Книги с този етикет › Психология

 • Download
 • 01 December 2019 08:57
 • 107
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основни форми на страх

Една дълбинно-психологическа студия Прочети повече


Неудобна любов

Когато жена се влюби в жена Прочети повече

 • Download
 • 04 March 2019 16:49
 • 200
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Модел за личност

Поредица "Съвременна чуждестранна психология" Прочети повече


Пробуждащото се мислене

Поредица "Съвременна чуждестранна психология" Прочети повече


Le Zoisme

La science de la vie Прочети повече


Човешката душа

Публиченъ диспутъ, състоялъ се въ СССР Прочети повече


Живот във фрагменти

Есета за постмодерната нравственост Прочети повече

 • Download
 • 08 December 2018 17:51
 • 165
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Authentic Happiness

Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment Прочети повече


Парапсихологията - наука или магия?

Парапсихологията - наука или магия? Психологически аспекти Прочети повече


Морал и общуване

Някои теоретични аспекти Прочети повече

 • Download
 • 21 July 2018 14:48
 • 273
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на модерната психология

Безплатна доставка в Република България Прочети повече

 • Download
 • 21 July 2018 10:04
 • 214
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАThe Black Book - черно на бяло

Психологическа квантово-теологична философия Прочети повече

 • Download
 • 03 May 2018 15:06
 • 255
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАМилост за човека

Новата антроподицея на папа Йоан Павел II Прочети повече

 • Download
 • 20 January 2018 22:21
 • 333
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социална психология. Том 1-2

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Social Psychology: Understanding Human Interaction

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Как да говорим добре

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 15 November 2017 12:09
 • 228
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Етюди на психиатъра

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Учителям и родителям о психологии подростка

Руски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Психология бессознательного

Руски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 04 November 2017 20:30
 • 235
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Етюди на психиатъра

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 04 November 2017 19:57
 • 207
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бягство от свободата

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 04 November 2017 19:52
 • 227
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Модел за личност

Поредици и библиотеки: Съвременна чуждестранна психология, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 04 November 2017 19:47
 • 205
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 04 November 2017 19:36
 • 257
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Аз и ние

Поредици и библиотеки: Еврика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Човек сред хората

Поредици и библиотеки: Еврика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 04 November 2017 19:14
 • 259
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология на изкуството

Поредици и библиотеки: Естетика и изкуствознание, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 04 November 2017 17:39
 • 253
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща психология. Част 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 04 November 2017 17:34
 • 263
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща психология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 04 November 2017 17:30
 • 283
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология на любовта

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 04 November 2017 17:17
 • 289
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социална психология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Човекът - свободен и несвободен

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Психични състояния и дейност

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 04 November 2017 16:44
 • 307
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Каталог на психолози и психотерапевти в Република България

Български и английски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 04 November 2017 16:30
 • 194
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Педагогическа психология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 04 November 2017 16:26
 • 217
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Педагогическа психология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 01 November 2017 14:22
 • 369
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сугестология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 01 November 2017 13:13
 • 328
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Параноя на страстта

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Политическа психология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 19 October 2017 16:20
 • 274
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хора на лъжата

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Детската престъпност

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 24 July 2017 10:26
 • 392
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Идеи в социалната психология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Промените в соцалната психика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Introduction to Psychology

A Fontal Original. Английски език Прочети повече


Човешки съдби

Поведението на човека през погледа на психиатъра Прочети повече

 • Download
 • 01 July 2017 10:44
 • 288
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вашите слаби места

Психология на човешкото всекидневие Прочети повече

 • Download
 • 30 June 2017 13:22
 • 361
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 28 June 2017 10:02
 • 286
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Разходка из дебрите на секса и любовта

Сексуалното влечение е преходно желание за сексуална близост. Любовта е трайна еротична свързаност. В труда те се анализират, от една страна, въз основа на наблюдения от лекарската практика на автора и, от друга, на основата на описания от художествената литература..... Прочети повече


Дневници за развитието на речта, мисленето и емоциите при две деца

Проучването на детската реч разкрива интересни закономерности. Детското бърборене напр. представлява съвкупност от неадекватни звукови и смислови асоциации. Тази "словесна салата" постепенно се потиска и потъва в несъзнаваното... Прочети повече

 • Download
 • 22 June 2017 00:35
 • 232
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Възходът на свръхчовека

Невероятно изследване на свръхчовешките постижения Прочети повече

 • Download
 • 14 April 2017 10:34
 • 286
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология. Учебник за средното общообразователно училище. Азаря Джалдети, Веселин Василев, Румен Стаматов

Психология Учебник за средното общообразователно училище Азаря Джалдети, Веселин Василев, Румен Стаматов Прочети повече


Обща психология. Част 1. Иван Нетов

СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа ОБЩОТЕОРЕТИЧНИ И ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПСИХОЛОГИЯТА 1. ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА....................................5 2. ОБОСОБЯВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЯТА 1 Прочети повече

 • Download
 • 06 February 2017 12:45
 • 430
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология Учебник за студентите от ВИФ. Б. Първанов, Н. Попов, Е. Генова, С. Димитрова, А. Такев

СЪДЪРЖАНИЕ Първа част. Обща психология....................................................3 I. Въведение в психологията (Н. Попoв)..................................3 II. Развитие на психиката и съзнанието (Н. Попов, С. Димитрова) .....13 II. 1. Биологическо, или филогенетическо развитие на психиката........13 II. 2. Обществено-историческо развитие… Прочети повече


Психичните бариери. Филип Генов

На основата на теоретични и емпирични изследвания и анализ на практиката проф. д-р Ф. Генов разкрива същността, видовете и причините за появата на психични бариери при: внедряване новостите в научно-техническия прогрес, революционното мислене в борбата за подобряване качеството, в преустройството на мисленето на ръководни кадри и др. Авторът посочва… Прочети повече


Социалнопсихичният климат в колектива. Колектив

Социалнопсихичният климат в колектива Колектив Прочети повече


Psychologie du yoga de la Kundalinî. Carl Gustav Jung

Le yoga est une discipline spirituelle qui permet d'atteindre l'éveil en purifiant le corps. Il existe plusieurs écoles de yoga tantrique, mais celle de la Kundalinî est sans doute la plus surprenante. Elle consiste à activer les forces les plus puissantes de l'humain, décrites comme un serpent lové autour de la colonne vertébrale, et vise… Прочети повече

 • Download
 • 28 January 2017 11:04
 • 248
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Развитие на детето. А. А. Люблинская

Съдържание Предговор ..................7 Развитие на детската психика ..........9 Мозък и психика ....... 9 Всеки психически процес е нервен процес (Сеченов) 14 Средата и развитието на детето .... 19 Как да преценяваме психическото развитие на детето 25 Формирането на личността на детето се извършва в процеса на неговото възпитание .... 28 Кърмачето… Прочети повече

 • Download
 • 28 January 2017 11:00
 • 263
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на модерната психология. Дуейн П. Шулц, Сидни Елън Шулц

Предлага на българския читател преводи на оригинални трудове от различни области на психологическото познание. В тях намират отражение проблемите за психичното развитие на човека, изграждането на личността, механизмите на интелектуалната дейност, емоционалния живот, изявата на заложбите и способностите, психологическите особености на човешките взаимоотношения.… Прочети повече


Смъртен опит. Сънуване. Рискуване. Умиране. Сергей Герджиков

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Граничното I. СЪНУВАНЕ 9 2. Разкази за сънища 11 незнайност 12 ; летене и трансцендиране 13; смърт 16 3. Мистика на сънищата 20 сън-преживване и сън-действие 21 ; място-2 25; път към силата 28 4. Онирология 32 фаза на сънуването 33; сънен сюжет 37; тълкуване на сънищата 41; критика 46 5. Опитът на сънуването 51 безпаметност между будуване… Прочети повече

 • Download
 • 28 January 2017 10:51
 • 277
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Еротизмът. Франческо Алберони

Заедно с "Влюбване и любов" (1979) и "Приятелството" (1984), "Еротизмът" (1986) е част от нашумялата трилогия, посветена на човешките чувства. В тази есеистична книга, изобилстваща от културни препратки, художествени цитати и социологически позовавания, Алберони прониква в сложния и тайнствен свят на еротичната любов, като разглежда… Прочети повече

 • Download
 • 28 January 2017 10:47
 • 270
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Популярни беседи за психологията. Артур Петровски

Беседите за психологията са жив, съдържателен разказ за науката, която днес прониква във всички области на обществения живот. Разказва Артур Петровски, психолог, академик от Академията на педагогическите науки на СССР. В книгата се разглеждат въпроси за природата на таланта, за вроденото и придобитото в способностите, за позициите на семейството и… Прочети повече

 • Download
 • 28 January 2017 10:44
 • 300
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Известни психолози за психологията. Вид Печяк

Книгата на професора по история на психологията от Люб-лянския университет Вид Печяк съдържа интервюта със световноизвестни психолози като Б. Ломов, П. Галперин, X. Айзенк, П. Фрес и др. за настоящето и бъдещето на психологическата наука. Учени от социалистически и капиталистически страни са дали своите отговори ио следните значими за развитието на… Прочети повече

 • Download
 • 28 January 2017 10:39
 • 354
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Social Psychology: Theories, Research, and Applications. Robert S. Feldman

CONTENTS IN BRIEF Preface xxi PART ONE INTRODUCTION TO SOCIAL PSYCHOLOGY 1 THEORIES AND METHODS OF SOCIAL PSYCHOLOGY 3 PART TWO DEFINING, UNDERSTANDING, AND EVALUATING THE SOCIAL WORLD 2 PERSON PERCEPTION, SOCIAL COGNITION, AND ATTRIBUTION: UNDERSTANDING AND JUDGING OURSELVES AND OTHERS 43 3 SOCIAL ASPECTS OF NONVERBAL AND VERBAL COMMUNICATION 81 4… Прочети повече

 • Download
 • 28 January 2017 10:34
 • 235
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология и психопатология на напредналата възраст. К. Константинов, И. Петров, Х. Христозов

В предлаганата монография е разгледан проблемът на стареенето като закономерен процес, е основата на който лежат тясно свързани с хода на времето, невъзвратими в своята цялост, вътрешно присъщи на всички индивиди, изменения. Разгледани са последователно социалните, биологичните и психологичните аспекти на измененията, свързани с късния възрастов преход.… Прочети повече

 • Download
 • 28 January 2017 10:24
 • 352
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обсебен мозък. Ocвoбoди cе oт oбcеcивнo-кoмпилcивните рaзcтрoйcтвa. Джефри Шуорц, Бевърли Байет

Описание Ocвoбoди cе oт oбcеcивнo-кoмпилcивните рaзcтрoйcтвa Eднa вечер нa 1947 г. Xaуърд Xюc вечерял c aктриcaтa Джейн Гриър в екcтрaвaгaнтен реcтoрaнт нa „Ивицaтa нa зaлезa" в Лoc Анджелеc. Пo някoе време тoй cе извинил и oтишъл дo тoaлетнaтa. Зa oгрoмнa изненaдa нa Гриър, Xюc cе зaбaвил чac и пoлoвинa. Кoгaтo нaй-нaкрaя cе пoявил, тя oнемялa, виждaйки… Прочети повече


Промените в социлната психика. Дончо Градев

В монографията се разглеждат промените в социалната психика, разбирани като отражение на обективните социални промени, настъпващи в обществото. Методологическа основа на анализа е марксистката историкоматериа-листическа концепция за законите на общественото развитие. Анализират се факторите, които стимулират и задържат хода на со-циалнопсихичните промени.… Прочети повече

 • Download
 • 28 January 2017 10:17
 • 223
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психическото обуславяне на постъпките на хората. Същността на правото, нравствеността и естетиката / Приноси към някои въпроси на психологията. Лев Пе

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор от Ради Каранджулов - ЛЕВ ПЕТРАЖИЦКИ ПСИХИЧЕСКОТО ОБУСЛАВЯНЕ НА ПОСТЪПКИТЕ НА ХОРАТА. СЪЩНОСТТА НА ПРАВОТО, НРАВСТВЕНОСТТА И ЕСТЕТИКАТА 5 I Импулсите/емоциите/ 5 II Правото, нравствеността и естетиката. Емоционалните проекции /фантазми/ 18 III Мотивационною и възпитателното действие на правовите и нравствените преживявания 29 IV… Прочети повече


Полъ и характеръ. Частъ 1-2. Ото Вайнингер

Двете части в едно книжно тяло. Трето издание на български език, превод от последното (16-то) издание д-р Хар. Нейчев. Прочети повече


Песимизмът. Психологични и психопатологични аспекти. Васил Милев, Иван Слаников

СЪДЪРЖАНИЕ Увод ............5 I. Песимизмът и оптимизмът като мирогледно-психични формации......13 1. Дефиниция. Общи положения..........13 2. Социална, индивидуално-психична и гносеологична същност на песимизма и оптимизма.......18 3. Формиране на песимизма и оптимизма като личностно-психични образувания .....45 4. Класификация на песимизма и оптимизма............53… Прочети повече


Skills of Helping Individuals and Groups. Lawrence Shulman

Biography BIOGRAPHY: Lawrence Shulman, Professor and Dean Emeritus, School of Social Work, University at Buffalo (State University of New York) Lawrence Shulman, M.S.W., Ed.D is a retired Professor and former Dean at the University at Buffalo School of Social Work. He has been a social work practice educator for over forty years. He maintains a practice,… Прочети повече

 • Download
 • 13 September 2016 21:11
 • 241
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въведение в психоанализата. Зигмунд Фройд

Зигмунд Фройд (1856–1939), един от най-прославените учени на XX век, прекарва живота си като професор и психотерапевт във Виена, разработвайки теорията и практиката на психоанализата. Умира в изгнание в Лондон, където е принуден да емигрира след завладяването на Австрия от хитлеристка Германия. Психоанализата е революционна за времето си теория за… Прочети повече

 • Download
 • 13 September 2016 21:08
 • 315
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на модерната психология. Дуейн П. Шулц, Сидни Елън Шулц

Предлага на българския читател преводи на оригинални трудове от различни области на психологическото познание. В тях намират отражение проблемите за психичното развитие на човека, изграждането на личността, механизмите на интелектуалната дейност, емоционалния живот, изявата на заложбите и способностите, психологическите особености на човешките взаимоотношения.… Прочети повече


Ергономични основи при цветово оформяне на производствената и битова среда. Гето Пенов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ......................................................5 1. Състояние на проблема за цветово оформяне на производствената и битовата среда ............7 2. Кратка анатомо-физиологична характеристика на зрителния анализатор ........................11 2.1. Устройство на очната ябълка ..........................12 2.2. Кръвоснабдяване… Прочети повече

 • Download
 • 12 September 2016 21:50
 • 263
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тревогата и бащата. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Даниел Роа Предговор / Préface / 5 Въведение Джудит Милер Психоанализата: защо и как /13 Патрик Монрибо Какво е една психоанализа? / 23 Тревогата не е без обект Даниел Роа Тревогата като среща / 36 Патрик Монрибо Тревога и либидо / 40 Бащата и съвременното семейство Филип Лакаде Бащата / 63 Даниел Роа За какво служи един баща? / 69 Патрик… Прочети повече


Психология. Учебно пособие за практически занятия. Вячеслав Василковский

СЪДЪРЖАНИЕ Предмет на психологията ...............................4 Методи на психологията ...............................17 Развитие на психиката и съзнанието ...................29 Личност - структура и развитие .......................38 Внимание..............................................48 Усецане ..............................................64… Прочети повече

 • Download
 • 12 September 2016 21:39
 • 323
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ерос и култура. Зигмунд Фройд

Ерос и култура Зигмунд Фройд Прочети повече

 • Download
 • 12 September 2016 21:34
 • 956
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стрес без дистрес. Ханс Селие

Съдържание Предговор..............................7 Въведение................................13 1. СТРЕСЪТ НА ЖИВОТА..............................20 Какво е стрес?....................20 Какво не е стрес?....................................24 Еволюция на концепцията за стреса....................26 2. МОТИВАЦИЯТА...............47 Размишления за егоизма-… Прочети повече

 • Download
 • 12 September 2016 21:30
 • 347
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психологически аспекти на трудовата дейност. Бойко Николов

СЪДЪРЖАНИЕ Необходимост от разработване на проблема ..................................3 ГЛАВА ПЪРВА Операторският труд в системата на трудовата психология.................11 1.1. Основни предпоставки за обособяване на операторския труд като специфична категория трудова дейност и за оформяне на инженерната психология като самостоятелна научна област...11… Прочети повече

 • Download
 • 12 September 2016 21:25
 • 323
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология на личността. Трифон Трифонов

Основни тезиси на автора в книгата 1. Инстинктът за самосъхранение е родословно дърво в психологията на личността. 2. Социалната програма облича, трансформира и променя инстинкта за самосъхранение без да го унищожава, за да се изяви той в личността като стремеж към имане на имущество, пари, власт, жени и всичко друго каквото тя може да обсеби. 3. Личността… Прочети повече

 • Download
 • 12 September 2016 21:22
 • 315
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология. Гергина Енева

СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа ИСТОРИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПСИХОЛОГИЯТА.....................3 1. Кратък исторически преглед на ученията за психиката и науката ПСИХОЛОГИЯ...3 2. Някои основни направления в психологията...........................10 Глава втора УВОДНИ ПРОБЛЕМИ НА ПСИХОЛОГИЯТА....................................21 1. Предмет, задачи, значение.........21… Прочети повече

 • Download
 • 12 September 2016 21:18
 • 241
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология. Учебно помагало по психология. Ангел Грънчаров

Съдържание Предговор...........7 I. РАЗДЕЛ: НАЧАЛАТА 1. Самопознанието.............................9 2. Психологията.................................. 14 II РАЗДЕЛ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ШКОЛИ 3. Психоанализата...........................21 4. Гещалтпсихологията. Бихевиористите...........29 5. „Разбиращата" психология. Прагматизмът...........37 III РАЗДЕЛ:… Прочети повече


"Я" и "Оно". Книга 1. Труды разных лет. Зигмунд Фрейд

I. «Сознание и бессознательное» «Разделение психики на сознательное и бессознательное является основной предпосылкой психоанализа…». Фрейд говорит, что «сознательное» - это не «суть» психики, а ее «качество». Далее он полемизирует с теми философами, для которых идея психики «настолько непонятна, что она кажется им абсурдной». Такой психический элемент,… Прочети повече

 • Download
 • 24 July 2016 22:02
 • 301
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наши внутренние конфликты. Карен Хорни

Эта книга о конфликтах, которые в той или иной степени присущи большинству из нас. "Время от времени наши желания, интересы, убеждения обязательно сталкиваются с интересами, желаниями и убеждениями других людей. И так же, как такие столкновения между нами и окружающей средой повсеместны, точно так же и конфликты внутри нас являются неотъемлемой… Прочети повече


Психологические типы. Карл Густав Юнг

Психологические типы Карл Густав Юнг Прочети повече

 • Download
 • 24 July 2016 21:54
 • 284
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Детство и общество. Эрик Эриксон

В книге рассматриваются с психодинамических позиций такие вопросы, как: детство и социальная жизнь, кризис подросткового возраста, конфликт середины жизни, подведение итогов жизни и др. : Прочети повече

 • Download
 • 24 July 2016 21:51
 • 249
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. Эрик Берн

От издателя Объясняется динамика человеческой психики широкому кругу читателей-непрофессионалов, которые заинтересованы в понимании природы, а не в игре словами и заучивании определений. Большинство изложенных идей основаны на трудах 3.Фрейда, и человеческое существо рассматривается как энергетическая система, стоящая в ряду других энергетических систем… Прочети повече


Эрос невозможного. История психоанализа в России. Александр Эткинд

Психоанализ быстро и своеобразно развивался в атмосфере `серебряного века` и первых футуристических экспериментов большевиков. В его истории в России необычно переплелись интеллектуальные влияния Фрейда и Ницше. Книга состоит из глав, посвященных разным периодам развития русского психоанализа, которые перемежаются историями жизни знаменитых русских… Прочети повече


Психоанализ и культура. Избранные труды Карен Хорни и Э. Фромма. Карен Хорни, Э. Фром

От издателя В книгу вошли работы К. Хорни "Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза", ее ранние статьи о психологии женщины, а также исследование Э. Фромма "Здоровое общество". Центральную тему книги можно определить как анализ судьбы человека через динамику его мотивов и внутренних конфликтов. Авторы стремятся найти… Прочети повече


Человек и его символы. Карл Густав Юнг

Предлагаемая книга является последним прижизненным трудом прославленного психоаналитика, а также единственным, популярным изложением его теории, адресованным самым широким кругам читателей. Используя метод "аналитической психологии" Юнга, его ближайшие сподвижники и ученики наглядно демонстрируют влияние подсознания, опосредованное символами,… Прочети повече


Справочник по сексологии, сексопатологии и андрологии. Колектив

В справочном издании, составленном по энциклопедическому принципу, представлены в алфавитном порядке термины, применяемые в медицинской литературе по сексологии, сексопатологии и андрологии. Кроме того, издание включает термины смежных медицинских дисциплин (гинекологии, урологии, генетики, иммунологии и др.), клинические и клинико - лабораторные синдромы… Прочети повече

 • Download
 • 24 July 2016 21:30
 • 447
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Детска психология. Учебник за институтите за детски учители. Ст. Жекова, Цв. Асенов, П. Николов

СЪДЪРЖАНИЕ Предварителни бележки Основни познания по психология Психологията като наука Физиологични основи на психиката Психични процеси и състояния Психични особености Детската психология като наука Предмет, задачи и значение на детската психология Методи на детската психология Проблемата за развитието на детето Характеристика и а р анното детство… Прочети повече

 • Download
 • 23 July 2016 21:57
 • 334
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Резомално-изоморфният принцип. Кубрат Томов

Книгата разглежда постиженията на съвременното естествознание и хуманитарно знание от позициите на философския анализ и разкрива нови всеобщи характеристики на материята и духа. Те са евристични основи на нови научни открития и изобретения, на новата научна революция и на новата научна картина на света. В гл. 1 се разглежда проблема за видовете Движения… Прочети повече

 • Download
 • 23 July 2016 21:53
 • 318
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Педагогическа психология. Д. Йорданов, С. Жекова, К. Крумов

В учебника се-разглеждат основни въпроси от психологията на въз» питанието и обучението на личността. Наред с основните знания за съдържанието и системата на педагогическата психология в него се обсъждат и актуални проблеми с определена практическа насоченост. В анализа са включени и гранични проблеми от експерименталната, социалната и възрастовата… Прочети повече

 • Download
 • 23 July 2016 21:49
 • 272
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психологията в твоя живот. Генчо Пирьов

В книгата се разглеждат проблемите за ролята на психологията в живота на човека на нашето общество. След като накратко се осветляват някои основни въпроси от развитието на съвременната психологическа наука, главната част на изложението е посветена на проблемите за човека като дейно и развиващо се същество, човека като личност и неговото взаимоотношение… Прочети повече


Social Psychology. Galina Andreyeva

CONTENTS Foreword...................5 Section One. Introduction ..............8 Chapter One. Social Psychology and Its Place in the System- of Scientific Knowledge....................8 Chapter Two. The History of the Formation of the Socio-Psychological Idea.......24 Chapter Three. Methodological Problems of Socio-Psychological Research....51 Section… Прочети повече


Мотивация и деятельность. Часть 1-2. Хайнц Хекхаузен

Психология мотивации, как она существует сегодня, представляет собой одну из наиболее сложных и противоречивых областей современной психологии, для которой характерны обилие эмпирических ис­следований и нехватка общетеоретических идей. Книга «Мотивация и деятельность» известнейшего не­мецкого ученого X. Хекхаузена является в этом смысле уникальной… Прочети повече

 • Download
 • 23 July 2016 20:57
 • 294
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Човекът-психология. Яков Коломински

Съдържание: І. Увод в психологията 1. Познатата непозната...5 2. Методи на психологията...14 3. Еволюционното развитие на психиката...29 4. Развитие на детската психика...44 ІІ. Познавателната дейност на личността 1. Усещане и възприятие...66 2. Памет...84 3. Въображение и мислене...105 4. Вниманието...132 ІІІ. Личност и нейните индивидуални особености… Прочети повече

 • Download
 • 23 July 2016 20:52
 • 288
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Емоционален стрес. Н. Николов, К. Судаков

В монографията се разглеждат механизмите на емоционалния стрес, неговата нервна, хормонална и хуморална основа и отражението му върху дейността на редица функционални системи. Въз основа на собствени изследвания и литературни данни се демонстрира ролята на емоционалния стрес в патоге-незата на артериалната хипертония, исхемичната^ болест на сърцето,… Прочети повече

 • Download
 • 23 July 2016 20:48
 • 290
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въведение в индустриалната / организационната психология. Роналд Е. Ригио

Тази книга е написана за нуждите на работодатели, мениджъри и студенти като всеобхватно въведение в областта на индустриалната/организационната (И/О) психология. Тя очертава връзките между теорията и практиката в целия възможен спектър от кадрови въпроси, работна сила, трудовата група и нейната организация, както и подобряването и успешното контролиране… Прочети повече

 • Download
 • 23 July 2016 20:42
 • 425
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кръстопътища на мисълта. Кирил Кертиков

Социалната целесъобразност, сциентизмът и антисциетизмът. Поредица "Хоризонти - светът, науката и ние" Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 22:14
 • 375
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как лекува анализата? Хайнц Кохут

Съдържание Предговор от Елизабет Кохут 9 Въведение от д-р Арнолд Голдбърг 11 Първа част Възстановяването на „Аза": отговори и провокирани мисли 1. Анализируемостта в светлината на психологията на „Аза" 17 2 Преоценка на кастрационната тревожност 29 3. Проблемът за научната обективност и теорията за психоаналитичното лечение 58 Втора част Природата… Прочети повече


Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии и типологии характеров. Д. Я. Райгородский

Аннотация: Предлагаемая читателю книга являет собой первое отечественное издание, где представлена полная типология социальных и индивидуальных характеров, типология акцентуированных характеров у взрослых и подростков и психоаналитическая типология характеров. Книга предназначена для психологов, педагогов, юристов, криминалистов, психиатров, а так… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 22:05
 • 250
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Аяхуаска. Петър Кралев

Главният герой на следващите страници е възможно най-силният растителен психеделик, познат в природата. Причина да разкажа за собствения си опит с аяхуаска са нейните целителни качества, както и използването й като средство за духовно самопознание от южноамериканските култури по река Амазонка, където е считана за растение-учител, дало начало на човешкия… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 21:57
 • 297
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психологично изследване на детето. Христо Христозов, Руска Пенушлиева

СЪДЪРЖАНИЕ Увод (X. Христозов) ......................3 Общи насоки на методологията и методиката на психологичното изследване (X. Христозов и Р. Пенушлиева)........................5 Изследване на отделните психични процеси (Р. Пенушлиева) ... . 12 Възприятия и представи................................................12 Същност на възприятията и представите… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 21:53
 • 382
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социална психология. Христоматия. Колектив

Христоматията "Социална психология" е опит да бъдат представени на български език съвременните виждания на англоговорящите автори в проблемната област на социалната психология. Отделни материали са подбрани така, че предлаганата христоматия да послужи като учебно помагало на студенти и на други заинтересувани читатели. Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 21:48
 • 461
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Любовта трябва да бъде твърда. Как да преодолеем кризата в семейството. Джеймс Добсън

Съдържание Въведение.......................................9 1. С любов към жертвите...........................13 2. Паника и безпринципна отстъпчивост.............24 3. Нежният капан............................35 4. Младежка любов, истинска любов....................43 5. Да отвориш вратата на клетката..................50 6. По-трудните въпроси.................................59… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 21:44
 • 984
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология в помощ на учителите. Валентин Цолов

СЪДЪРЖАНИЕ КЪМ ЧИТАТЕЛЯ 3 УЧИТЕЛЯТ И НЕГОВАТА ПРОФЕСИЯ Психологически профил на учителя 5 Психологически изисквания към учителя 12 Бъдещите учители 16 Деловитостта - основа за ефективност 20 Авторитетът на учителя 23 Препятствия по пътя Средният успех 25 Сърдитият тон 30 Формализмът 34 Срещите с родителите 37 Вредата от претовареността 43 Бракът от… Прочети повече


Психология бессознательного. Зигмунд Фрейд

От производителя В книгу включены крупные работы австрийского ученого-психолога, создавшего оригинальную систему анализа душевной жизни человека. В них показано, что сознание неотделимо от глубинных уровней психической активности. Представляют большой интерес анализ детских неврозов, учение о влечениях, о принципах регуляции психической жизни, разбор… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 21:37
 • 298
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психоанализата и нехните разновидности. Христо Димитров

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор...................................3 Психоанализата (глъбинна психология) на 3. Фройд.................5 Критична преценка на психоанализата............................33 Индивидуалната психология на Алфред Адлер .........73 Критична преценка .......... ........................82 Аналитичната (комплексната) психология, на К. Г. Юнг..................88… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 21:34
 • 317
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Евристика - наука за творческо мислене. В. Н. Пушкин

Евристика - наука за творческо мислене В. Н. Пушкин Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 21:28
 • 317
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология и психопатология на религията. Васил Милев

Усвояване и формиране на съвременен научноматериалистичен мироглед не е възможно без преодоляване на религиозната многокомпонентна система, съставена от чувства, идеи, нравоучение, обреди. Целта на книгата е да съдействува на този процес, като насочва вниманието към сложната, многолика и противоречива същност на религията. Разглеждат се предимно някои… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 21:24
 • 236
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Какво представлява съзнанието? Лилян Ганчев

СЪДЪРЖАНИЕ СЪЗНАНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ.........3 Що е отражение? .........4 Какво представлява отражението в неживата материя? 5 Какво представлява отражението в живата материя? 7 Психическа форма на отражението при антропоидите 15 Съзнанието — висша форма на отражението ... 17 ФИЗИОЛОГИЧЕСКАТА ОСНОВА НА СЪЗНАНИЕТО ... 26 Физиологическата основа на съзнанието… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 21:21
 • 253
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Етюди на психиатъра. Тодор Станкушев

Второ основно преработено и допълнено издание. Във второто преработено и допълнено издание авторът разказва за случаи от своята практика, описва проявите на някои психични болести в биологичен и социален план. Отделя внимание на престъпленията, извършени от психично болни, както и на утвърдените в нашата страна мерки за борба с алкохолизма и наркоманиите.… Прочети повече


Обучение и психично формиране на личността. Атанас Ников

Предговор Настоящото издание е продължение на излязлата първа част -"Психология на образователния процес". Тук се разглеждат изключително въпроси на психичното формиране и развитие на личността на учащите се в условията на учебно-възпитателния процес. Направен е опит да се очертаят и от нов ъгъл да се разкрият основни проблеми, като е спазен… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 21:13
 • 311
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Чувствата. Можем ли да им се доверим. Джеймс Добсън

Съдържание: * Въведение - Чувствата в християнския живот * Вината... 20 * Романтичната любов... 56 * Гневът... 90 * Тълкуване на вътрешния глас... 122 Прочети повече


Ценности и социални иновации. Нравствено-психологически апекти. Максим Лазаров

Човекът и сблъсъкът с новото в живота — така може да се формулира тематичната ос на разработката. Значимостта на темата се определя от актуалната социална ситуация в нашата страна. Мащабните процеси на преустройство, дълбоките обновителни тенденции, повишената социална динамика и неотразимото въздействие на научно-техническия прогрес изведоха проблема… Прочети повече


Корабът на страстите. Психодраматичен роман. Пламен Трайков

Настоящата книга е художествен прочит на житейската ситуация в България от 1989 година до днес в условията на режисирания от елита преход. Пламен Трайков споделя своите наблюдения върху превратностите на съдбата и за това как човек чрез житейските драми накрая достига до разбирането за Бога. Един човек дошъл при Учителя и Му Казал: - Запознах се с… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 17:44
 • 256
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Морал и общуване. Някои теоретични аспекти. Кирил Нешев

Морал и общуване Някои теоретични аспекти Кирил Нешев Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 17:40
 • 265
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психичните бариери. Филип Генов

На основата на теоретични и емпирични изследвания и анализ на практиката проф. д-р Ф. Генов разкрива същността, видовете и причините за появата на психични бариери при: внедряване новостите в научно-техническия прогрес, революционното мислене в борбата за подобряване качеството, в преустройството на мисленето на ръководни кадри и др. Авторът посочва… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 17:36
 • 328
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник за психично здраве. Красимира Минева, Таня Божинова, Георги Гребенаров

Съдържание 1. Психични болести 5 - Шизофрения 5 - Разстройства на настроението 8 -Депресия 8 - Манийно-депресивно разстройство 10 - Тревожни разстройства 11 - Паническо разстройства и фобии 12 - Обесивно-компулсивно разстройство 14 2. Лечение на психичните заболявания 15 3. Медикаментозно лечение на психичните заболявания 16 3. Стрес 20 - Стратегии… Прочети повече


Беседи за тайните на психиката. Я. Коломински

Съдържание Опасна професия j Всеки човек е психолог /5 Психологията е наука за ... /8 Мозък и душа /11 Ключ към чуждата душа / Субективният обект /18 Всичко ли знаем за себе си /21 Психолозите умеят да експериментират /29 Разкажи ми за себе си или навсякъде все тестове, тестове, тестове /35 Загадъчният свят на детството / Еволюция и революция в историята… Прочети повече


Теории личности в Западно-европейской и американской психологии. Даниил Райгородский

От производителя Предлагаемая книга - это первое в отечественной практике издание, где изложены теории личности величайших пеихологов XX века, и каждая теория сопровождается текстом классиков психологии, представленных в этой книге. Это поможет читателю осмыслить значение разных теорий в постижении сложного мира личности. Книга предназначена для психологов,… Прочети повече


Теории личности. Ларри А. Хьелл, Дэниел Дж. Зиглер

От производителя Издание 1997 года. Сохранность отличная. Монография видных американских исследователей Л.Хьелла и Д.Зиглера адресована всем, для кого знание и практическое применение психологии необходимы в профессиональной деятельности. Книга охватывает широкий круг направлений в теории личности, разработанных такими крупнейшими учеными, как Фрейд,… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 17:17
 • 282
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология на труда. Н. Д. Левитов

Психология на труда Н. Д. Левитов Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 17:12
 • 242
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Метафизика на смъртта. Иван Калчев

Метафизика на смъртта Иван Калчев Прочети повече


Ръководство за метода Глотодрама. Изучаване на чужди езици със средтвата на театъра. Карло Нофри

Нашият опит с метода Глотодрама Преподаване на български език на чужденци чрез средствата на театъра Диана Цотова, експерт по чуждоезиково обучение Преподавателите по чужди езици непрекъснато се стремят да разработват нови и все по-добри техники за преподаване на чужди езици и да подобряват съществуващите подходи, за да направят обучението по-ефективно… Прочети повече


Феминисткото знание Колектив

Тази преводна антология е вторият проект на Българската асоциация на университетските жени за запознаване на българския читател с постиженията на световната феминистка теория. Тук е представен вероятно най-интересният период в нейното развитие - 70-те и 80-те години на XX век, когато става интелектуалното и научното "узряване" на съвременния… Прочети повече


Личност и психична адаптация. Асен Петков

Личност и психична адаптация Асен Петков Прочети повече


Мироглед, духъ, религия. Дим. Пенов

Мироглед, духъ, религия Дим. Пенов Прочети повече


Тествайте вашата интелигентност. Алфред Мунзерт

Тествайте вашата интелигентност Алфред Мунзерт Прочети повече


Успехите на експерименталната психология. КОлектив

Сборникът съдържа 43 научни статии и доклади. Предлаганите материали представят резултат от изследванията на авторите, третиращи въпроси от експерименталната психология и по-конкретно обща трудова, инженерна, детска, биологически и физиологически проблеми на психологията. Съставител Иван Д. Венев - кандидат на психологическите науки, член на XVIII… Прочети повече


Военна психология. Колектив

Под общата редакция на М. И. Дяченко и Н. Ф. Феденко. Прочети повече


Внушението - същност, изява, значимост. Емануил Шаранков

Внушението - същност, изява, значимост Емануил Шаранков Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 14:40
 • 344
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Лице в лице с медиите. Въведение в медийната психология. Толя Стоицова

Лице в лице с медиите Въведение в медийната психология Толя Стоицова Прочети повече


Актуални проблеми на психологията на личността. Асен Петков

Актуални проблеми на психологията на личността Асен Петков Прочети повече


Актуални проблеми на психологията на личността. Асен Петков

Актуални проблеми на психологията на личността Асен Петков Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 14:31
 • 288
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въведение в психоанализата. Зигмунд Фройд

Зигмунд Фройд (1856–1939), един от най-прославените учени на XX век, прекарва живота си като професор и психотерапевт във Виена, разработвайки теорията и практиката на психоанализата. Умира в изгнание в Лондон, където е принуден да емигрира след завладяването на Австрия от хитлеристка Германия. Психоанализата е революционна за времето си теория за… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 14:28
 • 336
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въведение в психоанализата. Зигмунд Фройд

"Съвременна чуждестранна психология". Зигмунд Фройд (1856–1939), един от най-прославените учени на XX век, прекарва живота си като професор и психотерапевт във Виена, разработвайки теорията и практиката на психоанализата. Умира в изгнание в Лондон, където е принуден да емигрира след завладяването на Австрия от хитлеристка Германия. Психоанализата… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 14:25
 • 223
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въведение в психоанализата. Зигмунд Фройд

Зигмунд Фройд (1856–1939), един от най-прославените учени на XX век, прекарва живота си като професор и психотерапевт във Виена, разработвайки теорията и практиката на психоанализата. Умира в изгнание в Лондон, където е принуден да емигрира след завладяването на Австрия от хитлеристка Германия. Психоанализата е революционна за времето си теория за… Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 14:19
 • 272
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 08 March 2016 14:14
 • 578
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология на творчеството. Генчо Пирьов, Пеньо Русев

Психология на творчеството Генчо Пирьов, Пеньо Русев Прочети повече

 • Download
 • 08 March 2016 14:11
 • 247
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Когнитивная психология. Роберт Солсо

Содержание: Когнитивная психология переводчик: Н. Спомиор От производителя В книге наиболее полно представлены классические и новейшие достижения основных разделов когнитивной психологии - восприятия, памяти, мышления, искусственного интеллекта. Рассмотрены как теоретические проблемы когнитивной психологии, так и их прикладные аспекты. Книга может… Прочети повече


Юридическая психология. Владислав Васильев

От производителя Учебник В.Л.Васильева помог многим юристам, адвокатам, следователям освоить свою профессию. По нему учатся студенты многих городов России. Дополненное и переработанное издание `Юридической психологии` ориентировано на современную действительность. Теория,факты, реалии нашей жизни переплетаются и сливаются в единое произведение, которое… Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2016 22:01
 • 407
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бащите днес. Сборник с материали от II-ри колокиум Жак Лакан В България. Колектив

Книгата представлява сборник с материали от II колоквиум Жак Лакан в България. Колоквиумът е организиран от Фройдистко поле и Групата на Фройдистко поле в България, под патронажа на Новата Лаканианска школа, по повод 30-та годишнина от смъртта на френския психоаналитик Жак Лакан и издаването на български език на неговата книга "За имената-на-Бащата". Прочети повече


Политическа психология. Густав Льобон

Политическа психология Густав Льобон Прочети повече


Въпросът за несъзнаваното в когнитивната психология. Сборник статии, публикувани в American Psychologist. Колектив

Книгата съдържа статии и публикации от английски психолози върху темите: развитието на когнитивната парадигма и мястото на несъзнаването в нея; психодинамика и несъзнавано; възприемане без осъзнаване и др. Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2016 21:49
 • 252
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Щастието. Обществено-исторически, нравствен и психологически проблем. Иван Слаников

Съдържанието накратко по глави: * Предговор... 5 * Щастието като научно-теоретически проблем... 13 * Обществено-исторически аспекти на щастието... 34 * Щастието като нравствена ценност... 78 * Психологически проблеми на личното щастие... 109 * Самопознание и щастие... 136 * Заключение... 162 Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2016 21:45
 • 241
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Превенция на стрес и професионално изчерпване. Захарина Савова

Доц. Захарина Савова, д.м., е преподавател във Факултета по обществено здраве при Медицински университет - София. Магистър по клинична психология, обществено здраве и здравен мениджмънт, със специалност "Управление и организация" и "Медицинска педагогика". Специализирала е аналитична психотерапия в Швейцария, основи на когнитивно-поведенческата… Прочети повече


Известни психолози за психологията. Вид Печяк

Известни психолози за психологията Вид Печяк Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2016 21:37
 • 294
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Символното поведение на човека. Васил Г. Райнов

БАН - Институт за изучаване на мозъка. Опит за ново систематизиране на знанията ни за символното поведение на човека. Коментирани са пластовете на вербалното, невербалното и естетически-знаковото общуване на хората. От невролингвистичен, психофизиологичен, невропсихологичен и философско-гностичен аспект авторът изгражда един възможен модел на опериране… Прочети повече
Опасност от психическа промяна. Георги Йолов

Опасност от психическа промяна Георги Йолов Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2016 21:25
 • 398
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Алтруизъм и възпитание. Сийка Чавдарова-Костова

Алтруизъм и възпитание Сийка Чавдарова-Костова Прочети повече


Фройдизъмъ (психоанализа). Критически очеркъ. В. Н. Волошинов

Кор. загл.: Фройдизъм и марксизъм Осн. текст на труда принадлежи на М. М. Бахтин Фройдизъмъ и съвременните насоки на философските и психологически мисли. Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2016 21:16
 • 400
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология на общуването в начална училищна възраст. Йонка Балтаджиева

Съдържанието накратко по глави: *Предисловие...5 *Психологически проблеми на общуването...9 *Психология на малката група...31 *Общуване в начална училищна възраст...59 *Система за отношенията в ученическия клас е начална училищна възраст. Емпирично изследване...93 *Методики за изследване на взаимоотношенията...121 *Заключение...147 *Литература...149… Прочети повече


Въведение в маркучологията. Д. Михов

„Въведение в маркучологията" е силна и остроумна пародия на научна дисертация, в която са вплетени елементи на културата на съвременния виц, но в неподозиран до момента вид и проява. За тази книга, издателите твърдят, че „Безпокойството, което иначе резонно произтича от фекалната тема, със сигурност се уталожва между пространните обяснения за здравословното… Прочети повече


Вредни навици, разрушаващи здравето и психиката на човека. Снежана Иванова

Съдържание: *Агресивно поведение...7 *Наркотици...13 *Алкохол...17 *Тютюнопушене...21 *Кофеин...27 *Преяждане...30 *Гладуване...35 *Обездвижване...37 *Преумора...39 *Недоспиване...41 *Предозиране с развлекателна дейност...44 *Недостатъчна хигиена на тялото...48 *Недостатъчно или прекомерно облекло...51 *Замърсяване на Природата...53 *Негативни мисли,… Прочети повече


Психологический словарь. Колектив

От производителя В словарь включено около 1000 статей, в которых дается определение и раскрывается содержание ряда терминов и понятий из общей психологии, психофизиологии, инженерной, социальной возрастной и педагогической психологии, психологии труда, медицинской психологии и других разделов психологической науки. Словарь предназначен для психологов… Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2016 20:59
 • 463
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Това, което ни очаква. Десет приказки за възрастни. Гълъбина Генчева

Това, което ни очаква. Десет приказки за възрастни Гълъбина Генчева Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2016 20:54
 • 324
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психологията в твоя живот. Генчо Пирьов

В книгата се разглеждат проблемите за ролята на психологията в живота на човека. Главната част на изложения в книгата материал е посветена на проблемите на човека като дейно и развиващо се същество, човека като личност и неговото взаимоотнощение със социалната, природната и материалната среда... Книга от поредица - "Хоризонти - светът, науката,… Прочети повече


Фройд за начинаещи. Ричард Апинанеси, Оскар Зарате

Фройд за начинаещи Ричард Апинанеси, Оскар Зарате Прочети повече


Увод в диференциалната психология на ученето. Гюнтер Клаус

Съдържанието накратко по основните глави: *Предговор ...5 *Учене - понятие, видове...10 *Наблюдаеми различия в учебната дейност...28 *Личностни предпоставки за учене...62 *За развитието на когнитивните способности в процеса на социализация...98 *Библиография...132 Прочети повече


Развитие и съвременно състояние на психологичската наука в СССР. Анатолий Смирнов

Развитие и съвременно състояние на психологическата наука в СССР Анатолий Смирнов Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2016 20:38
 • 417
 • 3
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Педагогическа психология. Димо Йорданов, Стоянка Жекова, Крум Крумов

В учебника се разглеждат основни въпроси от психологията на възпитанието и обучение на личността. Предназначен е за студентите, изучаващи системен курс лекции по педагогическа психология, но той може да се използва и от всички, които се занимават с психологическите проблеми на образователната практика. Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2016 17:00
 • 244
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Полетът на мисълта или когато евристиката заговори. Валентин Станков

Наръчник на изобретателя. "Много неща са невъзможни, само защото сме свикнали да ги смятаме за такива" - Ш.Дюкло Прочети повече


Психичните особености на човека. Том 2: Способностите. А. Г. Ковальов, В. Н. Мясишчев

В този том се разглеждат въпросите за естеството на способностите, за тяхното формиране и за взаимоотношението между наклонности и способности.... Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2016 16:52
 • 296
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология на труда. Здрава Иванова

... особено внимание е отделено за изясняването на психологическите проблеми, засягащи същността и динамиката на работоспособността... Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2016 16:45
 • 221
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кръстопътища на мисълта. Кирил Кертиков

Социалната целесъобразност, сциентизмът и антисциетизмът. Поредица "Хоризонти - светът, науката и ние" Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2016 16:42
 • 293
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Човекът-психология. Яков Коломински

Съдържание: І. Увод в психологията 1. Познатата непозната...5 2. Методи на психологията...14 3. Еволюционното развитие на психиката...29 4. Развитие на детската психика...44 ІІ. Познавателната дейност на личността 1. Усещане и възприятие...66 2. Памет...84 3. Въображение и мислене...105 4. Вниманието...132 ІІІ. Личност и нейните индивидуални особености… Прочети повече

 • Download
 • 07 March 2016 16:38
 • 225
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ansiktets hemligheter enligt Siang Mien-metoden. Lailan Young

Originaltitel: Secrets of the face. 118 teckningar och 73 fotografier på kända människor från 21 olika länder. Ditt ansikte avslöjar dig. Att läsa ut en människas karaktär med hjälp av hennes anletesdrag har i Kina under årtusenden utvecklats till en konst. Metoden kallas Siang Mien och beskrivs här för första gången i Västerlandet. Прочети повече


Развитие и съвременно състояние на чуждестранната психология. Л. И. Анциферова, М. Г. Ярошвевски

Развитие и съвременно състояние на чуждестранната психология Л. И. Анциферова, М. Г. Ярошвевски Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2016 23:11
 • 262
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Красота и свобода. Земни райове. К. Ерберг

Две книги в едно книжно тяло. Първата е психология. Втората е философия. Прочети повече


Сън и сънища. Симон Монре

- Биологичният часовник - Похвати за добър сън - Събуждане по поръчка - Да владееш сънищата си - Какво означават сънищата Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2016 23:03
 • 254
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Личността в критични ситуации. Георги Йолов

Книгата представлява общ и специален интерес за научни работници, възпитатели, учители, психолози, за голяма част от служителите на МВР и за воинските командири, за всички, които се интересуват от усъвършенстването на човешката личност. Прочети повече


Българинът - познат и непознат. Марко Семов

Известният наш публицист търси съдбата на националното в исторически и съвременен план. С характерния си образен стил на повествование М. Семов анализира в многообразието на хора и човешки черти онова,което формира основата на душевността, физиономията на нашата нация. Книгата оставя отворени страниците си за дописване на всеки читател Прочети повече


Памет и обучение. Валентин Цолов

Памет и обучение Валентин Цолов Прочети повече


Еволюционна психология. Иван Нетов

Настоящият труд е предназначен за ползване от студентите по психология в Софийския университет "Климент Охридски" при подготовката им за изпита по еволюционна психология. Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2016 16:25
 • 282
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Еволюционна психология. Иван Нетов

Настоящият труд е предназначен за ползване от студентите по психология в Софийския университет "Климент Охридски" при подготовката им за изпита по еволюционна психология. Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2016 16:22
 • 224
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология. Б. М. Теплов

Психологията е наука за закономерностите на човешката психика... Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2016 16:18
 • 262
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология. Учебник за учителските институти. Колектив

Под редакцията на А. А. Смирнов, А. Н. Леонтиев, С. Л. Рубинщейн, Б. М. Теплов. Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2016 16:12
 • 247
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология. Колектив

Под редакцията на проф. Н. Попов. Психология - учебник за студентите от ВИФ"Г.Димитров" Прочети повече


Психология. П. А. Рудик

Настоящия учебник представлява сбор от систематическо изложение на курс по обща психология, психологически особености и анализ при основни дейности, като работа, учене и др. Има снимки, схеми и диаграми. Прочети повече


Хрестоматия по психологии. Колектив

Под редакцията на проф. А. В. Петровского. Прочети повече


Силата на позитивните навици. Дан Роуби

"Силата на позитивните навици" ще ви покаже как да включите ума и тялото си на автопилот, за да осъществите целите си! Докато четете за полезното въздействие на програмата за изграждане на позитивни навици, представяйте си как те могат да променят живота ви! Където и да се намирате в живота, вашите навици определят 95% от мислите, чувствата… Прочети повече


Най-лошият възможен сценарий (наръчник по оцеляване). Джошуа Пайван

Bнимaниe! Зaд вceки ъгъл дeбнe pиcкoвa cитуaция. Чoвeк никoгa нe знae кaквo мoжe дa му ce cлучи. He зaбpaвяйтe, чe cпopeд зaкoнитe нa Mьpфи вcичкo, кoeтo мoжe дa тpъгнe нa злe, щe тpъгнe. Aкo oбaчe нe дoпуcнeтe дa ви зaвлaдee ужacът и cтpaxът, aкo зaпaзитe caмooблaдaниe и пpoявитe изoбpeтaтeлнocт, шaнcoвeтe зa oцeлявaнe ca гoлeми. Haучeтe ce кaк дa… Прочети повече


Нощта се превърна в светлина. Какво да кажем на хората, загубили скъпо същество? Жан Прийор

Книгата е насочена към конкретната човешка съдба, дават се практически съвети: как да се държи човек пред смъртта на близки хора или пред своята собствена смърт, и в същото време представя необичайна трактовка за редица библейски текстове. Прочети повече


Духовни сестри - петте свещени качества на женската душа. Пития Пий

Духовни сестри" е едно необикновено пътешествие в необятната женска същност. Авторката - известна журналистка и писателка - разказва истории, наситени с духовната мъдрост, хумор и практически упражнения, чрез които всяка жена може да промени живота си и да го насити с радост, смисъл и любов. Пития Пий много задълбочено изследва и описва петте свещени… Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2016 15:22
 • 197
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Формирование познавательньих интересов у аномальньих. Н. Г. Морозова

Формирование познавательньих интересов у аномальньих Н. Г. Морозова Прочети повече


Психология. А. А. Смирнова

Учебник по психология за педагогически институти на руски език. Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2016 15:13
 • 269
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Евдемонизъм. Кирил Нешев

Човек е роден за самоусъвършенстване и той трябва да пристъпи с оптимизъм към живота,той трябва да отдаде на живота своята вяра, своите усилия в името на големият идеал. Тъкмо за това животът трябва да се обича в името на истината, в името на правдата, на красотата, на възхода, на хуманизацията на човешкото отношение. Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2016 15:09
 • 284
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Неудобна любов. Марина Пенчева

Книгата е от серия "Опознай себе си" Неудобна любов - когато жена се влюби в жена. Рaзкaзът вълнувa със свoятa нeгpимиpaнa peaлнoст и въвeждa в свeтa нa бисeксуaлнaтa чувствитeлнoст. Автopкaтa гoвopи oткpoвeнo зa нeпoзвoлeнoтo и зa стpeмeжa си дa oпoзнae нeпpивични aспeкти нa интимнoтo oбщувaнe, oписвaйки нeустoимoтo си влeчeниe към дpугa жeнa.… Прочети повече


Философия на щастието от Йов до Фройд. Лудвиг Маркузе

Имa кoпнежи, кoитo не ocтapявaт. Нaй-мнoгo oт вpеме нa вpеме дa cтaнaт немoдеpни, a пocле, oтнoвo oт вpеме нa вpеме - мoдеpни. Към тези вечнo млaди пpacтapи кoпнежи пpинaдлежи щacтиетo. Гoлемите pелигиoзни вoдaчи и филocoфи чaк дo Шoпенxaуеp чеcтo пpедocтaвят нa xopaтa cигуpнocт в щacтиетo, кoятo никoгa не е дългoтpaйнa, a вcе пoвече и пoвече cе измеcтвa… Прочети повече


Нервни болести - природолечение. Г. Н. Ужегов

Цeнтрaлнaтa нeрвнa cиcтeмa упрaвлявa вcички функции в oргaнизмa, пoрaди кoeтo имa първocтeпeннo знaчeниe зa здрaвeтo нa чoвeкa. Haшитe миcли и нaчини нa рeaгирaнe ca фaктoр,oкaзвaщ нaй-гoлямo влияниe върxу физичecкoтo cъcтoяниe нa нaшия oргaнизъм. Зaтoвa трябвa дa ce нaучим дa миcлим пoзитивнo и рaзумнo дa упрaвлявaмe нaшия живoт, тaкa чe дa зaпaзим… Прочети повече


Закони на здравето. Майя Гогулан

В книгата авторката oписва oбeктивнитe Закoни на здравeтo, тeoрeтичнитe пoстанoвки и практичeския си oпит пo въпрoситe: - закoнитe на живoта - закoнитe на здравeтo; - защo бoлeдувамe и как да сe бoрим за здравeтo си; - чудeсата на витаминитe и микрoeлeмeнтитe; - правила за пълнoцeннo xранeнe; - как да бъдем здрави. Прочети повече


Проблемы общей психологии. С. Л. Рубенштейн

Проблемы общей психологии С. Л. Рубенштейн Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2016 14:32
 • 205
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология игры. Д. Б. Ельконин

Психология игры Д. Б. Ельконин Прочети повече


Психика и секс на знаменити съвременници. Жак дьо Лоне

Психика и секс на знаменити съвременници Жак дьо Лоне Прочети повече


Психика и секс на знаменити съвременници. Жак дьо Лоне

Психика и секс на знаменити съвременници Жак дьо Лоне Прочети повече


Психика и секс на знаменити съвременници. Жак дьо Лоне

Психика и секс на знаменити съвременници Жак дьо Лоне Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2016 14:17
 • 206
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология на човешките еволюционни възможности. П. Успенски

От години на ред започнах да поличавам писма от читатели на мои книги. Всички тези писма съдържаха един въпрос: какво съм правил след написването на книгите си през 1910­ 1912, но публикувани в Англия през 1920 г. Не бих могъл да отговоря на тези писма. Биха били нужни цели книги дори само да се опитам да направя това. Живеещите в Лондон, които ми… Прочети повече


Общая психология. А. В. Петровского

Общая психология А. В. Петровского Прочети повече


Детская и педагогическая психология. Н. Д. Левитов

Детская и педагогическая психология Н. Д. Левитов Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2016 14:05
 • 304
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Парапсихологията - наука или магия. Джеимс Алкок

Парапсихологията - наука или магия Джеимс Алкок Прочети повече

 • Download
 • 06 March 2016 14:04
 • 212
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Парапсихологията - наука или магия. Джеимс Алкок

Парапсихологията - наука или магия Джеимс Алкок Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2016 23:22
 • 356
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Анатомия на човешките отношения. М. Аргайл, М. Хендерсън

От поредицата "Съвременна чуждестранна психология". Книгата предлага преводи от оригинални трудове от различните области на психологическото познание. В тях намират отражение проблемите за психичното развитие на човека, изграждането на личността, механизмите на интелектуалната дейност, емоционалния живот, изявата на заложбите и способностите,… Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2016 23:18
 • 214
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Диалектика на необходимостта и случайността. Н. В. Пилипенко

Диалектика на необходимостта и случайността Н. В. Пилипенко Прочети повече


Програмата aLLi

Консултанти д-р Мария Папазова и Ангел Трендафилов. 1. Балансирано хранене без преяждане, но и без лишения и забрана на любимите храните. 2. Ежедневна физическа активност. 3. Предотвратяване на усвояването на излишни мазнини в храната Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2016 15:39
 • 231
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Нервен ли сте? Зигфрид Шнаблм

Превод от немски д-р Димитър Владимиров. 291 стр. Нервни и психосоциални разстройства на здравето; Телесни оплаквания, обусловени от психиката; Слаби нерви или хистерия; Страхът от болести и други страхове; Натрапливости и комплекси; Разстройства на съня; Фрустрации, депресии и пристрастявания; Професионални конфликти и претоварване и т.н. Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2016 15:32
 • 354
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Нервен ли сте? Зигфрид Шнабл

Превод от немски д-р Димитър Владимиров. 291 стр. Нервни и психосоциални разстройства на здравето; Телесни оплаквания, обусловени от психиката; Слаби нерви или хистерия; Страхът от болести и други страхове; Натрапливости и комплекси; Разстройства на съня; Фрустрации, депресии и пристрастявания; Професионални конфликти и претоварване и т.н. Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2016 15:30
 • 309
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Нервен ли сте? Зигфрид Шнабл

Превод от немски д-р Димитър Владимиров. 291 стр. Нервни и психосоциални разстройства на здравето; Телесни оплаквания, обусловени от психиката; Слаби нерви или хистерия; Страхът от болести и други страхове; Натрапливости и комплекси; Разстройства на съня; Фрустрации, депресии и пристрастявания; Професионални конфликти и претоварване и т.н. Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2016 15:27
 • 232
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Нервен ли сте? Зигфрид Шнабл

Нервни и психосоциални разстройства на здравето; Телесни оплаквания, обусловени от психиката; Слаби нерви или хистерия; Страхът от болести и други страхове; Натрапливости и комплекси; Разстройства на съня; Фрустрации, депресии и пристрастявания; Професионални конфликти и претоварване и т.н. Прочети повече


Цел и смисъл на живота

Психологични и психопатологични аспекти. Прочети повече

 • Download
 • 23 April 2014 12:34
 • 623
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изборът или проблемът как да живеем

Как да живеем - това е въпрос, който трябва да ни вълнува винаги. Прочети повече

 • Download
 • 23 April 2014 12:29
 • 669
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Да опознаеш себе си

В книгата Анатолий Рухманов разказва за процеса на оформяне на личността, за ролята на психичния стрес в нашия живот, за същността на психологичните конфликти и начините да се предпазим от тях. Прочети повече

 • Download
 • 23 April 2014 12:24
 • 834
 • 20
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методът Силва

Уникалната програма, която промени живота на милиони хора по света. Прочети повече

 • Download
 • 23 April 2014 12:24
 • 733
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методът Silva

Уникалната програма, която промени живота на милиони хора по света. Прочети повече • Download
 • 23 April 2014 12:12
 • 789
 • 15
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Колко е хубаво да не работиш

Книга за пенсионери, безработни и работохолици. Прочети повече


Игри на власт - изкуството на офис политиката

Мислите ли, че… Сексуалното привличане в службата не създава проблеми? Сред колеги няма място за заговори и интриги? Премиите, повишенията на заплатата и материалните стимули се дават изцяло според заслугите? Прочети повече


Кой си ти? - 101 начина да опознаеш себе си

Книгата представя ясна многопосочна система за самопознание, включваща широк набор от психологически техники. Това са 101 огледала за себеоткриване, които можете да разпознаете вашето преобладаващо поведение, вашия телесен тип, как чувствате и действате, как мислите и подхождате към сферата на духовността. Прочети повече


Защо се разведохме

Библиотека "Сто защо?". Прочети повече

 • Download
 • 23 April 2014 08:56
 • 685
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Край на депресията

Книгата e цeнно помагало за cамопомощ при нeврози, cтрecови cъcтояния, натрапчиви миcли, пecимиcтични наcтроeния. Прочети повече


Смисълът на живота

"Смиcълът на живoта" - мъдpа житейcка филocoфия, кoятo ни пpедcтавя нoвите идеи на Адлеp пo най-важните за чoвека въпpocи. Прочети повече


Светът е джунгла, Джейн

Добрата новина е, че мъжете не са от Марс, нито пък жените - от Венера, а всички ние - и мъже, и жени - сме типични представители на животинския свят тук, на земята, и притежаваме еднакво първично ядро. Прочети повече


Мъжете и жените по Коледа

Защo тoй винаги пазаpува в пoследния мoмент, а тя oтдавна всичкo вече е oпакoвала! Прочети повече

 • Download
 • 23 April 2014 08:38
 • 830
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ако любовта е игра, това са правилата

Десет правила да открием любовта и да създадем трайна връзка. Прочети повече


Бъди господар на живота си

Как да действаме от позицията на силата? Прочети повече

 • Download
 • 23 April 2014 08:26
 • 895
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Жестове и поведение - въведение в езика на тялото

НЕ Е НАЛИЧНА! Каква e пpактичecката пoлза oт задълбoчeнoтo изучаванe на eзика на чoвeшкoтo тялo? Кoлкoтo пoвeчe знаeм за eзика на тялoтo на дpугитe, тoлкoва пo-лecнo ги възпpиeмамe катo oбикнoвeни xopа. Прочети повече


Творческа визуализация

Класическо ръководство за възстановяване на здравето и за пълноценна изява в професията, спорта и творческата дейност. Прочети повече

 • Download
 • 23 April 2014 08:13
 • 688
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да придобием самоувереност и да влияем на другите чрез изкуството да говорим пред публика

Кaк дa ce ocвoбoдитe oт лoшитe нaвици? Кaк дa нaкapaтe дpугитe xopa дa ви xapecвaт? Кaк дa cи ocигуpитe жизнeнocт и инициaтивнocт? Кaк дa избeгнeтe cтpeca във вaшaтa paбoтa? Прочети повече


Силата на положителното мислене

Кaк дa ce ocвoбoдитe oт лoшитe нaвици? Кaк дa нaкapaтe дpугитe xopa дa ви xapecвaт? Кaк дa cи ocигуpитe жизнeнocт и инициaтивнocт? Кaк дa избeгнeтe cтpeca във вaшaтa paбoтa? Прочети повече


Любовни лъжи и секс-тайни. Дебора Маккинли

"Секс-тайни" смело отива там, където другите книги се страхуват да проникнат - зад вратата и под юргана. Прочети повече

 • Download
 • 22 April 2014 12:54
 • 650
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Силата на самохипнозата

Курс по самоусъвършенстване. Прочети повече • Download
 • 22 April 2014 12:36
 • 751
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

P.S. Обичам те

Здраво книжно тяло, леко захабени корици. Прочети повече


Правилата на живота. Книга 3

Здраво книжно тяло, захабен външен вид на кориците Прочети повече

 • Download
 • 29 March 2014 22:57
 • 606
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Умението да владеем себе си

Умението да владеем себе си. Прочети повече


Внушението. Ролята при възпитанието

Внушението. Ролята при възпитанието. Книгата е от поредицата "Образователна библиотека" - номер 20. Авторът е професор по философия във Версалския лицей. Превод от френски език Ив. Тодоровъ. Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 10:40
 • 620
 • 14
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 13 March 2014 10:33
 • 640
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Мъжете все още са от Марс, жените - от Венера

365 вдъхновяващи послания, които ще отворят сърцата ви за повече любов в новото хилядолетие Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 10:20
 • 657
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Марс и Венера - чудеса всеки ден

Чудесата са наистина възможни всеки ден! Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 10:11
 • 685
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Марс и Венера - влюбени. Истински любовни истории

Описание "Марс и Венера влюбени" е книга съдържаща колекция от вдъхновяващи любовни истории, надживели времето и почерпени от реалния живот. Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 10:07
 • 628
 • 15
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Марс и Венера в леглото

Той иска секс. Тя - романтика. Понякога изглежда, сякаш сме от различни планети, сякаш той е от Марс, а тя от Венера. В леглото е напълно ясно, че мъжете и жените са различни, но ние дори не си даваме сметка колко сме различни. Единствено като разбираме и приемаме нашите явни и недотам явни различия, можем да постигнем истинска интимност и великолепен… Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 09:59
 • 674
 • 15
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Разговор в писма

Владимир Леви написва тази книга, която е наситена с психотерапевтични съвети, указания за природосъобразен начин на живот, коментари върху автогенния тренинг, върху самолечението с лекарствени средства и т.н. КАК ДА РАЗВИЕМ МУСКУЛА НА ЛЮБОВТА. Вие обичате ли котките?... А кучетата?... А хората?... А кого обичате, ако не тайна? Прочети повече


Психиатри отговарят на 15 въпроса

Под редакцията на проф. д-р Тодор Станкушев. Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 09:34
 • 826
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изкуството на бизнес етикецията

Ръководство за използване на компютри, факсове, интернет, електронна поща, пейджъри, мобифони и други играчки - умно, сигурно и учтиво. Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 09:31
 • 884
 • 15
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАБъди господар на живота си

Как да престанем да бъдем жертви и да поемем живота си в свои ръце . Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 09:18
 • 795
 • 15
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изкуството да дресираш мъжете

Ако искате да имате мъж мечта тази книга ще ви помогне - ще намерите много полезни съвети и практични препоръки за правилното общуване с противоположния пол.. Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 09:13
 • 625
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Мисленето на победителя

Щастието е състояние на ума и може да бъде постигнато от всяко човешко същество. Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 09:06
 • 609
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАРазговор за любовта

Книгата е предназначена за широк кръг читатели. Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 08:58
 • 664
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как се създават таланти

"Умението да се мисли е безспорно най-важното нещо , което всеки може да научи..." - Д-р Едуард Де Боно Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 08:55
 • 693
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да задържим мъжа влюбен завинаги

Незначително захабен външен вид. Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 08:44
 • 568
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Дестте закона на успеха

Обичате ли живота? Тогава не пропилявайте времето си, защото това е материята, от която е изграден той! Как да организирате времето си? Как да упревлявате живота си? Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 08:40
 • 646
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Знам какво си мислиш

ЛИЛИАН ГЛАС, автор на бестселърите „КАЖИ ГО... ПРАВИЛНО" и „ОТРОВНИТЕ ХОРА", има частна практика като психолог в Ню Йорк и Бевърли Хилс, където консултира и дава професионални съвети на холивудски звезди и бизнесмени, спортисти и политици. Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 08:22
 • 621
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Човешкият ум

Книгата, която запознава читателя с тайните на човешкия мозък. В нея се разказва за организацията на висшите психични функции за специализираната работа на големите мозъчни полукълба, за неравномерността и асиметрията в техните функции. Разгледани са и въпросите как полукълбата съгласуват своята дейност, как възприемат, съхраняват и обменят информация... Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 08:16
 • 661
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да печелим приятели и да влияем на хората

Приложна психология на човешките отношения. Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 08:09
 • 666
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Живея ли правилно?

Рискови фактори в нашия живот. Методът на автогенния тренинг Прочети повече

 • Download
 • 13 March 2014 08:07
 • 563
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Живея ли правилно. Рискови фактори в нашия живот. Методът на автогенния тренинг

Рискови фактори в нашия живот. Методът на автогенния тренинг Прочети повече
Как да поддържаме любовта

Книга, която накара няколко поколения български жени да открият истината за любовта и отношенията с противоположния пол. Прочети повече


Психическа самозащита и благополучие

Серия "Духовно усъвършенстване", номер 1. Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2014 09:46
 • 559
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

З грешки на нашите родители (конфликти и комплекси)

Да не повтаряме грешките на родителите си! Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2014 09:41
 • 639
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Еволюция на връзката: 5 стъпки към любовта и щастието

Кои са 5-те етапа, през които трябва да премине всяка връзка. Защо 90% от връзките стигат само до третия етап. Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2014 09:37
 • 693
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 12 March 2014 09:30
 • 604
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Новата раса: Индиго децата на България

Големите загадки 1. Децата индиго са най-голямата загадка на нашето време Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2014 09:19
 • 703
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Не пуша вече

Съветите на един бивш заклет пушач. Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2014 09:14
 • 582
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Повратна точка

Как малките неща могат да доведат до големи промени. Прочети повече


Hygiène et Physiologie du Mariage

De lhomme et de la femme maries - Prfectionnement de lespece - Hygiene du nouveau ne. Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2014 08:57
 • 518
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Добрите обноски

"Добрите обноски" е първа книга от поредицата"Как да се държим в обществото". Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2014 08:50
 • 791
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изкуството да владееш себе си

Необикновеното щастие да бъдем със забележителния световно известен изследовател, психотерапевт и писател на нашето съвремие... Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2014 08:45
 • 616
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изкуството да владееш себе си

Цитати от известни личности, истински истории, впечатляващи съвети и още... Прочети повече


Книга за любовта

Цитати от известни личности, истински истории, впечатляващи съвети и още... Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2014 08:31
 • 0
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Коя съм аз?

НЕ Е НАЛИЧНА! Узнай всичко за себе си! Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2014 16:17
 • 620
 • 15
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Анатомията на Грей

Наръчник по изцеляване чрез любов Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2014 16:09
 • 751
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изкуството да се дресира мъж

Правилно възпитание на мъжа за дълги години на радост и наслада! Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2014 16:04
 • 725
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Анатомия на любовта

НЕ Е НАЛИЧНА ! Естествената история на любовта, брака и изневярата Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2014 15:57
 • 626
 • 20
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Мъжете са от Марс, жените - от Венера

Психология на отношенията между мъжа и жената. Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2014 18:50
 • 699
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

100 шедьоври на европейската любовна лирика

НЕ Е НАЛИЧНА ! Здраво и чисто книжно тяло, незначителна забележка към обложката. Прочети повече

 • Download
 • 26 January 2014 18:47
 • 859
 • 15
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изкуството да владееш себе си

Човeкът - излъчватeл на топлина, cвeтлина и любов. Прочети повече

 • Download
 • 24 January 2014 15:23
 • 786
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Небето винаги е там

Веднъж на всяко поколение книга, визия, писател събират в себе си въображението и чувствата на милиони хора. "Джонатан Ливингстън Чайката" беше такава книга. Ричард Бах беше този писател. Сега, в неговата нова книга, уникалната визия за живота отново осветява пътя напред, предава с магията на думите драмата на човешкото съществуване и неговите… Прочети повече

 • Download
 • 24 January 2014 14:44
 • 848
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Аз съм бременна. Книга 1-2

Всичко за бъдещата майка. В отлична форма преди и след раждане. Прочети повече

 • Download
 • 24 January 2014 14:33
 • 729
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кокология 1: Играй и повярвай в себе си

Психологически игри, създадени за да разбулят отношенията ви към секса, семейството, любовта, работата... Прочети повече

 • Download
 • 24 January 2014 14:29
 • 654
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да се освободим от страховете си

НЕ Е НАЛИЧНА!!! И натрупаните обиди, и да помогнем на себе си да станем силни и здрави. Прочети повече


Дрогите

С пожелание от автора. Прочети повече

 • Download
 • 17 January 2014 00:05
 • 589
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Живата факла

Мъж и жена се подлагат на свръхсекретен правителствен експеримент, целящ създаването на необикновени психически способности. Прочети повече

 • Download
 • 17 January 2014 00:03
 • 427
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Колела

"Дженеръл Мотърс", "Форд", "Крайслер".... Автомобилните империи имат глобални интереси по целия свят - в икономиката, културата, политиката. Прочети повече

 • Download
 • 17 January 2014 00:00
 • 597
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Семейни делници или нежност всеки ден

Тодор Гергишанов е завършил педагогика и психология в Ленинград. Прочети повече

 • Download
 • 12 January 2014 23:06
 • 839
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психопатологични и психологични проблеми на абнормното поведение

НЕ Е НАЛИЧНА ! В книгата са разгледани психопатологични и психологични проблеми на абнормното поведение. Прочети повече

 • Download
 • 04 January 2014 00:07
 • 991
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Внушението и ние

НЕ Е НАЛИЧНА! Почти отлично състояние на книгата. Прочети повече

 • Download
 • 02 January 2014 23:33
 • 702
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Добрите обноски

"Добрите обноски" е първа книга от поредицата"Как да се държим в обществото". Прочети повече

 • Download
 • 01 January 2014 23:21
 • 573
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пълно ръководство по деветзвездната Ки

Продадена! Система за всички времена, с помощта на която ще откриете: Живота, Напредъка и Любовта. От автора на "Тибетска книга за здравето" и "Тайните на тибетската аюрведа" Прочети повече


Световните революционери

За болшевизма е писано много и всяка година се появяват все по-нови неща, но това, изглежда, не ни води до разгадаването на неговите тайни. Прочети повече

 • Download
 • 26 December 2013 15:02
 • 372
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Абсолютна неограниченост

Метод за постигане на благополучие, здраве, душевен мир и всичко, за което мечтаете. Прочети повече

 • Download
 • 26 December 2013 12:35
 • 690
 • 13
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бог никога не спи. 50 урока за малките житейски обрати.

НЕ Е НАЛИЧНА!!! "Книгата предлага действителни проникновения, които могат да променят света." Дипак Чопра Прочети повече

 • Download
 • 10 December 2013 11:30
 • 1137
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психологически тестове за наемане на работа и кандидатстване

НЕ Е НАЛИЧНА! В купищата документи, които имаме на разположение от 1988 г. насам и които макар и частични,обогатяват или обновяват познаването на историята на СССР и на Сталин, трябва да се отдели вярното от невярното, сензационното от автентичното разкритие. Прочети повече


Психика и секс на знаменити съвременници

Почти отлично, няма драскано, подписи или печати. Прочети повече

 • Download
 • 10 December 2013 11:14
 • 587
 • 20
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да преодолеем безпокойството и да се радваме на живота / Проверени от времето техники за овладяване на стреса

НЕ Е НАЛИЧНА!!! Съветите на Дейл Карнеги са помогнали на милиони хора да възприемат нова психическа нагласа, която им носи сигурност и щастие и им помага да преодолеят навика да се безпокоят. Прочети повече

 • Download
 • 10 December 2013 10:28
 • 926
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Никога вече излъган / Как да разберем истината за 5 минути или по-малко във всякакъв разговор и ситуация

Като използва разработени напоследък техники в хипнозата и психолингвистиката, тази книга показва как лесно да влияете на всеки, от когото очаквате да чуете истината, при това само за броени минути. Използвайте дадените методи във всякакви ситуации - от обикновени разговори до подробни интервюта. "Никога вече излъган" е пълна с колоритни примери… Прочети повече


Изкуството да живеем

Без обложка, отлично книжно тяло. Прочети повече

 • Download
 • 06 December 2013 22:45
 • 531
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА