Книги с този етикет › Учебници за ВУЗ


Цифрови уплътнителни съобщителни системи. Богдан Николов

Учебник за ВМЕИ "В. И. Ленин" - София, специалност "Съобщителна и осигурителна техника и системи" Прочети повече


Организация на машиностроителното производство. Коста Дулев

Учебникът е съставен в съответствие с учебната програма на курса Организация на машиностроителното производство за студентите от машиностроителните специалности при ВМЕИ—София. Прочети повече


Молекулен спектрален анализ

Без подчертавания, подписана. Прочети повече


Сборник подробно решени задачи по висша математика. Част 3

Линейна алгебра. Аналитична геометрия. Изследване на функции Прочети повече


Уплътнителна съобщителна техника

Учебникът е предназначен за студентите от техническите университети. Може да се ползува и от инженерно-техническия персонал, който се занимава е поддържането и експлоатацията на многоканална уплътнителна съобщителна техника. Прочети повече


Теоретична електротехника. Част 2 {Самуил Фархи, Сава Папазов}

УДК 621.3(075.8) Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат стационарните и преходните процеси в линейни вериги с разпределени параметри и в нелинейни вериги със съсредоточени параметри. Включеният материал е съобразен с действувашите програми по дисциплините теоретична електротехника, теоретични основи на електротехниката… Прочети повече


Теоретична електротехника. Част 2 {Самуил Фархи, Сава Папазов}

Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат методите за анализ на стационарни и преходни процеси в линейни вериги с разпределени параметри, както и процеси в нелинейни вериги. Материалът е съобразен с действуващите програми по-дисциплината теоретични основи на електротехниката. Учебникът е предназначен за редовните и задочните… Прочети повече


Висша математика. Част 1-5

Безплатна доставка до офис на Еконт Линейна алгебра и аналитична геометрия Прочети повече


Обща химия {Б. Ронков}

Здраво книжно тяло, без забележки в текста Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2020 10:43
 • 68
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 13 April 2020 10:19
 • 60
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съпротивление на материалите

За студентите от висшите технически учебни заведения Прочети повече


Ръководство за упражнения по "Механични трептения"

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици. Прочети повече


Cours systematique de langue française. Partie constructive 1

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече

 • Download
 • 02 January 2020 11:49
 • 111
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 28 December 2019 20:14
 • 78
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в химическата промишленост

С ръководството се цели да се подпомогнат студентите при усвояване на материала по Процеси и апарати в химическата промишленост. Прочети повече


Стокознание на промишлените стоки

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Сравнителна стопанска история

Учебникът е предназначен за студентите на Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса "Сравнителна стопанска история" от Първо квалификационно равнище. Прочети повече

 • Download
 • 23 May 2019 10:03
 • 202
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПриложна математика за икономисти

Център за дистанционно обучение Прочети повече


Поведение на потребителя

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Български език

Учебник за педагогическите училища за начални учители Прочети повече


Сделки с ценни книжа и финансови инструменти

Учебно пособие за дистанционно обучение Прочети повече


Икономическа география на България

ЗА ВИСОКИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ, НАУЧНИ И МЕТОДИЧЕСКИ ДОСТОЙНСТВА УЧЕБНИКЪТ Е НАГРАДЕН С I НАГРАДА ПРЕЗ 1975 I'. ОТ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТА И КОМИТЕТА ЗА НАУКА, ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. "Икономическа география па България" е учебник за студенти в Софийския университет "Климент Охридски". В него са разгледани всички методични… Прочети повече


Специализиран сборник от задачи по математика

Многократни, криволинейни и повърхнинни интеграли, теория на полето Прочети повече


Ръководство за упражнения по микробиология

Второ преработено и допълнено издание Ръководството за упражнения по микробиология е предназначено за студентите от агрономическите факултети, които изучават „Земеделска микробиология". В него са разгледани основните методи на микробиологичната лабораторна техника, които позволяват да се изучат морфологичните и физиологичните особености на микроорганизмите,… Прочети повече
Частни диференциални уравнения

Тази книга е написана въз основа на лекциите по частни диференциални уравнения, които от няколко години чета на студентите от Математическия факултет на Софийския университет. В нея се изследват трите основни уравнения на математическата физика : вълновото уравнение, уравнението на Лаплас и уравнението на топлопроводността. Особено внимание е отделено… Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2019 12:24
 • 184
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 19 March 2019 12:05
 • 145
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 19 January 2019 16:36
 • 465
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАNew Connexions. Part 5: Images of Britain

Поредици и библиотеки: Series Editor David Christie Прочети повече • Download
 • 08 September 2018 17:38
 • 270
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАТърговско право

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Икономика за мениджъри

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Теория на вземане на решения

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 • Download
 • 08 September 2018 17:13
 • 230
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управление на проекти

Център по дистанционно обучение Прочети повече
Организационно поведение

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Организационно поведение

Център по дистанционно обучение Прочети повече • Download
 • 08 September 2018 16:25
 • 200
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Организация на малкото предприятие

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес стратегия на малката фирма

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Маркетинг и реклама на малката фирма

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 • Download
 • 08 September 2018 16:00
 • 234
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАИкономически теории

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес статистика

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес статистика

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 • Download
 • 08 September 2018 15:40
 • 255
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на стопанското управление

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Икономика на труда

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Въведение в частното право

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнесплан за инвестиции

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Практикум по езикова култура

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 • Download
 • 08 September 2018 15:14
 • 181
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стратегически мениджмънт

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Макроикономически анализи

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Ценова политика

Център по дистанционно обучение Прочети повече
Информационни технологии в бизнеса

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Правни проблеми на малката фирма

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Данъчно облагане. Застраховане

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 • Download
 • 29 August 2018 14:09
 • 405
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 27 August 2018 10:57
 • 194
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 27 August 2018 10:01
 • 177
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАМакроикономика. Учебник

Висше училище по застраховане и финанси Прочети повече


Корпоративни финанси

Висше училище по застраховане и финанси Прочети повече

 • Download
 • 26 August 2018 14:11
 • 160
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАТеория и методика на физическото възпитание

Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров" Прочети повече

 • Download
 • 19 August 2018 15:01
 • 409
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория и методика на физическото възпитание

Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров" Прочети повече


Теория и методика на физическото възпитание

Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров" Прочети повече


Банково посредничество

Учебно пособие за дистанционно обучение Прочети повече


Пътно-транспортни машини

Учебник за II степен на ЕСПУ. Прочети повече

 • Download
 • 20 July 2018 13:20
 • 168
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 • Download
 • 15 June 2018 13:09
 • 179
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник от задачи по физика

Сборникът може да бъде използуван и от учители по физика и математика. Прочети повече • Download
 • 09 April 2018 12:47
 • 316
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансов риск и финансово състояние

Учебник за дистанционно обучение Прочети повече

 • Download
 • 08 April 2018 11:43
 • 184
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Топлотехника. К. Славомиров-Хибаум, М. Опрев, Н. Чалашканов, С. Батов

Учебник за студентите от ВЛТИ, ХТИ, МГИ, ВИХВП и електрическия факултет на МЕИ Прочети повече • Download
 • 08 April 2018 11:27
 • 221
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономическа география на България

Четвърто преработено и допълнено издание. Прочети повече

 • Download
 • 01 April 2018 19:15
 • 284
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАУправление на оборотния капитал

Учебник за дистанционно обучение Прочети повече

 • Download
 • 01 April 2018 18:57
 • 381
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вътрешен контрол и вътрешен одит

Учебник за дистанционно обучение Прочети повече

 • Download
 • 21 March 2018 21:08
 • 143
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Организация за защита на населението и народното стопанство. Част 2

Организация за защита на населението и народното стопанство. Част 2 Прочети повече

 • Download
 • 28 February 2018 12:17
 • 256
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Морско търговско право

В учебника се дават системни знания за съвременната правна теория и съдебна практика в областта на търговското корабоплаване. Предлагат се определения за основните правни институти и понятия като морско търговско право, морски кораб, националност на кораба, право на собственост върху морски кораб, правно положение на капитана и екипажа, спасяване по… Прочети повече

 • Download
 • 24 February 2018 09:23
 • 235
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 10 February 2018 18:16
 • 178
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Маркетингови изследвания

Допълнено и преработено издание Прочети повече


Продуктова политика

Ядро. Очакван продукт. Разширен продукт. Потенциален продукт Прочети повече


Контрол в социалното управление

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Приложна статистика. Част 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 24 November 2017 12:37
 • 141
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 24 November 2017 12:34
 • 164
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща и инженерна геология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Обща електротехника

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Съпротивление на материалите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 24 November 2017 11:37
 • 143
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 24 November 2017 11:32
 • 240
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕнтомология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Управление на маркетинга

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Поведение на потребителя

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Регионална икономика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Икономика за мениджъри

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 23 November 2017 22:31
 • 162
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ценова политика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 23 November 2017 22:11
 • 172
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бизнес комуникации

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 23 November 2017 21:49
 • 132
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 23 November 2017 21:34
 • 169
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАМеждународна икономика

Поредици и библиотеки: Икономика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Икономика за мениджъри

Поредици и библиотеки: Икономика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Регионална икономика

Поредици и библиотеки: Икономика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 23 November 2017 20:51
 • 162
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управление на проекти

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Финансови пазари и посредници

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Въведение в публичната администрация

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Практикум по езикова култура

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Микроикономика и макроикономика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Сравнителна стопанска история

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение,Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Теория за вземане на решения

Поредици и библиотеки: Икономика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 23 November 2017 16:57
 • 166
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стратегически мениджмънт

Поредици и библиотеки: Икономика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 23 November 2017 16:50
 • 169
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Интелектуална собственост

Поредици и библиотеки: Икономика,Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Икономика на труда

Поредици и библиотеки: Икономика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Търговско право. Център за дистанционно обучение

Поредици и библиотеки: Икономика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Търговско право

Поредици и библиотеки: Икономика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 23 November 2017 16:31
 • 170
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Макроикономика

Макроикономика. Стати Статев, Петкан Илиев Забележка: Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста. С готовност да се разлепят страници. Безплатна доставка над 50.00 лв. Ако желаете повече информация за книгата. Моля, използвайте формата за контакт "Съобщение / Запитване" в началната страница. Прочети повече

 • Download
 • 23 November 2017 16:19
 • 173
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАБизнес статистика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 15:34
 • 207
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Оптични методи и системи

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 15:16
 • 191
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 11 November 2017 12:26
 • 171
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управление на смесени фирми

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Управление на организациите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 06 November 2017 12:36
 • 227
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАОрганизационна култура

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Стенография

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 31 October 2017 12:22
 • 181
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Педагогическа психология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 31 October 2017 12:15
 • 189
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща хидрология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Специална технология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Детска литература

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Сградостроителство

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Микроелектроника

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Неорганична химия. Част 2

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 17 September 2017 09:38
 • 213
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вътрешнозаводски транспорт

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 17 September 2017 09:32
 • 242
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Рязане на металите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 17 September 2017 09:12
 • 206
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническа термодинамика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 17 September 2017 09:07
 • 213
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 09 August 2017 10:16
 • 206
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща биохимия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 08 August 2017 10:21
 • 280
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 08 August 2017 10:12
 • 396
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАТеоретична механика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Геодезия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Пазарният ред

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 31 July 2017 19:27
 • 237
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Банково счетоводство

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 29 July 2017 15:55
 • 170
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 29 July 2017 15:25
 • 322
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансово счетоводство

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 26 July 2017 23:26
 • 295
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАВисша математика. Част 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 26 July 2017 20:41
 • 241
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 25 July 2017 11:00
 • 273
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 25 July 2017 10:49
 • 181
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социология на спорта

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 25 July 2017 10:39
 • 616
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физиология на спорта

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 25 July 2017 10:19
 • 199
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАКоличествени методи и модели

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 14 July 2017 11:24
 • 247
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физика

Учебникът е предназначен за студентите от всички висши технически учебни заведения Прочети повече


Местното управление във Франция. Организационноправни и сравнителноправни проблеми

Сравнителноправното изучаване на административните органи и тяхната дейност е важна и заедно с това не рядко пренебрегвана материя. Прочети повече

 • Download
 • 05 July 2017 13:15
 • 264
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по математическо програмиране

Авторски колектив: Надежда Лалова, Лиляна Илиева, Стефка Борисова, Лука Луков, Васил Мирянов Прочети повече

 • Download
 • 27 June 2017 12:49
 • 271
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПроектиране на химически производства и химически реактори

Книгата е предназначена за учебник за студентите от ВХТИ, изучаващи дисциплината "Проектиране на химически производства и химически реактори", но може да се използува и от инженер-химиците, работещи в проектантските институти и организации. Прочети повече

 • Download
 • 27 June 2017 08:39
 • 244
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фармакология и токсикология

Учебник за студенти по фармация Прочети повече


Международен туризъм

Настоящата книга съдържа и статистически данни, пазарни тенденции и прогнози. В нея са разгледани множество международни казуси и на нея би трябвало да се гледа, като на полезно пособие за всеки студент по туризъм. Прочети повече


Физикохимия

Превод от немски език: Стоян Будуров, Асен Трифонов Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 09:23
 • 240
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по електронни и полупроводникови елементи и интегрални микросхеми

Ръководството е предназначено за студентите от всички специалности на факултетите по радиоелектроника и автоматика на ВМЕИ „В-И. Ленин" — София. Прочети повече


Търговско право

Пето преработено и допълнено издание Прочети повече

 • Download
 • 24 June 2017 15:06
 • 266
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане и стандартизация

Учебник за студенти от машиносроителните специалности на висшите машинно-електротехнически институти и широк кръг и нженерно технически кадри. Прочети повече

 • Download
 • 24 June 2017 14:40
 • 381
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Висша математика. Част 1: Аналитична геометрия

Аналитична геометрия на равнината. Детерминати. Аналитична геометрия на пространството. Векторно смятане Прочети повече

 • Download
 • 24 June 2017 14:33
 • 172
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 23 June 2017 18:37
 • 258
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Висша математика. Част 3: Математически анализ

В тази последна книга давам лекциите по висша математика, които съм чел през 1950 г. на студентите строители, земемери, машинни, електро- и културинженери от Държавната политехника. Тя включва също и останалата част от лекциите, определени за студентите архитекти и химици. Прочети повече


Математически анализ

Второ преработено и допълнено издание Прочети повече


Сборник решени задачи по програмиране и използуване на изчислителни системи

Сборникът е предназначен за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин", изучаващи дисциплината програмиране и използуване па изчислителни системи Прочети повече


Сборник решени задачи по програмиране и използуване на изчислителни системи

Сборникът е предназначен за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин", изучаващи дисциплината програмиране и използуване па изчислителни системи Прочети повече


Програмиране и използуване на изчислителни системи. Част 1

Учебникът може да се нзпзлзува както от начинаещи, така и от напреднали в тази област Прочети повече


Кратък курс по ЛААГ

Матрична алгебра и аналитична геометрия Прочети повече

 • Download
 • 23 June 2017 10:11
 • 215
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Математически анализ. Част 1

За студентите от ВМЕИ в София Прочети повече

 • Download
 • 22 June 2017 11:28
 • 287
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физика. Част 1-2

Учебник за студентите от Технически университет - София Прочети повече


Геоикономика

Природен комплекс и областно стопанство в България Прочети повече

 • Download
 • 21 June 2017 23:30
 • 300
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Курс по обща химия

Превод от руски език Прочети повече

 • Download
 • 21 June 2017 23:19
 • 303
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Неорганична химия. Част 2

Второ основно преработено и допълнено издание. Прочети повече


Правна култура на бизнес ръководителя. Радиолекции. Александър Велев, Михаил Коджабашев

Книгата е предназначена за радиостудентите на Нов български университет. В нея се съдържат текстовете на 20-те лекции от курса „Правна култура на бизнес ръководителя I", излъчвани през зимния семестър на учебната 1993/94 година. ПРАВНА КУЛТУРА НА БИЗНЕС РЪКОВОДИТЕЛЯ I - радиолекции Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън… Прочети повече


Икономически теории. Учебник за дистанционно обучение. Светла Тошкова

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса Икономически теории" от Първо квалификационно равнище. Автор на всички теми е доц. д-р Светла Тошкова. ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционното… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 18:48
 • 240
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сравнителна стопанска история. Димитър Димитров, Нинел Нешева-Кьосева

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Сравнителна стопанска история" от Първо квалификационно равнище. Автор на теми 1, 3, 7, 8, 10 и 11 е гл.ас. к.и.н. Димитър Димитров, а на теми 2, 4, 5, 6, 9 и 12 - гл.ас. к.и.н. Нинел Нешева-Кьосева. СРАВНИТЕЛНА СТОПАНСКА… Прочети повече


Управление на промените и фирмена култура. Център по дистанционно обучение. Юрий Алкалай

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Управление на промените и фирмена култура" от специализацията „Управление на малка и средна фирма". Автор на всички теми е Доц. Юрий Алкалай. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ И ФИРМЕНА КУЛТУРА Всяко препечатване или използване на текстове… Прочети повече


Техника на външнотърговската дейност. Център по дистанционно обучение. Цветана Инджова

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Техника на външно търговската дейност" от специализацията „Управление на малка и средна фирма", излъчвани през зимния семестър на учебната 1994/95 година. Автор на всички теми е ст.н.с. к.ик.н. Цветанка Инджова. ТЕХНИКА НА… Прочети повече


Данъчно облагане. Застраховане. Център по дистанционно обучение. Теменужка Газдова, Теменужка Цветанова

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Данъчно облагане. Застраховане" от специализацията „Управление на малка и средна фирма". Автори на всички теми са Теменуга Газдова и Теменужка Цветанова ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ЗАСТРАХОВАНЕ Всяко препечатване или използване на текстове… Прочети повече


Икономика на труда. Йордан Съев

Учебникът е предназначен специално за студентите на ЦДО към Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Икономика на труда" от базисните курсове на обучение. Автор на всички теми е гл. ас., д-р Йордан Съев. ИКОНОМИКА НА ТРУДА Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература… Прочети повече


Въведение в икономиката. Част 1. Радиоуниверситет. Георги Манлиев

Книгата е предназначена за радиостудентито на Нов български университет. В нея се съдържат допълнителни материали към лекциите от курса „Въведение в икономиката -1 част", излъчвани през зимния семестър на учебната 1992/93 година. Автор на всички томи е доц.Георги Манлиев, к.ик.н. ВЪВЕДЕНИЕ И ИКОНОМИКАТА. 1ч. (допълни материали) Всяко препечатване или… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 15:37
 • 386
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на публичните финанси. Румен Брусарски

Съдържание Увод..................................................................................................................................................9 Първа глава ИКОНОМИКА НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО.............................................................................11 1.1. Икономическа ефективност....................................................................................11… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания. Колектив

ПРЕДГОВОР Ръководството представлява второ допълнено и коригирано издание на ръководството „Електрически и магнитни измервания", издание на ДИ „Техника" ог 1971 г. Написано е от колектив при катедра „Електроизмервателна техника" на ВМЕИ „Ленин" — София. В него е отразен многогодишният опит на катедрата в прозеждането на лабораторни упражнения по курса… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по товароподемни машини. Колектив

В книгата га дядени сснсвни методи и средства за измерването на характерни физични величини и товароподемните машини, начините и обобщените меюдики за изселването им, както и изследването на техните механизми и метални конструкции. Под формата на упражнения са разработени някои изс едвания на товароподемни машини в лабораторни условия. Книгата е предназначена… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 15:22
 • 192
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Международен транспорт. Стефан Цанков

Настоящият учебник е съставен съгласно програмата по дисциплинатѳ "Международен транспорт", която се изучава в Търговския факултет при Висшия икономически институт "Карл Маркс". Учебникът е предназначен за студентите от специалността Външна тъоговия но същият може да се полэува и от служителите в системата на Министерството на външната… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 15:18
 • 254
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Микроикономика. Лилия Йотова

Предговор Съвременната икономическа теория обобщава продължителната еволюция на пазарното стопанство, принципите на конкуренцията и свободата на избора. Условията на посттоталитарна трансформация и изграждането на демократичните структури на нашето общество изискват научни познания за същността:а пазарните отношения и механизмите на функциониране на… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 15:15
 • 214
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Макроикономика. Стоядин Савов

Упражнение по икономическо мислене 1. "Загубата на пазари на Изток не може да бъде компенсирана 6 средносроче-период с увеличаването им на Запад." Съгласни ли сте с това твърдение? Ако кои са вашите съображения? 2. Политиката на раздробяване на наши корпоративни предприятия под пред.-.:: за демонополизиране беше погрешна. През периода 1991-93 г. само… Прочети повече


Регионална икономика. Людмил Георгиев

Людмил Георгиев Какво представлява регионалната икономика? Книгата предлага богат спектър от теми, които започват от предмета и задачите на науката и достигат до съвременното състояние на регионалната икономика - "Закономерности и принципи за териториално разположение и развитие на производствени и обслужващи обекти", "Регионализация и… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 15:00
 • 188
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психиатрия. Учебник за студенти по медицина. Иван Темков, Владимир Иванов, Тошо Ташев

Психиатрия Учебник за студенти по медицина Иван Темков, Владимир Иванов, Тошо Ташев Прочети повече


Инвестиционни решения и инвестиционнен риск във фирмата. Величко Адамов, Румяна Лилова, Васил Захариев

Инвестиционни решения и инвестиционен риск във фирмата СЪДЪРЖАНИЕ Въведение...........................................................................4 Глава първа....................................................................6 ОСНОВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ИЗБОР ВЪВ ФИРМАТА..............................................................6… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 14:47
 • 192
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Славянски езици. Очерци и текстове. Людвиг Селимски

СЪДЪРЖАНИЕ 3. Праславянският език — изходно състояние за славянските езици. . . . 5 2. Източнославянски езици.......................-20 3. Руски език.............................25 3.20. Текст на руски език за анализ.................30 3.21. Образец за анализ.......................32 4. Украински език...........................34 4.5. Текст на украински… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 14:16
 • 196
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кондензационни уреди. К. Шушулов

В учебника са изложени основните въпроси от теорията, изчисляването и конструирането на турбинните кондензатори, променливите режими при тяхната работа и въпроси, свързани с експлоатацията им. Разгледани са теорията и методите за изчисляване на пароструйните и водоструйните ежектори. Дадени са основни сведения за изчисляване и конструиране на топлообменните… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 14:12
 • 217
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Моделиране и оптимизация на транспортните процеси. Тошо Трифонов Качаунов

Качаунов Т.Тр. Моделиране и оптимизация на транспортните процеси, София, ВТУ "Т.КаблешкоВ", 2005г. В учебника са разгледани основните принципи на моделиране на транспортните системи. Специално внимание е отделено на приложението на съвременни методи като: приложна статистика, теория на масовото облсужване, имитационно моделиране, теория на… Прочети повече


Икономико-математическо моделиране на селскостопанското производство. Учебник за студентите от УНСС. Николай Николов, Георги Иванов, Лачо Стефанов

Учебникът е написан в съответствие с програмата на дисциплината Икономикома-тематическо моделираме на селскостопанското производство. Съдържа увод и четири раздела. В увода се изясняват понятията модел, моделиране и икономико-математически модел, разглеждат се предимствата и недостатъците на метода на математическото моделиране. Първи раздел е посветен… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 12:37
 • 133
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Металознание. Ангел Балевски

В учебника се разглеждат въпросите, изясняващи връзката между структурата и свойствата на металите, влиянието, което оказват различни видове топлинни, механични и други въздействия върху структурата, а оттам и върху свойствата на металите, както и някои въпроси, свързани с практическото използуване на най-важните метали и сплави. Разгледана е теорията… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 12:35
 • 193
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Металознание. Ангел Балевски

В учебника се разглеждат въпросите, изясняващи връзката между структурата и свойствата на металите, влиянието, което оказват различни видове топлинни, механични, и други въздействия върху структурата, а оттам и върху свойствата на металите, както1 и някои въпроси, свързани с практическото използуване на най-важните метали и сплави. Разгледана е теорията… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 12:30
 • 186
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съпротивление на материалите. Сборник от задачи и методически указания. Колектив

Сборникът е написан в съответствие с учебната програма по съпротивление на материалите за машиностроителните специалности във ВТУЗ. Дадени са най-необходимите формули и методически указания за решаване на задачите, много решени и нерешени задачи за самостоятелна подготовка. В настоящото издание са преработени основно гл. 3, 4 и 12. Добавени са нови… Прочети повече


Ръководство по цифрови ЕИМ. Б. Боровски, А. Егоров

Книгата е ръководство за провеждане на лабораторни занятия по дисциплината електронни цифрови машини за студенти от специалността изчислителна техника при ВМЕИ "В.И.Ленин". В нея са описани подробно лабораторните постановки, разработени за трите основни теми от дисциплината - представяне, обработка и контрол на данните в процесори; организация… Прочети повече


Ръководство по цифрови ЕИМ. Б. Боровски, А. Егоров

Книгата е ръководство за провеждане на лабораторни занятия по дисциплината електронни цифрови машини за студенти от специалността изчислителна техника при ВМЕИ "В.И.Ленин". В нея са описани подробно лабораторните постановки, разработени за трите основни теми от дисциплината - представяне, обработка и контрол на данните в процесори; организация… Прочети повече


Програмиране на Паскал. Стойчо Стойчев, Никола Касабов

В учебното помагало по програмиране на езика ПАСКАЛ е описан приетият международен стандарт на този език. Програма, написана според стандарта на езика, може да се изпълки на всяка изчислителна машина и да се транслира от всеки неин транслатор. Не се разглеждат особеностите на отделните компилатори - реализации на езика, свързани предимно с обработката… Прочети повече


Електронноизчислителна техника. Стойчо Стойчев, Никола Касабов

В учебника са разгледани аритметичните, логическите и алгоритмичните основи, както и структурата и организацията на ЕИМ. Описани са операционните системи за големи ЕИМ (ОС за ЕС ЕИМ), мини-ЕИМ (ДОС — РВ заСМ4) и микрокомпютри (МДОС за ИЗОТ-0220). Отделено е място за организацията на микропроцесорите от фамилиите СМ 600, К580, МС 68000, 18086 и тяхното… Прочети повече


Електронноизчислителна техника. Н. Касабов, Р. Романски

Учебникът обхваща различни аспекти на електронноизчислителната техника — от логическите и аритметичните основи, през операционните системи и организацията на компютърни системи, до системите с изкуствен интелект. Целта е да се изложат принципите, а не фактите — те са дадени само като илюстрация. Учебникът е предназначен за студентите от специалност… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 11:46
 • 154
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Програмиране и използване на изчислителни системи. Част 1. Д. Батанов, Г. Гочев, А. Хачикян

Съдържание Предговор........................................................3 Плава първа. Въведение в използупане ва изчислителните системи 1. Поставяне и решаване на роблеми .............................5 Х.2. Електронни изчислителни машини и изчислителни системи ......9 Х.З. Решаване на проблеми с помощта на изчислителни систсми......15 Глава втора.… Прочети повече

 • Download
 • 15 April 2017 11:40
 • 168
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стокознание на продоволствените стоки. Част 1. Андрей К. Андреев

Настоящата книга представлява част 1 на учебника по "Стокознание на продоволствените стоки" за висшите икономически учебни заведения, съставен в съответствие с утвърдената учебна програма по дисциплината. В тази част на учебника са разгледани следните раздели на учебния курс: "Въведение в стокознанието на продоволствените стоки", "Мляко… Прочети повече


Курсово проектиране по електронни цифрови машини - процесори. А. Егоров, Р. Романски, О. Чипев

Книгата е ръководство за курсово проектиране по дисциплината "Електронни цифрови машини - процесори" за студенти от специалността "Изчислителна техника", 8 семестър, Технически университет - София. В нея са описани подробно курсовите постановки и типовите задания при проектиране и изследване на процесорни устройства, реализирани чрез… Прочети повече


Водоснабдяване и канализация. Христо Хаджиев

Предназначен за студентите от специалностите промишлено и гражданско строителство и други специалности на ВИСИ, но може да се използва и за целите на практиката. Прочети повече

 • Download
 • 15 March 2017 21:26
 • 241
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съпротивление на материалите. Иван Кисьов

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от всички машиностроителни специалности при Машинно-електротехническия институт — София, но може да служи като учебно помагало и за всички други инженерни специалности от ВТУЗ, както и за самообразование. В него са разгледани основните въпроси от съпротивление на материалите. Теорията е илюстрирана… Прочети повече


Съпротивление на материалите. Иван Кисьов

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от всички машиностроителни специалности при Машинно-електротехническия институт — София, но може да служи като учебно помагало и за всички други инженерни специалности от ВТУЗ, както и за самообразование. В него са разгледани основните въпроси от съпротивление на материалите. Теорията е илюстрирана… Прочети повече


Електрически измервания. Николай П. Колев, Атанас И. Лазаров, Емил Х. Манов, Борис И. Матраков, Васил Н. Туренков

В учебника са дадени основни сведения за устройството и приложението на най-разпространените електроизмервателни средства и са разгледани методите за измерване на електрически, неелектрически и магнитни величини. Изложени са и основите на теорията на измерването, теорията на грешките и обработката на резултатите от измерването. Учебникът е предназначен… Прочети повече


Етюди по иновации в масмедиите. Икономически подход, технологиии, журналистика. Петко Тодоров

Учебното пособие „Етюди по иновации в масмедиите" (Икономически подход, технологии и журналистика) е предназначено за студентите от специалността Икономика на масмедиите в УНСС и специалността Журналистика на хуманитарните ВУЗ. Задачата му е да представи в разбираема форма основите на пазарната икономика и необходимия понятиен апарат за усвояване на… Прочети повече


Устойчивост и динамика на еластичните системи. Христо Върбанов

Устойчивост и динамика на еластичните системи Христо Върбанов Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2017 16:19
 • 255
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Устойчивост и динамика на еластичните системи. Христо Върбанов

Тази книга се състои от две части: първа част — устойчивост на еластичните системи, и втора част — динамика на еластичните системи. В първата част са разгледани основните задачи, като устойчивост на праволинейни пръти, на еластични дъги, устойчивост на равнинно огъване, устойчивост на плочи и др. Развити са доста подробно и методите за определяне на… Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2017 16:12
 • 196
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща геология. Радослав Христов

В учебника са изложени основни познания по геология. В първата част се дават накратко астрономични сведения за Земята, разглеждат се основните й физични свойства, атмосферата, хидросферата и литосферата. Във втората част е изложена дейността на външните земни сили — атмосферните агенти, вятъра,"надземно и подземно течащите' води, Ледниците… Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2017 16:08
 • 319
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Педагогическа психология. Колектив

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ Появяването на настоящия университетски учебник „Педагогическа психология" се налага от обстоятелството, че първото му издание е отдавна изчерпано, а нуждата от него е голяма и се чувствува не само в Софийския университет „Климент Охридски", но и в другите наши университети и висши учебни заведения, в които се подготвят… Прочети повече


Ръководство за практически упражнения по почвознание. Учебник за чуждестранните студенти от ВСИ "Васил Коларов". Марин Пенков, Милка Минчева

ПРЕДГОВОР Ръководството за практически упражнения по почвознанне за чуждестранните студенти е предназначено за студентите инженер-агрономи от специалността «Тропично и субтропично земеделие» във ВСИ «Васил Коларов» — Пловдив. В ръководството подробно се разглеждат въпросът за строежа и морфологичните особености на почвата, съставянето на почвени карти… Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2017 13:49
 • 185
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Качествен полумикроанализ. Люляна Кочева, Донка Нонова

В учебника са разгледани аналитичните свойства на обикновените и на голям брой редки елементи. Описани са системните ходове на качествения полумикроанализ на неорганични вещества. Особено внимание е отделено на техниката на изпълнение. Включени са хроматографски и екстракционни методи в качествения анализ. Разгледани са допълнително и някои теоретични… Прочети повече


Физикохимия в три части. Част 1-2. Ева Соколова, Светла Райчева

* Физикохимия. Част 1: Химична термодинамика. «SI SAPIS, SIS APIS» «АКО СИ УМЕН, БЪДИ ТРУДОЛЮБИВ КАТО ПЧЕЛА.» Луций А ней Сенека Учебникът «Физикохимия» се издава в три части. Трите тома — «Физико-химия, 1 част. Химична термодинамика», «Физикохимия, 2 част. Увод в квантовата химия» и «Физикохимия, 3 част. Химична кинетика», са посветени на трите основни… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника. Колектив

Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника Колектив Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2017 13:32
 • 224
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по електрическа част на електрически централи. Александър Овчаров, Андрей Крумов, Лазар Петканчин

Ръководството е съставено в съответствие с учебната програма по дисциплината ''Електрическа част на електрически централи", която се чете пред студенти от Техническия университет - София, от специалност " Електроенергетика". То ще служи като помагало за лабораторните упражнения. Темите за лабораторните упражнения обхващат основните въпроси от дисциплината.… Прочети повече


Ръководство за курсови задачи по енергетична технология. С. Стоянов, Х. Василев, В. Господинив, К. Рангелова

Ръководството за решаване на задачи по дисциплината Енергетична технология е предназначено за редовните и задочните студенти по специалността електроснабдяване и електрообзавеждане. Поради голямото разнообразие на видовете енергии и енергийни ресурси, използувани в промишлените предприятия, разнообразни по вид, характер и изпълнение са и курсовите… Прочети повече


Ръководство за упражнения по хидравлика, хидравлични машини и хидродинамика. Г. Генчев, Г. Влайковски, К. Варсамов, К. Кузов, Т. Чакъров

Учебник за студентите от Висшите технически учебни заведения. Предлаганото ръководство за лабораторни упражнения е предназначено да запознае студентите от ВМЕИ „Ленин" с приложението на теоретичните изводи от курсовете по Хидродинамика и Хидравлика и хидравлични машини в практиката и инженерните изчисления и изследвания. Материалът в ръководството… Прочети повече

 • Download
 • 15 February 2017 13:19
 • 163
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по електрообзавеждане на промишлени предпиятия. Ц. Цанев, С. Стоянов

В ръководството са застъпени въпроси, свързани с определянето на мощността и избирането на двигатели за отделните механизми. Дават се методични указания за изпълнение на курсов проект, избиране на електрообзавеждане, принципни и монтажни схеми. Предназначено е за редовните и задочните студенти от специалността електроснабдяване и електрообзавеждане,… Прочети повече


Сборник древноруских текстов XI-XVIII веков. Н. Дылевский, Й. Еленский, Р. Павлов

В сборника са подбрани характерни в езиково отношение текстове и е проследено историческото развитие на староруската литература в продължение на осем века. С кратки очерци са разгледани най-характерните особености на предложените оригинални произведения. "Сборник древнерусских текстов XI-XVIII веков" е предназначен за студентите по руска филология… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 20:57
 • 197
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по климатология. Колектив

В ръководството по климатология са описани устройството и работата на метеорологичните станции и на основните метеорологични уреди. Накратко сa разгледани методите за климатологична, обработка на метеорологичната информация и основните принципи за изготвяне на обща климатична характеристика. Ръководството е предназначено за студентите по география… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 20:51
 • 126
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по електромеханични устройства. Константин Тричков, Мария Минчева, Констанин Костов

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Електрически апарати.....................3 Упражнение 1.1 Изследване на силата на привличане на електромагнит................3 Упражнение 1.2 Електромагнитни релета. Изследване на закъснението при включване и изключване...............13 Упражнение 1.3 Изследване на изключватели на комутационни апарати.............22 2. Трансформатори........................30… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 20:47
 • 202
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по електрически машини. Част 1. Мария Минчева, Константин Тричков

СЪДЪРЖАНИЕ 1. МАШИНИ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК Упражнение 1.1. Генератор за постоянен ток с независимо възбуждане ... 5 Генератор за постоянен ток с паралелно възбуждане ...13 Двигател за постоянен ток с паралелно (шунтово) възбуждане ...20 Двигател за постоянен ток с последователно (серийно) възбуждане ...27 Машини за постоянен ток със смесено (компаундно)… Прочети повече


Лингвометодическое описание русской лексики и грамматики в свете болгарского языка. Колектив

Пособието съдържа информация, която може да бъде полезна за преподаватели по руски език в средните училища и във висшите учебни заведения, за аспиранти и студенти русисти, както и за всички, които се интересуват от проблемите на съпоставителното описание на езици. © С. Бозова, JI. Йотова, Н. Ковачева, 3. Котева, А. Липовска, И. Манова, Л. Павлова,… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 17:38
 • 212
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Курс по теоретична механика. Част 1: Статика и кинематика. А. Писарев, Ц. Парасков, С. Бъчваров

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от машиностроителните специалности на Висшия машинно-електротехнически институт „Ленин" — София, но може да служи като учебно помагало за всички други инженерни специалности от ВТУЗ и висшите технически военни училища, както и за самообразование. В него са разгледани основните въпроси от статиката… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 17:31
 • 222
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи. Курсово проектиране. Колектив

Ръководството Машинни елементи — курсово проектиране е предназначено за студентите от машиностроителните специалности на ВТУ „Ангел Кънчев" — Русе, които разра. ботват курсови проекти по дисциплината машинни елементи. В него са дадени подробни указания и всички основни справочни данни, необходими при проектирането на валове, винтови крикове, карданови… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 17:26
 • 219
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стокознание. Панайот Ангелов Панайотов

Учебникът е написан по учебната програма на дисциплината „Стокознание" с код WW12-02 по ECTS, отнасяща се към блока задължителни учебни дисциплини: Фундаментална подготовка на широкопрофилната специалност 3.7.1. „Стопанско управление" в професионално направление: шифър 3.7. Администрация и управление, професионална квалификация: Стопански мениджър,… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 17:18
 • 115
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на осигурителната техника. Христо Христов

В учебника са разгледани въпросите на осигурителната техника. Изложена е теорията на надеждността и безопасността. Дадени са знания за стратегиите, подходите, методите и принципите за анализ и синтез на елементите, устройства и системи с отчитане на изискванията за безопасност. Показани са съвременни технически решения с използуване на микрокомпютърни… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по радиоприемни устройства. М. Бл. Момчеджиков

Настоящото ръководство за лабораторни упражнения е предназначено да служи като учебно помагало по дисциплината „Радиоприемни устройства" за редовните и задочните студенти от специалността „Радиотехника" при ВМЕИ „В. И. Ленин". В него са описани лабораторни упражнения, които представляват изследвания на отделни стъпала от високочестотната част на транзисторни… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 17:08
 • 177
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на машиностроенето. Част 2-3. П. Патарински

В книгата са разгледани основните, общите и теоретичните въпроси, свързани с изработването на детайлите и сглобяването на възлите и машините. Тя е учебник за студенти от специалността технология на машиностроенето и металорежещи машини. Може да бъде полезна и на студентите от другите машиностроителни специалности, които изучават в съкратен обем основите… Прочети повече


Програмиране и използуване на изчислителни системи. Д. Батанов, Г. Гочев, А. Хачикян

Съдържание Предговор........................................................3 Плава първа. Въведение в използупане ва изчислителните системи 1. Поставяне и решаване на роблеми .............................5 Х.2. Електронни изчислителни машини и изчислителни системи ......9 Х.З. Решаване на проблеми с помощта на изчислителни систсми......15 Глава втора.… Прочети повече


Количествени методи и модели. Учебник за дистанционно обучение. Веселка Павлова, Венелин Бошнаков

Учебник за дистанционно управление. Магистърска програма по публични финанси. Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 16:46
 • 300
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Количествени методи и модели. Веселка Павлова, Венелин Бошнаков

Учебник за дистанционно управление. Магистърска програма по публични финанси. Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 16:36
 • 177
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Статистика. Нигрета Величкова, Веселка Павлова

Учебник за дистанционно управление. Фундаментални учебни дисциплини. Тираж 500 броя. Предговор Учебникът „Статистика - основен курс" е предназначен за студенти, които са предпочели дистанционната форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" в Университета за национално и световно стопанство. Целта е бъдещите… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 16:31
 • 186
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрофизични и електрохимични технологии в машиностроенето. А. Георгиев

В учебника се разглеждат физичните основи, техноловични-те характеристики и особености на електрофизичните и електро-химичните процеси, прилагани в машиностроителното производство и електрониката. Дават се осНовни сведения за използваните съоръжения и технологична екипировка. Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Машиностроителни… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 16:26
 • 246
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физикохимия в два тома. Том 2. Разтвори, електрохимия, химическа кинетика, фотохимия. А. И. Бродски

Физикохимия в два тома. Том 2: Разтвори, електрохимия, химическа кинетика, фотохимия. Темите в книгата: Разтвори на електролити Правило на фазите и неговите приложения Електропроводимост на разтворите Електролитна дисоциация Химическо равновесие в разтворите Галванични елементи Електродни процеси Адсорбация Теория на химическата кинетика Катализ Фотохимически… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 16:14
 • 143
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Решени примери по основи на електротехниката. Част 1. Самуил Фархи

Второ издание. Съдържанието на книгата обхваща всички раздели на курса „Основи на електротехниката" и отговаря на учебната програма по тази дисциплина. Книгата е предназначена за студентите от електротехническия институт в София. С нея се цели да се подпомогнат учащите се в по-задълбочено усвояване на методите за изчисление на електрическите и… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 11:41
 • 243
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на националното и световното стопанство. Колектив

Авторски колектив: Д. Саздов, А. Пантев, В. Кацаркова, И. Стоянов, Л. Спасов, Ил. Петкова, Н. Неделчев, Вл. Мигев, Н. Колев, Сн. Любенова, Ев. Костов, Б. Байков, Л. Велева, М. Маринова, М. Друмева, М. Димитров. Второ преработено и допълнено издание. Предлаганият учебник "История на националното и световното стопанство" е предназначен за студентите… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 11:37
 • 204
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Преобразувателна техника. М. Бобчева, С. Табаков, П. Горанов

В учебника са описани свойствата на мощните полупроводникови прибори и на основните схеми на полупроводниковите преобразуватели на електрическа енергия: токоизправители, постояннотокови и променливотокови регулатори, инвертори. Разгледан е принципът на действие на различните схеми и е даден анализ на електромагнитните процеси. Описани са принципите… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 11:17
 • 226
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание в електрониката. Колектив

Ръководството е написано по утвърдената учебна програма на дисциплината "Материалознание", която се чете на студентите от първи курс, бакалавърска степен на слаботоковите специалности в Техническия университет - София и филиалите му. Разработени са четири лабораторни упражнения, в които се изследват параметрите на проводникови, диелектрични и магнитни… Прочети повече


Ръководство за аудиторни упражнения по теория на сигналите. Г. Стоянов, Р. Кюркчиева

Ръководството съдържа кратка теоретични сведения, упражнения и задачи върху математическото описание на детерминираните и случайните сигнали и на различните видове модулации, описанието на смущенията и моделирането на съобщителните канали, теорията на информацията и шумоустойчивото кодиране. То е написано в съответствие с програмата по дисциплината… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 11:09
 • 190
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Комуникационна техника. Георги Стоянов, Йорданка Славова

В учебника са дадени основни сведения за характерните сигнали и съобщения, както и сa комуникационните канали, системи и преносни среди. Разгледани, са аналоговите и цифровите многоканални системи, апаратурите за предаване на данни, различните видове комутационни системи и съобщителни мрежи. Обсъдени са въпросите, свързани с разпространението на радиовълните,… Прочети повече


Електронни функционални схеми и устройства. Румен Каров

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение..............................3 Глава 1 Основи на полупроводниковата схемотехника.......5 4.1. Основни сведения и методи за анализ..............................5 1.2. Основни схеми на включване на биполярен транзистор......10 1.3. Основни характеристики и диференциални параметри на биполярен транзистор........14 1.4. Параметри на… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 11:00
 • 154
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни и семинарни упражнения по качество и надежност на електронна апаратура. А. Анадонова, Н. Атанасова, Н. Йорданов, Д. Димитро

Тираж 100 броя. Ръководството съответства на едноименната дисциплина за студентите бакалаври от специалност електронна техника при Технически Университет - София. Семинарните и лабораторните упражнения разглеждат статистическите методи за управление на качеството, методи за прогнозиране, оценяване и развитие на надеждността и подходите за осигуряване… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 10:54
 • 143
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Реторика и ораторско изкуство. Записки по теория и практика на публичната реч. Йордан Ведър

СЪДЪРЖАНИЕ Необходима предистория.......7 За предмета на реториката.............23 Родово-видова класификация на ораторските изяви.... 34 Основна реторическа класификация на устните публични изказвания..............58 Докладът като реторическа форма.....62 Речта като реторическа форма............73 Лекцията като реторическа форма.....87 Диалогичните… Прочети повече


Търговски комуникации. Венцислав Минков, Петранка Мидова, Момчил Спасов

Авторски колектив: Венцислав Минков, Петранка Мидова, Момчил Спасов Ученикът по "Търговски комуникации" е предназначен за студенти от специалност "Икономика на търговията" и "Икономика на кооперациите" в СА " Д. А. Ценов", гр. Свищов. Същият е разработен по приетите учебни програми. Освен това учебникът може да бъде използван за обучение на студентите… Прочети повече


Стокознание на промишлените стоки. Христо Кожухаров

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма за специалност Икономика и управление на търговията. Разработени са следните основни стокови групи: текстилни стоки - влакна, прежди, трикотаж, тъкани и готово облекло; дървесина и изделия от дърво; кожено-обувни, кожухарски и галантерийни стоки; полимерни материали - пластмасови и каучукови стоки;… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по радиоелектронни материали. Здравко Хлебаров, Радослав Даскалов

Ръководство за лабораторни упражнения по радиоелектронни материали Здравко Хлебаров, Радослав Даскалов Прочети повече


Ръководство по конструиране, технология и надежност на радио- и съобщителна апаратура. Боян Илиев, Венета Атанасова

Ръководството е предназначено за студентите от специалностите съобщителна и осигурителна техника и системи и радиотехиика във ВМЕИ „В. И. Ленин* — София. В него са разгледани теми, свързани с конструктивното проектиране на различни възли от радиоелектронната апаратура. Разработени са и въпроси, свързани с топлинното проектиране, оценката на надеждността… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 10:15
 • 146
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по конструиране, технология и надежност на радио- и съобщителна апаратура. Боян Илиев, Венета Атанасова

Съдържание Упражнение 1. Определяне на изискванията към градивните елементи при конструшране на възли за радио- и съобщителни апаратури ... 3 Упражнение 2. Констру ктнвно проектиране на вндуктивна бобина без феромагнитно ядро. Конструктивно проектиране на индуктивни бобини със стандартизиран феритен магнитопронод........6 Упражнение 3. Конструктивно… Прочети повече


Ръководство за упражнения по стокознание на промишлените стоки. Христо Кожухаров, Даниела Иванова

В предлаганото ръководстВо са разгледани следните групи стоки: пластмаси и пластмасови изделия, каучук и каучукови изделия, обработени кожи и кожени обувки, текстилни влакна и прежди, тъкани, стъкло и стъклени изделия, керамични изделия, електрически стоки - електромеханични и електронагревателни битови уреди и машини, метали и метални изделия. Накратко… Прочети повече


Ръководство за упражнения по стокознание на промишлените стоки. Христо Кожухаров, Даниела Иванова

В предлаганото ръководстВо са разгледани следните групи стоки: пластмаси и пластмасови изделия, каучук и каучукови изделия, обработени кожи и кожени обувки, текстилни влакна и прежди, тъкани, стъкло и стъклени изделия, керамични изделия, електрически стоки - електромеханични и електронагревателни битови уреди и машини, метали и метални изделия. Накратко… Прочети повече


Ръководство за упражнения по метеорология. Борис Пеев

Ръководството е неделима част от курса по метеорология за студентите от Лесотехнически университет. То дава познания и умения, свързани с метеорологичното обслужване на горското стопанство, екологията и опазването на природно-производствената среда, ландшафтната архитектура и защитното лесовъдство; метеорологичните, микроклиматичните и горскометеорологичните… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 09:59
 • 216
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретична електротехника. Част 2. Самуил Леон Фархи, Сава Петров Папазов

Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат методите за анализ на стационарни и преход ни процеси в линейни вериги с разпределени параметри, както и процеси в нелиней, ни вериги. Материалът е съобразен с действуващите програми по дисциплината теоретични основи на електротехниката. Учебникът е предназначен за редовните и… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 09:53
 • 164
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане и стандартизация. Колектив

Авторски колектив: Маркс Попов, Слава Русева, Бранимир Сандалски, Николай Цървенков, Бистра Слабакова, Любомир Делов В учебника са разгледани общите теоретични въпроси и методичните положения за изобрааяване и оразмеряване на машиностроителни изделия в конструк-торската документация съобразно с изискванията на стандартите на ЕСКД и ОНВ, Изложени са… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 09:48
 • 235
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Капиталови пазари и фондови борси. Колектив

Авторски колектив: Бари Линч, Сю Грийн, Ейдриан Спърел, Тери Уонлес, Мария Георгиева ВЪВЕДЕНИЕ Добре дошли в учебния модул на специализирания курс, базиран на методите на дистанционното обучение, от Програма банки и финанси. Целта на модул „Капита-лови пазари и фондови борси" е да ви запознае с различните видове финансови и капиталови пазари, техните… Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 09:44
 • 246
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

English for Science and Technology. S. Vassileva, A. Levkova

Настоящият учебник е предназначен за студентите от ВМЕИ «В. И. Ленин». Основната задача на учебника е да създаде у студентите умения и навици за четене с разбиране, за разкриване на логическите връзки в текста, да им даде основните насоки при самостоятелната работа с оригинален научно-техтически текст. Езиковият материал е поднесен на базата на функционално-семантичния… Прочети повече


English for Science and Technology. S. Vassileva, A. Levkova

Настоящият учебник е предназначен за студентите от ВМЕИ «В. И. Ленин». Основната задача на учебника е да създаде у студентите умения и навици за четене с разбиране, за разкриване на логическите връзки в текста, да им даде основните насоки при самостоятелната работа с оригинален научно-техтически текст. Езиковият материал е поднесен на базата на функционално-семантичния… Прочети повече


Статистика. Учебник за дистанционно обучение. Ниграта Величкова, Веселка Павлова

Второ допълнено и преработено издание. Фундаментални учебни дисциплини. Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 20:51
 • 178
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Статистика. Ниграта Величкова, Веселка Павлова

Фундаментални учебни дисциплини. Учебник за дистанционно обучение Прочети повече


Бизнеспланиране. Ирена Славова

Фундаментални учебни дисциплини. Учебник за дистанционно обучение Прочети повече


Икономически теории. Светла Тошкова

Фундаментални учебни дисциплини. Учебник за дистанционно обучение СЪДЪРЖАНЕ Предговор ............................................................5 Тема 1: Въведение в дисциплината „Икономически теории". Преднаучен период в развитието на икономическата мисъл ...........7 Тема 2: Оформяне на научната икономическа теория. Възникване на класическата школа… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 20:39
 • 245
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управленско счетоводство. Трифон Трифонов

Магидтърска програма по Счетоводство. Учебник за дистанционно обучение Прочети повече


Математика. Център за дистанционно обучение. Николай Божинов

Трето допълнено и преработено издание. УВОД Учебникът „Математика" е предназначен за студентите по дистанционно обучение от магистърската степен на програмата „Международни икономически отношения". Целта му е бъдещите магистри в тази област да получат определени знания в областта на висшата математика, които впоследствие се използват в редица други… Прочети повече


Математика. Николай Божинов

Учебник за дистанционно обучение УВОД Учебникът „Математика" е предназначен за студентите по дистанционно обучение от магистърската степен на програмата „Международни икономически отношения". Целта му е бъдещите магистри в тази област да получат определени знания в областта на висшата математика, които впоследствие се използват в редица други учебни… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 17:12
 • 142
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Контрол в социалното управление. Михаил Динев

Предговор: Дълго Време студентите и специалистите не разполагаха с учебник, който представя социалния контрол в неговите конкретни проявления. Причините са различни, но една от тях е в колебанията на авторите за състава на проблематиката, както и за нейната дос-татъчна научна обоснованост и нормативна гарантираност. И ако все пак второто е налице,… Прочети повече


Antologia de la Literatura Española. Siglos XVIII-XX. Emilia Tsenkova

Advertencia La presente antología de la literatura española (Siglos XVIII—XX) está dedicada a los estudios de literatura española en la Cátedra de Filología Española de la Universidad de Sofia. La selección de textos intenta ofrecer un panorama de la evolución de la literatura en España del siglo XVIII a nuestros días. Se ha seguido el principio cronológico,… Прочети повече


Обща теория на статистиката със статистика на вътрешната търговия. Нигрета Величкова, Кънчо Кънчев, Стоян Костов, Ирена Кацарска

Учебникът „Обща теория на статистиката със статистика на вътрешната търговия" е разработен въз основа на учебните програми, по които се преподава тлои дисн циплина във висшите икономически институти на страната. Той е предназначен1 за студентите от специалностите икономика и организация на вътрешната търговия и стокознание. Изложеният материал представлява… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 16:58
 • 174
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Регионална икономика. Колектив

При написването на учебника са използувани най-новите достижения в тази облает и преди всичко резултатите и богатият опит от регионалните икономически изследвания в СССР и другите социалистически страни. Материалът е разработен в съответствие с учебната програма по регионална икономика и има за цел да даде необходимите познания за същността на регионалната… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 16:54
 • 152
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Екология. Устойчиво развитие. Околна среда. Н. Г. Давчева-Илчева, Л. С. Илчев

Природата понася всичко, но нищо не прощава! Проф. Н. Давчева-Илчева Учебникът представлява кратък курс по основните въпроси на съвременната обща екология, устойчивото развитие на биосферата, науката за околната среда и нейното управление. Предназначен е за студенти, изучаващи обществени, управленчески, икономически, инженерни науки и др. Тъй като… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 16:50
 • 168
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Банков контрол. Емил Асенов, Тодор Шопов

СЪДЪРЖАНИЕ ГЛАВА I. ОСОБЕНОСТИ И ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА БАНКОВАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ ..... 5 ГЛАВА II. БАЗИСНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ ЗА КОНТРОЛА ...... 10 1. Определения на съдържанието на термина контрол................. 10 2. Видове контрол и критерии за разграничаването им.................11 3. Основни форми на контрол.....................13 ГЛАВА… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 16:45
 • 384
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Двигатели с вътрешно горене. Любомир Хлебаров, Емил Качаров, Васил Апостолов, Йорданка Пеловска

Учeбник за пpoфecиoнални гимназии. Учeбникът e напиcан в cъoтвeтcтвиe c oдoбpeната учeбна пpoгpама за cпeциалнocтитe "Двигатeли c вътpeшнo гopeнe" и "Eкcплoатация и peмoнт на автoмoбили и каpи" в пpoфecиoналнитe гимназии. B нeгo cа pазглeдани ocнoвнитe въпpocи oт тeopията, кoнcтpукцията и пpecмятанeтo на двигатeли c вътpeшнo гopeнe. Прочети повече


Стенография. Найден Димитров

Стенография Найден Димитров Прочети повече


Технически прогрес, механизация и автоматизация на търговските процеси. Мария Тренева

Учебникът е предназначен за студентите от специалност Икономика и организация на вътрешната търговия при ВИИ „Карл Маркс" и е разработен съгласно учебната програма за дисциплината технически прогрес, механизация и автоматизация на търговските процеси. В него се разглеждат технологичното предназначение, принципите на действие, конструктивните особености… Прочети повече


Методология и методика на социологическите изследвания И. Съйкова, Б. Чакалов

СЪДЪРЖАНИЕ ЧАСТ ПЪРВА Глава I ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 1.1. Обща характеристика...........................11 1.2. Социални функции на емпиричното социологическо изследване ... 13 1.3 Целева типизация на емпиричните изследвания....................18 1.4. Етапи на емпиричното социологическо изследване..................22 Глава II СТОХАСТИЧНИ… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 16:22
 • 313
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съдебна психиатрия. Учебник за студенти по право. Й. Стоименов, Ив. Рачев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор РАЗДЕЛ ПЪРВИ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПСИХИАТРИЯТА И СЪДЕБНАТА ПСИХИАТРИЯ 5 Глава първа. Предмет, задачи и организация на психиатричната помощ. 5 Предмет и задачи на психиатрията...............5 Организация на психиатричиата помощ в България......7 Организация на болничната поихиатрична помощ ......... 8 Организация на извънболничната… Прочети повече


Помагало по българска морфология. Имена. Петър Пашов

«Помагало по българска морфология. Имена» съдържа специално подбрани статии от български автори върху проблемите на българската именна морфология. Изданието е снабдено и г. подборна библиография на научните приноси от наши и чуждестранни българисти и слависти в областта на морфологията на имената. Помагалото е предназначено за студенти филолози, млади… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 16:12
 • 163
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Регулации и управление на риска. Емилия Миланова

Учебникът "РЕГУЛАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА" е предназначен за студентите от специалност "Счетоводство", "Счетоводство и контрол" и "Финанси, счетоводство и контрол" - ОКС "бакалавър" в редовна и дистанционна форма на обучение. С успех може да се използва при обучението на студентите от специалност "Счетоводство",… Прочети повече


Право на Европейския съюз. Орлин Борисов

Съдържание: Предговор Историческо развитие Понятие, субекти, източници и характерни особености на правото на ЕС Европейски и евроатлантически организации, взаимодействащи с ЕС Институционална рамка на ЕС Съставни части на правната система на ЕС Законодателен механизъм Съотношение между правото на ЕС и вътрешно право Съдебна система в ЕС Политики на… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 13:14
 • 320
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за упражнения по почвознание. Учебник за студентите от ВСИ "Васил Коларов". Т. Тотев, П. Грибачев, Х. Нечев, Н. Артинова

В ръководството за упражнения по почвознание са включени мет-оди за определяне на физичните? водните и физико-химичните свойства на почвите, на химичния състав на минералната и органичната им съставна част и на почвения разтвор. Описани са накратко методите за теренни проучвания на почвите и е дадена кратка характеристика на по-важните почвообразуващи… Прочети повече


Лабораторный практикум по технологии силикатов. Л. А. Мануйлов, Г. И. Клюковский, А. А. Гезбург

ПРЕДИСЛОВИЕ Лабораторный практикум по технологии силикатов для техникумов составлен в соответствии с программами, утвержденными УУЗОМ МПСМ СССР. Книга является пособием для учащихся техникумов по технологии керамики, вяжущих и стекла. В учебнике приведены наиболее распространенные в лабораторной практике методы испытаний и анализа силикатных материалов… Прочети повече


Ръководство за аудиторни упражнения по радиотехническа електродинамика. Е. Алтимирски, А. Джананов

В ръководството за аудиторни упражнения по дисциплината „Радиотехническа електродинамика" са изложени накратко основните теоретични постановки в областта на радиотехническата електродинамика и някои от най-често срещаните инженерни методи за анализ и проектиране на устройства и системи е областта на разпространение на електромагнитните вълни, антенно-фидерните… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по основи на електротехниката и елктрониката. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД. з I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛАВОРАТОРНАТА ПРАКТИКА ПО ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА 4 II. ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ 11.1. Изнеоване на напрежение и ток с аналогови и цифрови апарати....18 11.2. Измерване на мощност и енергия 27 И.З. Косвени методи за определяне на параметрите на пасивни двуполюсни елементи 36 11.4. Сравнителни… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 12:58
 • 136
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания. Колектив

Под общата редакция на проф. инж. Александър Н. Балтаджиев. Книгата „Електрически измервания" е учебник за студентите от електротехническите фжултети и факултетите по автоматика и радиоелектроника на висшите технически учебни заведения. В нея са разгледани основните свойстга и характеристики на измерителните средства в статичен и динамичен, режим.… Прочети повече


Висша математика. Част 5. Специални глави. Ана Петрова-Денева, Венера Димова-Нанчева, Николай Стоянов

СЪДЪРЖАНИЕ Глава I Числени методи на алгебрата § 1. Числено решаване на уравнения................. 7 § 2. Решаване на системи линейни уравнения.............21 § 3- Решаване на системи нелинейни уравнения............32 Г л а в a II Числени методи на анализа § 1. Интерполиране на функции.................• • • 42 § 2. Числено диференциране.....................62… Прочети повече


Висша математика. Част 4 Специални глави. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа Функции на комплексна променлива § 1. Комплексни числа и множества от комплексни числа........ 7 § 2. Числени редици с комплексни членове. Някои гранични преходи ... 19 § 3. Функциии на комплексна променлива. Граница. Непрекъснатост ...........23 § 4. Функционни и степенни редове.................. 26 § 5. Елементарни функции..........… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 12:04
 • 237
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Лабораторни упражнения по фотометрия и осветителни уредби. Част 2: Учебно помагало по осветителни уредби. Ангел Почаманов

Ръководството за лабораторни упражнения по фотометрия и осветителни уредби е предназначено за студентите от специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" на Технически университет-София. Упражненията са оформени в два раздела. Резултатите от изследванията се обработват чрез предоставени от преподавателя ЕхсеІ-таблици. Протоколите се заверяват… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 11:54
 • 486
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Приложно ценообразуване. Примери, задачи, казуси. Свободка Класова, Йорданка Владимирова

Съдържание Предговор................................................................-..........................................................3 1. Равнище и динамика на цените................................................................................ .....5 2. СъстаВ и структура на цената. Включване на отделните елементи при образуване на йената...........19… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по радиоприемни устройства. М. Момчеджиков

Ръководството е предназначено за. учебно помагало по дисциплината „Радиоприемни устройства" за редовните и задочните студенти от специалността „Радиотехника" при ВМЕИ „В- И. Ленин". В него се описват лабораторни упражнения, засягащи изследването на отделни стъпала на транзисторни и лам-пови радиоприемници за амплитудно и честотно модулирани сигнали.… Прочети повече


Методичен сборник от задачи по строителна статика. Т. Карамански, Р. Рангелов

Книгата е предназначена за студентите от Инженерно-строителния институт и за инженерите от практиката. Дадени са кратки теоретични указания за решаване на задачи по „Строителна статика", подкрепени с подходящи примери. Поместени са и множество задачи за упражнения. Материалът е съобразен с програмата по предмета „Строителна статика" за специалностите… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 11:42
 • 258
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методично ръководство за решаване на задачи по строителна статика. Т. Карамански, Р. Рангелов

Книгата е предназначена за студентите от Инженернс-строителния институт и за инженерите от практиката. Дадени са кратки теоретични указания за решаване на задачи по Строителна статика, подкрепени с подходящи примери. Поместени са и множество задачи за упражнения. Материалът е съобразен с програмата по предмета Строителна статика за специалностите от… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 11:39
 • 290
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методично ръководство за решаване на задачи по строителна статика. Т. Карамански, Р. Рангелов

Книгата е предназначена за студентите от Инженернс-строителния институт и за инженерите от практиката. Дадени са кратки теоретични указания за решаване на задачи по Строителна статика, подкрепени с подходящи примери. Поместени са и множество задачи за упражнения. Материалът е съобразен с програмата по предмета Строителна статика за специалностите от… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 11:26
 • 213
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор........................3 1. Въведение..........................5 2. Измерване на ток, напрежение и мощност с електромеханични аналогови уреди..15 3. Грешки при измерванията и обработка на резултатите.........28 4. Измерване с компенсатор за постоянно напрежение.. 47 5. Измерване на съпротивления с мостове за постоянен ток..............55… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания. Колектив

ПРЕДГОВОР Ръководството представлява второ допълнено и коригирано издание на ръководството „Електрически и магнитни измервания", издание на ДИ „Техника" ог 1971 г. Написано е от колектив при катедра „Електроизмервателна техника" на ВМЕИ „Ленин" — София. В него е отразен многогодишният опит на катедрата в прозеждането на лабораторни упражнения по курса… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 11:18
 • 187
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Валути и валутни сделки. Радко Радков, Стефан Вачков

Учебникът "Валути и валутни сделки" е съобразен с учебната програма по съответната дисциплина, изучавана от студентите от специалността "Социално и застрахователно дело " при СА "Д. А. Ценов " Свищов. Авторите акцентират на практическите проблеми във валутната област и особеностите на прехода към пазарна икономка. Поради това… Прочети повече


Записки по техническа термодинамика. Част 1. К. Славомиров, Е. Петров

Записки по техническа термодинамика. Част 1 К. Славомиров, Е. Петров Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2017 11:11
 • 322
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Анатомия и морфология на растенията. Част 1: Растителна цитология и хистология. Тодорка Живкова

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Увод.........................................................................................................5 Методи на изследване на клетката..............................................................23 Светлинно микроскопски методи..........................................................25 Електронно микроскопски методи........................................................31… Прочети повече


Проблеми на стопанската история на България. Колектив

Авторски колектив: Димитър Саздов, Илка Петкова, Иван Стоянов, Вера Кацаркова, Людмил Спасов, Мария Никова, Марко Димитров. Сборникът съдържа проблеми, които са застъпени в лекционния курс на преподаватели от катедра „История" при Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – София. Темите, засягащи стопанската история, се изучават от студентите… Прочети повече

 • Download
 • 12 February 2017 17:05
 • 281
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методично ръководство за решаване на задачи по теоретична механика. В. Александров, П. Колев, К. Младенов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор..........................................................3 Част първа. Кинематика ......-........................5 Глава 1. Кинематика на точка............................... 5 1.1. Закон на движението. Траектория..................................5 1.2. Скорост и ускорение на точка..............................5 Глава 2. Кинематика… Прочети повече

 • Download
 • 12 February 2017 17:00
 • 245
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за упражнения по инженерна геология и хидрогеология. Л. Маринова, К. Филипов, Ю. Страка, Н. Гълъбова

СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР .........................3 1. ИНЖЕНЕРНА ПЕТРОГРАФИЯ ................................5 1.1. Скалообразуващи минерали..................................5 1.2. Скали ..........................14 1.2.1. Магмени скали ....................14 1.2.2. Седиментни скали...................18 1.2.3. Метаморфни скали ..................22 1.3.… Прочети повече


English Studies - articles on english and american literature and the english language. Колектив

For fifty years now the Department of English at the University of Sofia has been functioning. The courses have expanded both in variety and contents. This is an attempt at helping 6ur students with some additional reading on topics of importance in their work. At the same time the articles included in this volume will stimulate and deepen their scholarly… Прочети повече


University of Sofia English Papers. Vol. 2. Nevena Alexieva

Language editor: Faith Beane Reviewed bys Jana lioihova, Vladimir Phillipov This collection of papera by members of toe English Department of Sofia University and people connected with the Department is the second one in a series which began with Bnglish Studies. The Kliment of Ohrid University of Sofia, Sofia - 1981. The papers in this volume reflect… Прочети повече


Ценова политика. Иван Стойчев

Учебникът е предназначен за студентите на Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Ценова политика" от специализация „Маркетинг, реклама и бизнес комуникации". Автор на всички теми е доц. Иван Стойчев. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА Всяко препечатване или използване на текстове от това издание… Прочети повече


Пласментна политика. Лилия Каракашева

Учебникът е предназначен за студентите на Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. Всяко препечатване или използване на текстове of това издание извън учебната литература на дистанционното обучение в НБУ може да стане само със съгласието на автора и издателя. ПЛАСМЕНТНА ПОЛИТИКА В учебника се съдържат подготвителни материали… Прочети повече


Правна защита на конкуренцията. Лиляна Пиперкова

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Правна защита на конкуренцията" от специализация „Маркетинг, реклама и бизнес комуникации". Автор на всички теми е к.ю.н. Лиляна Пиперкова. ПРАВНА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА Всяко препечатване или използване на текстове от това… Прочети повече

 • Download
 • 12 February 2017 16:33
 • 216
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Предприемачество. В маркетинга, рекламата и бизнескомуникациите. Деян Дойков

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. Той съдържа допълнителни материали за курса „Предприе-мачество" от специализацията „Маркетинг, реклама и бизнескомуникации". Автор на всички теми е Деян Дойков. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМАТА И БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИТЕ Всяко препечатване или използване на текстове от това… Прочети повече


Правно регулиране на маркетинговата дейност. Божана Неделчева

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Правно регулиране на маркетинговата дейност" от специализацията „Маркетинг, реклама и бизнес комуникации". Автор на всички теми е доц. Божана Неделчева. ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ Всяко препечатване или използване… Прочети повече


Поведение на потребителя. Лилия Каракашева, Благодатка Маркова

Учебникът е предназначен специално за студентите на Център по дистанционно обучение към Нов български университет. Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционното обучение на НБУ може да стане само със съгласието на автора и издателя. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В учебника се съдържат подготвителни… Прочети повече


Практикум по езикова култура. Борислав Георгиев, Албена Руневска

Учебникът е предназначен за студентите на ЦДО-НБУ. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Практикум по езикова култура" от общообразователните курсове в първо квалификационно равнище. Автор на теми 1,2,5,6,7,9,11, и 12 е гл. ас. Борислав Георгиев, а на теми 3,4,8,10,13,14, и 15 е Албена Руневска. ПРАКТИКУМ ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА Всяко препечатване… Прочети повече

 • Download
 • 12 February 2017 16:02
 • 223
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на стопанското управление. Ангел Доралийски

Учебникът е предназначен за студентите на Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционною обучение в НБУ може да стане само със съгласието на автора и издателя. ОСНОВИ НА СТОПАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В учебника се съдържат подготвителни… Прочети повече


Сравнителна стопанска история. Димитър Димитров, Нинел Нешева-Кьосева

Учебникът е предназначен за студентите на Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Сравнителна стопанска история" от Първо квалификационно равнище. Автор на теми 1, 3, 7, 8, 10 и 11 е гл.ас. к.и.н. Димитър Димитров, а на теми 2, 4, 5, 6, 9 и 12 - гл ас. к.и.н. Нинел Нешева-Кьосева.… Прочети повече


Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност. Данаил Данаилов

Книгата е предназначена за радиостудентите на Нов български университет. В нея се съдържат подготвителни материали за курса „Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност" от специализацията „Маркетинг, реклама и бизнескомуникации". Автор на всички теми е проф. д-р ик.н. Данаил Данаилов. МАРКЕТИНГОВ И ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ Всяко… Прочети повече


Икономика на труда. Йордан Съев

Учебникът е предназначен специално за студентите на ЦДО към Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Икономика на труда" от базисните курсове на обучение. Автор на всички теми е гл. ас., д-р Йордан Съев. ИКОНОМИКА НА ТРУДА Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература… Прочети повече


Външноикономическа дейност на фирмата. Лилия Каракашева, Лиляна Менчева

Учебникът е предназначен специално за студентите на Центъра по Дистанционно Обучение към Нов български университет. Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционното обучение на НБУ може да стане само със съгласието на автора и издателя. ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА В учебника се съдържат… Прочети повече

 • Download
 • 12 February 2017 15:38
 • 239
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Маркетинг на услуги. Бистра Боева

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Маркетинг на услуги" от специализация „Маркетинг, реклама и бизнес комуникации". Автор на всички теми е доц. д-р ик.н. Бистра Боева. МАРКЕТИНГ НА УСЛУГИ Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната… Прочети повече


Стокова политика и иновационен маркетинг. Благодатка Маркова

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Стокова политика и иновационен маркетинг" от специализацията „Маркетинг, реклама и бизнескомуникации". Автор на всички теми е гл. ас. Благодатка Маркова. СТОКОВА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИОНЕН МАРКЕТИНГ Всяко препечатване или използване… Прочети повече


Основи на счетоводството. Трифон Трифонов

Книгата е предназначена за студентите на Нов български университет. В нея се съдържат подготвителни материали за курса „ Основи на счетоводството" курс от първо квалификационно равнище на програмата „Бизнесмениджмънт". Автори на всички теми е Трифон Трифонов. Рецензент доц. к.ик.н. Стоян Дурин, дипл. експерт-счетоводите ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО Всяко… Прочети повече


Международен маркетинг. Лилия Каракашева, Бистра Боева

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. Той съдържа необходимите материали за самоподготовка за курса "Международен маркетинг" от специализацията "Маркетинг, реклама и бизнескомуникации". Автор на теми 1, 6, 7 и 9 е проф. д.ик.н. Лиляна Каракашева, а на теми 2, 3, 4, 5 и 8 - доц. д.ик.н. Бистра Боева. МЕЖДУНАРОДЕН… Прочети повече


Търговско право. Веселин Христофоров, Борис Ланджев

Бакалавърска степен по бизнес-администрация. Център за дистанционно обучение. Учебникът е предназначен за студентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Търговско право" от Бакалавърската степен на обучение. Автор на теми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 и 24 е проф. В. Христофоров, а на теми… Прочети повече


Търговско право. Веселин Христофоров, Борис Ланджев

Учебникът е предназначен за студентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Търговско право" от Бакалавърската степен на обучение. Автор на теми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 и 24 е проф. В. Христофоров, а на теми 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 - гл. ас.… Прочети повече

 • Download
 • 12 February 2017 15:07
 • 239
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Микроикономика и макроикономика. Георги Манлиев

Учебникът е предназначен за студентите на Центъра по Дистанционно обучение към Нов български университет. Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционното обучение на НБУ може да стане само със съгласието на автора и издателя. МИКРОИКОНОМИКА И МАКРОИКОНОМИКА В учебника се съдържат подготвителни… Прочети повече

 • Download
 • 12 February 2017 15:02
 • 361
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бизнес статистика. Лекции. Веселка Павлова

Учебникът е предназначен специално за студентите на Център по дистанционно обучение към Нов български университет. Всяко препе-чатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционното обучение на НБУ може да стане само със съгласието на автора и издателя. БИЗНЕС СТАТИСТИКА лекции В учебника се съдържат подготвителни… Прочети повече


Въведение в частното право. Основни икономически познания. Александър Велев

Учебникът е предназначен специално за студентите па Център по дистанционно обучение към Нов български университет. Всяко прспечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистан-ционното обучение на НБУ може да стане само със съгласието на автора и издателя. ВЪВЕДЕНИЕ В ЧАСТНОТО ПРАВО В учебника се съдържат подготвителни… Прочети повече


Бизнесплан за инвестиции. Аделина Костова, Лазар Базлянков

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български уни верситет. В него се съдържат подготвителни материали за курса "Бизнес план за инвестиции" от програма "Бизнесадминистрация". Теми, 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 10 са написани от к. ик. н. Аделина Костова, теми 8, 11, 12, 14 и 15 са написани от инж. Лазар Базлянков, а теми 5, 9,… Прочети повече