Книги с този етикет › Данъци и счетоводство


Облагането от корпорациите до ЕТ

Приложни модели за приключване на данъчната година Прочети повече


Наръчник по финансова отчетност

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече
Данъчно планиране за бизнеса

Максимална печалба. Минимум данъци. Месечно, тримесечно и годишно приключване Прочети повече


Данъчно планиране за бизнеса

Максимална печалба. Минимум данъци. Месечно, тримесечно и годишно приключване Прочети повече


Новото социално и здравно осигуряване 2007

Нормативна уредба. Последни промени в осигуряването. Осигуряване на различните категории лица. Осигурителен контрол. Размер на осигурителните вноски през годините Прочети повече


Майчинството

Отпуски, обезщетения, специални закрили в труда, семейни помощи за деца Прочети повече • Download
 • 10 November 2018 09:51
 • 176
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Минимални осигурителни прагове 2005

Регистрация на трудовите договори Прочети повече


Наръчник на счетоводителя

Счетоводство на предприятието на МСС и НСС Прочети повече
Как да осигурим, здравословна и безопасна работна среда. Книга 1-2 + CD

Нормативни изисквания Задължения и отговорности Контрол и самоконтрол. CD: Нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа Основни рисково и опасности. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Прочети повече


Как да осигурим, здравословна и безопасна работна среда. Книга 1-2 + CD

Нормативни изисквания Задължения и отговорности Контрол и самоконтрол. CD: Нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа Основни рисково и опасности. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Прочети повече


Данъчно право

Обща част. Данъчен процес Прочети повече • Download
 • 06 December 2017 11:14
 • 213
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 14 November 2017 16:47
 • 179
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАСоциално осигуряване 2013 година

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 14 November 2017 15:58
 • 181
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социално осигуряване 2014 година

Поредици и библиотеки: Книга-годишник,Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Основи на счетоводството

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 14 November 2017 12:58
 • 194
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Банки и банково обслужване

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 14 November 2017 12:50
 • 242
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 • Download
 • 13 November 2017 22:49
 • 259
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАКомандировки и горива

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 13 November 2017 22:07
 • 132
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАРечник на счетоводните термини

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 13 November 2017 21:48
 • 133
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 13 November 2017 21:37
 • 141
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАСчетоводство 2011

Поредици и библиотеки: Книга-годишник, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Настолник на счетоводителя 2013

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Настолник на счетоводителя 2014

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Финансово счетоводство. Част 1-2

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 09 November 2017 13:48
 • 226
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 • Download
 • 02 November 2017 15:17
 • 188
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по счетоводство

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 11 October 2017 18:19
 • 171
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 10 October 2017 19:18
 • 136
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансово приключване: Счетоводно и данъчно на едноличен търговец

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 10 October 2017 19:05
 • 171
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство за мениджъри

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 10 October 2017 18:55
 • 162
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 10 October 2017 18:23
 • 194
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПреки данъци 2001

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Косвени данъци 1999

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Социално осигуряване 2011

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Данъчно планиране за бизнеса

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 31 July 2017 20:49
 • 165
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 31 July 2017 19:57
 • 177
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Командировки и горива

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс за социално осигуряване

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Социално и здравно осигуряване

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 31 July 2017 19:27
 • 212
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Банково счетоводство

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 30 July 2017 23:39
 • 119
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 • Download
 • 30 July 2017 23:12
 • 169
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАДанъчно законодателство 2003

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 30 July 2017 22:58
 • 155
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Активи и амортизации 2008

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Социално осигуряване 2008

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 29 July 2017 18:32
 • 332
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАНарчъник на счетоводителя 2007

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 29 July 2017 18:13
 • 184
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник на счетоводителя 2008

Примерен индивидуален сметкоплан Прочети повече

 • Download
 • 29 July 2017 18:02
 • 157
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 29 July 2017 17:55
 • 109
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник на счетоводителя

Счетоводство на предприятието по МСС и НСС Прочети повече

 • Download
 • 29 July 2017 17:47
 • 279
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 29 July 2017 15:25
 • 269
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансово счетоводство

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 26 July 2017 23:26
 • 257
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 26 July 2017 23:17
 • 213
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Коментар на новия семеен кодекс

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Продавам бизнес, купувам бизнес

Как да продадете или да си купите дейност. Търся сдружение Прочети повече

 • Download
 • 15 July 2017 18:50
 • 138
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управленско счеоводство във фирмите. Разчет на разходите и на приходите

Отчитане на реалните разходи и приходи. Контрол на персонала. Анализ на резултатите Прочети повече

 • Download
 • 15 July 2017 18:29
 • 173
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 15 July 2017 18:22
 • 161
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЗдравно осигуряване 2008

Данъчен консулт - експертно издание / Е.05 Прочети повече


Закон за корпоративното подоходно облагане 2008

Данъчен консулт - експертно издание / Е.04 Прочети повече


Резервите на счетоводителя

За грешките и пропуските на счетоводителите при данъчните проверки и тяхното отстраняване Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 22:43
 • 126
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 05 May 2017 22:40
 • 172
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изчисляване и изплащане на болничните и майчинството

Новите декларации, подавани в НАП и НОИ. От 1 януари 2007 г. осигурените ще получават паричните обезщетения за болест и майчинство от НОИ, вместо от работодателите. Болничните листове и другите документи се представят на работодателите, които ги предават в съответните ТП на НОИ. Самоосигуряващите се предават болничните листове съшс в НОИ или в осигурителните… Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2013 година

Книгата се препоръчва от Съюза на данъчните служители в България. Тази книга-годишник е традиционен издателски продукт. Тя съдържа цялостно и актуално знание за данъчното законодателство през 2013 г. Публикувани са актуализираните текстове на основните данъчни закони: Прочети повече


Социално осигуряване - 2016

20 години юбилейно издание Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2015 година

Книгата се препоръчва от Съюза на данъчните служители в България. Този годишник е традиционен издателски продукт, който се ползва от хиляди специалисти. Изданието се предлага в два Варианта: Прочети повече


Социално осигуряване 2014

Този годишник се издава за осемнадесета поредна година. Изданието се предлага в два варианта: Прочети повече


Кратък справочник по счетоводство 2009

Как да организираме счетоводството си за данъчни цели? В книгата е поместен примерен индивидуален сметкоплан на предприятие, като е направена връзката между разпоредбите на счетоводните стандарти и данъчните закони. Авторите са се постарали да обхванат повечето от конкретните счетоводни и данъчни решения. Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 22:01
 • 268
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Организация и оперативно управление на търговията. Вера Ковачева

Организация и оперативно управление на търговията е предназначен за обучаващите се по търговски маркетинг, мениджмънт и финанси, както и за специалисти, които работят в тази важна за икономиката стопанска дейност. Учебното съдържание въвежда в същността и основните положения на организацията и оперативното управление на търговията и дава отговор на… Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 21:57
 • 237
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник нормативни документи по счетоводна отчетност

Сборникът от нормативни документи по счетоводната отчетност съдържа постановления, наредби, инструкций, методически указания, окръжни и други, които уреждат финансово-счетоводната дейност и цейната механизация и автоматизация в социалистическите организации у нас. Поради ограничения в обема иа сборника на някои нормативни актове е отпечатано само заглавието,… Прочети повече


Счетоводство 2009

Целевата аудитория на годишника са счетоводители, финансисти и мениджъри на предприятия; одитори и консултанти,както и практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ. Прочети повече • Download
 • 05 May 2017 20:20
 • 232
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бюджетно счетоводство с практически примери. Иван Златков

Предмет на книгата е организацията и методологията на счетоводството в бюджетните предприятия като съществена част от държавния сектор на Република България. Прочети повече


Обща теория на счетоводната отчетност. Богдана Джорджева

Учебникът е разработен в съответствие с одобрената от МОНТ учебна програма по счетоводство за предпрофесионална подготовка на учениците от IX клас на СОУ. Спазени са изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан от 1991 г. Прочети повече


Счетоводство за мениджъри. Бойко Костов, Емил Евлогиев, Теодоси Георгиев

Тази книга Ви предлага систематизирано практическо знание по най-важния, базов компонент на финансовото управление - счетоводството на предприятието. В хронологичен ред са представени: мястото и ролята на счетоводството във фирменото управление; общите изисквания и принципи на счетоводството; счетоводните документи и документооборота; съдържанието… Прочети повече


Трудови отношения 2015. Васил Мръчков, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова

Тази книга-годишник е осемнадесето по ред издание с актуално приложно знание по цялостната проблематика на трудовото право през 2015 г. Прочети повече


Трудови отношения 2014. Васил Мръчков, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова

Актуализирани текстове на най-важните нормативни актове на трудовото законодателство. Важни решения на Върховния касационен съд. Актуални писма на Министерството на труда и социалната политика Приложни коментари и практически разяснения по новите моменти и прилагането на трудовото законодателство през 2014 г.. Прочети повече
Трудови отношения 2008. Васил Мръчков, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова

Актуалните текстове на основните трудови закони, както и на най-важните подзаконови нормативни актове по прилагането им. Подробните авторски коментари разглеждат конкретни теми и въпроси по цялата материя на правната уредба, които не са били предмет на обсъждане в предишни издания. Предложени са експертни решения на правни казуси - интересни и важни… Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 12:15
 • 161
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трудов договор Сключване. Изменение. Прекратяване. Кругер Милованов

Авторът на книгата проф. д-p Кругер Милованоб е работил в Института за правни науки на Българската академия на науките. В течение на дълги години е преподавал трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Прочети повече


Наръчник по заплащане на труда, Недка Колева, Ася Гонева

Тази книга Ви предлага цялостно приложно знание по заплащането на труда. В нея ще намерите: • професионален коментар на основните принципи и норми, с акцент върху промените в законодателството; • изчерпателни разяснения по всички видове трудови и други възнаграждения и обезщетения; • примерни образци на вътрешни актове на предприятието по заплащане… Прочети повече


Договорът в индивидуалните трудови отношения

ДОГОВОРЪТ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 12:06
 • 282
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Коментар на новия семеен кодекс

Цялостен тематичен коментар на новия Семеен кодекс с акцент върху промените и новите моменти в семейните правоотношения; Актуализиран текст на основни нормативни актове. Прочети повече


Осигуряване на едноличен търговец и на съдружник. Осигуровки и данъци за свободните професии

В изданието подробно и с примери са разяснени промените за 2007 г., свързани с осигуряването на едноличните търговци и на съдружниците. Прочети повече


Граждански договори. Ползване на граждански вместо трудови договори. Намаляване на облагаемата печалба чрез граждански договори

Грамотното ползване на граждански договори в дейността на фирмите позволява да се спестят суми от осигуровки и данъци. Прочети повече


Разходи за транспорт. Разходи за гориво. Разходи за командировки

Документирането и осчетоводяването на разходите за транспорт и за командировки са начини за намаляване на облагаемата печалба за фирмите. Прочети повече


Счетоводство 2010

Годишникът отразява състоянието на законодателството към 8 февруари 2010 г. актуализиран текст на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит; приложни коментари по промените в счетоводното законодателство; нормативни текстове и приложни коментари на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия; професионален… Прочети повече


Счетоводство 2011

Актуализирани текстове на Закона за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит; приложни коментари по основните концепции и промените в счетоводното законодателство през 2010 година; Прочети повече


Счетоводство 2012

ТАЗИ КНИГА СЪДЪРЖА: актуализирани текстове на Закона за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит; приложни коментари по основните концепции и промените в счетоводното законодателство през 2012 година; Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 11:44
 • 265
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Анализ на финансово-счетоводните отчети. Димитър Динев, Тодор Кръстев

За "Анализа на финансово-счетоводните отчети" ние използвахме познанията и уменията, придобити в САЩ, Великобритания и Франция, опита ни в оказването на консултантски експертни финансово-счетоводни и одиторски услуги, а не на последно място — и преподавателския ни опит в УНСС — София. Прочети повече


Данъците и данъчният процес във въпроси и отговори

Тaзи книгa предлaгa oфициaлни cтaнoвищa и екcпертни решения нa cтoтици кoнкретни кaзуcи oт прaктикaтa нa cпециaлиcтa пo прилaгaнетo нa дaнъчнoтo зaкoнoдaтелcтвo. Oбxвaнaтa е мaтериятa нa вcички дaнъци /c изключение нa aкцизите/, кaктo и нa дaнъчния прoцеc. Cъдържaниетo е пoдреденo cъoбрaзнo cтaтутa нa oфициaлните cтaнoвищa и пo видoве дaнъци. Зa удoбcтвo… Прочети повече


Данъчно облагане и счетоводно приключване 2010

Тази книга-годишник Ви предлага цялостно практическо знание за данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2010 г. Книгата съдържа: * нормативни текстове на основните данъчни закони; * приложни коментари по всеки данък в контекста на годишното финансово приключване; * актуални писма на Националната агенция за приходите; * подробни разяснения… Прочети повече


150 примерни длъжностни характеристики

Тази книга Ви предлага 150 примерни длъжностни характеристики, съобразени с Националната класификация на професиите и длъжностите, 6 сила от 1 януари 2006 г. Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2010 година

Тази книга е традиционен издателски продукт и съдържа цялостно професионално знание за данъчното законодателство, в сила от 1 януари 2010 г. Публикувани са актуализираните нормативни текстове на всички данъчни закони: Прочети повече


Новото данъчно законодателстео през 2011 година

* Aктуализиpан тeкcт на ocнoвнитe данъчни закoни * Кoмeнтаp за пpoмeнитe в данъчнoтo закoнoдатeлcтвo * Пpактика на HAП и MФ Тази книга e тpадициoнeн издатeлcки пpoдукт и cъдъpжа цялoтo пpoфecиoналнo знаниe за данъчнoтo закoнoдатeлcтвo, в cила oт 1 януаpи 2011 гoдина. Публикувани cа актуализиpанитe нopмативни тeкcтoвe на вcички данъчни закoни: Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 11:23
 • 139
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социалното осигуряване и краткосрочните плащания във въпроси и отговори

Tази книга Bи пpедлага цялocтнo пpилoжнo знание пo матеpията на coциалнoтo ocигуpяване и кpаткocpoчните плащания и пoмoщи. B пocледoвателен pед cа публикувани пpoфеcиoнални oтгoвopи на вcички въпpocи в тази oблаcт: задълженията на ocигуpителите и cамoocигуpяващите cе лица и cpoкoвете за внаcяне на дължимите ocигуpителни внocки oтпуcканетo и изплащанетo… Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 11:21
 • 156
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник по социално осигуряване

Авторски колектив с ръководител Йордан Христосков. Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 00:22
 • 309
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Всичко за пенсиите във въпроси и отговори. Антоанета Киркова, Ася Гачева, Елина Костова, Янка Грозев

В приложни коментари, подготвени като въпроси и отговори, са разяснени всички въпроси, свързани с правото за пенсиониране, условията за придобиване на пенсия, видовете пенсии, тяхното осъвременяване, преизчисляване, изплащане, прекратяване и пр. Прочети повече


Процедури и приложни документи по социалното осигуряване. Маргарита Чечова, Галина Николова, Стоил Гигов

Процедурите са разработени от екип от утвърдени експерти - юристи на НОИ: Маргарита Чечова, Галина Николова и Стоил Гигов. Прочети повече


Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори. Ивайло Кондарев, Валентина Василева

Предназначението на книгата е да подпомогне усвояването и прилагането на ДДС и да обслужи професионалното ежедневие на специалистите - счетоводители, финансисти и мениджъри, данъчни експерти, практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ. Прочети повече


Счетоводство 2008. А. Свраков, Б. Брезоева, В. Филипов, И. Златков, Н. Ризов

Целевата аудитория на годишника са счетоводители, финансисти и мениджъри на предприятия; одитори и консултанти, както и практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ. Прочети повече


Счетоводство 2009. А. Свраков, Б. Брезоева, В. Филипов, И. Златков, Н. Ризов

Целевата аудитория на годишника са счетоводители, финансисти и мениджъри на предприятия; одитори и консултанти,както и практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ. Прочети повече


Счетоводство 2010. А. Свраков, Б. Брезоева, В. Филипов, И. Златков, Н. Ризов

Годишникът отразява състоянието на законодателството към 8 февруари 2010 г. актуализиран текст на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит; приложни коментари по промените в счетоводното законодателство; нормативни текстове и приложни коментари на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия; професионален… Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2013 година

Тази книга-годишник е традиционен издателски продукт. Тя съдържа цялостно и актуално знание за данъчното законодателство през 2013 г. Публикувани са актуализираните текстове на основните данъчни закони: Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Закон за данък върху добавената стойност; Закон за… Прочети повече


Данъчно облагане и счетоводно приключване 2012

Излoжениетo е cъoбpaзенo cъc зaкoнoдaтелcтвoтo към 3 cептемвpи 2012 г. Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2012 година

В подробните авторски коментари са разгледани промените в уредбата и прилагането на всеки данък. Представени са важни писма на данъчната администрация, в сила и през 2012 година. Новост и коментарът по измененията и допълненията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Представени са важни писма на данъчната администрация, в сила и през 2012 г. Прочети повече


Социално осигуряване 2013

Книгата съдържа цялостно приложно знание по проблематиката на социалното осигуряване през 2013 г.: актуализирани текстове на основните законови и подзаконови нормативни актове сред последните промени от м. март тази година /ДВ, бр.33 от 05.04.2013 г./; важни указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите; изчерпателни… Прочети повече


Данъчно облагане и счетоводно приключване 2011

Целева аудитория на годишника са: счетоводители и данъчни експерти, финансисти и юристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ, както и всички данъкоплатци. Прочети повече

 • Download
 • 04 May 2017 14:25
 • 269
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство 2012

Целевата аудитория на годишника са счетоводители, финансисти и мениджъри на предприятия, одитори и консултанти, както и практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ. Прочети повече


Счетоводство 2012

Целевата аудитория на годишника са счетоводители, финансисти и мениджъри на предприятия, одитори и консултанти, както и практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ. Прочети повече

 • Download
 • 04 May 2017 14:02
 • 250
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство 2013

Книга-годишник ви предлага актуализираните текстове на Закона за счетоводството, на Закона за независим финансов одит и на Закона за публичните финанси; подбрани коментари по възлови въпроси на съдържанието и прилагането на основните нормативни актове в областта на счетоводството, приложен коментар на новите моменти в международните счетоводни стандарти,… Прочети повече


Социално осигуряване 2010 година

Държавно обществено осигуряване. Допълнително пенсионно осигуряване Прочети повече

 • Download
 • 04 May 2017 10:38
 • 220
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 04 May 2017 09:55
 • 275
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник по трудово право. Стефанка Симеонова

Предотвратяване на некоректни действия на страните по трудовото правоотношение - практически съвети. Прочети повече

 • Download
 • 04 May 2017 09:55
 • 232
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник по пенсионно осигуряване. А. Киркова, Е. Костова, Я. Грозева

Приложен коментар. Нормативна уредба. Образци на документи Прочети повече


Национална класификация на професиите и длъжностите в сила от 1 януари 2011

Книгата Ви предлага пълно и изчерпателно знание за Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2011 г. Прочети повече


Национална класификация на професиите и длъжностите в сила от 1 януари 2006

Книгата Ви предлага пълно и изчерпателно знание за новата Национална класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2006 г. Прочети повече • Download
 • 04 May 2017 09:54
 • 228
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Национални счетоводни стандарти 2002

Нормативен текст. Приложни разяснения Прочети повече


Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

Постановление № 46 от 21 март 2005 г. за приемане на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.... Прочети повече


Речник на счетоводните термини. Живко Бонев, Стоян Дурин

Речникът включва 1120 термина - най-често използвани в счетоводната практика. Тълкуването им е съобразено с нормативната счетоводна и правна уредба към септември 1999 г. Предназначен е за практикуващи счетоводители и одитори, финансисти и бизнесмени, мениджъри, за преподаватели и студенти, и за всички, за които счетоводната проблематика представлява… Прочети повече


Данъчна и осигурителна практика

Авторски колектив: Тодор Кръстев, дипломиран Експерт счетоводител Златина Манолова, данъчен консултант Иван Карановски, главен методолог на НОИ Александър Колчев, данъчен консултант Аксения Монова, данъчен консултант Прочети повече

 • Download
 • 04 May 2017 09:54
 • 200
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Качество. Справочник

Консултантски и сертификационни организации в България Прочети повече

 • Download
 • 04 May 2017 09:54
 • 139
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Годишен финансов отчет в предприятието. Христина Колева

Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста. Прочети повече


Социално осигуряване 2014 година

Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста. Без CD. Прочети повече


Ръководство по данъчно облагане на едноличен търговец + CD. Ася Инджова, Благой Иванов

Анотация Данъчното облагане и социалното осигуряване на едноличния търговец на пръв поглед е сравнително елементарна материя, лишена от сложни казуси, като се има предвид, че такава правна форма на организация на дейността обслужва предимно малкия и средния бизнес в България. Независимо от това наложило се мнение, същото е белязано от специфика, която… Прочети повече


Данък добавена стойност при вътрешнообщностна търговия + CD. Ася Инджова, Благой Иванов

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА: Вътрешнообщностни доставки и вътрешнообщностни придобивания VIES- и Интрастат-декларации Вътрешнообщностна доставка на стока Вътрешнообщностно придобиване Регион на произход / Регион на потребление Условия на доставка Статистическа процедура Вид на сделката Вид транспорт Закон за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане… Прочети повече

 • Download
 • 08 February 2017 11:52
 • 177
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Отчитане на договорите и разчетите. Счетоводна и данъчна практика. Емил Евлогиев

СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа Раздел първи Договори 1. Същност................................................................................................................3 2. Видове договори..................................................................................................4 3. Договорът в нашето законодателство........................................................5… Прочети повече

 • Download
 • 08 February 2017 11:48
 • 194
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Анализ на финансово-счетоводните отчети. Димитър Динев, Тодор Кръстев

Точно това, което ви е необходимо, е пред вас! Много е говорено и писано за начините за изготвяне и използване на счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите, но много малко е създаденото в нашата страна във връзка с анализа им. Ние се стремихме да ви предложим най-прекия път към разкриването на "тайните" на анализа на финансово-счетоводните… Прочети повече


Устав на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Колектив

Устав на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България Колектив Прочети повече

 • Download
 • 08 February 2017 11:41
 • 222
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бизнескомбинации: Счетоводни, данъчни и правни аспекти. Живко Бонев, Иван Дочев

Книгата е предназначена за широк кръг читатели - бизнесмени, счетоводители, данъчни експерти. Тя може да се ползва и от студенти и други учащи се при изучаване на икономическата и правна същност на бизнескомбинациите. Написана е на популярен език, за да бъде досттйтна за широката читателска аудитория. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител… Прочети повече


Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Счетоводно законодателство 1998. Александър Колчев, Пламен Ангелов

Коментарите по прилагането на счетоводното законодателство са подготвени от сътрудници на Управление "Национално счетоводство" при Министерство на финансите под общата редакция на доц. д-р Стоян Дурин - дипломиран експерт-счетоводител. Редакционна колегия Главен редактор: доц. д-р Стоян Дурин - дипломиран експерт-счетоводител Коментар на Закона… Прочети повече


Счетоводство на банките. Сборник задачи. Камелия Савова, Румяна Пожаревска, Даниела Николова, Олга Пекова, Мая Начкова

Съдържание Предговор:...................5 ГЛАВА I ОТЧИТАНЕ СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА БАНКИТЕ........7 1.1. Отчитане на основния капитал.............7 1.2. Отчитане на допълнителния капитал, резервите и неразпределената печалба.........12 ГЛАВА II ОТЧИТАНЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИТЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛИ).....15 ГЛАВА III ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИОННАТА ДЕЙНОСТ........20 3.1… Прочети повече

 • Download
 • 08 February 2017 11:24
 • 197
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Албум на първичните счетоводни документи. Колектив

ВЪВЕДЕНИЕ 1. Албумът на първичните счетоводни документи е предназначен да осигури методическо единство на съдържанието и формата на първичните счетоводни документи, които се използват от предприятията. 2. Албумът на първичните счетоводни документи съдържа списък на форми (образци) на първични счетоводни документи, предназначени за регистриране на най-често… Прочети повече


Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Колектив

ДЕЛОЙТ ТУШ ТОМАЦУ е една от най-големите професионални фирми в областта на счетоводните, одиторските и консултантски услуги с офиси в над 750 града - всеки от големите бизнес центрове в света. Делойт Туш Томацу представлява организация на фирми от цял свят, обединени за предоставяне на първокласни професионални услуги и консултации. Нашите усилия са… Прочети повече

 • Download
 • 08 February 2017 11:14
 • 171
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Отчитане на данъка върху печалбата и данъка за общините. Стоян Дурин

Съдържание Отчитане на данъка върху печалбата и данъка за общините.....................5 Закон за данък върху печалбата...................................................41 Глава първа - Общи положения......................................................41 Глава втора - Облагаема печалба..................................................45 Глава трета… Прочети повече

 • Download
 • 08 February 2017 11:10
 • 124
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводно отчитане на нематериалните активи. Счетоводна и данъчна практика. Емил Евлогиев

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Определение и кратка икономическа характеристика..........................5 2. Видове нематериални активи......................................................................6 3. Класифициране и нормативна база...........................................................7 4. Организация на отчитането на нематериалните активи........................10… Прочети повече


Текущо данъчно и счетоводно отчитане и годишно приключване за 1999. Колектив

Текущо данъчно и счетоводно отчитане и годишно приключване за 1999 Колектив Прочети повече


Текущо данъчно и счетоводно отчитане и годишно приключване за 2000 година. Колектив

Текущо данъчно и счетоводно отчитане и годишно приключване за 2000 година Колектив Прочети повече

 • Download
 • 08 February 2017 10:58
 • 143
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Годишно счетоводно приключване на организации със специфични дейности и предприятия - нетърговци. И. Дочев, Е. Рангелов, А. Головина

Предлаганото второ издание на книгата е основно преработено и допълнено, съобразно действащата нормативна уредба към края на 2001 г. Експертният коментар обхваща специфични дейности, за които счетоводното законодателство предвижда форми на счетоводния отчет и правила за тях-ното съставяне и представяне, различаващи се от общите такива за търговските… Прочети повече


Социално осигуряване на работещите. Счетоводна и данъчна практика. Йосиф Милошев, Виржиния Заркова

Нормативната уредба по социално осигуряване е широ-кообхватна и твърде динамична. Авторите Вержиния Заркова - н-котдел "ОВКО" в НОИ и Йосиф Милошев - гл. директор на дирекция "Правна" написаха една изклк>чително полезна книга по социалното осигуряване -необходимост за всеки мениджър на фирма, счетоводител и касиер. За първи път в специализираната… Прочети повече


Кодекс на труда - 150 въпроса и отговора. Административна практика. Колектив

B книгaтa сa публикувaни въпpoси, зaдaдeни към Mинистepствoтo нa тpудa и сoциaлнaтa пoлитикa и тeхнитe oтгoвopи. Bъпpoситe и oтгoвopитe сa систeмaтизиpaни пo хpoнoлoгия нa члeнoвeтe нa КT. Издaтeлствoтo сe нaдявa чpeз тaзи систeмaтизиpaнa пoдбopкa дa пoмoгнaт нa читaтeлитe пo-лeснo дa сe opиeнтиpaт в нopмaтивнитe paзпopeдби нa КT. Прочети повече


Социално и здравно осигуряване. Осигурителни вноски 2013. Колектив

Социално и здравно осигуряване Осигурителни вноски 2013 Колектив Прочети повече


Основни моменти в измененията и допълненията на Закона за корпоративното подоходно облагане 2004. Закон за корпоративното подоходно облагане. Велин Фи

СЪДЪРЖАНИЕ ОСНОВНИ МОМЕНТИ В ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВ-НОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2004 г.....7 Велин Филипов, Милена Василева, Димитър Войнов ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2004 г. Глава първа. Общи положения.........................................................49 Глава втора. Облагаема печалба.....................................................61… Прочети повече


Изпълнение на външнотърговски сделки. Иван Гълъбов

Описание • Нетарифни и тарифни ограничения при внос/износ на стоки • Оптимизиране на нетарифните ограничения – ключов фактор за конкурентноспособност, пазарна интеграция и чуждестранни инвестиции • Попълване на външнотърговски документи • Албум от бланки за външнотърговски документи Прочети повече


Социално и здравно осигуряване. Гошо Мушкаров

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение...................................................................................5 I. Социално осигуряване.........................................................8 1. Осигурителни случаи.............................................................8 2. Осигурени лица.......................................................................9… Прочети повече


Обезщетения по кодекса на труда. Гошо Мушкаров

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение.........5 I. Имуществена отговорност по Кодекса на труда.........................7 1. Имуществена отговорност на работодателя..................................7 2. Имуществена отговорност на работника или служителя.........10 3. Ред за осъществяване на имущественатаотговорност.........13 II. Обезщетения по Кодекса на труда.......:.......15… Прочети повече


Работната заплата. Гошо Мушкаров

Съдържание I. Трудово възнаграждение................................................................5 II. Системи на заплащане на труда..................................................7 III. Основна работна заплата..........................................................12 IV. Допълнителни трудови възнаграждения................................15… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 21:04
 • 226
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Работна заплата, цена и печалба. Карл Маркс

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Увод..............................3 2. Производство и работни заплати..................5 3. Производство, работни заплати, печалба ...... 9 4. Работни заплати и пари............................22 5. Предлагане и търсене..............................28 6. Работни заплати и цени............................31 7. Стойност и труд..................................35… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 20:59
 • 91
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Закон за счетоводството. Национален сметкоплан. Национални счетоводни стандарти. Колектив

Закон за счетоводството. Национален сметкоплан. Национални счетоводни стандарти Сборник Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 20:55
 • 210
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Национална класификация на професиите и длъжностите в сила от 1 януари 2011 г. Колектив

Тази книга Ви предлага пълно и изчерпателно знание за Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2011 г. Публикувани са всички административни актове, по прилагането на класификацията: - Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на НКПД; - Методологични бележки; -… Прочети повече


Юридически факти в данъчното право. Иван Г. Стоянов

ПРЕДГОВОР Трудът е посветен на един от основните въпроси на съвременната теория и практика на публичните финанси - а именно основанието за пораждането на основ-ната категория публични вземания, данъците. Това са юридическите факти в данъчното право. Обобщено казано - това са обектите на данъчното облагане. Тенденцията в данъчното право е към разширяване… Прочети повече


1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя. Том 1-2. Колектив

Списание Български законник Вече девет години всеки месец 160 страници Всички обновени закони и други нормативни актове Методически консултации и коментари по текущо счетоводство, данъци, митническа практика, социално осигуряване Вестник Седмичен законник Вестникът на българските счетоводители Най-актуалното от областта на счетоводната и данъчната… Прочети повече


Теория на счетоводството и счетовоство на останалите отрасли. Математически методи в икономиката. Колектив

Математическа, методи в икономиката (математическо програмиране). Книгоиздателство-Георги Бакалов"—Варна, 1983. Учебникът "Математически методи в икономиката" е предназначен за студентите от икономическите ВУЗ. Той е съобразен с учебната програма по тази дисциплина и може да се ползва и от всички специалисти и стопански ръководители, които… Прочети повече


Управление на работната заплата във фирмата. Тодор Дудов

Управление на работната заплата във фирмата Тодор Дудов Прочети повече


Труд и заплащане на труда. Практическо помагало. Тодор Александров Дудов, Йорданка Георгиева Митева, Кънчо Петров

Съдържание УВОД.......................................................................................................9 Глава първа: Законови актове по организацията, нормирането и заплащането на труда................................................................11 1.1. Конституция на Република България.................................11 I. 2. Кодекс… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 17:06
 • 99
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на счетоводството. Трето преработено и допълнено издание. Колектив

Учебникът е предназначен за студентите от всички специалности, които изучават дисциплината Основи на счетоводството. Той е съобразен с учебния план на студентите неспециалисти и с учебната програма по дисциплината Основи на счетоводството. Учебникът е полезен и за студентите от специалности Счетоводство, Финанси и финансов контрол от бакалавърска степен… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 16:59
 • 195
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАManagement Accounting. Anthony Atkinson, Robert Kaplan, S. Mark Young

"The principles contained in this book are relevant to us on a daily basis as we make decisions that impact the sales and profits of the Butterfinger candy bar franchise. We use the tools to evaluate media spending, to determine the extent to which we customize product offerings for retailers, to determine when to increase/decrease number ofSKUs in… Прочети повече


Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015. Колектив

Авторски колектив: Проф. д-р Христина Колева, Даниела Дурина, Анастасия Головина, Светлана Димитрова, Мина Димитрова, Валентина Василева, Павлина Бакалова B книгата cа pазглeдани cлeднитe тeми: cчeтoвoднo пpиключванe пo HСС; cчeтoвoднo пpиключванe пo MСС; гoдишнo пpиключванe в Бюджeта; гoдишeн финанcoв oтчeт на пpeдпpиятията c нecтoпанcка цeл; кopпopативнo… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 16:34
 • 187
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Национален сметкоплан. Зоя Петрова, Анелия Димчева, Мария Димитрова, Стефка Илиева

* Списък на разделите, групите и сметките, утвърдени от Националния съвет по счетоводство. * Разяснения по използване на счетоводните сметки. * Примерни правила за организация на счетоводството. Прочети повече


Облагане разходите на фирмите. Десислава Стефанова, Димитър Радонов, Димитър Михайлов

Облагане разходите на фирмите Десислава Стефанова, Димитър Радонов, Димитър Михайлов Прочети повече


Закон за корпоративното подоходно облагане. Практико-приложен коментар. Александър Колчев

Закон за корпоративното подоходно облагане. Практико-приложен коментар Александър Колчев Прочети повече


Годишен финансов отчет и информационно осигуряване за данъчно облагане. Александър Колчев

Годишен финансов отчет и информационно осигуряване за данъчно облагане Александър Колчев Прочети повече


Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Закон за местните данъци и такси. Практико-приложни коментари. Александър Колчев

Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Закон за местните данъци и такси. Практико-приложни коментари Александър Колчев Прочети повече


Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Закон за местните данъци и такси. Практико-приложни коментари. Александър Колчев

Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Закон за местните данъци и такси. Практико-приложни коментари Александър Колчев Прочети повече


Национално счетоводно законодателство с коментари на промените. Тодор Кръстев

Национално счетоводно законодателство с коментари на промените Тодор Кръстев Прочети повече


Управление на произодителността. Практическо ръководство. Йосиф Прокопенко

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор към българското издание..............................................................V Предговор.............................................................................................................VII Увод ................................................................................................................XIII… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 13:03
 • 165
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник на счетоводителя. От нулата до баланса. Колектив

Oт нулaтa дo бaлaнca. Съдъpжaние: Oтчитaне нa кaпитaлa Oтчитaне нa сoбствения кaпитaл Счетoвoдни oпеpaции с oснoвен кaпитaл, непoдлежaщ нa pегистpaция Oтчитaне нa дpуги oпеpaции с кaпитaл Oтчитaне нa pезеpвния кaпитaл нa пpедпpиятиетo Oтчитaне нa пoлучените зaеми Счетoвoднo oтчитaне нa нетекущи aктиви Oтчитaне нa нетекущи (дългoтpaйни) aктиви Hемaтеpиaлни… Прочети повече


Счетоводство на предприятието. Трето издание. Стоян Дурин

В изданието се разглеждат основни въпроси на организацията и методологията на счетоводството в предприятията със стопанска дейност. Последователно са изяснени въпросите на счетоводното отчитане по всички обекти на счетоводството. Направен е опит да се посочат алтернативни решения, които са в съответствие с изискванията на системата на счетоводството,… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 12:53
 • 130
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводни отчети при условията на свръхинфлация. Практическо пособие. Стоян Дурин

СЪДЪРЖАНИЕ Справка за материалните дълготрайни активи към 31 декември 1993 г...................14 Справка за нематериалните дълготрайни активи към 31 декември 1993 г. .......................15 Справка за финансовите дълготрайни активи към 31 декември 1993 г........................16 I. Преобразуване на счетоводния баланс............17 А. Преобразуване… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 12:49
 • 175
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Одиторски контрол. Михаил Динев, Лилия Христова

Знанията за одиторския контрол са необходимост за всеки дипломиран експерт-счетоводител, за всеки счетоводен работник, ръководител на предприятие, деец на ревизионния финансов контрол, за данъчни инспектори и органи на вътрешния финансов контрол. Те обхващат същността на одитинга и неговите разновидности, планирането, програмирането и организирането… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 12:44
 • 144
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Отчитане на валутни и външнотърговски сделки. Бойко Маринов

Либерализирането на стопанската дейност след началото на икономическата реформа доведе до децентрализиране на валутните средства между различните стопански субекти. Сега всеки от тях може да сключва сделки, деномирани в чужда валута. Спецификата на валутните и външнотърговските операции при пазарни условия и тяхното счетоводно отчитане досега не са… Прочети повече


Отчитане на валутни и външнотърговски сделки. Бойко Маринов

Либерализирането на стопанската дейност след началото на икономическата реформа доведе до децентрализиране на валутните средства между различните стопански субекти. Сега всеки от тях може да сключва сделки, деномирани в чужда валута. Спецификата на валутните и външнотърговските операции при пазарни условия и тяхното счетоводно отчитане досега не са… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 12:38
 • 160
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Правила и процедури за инвентаризация на активите и пасивите. Практическо помагало. Магдалена Кацарова

СЪДЪРЖАНИЕ Относно вида, периодичността и сроковете за провеждане на инвентаризация.........4 Относно подготовката по провеждането на инвентаризация..........5 Относно редът за определяне фактическата наличност на инвентаризираните активи и пасиви....5 Относно документирането на инвентаризацията............6 Относно редът за уреждане на инвентаризационни… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 12:08
 • 146
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство. Практико-приложен курс. Иван Златков

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД............ 5 ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. ЕДНОСТРАННО ЗАПИСВАНЕ ГЛАВА ПЪРВА. СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА....... 6 1. Определение, предмет и метод..................................................................... 6 2. Счетоводна политика. Същност, видове. Закон за счетоводството.... 9 3. Счетоводен… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 12:04
 • 318
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Национален сметкоплан. Теория и практика. Стоян Дурин

СЪДЪРЖАНИЕ ЧАСТ ПЪРВА - Основни meopemuko-приложни изисквания към националния сметкоплан................ 3 1. Въведение ......................................................................................3 2. Подход при разработването на Националния сметкоплан.... 4 3. Съдържание на Националния сметкоплан .....6 Схема на баланса .........9 Раздел… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 11:59
 • 423
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 07 February 2017 11:51
 • 166
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Иновационни процеси във фирмата и фирмена култура. Иванка Маринова, Антоанета Войкова

СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа ИНОВАЦИИТЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ Глава втора ИНОВАЦИЯТА..................................................................................:................................ 9 Глава трета ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ РЕЗУЛТАТИ............................................19 I Глава четвърта ИНОВАЦИЯ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.............................................36… Прочети повече


Модерни банкови операции. Книга 2. Борислав Найденов

Модерни банкови операции. Книга 2: * сконтови операции * форфайтингови операции * кредитна линия * проектно финансиране * финансово обвързан кредит * гаранционни операции * застраховане на кредитния риск Прочети повече


Банково счетоводство. Колектив

Законът за счетоводството, Националният сметкоплан и Националните счетоводни стандарти са нормативната база за организиране и осъществяване на счетоводния процес в банките. При съобразяване с тези нормативни актове и проекта за Национален банков сметкоплан е разработено съдържанието на този учебник. В него се разглеждат основните и най-важните въпроси… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 11:32
 • 306
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на счетоводството. Задачи, примери, въпроси и тестове. Лило Козовски, Димитър Раев

Сборникът от задачи по счетоводство е предназначен за учениците от техникумите по икономика и търговия -редовно, вечерно и задочно обучение, както и за учениците, изучаващи тези дисциплини в другите училища. Задачите са съобразени с изискванията на закона за счетоводството, националния сметкоплан и учебните програми по счетоводство. В сборника са разгледани… Прочети повече


Техника на данъчното облагане. Величко Адамов, Валери Ненков, Валентин Миланов

Данъците са важен инструмент на държавното управление на икономиката. Те дават възможност на всяко правителство да разпределя и преразпределя доходите и по този начин да оказва въздействие върху търсенето и предлагането. В този процес безспорно водещо значение имат техниките за определяне на облагаемата основа, изборът на подходящия данъчен размер… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 11:04
 • 268
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Албум на първичните счетоводни документи. Колектив

В изданието са представени основните първични счетоводни документи, които се използват от предприятията. Всеки първичен счетоводен документ е характеризиран с основните си реквизити и предназначение, като е представена графическа форма, използвана в практиката. Специално внимание е отделено на използването на първичните счетоводни документи чрез системата… Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2005 година. Ганета Минкова, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Аксения Монова, Иван Златков

Тази книга Ви предлага цялостно и достоверно знание за данъчните закони, в сила от 1 януари 2005 г. Тя съдържа актуализираните текстове на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за облагане доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и Закона за местните данъци и такси. Публикувани са подробни… Прочети повече

 • Download
 • 07 February 2017 10:49
 • 187
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съставяне на индивидуален сметкоплан и трансформиране на счетоводни сметки. Иван Дочев, Евгени Рангелов

Съставяне на индивидуален сметкоплан и трансформиране на счетоводни сметки Иван Дочев, Евгени Рангелов Прочети повече


Социално и здравно осигуряване 2006. Колектив

Социално и здравно осигуряване 2006 Колектив Прочети повече


Наръчник за пенсии. Веселка Янакиева

Наръчник за пенсии Веселка Янакиева Прочети повече


Международни счетоводни стандарти 2002-2003. Коментари и приложения. Бари Дж. Епстейн, Абас Али Мирца

НЕЗАМЕНИМИЯТ НАРЪЧНИК ПО МСС Вследствие на признаването от страна на Международната организация на комисиите по ценни книжа (МОКЦК/IOSCO) и новаторското решение на Европейската комисия, съгласно което се изисква всички компании, котиращи се на борсите в целия Европейски съюз. до края на 2005 г. да прилагат Международните счетоводни стандарти (вместо… Прочети повече

 • Download
 • 06 February 2017 21:37
 • 194
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Учебно-методично помагало по счетоводство на предприятието. Колектив

Изданието е с характер на учебно-методично помагало по счетоводство на стопанското предприятие. Разработката на отделните теми е извършена съобразно изискВанията на Закона за счетоводството, Националните и международните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан и обхваща в последователен ред Всички обекти, сВързани с дейността на търговското дружество.… Прочети повече

 • Download
 • 06 February 2017 21:14
 • 133
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводно отчитане на дейността на фирмата и анализ на счетоводните данни. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР 5 УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО 6 РАЗДЕЛ I ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 9 I. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ 11 1. Отчитане на придобиването на МДА 11 2. Отписване (намаление) на МДА 12 /III II. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 14 III. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 15 IV.… Прочети повече


Социално и здравно осигуряване 2009. Димитър Бойчев

* Кодекс за социално осигуряване * Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. * Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя * Наредба за пенсиите и осигурителния стаж * Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина… Прочети повече


Счетоводство на физическите и юридически лица. Просто счетоводство. Магдалена Кацарова

СЪДЪРЖАНИЕ Правно-нормативни основи и обхват на счетоводството...................5 Счетоводни документи........................................................................6 Откриване, водене и приключване на счетоводните книги................9 Съставяне на годишен счетоводен отчет........................................19 Технология за определяне… Прочети повече

 • Download
 • 05 August 2016 20:43
 • 191
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Данъчна политика и икономически растеж. Конференция - юли 2000. Колектив

Конференцията Данъчна политика и икономически растеж бе организирана от Центъра за икономическо развитие с подкрепата на Американската агенция за международно развитие и Института за устойчиви общности Встъпителни доклади изнесоха Петър Жотев. заместник министър-председател и министър ма икономиката, и Николай Георгиев, заместник-министър ма финансите… Прочети повече

 • Download
 • 04 August 2016 22:09
 • 274
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия. Стоян Дурин, Даниела Дурина

Наръчникът по счетоводство на малки и средни предприятия съдържа всичко необходимо за създаване на добра организация на счетоводното отчитане за всяко малко и средно предприятие. Той ще помогне на счетоводителите да съставят годишните финансови отчети на предприятието. Наръчникът съдържа: • Примерен сметкоплан за отчитане дейността на малките и средните… Прочети повече

 • Download
 • 04 August 2016 22:03
 • 213
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство на предприятието. Георги Проданов, Димитър Радонов

Книгата е безценен помощник в ежедневната работа на счетоводителите. Организирана като бърз справочник, освен многото примери от практиката, ценни са и коментарите на авторите. Книгата успешно може да се използва и като учебник за изучаващите дисциплините "Счетоводство на предприятието" и "Финансово счетоводство", както в средните училища,… Прочети повече

 • Download
 • 04 August 2016 21:59
 • 217
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство на Едноличен търговец. Практическо ръководство. Динитър Радонов

Счетоводство на Едноличен търговец Практическо ръководство Динитър Радонов Прочети повече


Управленско счетоводство. Част 1. Трифон Трифонов

Учебникът е предназначен за студентите от Университета за национално и световно стопанство, които изучават счетоводен анализ. Той е изготвен съгласно учебната програма по дисциплината „Управленско счетоводство". Книгата може да се ползва от всички, които се интересуват от осъществяването на съвременен счетоводен анализ за управлението на вътрешнофирменага… Прочети повече

 • Download
 • 04 August 2016 21:51
 • 188
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управленско счетоводство. Част 1-2. Практическо ръководство. Трифон Трифонов

* Управленско счетоводство. Част 1: Счетоводен анализ на зависимостта между разходите и резултатите. ** Управленско счетоводство. Част 1-2: Счетоводен анализ за оптимизация на управленските решения. Ръководството е предназначено за студентите от Университета за национално и световно стопанство, които изучават счетоводен анализ. То е изготвена съгласно… Прочети повече


Курс по теория на счетоводството. Център за дистанционно обучение. Стоян Стоянов, Камелия Савова

Фундаментални учебни дисциплини. Тираж 500 бр. Авторите на този учебник по дисциплината "Курс по теория на счетоводството" са преподаватели в катедра "Счетоводство и анализ" на Университета за национално и световно стопанство в София. Целта им е да се разбере сложната счетоводна материя, като основните постановки, категории, правила… Прочети повече


Речник на счетоводните термини. Живко Бонев, Стоян Дурин

Речникът включва 1120 термина - най-често използвани в счетоводната практика. Тълкуването им е съобразено с нормативната счетоводна и правна уредба към септември 1999 г. Предназначен е за практикуващи счетоводители и одитори, финансисти и бизнесмени, мениджъри, за преподаватели и студенти, и за всички, за които счетоводната проблематика представлява… Прочети повече


Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) за малки и средни предприятия (МСП) (МСФО за МПС) International Finansial Reporting Standard (IFR

Приложения: Примерни финансови отчети, презентация и списък с оповестявания Основания за изводи * Пълни текстове на стандартите * Подробен коментар * Конкретни практически примери * Речник на термините * Връзка с МСС 1-41 и МСФО 1-8 Книгата не съдържа CD (липсва към книжното тяло) Прочети повече


Годишно счетоводно и данъчно приключване 2010. Колектив

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2010 ГОДИНА В изданието се засягат два основни проблема. Най-напред се третират въпроси на организация на счетоводното приключване. Въпросите са представени в схематичен вид, без да се разглеждат подробностите по съдържанието на счетоводното приключване. Нашето разбиране е, че това е тема с много значения, с разнообразно… Прочети повече


Коментар на международните счетоводни стандарти. Иван Златков

Коментар на международните счетоводни стандарти Иван Златков Прочети повече

 • Download
 • 04 August 2016 21:21
 • 228
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводна политика и правилник за документооборота. Иванка Силвестрова

СЪДЪРЖАНИЕ I. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА........... 3 1 Активи.......................... 4 2. Собствен капитал..................... 15 3. Пасиви.................. 17 4. Приходи...............20 5. Разходи................... 22 6. Промени в приблизителни счетоводни стойности........... 24 7. Фундаментални грешки.............24 8. Промени в счетоводната политика...............… Прочети повече


Данъчно облагане и счетоводно приключване 2008. Л. Мермерска, Д. Динева, И. Кондарев, А. Свраков, И. Златков

Съдържание: нормативен текст и коментар на основните данъчни закони; организация на годишното счетоводно приключване; годишен финансов отчет за 2008 г.; специфични въпроси на годишното счетоводно отчитане по МСФО и НСФОМСП, в бюджетните предприятия, в организациите с нестопанска цел и във фирмите с едностранно счетоводно записване. Описание: КОРПОРАТИВНО… Прочети повече

 • Download
 • 04 August 2016 21:09
 • 108
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Данъчно облагане и счетоводно приключване 2010 г. Колектив

Л. Мермерска, Л. Цвекова, И. Кондарев, А. Свраков, И. Златков, Н. Ризов Прочети повече

 • Download
 • 04 August 2016 21:04
 • 185
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Данъчно облагане и счетоводно приключване 2007. Л. Мермерска, Д. Динева, И. Кондарев, А. Свраков, И. Златков. Н. Ризов

- Корпоративно подоходно облагане - Данъците върху доходите на физически лица - Данък върху добавената стойност - Счетоводно приключване на годината - Годишни финансови отчети - Практика на МФ и НАП Авторски колектив: Людмила Мермерска, Диана Динева, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Иван Златков, Николай Ризов. Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2009 година. Колектив

Съдържание: актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони – Закон а корпоративното подоходно облагане, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за данък върху добавената стойност, Закон а акцизите, Закон за местните данъци и такси; изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото… Прочети повече


Счетоводство 2009 година. Колектив

Съдържание: правна рамка на счетоводната система у нас – актуализиран текст на нормативната уредба; коментар на счетоводните закони; коментар на МСФО и НСФОМСП; организация на счетоводството в предприятието: общи правила, счетоводна политика, документооборот, инвентаризация, съставяне на финансови отчети, показатели за финансов анализ; съдебна и административна… Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2011 година. Колектив

Авторски колектив: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Ас. Асенов, П. Голева, К. Узунова, Н. Ризов * Aктуализиpан тeкcт на ocнoвнитe данъчни закoни * Кoмeнтаp за пpoмeнитe в данъчнoтo закoнoдатeлcтвo * Пpактика на HAП и MФ Тази книга e тpадициoнeн издатeлcки пpoдукт и cъдъpжа цялoтo пpoфecиoналнo знаниe… Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2012 година. Колектив

Авторски колектив: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Ас. Асенов, П. Голева, К. Узунова, Н. Ризов * Актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони * Изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2012 г. * Актуални писма на Националната агенция… Прочети повече

 • Download
 • 03 August 2016 22:14
 • 153
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводно отчитане. Данъчно облагане на юридически лица с нестопанска цел. Димитър Радонов, Цветан Станкулов

СЪДЪРЖАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА............................5 I. Законодателна уредба на сдруженията......................... 7 II.Фондации........................... 14 ГЛАВА ПЪРВА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ИНДИВИДУАЛЕН СМЕТКОПЛАН.................................17 Разработване на счетоводната политика...........................................20 Индивидуален… Прочети повече


Наръчник по системи за управление на качеството. Материали за обучение по ISO 9001:2000. Васил Стипцов

ПРЕДГОВОР България се очаква скоро да стане член на Европейския съюз. Това е голямо предизвикателство за българските организации, които освен че ще трябва да са конкурентноспособни на пазара, ще трябва и ежедневно да доказват прозрачността на,своята дейност и да имат обективни доказателства за това. Затова наред с нарастващата конкуренция, едни от… Прочети повече


Счетоводство на предприятието. Десето издание. Стоян Дурин

В изданието се разглеждат основни въпроси на организацията и методологията на счетоводството в предприятията със стопанска дейност. Последователно са изяснени въпросите на счетоводното отчитане по всички обекти на счетоводството. Направен е опит да се посочат алтернативни решения, които са в съответствие с изискванията на системата на счетоводството,… Прочети повече

 • Download
 • 03 August 2016 21:54
 • 309
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Примерен индивидуален сметкоплан на стопанското предприятие. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР.................................................................................5 СПИСЪК на счетоводните сметки в разработения Примерен индивидуален сметкоплан...........................................9 Раздел 1 Сметки за капитали...................................................34 Група 10 Капитал.................................................................34… Прочети повече


Обща теория на счетоводството. Михаил Динев

Първо издание. Настоящото издание е за студенти от икономически ВУЗ и е съобразено с голяма част от теоретичните разработки на повече или по-малко известни автори. Авторът приема, че всички те са постижения, които трябва да се продължат, да се допълнят или разнообразят. Избегнато е противопоставянето на становища, защото по пътя към знанието обучаващите… Прочети повече


Национални счетоводни стандарти. Примерен национален сметкоплан. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. Колектив

С прилагането на Националните счетоводни стандарти се осигурява организационно и методологично единство при осъществяването на счетоводното отчитане (текущо и периодично) на дейността на предприятието, с цел вярно и честно представяне на имущественото и финансовото му състояние в годишния финансов отчет. Чрез Националните счетоводни стандарти се постига:… Прочети повече

 • Download
 • 03 August 2016 21:36
 • 205
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Специализиран курс по управленско счетоводство. Бойчинка Йонкова

Трето преработено и допълнено издание. Учебник за дистанционно обучение Прочети повече

 • Download
 • 03 August 2016 21:27
 • 216
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Банково счетоводство. Стоян Стоянов, Даниела Фесчиян, Снежана Башева

Магистърска програма по счетоводство. Учебник за дистанционно обучение Учебникът по банково счетоводство - трето преработено и допълнено издание, е предназначен за студентите от всички специалности в магистърска степен - дистанционна форма на обучение, които изучават дисциплината Счетоводство на банките. Представеният в учебника материал е поднесен… Прочети повече

 • Download
 • 03 August 2016 21:22
 • 395
 • 3
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансово счетоводство. Основен курс. Снежана Башева, Мариана Михайлова

Магистърска програма по счетоводство. Учебник за дистанционно обучение. Прочети повече

 • Download
 • 03 August 2016 21:16
 • 216
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансово-счетоводен анализ в банките. Стоян Стоянов, Даниела Фесчиян

Второ преработено и допълнено издание. Магистърска програма по счетоводство и контрол. Учебникът "Финансово-счетоводен анализ в банките" - второ преработено и допълнено издание, е предназначен за студентите от всички специалности в магистърска степен - дистанционна форма на обучение, които изучават дисциплината Финансово-счетоводен мениджмънт… Прочети повече


Финансово счетоводство Специализиран курс Снежана Башева

Магистърска програма по счетоводство. Учебник за дистанционно обучение. В света съществуваш неопределен брой бизнес структури и взаимоотношения. Непрекъснато се създават все по-нови и no-усъвършенствани бизнес структури с цел да се отговори на сложните организационни потребности на съвременния бизнес. Успоредно с това счетоводната наука е създала и… Прочети повече

 • Download
 • 03 August 2016 21:03
 • 170
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Разходи за транспорт във фирмите. Стоян Гичев

Разходи за транспорт във фирмите Стоян Гичев Прочети повече

 • Download
 • 03 August 2016 20:56
 • 196
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електронният документ и електронният подпис. Правен режим. Колектив

Авторски колектив: А. Калайджиев, Б. Белазелков, В. Станчева, Г. Димитров, Д. Марков, М. Йорданова Наcтoящeтo лукcoзнo изданиe (без твърдите корици) e пoдгoтвeнo oт pабoтната гpупа на Цeнтъpа за изcлeдванe на дeмoкpацията, изгoтвила закoнoпpoeкта за eлeктpoнния дoкумeнт и eлeктpoнния пoдпиc и учаcтвала в пoдгoтoвката на пoдзакoнoвитe нopмативни актoвe.… Прочети повече

 • Download
 • 02 August 2016 22:41
 • 270
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управленско счетоводство Основен курс. Бойчинка Йонкова

учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по счетоводство и контрол. Начини на доставка: Категория: Данъци и счетоводство Издателство: УИ "Стопанство" Година: 2008 Cтраници: 371 Налични бройки: 1 Език: Български Град на издаване: София Корици: меки ISBN: 9789544949143 Размери: 205/235/0 мм Ключови думи: счетоводство, счетовидна… Прочети повече


Основи на банковия контрол. Емил Асенов

Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по счетоводство. След усвояване на материала в тази глава вие ще можете: • да определите понятието „банка"; • да посочите главните особености на системния риск; • да формулирате главната цел на Базелския комитет по банков надзор; • да разграничите основните етапи в развитието на банковата система… Прочети повече

 • Download
 • 02 August 2016 21:47
 • 224
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАСпецкурс по счетоводство в публичния сектор. Учебник за дистанционно обучение. Стоян Стоянов, Даниела Фесчян

Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по счетоводство и контрол. Спецкурсът по счетоводство в публичния сектор е предназначен за студентите от специалност "Счетоводство и контрол", в магистърска степен - дистанционна форма на обучение, които изучават дисциплината "Спецкурс по счетоводство в публичния сектор". Представеният… Прочети повече


Наръчник по финансова отчетност. Димитър Михайлов, Димитър Радонов, Георги Проданов

Наръчник по финансова отчетност Димитър Михайлов, Димитър Радонов, Георги Проданов Прочети повече

 • Download
 • 28 March 2016 14:44
 • 212
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство на предприятието. Васил Божков, Георги Илиев, Славка Петрова

Предлаганият учебник е предназначен за учениците от техникумите по икономика и търговските гимназии. Написан е в съответствие с утвърдената от Министерството на образованието и науката учебна програма по дисциплината „Счетоводство". Учебният материал в новото издание е подреден в логическа последователност, съответстваща на разделите на примерния Национален… Прочети повече

 • Download
 • 28 March 2016 14:40
 • 306
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 28 March 2016 14:35
 • 160
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник на счетоводителя: Примерен индивидуален сметкоплан. Колектив

Справочник на счетоводителя: Примерен индивидуален сметкоплан Колектив Прочети повече

 • Download
 • 28 March 2016 14:31
 • 257
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство на предприятието. Част 2. Димитър Радонов, Георги Проданов, Васил Христов

Настоящето учебно помагало по Счетоводство на предприятието I част е предназначено за учениците от професионалните гимназии, икономически техникуми, бизнес училища, колежи, студенти и всички изучаващи дисциплината „Счетоводство на предприятието". То е разработено съобразно утвърдената учебна програма на дисциплината „Счетоводство" и съгласно учебния… Прочети повече

 • Download
 • 28 March 2016 14:27
 • 269
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по счетоводство. Маргарита Фурнаджиева

ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият сборник от задачи по счетоводство на предприятието е предназначен за студентите редовно и задочно обучение от Стопанския факултет на Технически университет - София и останалите технически ВУ в страната. Той е разработен съобразно утвърдената учебна програма на дисциплината „Счетоводство". Новото издание е трето преработено и допълнено… Прочети повече

 • Download
 • 28 March 2016 14:23
 • 336
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство на предприятието. Единадесето издание. Стоян Дурин, Даниела Дурина

Счетоводство на предприятието Единадесето издание Стоян Дурин, Даниела Дурина Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2016 19:23
 • 168
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да регистрираме и как да прекратим дейността на... Колектив

Настоящето издание съдържа освен кратък коментар на основните специфики на едноличен търговец, събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, еднолично дружество с ограничена отговорност и акционерно дружество, така и примерни варианти на всички основни необходими документи при регистрирането и заличаването им от търговския регистър. Коментарът… Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2016 19:20
 • 316
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по банково счетоводство. Даниела Фесчиян, Камелия Савова, Румяна Пожаревска, Мая Начкова, Лилия Рангелова

Сборникът е предназначен за студентите от всички специалности в бакалавърска степен, които изучават дисциплината Банково счетоводство. Той е написан в съответствие с учебната програма по дисциплината Счетоводство на банките за студентите от специалност Счетоводство и дисциплината Банково счетоводство, за студентите от специалност Финанси, ОКС "Бакалавър".… Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2016 19:15
 • 231
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управленско счетоводство. За финансов мениджмънт. Трифон Трифонов

Представеният труд е предназначен за изучаване на съвременния счетоводен анализ, известен като управленско счетоводство, от страна, на финансисти, счетоводители и други икономисти. Съдържанието на темите е синтезирано, за да изпъкне познавателната страна на счетоводния анализ, обусловена от създадения през XX век приложен финансов икономикс. Специално… Прочети повече


Финансово-инвестиционен и счетоводен анализ на корпоративния капитал. Част 3. Сборник със задачи. Трифон Трифонов

Финансово-инвестиционен и счетоводен анализ на корпоративния капитал. Част 3 Сборник със задачи Трифон Трифонов Прочети повече


Теория на счетоводството. Второ издание. Трифон Трифонов

Учебникът "Теория на счетоводството" от доц. д-р Трифон Б. Трифонов получи Годишната награда за икономическа литература за 1997 г. на ИК 'Сиела". Това е единствената наградена книга на счетоводна тематика засега нас. "От тази гледна точка широка обществена подкрепа следва да получат българските учени счетоведи...., доц. д-р Т. Трифонов… Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2016 18:57
 • 346
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАСоциално осигуряване 2015. Колектив

Книгата съдържа: актуализираните текстове на основните нормативни актове след промените в осигурителното законодателство от началото на 2015 година; важни указания на НОИ и на НАП; изчерпателни приложни коментари по възлови въпроси на социалното осигуряване, с акцент върху промените през 2015 година; експертни решения на практически казуси и отговори… Прочети повече


Трудови отношения 2013. Васил Мръчков

Книгата-годишник "Трудови отношения" е шестнадесето по ред издание с актуално приложно знание по цялостната проблематика на трудовото право през 2013 г. Акцент в авторските коментари са измененията и допълненията в трудовото законодателство през 2013 г. Подробно и изчерпателно са разгледани въпроси, които не са били предмет на коментар в предишни… Прочети повече


Трудови отношения 2014. Васил Мръчков

Актуализирани текстове на най-важните нормативни актове на трудовото законодателство. Важни решения на Върховния касационен съд. Актуални писма на Министерството на труда и социалната политика Приложни коментари и практически разяснения по новите моменти и прилагането на трудовото законодателство през 2014 г.. Целева аудитория: Работодатели и синдикалисти,… Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2003 година. Колектив

Тази книга предлага цялостно знание за основните данъчни закони. В сила от 1 януари 2003 г. Тя съдържа актуализираните текстове на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за облагане доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и Закона за местните данъци и такси. Публикувани са подробни коментари… Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2016 21:56
 • 331
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 2008. Коментар. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение....................................5 СС 1 Представяне на финансови отчети........................36 СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси.........................78 СС 4 Отчитане на амортизациите.......................123 СС 7 Отчети за паричните потоци..................................154 СС 8 Нетни печалби или загуби за… Прочети повече


Плосък данък. Кой какво печели. Колектив

Плосък данък. Кой какво печели Колектив Прочети повече


Граждански договори 2008. Колектив

Граждански договори 2008 Колектив Прочети повече


Трудови договори. Част 2. Колектив

Трудови договори. Част 2 Колектив Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2016 21:42
 • 265
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство на малката фирма: Водене на едностранно счетоводство. Данъци, авансови вноски, декларации. Практически наръчник. Колектив

Счетоводство на малката фирма: Водене на едностранно счетоводство. Данъци, авансови вноски, декларации Практически наръчник Колектив Прочети повече


Ръководство по данъчно облагане на едноличен търговец + CD. Ася Инджова, Благой Иванов

Анотация Данъчното облагане и социалното осигуряване на едноличния търговец на пръв поглед е сравнително елементарна материя, лишена от сложни казуси, като се има предвид, че такава правна форма на организация на дейността обслужва предимно малкия и средния бизнес в България. Независимо от това наложило се мнение, същото е белязано от специфика, която… Прочети повече


Социално осигуряване 2003. Колектив

• Последни промени • Осигуряване на собственик • Осигуряване по трудови договори • Осигуряване по граждански договори • Разяснения, примери Прочети повече


Ръководство по европейско счетоводство. Дейвид Александър, Саймън Арчър

Пето издание Колкото повече страните от Европейския съюз се приближават към обединяване на техните счетоводни практики за регистрираните до 2005 г. дружества, толкова повече се преплитат различните фактори за финансово отчитане. Традиционните коренно различни правила, обичаи и счетоводни практики в Европа все още представляват огромно предизвикателство… Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2016 17:37
 • 371
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Застрахователно и осигурително счетоводство. Мартин Нейков

Предговор Учебникът „Застрахователно и осигурително счетоводство" е разработен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, примерния Национален сметкоплан, националните счетоводни стандарти, международните счетоводни стандарти, както и на други законодателни и нормативни актове, засягащи проблемите на счетоводната отчетност, застраховането… Прочети повече


Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) 2005. Част 1-2. Международни счетоводни стандарти (МСС) и Разяснения към 1 януари 2005 г. Колектив

Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) 2005. Част 1-2 Международни счетоводни стандарти (МСС) и Разяснения към 1 януари 2005 г Сборник Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2016 17:26
 • 499
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Закон за счетоводството. Коментар. Албум на първичните счетоводни документи. Димитър Радонов

Закон за счетоводството. Коментар Албум на първичните счетоводни документи Димитър Радонов Прочети повече


Данъчно облагане. Обществено и здравно осигуряване. Книга за всеки данъкоплатец, осигурен и осигурител. Колектив

Тази популярна книга е написана от професионалисти, но е предназначена за редови данъкоплатци. В нея са изложени достъпно и системно основните данъчни и осигурителни закони и свързаните с тях права и задължения на данъкоплатците. Книгата има характер на помагало, защото дава приложни решения на основните казуси относно данъчните плащания, осигурителните… Прочети повече


Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия. Стоян Дурин, Даниела Дурина

Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия Стоян Дурин, Даниела Дурина Прочети повече


Работно време, почивки и празници. Гошо Мушкаров

Работно време, почивки и празници Гошо Мушкаров Прочети повече


Отпуските. Част 2. Отпуски по болест. Отпуски за майчинство. Гошо Мушкаров

Отпуските. Част 2 Отпуски по болест. Отпуски за майчинство Гошо Мушкаров Прочети повече


Дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда. Гошо Мушкаров

Дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда Гошо Мушкаров Прочети повече


Трудови отношения 2015. Книга-годишник, Васил Мръчков, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова

Описание Нормативни актове Съдебни практики Практика на МТСП Приложни коментари Тази книга-годишник е осемнадесето по ред издание с актуално приложно знание по цялостната проблематика на трудовото право през 2015 г. Книгата съдържа: Актуалните текстове на основните трудови закони, както и на най-важните подзаконови нормативни актове по прилагането… Прочети повече


Счетоводство 2011. Антон Свраков, Бойка Брезоева, Бойко Костов, Велин Филипов, Иван Златков, Николай Ризов

Тази книга съдържа: ° актуализирани текстове на Закона за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит; • приложни коментари по основните концепции и промените в счетоводното законодателство през 2010 година; • тематични коментари по сьдьржанието и прилагането на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия; •… Прочети повече


Шеста директива за прилагане на ДДС. Колектив

Шеста директива за прилагане на ДДС Колектив Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2016 14:28
 • 396
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел. Звезделина Иванова

В тази книга читателят може да намери отговори на специфични въпроси и казуси, свързани с текущата счетоводна дейност на предприятието с нестопанска дейност. Отчетени са новостите за 2007 г. в разпоредбите на ЗДДС. ЗКПО. ЗМДТ, КСО и други закони и нормативни актове, свързани с основните постановки в настоящата книга. Изданието е разработено в съответствие… Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2016 14:24
 • 304
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Коментар по прилагането на международните счетоводни стандарти. Минко Велков

С настоящото издание се цели да се даде подходящ коментар по една сложна и все още недостатъчно позната и твърде малко разработена материя, която произтича от разпоредбите на Международните счетоводни стандарти. Съгласно Закона за счетоводството те ще станат нормативна база за отчетността в предприятията от 1 януари 2005 г. Още от началото на 2003… Прочети повече


Коментар на международните счетоводни стандарти. Иван Златков

Коментар на международните счетоводни стандарти Иван Златков Прочети повече


Международни счетоводни стандарти. Колектив

Международни счетоводни стандарти Колектив Прочети повече


Практическо ръководство по счетоводство. Колектив

Четвърто преработено и допълнено издание. Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2016 14:08
 • 180
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Данъчен амортизационен план. Активи и амортизации. Димитър Радонов

Данъчен амортизационен план Активи и амортизации Димитър Радонов Прочети повече


Облагането от корпорациите до ЕТ. Приложни модели за приключване на данъчната година. Цветан Станкулов

СЪДЪРЖАНИЕ Издателят за книгата.......4 I. Установяване на печалбите и доходите от източници в България и предотвратяване на отклонение от данъчно облагане............5 II. Субекти и обекти на облагане с окончателен алтернативен данък....11 III. Общи правила за формиране на данъчната основа и за облагането на печалбите и доходите.............23 IV.… Прочети повече


Промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Новата наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устр

Съдържание: * Актуализиран текст на ДОПК и на подзаконови нормативни актове по прилагането му; * Новата Наредба № Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти; * Приложни коментари и практически разяснения. Прочети повече

 • Download
 • 18 February 2016 13:54
 • 215
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Национални стандарти за финансови отчети 2010. За малки и средни предприятия. Колектив

Сборникът е коментар на НСФОМСП. Всеки стандарт е разгледан детайлно и илюстриран с практически примери. Освен детайлната информация и въпросите на практическото приложение на стандартите е направена връзка между счетоводното отчитане и данъчното третиране на операциите. В коментара на всеки стандарт е посочена връзката между счетоводното и данъчното… Прочети повече


Заплати и обезщетения. Изчисляване на болничните. Обезщетения за майчинство. Иван Карановски, Маргарита Пенева

Книгата разглежда основните моменти при формирането на трудовите възнаграждения според КТ. Книгата е разделена на 3 части. В първата част Иван Карановски, главен методологна НОИ разглежда въпросите за изчисляване на обезщетението за болест и майчинство. Детайлно са разгледани въпросите за подаването на документите в НОИ, процедурите по разглеждане… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2016 23:16
 • 335
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бюджетно счетоводство. Николай Колев

Бюджетно счетоводство Николай Колев Прочети повече


Едноличен търговец. Практически коментар и над 80 примерни образци. Захари Торманов

Съдържание: Едноличен търговец ЧАСТ ПЪРВА. ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. РЕГИСТРАЦИЯ. ПРОМЕНИ Глава I. СЪЩНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ 1. Същност на едноличния търговец (ЕТ) 1.1. Дееспособно физическо лице 1.2. Местожителство в Република България 1.3. Извършване по занятие на търговска дейност 2. Кой може да се регистрира като ЕТ 2.1. Положителните предпоставки… Прочети повече


Едноличен търговец. Практически коментар и над 80 примерни образци. Захари Торманов

Съдържание: Едноличен търговец ЧАСТ ПЪРВА. ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. РЕГИСТРАЦИЯ. ПРОМЕНИ Глава I. СЪЩНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ 1. Същност на едноличния търговец (ЕТ) 1.1. Дееспособно физическо лице 1.2. Местожителство в Република България 1.3. Извършване по занятие на търговска дейност 2. Кой може да се регистрира като ЕТ 2.1. Положителните предпоставки… Прочети повече


Наръчник за изработване на длъжностни характеристики. Ивайло Кусев, Димитър Радонов

Наръчник за изработване на длъжностни характеристики Ивайло Кусев, Димитър Радонов Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2016 21:34
 • 193
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща теория на счетоводната отчетност. Богдана Джорджева

Учебникът е разработен в съответствие с одобрената от МОНТ учебна програма по счетоводство за предпрофесионална подготовка на учениците от IX клас на СОУ. Спазени са изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан от 1991 г. Разгледани са основните въпроси от теорията на счетоводството. В помощ на… Прочети повече


ДДС. Акцизи. Митнически режим. Том 4. Александър Колчев, Александър Митов, Иван Гулев

ДДС. Акцизи. Митнически режим. Том 4 Александър Колчев, Александър Митов, Иван Гулев Прочети повече


Данък върху общия доход. Том 3. Александър Колчев, Александър Митов, Иван Карановски

Данък върху общия доход. Том 3 Александър Колчев, Александър Митов, Иван Карановски Прочети повече


Счетоводство. Том 1. Александър Колчев, Александър Митов

Счетоводство. Том 1 Александър Колчев, Александър Митов Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2016 21:17
 • 237
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Компютърно счетоводство. Михаил Дочев

Учебникът "Компютърно счетоводство" е написан по учебна програма, утвърдена от МОН. Предназначен е за учениците от всички техникуми, изучаващи различни специалности по Икономика. Автор на учебника е Михаил Дочев, доцент по "Счетоводство " в Стопанска академия "Д.А.Ценов" гр. Свищов, професор по икономика в Международната славянска академия… Прочети повече


Обща теория на счетоводството. Второ издание. Райна Начева

Учебникът е предназначен за студентите от всички икономически специалности. Той е написан в съответствие с учебната програма на дисциплината "Счетоводство ", преподавана от катедра "Счетоводство и анализ " при УНСС. Материалът в учебника е съобразен с нормативните документи за счетоводството, които са в сила към май 2004 г. Учебникът съдържа фундаментални… Прочети повече


Курс по счетоводство. Радка Абаджиева, Ива Димитрова

ПРЕДГОВОР Уважаеми студенти и колеги от практиката, Пред Вас е едно учебно помагало по счетоводство, написано е за тези, които искат да навлязат в дебрите на счетоводната наука и практика. В условията на пазарно ориентираната ни икономика значението на отчетно-икономическата информация непрекъснато нараства. Счетоводният труд е оценен от обществото,… Прочети повече


Банков контрол. Учебник за дистанционно обучение. Емил Асенов

Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по счетоводство. След усвояване на материала в тази глава вие ще можете: • да определите понятието „банка"; • да посочите главните особености на системния риск; • да формулирате главната цел на Базелския комитет по банков надзор; • да разграничите основните етапи в развитието на банковата система… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2016 20:57
 • 362
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансово счетоводство. Специализиран курс. Снежана Башева

Магистърска програма по счетоводство. Учебник за дистанционно обучение. В света съществуваш неопределен брой бизнес структури и взаимоотношения. Непрекъснато се създават все по-нови и no-усъвършенствани бизнес структури с цел да се отговори на сложните организационни потребности на съвременния бизнес. Успоредно с това счетоводната наука е създала и… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2016 20:52
 • 323
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство на банките. Второ издание. Стоян Стоянов, Румяна Пожаревска, Лилия Рангелова

Учебникът по счетоводство на банките е написан в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове по счетоводство - Закон за счетоводството, Международни счетоводни стандарти, Директиви на Европейския съюз по счетоводство, Директиви на Базелския комитет по банков надзор, както и на други нормативни документи, отнасящи се за дейността на… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2016 17:46
 • 335
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансово-счетоводен анализ в банките. Стоян Стоянов, Даниела Фесчян

Магистърска програма по счетоводство и контрол. Учебникът "Финансово-счетоводен анализ в банките" е предназначен за студентите от всички специалности в магистърска степен - дистанционна форма на обучение, които изучават дисциплината "Финансово-счетоводен мениджмънт в банките". Той е съобразен с учебната програма на студентите от специалност… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2016 17:42
 • 475
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия. Учебник за дистанционно обучение. Стоян Стоянов, Даниела Фесчян

Предговор Учебникът по анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия е предназначен за студентите от всички специалности в магистърска степен - дистанционна форма на обучение, които изучават дисциплината „Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия". Представеният в учебника материал е поднесен от авторите по достъпен за студентите… Прочети повече


Спецкурс по счетоводство в публичния сектор. Учебник за дистанционно обучение. Стоян Стоянов, Даниела Фесчян

Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по счетоводство и контрол. Спецкурсът по счетоводство в публичния сектор е предназначен за студентите от специалност "Счетоводство и контрол", в магистърска степен - дистанционна форма на обучение, които изучават дисциплината "Спецкурс по счетоводство в публичния сектор". Представеният… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2016 17:33
 • 435
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управленско счетоводство. Основен курс. Бойчинка Йонкова

Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по счетоводство. В учебника „Управленско счетоводство" (специализиран курс) се разглеждат основни въпроси, свързани със съвременните тенденции в развитието на управленското счетоводство като теория и практико-приложна дейност. Изданието си поставя две основни цели: да разяснява задълбочено и интегрално,… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2016 17:30
 • 551
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управленско счетоводство. Основен курс. Бойчинка Йонкова

Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по счетоводство и контрол. Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2016 17:23
 • 263
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Международни счетоводни стандарти. С. Дурин, Б. Йонкова, Д. Фесчян, Л. Рангелова, И. Чехларов

При разглеждането на стандартите авторите са верни на индивидуалния си подход и същевременно се придържат към определена структура: ■ кратко описание на съдържанието на стандарта ■ методически аспекти - казуси, тестове. въпроси. задачи ■ решения ■ въпроси: зa оценка на знанията по прилагането на стандарта Изданието е сериозен принос в изработването… Прочети повече


Международни счетоводни стандарти. С. Дурин, Б. Йонкова, Д. Фесчян, Л. Рангелова, И. Чехларов

При разглеждането на стандартите авторите са верни на индивидуалния си подход и същевременно се придържат към определена структура: ■ кратко описание на съдържанието на стандарта ■ методически аспекти - казуси, тестове. въпроси. задачи ■ решения ■ въпроси: зa оценка на знанията по прилагането на стандарта Изданието е сериозен принос в изработването… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2016 17:08
 • 271
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на счетоводството. Любен Петров

Основи на счетоводството Любен Петров Прочети повече


Заплати и обещетения по КСО. Иван Карановски, Димитър Радонов

Заплати и обещетения по КСО Иван Карановски, Димитър Радонов Прочети повече


Кодекс на труда. Коментар. Ситуации. Казуси. Решения. Сабина Шопова, Маргарита Пенева, Милена Савова-Петрова

Кодекс на труда. Коментар Ситуации. Казуси. Решения Сабина Шопова, Маргарита Пенева, Милена Савова-Петрова Прочети повече


Трудови отношения - 2014. Нормативни актове. Съдебни практики. Практика на МТСП. Приложни коментари. Васил Мръчков, Емилия Банова, Стойна Сербезова

Актуализирани текстове на най-важните нормативни актове на трудовото законодателство. Важни решения на Върховния касационен съд. Актуални писма на Министерството на труда и социалната политика Приложни коментари и практически разяснения по новите моменти и прилагането на трудовото законодателство през 2014 г.. Съдържание: Част първа ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2016 14:24
 • 254
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Практично помагало по счетоводство на предприятието. Стоян Дурин, Даниела Дурина

Списък на счетоводните сметки Годишни финансови отчети по МСФО/МС Годишни финансови отчети по НСФО/МСП Показатели за финансово-счетоводен анализ Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2016 14:18
 • 185
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Всичко за пенсиите във въпроси и отговори. Антоанета Киркова, Ася Гачева, Елина Костова, Янка Грозева

Тази книга ще даде на любознателния читател знанието и самочувствието на добър познавач на пенсионното осигуряване у нас. В приложни коментари, подготвени като въпроси и отговори, са разяснени всички въпроси, свързани с правото за пенсиониране, условията за придобиване на пенсия, видовете пенсии, тяхното осъвременяване, преизчисляване, изплащане, прекратяване… Прочети повече


Всичко за пенсиите във въпроси и отговори. Антоанета Киркова, Ася Гачева, Елина Костова, Янка Грозева

Тази книга ще даде на любознателния читател знанието и самочувствието на добър познавач на пенсионното осигуряване у нас. В приложни коментари, подготвени като въпроси и отговори, са разяснени всички въпроси, свързани с правото за пенсиониране, условията за придобиване на пенсия, видовете пенсии, тяхното осъвременяване, преизчисляване, изплащане, прекратяване… Прочети повече

 • Download
 • 17 February 2016 14:11
 • 210
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бюджетно счетоводство 2009 г. Звезделина Иванова

Бюджетно счетоводство 2009 г. Звезделина Иванова Прочети повече


Курс по счетоводство на предприятието. Иван Душанов, Марин Димитров, Георги Илиев

Изданието е с характер и предназначение на учебник по счетоводство на предприятието. Разработката е извършена съобразно разпоредбите и изискванията на Закона за счетоводството и Националния сметкоплан. В последователен ред са разглеждани методологията, методиката и организацията на отчитане на материалните, финансовите и трудовите ресурси в предприятието,… Прочети повече


Курс по счетоводство на предприятието. Иван Душанов, Марин Димитров, Георги Илиев

Авторите и заглавието на предлаганата книга са вече добре познати, но с настоящето издание читателите ще бъдат приятно изненадани с ново съдържание и още по-голяма практическа насоченост. Включени са всички нови постановки, касаещи прилагането на ДДС. Разработени са многобройни примери от счетоводната практика, които да улеснят ползващите книгата.… Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2016 22:09
 • 244
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя 2011. Колектив

Имате нужда от професионална консултация? Ежедневно пред вас и фирмата ви възникват въпроси и специфични казуси. Ние ви предлагаме множество счетоводни, данъчни, осигурителни и трудовоправни консултации. Всичко свързано със счетоводното отчитане, представено с примери и счетоводни записвания, облагането по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ, осигурителни вноски, паричните… Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2016 22:05
 • 167
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Осигурително право. Красимира Средкова

Плод на дългогодишна преподавателска и изследователска дейност, четвъртото преработено и допълнено издание на курса по осигурително право представя правната уредба на осигурителното право на Република България. Той представя и основните международни стандарти, координационните правила на Европейския съюз и опита на нормативната практика на редица съвременни… Прочети повече


Национални счетоводни стандарти. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. Колектив

Национални счетоводни стандарти. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит Колектив Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2016 21:50
 • 227
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да четем и разбираме финансовите отчети. Наръчник на мениджъра. Иван Симов, Людмила Мермерска, Бисер Райнов

Авторският колектив написа тази книга, вярвайки, че тя може да помогне на мениджърите да разберат повече и по-добре счетоводния процес и неговата кулминация - финансовия отчет. Така счетоводството на компаниите, които ръководят, ще стане полезно за тях самите и вече няма да е нещо, правено само за външни потребители на отчетите, каквито са данъчната… Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2016 21:45
 • 200
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник годишно счетоводно приключване. А. Василева, В. Христов, Г. Проданов, Д. Стефанова, Д. Радонов

Наръчник годишно счетоводно приключване А. Василева, В. Христов, Г. Проданов, Д. Стефанова, Д. Радонов Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2016 21:42
 • 213
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансово управление на фирмата. Стоян Александров, Стоян Дурин, Бисер Славков

Тази книга ви предлага знания по едни от най-съществените въпроси на финансовото управление на фирмата. В първата част са разгледани финансовите инструменти за дългосрочно финансиране и инвестиране. Акцентът е поставен върху различните видове ценни книжа и търговията с тях. Във втората част се третират въпросите на организацията на счетоводството и… Прочети повече


Труд и заплащане на труда. Практическо помагало. Тодор Александров Дудов, Йорданка Георгиева Митева, Кънчо Петров

Труд и заплащане на труда Практическо помагало Тодор Александров Дудов, Йорданка Георгиева Митева, Кънчо Петров Прочети повече


Наръчник за пенсии. Веселка Янакиева, Константин Костов

В настоящата книга ще се спрем накратко на всяко едно от основните процесуални действия, които представляват същността на пенсионното производство – отпускане, изменяне, осъвременяване, спиране, възобновяване, прекратяване или възстановяване на пенсиите и добавките към тях. Прочети повече


Становища за одит и етика. Ръководство. Колектив

РЪКОВОДСТВО НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ СТАНОВИЩА ЗА ОДИТ И ЕТИКА 2001 Обхват на Ръководството Настоящото Ръководство съдържа информация за Международната федерация на счетоводителите (МФС), както и действащите в момента становища по одит и етика, издадени от МФС към 1 юли 2001 г. като осигурява непрекъснато рефериране към основна… Прочети повече


Банков контрол. Йосиф Аврамов

Банките и банковата дейност са винаги привлекателна позиция за научни изследвания. Обяснимо е. Няма друга дейност, която да концентрира обществения интерес, да носи блага и немалко тревоги, да въздига и съсипва цели империи, да обединява врагове и да разделя приятели, да е толкова вечна във времето и неповторима във всяка негова част. Магическата сила… Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2016 21:14
 • 177
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник от задачи по счетоводство на стопанското предприятие. Колектив

Сборник от задачи по счетоводство на стопанското предприятие Колектив Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2016 21:10
 • 360
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Приложен модел на счетоводна политика на предприятието. Надя Енчева Костова

Съдържание: ВЪВЕДЕНИЕ Глава първа ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 1.1. Концепция за счетоводна политика.............................................................7 1.2. Съдържание на счетоводната политика на предприятието.....................13 Глава втора МОДЕЛИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 2.1. Подход при разработване на… Прочети повече


Национални счетоводни стандарти. Закон за независимия финансов одит. Колектив

Национални счетоводни стандарти Закон за независимия финансов одит Сборник Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2016 21:02
 • 149
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПроцедури и приложни документи по социалното осигуряване. Маргарита Чечова, Галина Николова, Стоил Гигов

Книгата предлага практически всички административно-правни процедури и приложни документи по социалното осигуряване у нас. Всяка от тези процедури представлява набор от конкретни знания, указания и административни стъпки, които трябва да се съблюдават при изпълнение на определени задължения, ползване на права или уредба на отношения. Разработени са… Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2016 20:54
 • 248
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство на едноличния търговец и на търговските дружества. Йонка Йотова, Дучка Добрева, Екатерина Аверкович, Росица Симеонова

Едноличният търговец и търговските дружества са образувания (формирования), характерни за условията на пазарното стопанство, влезли в сила с приемането на Търговския закон. В настоящото издание се дават знания относно счетоводното отчитане, формирането и използването на собствения капитал в съответните търговски дружества в зависимост от юридическата… Прочети повече


Справочник по счетоводство. С. Дурин, Д. Желязков, И. Златков

Книгата „Справочник по счетоводство" включва въпроси, които имат пряко отношение към организацията на работата на счетоводителите. Спазени са изискванията на Закона за счетоводството и Националния сметкоплан. В ГЛАВА ПЪРВА се изясняват основните изисквания към организацията и методологията на счетоводството в отделното предприятие, както и основни… Прочети повече


Счетоводство на банките. Сборник задачи. Камелия Савова, Румяна Пожаревска, Даниела Николова, Олга Пекова, Мая Начкова

Съдържание Предговор:...................5 ГЛАВА I ОТЧИТАНЕ СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА БАНКИТЕ........7 1.1. Отчитане на основния капитал.............7 1.2. Отчитане на допълнителния капитал, резервите и неразпределената печалба.........12 ГЛАВА II ОТЧИТАНЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИТЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛИ).....15 ГЛАВА III ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИОННАТА ДЕЙНОСТ........20 3.1… Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2016 17:54
 • 167
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство на предприятието. Пето издание. Стоян Дурин

Счетоводство на предприятието Пето издание Стоян Дурин Прочети повече

 • Download
 • 16 February 2016 17:50
 • 162
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство на предприятието. Стоян Дурин

Десето издание. В изданието се разглеждат основни въпроси на организацията и методологията на счетоводството в предприятията със стопанска дейност. Последователно са изяснени въпросите на счетоводното отчитане по всички обекти на счетоводството. Направен е опит да се посочат алтернативни решения, които са в съответствие с изискванията на системата… Прочети повече

 • Download
 • 13 February 2016 22:35
 • 284
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство на предприятието. Петнадесето издание. Стоян Дурин, Даниела Дурина

В изданието се разглеждат най-важните въпроси на организацията и методологията на счетоводството в предприятията със стопанска дейност. Всички въпроси на счетоводното отчитане основно са подчинени на изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). Последователно са изяснени основни въпроси на текущото счетоводно отчитане по обекти… Прочети повече

 • Download
 • 31 May 2015 22:55
 • 458
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство: Практико-приложен курс. Иван Златков

* Двустранно счетоводно записване. * Годишно счетоводно приключване. * Годишни счетоводно отчети. Прочети повече

 • Download
 • 31 May 2015 22:51
 • 361
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел. Иван Златков

Книгата е предназначена за практикуващите счетоводители и юридическите лица с нестопанска цел - сдружения ( в т. ч. политически парти, асоциаци, съюзи и т.н), фондации, читалища, религиозни общности и други. Прочети повече


Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) 2005. Част 1. Международни счетоводни стандарти (МСС) и Разяснения към 1 януари 2005 г. Колектив

Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) 2005. Част 1 Международни счетоводни стандарти (МСС) и Разяснения към 1 януари 2005 г Сборник Прочети повече


Коментар на Кодекса на труда. Васил Мръчков, Атанас Василев, Красимира Средкова

Авторите на книгата – проф. Васил Мръчков, проф. Красимира Средкова и проф. Атанас Василев, са най-изявените и компетентни специалисти в областта на трудовото право у нас. Из­да­нието със сигурност е по­лез­но за съ­дии, про­ку­ро­ри, ад­во­ка­ти, юрискон­сул­ти, ин­спек­то­ри по тру­да, слу­жи­те­ли в бю­ра­та по тру­да, от­де­ли­те "Човешки ре­сур­си",… Прочети повече


Данъчен процес. Здравко Славчев

Здравко Славчев има магистърски степени по "Право" и "Журналистика" от СУ "Св. Климент Охридски. Успешно съчетава научно-преподавателската работа с юридическата практика. Асистент е по данъчно и финансово право. Има издадени книга /"Данъчни производства"/ и повече от 30 научни публикации в областта на данъчния процес. Прочети повече


Закон за търговския регистър. Коментар. Колектив

Закон за търговския регистър Коментар Колектив Прочети повече


Международни счетоводни стандарти 2001. Колектив

Пълният том на Международните счетоводни стандарти (МСС) за 2001 е третото издание на МСС (след 1997 и 1999), което Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) прави с лиценз от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС). В сравнение с изданието от 1999, в настоящия том са включени два нови международни счетоводни стандарта… Прочети повече

 • Download
 • 30 May 2015 23:12
 • 442
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Данъци и финансова администрация (лекции, тестове и казуси). Валери Ненков

ВЪВЕДЕНИЕ Курсът по "Данъци и финансова администрация" има за цел формиране на теоретически и практически знания и умения на бъдещите специалисти в областта на публичните финанси. Мобилизирането на приходи за държавния бюджет е изключително важно за изпълнението на основните функции на централните и местните органи на властта. Неговата ефикасност… Прочети повече

 • Download
 • 30 May 2015 23:04
 • 1238
 • 22
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА