозаменяемостта. Втората част разглежда основните понятия за допуските… Прочети повече

 • Download
 • 02 April 2017 13:31
 • 125
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Измервания и лабораторни упражнения по полупроводникови прибори. Учебник за техникумите по електротехника. С. Христов, Т. Керменлийска, В. Насев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Част първа. ИЗМЕРВАНИЯ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ПРИБОРИ 1. Измерване на параметрите на полупроводникови диоди.....5 2. Измерване на параметрите на биполярнн транзистори......27 3. Измерване на параметрите на полеви транзистори.......50 4. Измерване на параметрите на тиристори.............51 5. Измерване на параметрите на интегрални… Прочети повече


Ръководство за курсово и дипломно проектиране на радиоелектронни апаратури. Част 1 Учебно пособие за техникумите по електротехника. Любомир Митов

Ръководство за курсово и дипломно проектиране на радиоелектронни апаратури. Част 1 Учебно пособие за техникумите по електротехника за слаботоковите специалности Любомир Митов Прочети повече

 • Download
 • 02 April 2017 13:20
 • 401
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електрониката. учебник за техникумите по електротехника. Ю. Маринов, И. Стоянов

Учебникът е предназначен за учениците от техникумите по слаботокова електротехника, специалности радиотехника й телевизия, съобщителна техника и електронна техника. В учебника са изложени физичните явления в електронните и йонните лампи, полупроводниковите диоди и транзисторите, фоточувствителните и други прибори, чийто принцип на действие се основава… Прочети повече


Основи на ветеринарната медицина. За техникуми по селско стопанство, специалност животновъдство. Диман Диманов, Жельо Станчев

УВОД Селското стопанство заема важно място в структурата на народ-ното стопанство. Като подотрасъл на селското стопанство животновъдството има решаващо значение не само за икономиката на страната, но и за пълноценното задоволяване на потребностите и рацио-налното хранене на хората. Ето защо всички високоразвити страни обръщат особено внимание на животновъдството,… Прочети повече

 • Download
 • 01 April 2017 21:32
 • 141
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътнотранспортни машини. К. Диммитров, К. Василев

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение Част първа Системи за задвижване и управление Г л а в а 1. Общи сведения. ...... 1.1. Системи за зчдвижване 1.2. Системи за угравление........ Г л а в а 2. Механично силово предаване ..... 2.1. Вънени мехгнизми. . ....... 2.2. Съединители и спирачни ..... Г л а в а 3. Хидравлика и хидравлични елеѵенти. . 3.1. Работни течности..........… Прочети повече

 • Download
 • 01 April 2017 21:28
 • 141
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електромашинна лаборатория. Учебник за техникумите по силнотокова електротехника. Костадин Атанасов, Никола Чукалов

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Обща част ...........................................5 1. 1, ¡Зилове изпитване на електри-іе ките машини........................5 1. 2. Ап.рати и съоръж'ния-за изпитване на електрическите машини .... 6 1. 3. Техника на провеждане на лабораторните упражнения.......12 1. 4 Техническа безопасност при провеждане на лабораторните упражнения… Прочети повече

 • Download
 • 01 April 2017 21:16
 • 179
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физиология и хигиена на храненето. М. Маркова, Д. Боцов

СЪДЪРЖАНИЕ Предмет и задачи на физиологията и хигиената на храненето..........3 Раздел 1. Физиология на храненето Хранителни влцества и тяхното физиологично значение................7 Бнологично значение на храната..........................7 Роля и зиачение на белтъците............................9 Роля и значение на мазнините............................12… Прочети повече


Слаботокова лаборатория. Георги Пеев, Богдан Автански, Цоло Цолов

Учебникът „Слаботокова лаборатория" за техникумите и професионално-техническите училища е съобразен с програмата на обучение и застъпва раздели, изучени от учениците по електротехника, електроника, токозахранващи устройства, нискочестотни усилватели и импулсна техника. Поставено е ударение главно на практическата страна на упражненията, за изпълнението… Прочети повече

 • Download
 • 01 April 2017 20:49
 • 148
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи и взаимозаменяемост. Георги Димчев, Панайот Панайотов

Зa тexникумитe пo мaшинocтpoeнe, тpaнcпopт, eнepгeтикa, миннa пpoмишлeнocт, кopaбocтpoeнe и кopaбoплaвaнe. B книгaтa ca paзглeдaни въпpocитe зa кoнcтpукциятa, изчиcлявaнeтo и eкcплoaтaциятa нa мaшиннитe eлeмeнти c oбщo пpeднaзнaчeниe. Cъдъpжaниeтo й e cъoбpaзeнo c утвъpдeнaтa oт MOMH учeбнa пpoгpaмa. Книгaтa e oдoбpeнa oт MOMH кaтo учeбнo пoмaгaлo… Прочети повече


Хидравлика. Учебник за II курс на строителните техникуми. М. Куюмджиев, Г. Григоров

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Кратки исторически бележки ............................................3 Предмет на хидравликата ...... 7 Флуиди ................................................................7 Водата и нейните физически свойства..........................9 Междумолекулни сили в течностите......................................10 а) кохезия ; б) адхезия… Прочети повече

 • Download
 • 01 April 2017 19:37
 • 156
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Устройство на енергийни агрегати. Иван Марков, Димитър Чоторов, Ирина Стоилова

Учебник за 11. клас на ЕСПУ и за СПТУ. Професия оператор - монтьор на енергийни агрегати. Прочети повече


Технология на довършителните работи в строителството. Част 1-2. Михаил Софронов, Петко Стойчев / Асен Стакев, Недьо Ранчев

* Технология на довършителните работи в строителството. Част 1: Зидарии, мазилки,облицовки, настилки и изолации. Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МНП от 1983 г. Той е предназначен за учениците от XI клас (II степен) на ЕСПУ, професия строител за външно и вътрешно оформяне на сгради. В учебника се разглежда технологичният процес при… Прочети повече


Технология на довършителните работи в строителството. Бояджийство, декоративни работи, остъкляване, монтаж на дограма и вътрешно остъкляване. А. Стаке

* Технология на довършителните работи в строителството. Част 2: Бояджийство, декоративни работи, остъкляване, монтаж на дограма и вътрешно остъкляване Учебникът е написан съгласно с учебната програма наМНП от 1983 г. и е предназначен за ученици, обучаващи се във II степен на ЕСПУ по специалността бояджийство, декоративни работи и монтаж на кухненска… Прочети повече

 • Download
 • 01 April 2017 19:25
 • 154
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технологично обзавеждане на заведенията за хранене. Стефан Шиваров, Гaнка Босева

Учебното помагало е предназначено за учениците от всички специалности и професии, изучаващи предмета "Технологично обзавеждане на заведенията за хранене". Съобразено е с програмата, одобрена от МОМН. Настоящото помагало с успех може да се използва и от всички специалисти, които работят в системата на хранене, както и от онези, които ще откриват… Прочети повече


Хидро-пневмо и механоавтоматика. Учебник за техникумите. Тодор Пенчев, Цветана Пенчева, Митьо Митев

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на Министерството на народната просвета от 1982 г. и е предназначен за учениците от техникумите по механотехника и автоматика. Първото издание на учебника е одобрено от МНП по предложение на комисия в състав: председател доц. к.т.н. инж. Димитър Дамянов рецензенти: доц. к.т.н. инж. Михаил Комитовски… Прочети повече


Хидро-пневмо и механоавтоматика. Учебник за техникумите. Тодор Пенчев, Цветана Пенчева, Митьо Митев

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на Министерството на народната просвета от 1982 г. и е предназначен за учениците от техникумите по механотехника и автоматика. Първото издание на учебника е одобрено от МНП по предложение на комисия в състав: председател доц. к.т.н. инж. Димитър Дамянов рецензенти: доц. к.т.н. инж. Михаил Комитовски… Прочети повече

 • Download
 • 01 April 2017 19:15
 • 173
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ремонт на автомобилите. Учебник за техникумите по автотранспорт. Борис Клебанов, Владимир Кузмин, Владимир Маслов

В учебника са разгледани технологията на основния ремонт на автомобилите и начините за ремонт на техните детайли. Изложени са обосновките за целесъобразността от ремонта на автомобилните детайли и методиките за избор на най-рационалния начин на ремонт. Описани са ремонтите на основните детайли и уреди от охладителната уредба, мазилната уредба, горввната… Прочети повече


Технологично обзавеждане на заведенията за обществено хранене. Стефан Шиваров, Ганка Босева

Учебник за техникумите и СПТУ по обществено хранене. Учебникът е написан съгласно учебната програма на МКНП от 1982 г. и ще ползува учениците от техникумите и СПТУ'ПО обществено хранене. В него са разгледани устройството, действието, експлоатацията и техническите характеристики на основните машини и апарати, които се използуват в заведенията за… Прочети повече


Лабораторни упражнения по двигатели с вътрешно горене, автомобили и трактори. Иван Григоров, Пею Камбуров

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Глава I—Измерване Основни величини и измерителни единици за тях 1. Дължина................................................................5 2. Повърхнина..............................................................7 3. Обем....................................................................8 4. Вместимост..............................................................8… Прочети повече

 • Download
 • 01 April 2017 18:56
 • 229
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на консервирането. И. Караджов, Г. Ричев, Р. Караянева

СЪДЪРЖАНИЕ Раздел 1. Производствена характеристика на консервната промишле- ност ..........................................3 Значение на консервната промишленост и перспективи за развитието (Г. Ричев) .................................................3 Теоретични основи на консервирането (Г. Ричев) ..................6 Методи за консервиране ..................6… Прочети повече


Технология на силнотоковото промишлено производство. Георги М. Клисаров, Веселин Л. Кисьов, Ивайло Д. Аламанчев

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение ........................... Глава I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЛЕК ГРОПРОМИ111ЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО 1-1. Характеристика па електропромишлсното производство ....... 1-2. Основни понятия за технологичния процес ........... 1-?. Видове производства ». , #................... 1-4. Проектиране на технологичния процес............... 15. Технологична… Прочети повече


Съпротивление на материалите. Ц. Пенчев, Б. Спасов

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника и всички специалности. Прочети повече


Съпротивление на материалите. Ц. Пенчев, Б. Спасов

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника и всички специалности. Прочети повече

 • Download
 • 16 March 2016 15:03
 • 351
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на България. Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Димитър Цанев, Боби Бобев, Стойчо Грънчаров

История на България за гимназиалната степен на общообразователните и професионалните училища. Прочети повече


Стоманобетон. Х. Нисимов, В. Цочева

Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура" и "Водно строителство". Прочети повече

 • Download
 • 16 March 2016 14:42
 • 295
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Учебник за I и II курс на професионално-техническите училища по електротехника. Л. Ананиев, Г. Клисаров, И. Аламанчев, Б. Симеонов

Учебникът е разработен по програмата за I и II курс на силнотоковите специалности при професионално-технически-те училища по електротехника. Разгледани са в достъпна форма въпросите от електростатика, постоянен ток, променлив ток, електрически машини и др. Материалът е съобразен с подготовката и възможностите на учениците. Учебникът може да се използува… Прочети повече

 • Download
 • 16 March 2016 14:25
 • 544
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Монтаж, експлоатация и ремонт на електрически машини и апарати. А. Диков, Л. Захариев, А. Теохарова

СЪДЪРЖАНИЕ A. Монтаж на електрически машини I. Орсанизация на монтажа 1—1. Подготовка и оргаикмцни ма момтажа I— 2. Норми, документлцив м отчитаме ка монтаж» 1— 3. Техника ма' белооасносгта при монтажните работ». . ... //. Таке.гажни работи 2— 1. Такедйжии средстаа и присоособдеиии ... ... 2—2. Такедаж iu машини. . 2— 3. Техника на безопасността… Прочети повече


Курс по висша математика. Н. П. Тарасов

Учебник за III и IV курс на техникумите по механотехника и електротехника. Прочети повече


Курс по висша математика. Н. П. Тарасов

Учебник за III и IV курс на техникумите по механотехника и електротехника. Прочети повече

 • Download
 • 16 March 2016 14:05
 • 317
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Шлосерство и заваряване. Н. Димитров, Л. Върбанов

Учебник за средните професионално-технически училища. Прочети повече

 • Download
 • 16 March 2016 13:46
 • 303
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по механика. За техникумите по механотехника, електротехника и др. Я. Арнаудов

Предговор Част I. Статика на идеално твърдо тяло А. Равнинна система сили а. Сили, действуващи по една права б. Събиране и разлагане на сходящи силч в равнината. Условия за равновесие на сходящи сили в равнината в. Успоредни сили г. Момент на сила относно точка. Двоица сили д. Графично събиране на произволна равнинна система сили с помощта на верижен… Прочети повече


Съпротивление на материалите. Ц. Пенчев, Б. Спасов

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника и всички специалности. Прочети повече • Download
 • 16 March 2016 13:34
 • 224
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Подемно-транспортни машини и съоръжения. П. Башев, В. Марков

Учебник за IV курс на техникумите по механотехника специалност Подемно-транспортни и строителни машини. Трето издание. Прочети повече


Техническа механика. Христо Христов, Георги Димчев, Крум Захариев

Учебникът "Техническа механика" е разработен в съответствие с учебната програма, утвърдена от МОМН. Предназначен е за учениците от СПТУ по машиностроене и немашиностроителните техникуми.. Учебното съдържание е съобразено с разделите и темите за максималния хорариум часове. Теоретичните постановки са подкрепени с богат илюстративен материал… Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 22:27
 • 208
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по строителство. Частъ 1. Ат. Донков

Ръководство по строителство. Частъ 1. Отъ архитектъ Ат. Донковъ. Одобренъ отъ М-вото на Обществените сгради, Пътища и Благоустройство съ заповедъ №3175, отъ 7. Х. 1936 год. Прочети повече


Обща електротехника. Учебник за III и IV курс на техникумите по механотехника. Христо Александров Константинов

Учебникът „Обща електротехника" съдържа общи сведения по електротехника — основни понятия за електрическо поле, кондензатори, електрически вериги за постоянен ток, магнетизъм, електромагнетизъм, електродинамика, електромагнитна индукция, теорията на променливия ток, а също и теория и устройство на електроизмервателните уреди, машини за постоянен ток,… Прочети повече


Обща теория на счетоводната отчетност. Богдана Джорджева

Учебникът е разработен в съответствие с одобрената от МОНТ учебна програма по счетоводство за предпрофесионална подготовка на учениците от IX клас на СОУ. Спазени са изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан от 1991 г. Разгледани са основните въпроси от теорията на счетоводството. В помощ на… Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 22:11
 • 231
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща теория на счетоводната отчетност. Богдана Джорджева

Учебникът е разработен в съответствие с одобрената от МОНТ учебна програма по счетоводство за предпрофесионална подготовка на учениците от IX клас на СОУ. Спазени са изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан от 1991 г. Разгледани са основните въпроси от теорията на счетоводството. В помощ на… Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 22:06
 • 469
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на облеклото. Част 1. Учебник за техникуми по облекло. Цоло Г. Кънчев, Христо М. Петров, Георги М. Гиндев, Пламен Д. Янов

Съдържание: Въведение Характеристика на съвременните шевни предприятия и задачи на технологията Основни понятия Бодове, бодови редове и шевове. Класификация и принципи на бодообразуване Ръчни бодове Ръчни шевни работи Машинни бодове Видове шевове Разход на шевни конци Образуване на машинните бодове Транспортиране на материала при шиене Транспортни… Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 22:02
 • 208
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката (методически препоръки). Любен Ананиев

Разработката е предназначена за учителите по "Основи на електротеника" в техникумите и по "Електротехника в СПТУ... Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 21:57
 • 466
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Част 1. Любен Ананиев

Първата част на Електротехника съдържа: - Кратки сведения за основните понятия и закономерности на електротехниката; - Основни понатия и закономерности на постоянния ток; - Вериги за постоянен ток и основни- методи за решаването им; - Кратки сведения за електрически ток в различни среди; - Електромагнетизъм; - Електромагнитна индукция; - Променлив… Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 21:53
 • 309
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на полиграфическото производство. Част 1-2

* Технология на полиграфическото производство. Част 1: Учебникът „Технология на полиграфическото производство" е общ уводен курс в полиграфическата технология и е предназначен за учениците от средното специално училище по полиграфия и фотография. В учебника са изложени технологичните основи на изработването на печатни форми за най-съвременните видове… Прочети повече


Цифрови електронни изчислителни машини. С. Берова, А. Лакюрски

Учебник за техникумите по електротехника - Специалност "Електронна техника". Трето основно преработено издание. Прочети повече


Минна геометрия. Учебник за I и II курс на техникумите по минна промишленост. Г. Дренски, П. Костов, А. Жеков

В книгата са изложени последователно въпросите за геоме-тризацията на формите, елементите на залягане и качествените показатели на находищата на полезните изкопаеми. Дадени са различните видове проекции, употребявани в минната геометрия, и тяхното практическо приложение при съставяне на структурните и качествените графики за решаване на много минногеомет-рични… Прочети повече


Техническа механика. Учебник за II и III курс на професионално-техническите училища по металообработване за всички специалности. Т. Ценов, Д. Костов

Техническа механика Учебник за II и III курс на професионално-техническите училища по металообработване за всички специалности Т. Ценов, Д. Костов Прочети повече


Геодезия. Част 2. За техникумите по строителство. Борис Варадинов, Снежана Гонгалова, Илия Колев

Учебник за II курс на строителните техникуми. Специалност "Геодезия, фотограметрия и картография". Трето основно преработено издание. Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 21:27
 • 183
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Инженерна геодезия. Георги Милев

Учебник за IV курс на строителните техникуми. Специалност "Геодезия, фотограметрия и картография". Второ преработено издание. Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 21:19
 • 217
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машини за обувното производство. Б. Денков, Н. Глушков, С. Бончев

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МНП от 1982 г. и е предназначен за учениците от техникумите по кожени изделия. Разгледани са устройството, действието и настройката на машините, които се използуват в обувното производство. Учебният материал е разработен в седем раздела: 1) общи сведения за детайлите, механизмите, машините и тяхното… Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 21:14
 • 230
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща електротехника. Х. Александров

Учебник за III и IV курс на техникумите по механотехника. Учебникът „Обща електротехника" съдържа общи сведения по електротехника — основни понятия за електрическо поле, кондензатори, електрически вериги за постоянен ток, магнетизъм, електромагнетизъм, електродинамика, електромагнитна индукция, теорията на променливия ток, а също и теория и устройство… Прочети повече


Електроснабдяване на промишлени предприятия. П. Ковачев, С. Стоянов

В учебника са разгледани основни въпроси за електроснабдяването на промишлените предприятия. Отразени са съвременните положения по електроснабдяването на промишлените предприятия и тенденциите за близките следващи години. Учебникът е предназначен за III и IV курс на техникумите по електротехника — специалност електроенерге-тика и електрообзавеждане… Прочети повече


Електрическо силово обзавеждане на промишлените предприятия. Л. Христов, Т. Станков, Ч. Нинов

В книгата се разглеждат теоретичните основи на електрозадпижването, апарати за автчматично управление на електрозадвижванчята, схеми за автоматично управление на електрозадвижванията и електрообзавеждането на производствените механизми. Книгата е учебник за III и IV курс на специалността електроенергетика и електрообзавеждане на промишлените предприятия.… Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 17:57
 • 189
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на мебелното производство. Д. Дундов, Т. Антонов, З. Златев

Учебник за техникумите по дървообработване и вътрешна архитектура. Учебникът „Технология на мебелното производство" е предназначен за учащите се в дневните, вечерните и задочните техникуми по дървообработване и вътрешна архитектура. Той запознава учащите се с всички видове ръчни операции и с необходимите за тях инструменти, както и с организирането… Прочети повече


Силнотокова техника и технология. Част 1. С. Милев, К. Василев, Х. Божилов, Н. Капитанов

В учебника се разглеждат въпроси по направата на електрически инсталации, технологията на производството и монтажа на електрически апарати, електрически машини, трансформатори, токоизправители, разпределителните устройства в електрическите подстанции и трансформаторните постове и др. Книгата е учебник за учениците от професионално-техническите училища.… Прочети повече


Експлоатация на хидромелиоративните системи. С. Станков, Щ. Щилянов

Учебникът е написан по утвърдена от МНП програма. В него са разгледани следните въпроси: общи сведения по експлоатация на ХМС, експлоатация на отводнителните системи; планово водоползуване; експлоатация на разпределителните възли и на каналите. Подробно са разработени въпросите експлоатационна хидро-метрия; поддържане на линейните съоръжения и пътища… Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 17:42
 • 212
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кранове. М. Игнатова, Г. Трендафилов

Разгледани са съвсем накратко някои въпроси от машинните елементи — оси, валове, лагери, съединители, предавки, редуктори, а също и някои елементи и възли на крановете — спирачки, ролки, барабани* полиспасти, товароподемни механизми, ходови механизми и кранови съоръжения. По-подробно са разгледани различните видове кранове — мостови кранове, козлови… Прочети повече


Финанси. Публични, корпоративни и международни финанси. Колектив

Авторски колектив: Стефан Вачков, Тодорка Владимирова, Емилия Спасова, Стоян Киров, Светлана Герчева, Хр. Благойчева, Л. Найденов, Св. Симеонова Описание Публични, корпоративни и международни финанси. Учебникът по финанси е предназначен за учениците от всички специалности на професионалните гимназии по икономика. Той включва публични финанси, корпоративни… Прочети повече


Технология на дамското облекло. Учебник за средните професинални училища по облекло. Р. Цолова, Л. Димитрова

В учебника са описани основните технологични процеси, които намират приложение при изработването на връхно и горно дамско облекло, дамско бельо и детско облекло. Разгледани са също въпросите, свързани с организацията на производствения процес в шевното предприятие, техниката на безопасността, съоръженията и уредите, използувани при производството на… Прочети повече


Обща електротехника. Хр. Александров

Учебник за III и IV курс на техникумите по машиностроене и уредостроене. Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 17:22
 • 238
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 15 March 2016 14:51
 • 248
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническа лаборатория. Учебник за III и IV курс на техникумите по енергетика и механотехника. Я. Бакърджиев, Ж. Хлебаров

Учебникът е предназначен за учениците от III и IV курс на техникумите по енергетика и механотехника специалност топлинна и хладилна техника. Съдържанието е разработено съгласно програмата на Министерството на народната просвета. Учебникът запознава средните машинни техници с измерванията и изследванията в отоплителните, климатичните, вентилационните'и… Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 14:47
 • 123
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на програмирането. Л. Цеков, В. Хинов

Учебник за техникумите по електротехника, специалност - електронноизчислителна техника. Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 14:43
 • 135
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника с основи на електрониката. Снежана Георгиева

Учебник за СПТУ за всички неелектротехнически професии. Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 14:41
 • 200
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника с основи на електрониката. Снежана Георгиева

Учебник за СПТУ за всички неелектротехнически професии. Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 14:38
 • 194
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника с основи на електрониката. Снежана Георгиева

Учебник за СПТУ за всички неелектротехнически професии. Прочети повече


Специални измервания и лабораторни упражнения. Димо Георгиев, Живко Желязков, Христо Тихчев, Иван Велков

Учебник за техникумите по електротехника, специалност Радиотехника и телевизия. Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 14:29
 • 239
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Л. Ананиев, М. Чаушев

Електротехника Л. Ананиев, М. Чаушев Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 14:27
 • 206
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Л. Ананиев, М. Чаушев

Електротехника Л. Ананиев, М. Чаушев Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 14:24
 • 201
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Л. Ананиев, М. Чаушев

Електротехника Л. Ананиев, М. Чаушев Прочети повече • Download
 • 15 March 2016 14:17
 • 318
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретични основи на електротехниката. Учебник за техникумите по електротехника. Ф. Е. Евдокимов

Теоретични основи на електротехниката Учебник за техникумите по електротехника Ф. Е. Евдокимов Прочети повече


Радиопредавателна техника и радиорелейни линии. Христо Тихчев

Учебник за техникумите по електротехника и по съобщенията Четвърто преработено и допълнено издание Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2016 14:05
 • 162
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Двигатели с вътрешно горене. Емил Качаров, Любомир Хлебаров, Васил Апостолов, Йорданка Пеловска

Учебникът е написан в съответствие с одобрената учебна програма за специалностите "Двигатели с вътрешно горене" и "Експлоатация и ремонт на автомобили и кари" в професионалните гимназии. В него са разгледани основните въпроси от теорията, конструкцията и пресмятането на двигатели с вътрешно горене. Прочети повече


Ръководство за курсово и дипломно проектиране на радиоелектронни апаратури. Част 1-1. Любомир А. Митов

Учебно пособие за техникумите по електротехника за слаботоковите специалности. Прочети повече


Токозахранващи устройства. Б. Танчев, М. Игнатов, А. Маноилов

Учебник за техникумите по електроника и съобщения. Прочети повече • Download
 • 15 March 2016 13:39
 • 139
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Телевизионна техника. Кирил Конов, Илия Щърбанов

Учебник за техникумите по електротехника и по съобщенията. Прочети повече


Радиоприемни устройства. Виолета Младенова, Никола Пенчев

Учебник за техникумите по електротехника, специалност - радиотехника и телевизия. Прочети повече


Електронни и полупроводникови прибори. Иван Стоянов

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма по материали и градивни елементи в електрониката и е одобрен от МОМН. Предназначен е за учениците от техникумите по електроника,специалности електронна техника,конструиране и технология на електронни елементи, конструиране и технология на радиохидроакустична апаратура. Прочети повече • Download
 • 14 March 2016 21:54
 • 318
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи. Н. Куклин, Г. Куклина

Учебник за техникумите по механотехника, енергетика и транспорт. Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 21:50
 • 212
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на автоматиката, изчислителната техника и радиотелеметрията. В. Д. Лавренцов

В учебника са описани накратко елементите на автоматиката и основите на автоматичното регулиране, изчислителната техника и радиотелеметрията. Разгледани са някои изпълнителни елементи и обекти на регулирането; описани са релета, датчици, преобразуватели, магнитни усилватели и други елементи на автоматиката; съставени са линеаризираните динамични уравнения… Прочети повече


Основи на автоматиката, изчислителната техника и радиотелеметрията. В. Д. Лавренцов

В учебника са описани накратко елементите на автоматиката и основите на автоматичното регулиране, изчислителната техника и радиотелеметрията. Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 21:38
 • 299
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Помпи, компресори и вентилатори. Петър Златарев

Учебникът е предназначен за СПТУ по енергетика, професия оператор-монтьор на енергийни агрегати. Дадени са основни сведения от теорията, конструкцията и експлоатацията на помпите, компресорите и вентилаторите. За по-лесно разбиране на теорията на гези машини, принципа им на действие и физичните процеси в тях са дадени и някои основни сведения за науката… Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 21:34
 • 414
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Експлоатация, поддръжка и ремонт на топлинна и хладилна техника. М. Туйков, Р. Николов

Учебник за IV курс на техникумите по енергетика и механотехника, специалност "Топлинна и хладилна техника". Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 21:29
 • 245
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Автоматизация на топлинната и хладилната техника. Учебник за техникумите по енергетика. Д. Чоторов, С. Благоев

СЪДЪРЖАНИЕ Глава 1 Специални технически средства, използувани при автоматизацията на топлинни и хладилни процеси и съоръжения 1.1. Осезатели за температура и влажност йа флуиди в тръбопроводи и помещения .........3 1.2. Регулатори за температура, налягане и разход в топлинните и хладилните уредби ....6 1.2.1. Реле АРТ-2 за сигнализация и регулиране… Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 21:25
 • 248
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Неорганична химична технология. Учебник за техникумите по химическа промишленост. Васил Гочев, Найден Найденов, Славка Тошева

Неорганична химична технология Учебник за техникумите по химическа промишленост Васил Гочев, Найден Найденов, Славка Тошева Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 21:20
 • 257
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трактори и автомобили. Учебник за техникумите и СПТУ по механизация на селското стопанство. Б. Смиленов, Ц. Йолов, М. Милошова

Трактори и автомобили Учебник за техникумите и СПТУ по механизация на селското стопанство Б. Смиленов, Ц. Йолов, М. Милошова Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 21:19
 • 461
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трактори и автомобили. Учебник за техникумите и СПТУ по механизация на селското стопанство. Б. Смиленов, Ц. Йолов, М. Милошова

Трактори и автомобили Учебник за техникумите и СПТУ по механизация на селското стопанство Б. Смиленов, Ц. Йолов, М. Милошова Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 21:14
 • 162
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Полупроводникова техника. Атанас Шишков, Иван Стоянов

Полупроводникова техника Атанас Шишков, Иван Стоянов Прочети повече


Технология на полупроводниковото производство. Учебник за техникумите по електротехника. И. Ямяков, П. Кисьов

Технология на полупроводниковото производство Учебник за техникумите по електротехника И. Ямяков, П. Кисьов Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 17:47
 • 295
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Процеси, апарати и машини в химическата технология. Учебник за XI клас (II степен) на ЕСПУ. Александър Асенов Александров, Павел Иванов Панев

ПРЕДГОВОР В дисциплината процеси, апарати и машини в химичната технология се изучават общите закономерности на физичните и физикохимични процеси в химичните производства, конструкциите и принципът на действие на най-важните съоръжения, в които се провеждат, и методите за тяхното изчисляване. Този подход позволява да се изяснят общите закономерности… Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 17:42
 • 124
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост. Учебник за техникумите по хранително-вкусова промишленост. Колектив

Учебникът е написан съгласно учебна програма на МНП от 1982 г. и е предназначен за учениците от техникумите по хранително-вкусова промишленост, специалност „Машини и апарати за хранителната промишленост". Разгледани са областта на приложение, устройството, принципът на действие, регулирането, настройването и поддържането, както и конструктивните, якостните… Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 17:37
 • 208
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Двигатели с вътрешно горене. За V курс на техникумите по механотехника. Гаврил Жеков

Шестото издание на книгата „Двигатели с вътрешно горене" разглежда: Възпламеняването на горивната смес в двигателите с вътрешно горене; регулиране на горивото; видове двигатели ; газгенераторни уредби и двигатели ; уредби и двигатели за сгъстени и втечнени газове; дизелови двигатели; двигатели с впръскване на леко гориво; двигатели с нажежена глава… Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 17:33
 • 171
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Конструкция на автомобила и трактора. К. Цветков, И. Кременски

В книгата са разгледани устройството, действието и регулирането на агрегатите и механизмите на автомобилите и тракторите, които намират най-широко гриложение в автотранспорта и селското стопанство, както и теорията и изпитването на автомобила и тракюра. Разгледани са също така специалните автомобили и трактори и работното им обзавеждане. Книгата е… Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 17:29
 • 138
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания. П. Панайотова, В. Пеев

Учебник за техникумите по електротехника. Прочети повече
Технология и обзавеждане на производството на електроизмервателни апарати. П. Буловски, А. Лукичев

В книгата са разгледани основните въпроси от технологията и обзавеждането на производството на електроизмервателни апарати във всички фази на процеса. Изложени са теоретичните основи на изграждането на технологичните процеси, технологичните, особености и обзавеждането, което се използува при изработването както на детайлите с общо предназначение, така… Прочети повече


Сплиткознание за III и IV курс на техникумите по текстил. Тъкачен отдел. Ст. Съмналиев, Ст. Каравълев, Цв. Сарпионова

Тираж 700 екземпляра. СЪДЪРЖАНИЕ Глава I. Сплитки за двойни и многослойни платове Сплитки за двойни платове..................................................3 Сплитки за двойни платове с изпълващ вътък.......................10 Сплитки за двойни платове с изпълваща основа............................12 Сплитки за двойни платове със свързващ вътък..........................14… Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 15:12
 • 154
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинно чертане. Част 2. Б. Сандалски, Е. Златанова

Учебник за техникумите по машиностроене. Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 15:07
 • 184
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на пластмасите. Колектив

Учебникът е предназначен за учениците от II, III и IV курс на техникумите по каучук и пластмаси. Тематиката и обемът на изложения материал съответствуват на учебната програма за тази специалност. В учебника се дават основни данни за суровините и методите за получаване на полимерите, техните химични и физикохимични свойства, методите за преработка и… Прочети повече


Електротехника. В. Попов, С. Николаев

Съдържанието на книгата отговаря на програмата на; курса по електротехника за техникумите с неелектротехнически специалности. В книгата се разглеждат основните въпроси за изчислението на постояннотоковите и променливотоковите вериги, кратка теория на измерването на електрически и неелек-трически величини, нормални електрически машини и трансформатори,… Прочети повече


Машинознание. Учебник за III и IV курс на техникумите по дървообработване и вътрешна архитектура. Данаил Станев, Димитър Елефтеров, Цаню Станев

В учебника «Машинознание», съобразен с предварително одобрената учебна програма за техникумите по дървообработване и вътрешна-архитектура, са разгледани машиностроителните материали, основните положения на теорията за рязането на дървесината, дърво-режещите инструменти, дървообработващите машини с преобладаващо приложение в мебелното производство,… Прочети повече


Таблици за трасиране на криви по пътища, жп линии и канали. Учебно помагало за строителните техникуми. А. Андреев

В предлаганите таблици за трасиране на криви са дадени елементите на крива от окръжност, абсцисите и ординати-те на точки по окръжността при даден радиус и дължина на дъгата, ординатите на точки по окръжността при дадени абсциси и радиус, периферните ъгли и елементите за трасиране на вертикални криви. Таблиците ще служат за учебно помагало на учениците… Прочети повече

 • Download
 • 14 March 2016 14:46
 • 103
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Поддръжане и ремонт на радио и телевизионни апаратури. Ангел Сокачев

Учебник за IV курс на техникумите по слаботокова електротехника - специалност "Радио и телевизия" Прочети повече


Технология на производството и монтаж на двигатели с вътрешно горене. Учебник за техникумите по механотехника и енергетика. В. Асенов

Учебникът е предназначен за учениците от III и IV курс на техникумите по механотехника и енергетика, специалност "Двигатели с вътрешно горене" и е написан по учебна програма, одобрена от Министерството на народната просвета. В учебника са разгледани основните въпроси и положения от технологията на машиностроенето, особеностите при изработването… Прочети повече


Техническа механика. Т. Ценов, Д. Костов

Техническа механика. Учебник за II и III курс на професионално-техническите училища по металообработване за всички специалности. Т. Ценов, Д. Костов Прочети повече


Стоманобетон. Х. Нисимов, В. Цочева

Стоманобетон. Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура" и "Водно строителство". Х. Нисимов, В. Цочева Прочети повече

 • Download
 • 23 February 2015 07:59
 • 313
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътно строителство. Камен Русинов, Иван Иванов.

Пътно строителство. Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура". Камен Русинов, Иван Иванов Прочети повече

 • Download
 • 23 February 2015 07:55
 • 696
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Учебник за II и II курс на професионално-техническите училища по електротехника Л. Ананиев, Г. Клисаров, И. Аламанчев, Б. Симеонов

Електротехника. Учебник за II и II курс на професионално-техническите училища по електротехника Л. Ананиев, Г. Клисаров, И. Аламанчев, Б. Симеонов Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 14:46
 • 474
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технически средства за автоматизация. К. Г. Костов

Учебник за техникумите, специалност Автоматизация на прозводството. Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 14:38
 • 293
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПроизводство и монтаж на елементи за сглобяеми стрителни конструкци. Й. Петков

Производство и монтаж на елементи за сглобяеми стрителни конструкци Й. Петков Прочети повече • Download
 • 17 February 2015 14:22
 • 306
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Шевни машини и съоръжения. Кирил Трифонов

Шевни машини и съоръжения Кирил Трифонов Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 14:17
 • 539
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 17 February 2015 14:13
 • 174
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Eлектротехника и електроника. Илия Тонев

Eлектротехника и електроника Илия Тонев Прочети повече


Машинно и електротехническо чертане. А. Рашков, М. Джинева

Учебник за техникумите и СПТУ по електротехника. Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 14:02
 • 206
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на химичните влакна. В. Божорова

Технология на химичните влакна Учебник за СПТУ по химическа промишленост Прочети повече


Електронни полупроводникови прибори. Иван Стоянов

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма по материали и градивни елементи в електрониката и е одобрен от МОМН. Предназначен е за учениците от техникумите по електроника,специалности електронна техника,конструиране и технология на електронни елементи, конструиране и технология на радиохидроакустична апаратура. Прочети повече


Материали за обувното производство. В. Владимиров

Материали за обувното производство В. Владимиров Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 12:17
 • 188
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електро-монтажното дело. А. Савов

Основи на електро-монтажното дело А. Савов Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 12:12
 • 271
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинно чертане. Част 2. Б. Сандалски

Машинно чертане. Част 2 Б. Сандалски Прочети повече


Електронно-изчислителна техника. Колектив

Учебник за СПТУ по електро-промишленост. К. Боянов и колектив. Прочети повече


Електрически измервания. П. Панайотова, В. Пеева

Учебник за техникумите по електротехника. Прочети повече


Радиоприемни устройства. В. Младенова, Н. Пенчев

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МОМН. Предназначен е за учениците от професионалните гимназии по електроника, специалност "Радиотехника и телевизия". Участието на авторите при написването на учебника е следното: глави от 1 до 7 са разработени от Виолета Младенова, а глави от 8 до 13 - от Никола Пенчев. Учебникът е одобрен… Прочети повече


Сборник тестове по машинни елементи и взаимозаменяемост. П. Панайотов

В сборника са разработени тестове по предмета "Машинни елементи и взаимозаменяемост" съобразно с действащата учебна програма. Сборникът е одобрен от МОН като учебно помагало с протокол №6 от 13.12.2000 г. и е предназначен за учащите и учителите от техникумите и професионалните гимназии, в чиито учебни планове е включен този предмет. Прочети повече


Частно животновъдство. Колектив

В. Лазаров и колектив. Учебник за селско стопански техникуми : Включва темите за отглеждане на: - Рибовъдство.........................7 - Птицевъдство.......................77 - Зайцевъдство......................154 - Коневъдство.......................165 - Магаревъдство и мулепроизводство..206 - Говедовъдство.....................210 - Биволовъдство.....................307… Прочети повече


Мостово строителство. Андрей Андреев

Учебник за V курс на строителните техникуми. Прочети повече


Мотори с вътрешно горене. Гаврил Жеков

Учебник за IV машинно-двигателен курс за техникумите по механотехника 1 част. Прочети повече


Автомобилни и тракторни двигатели. Г. Жеков, Л. Хлебаров

Учебник за III, IV и V курс на техникумите по механотехника. Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 11:06
 • 248
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технологично обзавеждане на предприятията за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Т. Вановски, З. Стойчева

Учебникът е одобрен от МОН и отговаря на учебната програма за техникумите и СПТУ по хлебна и сладкарска промишленост. Разгледани са основното технологично оборудване за хляб, хлебни и сладкарски изделия у нас и в чужбина, както и комплексно механизираните поточни линии за промишленото производство на тези изделия. Застъпени са основните типове агрегати,… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 10:50
 • 181
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Латински език. Теньо Жеков

Латински език е учебник за първи курс на ветеринарно-медицинските техникуми. Прочети повече


Технология на електронните апаратури. Стефан Вълков, Надка Вълкова

Технология на електронните апаратури - учебник за XI (II степен) на ЕСПУ, второ стереотипно издание. Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 10:26
 • 285
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане. Б. Сандалски

Учебник за техникумите, ЕСПУ и СПТУ. Прочети повече


Климатични инсталации. В. Костова

Учебник за техникумите по текстил. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 23:24
 • 222
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътно строителство. Л. Манчев

Учебник за IV и V курс на строителните техникуми, Земемерно-мелиоративен отдел. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 23:17
 • 363
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на месопреработването. К. Василев

Учебник за техникумите по хранително-вкусовата промишленост. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 23:10
 • 526
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електроника. Учебник за II степен на ЕСПУ. Атанас Шишков

Съдържанието накратко по глави: * Предговор... 3 * Полупроводникови прибори... 7 * Електронни лампи... 96 * Трептящи системи... 115 * Електронни усилватели... 138 * Токоизправители и стабилизатори... 227 * Автогенератори на синусоидални трептения... 255 * Преобразуване на електрически сигнали... 269 * Електроакустика... 289 * Основи на импулсната техника...… Прочети повече


Автомобилни превози. Г. Карастоянова, Х. Карастоянов

Автомобилни превози Г. Карастоянова, Х. Карастоянов Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 22:51
 • 212
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управление на автомобила. С. Гайдаров, Р. Каблешков

Управления на автомобила е учебно помагало за СПТУ и Техникумите. Дава знания за правилното използване на автомобила при всякакви условия, паркиране, изпреварване, разминаване, гуми-рискове и тайни, регулировчик, управление през нощта и много допълнителна информация. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 22:46
 • 395
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Tехнология на облеклото. Част 1. Цоло Г. Кънчев, Христо М. Петров, Георги М. Гиндев, Пламен Д. Янов

Продадена! Попитайте за налиност или възможност за намиране на нова бройка! Съдържание Въведение Характеристика на съвременните шевни предприятия и задачи на технологията Основни понятия Бодове, бодови редове и шевове. Класификация и принципи на бодообразуване Ръчни бодове Ръчни шевни работи Машинни бодове Видове шевове Разход на шевни конци Образуване… Прочети повече


Основи на техническата механика. М. Мовнин

Учебник за СПТУ по машиностроене и немашиностроителните техникуми. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 22:18
 • 175
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория и конструкция на двигателите с вътрешно горене. Л. Хлебаров, В. Апостолов, Е. Качаров

Теория и конструкция на двигателите с вътрешно горене е учебник за техникумите по механотехника и енергетика Прочети повече


Експолоатация на автомобила. Б. Петров

Учебник за СПТУ по автомобилен транспорт. Може да се ползува и от кандидатите за водачи от категория С. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 21:56
 • 270
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Текстилно материалознание. С. Георгиева

Учебник за техникумите по текстил. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 21:51
 • 392
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника и електроника за 11. клас. Димитър Пенев

Учeбното помaгaло e съобрaзeно с учeбнaтa прогрaмa по eлeктротexникa и eлeктроникa зa нeeлeктротexничeскитe спeциaлности и профeсии B профeсионaлнитe гимнaзии и профeсионaлнитe училищa. Учeбното съдържaниe e изложeно нa достъпeн eзик и имa прaктичeскa нaсочeност. Bключвa систeмa от знaния зa приложeниeто нa основнитe eлeктротexничeски явлeния, зaкони… Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 21:43
 • 262
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане. Ц. Пенчева, Г. Бабадалиев

За специалност - Автоматизация на производството Учебник за СПТУ - професия монтьор на електронно-измервателна и регулираща апаратура. : Прочети повече


Процеси и машини във вълнено-предачното производство. Част 1. Колектив

Учебник за техникумите по текстил. Колектив: Х. Пешев, Николов, Г. Райков, П. Чакъров. Прочети повече


Технология на мебелното и строителното столарство. М. Петров, Й. Матеев, П. Басмаджиев

Учебник за професионално-техническите училища по дървообработване. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 21:10
 • 176
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАДвигатели с вътрешно горене. Л. Хлебаров, Емил Качаров, Васил Апостолов, Йорданка Пеловска

Двигатели с вътрешно горене Л. Хлебаров, Емил Качаров, Васил Апостолов, Йорданка Пеловска Прочети повече
Дървообработващи машинни и инструменти. П. Григоров, С. Глушкова

Учебник за техникумите по дървообработваща промишленост Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 20:35
 • 251
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на хигиенна преценка на продуктите от животински произход. Евдокия Динчева

Учебникът е написан съгласно учебната програма на МОН от 2002 г. и е предназначен за учениците от техникумите по ветеринарна медицина. Прочети повече


Основи на електротехниката (методически препоръки). Любен Ананиев

Разработката е предназначена за учителите по "Основи на електротеника" в техникумите и по "Електротехника в СПТУ... Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 15:20
 • 396
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технически средства за автоматизация. К. Г. Костов, А. М. Тодоров, В. Д. Стефанова

Учебник за техникумите специалност автоматизация на производството. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 15:09
 • 248
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника и електроника. Илия Тонев

Учебник за XI клас на ЕСПУ за всички неелектротехнически професии. Прочети повече


Електротехническа лаборатория. Ц. Михайлов

Учебник за III курс на техникумите по електротехника, sпециалност "Ел. станции и системи" и "Ел. машини и апарати". Прочети повече


Технология на обработването на металите чрез рязане и сглобяване на машините. Учебник за III и IV курс на техникумите по механотехника ,специалност:&q

Технология на обработването на металите чрез рязане и сглобяване на машините Учебник за III и IV курс на техникумите по механотехника ,специалност:"Технология на машиностроенето"-студена обработка Димитър Димитров, Христо Георгиев Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 14:51
 • 158
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Долно облекло. М. Кальнева, Р. Балтова

Учебник за I и II курс на техникумите и промишлените училища по облекло. Съдържанието накратко по глави: *Чертане...3 *Бебешко облекло...6 *Детско долно облекло...27 *Дамско долно облекло...85 *Мъжко долно облекло...142 Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 14:46
 • 324
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на дизайневрското проектиране. Делян Топузлев

Ръководство за извънкласна работа с учениците в горните класове на политехническите училища и техникумите. Разглежда основните проблеми на дизайнерското проектиране, които са специфични за научно - практическите дисциплини на дизайна и имат конкретна професионална насоченост. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 14:41
 • 358
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология за приготвяне на храната. М. Горанова, Е. Камбурова, Л. Бозукова

Учебник за I и II курс на техникумите и за I курс на професионално-техническите училища по обществено хранене. Разгледани са оформянето и издаването на ястия от групите предястия, главни ястия и десерти. Разгледани са основните въпроси за детското и лечебно хранене и е описана технологията на приготвянето на детски и диетични храни.... Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 14:35
 • 303
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща електротехника и електроника. А. Скринска, Л. Боткова

Учебник за всички не електротехнически специалности на техникумите. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 14:30
 • 488
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на безалкохолните напитки и пивото. Г. Владимиров, Й. Кабзев, А. Иванов

Съдържанието накратко: * Производство на газирани безалкохолни напитки...3 * Производство на малц и пиво...112 * Производство на малц ...117 * Производство на пиво...157 * Литература... 252 Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 14:19
 • 325
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Цифрови електронни изчислителни машини. С. Берова, А. Лакюрски

Продадена! учебник за техникумите по електротехника - специалност електронна техника. Трето основно преработено издание. Прочети повече


Технология на дълбокия печат. Бисерка. Шахова, Никола Балабанов

Учебно пособие II, III и IV курс за техникума по полиграфия. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 14:08
 • 317
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАТехнология на наборните процеси. Учебник за техникумите по полиграфия. Н. Камбуров, И. Домусчиев

Технология на наборните процеси. Учебник за техникумите по полиграфия. Н. Камбуров, И. Домусчиев Прочети повече


Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. За техникуми по селско стопанство. М. Семков, И. Николов, И. Савов

Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни За техникуми по селско стопанство М. Семков, И. Николов, И. Савов Прочети повече • Download
 • 16 February 2015 12:17
 • 225
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 16 February 2015 12:13
 • 147
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Акушерство, гинекология и болести по новородените. Колектив

Учебник за техникумите по ветеринарна медицина. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 12:05
 • 232
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология за приготвяне на храните. Н. Джелеп

Учебник за средните медицински училища. Прочети повече


Процеси и машини в шевното производство. Учебник за СПТУ. С. Модева, Е. Николова, Й. Петров, Н. Николов, Л. Игнатова

В учебника са разяснени необходимите машини, съоръжения и процеси за производство на основни видове облекло. Показани са принципите на действие на машините и съоръженията. Изработването на облеклото е разгледано основно по детайли с подробностите на технологията. Прочети повече • Download
 • 16 February 2015 11:42
 • 422
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за упражнения по Химия в строителството за студентите от УАСГ. Г. Михайлов, М. Янева, С. Димитрова, Н. Николов

Ръководство за упражнения по Химия в строителството за студентите от УАСГ Г. Михайлов, М. Янева, С. Димитрова, Н. Николов Прочети повече


Чертане по мебелно и строително столарство. М. Тодоров, Й. Матеев, П. Басмаджиев

Учебник за I курс на техникумите и професионално-техническите училища по дървообработване и вътрешна архитектура. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 11:25
 • 172
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на мебелното производство. Д. Дундов, Т. Антонов, З. Златев

Учебник за техникумите по дървообработване и вътрешна архитектура. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 11:19
 • 466
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 16 February 2015 11:15
 • 423
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАСлаботокова лаборатория. Г. Пеев, Б. Автански, Ц. Цолов

Учебник за техникумите по слаботокова електротехника и СПТУ по електропромишленост. Трето издание. Прочети повече


Телеграфна техника. Учебник за техникумите по електротехника и съобщения. Борис Танчев, Станка Власарева

Телеграфна техника Учебник за техникумите по електротехника и съобщения. Борис Танчев, Станка Власарева Прочети повече


Дескриптивна геометрия. За техникумите. Анани Лангов, Цанко Дилов, Антон Антонов

Съдържанието накратко по глави: *Увод...3 *Котирана проекция...7 *Монжова проекция...29 *Аксонометрия...80 Прочети повече


Сборник от тестове по машинни елементи и взаимозаменяемост. Панайот Панайотов

В сборника са разработени тестове по предмета "Машинни елементи и взаимозаменяемост" съобразно с действащата учебна програма. Сборникът е одобрен от МОМН като учебно помагало с протокол №6 от 13.12.2000 г. и е предназначен за учащите и учителите от техникумите и професионалните гимназии, в чиито учебни планове е включен този предмет. Настоящото… Прочети повече


Стоманобетон. Х. Нисимов, В. Цочева

Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура" и "Водно строителство". Прочети повече


Електронни и полупроводникови прибори. Учебник за техникуми. Иван Стоянов

Учебника е предназначен е за учениците от техникумите по електроника,специалности електронна техника,конструиране и технология на електронни елементи, конструиране и технология на радиохидроакустична апаратура. Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 08:11
 • 767
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на строителното производство. Никола Михайлов, Константин Дюкмеджиев, Николай Марков

Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура". Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2015 08:03
 • 194
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътно строителство. Камен Русинов, Иван Иванов

Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура". Прочети повече


Технология на кулинарната продукция. Част 2. Георги Сомов, Недялка Краевска, С. Стамов

Учебник за техникумите по обществено хранене. Второ стереотипно издание. Прочети повече


Χημεία Γ λυκείου θετικής κ&alpha

Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Παναγιώτης Θεοδωρ Прочети повече


Обща технология. Д. Бояджиев

Съдържанието накратко по глави: *Увод...3 *Основи на безопасността на хигиената на труда и ППО...7 *Основни понятия за рязане на дървесината...29 *Операции по обработване на дървесината...39 *Мебелни изделия...83 *Конструктивни елементи и съединенив...90 *Конструиране на основните елементи на изделията...120 *Конструиране на мебели и строително-столарски… Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2015 17:40
 • 380
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Конструктивно знание по строително столарство. Учебник за техникумите по дървообработване и вътрешна архитектура. А. Цоловски, Р. Стайков

Съдържание: *Строително столарство в съвременната архитектура...3 *Врати...4 *Стайни врати...7 *Стайни абгешпертови врати...16 *Входни врати...24 *Балконски врати...34 *Прозорци...38 *Двойни прозорци...42 Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2015 17:34
 • 681
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Перспектива. Учебник за техникумите по дървообработване и вътрешна архитектура. Б. Владков, Г. Арнаудов

Съдържанието накратко по глави: * Увод...3 * Елементи на перспективата...9 * Перспективно изобразяване...14 * Перспективно изобразяване на геометрични фигури...32 * Перспективно изобразяване на мебели и вътрешна обстановака...48 * Свободна перспектива...58 * Перспективно построяване на сенки...81 * Пълно завършване на перспективната скица. Тониране...101 Прочети повече


Технология на мебелното и строителното столарство. М. Петров, Й. Матеев, П. Басмаджиев

Учебник за професионално-техническите училища по дървообработване. Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2015 17:23
 • 185
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на мебелното производство. Д. Дундов, И. Чернев, Р. Георгиев

Учебник за II, III и IV курс на техникумите по дървообработване и вътрешна архитектура. Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2015 17:19
 • 320
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинознание. Данаил Станев, Димитър Елефтеров, Цаню Станев

Учебник за III и IV курс на техникумите по дървообработване и вътрешна архитектура. Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2015 17:07
 • 289
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 15 February 2015 17:00
 • 382
 • 9
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Устройство и ремонт на автомобила. Учебник за СПТУ по автотранспорт. Ц. Цолов, И. Йорданов

В учебника се разглеждат общото устройство на автомобила, устройството, начинът за работа, поддържането и ремонтът на отделните механизми и уредби... Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2015 16:53
 • 314
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Допуски, сглобки и технически измервания. Учебник за техникумите по механотехника. Л. Николов, К. Дамянов

учебникът разглежда въпросите за допуските, сглобките и техническите измервания в машиностроенето съобразно съществуващите у нас стандарти. Може да служи и като помагало за други сродни учебни заведения, както и на машиностроителните предприятия и техните проектантски организации. Трето издание. Прочети повече


Техническа механика. Христо Христов, Георги Димчев, Крум Захариев

Учебникът "Техническа механика" е разработен в съответствие с учебната програма, утвърдена от МОМН. Предназначен е за учениците от СПТУ по машиностроене и немашиностроителните техникуми.. Учебното съдържание е съобразено с разделите и темите за максималния хорариум часове. Теоретичните постановки са подкрепени с богат илюстративен материал… Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2015 16:32
 • 307
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на техническата механика. М. Мовнин, А. Израелит, А. Рубашкин

Учебник за СПТУ по машиностроене и немашиностроителните техникуми. Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2015 16:16
 • 303
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Селскостопански машини. С. Василев, Д. Даскалов, М. Добренова

Учебник за СПТУ по механизация на селското стопанство. Прочети повече


Специален курс по шлосерство. Щанци и инструменти. А. Кинанов, М. Стоименов

Съдържанието накратко по глави: * Предговор... 3 * Специализирани металорежещи машини в инструменталните цехове... 5 * Машини за обзавеждане на прасови цехове... 26 * Измерване и измервателни инструменти... 51 * Характеристика на щанцоването. класификация и терминология...77 * Щанци за рязане... 89 * Щанци за огъване... 143 * Щанци за дълбоко изтегляне...… Прочети повече


Машинопис. Ст. Банов, А. Железаров, В. Боголини

Учебник за СПТУ по стенография и машинопис, езиковите гимназии и икономическите техникуми. Той може да служи за самообучение. Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2015 15:46
 • 280
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Производство на захар и захарни изделия. Учебник за техникуми. Л. Божков, П. Пенев

Производство на захар и захарни изделия Учебник за техникуми Л. Божков, П. Пенев Прочети повече


Таблици за трасиране на криви по пътища, железници и канали. За учащите от строителните техникуми. А. Андреев

Таблици за трасиране на криви по пътища, железници и канали За учащите от строителните техникуми А. Андреев Прочети повече


Апретура на тъкани. За V курс на текстилните техникуми. Ан. Серафимов, Н. Недев, Мих. Качаров

Апретура на тъкани За V курс на текстилните техникуми Ан. Серафимов, Н. Недев, Мих. Качаров Прочети повече


Електрическо силово обзавеждане на промишлените предприятия. Част 1. Н. Ковачев, К. Михайлов, Хр. Илиев

Съдържанието накратко по глави: * Основи на електрозадвижването... 3 * Електроснабдяване и силови мрежи в ПП... 106 * Изчисление на електрическите линии... 142 * Токове на късо съединение. Избор на електрически апарати... 179 * Заводски трансформаторни подстанции... 216 * Електрически апарати... 250 Прочети повече


Електротехническа лаборатория. Х. Найденов, Ц. Марков, П. Диковски, Е. Енчев, Ст. Митов

Съдържанието накратко по глави: * Общи въпроси по изпитването на ел. машини... 3 * Изследване на машини за постоянен (прав)ток. Характеристики... 29 * Изследване на двигатели (мотори) за постоянен ток... 76 * Определяне на к. п. д. на машини за постоянен ток... 123 * Съвместна работа за генератори... 150 * Повреди в машините за постоянен ток. Видове… Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2015 15:20
 • 467
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геодезия и маркшайдерство. Учебник за II и III курс на техникумите по минна промишленост, специалности минно строителство и добиване на полезни изкопа

от Уикипедия, свободната енциклопедия Маркшайдерството (на немски: Markscheider — от Mark — граница и scheider — разделям) е наука, която се занимава с измервания под и над земята при изграждане на подземни минни изработки, подземно строителство на съоръжения или наземен добив на полезни изкопаеми. Посредством маркшайдерските работи се ръководят подземните… Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2015 15:10
 • 199
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Горска ботаника. Неофит Спасов

Горска ботаника за IV и V клас на техническата горска гимназия. Прочети повече


Борси и борсови операции. Иван Илиев, Цонка Лалева

Учебник за техникумите по икономика и търговия. Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2015 14:57
 • 265
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пари, банки и парична политика. Радко Радков

Учебник за техникумите по икономика и търговия. Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2015 14:52
 • 318
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на металите. Л. Калев, Щ. Стоянов, М. Попов

Учебник за I и II курс на техникумите по механотехника за всички специалности. Четвърто издание. Прочети повече


Силнотокова техника и технология. Част 1. С. Милев, К. Василев, Х. Божилов, Н. Капитанов

Учебник за професионално-техническите училища по електротехника. Специалности: Електрообзавеждане на промишлени предприятия, електрически машини и апарати, промишлен и енергиен електромонтаж. Прочети повече


Бизнескомуникации с машинопис. За компютър и пишеща машина. Милка Ризова, Емилия Шаренска

Учебник за всички специалности от техникумите по икономика и търговия. Прочети повече


Технологичен контрол при производството на захар и захарни изделия. За техникумите по хранително-вкусова промишленост. Н. Маринова, Х. Добрева, Л. Док

Технологичен контрол при производството на захар и захарни изделия За техникумите по хранително-вкусова промишленост Н. Маринова, Х. Добрева, Л. Докова Прочети повече


Наборна техника. Учебник за I, II и III курс на техникума по графика. Йорданов, Бояджиев, Кирил Бояджиев, С. Мирчев

Наборна техника Учебник за I, II и III курс на техникума по графика Йорданов, Бояджиев, Кирил Бояджиев, С. Мирчев Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2015 14:25
 • 190
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи. Стефан Стоянов, Димитър Стойков

Учебник за IV и V курс на техникумите по механотехника и за IV курс на техникумите по електротехника. Прочети повече


Пътно, железопътно и мостово строителство. С. Спиридонова

Учебник за техникумите по строителство специалност геодезия, фотограметрия и картография. Съдържание: 1. Пътно строителство. * развитие на пътната мрежа в България * класификация на пътищата в България * елементи на пътя * проектиране на трасето * трасиране на пътя върху терена * трасиране на пътя върху карта с хоризонтали * устройство на пътя в план… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2015 22:46
 • 428
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управление на автомобила. Учебно помагало за техникумите. Симеон Гайдаров, Райно Каблешков

Уникално полезен учебник за всички, които започват шофьорски курс, начинаещи шофьори и хора без опит. Прочети повече • Download
 • 14 February 2015 22:35
 • 262
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 14 February 2015 22:30
 • 253
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хигиена на храненето. Д. Боцов, М. Попова

Учебник за XI клас (II степен) на ЕСПУ и за СПТУ. Второ издание. Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2015 22:25
 • 151
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електроматериалознание. Б. Симеонов, Н. Филипов

Учебник за I курс на професионалнотехническите училища по електротехника. Прочети повече • Download
 • 14 February 2015 22:13
 • 314
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сервиране. С. Стамов, Е. Попова

Учебник за техникумите и СПТУ по обществено хранене. Прочети повече


Обща технология по полиграфия. Учебник за I и II курс на професионално техническото училище по графика. Ил. Рашков, Ив. Иванов

Учебникът е предназначен за професионалнотехническото училище по графика, но може да се ползва и от работниците заети полиграфическата промишленост и в издателствата, както и от някои които изучават полиграфическите специалности. Прочети повече


Чертане по мебелно и строително столарство. Учебник за I курс на СПТУ по дървообработване. М. Тодоров, И. Матеев, П. Балсамаджиев

Дадени са основни сведения по приложните геометрични построения на аксонометричните проекции. За онагледяване са дадени сборни работни чертежи на мебели и строително-столарски изделия. Съдържание: Глава I Увод З Уреди и материали за чертане 6 Видове линии ............................. 16 Глава II. Приложни геометрични построения. Основни положения… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2015 21:51
 • 247
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електронни и полупроводникови прибори. Учебник за техникумите по електротехника. Иван Стоянов

Електронни и полупроводникови прибори Учебник за техникумите по електротехника Иван Стоянов Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2015 21:45
 • 677
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на теорията на автоматичното регулиране. Учебник за техникумите. Никола Маджаров, Илия Томов, Иван Стойчев

1. Общи сведения за системите за автоматично регулиране. принципи за изграждане на САР примери за САР точност на САР в установен режим принципни, функционални и блоково-функционални схеми на САР 2. Динамични характеристики на системите за автоматично регулиране. типове входни въздействия в САР временни характеристики на САР описание на САР с диференциални… Прочети повече


Радиоприемни устройства. В. Младенова, Н. Пенчев

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МОМН. Предназначен е за учениците от професионалните гимназии по електроника, специалност "Радиотехника и телевизия". Участието на авторите при написването на учебника е следното: глави от 1 до 7 са разработени от Виолета Младенова, а глави от 8 до 13 - от Никола Пенчев. Учебникът е одобрен… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2015 21:01
 • 188
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физическата оптика в средното училище Пособие за учителите Л. И. Резников

Съдържанието накратко по глави: * Предговор. * Учението на светлината в курса по физика. * Физическата оптика в ученическия курс. * Излъчване и природа на светлината. * Различни видове електромагнитни лъчения. * Разпространение на светлината. * Скорост на светлината. * Интерференция на светлината. * Дифракция на светлината. * Поляризация на светлината.… Прочети повече