Книги с този етикет › Езикознание и семиотика


Българският правопис в 30 лесни правила

В изданието може да откриете, упражнения с най-разпространените грешки таблица с най-трудните правила в ясна и достъпна форма Справочникът е разработен върху най-разпространените правописни грешки от изпитите и тестовете за седмокласници, зрелостните и кандидат-студентските тестове и изпити. Предназначен е за: ученици, кандидат-студенти всички, които… Прочети повече
Езикови проблеми на превода - руски език

Сборникът е предназначен за преводачи, редактори, журналисти, студенти, ученици от езиковите гимназии. Прочети повече


За думата с няколко думи

Поредици и библиотеки: Занимателно езикознание Прочети повече

 • Download
 • 19 January 2019 20:12
 • 135
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Жаргонът, без който (не) можем

Поредици и библиотеки: Езикова култура Прочети повече


Начини за употреба на словото

Поредици и библиотеки: Езикова култура Прочети повече


Животъ и смърть на езиците

Беседа изъ науката за езика Прочети повече

 • Download
 • 10 November 2018 15:47
 • 165
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 09 October 2018 14:48
 • 167
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 29 September 2018 17:40
 • 411
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕзикова култура

Знания за езика. Правопис и пунктуация. Упражнения и тестове Прочети повече

 • Download
 • 26 May 2018 11:29
 • 198
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕтимологични дублети в българския език

Енциклопедичен речник на думи и имена с единно лексикално първоначално А-Я Прочети повече


Българският младежки говор

Източници. Словообразуване Прочети повече

 • Download
 • 04 March 2018 09:14
 • 258
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАСофийска разговорна реч

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 03 November 2017 10:17
 • 296
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕзикознание

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Език. Литература. Култура

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 28 October 2017 09:25
 • 159
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 • Download
 • 27 October 2017 21:35
 • 198
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 27 October 2017 21:28
 • 188
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 27 October 2017 21:27
 • 154
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕдно екзотично наклонение на българския глагол

Поредици и библиотеки: Език и литература № 10, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 27 October 2017 21:13
 • 161
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 27 October 2017 20:51
 • 161
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Старобългарски език. Кратък граматичен очерк

Български и старобългарски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 27 October 2017 17:44
 • 190
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българска морфология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 05 October 2017 15:38
 • 154
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 20 September 2017 21:36
 • 195
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАКнига о языке

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 01 August 2017 21:11
 • 129
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

За думата с няколко думи

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Европейска езикова политика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 16 July 2017 01:17
 • 248
 • 9
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАХристоматия по история на новобългарския книжовен език

Христоматията е предназначена за студенти филолози, учители, дейци в областта на културата и всички, които се интересуват от развитието на българския книжовен език. Прочети повече

 • Download
 • 20 January 2017 16:43
 • 226
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съчинения. Том 1: Семиотика на изкуството. Борис Успенски

Съдържание Предисловие .............................7 Поетика на композицията Увод "Гледната точка" като композиционен проблем ....... 13 Първа глава "Гледните точки" в оценъчен план..............21 Втора глава "Гледните точки" във фразеологичен план ..........29 Трета глава Пространствено-времева определеност на "гледните… Прочети повече

 • Download
 • 20 January 2017 16:38
 • 213
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Редактиране на различни видове литература. Н. Сикорски

В учебника се излагат научните основи на редакторския анализ и методика на редактиране на различните видове литература. Учебникът се състои от три части: В първата се характеризират основните видове и типове литература, а също видовете издания. Типологическите задачи се решават тук съобразно конкретните условия на редакционно-издателската практика… Прочети повече


Помагало по българска лексикология. Христо Първев

Помагало по българска лексикология Христо Първев Прочети повече

 • Download
 • 20 January 2017 16:26
 • 272
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Старобългарска граматика. Теория на основите. Иван Добрев

Монографията представлява теоретична морфология на старобългарския език. В нея се изяснява произходът на старобългарските граматични форми. Главна тема са основите—именни, местоимении и глаголни, разгледани откъм образуване, значение и употреба. Изследвани са старобългарският вока-лизъм, промените с праславянските корени, именните и глаголните наставки,… Прочети повече


Езикова култура. Кирил Цанков

Съдържание Първа част Знания за езика 1.1. Уводни бележки..................... 5 1.2. Езикова норма......................... 6 1.3. Качества на речта.................. 8 1.3.1. Правилност на речта............. 8 1.3.2. Точност на речта................... 13 1.3.3. Логичност на речта............... 14 1.3.4. Чистота на речта................... 15 1.3.5.… Прочети повече

 • Download
 • 20 January 2017 16:14
 • 192
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тестове по езикова култура. За най-добрите. Антоанета Джельова

Сборникът "Тестове по езикова култура" има за цел да улесни кандидат-студентите в подготовката им за конкурсния изпит по български език (езикова култура). Материалите са разпределени в две части. Първата съдържа 11 теста, а втората - отговори на задачите. Представените тестове са по модела на конкурсните, но задачите са с повишена трудност. Различният… Прочети повече

 • Download
 • 20 January 2017 12:17
 • 196
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Български език и стил. Ръководство за стилизиране. Моско Москов

Въз основа на богат фактически материал в книгата се разглеждат видовете появи на езиковите единици в речта — звук, сричка, представка, наставка, окончание, дума, словосъчетание, изречение. Разкрита е съответната им употреба: неутрална — не се считат за грешки; порочна — допусканите в широката разговорна и писмена практика и в печата фонетични, граматични,… Прочети повече


Българският език - класически и екзотичен. Светомир Иванчев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ..........................3 По някои въпроси от историята на българския книжовен език................9 Класически и екзотичен — българският език по-стар от българската държава. . 16 Български и пріславянски.........................23 Развояг на *tj, *dj в шт и жд и етногенетичният процес на Балканите ... 42 Към въпроса за съчетанията… Прочети повече

 • Download
 • 20 January 2017 12:09
 • 244
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тестове. Обща езикова култура и интелигентност. Веселин Костов

Тестовете ca подходящи за ученици, кандидатстващи след седми клас в езикови гимназии и АМЕРИКАНСКИЯ колеж. Книгата е написана В увлекателна форма и положително ще представлява интерес за по-широк кръг читатели, интересуващи се от тестове за интелигентност. Книгата цели да запознае читателя с форма на тестове, използвани в цял свят. Прочети повече


Лингво-дидактически аспекти на ромския език. Върху материали от шведско-ромски и българо-ромски езикови контакти. Христо Кючуков

ПРИЗНАНИЕ Идеята за написването на тази книга се породи no време на едногодишната ми специализация в Центъра за билингвални изследвания към Стокхолмския университет през 1992/1993 учебна година. Там имах възможността да слушам лекции на световноизвестни гост-лектори като проф. Род Елис от Темпълския университет в Япония, проф. Кенет Хилтен-стам - директор… Прочети повече

 • Download
 • 20 January 2017 11:58
 • 395
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Увод в езикознанието. Учебник за учителските институти. Владимир Георгиев, Иван Дуриданов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Езикознанието като наука за езика................................3 Дялове на езикознанието................................................4 Кратък исторически преглед............................. 4 Марксизмът като методологическа основа на езикознанието ..............11 Глава първа. ФОНЕТИКА Предмет и задачи на фонетиката..................13… Прочети повече

 • Download
 • 02 October 2016 21:57
 • 165
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Езикът на Райко Жинзифов. Стоян Жерев

СъдържанИе Увод.........................................5 Въпросът за книжовния език на Р. Жинзифов в научната литература 8 Концепцията на Р. Жинзифов за българския книжовен език .... 20 1. Българският книжовен език през 60-те години на XIX в. .... 20 2. Основни моменти в концепцията на Р. Жинзифов за българския книжовен език ................................................25… Прочети повече

 • Download
 • 02 October 2016 21:50
 • 259
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българският правоговор. Петър Пашов, Христо Първев

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД................................5 Правоговорът в историята на българския национален книжовен език.......6 Необходимост от правоговорно-правописна култура на речта ...... 13 Изговорни стилове на българската книжовна реч...........18 ИЗГОВОР НА ГЛАСНИ.........................23 Неударени гласни..........................23 Променливо и… Прочети повече

 • Download
 • 02 October 2016 21:45
 • 294
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стилистика на превода. Специфика на превода на различни видове и жанрове текст. Иванка Васева

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ЧАСТ ПЪРВА ИНФОРМАТИВЕН ПРЕВОД Дял първи ИРЕВОД НА НАУЧНА И ТЕХНИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА Научно-техническата информация и ролята на превода Характеристика на научния текст А. Лексикален състав на научния текст Терминология Терминообразуване Слабости при превеждане на терминологията Б. Граматичен строеж на научния текст Морфология на научния… Прочети повече

 • Download
 • 02 October 2016 21:40
 • 218
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хора, езици и писмо. Р. И. Рубинщейн

СЪДЪРЖАНИЕ Винаги ли хората са могли да пишат. 5 Загадъчните картики..............6 Как хората изнамерили азбуката ..........11 Един учен абат чете йероглифите ...18 Розетският камък.........21 Франсоа Шамполион.........29 Що е клинопис...........41 Задача с три неизвестни......46,,'Кадж-наме" — книга на съкровищата.........53 Писмена от страната… Прочети повече


Обособени части в българския книжовен език. Елена Георгиева

СЪДЪРЖАНИЕ Увод............................................................3 Въпросът за обособените части в граматичната литература..........10 Същност на обособяването........................................43 Преходни случаи и нетипично обособяване........................79 Обособени приложения..........................................84 Уводни… Прочети повече

 • Download
 • 02 October 2016 21:22
 • 259
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техника на говора. Борис Михайлов, Мара Георгиева

СЪДЪРЖАНИЕ Увод ..............................3 Дял /. Дишане Видове дишане ..............12 История на дълбокото диафрагмено дишане......................13 Дихателни органи ................................13 Вдишване и издишване. .............17 Практически упражнения за дишане и учленяване...............35 Гласообразуване..........45 Ларинксът—орган… Прочети повече


Българският младежки говор. Източници. Словообразуване. Цветана Карастойчева

В монографията се изследва словопроизводството на младежкия говор като съвкупност от начини, чрез които се обогатява лексикалният запас. Характеризира се явлението младежки говор в днешната езикова действителност. Изследването представлява интерес за лексиколози, лексикографи, социолози, преводачи, както и за по-широк кръг читатели, интересуващи се… Прочети повече


Христоматия по езикова култура. Христо Първев

Христоматията съдържа разработки по въпроси от всекидневното езиково общуване. Подбрани са материали из периодични издания, на първо място от сп. Български език. Предназначена е за студентите по българска филология, но може да бъде в помощ и на останалите филологически специалности. Систематизирано са представени публикации из областта на правоговора… Прочети повече


Въпроси на езиковата култура. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Елена Георгиева — Езиковата култура и българският книжовен правопис Христо Първев — Българското кннжовно произношение Максим Младенов — Диалектно и книжовно в българския език Тодор Бояджиев — Заемане на чужди думи и борбата срещу тях Стефан Брезински — Стилове на книжовната българска реч Тодор Бояджиев — За тарикатския жаргон Прочети повече

 • Download
 • 02 October 2016 21:04
 • 203
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Исторически развой на българския език. Част 2: Съвременен български език. Доклади. Колектив

Първи международен конгрес по българистика в Сфия 23 май - 3 юни 1981 г. СЪДЪРЖАНИЕ сбвременен български език ІІуло МИИИСИ (Италия) - Типология на новобългарския глагол .................................. Роземари КЕМЕРЦЕЛ (ГДР) - Формално-семангични наблюдения върху сложни названия от българската обществено-политическа лексика (с оглед на немските… Прочети повече


Старобългарски език с увод в славянското езикознание. Част 1: Увод и фонетика. Иван Гълъбов

На много широка общославянска и балканска основа авторът разглежда особеностите в звуковия състав на първия писмен език на славяните — старобългарския език. Прави се подробен и аргументиран преглед на условията, при които възниква старобългарската писменост. За доизясняване на чертите на старобългарския език обилно се привличат данни както от историята… Прочети повече

 • Download
 • 02 October 2016 20:56
 • 213
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Знаете ли българския правопис. Моско Москов

Книгата има преди всичко практически характер. Посочени са почти всички срещани в широката писмена практика правописни грешки, разяснения са причините за тяхното допускане. Отразяването им чрез правописни съотношения (а:ъ, о:у, б:п, в:ф и т.н.) в тестове и съответните отговори към тях прави книгата полезен справочник за отделни справки, за проверка… Прочети повече

 • Download
 • 01 October 2016 22:01
 • 320
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Увод в езикознанието. За семинарни занятия. Моско Москов, Живко Бояджиев

В „Увод в езикознанието" се разглеждат редица важни проблеми на езикознанието: произход на езика, език и мислене, знаков характер на езика, език и общество, развой и функциониране на езика, език и реч, езикът като система и структура, класификация на езиците, приложение на математическите методи в езикознанието. Застъпени са и някои основни въпроси… Прочети повече


Наръчник по езикова култура. За ученици, студенти и за чужденци, изучаващи български език. Тончо Цоневски

НАРЪЧНИК ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА е практически справочният въпроси из областта на граматиката, стилистиката и правописа и по някои въпроси от теория на литературата. Предназначен е преди всичко за ученици, студенти, коректори, журналисти и за чужденци, изучаващи български език, но е полезно помагало и за немалък кръг образовани българи, занемарили майчиния… Прочети повече

 • Download
 • 01 July 2016 21:18
 • 260
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Граматика на фантазията. Джани Родари

Словото на Джани Родари е обаятелно. Проницателен наблюдател, Джани Родари има и дарбата да изживява заедно с децата техните приключения из неочакваното, когато те за първи път откриват широкия и необозрим живот. В тази книга децата извършват своите приключения с думите, а понякога думите ги извършват вместо тях. Измислицата и игрите помагат на малкия… Прочети повече


Въпроси на структурата на съвременния български език. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Димитър Тилков — Съгласната й край гласни в съвременния български език 5 Иван Кочев — Фонологичната система в сливенския о-говор..................33 Йордан Пенчев — Семантични класове на конкретните съществителни имена в българския книжовен език .....93 Емилия Пернишка — Синонимиката в белетристиката на Иван Вазов — отражение на взаимоотношенията… Прочети повече

 • Download
 • 01 July 2016 21:01
 • 192
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Редактиране на различни видове литература. Н. М. Сикорски

В учебника се излагат научните основи на редакторския анализ и методика на редактиране на различните видове литература. Учебникът се състои от три части: В първата се характеризират основните видове и типове литература, а също видовете издания. Типологическите задачи се решават тук съобразно конкретните условия на редакционно-издателската практика… Прочети повече


Единството на българския език в миналото и днес. Колектив

ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В МИНАЛОТО И ДНЕС В българското езикознание досега обстойно и задълбочено са били поставяни и разработвани преди всичко въпросите на книжовния език и териториалните говори. И това е напълно естествено. Основните форми на съществуване на всеки език са тъкмо тези две най-важни негови разновидности. В същност книжовният език… Прочети повече


Български език и стил: ръководство за стилизиране. Моско Москов

Въз основа на богат фактически материал в книгата се разглеждат видовете появи на езиковите единици в речта — звук, сричка, представка, наставка, окончание, дума, словосъчетание, изречение. Разкрита е съответната им употреба: неутрална — не се считат за грешки; порочна — допусканите в широката разговорна и писмена практика и в печата фонетични, граматични,… Прочети повече


Проблеми на българската книжовна реч. Любомир Андрейчин

В книгата се разглеждат въпроси на съвременната ни езикова практика, като се дават и указания за избягване на слабостите. Книгата е предназначена за широк кръг читатели. Прочети повече

 • Download
 • 30 June 2016 22:22
 • 241
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Прилагателното име като художествено определение. Стоян Стоянов

Прилагателното име като художествено определение Стоян Стоянов Прочети повече


Лингвистика одновременного говорения. Цветан Йотов

Предмет на книгата е самобитната същност на едновременното говорене (синхролалията), наследник на най-древната форма на езиковото общуване — груповата реч. Изследването се стреми на даде отговор на въпросите с каква система от понятия и начини на описание могат да бъдат отразени структурно-функционалните черти на текста, породен в условията на едновременното… Прочети повече


Граматика и семантика на славянските изици в комуникативен аспект. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ J. Kofensky. Komunikativne orientovany prfstup ke gramatickym kategorifm. . 7 A. В. Бондарко. Функции язьшовмх единиц в потенциальном и результативном аспектах.....15 Д. Станишева. Пародия как вид аксиологических текстов....................27 Р. НиЦолова. За отношението между граматика и прагматика................37 R. Grzegorczykowa. Polskieprzymiotnikijakosygnalyaktualizacjitemporalnej… Прочети повече


Помагало по български правопис и пунктуация. Колектив

Помагалото по български правопис и пунктуация включва специално подбрани статии, които осветляват сложната проблематика на българския правопис и пунктуация. То не е наръчник по правопис и пунктуация, а има за цел да представи преди всичко теорията на нашия правопис и пунктуация, различните принципи, на които се основава писменото означаване на българската… Прочети повече

 • Download
 • 26 February 2016 17:12
 • 216
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Увод в езикознанието. Живко Бояджиев

Тази книга не представлява пълен курс по съответната университетска дисциплина. Подобно начинание е трудно осъществимо, а и надали е абсолютно необходимо. Не бива да се забравя, че знания, и то най-скорошни, се предлагат и в университетската аудитория. Постарахме се да подберем възлови (а в немалко случаи и трудни за студентите) теми от различни дялове… Прочети повече

 • Download
 • 26 February 2016 17:04
 • 229
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Communication Verbale et Praverbale. Actes du Colloque international Sofia, 24 et 25 octobre 2003. Малинка Велинова

Language Note: Contributions in French, Bulgarian, Spanish and Italian, and summaries in English. Communication verbale et paraverbale: Actes du colloque international Sofia, 24 et 25 octobre 2003 à l'occasion du 80e anniversaire du Département d'Études romanes. Прочети повече

 • Download
 • 26 February 2016 16:57
 • 341
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Из историята на нашето езиково строителство. Любомир Андрейчин

Из историята на нашето езиково строителство Любомир Андрейчин Прочети повече


Семиотика и философия на езика. Умберто Еко

„Не бих могъл да кажа със сигурност, че една обща семиотика може да отговори на всички въпроси, повдигнати през последните две хилядолетия от философиите на езика, но съм сигурен, че всички въпроси, с които се занимава общата семиотика, са били повдигани от някоя философия на езика." „Знакът е в корена на семиотичните процеси и не съществува никакво… Прочети повече

 • Download
 • 26 February 2016 16:45
 • 215
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Академичната комуникация. Иванка Мавродиева, Йовка Тишева

В книгата са представени основните жанрове на писмената академична комуникация, както и диалогични формата, намиращи приложение в университетското образование. Тя е в помощ на студенти, мотивирани да усъвършенстват уменията да създават научни текстове според структурните, съдържателните и форматните изисквания на академичната комуникация. Книгата ще… Прочети повече


Seventy years of English and American studies in Bulgaria. Zelma Catalan, Christo Stamenov, Evgenia Pancheva

"Impressive standard of scholarship - in terms of quality as well as breadth of activity In both literature and linguistics ... No country of comparable size In Europe can boast of a university capable of mounting as massively Impressive an exhibition of productive scholars. " Prof. Dr. Helmut Bonheim. President European Society for the Study of English… Прочети повече


Искам шестица! Том 5. Амелия Личева, Дария Карапеткова

Искам шестица! Том 5 Амелия Личева, Дария Карапеткова Прочети повече


Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин. Климентина Иванова

Описът на южнославянските и молдо-влахийските кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин е плод на сътрудничеството между Института за руска литература („Пушкинский дом") при АН СССР в Ленинград и Института за литература при БАН. През 1968 г. по предложение на ръководителя на Сектора по стара руска литература акад. Д. С. Лихачов и със съгласието… Прочети повече


Старобългарският език в светлината на балканистиката. Ангелина Манчева

СЪДЪРЖАНИЕ I. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК И НАЧАЛОТО НА БАЛКАНСКОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ 5 II. БАЛКАНИЗМИ В СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ПАМЕТНИЦИ.......24 1. Дателен падеж в генитивна функция (дателен падеж за принадлежност) ......24 2. Описателно бъдеше време с хотЪти + инфинитив .........27 3. Задпоставен член........................30 4. Наченки на аналитизъм......................65… Прочети повече

 • Download
 • 25 February 2016 22:02
 • 172
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на сръбския и хърватския книжовен език. Найда Иванова

Книгата съдържа кратък преглед на историческото развитие на сърбо-хърватския диалектен континуум в неговата цялост от генетична гледна точка. На тази основа е представена книжовноезиковата еволюция на сърби и хървати в широк културно-исторически контекст. Проследява се езиковата ситуация, жанрово-стилистичното разслоение, граматичната и лексикографската… Прочети повече


Съвремененен български език. Задачи и текстове за упражнения. Петър Пашов, Венче Попва, Христо Първев

Учебното пособие е сборник от задачи и текстове за упражнения по съвременен български език- На основата на богат конкретен езиков материал се разкриват особеностите на нашия език. Разработени са всички дялове на науката за съвременния български език — лексикология, фонетика, морфология и синтаксис-Помагалото е предназначено за всички студенти от Софийския… Прочети повече

 • Download
 • 25 February 2016 21:49
 • 335
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Историческа граматика на българския език. Кирил Мирчев

Предлаганият на читателя труд „Историческа граматика на българския език" представя не само учебник за студентите по българска филология в Софийския държавен университет, но и ценен научен труд, важна крачка в развоя на българското езикознание. Трудът е съобразен с учебната програма и с това се обясняват някои особености на неговото оформяване. Главен… Прочети повече

 • Download
 • 25 February 2016 21:44
 • 187
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Проблеми на българския правопис и правоговор. Колектив

Проблеми на българския правопис и правоговор Сборник Прочети повече


Прояви на междуезикова асиметрия при превод от чужд език на български. Иванка Васева, Малина Иванова, Бистра Алексиева

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Предговор ........................................................5 Иванка В а с е в а — Изразяване на категорията условност в руския и българския език....................15 Увод...............................15 I. Иреалноусловни конструкции .................21 1. Сложни съставни изречения, нзрязаващи нереализирано условие 21 2.… Прочети повече

 • Download
 • 25 February 2016 21:36
 • 255
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обучението по български език в условия на билингвизъм. Маргарита Георгиева

Предлаганата книга съдържа методическа система за изучаване на български език, съобразена със социолингвистичните и социокултурните характеристики на средата, в която живеят и учат учениците билингви. Системата отчита постиженията на методиката, лингвистиката, социолингвистиката и др., както и социалните нужди и развитието на обществото. Тя е адаптация… Прочети повече • Download
 • 25 February 2016 21:27
 • 217
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кратка морфология на циганския диалект на Лясковец / Kutze morphologie des zigeunerdialekts von ljaskovec. Илия Ангъчев

ПРЕДГОВОР Циганските диалекти са много и разнообразни. Тук описвам собствения си диалект, на който освен циганите-музиканти от Лясковец говорят и циганите-музиканти от градовете Котел, Златарица, Тича, Върбица, Омуртаг, Сливен, Шумен, Разград и ДР- Произходът на тези цигани е от гр. Котел. Предполага се, че след опожаряването на гр. Котел през 1894… Прочети повече
Наръчник по езикова култура. За ученици, студенти и за чужденци, изучаващи български език. Тончо Цоневски

НАРЪЧНИК ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА е практически справочният въпроси из областта на граматиката, стилистиката и правописа и по някои въпроси от теория на литературата. Предназначен е преди всичко за ученици, студенти, коректори, журналисти и за чужденци, изучаващи български език, но е полезно помагало и за немалък кръг образовани българи, занемарили майчиния… Прочети повече


Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция София, 26–28 юни 2003. Колектив

Под редакцията на Лора Тасева. Преводите са на следните езици: български, руски, сръбски, английски и немски. Прочети повече


Изговор и транскрипция на чужди имена в българския език. Колектив

В сборника са включени статии за транскрипцията на имена от следните езици: английски, арабски, виетнамски, гръцки, индийски, испански, италиански, китайски, корейски, латински, немски, полски, румънски, руски, сърбохърватски, турски, украински, френски, чешки, шведски, японски и др. Разширяването на международните връзки налага издаването на такова… Прочети повече

 • Download
 • 25 February 2016 21:05
 • 149
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българските числителни. Боян Николаев

СЪДЪРЖАНИЕ 1. УВОД / 7 1.1. Необходимост от такова изследване 1.2. Практически въпроси 1.3. Илюстративен материал 2. ЗНАЧЕНИЕ НА ЧИСЛИТЕЛНИТЕ КАТО ЕЗИКОВА ПОДСИСТЕМА / 8 2.1. Числителни, количествени думи, квантификатори 2.2. Честота на числителните 2.3. Заключение 3. ИЗ ЛИТЕРАТУРАТА / 10 3.1. Литературни източници 3.2. Части на речта 3.3. Литература… Прочети повече

 • Download
 • 25 February 2016 21:00
 • 149
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

101 въпроса за дублетите в българския език. Петър Берон

101 въпроса за дублетите в българския език Петър Берон Прочети повече


Съвремененен български език. Задачи и текстове за упражнения. Петър Пашов, Венче Попва, Христо Първев

Помагало за студенти. Учебното пособие е сборник от задачи и текстове за упражнения по съвременен български език. На основата на богат конкретен езиков материал, се разкриват особеностите на нашия език. Разработени са всички дялове на науката за съвременния български език — лексикология, фонетика, морфология и синтаксис. Помагалото е предназначено… Прочети повече


101 въпроса за дублетите в българския език. Елена Георгиева, Пенка Баракова

Тематичната серия "101 въпроса за... в българският език" обхваща различни проблеми от езиковата практика - за ударението, дублетите, буквите от българската азбука, глагола, съществителните имена, изречението и пунктуацията. Прочети повече


Речник на българските псевдоними. Иван Богданов

Речник на българските псевдоними Иван Богданов Прочети повече


Въпроси на езиковата стилистика. Константин Попов

Въпроси на езиковата стилистика Константин Попов Прочети повече


Кратък речник на устойчивите словосъчетания в български език. З. Александрова

Кратък речник на устойчивите словосъчетания в български език З. Александрова Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2015 21:33
 • 716
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съчинения. Том 1: Семиотика на изкуството. Борис Успенски

Серия Studia Slavica. В тома са включени: 1/ Поетика на композицията 2/ Семиотика на изкуството 3/ "Дясно" и "ляво" в иконописното изображение Превод от руски Евгения Трендафилова. Прочети повече


Знаете ли българския правопис. Моско Москов

Книгата има преди всичко практически характер. Посочени са почти всички срещани в широката писмена практика правописни грешки, разяснения са причините за тяхното допускане. Отразяването им чрез правописни съотношения (а:ъ, о:у, б:п, в:ф и т.н.) в тестове и съответните отговори към тях прави книгата полезен справочник за отделни справки, за проверка… Прочети повече


За ораторското изкуство. Колектив

Съставител А. В. Толмачов. Книгата е превод от руски език. Прочети повече


101 въпроса за ударението в българския език. В. Мурданов, П. Костадинова

101 въпроса за ударението в българския език В. Мурданов, П. Костадинова Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2015 21:09
 • 670
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Български норми на словесни асоциации. Колектив

Колектив: Енчо Н. Герганов; Людмила С. Иванчева; Радка Н. Кърлова; Ваклин Н. Николов; Цветанка С. Николова; Рецезенти Дончо Градев; и Славчо Петков; Редактор Христина Гъркова; Художник Иван Илиев; Худ. редактор Тотко Кьосемарлиев; Техн. редактор Лиляна Коларова; Коректор Евгения Веселинова; Художник Иван Илиев. Под общата редакция на ст.н.с. Енчо Герганов. Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2015 21:02
 • 710
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методологически основи на дидактиката. Иван Марев

Методологически основи на дидактиката Иван Марев Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2015 20:57
 • 545
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Человек и знак: семиотико-психологические аспекты онтогенеза человека. Г. А. Глотова

Человек и знак: семиотико-психологические аспекты онтогенеза человека Г. А. Глотова Прочети повече


Българска пунктуация. Руселина Ницолова

Библиотека - "Родна реч, омайна", книга номер 10 Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2015 20:44
 • 762
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психолингвистика Сборник статей. А. М. Шахнарович

Содержание: Предисловие......................... 5 Дж. Б р у н е р. Онтогенез речевых актов. Перевод с английского В. Голода..................... 21 Э. Бейтс. Интенции, конвенции и символы. Перевод с английского В- Голода.............., , . . . 50 Д ж. Б о н в и л л и а н, К- Э. Нельсон, В. Р. Ч а р-р о у. Язык и языковые способности у глухих детей… Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2015 20:39
 • 250
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българска диалектология. Стойко Стойков

Българска диалектология Стойко Стойков Прочети повече


Българистични студии. Йорданка Холевич, Иван Павлов

Българистични студии Йорданка Холевич, Иван Павлов Прочети повече


Buletin de lingvistica. Br. 11 / Anul VIII 2010. Academia de Ştiinţe a Moldovei

Buletin de lingvistica. Br. 11 / Anul VIII 2010 Academia de Ştiinţe a Moldovei Колектив Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2015 11:57
 • 290
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 17 February 2015 22:50
 • 441
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Езикова демагогия. Стефана Димитрова

Демагогията е неизбежна съставна част от поведението ни. Всеки човек, в една или друга степен, съзнателно или несъзнателно бива принуден понякога да се възполва от възможностите, които тя му предлага при общуването с другите хора. Езиковата демагогия е нещо по-различно от обикновената житейска демагогия. Тя е доста сложно явление, свързано с въвеждането… Прочети повече


Помагало по българска лексикология. Христо Първев

Помагало по българска лексикология Христо Първев Прочети повече • Download
 • 17 February 2015 22:29
 • 301
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Помагало по българска морфология. Глагол. П. Пашов, Р. Ницолова

Българският език е единствен всред славянските езици по богатство на своята глаголна система, която не само запазва повечето най-важни особености на старобългарския глагол, но и претърпява в някои свои звена оригинално развитие. Поради това с пълно основание А. Т.-Балан нарича глагола "слона на българската граматика". Със своето голямо богатство… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 22:24
 • 314
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как се правят новините. Наръчник на репортера. Джон Кардоуни

Как се правят новините. Наръчник на репортера Джон Кардоуни Прочети повече


Увод в езикознанието (Въпроси, задачи и упражнения). Н. П. Ковачев, Л. П. Селимски

Увод в езикознанието (Въпроси, задачи и упражнения) Н. П. Ковачев, Л. П. Селимски Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 22:12
 • 259
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Помагало по езикознание. Б. Симеонов, М. Москов, Ж. Бояджиев

Помагало по езикознание Б. Симеонов, М. Москов, Ж. Бояджиев Прочети повече


Езици и култури в диалог Традиции. Приемственост. Новаторство. Мадлен Данова, Симеон Хинковски

Конференция посветена на 120-годишнината история на преподаването на класически и нови филологии в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 21:59
 • 269
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на българския език. Стефан Младенов

Превод и редакция на проф. д-р Иван Дуриданов от немското издание през 1929 година. Прочети повече


История на новобългарския книжовен език. Колектив

Авторски колектив: Елена георгиева, Стоян Жерев, Владко Мурдаров, Венче Попова, Христо Първев, Русин Русинов, Валентин Станков, Ралица Цойнска Прочети повече


Българският език между традицията и модерността. Сборник на катедрата по български език. Колектив

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Филологически факултет. Тираж 200 броя. Прочети повече


Български правопис. Моско Москов

Ръководството за изучаване на българския правопис и пунктуация има преди всичко практически характер. Посочени са почти всички срещани в широката писмена практика правописни и пунктуационни грешки, разяснени са в повечето случаи причините за тяхното допускане. Изяснен е правописът на дублетите гласините, съгласните, глаголните и членните форми, на… Прочети повече


Пособие по орфографии и пунктуации. Е. Алинска, К. Андрейчина, Л. Йотова, Н. Лежинска, Е. Лукич, М. Райчева

Пособие по орфографии и пунктуации Е. Алинска, К. Андрейчина, Л. Йотова, Н. Лежинска, Е. Лукич, М. Райчева Прочети повече • Download
 • 17 February 2015 21:23
 • 350
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Увод в езикознанието. Лилия Илиева

Увод в езикознанието Лилия Илиева Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 21:17
 • 250
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Езикът на траките. Иван Дуриданов

Езикът на траките Иван Дуриданов Прочети повече


Синтактичното съгласуване в български език. Константин Попов Мирослав Янакиев

Книгата е предназначена за преподаватели по български език, за студенти, журналисти и за широк кръг читатели, които се интересуват от въпросите на българската граматика. Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 20:54
 • 264
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Старобългарски език с увод в славянското езикознание. Част 1: Увод и фонетика. Иван Гълъбов

Старобългарски език с увод в славянското езикознание. Част 1: Увод и фонетика Иван Гълъбов Прочети повече


Българският език през вековете. Кирил Мирчев

Българският език през вековете Кирил Мирчев Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 20:43
 • 385
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Увод в общото езикознание. Живко Бояджиев

Проф. д-р Живко Стефанов Бояджиев е български езиковед и дългогодишен преподавател в СУ. Член на Европейското лингвистично дружество и на международни лингвистични колегии. Удостоен е с почетна диплома от Международния биографичен център в Кеймбридж (Англия) за неговия принос в общата лингвистика и в университетското образование. Превежда за първи… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 20:34
 • 233
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Частиците в съвременния български книжовен език. Кристалина Чолакова

Отговорен редактор проф. Любомир Андрейчин. В книгата е включено резюме на руски и френски език. Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 15:33
 • 197
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 17 February 2015 15:24
 • 257
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българска диалектология. Част 3: Проучвания и материали. М. Лилов, М. Младенов, Ст. Стойков

Най-важното от съдържание: * Лексиката на ихтимански говор... 3 * Речник на самоковския градски говор... 197 * По-особени думи и говора на с. Страхилово, Свищовско... 293 * Принос към речника на кукушкия говор... 317 Прочети повече


Българските народни говори. Сборник

Елена Георгиева, Невена Тодорова - съставители. Книгата съдържа кратки очерци на българските диалекти. В достъпна форма и с подходящ илюстративен материал се изтъкват както общите особености на българските говори, така и специфичните им черти. Голямо внимание е отделено на взаимовръзката народни говори-книжовен език и народни говори-художествена литература. Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2015 15:11
 • 233
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Индоевропейски езици и култура. Петър А. Димитров

Индоевропейски езици и култура Петър А. Димитров Прочети повече

 • Download
 • 10 February 2015 08:48
 • 396
 • 10
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Един старинен български говор. Тихомирският говор. Стайко Кабасанов

С пожелание от автора. Здраво книжно тяло, без драскания и подчертавания в текста. Прочети повече

 • Download
 • 24 January 2014 13:25
 • 389
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА