Книги с този етикет › Медицина и биология
Инфаркт на миокарда. Под редакцията на проф. Л. Томов

Книгата е предназначена за специалистите кардиолози и интернисти, както и за лекарите от други специалности и на общомедицинска практика. Прочети повече


Обща биология. Радой Попиванов, Ботю Ботев

Учебник за студенти по медицина и стоматология Прочети повече
Медицина, педагогика, поведение

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Синдром на антителна недостатъчност в детската възраст

СИНДРОМ НА АНТИТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10—15 ГОДИНИ СВЕТОВНАТА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА БЕШЕ ОБОГАТЕНА С МНОГО ДАННИ ОТНОСНО БИОЛОГИЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЯТА НА ИМУНОГЛОБУЛИНИТЕ В ЧОВЕШКАТА ПАТОЛОГИЯ. ПРОУЧЕНИ СА КЛИНИЧНИТЕ ПРОЯВИ ПРИ ОТКЛОНЕНИЯ В ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА. ЕДНА ОТ ФОРМИТЕ НА ИМУНОЛОГИЧНАТА ПАТОЛОГИЯ… Прочети повече


Клинично-лабораторни показатели в педиатрията

Съвременната клинична медицина използува все гга-широко клиничнолабораторни показатели за обективна оценка на състоянието здраве и болест. Изкуството да се диагностицира и лекува се определя до голяма степен от възможностите да се направят съвременни лабораторни изследвания и да се оценяват правилно лабораторните параметри. За детската възраст са характерни… Прочети повече


Биология за всички

Научно-популярна книга Книгата е предназначена за читателите, които се интересуват от постиженията на съвременните биологични науки. Увлекателно и заинтригуващо в нея се разказва за "молекулните пирати" — вирусите, които заедно с микробите са наши врагове от незапомнени времена, и за усилията на учените да ги превърнат в приятели на човека.… Прочети повече


Хроничен бронхит

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече

 • Download
 • 31 December 2019 17:55
 • 70
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хронични колити

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Функционално изследване на болните от силикоза

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече

 • Download
 • 22 December 2019 16:40
 • 78
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 • Download
 • 10 June 2019 13:58
 • 232
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Анатомия, физиология и хигиена на детето

Учебник за учителските институти за детски учителки Прочети повече


Антибиоза и антибиотици

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече

 • Download
 • 30 May 2019 09:28
 • 253
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАОчни болести. Р. Големинова, М. Матев

Учебник за полувисшите медицински институти Прочети повече


Обща физиотерапия. Д. Кочанков, А. Челебиев, К. Хекимов

Учебник за полувисшите медицински институти Прочети повече


Гинекология. Илия Щъркалев

За средните медицински училища Прочети повече


Хигиена на храненето

Учебник за полувисшите медицински институти Прочети повече

 • Download
 • 13 May 2019 13:12
 • 123
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Нефрология в детската възраст

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Медицинска микробиология

Учебник за полувисшите медицински институти Прочети повече


Медицинска психология

Учебник за средните медицински училища Прочети повече

 • Download
 • 25 April 2019 12:05
 • 145
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Клинични наблюдения в кардиологията

Под редакцията на проф. Юрий Белов Прочети повече


Професионална бронхиална астма

В настоящата монография са обобщени данните от литературата и е споделен опитът на авторите върху професионалната астма, като на съвременно ниво са разгледани въпросите, свързани с нейната епидемиология, етиология, патогенеза, клинична картина, диагностика, лечение, профилактика и трудова експертиза. Обект на изложението са 260 случая с професионална… Прочети повече


Гнойни менингити

Авторката на монографията е опитен дългогодишен сътрудник в Клиниката по инфекциозни болести в Медицинска академия — София. Въпросът за гнойните менингити в последните години отново се актуализира и ангажира вниманието на различни специалисти от практиката. В книгата е дадено системно изложение върху етиологията, патогенезата, клиничната картина и… Прочети повече


Хронични хепатити

Без подчертавания в текста Прочети повече

 • Download
 • 25 April 2019 09:40
 • 135
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАИмунни кръвни заболявания

В последното десетилетие наред с класическата морфологична хематология се разви една нова специалност — имунохематологията, предмет на която са онези кръвни заболявания, патогенезата и клиничните прояви на които са свързани с имунни реакции от типа на реакцията антиген — антитяло. Към тези заболявания се отнасят хемолизната болест у новороденото, при… Прочети повече


Ръководство за упражнения по микробиология

Второ преработено и допълнено издание Ръководството за упражнения по микробиология е предназначено за студентите от агрономическите факултети, които изучават „Земеделска микробиология". В него са разгледани основните методи на микробиологичната лабораторна техника, които позволяват да се изучат морфологичните и физиологичните особености на микроорганизмите,… Прочети повече

 • Download
 • 27 February 2019 11:07
 • 278
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАОчни прояви в общата диагностика

При нервни, вътрешни и други заболявания Прочети повече • Download
 • 25 February 2019 14:09
 • 119
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 21 February 2019 21:55
 • 160
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 02 February 2019 21:20
 • 270
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАБолката

Фармакологично повлияване Прочети повече

 • Download
 • 22 January 2019 16:44
 • 198
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Афазии, апраксии, агнозии

Невро-психологически аспекти Прочети повече

 • Download
 • 22 January 2019 16:39
 • 131
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българската медицина през Възраждането

Биографии и трудове на бележити медици Прочети повече

 • Download
 • 19 January 2019 18:54
 • 150
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Клиника на олигофренията

За студенти-олигофренопедагози Прочети повече


Вътрешни болести

Учебник за медицински сестри Прочети повече


Анатомия на човека

Сърце и вътрешни органи Прочети повече
Rheumatoid Arthritis Pathogenetic

Pathogenetic Mechanisms and Consequences in Therapeutics Прочети повече

 • Download
 • 10 November 2018 14:52
 • 162
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАРъководство за практически упражнения по химия

Учебник за студенти по медицина и стоматология Прочети повече

 • Download
 • 24 October 2018 11:43
 • 170
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социална медицина

За студенти по медицина Прочети повече
Figures de la psychanalyse

Penser le sexuel (I) / Френски език Прочети повече

 • Download
 • 10 October 2018 12:54
 • 300
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Terminologia medica polyglotta

Медицинска терминология на шест езика Прочети повече


Спортна медицина

Учебник за студенти по медицина Прочети повече


Вътрешни болести

Учебник за медицински сестри Прочети повече
Hyperlipidaemia in Practice

Безплатна доставка до офис на Еконт Прочети повече

 • Download
 • 24 August 2018 11:38
 • 351
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАClinical toxicology

Lectures for medical students Прочети повече • Download
 • 28 July 2018 19:46
 • 167
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за дисекционни упражнения по анатомия

Учебник за студенти по медицина и стоматология Прочети повече

 • Download
 • 25 July 2018 12:08
 • 199
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Медицинска физика

Лекционен курс за студентите по медицина и стоматология Прочети повече • Download
 • 24 June 2018 09:25
 • 157
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАВируси и хронични вирусни хепатити

Сегашни знания и практически подходи Прочети повече


Климат и алергия

Книгата е разширено и допълнено издание на излязлата за първи път у нас през 1973 г. монография «Климат и алергия». Тя ще се ползва от лекари климатотерапевти, алергоимунолози, интернисти Прочети повече


Предпоставки за ранно откриване на болестите

Предклинични и ранни фази на заболявания Прочети повече


Грипът. Джина Колата

Историята на голямата грипна епидемия от 1918 г. и на усилията да бъде открит вирусът, който я е причинил. Прочети повече

 • Download
 • 27 April 2018 14:05
 • 198
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАРахит и спазмофилия

Етиопатогенеза, клиника, профилактика и лечение Прочети повече


Инфекцията. Том 2

Практически аспекти на общата медицина Прочети повече

 • Download
 • 21 April 2018 16:40
 • 279
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 21 April 2018 16:34
 • 172
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Клинична лаборатория

Учебник за студенти по медицина Прочети повече

 • Download
 • 21 April 2018 16:13
 • 290
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физиология. Н. Бошев, Н. Начев, А. Пенчев, Ст. Попов

Учебник за студентите по медицина и стоматология Прочети повече

 • Download
 • 21 April 2018 16:06
 • 179
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща биология

Учебник за студентите по медицина и стоматология Прочети повече


Инфекциозни болести

Учебник за студентите по медицина Прочети повече

 • Download
 • 21 April 2018 15:41
 • 309
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Анатомия на човека

Учебник за студентите по медицина и стоматология Прочети повече


Детски болести

Учебник за фелдшери Прочети повече


Социална хигиена

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 • Download
 • 20 April 2018 13:12
 • 295
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАДерматология и венерология

Учебник за студенти по стоматология Прочети повече

 • Download
 • 20 April 2018 11:41
 • 320
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Очни болести

Неизползвана книга Прочети повече


Хигиена и епидемиология

За студенти по стоматология Прочети повече

 • Download
 • 20 April 2018 11:28
 • 279
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАКлинична кардиология

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Прочети повече


Наръчник по заразни и паразитни болести в тропическите страни

Наръчникът ще бъде ценно ръководство за лекарите от «предния фронт» на здравеопазването, специализираните кабинети и клиники и за всички ония, които отиват на работа в тропическите и субтропическите страни.... Прочети повече


Медицинска микробиология

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Вътрешни болести

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Кожни и венерически болести

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Интензивни грижи

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 • Download
 • 19 April 2018 14:23
 • 186
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Интензивно лечение и реанимация в неврологията

С развитието на медицинската наука и техника и усъвьршенствуването на съвременната реанимация стана възможно възстановяването и поддържането на жизнените функции, увреждани при различни болестни процеси. Осъществяването на изкуствено дишане и възстановяване на разстроеното кръвообращение дори при спиране на сърцето създават възможности за извеждане… Прочети повече


Път в медицината

Неизползвана книга. Прочети повече

 • Download
 • 19 April 2018 13:44
 • 187
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 19 April 2018 13:38
 • 229
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Медицинска етика

Неизползвана книга Прочети повече


Нервни и психични болести

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Ръководство по анестезиология и реанимация

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 • Download
 • 19 April 2018 12:44
 • 177
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фармакология. Ив. Крушков, Ив. Ламбев, С. Крушкова

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 • Download
 • 19 April 2018 12:35
 • 164
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хирургия. Второ преработено издание

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 • Download
 • 19 April 2018 12:30
 • 220
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Акушерство и гинекология

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 • Download
 • 13 April 2018 21:16
 • 166
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 • Download
 • 13 April 2018 20:58
 • 273
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Грижи за болния

Учебник за средните медицински училища Прочети повече


Вътрешни болести

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 • Download
 • 13 April 2018 20:27
 • 182
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Акушерство и гинекология

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 • Download
 • 13 April 2018 20:24
 • 163
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хирургия. Колектив

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 • Download
 • 05 April 2018 11:47
 • 185
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАНервни заболявания в ранното детство

Второ преработено и допълнено издание Прочети повече

 • Download
 • 02 April 2018 09:36
 • 152
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Клинико-биохимичен профил на вътрешните болести

СЪДЪРЖАНИЕ Увод — 13 Болести на дихателната система............................................15 Дихателна недостатъчност — В. Цанев, Cm. Пенева..................15 Обмяна на кислорода и въглеродния диокис ...............15 Специфични последствия от хипоксемията и хиперкапнията 22 Белодробна вентилация и кислороден транспорт .... 22 Сърдечно-съдова… Прочети повече
Лечение на хиперурикемията с милурит

СБОРНИК от доклади, изнесени на симпозиума на тема „ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРУРИКЕМИЯТА С МИЛУРИТ", състоял се в София на 8. V. 1975 г., организиран от Медимпекс — Будапеща — унгарско външнотърговско предприятие за фармацевтични произведения, и Научното медицинско дружество по вътрешни болести в България (СНМД) Под редакцията на д-р КънЮ Г. Кънев, К. M. Н.… Прочети повече


Материали за квалификация на средни медицински кадри. Бр. 2 / 1970

Център за специализация и усъвършенствуване на средни медицински кадри - София Прочети повече

 • Download
 • 27 March 2018 15:51
 • 158
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАИмунология в клиничната медицина

Здраво книжно тяло. Без забележки в текста. Прочети повече


Функционална диагностика на заболяванията на сърцето и периферното кръвообращение

Под редакцията на проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Иван Генов. Прочети повече

 • Download
 • 18 March 2018 16:45
 • 245
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 14 March 2018 15:15
 • 139
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Медикаментозна алергия

Книгата е посветена на теоретическите и практическите аспекти на медикаментозната алергия. Разглеждат се патогенетичните механизми на различните типове алергични реакции, предизвикани от медикаменти. Проследени са клиничните прояви на системните и органните лекарствени алергози, както и диференциалната диагноза на медикаментозната алергия. Изтъкват… Прочети повече


Грижи за недоносеното дете

За средни медицински работници Прочети повече

 • Download
 • 05 March 2018 08:35
 • 335
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 05 March 2018 08:21
 • 475
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 04 March 2018 15:35
 • 189
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Практическо ръководство по патологична анатомия

Секционна техника и основи на макроскопската диагностика Прочети повече

 • Download
 • 04 March 2018 10:36
 • 285
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАНеврози в детско-юношеската възраст

Неврозите в детско-юношеската възраст са актуален проблем на съвременното общество. В монографията те са разгледани на основата на многогодишен личен опит на автора и на богата справка със световната литература. Изучени са етиологичните фактори от семейната, училищната и социалната среда, клиничната картина е представена в собствена класификационна… Прочети повече

 • Download
 • 27 February 2018 21:22
 • 174
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Двойната спирала

Разказ за откриването структурата на ДНК Прочети повече

 • Download
 • 25 February 2018 11:25
 • 199
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАВируси и рак

Сборник доклади и научни съобщения Прочети повече


Терапевтичен офталмологичен наръчник

ПРЕДГОВОР Съвременно, рационално, икономично и ефективно лечение на очните заболявания — това е главното съдържание в дейността на офталмолога. Консервативната терапия бележи ускорено и непрекъснато обогатяващо се развитие. Само през последните две десетилетия в лечебния комплекс на много очни болести се включиха значителен брой нови групи лекарствени… Прочети повече


Вътрешни болести

Учебник за медицински сестри Прочети повече • Download
 • 25 January 2018 22:43
 • 209
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАХирургия на щитовидната жлеза

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 13 December 2017 12:50
 • 166
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Подсъзнателното в медицината

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 13 December 2017 12:05
 • 279
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по неврология. Том 1-2

Безплатна доставка за книгите до офис на Еконт. Прочети повече

 • Download
 • 13 December 2017 11:48
 • 146
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на клиничната медицина

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Ликворология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Наркомании

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Живот и произход на клетката

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 06 December 2017 10:55
 • 243
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАГенетиката от Мендел до наши дни

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Клинична специална токсикология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 21:31
 • 186
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Патобиохимия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Национална програма за биомониторинг на България. Експресни и перспективни методи за биологичен мониторинг

Национална програма за биомониторинг на България. Експресни и перспективни методи за биологичен мониторинг. Колектив Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв. Ако желаете повече информация за книгата. Моля, използвайте формата за контакт "Съобщение / Запитване" в началната страница. Прочети повече


Болести предавани по полов път

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 17:14
 • 149
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 16 November 2017 17:12
 • 124
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕволюцията днес

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Проблеми на стоматологията. Том 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 16:38
 • 184
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Терминологичен речник по акушерство и гинекология / Terminologia obstetrico gynaecologica

Български и латински език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Клинична невродерматология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 16:16
 • 141
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Биоетика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 16 November 2017 16:06
 • 154
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хранене и обменни заболявания

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Наръчник на участъковия лекар

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 15:58
 • 106
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Атлас: Клетка и тъкани

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Топографска анатомия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Ембриология на човека

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 12:40
 • 147
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ембриология на човека

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Основи на молекулната патология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 12:31
 • 133
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вътрешни болести. Том 1-2

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 12:26
 • 122
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАКлинична електрофизиология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Current Concepts in the Treatment of Parkinsonism

Английски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 11:39
 • 135
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по отоневрология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 11:35
 • 130
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Медицинска рехабилитация

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 11:29
 • 140
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 16 November 2017 11:23
 • 174
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Акушерство. Том 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 11:05
 • 126
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Медицинска микробиология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Потоотделянето у човека

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 10:52
 • 105
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 16 November 2017 10:48
 • 142
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хистология и ембриология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 10:40
 • 142
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Специална патологична анатомия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 10:32
 • 127
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща хирургия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 November 2017 10:27
 • 131
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 16 November 2017 10:23
 • 99
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 16 November 2017 10:17
 • 141
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Спортна травматология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 15 November 2017 23:07
 • 125
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЯзвена болест. Неусложнена форма

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Стомашно-чревни кръвоизливи и перитонити

Поредици и библиотеки: Министерство на Народната отбрана, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Паразитология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 15 November 2017 20:48
 • 133
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Лекарите, на които вярваме 2011-2012

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Rheumatoid Arthritis: Pathogenetic Mechanisms and Consequences in Therapeutics

Поредици и библиотеки: Colloquia Geigy, Английски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 15 November 2017 17:34
 • 226
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАСоциология за медици

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Ревматизмът у войниците в БНА

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 15 November 2017 17:04
 • 108
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Медицинска физика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 15 November 2017 16:58
 • 150
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАДиагностичен наръчник

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Клинична биохимия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 15 November 2017 16:44
 • 119
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Неврозите: Клиничен поглед

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Исхемична болест на сърцето

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 15 November 2017 16:35
 • 114
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 15 November 2017 16:31
 • 112
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 15 November 2017 16:27
 • 96
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Специална физиотерапия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Мозъчен инсулт

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Мозъчен инсулт

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 15 November 2017 16:18
 • 114
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАТромбоемболична болест

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Диабетна гломерулосклероза

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 15 November 2017 16:06
 • 156
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Repetitorium Anatomicum

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Хеморагични трески в България

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Medical Chemistry. Theoretical Course for Students

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Паразитни зоонози при хората

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Иммунология в трех томах. Том 1-3

Руски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Textbook of Immunology: An Introduction to Immunochemistry and Immunobiology

Английски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 15 November 2017 12:09
 • 134
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПоловите разстройства и аномалии у мъжа и жената и тяхното лечение

Поредици и библиотеки: Библиотека за студента, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Акушерство и гинекология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 10 November 2017 14:08
 • 165
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ендокринна гастроентерология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
История на медицината

За студенти по медицина и стоматология Прочети повече


Допинги, биостимулатори, спорт

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Биоми: Кн. 4 / 1972

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Коронарно-церебрални синдроми

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 17 October 2017 18:32
 • 156
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Учебник по биохимия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Експериментална микробиология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 16 October 2017 18:27
 • 216
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАХирургична стоматология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Детска стоматология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 September 2017 20:26
 • 180
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 09 August 2017 10:16
 • 192
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща биохимия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 August 2017 10:14
 • 161
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Релапаротомии

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 August 2017 09:54
 • 221
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Детска хирургия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 August 2017 09:43
 • 170
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Коремна хирургия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 August 2017 09:30
 • 192
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 06 August 2017 09:24
 • 183
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Термични поражения

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 August 2017 09:16
 • 154
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 05 August 2017 09:45
 • 412
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАСемиотика на детските болести

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Проблемът бронхиална астма

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Отравяния в детската възраст

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Ювенилна хипертония

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Сърдечни глюкозиди

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Психиатрия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Клинична алергология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 27 July 2017 10:24
 • 192
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 27 July 2017 10:10
 • 102
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вирусни инфекции у децата

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 27 July 2017 09:42
 • 170
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съдебна психиатрия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 27 July 2017 09:32
 • 160
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАМикоплазмени инфекции у човека

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Вибрационна болест

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 26 July 2017 20:34
 • 102
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Уртикария

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 26 July 2017 09:44
 • 154
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Атопичен дерматит

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 20 July 2017 08:50
 • 155
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Медицина, педагогика, поведение

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 19 July 2017 20:57
 • 323
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тайны анатомии

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 19 July 2017 14:55
 • 288
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 19 July 2017 14:45
 • 410
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 19 July 2017 14:33
 • 156
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 19 July 2017 13:59
 • 162
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Мигрена

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 19 July 2017 13:53
 • 178
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Болести на новороденото

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Диагностика и терапия на акушеро-гинекологичните заболявания

В настоящия труд авторите са си поставили за задача да запознаят както акушер-гинеколозите, така и лекарите от участъковите здравни служби с фармакологията, фармакодинамиката и рецептурните форми на най-често използуваните лекарствени вещества, с основните диагностични принципи и терапия при отделните нозологични единици из областта на акушерството… Прочети повече
Медико-санитарна защита

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 19 July 2017 12:14
 • 133
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 19 July 2017 12:07
 • 83
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 19 July 2017 11:57
 • 188
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по кръвопреливане

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 19 July 2017 11:49
 • 175
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на кръвопреливането

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Вътрешни болести и бременност

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Безплодието у мъжа

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 July 2017 16:17
 • 294
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Repetitorium Anatomicum

Предлаганото учебно помагало е предназначено за студенти по медицина и стоматология като средство за преговор и бърза справка. Прочети повече

 • Download
 • 16 July 2017 10:27
 • 132
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 06 July 2017 09:07
 • 247
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Неврология. Обща и специална част

Четвърто преработено издание. Учебникът е предназначен за студенти по медицина, но представлява авторитетно ръководство за лекарите от общомедицинската мрежа, както и за лекарите невролози Прочети повече

 • Download
 • 06 July 2017 08:58
 • 283
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Диагноза и лечение на спешните състояния при вътрешните болести

Под редакцията на проф. Александър Монов, доц. Георги Стефанов Прочети повече


Произход на живота

Превод от английския оригинал под редакцията на акад. Кирил Братанов и проф. Вълчан х. Вълчанов Прочети повече

 • Download
 • 28 June 2017 13:56
 • 189
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Болката. Патогенеза и лечение

Под редакцията на доц. д-р Пенко Шотеков д.м.н. Прочети повече

 • Download
 • 28 June 2017 10:30
 • 197
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 27 June 2017 08:48
 • 173
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Неврология

Обща и специална част Прочети повече

 • Download
 • 27 June 2017 08:39
 • 231
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фармакология и токсикология

Учебник за студенти по фармация Прочети повече


Внутрибольничные инфекции. Колектив

Оглавление Список сокращений..........6 Предисловие к русскому изданию......7 Предисловие ........................9 Глава 1. Борьба с инфекциями как составная часть охраны здоровья больничного персонала. . . . 11 Глава 2. Микробиологические аспекты борьбы с инфекциями .............74 Глава 3. Выбор антибиотиков для лечения стационарных больных..................128… Прочети повече


Общая патология человека в двух томах. Том 2. Руководство для врачей. Колектив

Под ред. А. И. Струкова, В. В. Серова, Д. С. Саркисова. 2. перераб. и доп. изд. Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2017 15:56
 • 135
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник от инструктивни материали за борба със заразните болести. Том 2. К. Кузмов, П. Георгиев

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Инструкция Зa борба с коремния тиф и параткйните заболявания ........... 3 2. Инструкция за борба със салмонелозите.................... 10 3. Инструкция за борба с шигѳлозитз......................... 28 4. Инструкция за борба с колиентеритите .....................32 5. Инструкция за борба с вирусните хепатити......................39 6.… Прочети повече


Lingua latina medicinalis. V. Nikolova, L. Koleva

ПРЕДГОВОР Учебникът предлага нова методика по латински език за подготовка на специалисти в областта на медицината и стоматологията. За разлика от познатия метод на обучение, чиято основна задача е да се поднесат знания под формата на факти и правила, които да бъдат запомнени и възпроизведени, новата методика е насочена към постигане на образованост… Прочети повече


Хирургия. Колектив

ПРЕДГОВОР Предложеният учебник по хирургия е предназначен за медицински сестри, фелдшери и акушерки. Той е съобразен с учебната програма за медицинските кадри с полувисше образование. Разгледани са основни въпроси на общата и специалната хирургия, като е обърнато по-голямо внимание на етиологията, клиниката и диагнозата. За оперативното лечение на… Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2017 13:36
 • 194
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бъбреци и бременност. Димитър Ненов

В книгата се разглеждат често възникващите за решаване сложни въпроси относно показанията и противопоказанията за извършване на диагностични изследвания на отделителната система и за лечение на предшествуващи или настъпили по време на бременността различни бъбречни заболявания, като гломеруло-нефрит, пиелонефрит, бъбречна туберкулоза и др., чието лечение… Прочети повече


Ядрено-физичните методи в медицинската диагностика. Физико-технически основи на радиоизотопната диагностика. Роберт Попиц

В книгата са разгледани накратко и в достъпна форма за сравнително широк кръг читатели ядрено-физичните измерителни методи, използувани понастоящем в медицинската диагностика и в някои други области на естествознанието. Текстът е онагледен с голям брой фигури, което ще спомогне за по-лесното и по-пълното разбиране на изложения материал. Като приложение… Прочети повече


Фрактури на челюстите и травми на зъбите у децата. Стоян Иванов, Господин Коларов, Михаил Филипов

През последните десет години нарасна травматизмът сред децата. Особено място заемат травмите в челюстно-лицевата област, които са свързани с анатомичните и функционалните особености, различни и в същото време строго характерни за отделните детски възрастови групи. В предлаганата монография в две части — обща и специална — авторите разглеждат етиологичните… Прочети повече


Занимательная энтомология. Н. Н. Плавильщиков

Художники Н. Кондаков и Л. Xайлов Оформитель В. Добер На опушке растет береза. Некоторые листья ее свернуты наподобие бумажных фунтиков. Они ничем не склеены, не сшиты, будто держатся сами собой. Оказывается, это работа маленького черного жучка трубковерта. Ребята нашли в лесу червивый орех с маленькой дырочкой в скорлупе. Толстые, прочные стенки словно… Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2017 12:46
 • 176
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Двойната спирала. Разказ за откриването структурата на ДНК. Джеймс Д. Уотсън

Двойната спирала е вълнува ща история на едно от най-големите открития в съвременната биология разкриването на структурата на носителя на генетична информация — дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК). Историята на откритието обаче е дадена на фона на взаимоотношенията между учените в някои английски и американски научни институти и това й придава особен… Прочети повече


Нефротичен синдром в детската възраст. Б. Бойкинов, Ив. Василев, Ив. Дюкмеджиев

Изданието е посветено на важен синдром от бъбречната патология в детската възраст. Разгледани са хистологичното и електронномикроскопското устройство на нефрона, честотата, етиологията и класификацията, патогенезата, морфологичните промени, клинич-ната характеристика, усложненията, диагнозата и диференциалната диагноза, лечението и прогнозата на нефротичния… Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2017 11:56
 • 162
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социална медицина. За студенти по стоматология. П. Балабанов, Н. Запрянов

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ Промяната на дисциплината в социална медицина ни задължи задълбочено да разработим въпросите на личността, семейството и здравната помощ на населението. За целта беше засегната не само тяхната социална, но и психологическата страна. В учебника намери широко приложение епидемиологичният метод за проучване на здравето на… Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2017 11:52
 • 190
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Атлас по хематология. Колектив

ПРЕДГОВОР Със съзнанието, че създаването на Атлас по хематология с оригинални фигури без рисунки е много отговорна задача, беше започната работата по настоящото издание. Към един съвременен атлас има много изисквания, още повече че той е предназначен за широк кръг читатели — студенти и специализиращи лекари, практикуващи хема-толози, интернисти, педиатри… Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2017 11:45
 • 140
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Диагностично-терапевтичен наръчник на педиатъра. Колектив

Предлаганият труд е под редакцията на проф. Ив. Андреев, проф. Бр. Братанов и проф. Л. Рачев. Изданието е справочник, в който в ясна и сбита форма е дадено всичко необходимо за диагнозата, диференциалната диагноза и терапията на заболяванията в детската възраст; то съдържа и всички по-важни данни, отнасящи се до нормалното развитие на децата. В добре… Прочети повече


Наследствени и вродени болести и синдроми в дерматологията. В. Андреев, Н. Златков

КАК ДА СЕ ПОЛЗУВА ТАЗИ КНИГА Книгата „Наследствени болести и синдроми в дерматологията'4 е предназначена да улесни лекаря в диагностиката на рядко срещани наследствени кожни и кожно-висцерални (нервни, очни, скелетни и др.) синдроми. Амбицията на авторите е тя да бъде неразделен справочник за дерматолози, педиатри, невролози, офталмолози, ото-рино-ларинголози,… Прочети повече


Хирургично лечение на съдовите заболявания на мозъка. Любомир Карагьозов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор............................ Мозъчни аневризми........................ Строеж, етиология и патогенеза, честота............ Локализация и топография на аневризмите........... Поражения от руптурите на мозъчните аневризми......... Клинична картина на мозъчните аневризми ........... Аневризми, проявяващи се с вътречерепен кръвоизлив......… Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2017 11:24
 • 161
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник по спешна и неотложна помощ в педиатрията. Георги Панчев

В книгата се разглеждат острите заболявания нагредица органи и системи, като се поставя ударение върху тяхната клинична картина, спешна диагностика и лечение. Представени са следните заболявания и състояния: спиране на дишането, остра дихателна недостатъчност (при псевдокруп, чужди тела, бронхиолит, остри пневмонии и др.), спиране на сърцето, циркулаторна… Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2017 11:19
 • 168
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Спешни състояния при белодробните заболявания. Колектив

Болестите на белите дробове имат голямо медико-социално значение. В последните няколко десетилетия бяха изяснени много въпроси от патогенезата, патофизиологията, диагностиката, лечението и профилактиката на различните белодробни болести. Често се наблюдава остро и тежко протичане, което налага провеждането на спешна терапия. В много случаи е необходимо… Прочети повече


Детска проктология. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор — И. Иванчев.......................9 Обща част Исторически бележки — А. Апостолов ...............11 Ембриология, анатомия и физиология на колона, ректума и ануса — А. Апостолов...........................13 Ембриология..........................13 Анатомия ...........................17 Физиология ..........................23 Обща… Прочети повече


Вазоренална хипертония. Тончо Василев

Вазореналната хипертония заема трето място по честота сред симптоматичните бъбречни хипертонии. Тя се среща предимно в младата и зрялата възраст и нерядко е хирургически дефинитивно излечима. Тези факти, както и възможността за възникване на тежки усложнения (миокарден инфаркт, мозъчен инсулт и др.) определят важността на проблема. В монографията са… Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2017 11:07
 • 259
 • 1
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Клинични лабораторни изследвания. Д. Павлов, М. Романов, М. Василев, Ив. Попов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор.........................................................3 ОБЩА ЧАСТ ВАСИЛЕВ, ИВ. ПОПОВ Уредба на лаборатория..........................................5 Общи изисквания при работа в лабораторията....................7 Лабораторни съдове и обща лабораторна техника.........10 Елементарни физико-химични операции .............12 Микроскоп… Прочети повече


Проблеми на клиничната фармакология и на фармакотерапията. В. Петков

В «Проблеми на клиничната фармакология и на фармакотерапията» са разгледани едни от най-актуалните въпроси на теоретичната и клиничната фармакология. В първата част на книгата на съвременно равнище са изложени принципите на предклиничното и клиничното изпитване на лекарствата и общите въпроси на фармакокинетиката и на механизмите на фармакологичното… Прочети повече


Странични действия на лекарствените средства. Колектив

Книгата „Странични действия на лекарствените средства" представя съвременните схващания и данни за увреждащото действие на лекарствените средства. Материалът е представен в три раздела. В първия раздел се разглеждат биологичните и медико-социалните аспекти на страничните действия. Тук се излагат днешните разбирания за факторите, които обуславят… Прочети повече


Сърдечни пороци. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение — Ю. Белое ..........................................9 Анатомо-физиологични бележки — Ю. Белов......................11 Ревматизъм — Ю. Белов ........................................16 Хемодинамика на клаините сърдечни пороци ....................25 Основни хемодинамични промени при клапните породи — Ю. Белов, Цв. Павлов ........25… Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2017 10:35
 • 155
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник за отравянията с лечебни растения. Петър Манолов

Справочник за отравянията с лечебни растения Петър Манолов Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2017 10:28
 • 222
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Клинична педиатрия. Том 1-2. Колектив

ПРЕДГОВОР КЪМ ТРЕТОТО БЪЛГАРСКО ИЗДАНИЕ Появила се по-късно на историческата сцена в редицата на основните медицински специалности, педиатрията успя да осъществи неимоверно бързо развитие както в областта на теорията, така и в непрекъснатото внедряване на теоретическите знания в практиката на детското здравеопазване. Достатъчно е да споменем приносите… Прочети повече


Съвременна диагностика на рака. Колектив

ПРЕДГОВОР В комплексните усилия за снижаване заболяемостта и смъртността от злокачествени новообразувания ранната диагностика заема централно място. Натрупаният значителен опит в областта на клиничната онкология недвусмислено показва, че злокачественият процес в своето многофазово развитие обикновено започва като предракови изменения и преминава през… Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2017 10:16
 • 179
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фармакотерапия и бременност. Любомир Яръков, Иван Крушков, Иван Ламбев

Едно or най-важните постижения на акушерството през последните 10—15 години са разкриването на мгого страни от интимния механизъм на взаимоотношенията можду мгйкаіа и плода и огромна-та роля в това отношение на плацентата. Фармакодинамиката на лекарствените вещества при кебре мегнгта и бремеин&та жена не са тъждествени и фармгкотераг.ията при бременност… Прочети повече


Изгарянията и тяхното лечение. Д. Ранев, Б. Шиндарски

ПРЕДГОВОР В периода след Втората световна война, особено след като САЩ хвърлиха над японските градове Хирошима и Нагазаки атомни бомби, проблемът за лечението на изгарянията придоби първостепенно значение. От непосредст^ веното действие на атомните бомби и възникналите пожари са пострадали от изгаряния над 200 000 мирни граждани. По сведения на C.… Прочети повече


Клинична пневмология. Колектив

ПРЕДГОВОР Болестите на белите дробове заемат първо място в общата заболяемост на населението и трето място сред причините за смърт. Относителният дял на белодробните болести в общата нетрудоспособност и инвалидност на населението е висок. Това определя тяхната голяма медико-социална и икономическа значимост. Напоследък е постигнат значителен напредък… Прочети повече


Клинична алергология. Колектив

ПРЕДГОВОР Учението за алергията е създадено преди около 80 години, но за този срок са постигнати забележителни успехи в теоретичната и приложната алерголо-гия в резултат на интензивните проучвания на многобройни колективи в много страни на света. Алергичните болести са най-същественият дял на имунопатологията. Значително увеличаване на броя на болните… Прочети повече


Клинична кардиология. Колектив

ВЪВЕДЕНИЕ За съвременната кардиология са характерни: напредъкът в изясняване същността на сърдечните заболявания, хемо-динамичната им основа, зависимостите между анатомията, функцията и регулацията в патологични условия; напредъкът в диагностичните възможности; значителното разширяване на лечебните прийоми: медикаментозни, електро-стимулационни, хирургически,… Прочети повече


Клинична и биологична смърт. Диагностични и прогностични критерии. Йордан Йорданов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ............................................................7 Предговор от автора ..................................................9 Исторически данни ....................................................И Съвременни схващания за умирането, смъртта и съживяването............16 Терминология и определение ..........................................18… Прочети повече


Генетиката от Мендел до наши дни. Радой Попиванов

СЪДЪРЖАНИЕ Закони за унаследяване на признаците I ромозомна теория на наследствеността I. Постоянство на броя, формата и големината на хромоэомите. . 10 II. Хромозомио обяснение на Мсндсловите закони........ 13 III. Скаченост на факторите............... 15 ІІѴ. Прекръстосване на хромозомиге (crossing over)........ 18 V. Генетично определяне на пола................… Прочети повече


Лечение на хиперурикемията с милурит. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Встъпително слово, произнесено от д-р Пал Сентмиклоши, зам.-директор по научната част на Медимпекс.............. Приветствие на проф. Любомир Томов, председател на републиканското дружество по вътрешни болести............. ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИЛУРИТА ПРИ ОНКО-ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Петер Де мен и. Резултати от приложението на препарата милурит… Прочети повече


За клиничното мислене. А. Ф. Билибин, Г. И. Царегоредцев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор................................5 Въведение................... ... .7 Методи и прийоми на познанието, прилагани в медицината..........13 Специфика на лекарското мислене................................17 За традиционните и нетрадиционните форми на познание в медицината. 30 Лекарят и проблемът за целостността на организма........54… Прочети повече


Фармакобиохимия. Избрани въпроси. В. Петков, Й. Тодоров

ПРЕДГОВОР Задача на фармакологията е не само да отчете ефекта от действието на лечебните средства, но и да изясни интимните биохимични механизми, лежащи в основата на този ефект. През последните години в медицинската литература се натрупа богат фактически материал в това отношение. Неговото познаване е от голямо значение за клинициста, защото му позволява… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2017 16:53
 • 94
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тропическа медицина. Б. Зографски, К. Кузмов, Вл. Бояджиев, Р. Тодоров

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ Настоящото второ издание е стереотипно, но в него са направени някои допълнения, предимно пo отношение на лечението на отделни болестни единици. Подобрено е онагледяването чрез нови черно-бели илюстрации. По-подробно са разгледани диференциалната диагноза и лечението на антракса. Направени са конструктивни промени при… Прочети повече


Хематологични изследвания. Лабораторна диагностика. Колектив

Под ред. на Дочо Дочев, Тодор Шипков. Книгата включва тематично свързани материали, посветени на мястото и значението на изследването на хематологичните показатели — еритроцити, хемоглобин, ( хематокрит, левкоцити, СУЕ и др. в диагностичния процес. Разгледани са използуваните понастоящем микроскопски и автоматични методи, референтните стойности, възможностите… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2017 16:44
 • 142
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хронични колити. Атанас Малеев, Петър Сираков

Монографията „Хронични колити" разглежда редица проблеми от етиологията, патогенезата, клиничната картина и лечението на хроничните колити. В нея се дава преценка за най-честите етиологични фактори у нас и се предлага целесъобразна класификация. Прави се подробно описание на методите на изследване и клиничните форми на хроничните колити. Разгледан… Прочети повече


Хронично белодробно сърце. Л. Томов, И. Томов

Хроничните неспецифични белодробни заболявания и по-специално хроничният бронхит, субстанциалният емфизем, пневмоскле розата и бронхиалната астма в значителен процент от болните предизвикват хипертрофия на дясната сърдечна камера и дясностранна сърдечна недостатъчност, или т. н. белодробно сърце. Тези болни са значителна част от общото число на заболяванията… Прочети повече


Вирусни болести по домашните животни. Колектив

В книгата се разглеждат вирусните заболявания по домашните животни, които се разпространяват изключително бързо, обхващат голям брой животни и в условията на уедреното животновъдство нанасят значителни загуби. За успешната борба срещу тези заболявания авторите са се постарали да дадат необходимите задълбочени познания върху причинителите, пътищата… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2017 16:33
 • 164
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Медицинска етика. Ц. Воденичаров, М. Митова, Л. Гатева

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Медицинската етика: ретроспекции и перспективи .......5 1. 1. Историческо развитие .....................................5 1. 2. Структура и връзки........................................9 1. 3. Лекарят и терапията......................................11 1. 4. Медицински изследвания .................................17 1. 5. Пациентът...............................................23… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2017 16:21
 • 156
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по медицинска етика. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Медицинска етика - историческо развитие /5 проф. Ц. Воденичаров, Л. Гатева, М. Стойчева 2. Структура и връзки /11 проф. Ц. Воденичаров 3. Медикът и терапията /14 проф. Ц. Воденичаров, М. Александрова, М. Стойчева 4. Хинократовата клетва /15 проф. Ц. Воденичаров 5. Медицински изследвания /21 проф. Ц. Воденичаров, Л. Гатева, М. Александрова,… Прочети повече


Еволюция на йерархични системи. Елка Янкулова

Вместо предговор Авторката оспорва достоверността на дарвинисткия еволюционен модел, опиращ се на случайни мутации. Тя разработва детерминистичен модел на еволюцията, основан на динамиката на сложните йерархични системи. Еволюцията се състои във формирането на нови йерархични нива, които се надграждат едно над друго на принципа на Файгенбаумовата диаграма.… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2017 16:12
 • 595
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Рентгенология и радиология. Учебник за студентите медици. Колектив

Учебникът по Рентгенология и радиология за студенти по медицина е написан от авторски колектив — проф. Б. Бърлиев, завеждащ Катедра по рентгенология и радиология при ВМИ — София, професорите Анг. Николаев и Ив. Пешев, доц. Ив. Ушев от същата катедра и от проф. Д. Попмихайлов, завеждащ Катедра по рентгенология и радиология при ВМИ — Варна. Всички са… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2017 16:07
 • 168
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Медицинска физика. Колектив

Авторски колектив: Виктор Врански, Христина Иванова, Кирил Казанджиев, Мария Стефанова ПРЕДГОВОР Медицинската физика е обширна наука, която в съвременния етап от своето развитие е свързана практически с всички медицински науки. Обект на медицинската физика са проблеми и задачи на медицинската наука и практика, които могат да бъдат решавани с помощта… Прочети повече


Хигиена за стоматолози. За студенти по стоматология. Борис Славков

Хигиена за стоматолози За студенти по стоматология Борис Славков Прочети повече


Лабораторна диагностика на имунните заболявания. Колектив

Книгата е посветена на важен и актуален проблем на съвременната медицина — диагнозата, прогнозата и контрола на лечението на автоимунните болести и заболяванията, при които участвуват имунни механизми в тяхната патогенеза. Това е първото ръководство по този проблем на имунологията в нашата страна. В първия раздел на монографията са описани съвременни… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2017 11:59
 • 222
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кратък курс по физиология на човека. Тошо Гоцев

ПРЕДГОВОР КЪМ ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ Бързото изчерпване на третото издание наложи отпечатването на настоящото издание, което е основно преработено и допълнено. Новите данни и постижения, които физиологията има напоследък, наложиха да се направи коренна преработка на някои отдели, като например тези за мускулите, отделителната система и други, а също да… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2017 11:54
 • 200
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Рекомбинантна ДНК. Кратък курс. Дж. Уотсън, Дж. Тууз, Д. Курц

Авторите са световноизвестни учени, начело с лауреата на Нобелова награда Джеймс Уотсън, един от «бащите» на двойната спирала на ДНК Характерно и за тримата е, че те съчетават по един рядко срещан начин върховото равнище на учения изследовател с опита и дарбата на педагога, преподавателя и популяризатора. Тези техни качества прекрасно изпъкват в книгата,… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2017 11:49
 • 197
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Activity Book Medical Chemistry for Students. Колектив

CONTENTS Preface 5 I. SOLUTIONS Concentration of the Solutions (Marian Nikolov) 7 Ion Product Constant of Water. pH Concept (Mariana Matova) 17 Buffers (Mariana Matova) 25 II. QUALITATIVE ANALYSIS OF IONS Qualitative Analysis of Biological Active Ions (Radka Tomova) 33 III. QUANTITATIVE ANALYSIS Volumetric Methods of Analysis. Acid-Base Titrations… Прочети повече


Невроендокринни заболявания. К. Ненков

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ................................................3 Увод ....................... . . 8 Хипофизна жлеза...........................10 Преден дял — аденохшюфиза......................11 Анатомо-физиологични и биохимични данни ........................11 Преден панхипопитуитаризъм. Хипофизна кахексия. Болест на Симондс lß Хипофизен нанизъм.… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2017 11:40
 • 132
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Терапевтична стоматология. Димитър Свраков

ПРЕДГОВОР КЪМ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ Отпечатаното преди три години второ издание на учебника по терапевтична стоматология е отдавна изчерпано. За нуждите на студентите и стоматолозите на служба бе необходимо да се отпечати наново учебникът. При преработването на материала от стария учебник ние вземахме предвид критичните бележки, направени при публичното… Прочети повече


Съдебна медицина и медицинска деонтология. За студенти по медицина. Стойчо Раданов

Трето основно преработено и допълнено издание. Настоящето трето издание на Учебника по съдебна медицина и медицинска деонтология за студенти по медицина във висшите медицински училища в страната се характеризира не само с отразяване на новостите в съдебномедицинската наука и практика, но преди всичко с основно преработено и по-разширено поднасяне на… Прочети повече


Енциклопедичен справочник по съдебна медицина. Стойчо Раданов, Петко Лисаев

Справочникът съдържа информация по въпросите на съдебната медицина и граничните и области. Той дава възможност за бърза справка относно особеностите на отделните видове медицински, респ. съдебномедицински експертизи (методика, средства и начин на извършване, основни задачи), доказателственото значение на експертизата, както и информация по теми, понятия… Прочети повече


Съдебна медицина. Марко Марков

Трудът «Съдебна медицина» е предназначен за учебно пособие на студентите по медицина. Размерът му е съобразен с мястото, което е определено на съдебната медицина в учебния план за подготовката на лекаря с общ профил. Съдържанието му обаче е достатъчно, за да може да служи на лекаря за ръководство във всекидневната експертна практика. По-слабо са застъпени… Прочети повече


Ендокринно-обменна диагностика. Колектив

ПРЕДГОВОР През последните години от всички ендокринолози и клиницисти се отбелязв