Книги с този етикет › Телекомуникации


Цифрови комутационни системи

Книгата съдържа основите на цифровата комутационна съобщителна техника и принципите на построяване на цифровите комутационни системи. Систематизирани и сравнени са различните структури на трите основни части на цифровите централи — комутационно поле, интерфейс с външната среда (съгласуване, сигнализация и синхронизация) и процесорно управление. Отчетено… Прочети повече

  • Download
  • 13 April 2020 12:02
  • 63
  • 0
  • 0
  • Цена ПРОДАДЕНА