Книги с този етикет › Архитектура и строителство


Бюлетин за строителство и архитектура. Бр. 3-8, 11 / 1990

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече
Единни трудови норми в строителството

За изкопни работи - ръчно и механизирано Прочети повече


Стоманобетон. Л. Маноилов

Второ преработено издание Прочети повече


Числени методи в строителната механика

Крайни разлики. Крайни елементи. Дискретни модели. Матричен запис. Програмиране Прочети повече

 • Download
 • 16 April 2019 14:55
 • 151
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 21 March 2019 14:12
 • 138
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 19 November 2018 10:48
 • 584
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАМеханика на скалите

Приложена в строителството Прочети повече


Железопътно дело. Част 2

Горно строене, коловозни съединения и поддържане Прочети повече


L'esprit Chalet

Architecture, mobilier, objets et décoration à la montagne Прочети повече

 • Download
 • 25 July 2018 13:06
 • 213
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЗемна механика

Механика на почвите Прочети повече

 • Download
 • 30 June 2018 22:45
 • 299
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПътища, улици, тротоари и озеленяване

Разходни норми, технологични правила, нормативи за измерване и приемане Прочети повече • Download
 • 05 June 2018 10:53
 • 190
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителни кофражи. Строителни армировки

Разходни разчети, технологични правила, нормативи за измерване и приемане Прочети повече


Зидарски работи в строителството

Разходни разчети, технологични правила, нормативи за измерване и приемане Прочети повече

 • Download
 • 05 June 2018 10:38
 • 307
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Водопроводи и канализации

Разходни разчети, технологични правила Прочети повече

 • Download
 • 05 June 2018 10:09
 • 255
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически инсталации в сгради

Разходни разчети. Технологични правила. Нормативи за измерване и приемане Прочети повече


Метална дограма и стоманени конструкции. Изработване и монтаж

Разходни разчет. Технологични правила. Нормативи за измерване и приемане Прочети повече

 • Download
 • 25 April 2018 14:05
 • 206
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Единни трудови норми в строителството. Книга 3

За кофражни, армировъчни, бетонни, дърводелски, зидарски и други работи нови технологии Прочети повече


Зидани конструкции

Носещи зидани конструкции Прочети повече


Строителни машини

Съдържание Част I Машинни елементи Глава I. Основни понятия от машинната техника и материали, употребявани в машиностроенето 5 1. Основни понятия от машинната техника.................................. 5 2. Материали, употребявани в машиностроенето......................... 7 Глава II. Елементи и начини на тяхното съединяване..........................10… Прочети повече


Използуване на подпочвените води

Целта на настоящата книга е да запознае младите кадри с условията на залагането, произхода, режима и движението на подпочвените води и да покаже конкретни начини за улавянето им с оглед да се задоволят различните водостопански нужди, особено за напояването и водоснабдяването. Прочети повече


Стоманени мостове: Елементи

В този курс са разгледани накратко въпросите - строителни материaли, теория на еластичността, устойчивост и динамика на съорьженията, съпротивление на материалите и строителна механика. По-подробно са разгледани въпросите - основни механични свойства на стоманата, работа на стоманата, оразмерителни методи, товари и коефициент на сигурност, съединителни… Прочети повече


Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци. Част 1-3, 5

Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци. Част 5: Стоманени мостове Прочети повече


Напоителни системи в НР България

Богато илюстрирана книга + много схеми и карти към текста. Прочети повече


Архитектурата на София

Безплатна доставка за книгата в Р. България Прочети повече

 • Download
 • 05 December 2017 14:08
 • 230
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАБетонни и стоманобетонни колони и шайби

Библиотека на проектанта-строител Прочети повече

 • Download
 • 22 November 2017 12:30
 • 178
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 22 November 2017 12:26
 • 171
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геодезия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 22 November 2017 12:16
 • 214
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАСтоманени мостове. Елементи

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 22 November 2017 12:08
 • 193
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАСтоманобетон

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Стоманобетон

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 22 November 2017 11:13
 • 164
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 22 November 2017 11:08
 • 199
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 22 November 2017 11:05
 • 144
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бетонни и стоманобетонни колони и шайби

Поредици и библиотеки: Библиотека на проектанта-строител, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 22 November 2017 11:01
 • 156
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Собствени периоди и форми на кулообразни сгради

Поредици и библиотеки: Библиотека на проектанта-строител, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Нецентрично натоварени стоманенобетонни фундаменти

Поредици и библиотеки: В помощ на проектанта. № 1, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Стоманобетонни гредостени. Изчисляване и конструиране

Поредици и библиотеки: В помощ на проектанта. № 5, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 22 November 2017 10:49
 • 149
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАСелищни системи

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 22 November 2017 10:36
 • 85
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ремонт квартиры своими силами

Руски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Железобетонные конструкции

Руски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Металлические коробчаты мосты

Руски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Сельские жилые дома и квартиры. Европейская часть РСФСР

Поредици и библиотеки: Архитектору-проектировщику, Руски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Regional infrastructure Projects in South-Eastern Europe

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Архитектура и културна идентичност на обществото. Сборник от преводни материали

Поредици и библиотеки: Библиотека на архитекта, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Градски топлофикационни системи

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Висящи въжени линии в горската промишленост

Поредици и библиотеки: Университетска библиотека, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Конструкции на висящи въжени линии

Поредици и библиотеки: Университетска библиотека, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 21 November 2017 21:07
 • 194
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 21 November 2017 20:58
 • 211
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Companion Guide to Religious Architecture in Bulgaria. Part 1: West Bulgaria

Английски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Теоретична механика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Боядисвай сам

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Зидани конструкции

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Художествено проектиране

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 23 September 2017 18:53
 • 151
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретична механика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 08 August 2017 09:46
 • 215
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАГеодезия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Системата обитаване

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Мобилни преградни стени

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Оскар Нимейер

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Слънце и архитектура

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Планиране на градското движение

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 31 July 2017 14:38
 • 188
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАRegional infrastructure Projects in South-Eastern Europe

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Building Asia’s Security

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Технология на довършителните работи в строителството. Част 1

Зидарии, мазилки, облицовки, настилки и изолации Прочети повече


Строителен законник. Книга 1

Закон, правилник и наредба за териториално и селищно устройство... Прочети повече


Стоманобетон

Книгата е написана в две части, едно книжно тяло. Прочети повече


Пластбетон: Употребата му в строителството

Разгледани са свойствата и областите на приложение на безциментов бетон на основа студено втвърдяващи се синтетични смоли... Прочети повече

 • Download
 • 27 June 2017 13:06
 • 182
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Практически съвети за младия конструктор

Описаните съвети на опитния конструктор са полезни не само за бъдещите създатели на машини — младите конструктори, но и за многобройните инженерно-технически работници — изобретатели и рационализатори, а също и за учащите се. Прочети повече


Ръководство за упражнения по геодезия

Ръководството е предназначено за студентите от Инженерно-строителния институт, но може да се използува и от инженерите и техниците в практиката. Прочети повече

 • Download
 • 24 June 2017 16:57
 • 205
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПътища. Владимир Димитров

Пътища - Второ поправено издание от инженер Любен Икономов. Одобрено от Министерство на обществените сгради, пътища и благоустройството с заповед № 2990 от 23. XI. 1936 г. Прочети повече

 • Download
 • 28 March 2017 21:20
 • 193
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Индивидуални жилищни сгради. Стефан Стефанов

Книгата съдържа 34 броя проекти и реализация и 234 фигури. Прочети повече

 • Download
 • 28 March 2017 21:15
 • 211
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по водоснабдяване и канализация на сгради. Петко Петков, Ганчо Димитров, Иван Тричков

Ръководство по водоснабдяване и канализация на сгради Петко Петков, Ганчо Димитров, Иван Тричков Прочети повече

 • Download
 • 28 March 2017 21:12
 • 198
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тектониката в съвременната архитектура. Добрина Желева-Мартинс

Съдържание: Увод 5 Първа глава Поява и развитие на понятието тектоника 10 1. Лингвистичен и етимологичен анализ на термина тектоника 10 2. Въвеждане на термина тектоника в научния език 11 3. Значение и употреба на понятието тектоника в други области на науката 26 Втора глава Понятието тектоника в периода на „съвременната архитектура"(1900—1970).… Прочети повече


Правилник за извършване и приемане на строителните работи. Колектив

Правилник за извършване и приемане на строителните работи Сборник Прочети повече

 • Download
 • 28 March 2017 20:59
 • 187
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник за експлоатация на водопроводите. К. Кузуджийски, К. Кузмов

В наръчника се разглежда експлоатацията н поддържането на водопроводите и различните съоръжения към тях, като резервоари, помпени станции и пречиствателни станции. Подробно се разглежда техническото поддържане на водопроводите, причините загубите на вода. Откриването на повредите, като се дават и начините за тяхното отстраняване. Дадено е най-необходимото… Прочети повече


Архитектура на гражданските и промишлени сгради и инженерни съоръжения. Петър Марковски

В книгата се разглеждат архитектурните проблеми свързани с проектирането и строителството на гражданските и промишлените сгради и инженерните съоръжения. Тя ще запознае читателя в най-общи линии с основните понятия и проблеми на архитектурата — нейното историческо развитие, разновидностите на архитектурните обекти, както и с градоустройствените въпроси,… Прочети повече


Архитектура и кибернетика. И. Чонев, В. Петрова, И. Робев, К. Костов, Б. Соколов

В книгата са разгледани проблемите на математичното моделираме и приложението на електронно-изчислителна техника и архитектурното праектиране като е отразен предимно опитът на тази област на Комплексния научноизследователски и проектантски институт по организация. икономика и управление на строителството. Засегнати са следните основни направления:… Прочети повече


Обществени сгради. Книга 1-3

В този учебник са разгледани основните въпроси във връзка с проектирането на учебните сгради, театрите и кинотеатрите, концертните зали, културните домове и клубове, библиотеките, музейните и изложбените зали. Накратко е дадено историческото развитие на различните видове сгради, доколкото това допринася за изясняване на структурата и архитектурния… Прочети повече


Аграрни сгради. Илия Москов

СЪДЪРЖАНИЕ 1. СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ НА АГРАРНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДВОРОВЕ И КОМПЛЕКСИ 1.1. Видове производствени дворове и животновъдни комплекси ............ 3 1.2. Избор на терен............ 4 1.3. Зони и сектори в аграрните производствени (стопански) дворове и комплекси 6 1.4. Системи на застрояване........(8 1.5. Разположение на сградите....... 9 1.6.… Прочети повече


Съвременни прозорци. П. Петров, Ч. Ангелов, Д. Давидов

СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ 5 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 8 Определение 8 Основни изисквания 9 Класификация 11 СТРОИТЕЛНО-ФИЗИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. . 20 Топлотехнически проблеми 23 С ветлотехничееки проблеми 25 Акустически проблеми. 28 ПРОИЗВОДСТВО 31 ТРАНСПОРТ, МОНТАЖ и ПОДДЪРЖАНЕ. . 40 Съхраняване и транспорт 40 Производствен и строителен монтаж ... 41 Поддържане 43 КОНСТРУКТИВНИ… Прочети повече


Комуникация и транспорт в населените места. Асен Стоичков

В учебника са разгледани начините за планиране на комуникацията и транспорта в населените места. Анализирани са главните комуникационно-транспортни проблеми на съвременния град, градоустройствените предпоставки за решаване на сложните въпроси на градското движение и методите за неговото наблюдение и изследване. Изложени са основните принципи за съставяне… Прочети повече

 • Download
 • 27 March 2017 21:09
 • 224
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на архитектурата през средните векове. Сава Н. Бобчев

В книгата са разгледани накратко паметниците ни архитектурата през Средните вексве в Европа и в ислямския свят, тяхното последователно развитие и връзка с общественото историческо развитие. За пръв път у нас е отразена ислямската архитектура, тясно свързана с архитектурата на Средиземноморието и косвено — с архитектурата на всички европейски народи.… Прочети повече

 • Download
 • 27 March 2017 21:04
 • 171
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Планиране на селищата. Иван Никифоров

В учебника се разглеждат последователно главните елементи на селищата (парцели и квартали, улици, кръстовища и възли, улични мрежи и площади), основните проблеми при тяхното планиране (избор на терен за изграждане на селища и определяне на тяхното население и територия, обща планова структура и зониране, проектиране на централни, жилищни и производствени… Прочети повече

 • Download
 • 27 March 2017 20:58
 • 247
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Естетика на архитектурата. Елена Христова

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор I. ПРИРОДАТА НА АРХИТЕКТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО 1. Историческо въведение 2. Архитектурата като изкуство 3. Специфика на архитектурния творчески метод 4. Принципите на архитектурната композиция като структурни компоненти на архитектурния метод 5. Социалистическият реализъм и архитектурата II. СПЕЦИФИКА НА АРХИТЕКТУРНАТА ТВОРБА 1. Съдържание… Прочети повече


Наръчник по водоснабдяване. К. Кузуджийски, Т. Димчев, И. Иванов, П. Гоцев

ПРЕДГОВОР Изграждането на водоснабдяването на населените места в нашата страна е голяма крачка напред към подобряване бита на народа ни. След 9. IX. 1944 г. започна огромно строителство на градски, селски, промишлени и други водопроводи, което наложи да се създадат съответни проектантски и строителни организации. Досега са водоснабдени стотици селища… Прочети повече

 • Download
 • 27 March 2017 20:49
 • 227
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съвременни градоустройствени постановки. Стефчо Димитров

Съдържание: Увод / 7 2. Модул, феноменът град. Алтернативни насоки в еволюцията на селищната мрежа и населените места в Република България. Постиндустриалното общество — мит или реалност / 9 3. Модул. Жилищна политика. Алтернатива на прехода /41 4. Модул. Енергия — урбоекология. Енергийният модел и екомоделът — алтернатива в развитието на града и региона.… Прочети повече

 • Download
 • 27 March 2017 20:43
 • 172
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съвременни архитектурни форми и структури за отдих. Стоянка Антова

Увод 5 Първа глава Свободното време и отдихът. Втора глава Анализ на чуждестранния опит 2.1. Съществуващи форми за отдих в чужбина ................ 10 2.1.1. Морски курортни комплекси ..................... 20 2.1.2. Планински ваканционни селища .................. 32 2.2. Видове. капацитет, етажност н обемно-пространствено изграждане на сгра- дите и… Прочети повече

 • Download
 • 26 March 2017 21:44
 • 148
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технически основи на териториалното и селищно устройство. А. Андреев

Съдържанието накратко по части: Част 1. Планове за териториалното и селищното устройство и техническа основа за тяхното създаване. Част 2. Територилноустройствено планиране. Част 3. Селищноустройствено планиране. Част 4. Актуални проблеми на управлението на териториалното и селищното устройство. В учебника са разгледани въпроси от областта на териториалноустройственото… Прочети повече


Пешеходни пространства в градските центрове. Пенчо Велев

Пешеходни пространства в градските центрове Пенчо Велев Прочети повече


Пешеходни пространства в градските центрове. Пенчо Велев

СЪДЪРЖАНИЕ Увод Първа глава Пешеходното движение — фактор за изграждане на плановата и пространствената структура на градски център Човекът-пешеходец. . ................... 9 Организация на пешеходното движение в градския център. . 20 Критерии за преценка на организацията на пешеходното движение в градския център...................27 Разделяне на пешеходното… Прочети повече

 • Download
 • 26 March 2017 21:30
 • 173
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник за проектиране и изчисляване на стоманобетонни конструкции. Хаския Нисимов

В предлаганата монография, издавана като наръчник, се разглеждат подробно редица общи и специални въпроси от теорията и приложението на стоманобетонните конструкции във високото строителство. При статическото изчисляване на конструкциите и на техните елементи са взети пред вид пластичните деформации на бетона, и армировката, а самото оразмеряване на… Прочети повече


Изолации в хидротехническото строителство. Тр. Атанасов, Ил. Пеев, Ст. Стоилов

В книгата се разглеждат проектирането и изпълнението на най-употребяваните видове изолации в хидротехническото строителство против влага и вода. В първата част се разглеждат изолациите от битуминозни материали-, изолациите от водонепропускливи бетонни и циментови замазки — обикновени и торкретни, и металните изолации. Във втората част са дадени порозаепълващите… Прочети повече
Стоманобетон. Хаския Нисимов, Георги Карагьозов

В учебника е разгледано проектирането — изчисление, конструиране и оразмеряване на стоманобетонни елементи, като е взет поЛ внимание новият правилник за проектиране на стоманобетонни конструкции в гранични състояния. Подробно решените примери спомагат за по-доброто усвояване на материала и за прилагане на добитите теоретични знания. Дадените в края… Прочети повече


Архитектура промышленых зданий. С. В. Дятков

В книге освещены вопросы проектирования промышленных зданий на основе орга­нического единства производственно-технологических, технических, художественно-эстетических, экономических и экологических требований. Подробно рассмотрены вопро­сы конструирования зданий. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта предложены многочисленные варианты… Прочети повече


Строителни материали и изпитването им. Стамен Стаменов, Иван Николов

В този учебник са разгледани по-важните строителни материали и изделия, основните им физико-механични свойства и област на приложение в съвременната архитектура и строителството. Засегнат е въпросът и за художествено-декоративните свойства на материалите. По-голямо място е отделено на материалите, които се използуват в архитектурното оформяване на… Прочети повече

 • Download
 • 26 March 2017 20:37
 • 333
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по организация на строителството. И. Сакарев, А. Янчулев, И. Лечева

В книгата се разглеждат обемът, съдържанието и редът за изготвяне на проекта за организация и изпълнение на строителството (ПОИС) и работната фаза на същия (РГЮИС) при строителството на промишлени, жилищни, пътни и железопътни обекти. Изложената методика и последователността на разработване на проектите са в съответствие с Правилника за капиталното… Прочети повече


Жилищни сгради. Част 1. Жилищни сгради за постоянно обитаване. Ангел Дамянов

СЪДЪРЖАНИЕ: Предговор 5 Първа глава. Въведение 7 Втора глава. Класификация на жилищ­ ните сгради Третаглава. Основни принципи при проек­тирането на жилищни сгради 27 Четвъртаглава. Разполагане на жилщната сграда в парцела 45 Пета глава. Елементи на разпределението на жилищните сгради 49 Шеста гл а в а. Еднофамилното жилище на един етаж 87 Седма глава.… Прочети повече


Жилищни сгради. Част 1. Ангел Дамянов

СЪДЪРЖАНИЕ: Предговор 5 Първа глава. Въведение 7 Втора глава. Класификация на жилищ­ ните сгради Третаглава. Основни принципи при проек­тирането на жилищни сгради 27 Четвъртаглава. Разполагане на жилщната сграда в парцела 45 Пета глава. Елементи на разпределението на жилищните сгради 49 Шеста гл а в а. Еднофамилното жилище на един етаж 87 Седма глава.… Прочети повече


Гражданска отбрана. Учебник за студентите от Висшия институт по архутектура и строителство. К. Миронов

В учебника са разгледани някои основни въпроси по организацията на защитата на населението и народното стопанство при специалнн условия. Направен е теоретичен анализ на поразяващото действие на оръжията за масово поразяване и са изложени основните начини за защита на населението и за увеличаване устойчивостта на обектите на народното стопанство. На… Прочети повече


Архитектура и гуманизм. Алвар Аалто

Книга знакомит с идеями и творчеством крупнейшего финского архитектора XX века Алвара Аалто. Для читателя особый интерес представят гуманистическая направленность исканий Алвара Аалто, его глубокие суждения о социальной роли архитектуры в современном мире, бережное отношение к окружающей среде. Помимо работ самого Алвара Аалто, в книгу включены статьи… Прочети повече


Хидрологичен наръчник. Част 1. Иван Иванов, Димитър Мандаджиев, Страхил Георгиев, Димитър Печинов

В наръчника се дава систематизирано изложение на най-подходящите и съвременни методи за събиране, обработка, анализ и обобщение на хидролвгичната информация, приспособени или приведени за условията на нашата страна и подробно онагледени с примери от хидрологичната ни практика. Приложението на изложените методи е осигурено с необходимите справочни материали,… Прочети повече


Помпени станции в България. Колектив

Съдържание Предговор Глава първа Състояние и развитие на помпените станции в HP България.........7 Глава втора Плаващи помпени станции..................16 Глава трета Стационарни помпени станции................33 Глава ч ет в ъ р т а Фундиране и конструктивни особености при помпените станции ......77 Глава пета Водовземни съоръжения на помпените станции… Прочети повече

 • Download
 • 26 March 2017 16:24
 • 171
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Баташки водносилов път. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ..................3 I. ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ Задачи, история на проучването и проектирането и развитие на схемата на Баташкия водносиловпът ...7 Схема на водноенергийната система..............9 Описание на енергийните стъпала..............9 Първо стъпало—ВЕЦ Батак ................9 Второ стъпало—ВЕЦ Пещера .......11 Трето стъпало—ВЕЦ… Прочети повече


Сборник от задачи и примери по технология на сглобяемите стоманобетонни конструкции. В. Вълев, Б. Велев, Н. Киров

СЪДЪРЖАНИЕ Г л а в a I Задачи и примери по проектиране на състава на бетоните 1. Общи положения........................ 2. Състав на обикновените бетони..................................8 3. Състав на леките бетони с леки порести пълнители.........26 Глава II Задачи и примери по технологично оразмеряване на цехове за бетонни смеси 1. Общи положения.........................32… Прочети повече


Практическо ръководство по строително декоративно бояджийство. Руси Райков, Николай Гудев

Книгата е предназначена за работници и майстори строителни бояджии, техници, инженери и граждани, които желаят сами да боядисат и декорират жилището си. Прочети повече


Архитектурно-строително проектиране. Проблеми и развитие. Г. Карагьозов

В книгата се изясняват същността и задачите на проектирането, характерът на проектната дейност, мястото на проектирането в системата на капиталното строителство и значението му за повишаване на икономическата и социалната ефективност на капиталните вложения и за изграждането на комплексната жизнена среда. Разглеждат се планирането, инвестирането и… Прочети повече


Геодезически работи в строителството. Д. Стойчев, Г. Милев, А. Гълъбов

В книгата се разглеждат геодезическите работи, свързани с проектирането, строителството и експлоатацията на различните инженерни съоръжения. Особено внимание е отделено на въпросите за трасировъчните работи при промишленото, хидротехническото, железопътното и пътното строителство и при благоустройството на населените места. Дават се норми за трасирането,… Прочети повече


Наръчник за гражданите, извършващи строителство на жилищни сгради по стопански начин. Част 3, 5. Основи на сградите / Зидарски работи. Колектив

Наръчник за гражданите, извършващи строителство на жилищни сгради по стопански начин. Част 3: СЪДЪРЖАНИЕ 1. Земни работи..................................... 3 1. 1. Подготовка на строителната площадка........... 3 1. 2. Шнурово скеле.................................... 5 1. 3. Изкопни работи...................9 1. 4. Укрепяване и отводняване на строителната… Прочети повече


Водно дело. Стефан Сунгарски

Съдържанието накратко по глави: * Увод... 3 * Хидрология... 7 * Хидравлика... 85 * Корекция на реките... 141 * Използване на водната енергия... 180 * Язовирно строителство... 214 * Водоснабдяване и канализация... 249 * Мелиорации... 329 Прочети повече


Строително дело. Тодор Марков

В тази книга са изложени накратко някои елементарни положения от техническата и строителната механика. Дадени са иззестни сведения за физико-механичните свойства, начините на изпитване и технологията на по-характерните строителни материали и изделия. Разгледани са също така накратко методите за изчисляване и проектиране на строителните конструкции,… Прочети повече


Строително дело. Тодор Марков

В тази книга са изложени накратко някои елементарни положения от техническата и строителната механика. Дадени са иззестни сведения за физико-механичните свойства, начините на изпитване и технологията на по-характерните строителни материали и изделия. Разгледани са също така накратко методите за изчисляване и проектиране на строителните конструкции,… Прочети повече


Строителен наръчник в таблици. Йордан Божков

Описание Необходимото, полезно и актуално помагало за ежедневната дейност на инженери, архитекти, техници и икономисти, които се занимават със строителни проблеми: речник на строителните термини стандарти и технически спецификации чертежи и означения нормативни таблици: за натоварвания за топлосъхранение за шумоизолация за площи таблици с оптимална… Прочети повече


Строителни материали и изпитването им. Стоян Колев

В книгата са разгледани основните механични,физични и химични свойства на строителните материали. Подробно са описани различните видове изкуствени и естествени строителни материали, като са посочени качествата и начините на изпитването им. Прочети повече


Строителни материали и изпитването им. Стоян Колев

ПРЕДГОВОР Големият ръст и бързият темп на развитие на нашето строителство изискват все по-голям брой различни и с високо качество строителни материали. Във всеки строеж стойността на строителните материали представлява голяма част от общата му стойност. Познаването на основните свойства на строителните материали дава възможност на проектанта и изпълнителя… Прочети повече


Строителни материали и изпитването им. Стоян Колев

В книгата са разгледани основните механични,физични и химични свойства на строителните материали. Подробно са описани различните видове изкуствени и естествени строителни материали, като са посочени качествата и начините на изпитването им. Прочети повече

 • Download
 • 26 March 2017 12:18
 • 100
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Проектиране и изграждане на жизнената среда за инвалиди. Архитектурен справочник. Пенчо Велев

УВОД ЧОВЕКЪТ-ИНВАЛИД Антропометрични и ергономични данни.....................................................4 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА 1. Устройства и средства за обществен транспорт............................32 2. Места за паркиране и гаражи............36 3. Размери на тротоарите и площадките за отдих...............................39… Прочети повече


Геодезия. Учебник за студентите по архитектура. Димитър Стефанов

В този учебник са разгледани въпроси из областта на геодезията, с които е необходимо да се запознаят студентите по архитектура. Дадени са различните видове уреди за измерване на ъгли и дължини, начините на работа с тях, както и начинът, по който се правят вертикалните измервания, и др. Дадени са също така и кратки сведения за опорната и снимачната… Прочети повече


Рисунок. С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков

Приводится методика конструктивно-структурного рисунка, занимающего важное место в обучении и воспитании архитектора. Конструктивно-структурный рисунок рассматривается как основная часть реалистического рисунка. Материал изложен с расчетом на всестороннее осмысленное отношение к рисунку в процессе восприятия, изучения и изображения натуры, а также… Прочети повече


Въведение в проектирането на малката къща. Стефан Стефанов, Кирил Бойчев, Коста Джелебов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 3 ПРОЕКТИРАНЕ НА МАЛКИ КЪЩИ Строителство на малки къщи 7 Парцелът на малката къща 7 Озелененият двор 8 Малката цъща 9 Функционална схема 10 Едноетажни малки къщи 11 Етаж и половина и двуетажни малки къщи 15 Технико-икономически показатели 15 Детайли на малката къща 16 Покривът 16 Цокълът 17 Прозорците 18 Камината 20 Проекти за… Прочети повече

 • Download
 • 26 March 2017 11:54
 • 185
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Условни знаци за едромащабни топографски карти в мащаб 1:10 000, 1:5 000 и 1:2 000. Л. Манчев, И. Славчев

„Условни знаци за едромащабни топографски карти в М 1:10000, 1:5 000 и1 2 OQO' ca задължителни за ползуване от ведомствата, институтите и организациите, които изработват и обновяват картата. В основни линии те запазват характера на условните знаци-издание на ГУГК от 1973 г за карти в същите мащаби, като са внесени допълнения и изменения в резултат… Прочети повече

 • Download
 • 26 March 2017 11:41
 • 147
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени. Мащаби 1: 1 000 и 1: 500. Колектив

„Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500", са предназначени за изработване на планове в същите мащаби и са задължителни за ползуване от ведомствата, институтите и организациите, които изработват такива планове. В основни линии те запазват характера на Условни знаци, издание — ГУГК 1960 г.… Прочети повече


Ръководство за проектиране на пътища и аеродруми. Т. Тодоров, А. Минчев

Книгата е допълнено и преработено издание на "Ръководство за проектиране на пътища и аеродруми" от Печатната база на ВИСИ, 1973 г. с автори Тодор Тодоров и Атанас Минчев. Съставена е съгласно учебната програма за студентите от профил "Пътно строителство" на Университета по архитектура, строителство и геодезия и е съобразена с действуващите… Прочети повече


Проектиране на улици. Тодор Тодоров, Петко Табаков

Предговор I. Фази при проектираме на улиците 1.1. Предварителни проучвани» с предварителен комуникационен проект 1.2. Техниkо-икоиомичeски доклад 1.3. Работен проект II. Видове проекти 11.1. Комуникационен проект 11.2. Проект за пътните работи 11.3. Проект за организация на движението по време на извършване на строителните работи III. Конструкции и… Прочети повече


Технически условия за проектиране и изпълнение на строителството. Норми и правилници. Част 2. Колектив

Съставители. И. Никифоров, Ц. Пълов, И. Маркова, М. Маиров. УДК 624/628.031.12+624/628.002 (083.75) Част втора на сборника „Технически условия за проектиране и изпълнение на строителството" — норми и правилници, съдържа нови 67 нормативни документа — правилници, наредби, норми, технически условия и инструкции в областта на проектирането и изпълнението… Прочети повече


Хидромелиорации. Общ курс. Кирил Велковски

В учебника са разгледани накратко факторите за развитие на растенията, като почви и видове почви, хранителни вещества, вода, въздух, светлина и топлина. В специална глава са дадени различните методи на отводняване, както и начините за предпазване на низините от стичащи се повърхностни и външни подпочвени води. Разгледани са различните видове съоръжения… Прочети повече


Архитектуры Москвы. С. Е. Чернышев

Архитектуры Москвы С. Е. Чернышев Прочети повече


Стомана във високите строежи. Колектив

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР Тази книга се издава по решение на Съвета на Строителния факултет при държавната политехника „Сталин" в гр. София, за да улесни подготовката на студентите по строително инженерство; с това се попълва и една празнина в нашата техническа литература. Тя представлява непълен превод на Stahl im Hochbau. (Стомана във високите строежи), издание… Прочети повече


Мелиоративни помпени станции. Димо Велев

Учебникът е предназначен за студентите от пети курс на специалността Хидромелиоративно строителство в Хидротехническия факултет на Висшия инженерно-строителен институт. Разработен е съобразно с учебната програма, одобрена от Министерството на народната просвета. В него са дадени основите на механичното напояване и отводняване и основните въпроси на… Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 17:55
 • 162
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Паркинги и големи гаражи. Съоръжения за статично движение. Оскар Бютнер

В тази книга се разглеждат въпроси във връзка с влиянието на моторните превозни средства върху развитието на градостроителството, с планирането на зоните за паркиране и мерките за намаляване на нуждите от тях. Разгледани са също така и въпроси, които се отнасят до обслужването и транспортно-техническите проблеми в големите гаражи, отоплителните и вентилационните… Прочети повече


Справочник по гидротехнике. Колектив

Справочник по гидротехнике Колектив Прочети повече


Справочник мастера-сантехника. Б. А. Журавлев, С. Н. Лисицын

Справочник содержит основные сведения о материалах и оборудовании, применяемых при монтаже санитарно-технических устройств, данные по организации и производству работ, а также технико-экономические показатели. Справочник мастера-сантехника предназначается в качестве практического пособия для мастеров- сантехников монтажных организаций. Прочети повече


Методът "Кани" - практическо ръководство. Георги Иванов

В книгата е изложен един съвременен метод за решаване на непрекъснати греди, прости и сложни рамки, съставени от пръти с постоянно или с променливо напречно сечение. Методът е универсален и запазва своите предимства при решаване на непрекъснати греди и рамки, положени върху еластична еинклерош основа. Прилага се успешно и за решаване на рамковидни… Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 17:40
 • 291
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за проектиране на стоманени конструкции. Колектив

В ръководството са систематизирани основните въпроси, свързани с проектирането на строителните стоманени конструкции в рамките на курса за специалността ПГС. Структурата на ръководството е близка до етапиге, през които протича проектантският процес. Разгледани са основните принципи за проектирането и конструктивната композиция на стоманените конструкции… Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 17:37
 • 155
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фундиране. Валериан Минков

Книгата е предназначена да запознае читателите с техническите мероприятия, имащи за цел да подготвят земната основа за поемане на товара от изгражданите върху нея съоръжения, с конструктивното оформяване и оразмеряване на фундаментите и с различните методи, прилагани при плитко и дълбоко фундиране. Непрекъснатото развитие на строителната техника е… Прочети повече


Жесткие покрытия аэродромов. Колектив

Жесткие покрытия аэродромов Колектив Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 17:29
 • 224
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителни ремонти. Част 2. Нормативи, материали и технологии. Колектив

Описание Нормативи, материали и технологии. Помагало за всички, които знаят или искат да знаят, които могат или искат да научат, които плащат за ремонти или ще правят ремонти. Кой, кога, как и защо прави ремонти? Нормативни пречки и облекчения. Подготовка и възлагане на ремонтите. Проучвателни, калкулативни и пазарни цени. Организация и документиране… Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 16:51
 • 172
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Архитектура и градостроительство. Кензо Танге

От издателя Книга освещает двадцатилетний период творчества всемирно известного японского архитектора, автора ряда градостроительных комплексов, крупных общественных сообружений. Анализ главнейших работ Кензо предваряется очерком о его деятельности. В книге помещены статьи самого архитектора, посвященные проблемам современной архитектуры. Книга предназначена… Прочети повече


Съвременна архитектура. Борислав Стоянов

Тази книга е първи опит у нас за цялостно изследване на съвременната архитектура, която през последните десетилетия се развива с изключително многообразие на тенденции и форми както в чужбина, така и в България. В първата част на труда се проследява развитието на световната архитектура от средата на миналия век до наши дни,а във втората му част се… Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 16:43
 • 141
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителен наръчник. К. Тодоров, С. Попов, П. Герджиков, С. Драгойков, Н. Събев

Петото преработено и допълнено издание на наръчника съдържа в сбита форма частите строително-технически таблици, строителни материали, строителни машини, фундиране, практическа статика, стоманобетон, сградостроителство, практическа геодезия, пътища, пътни съоръжения, проектиране и организация на строителството. Това издание е значително подобрено,… Прочети повече


Стоманобетонни черупкови конструкции. Над правоъгълна основа. Г. Й. Бранков

СЪДЪРЖАНИЕ Увод.........................................3 Глава I Общисведения, понятия и хипотези зачерупковите конструкции.......................7 § 1. Кратък исторически преглед на съвременното състояние на техническата теория на черупковите конструкции над правоъгълна основа....7 § 2. Основни понятия и хипотези..........10 § 3. Общи сведения за… Прочети повече


Проектирование и расчёт устройств водоснабжения. А. Е. Белан, П. Д. Хоружий

Содержание: Основные типы водопроводов. Размеры водопотребления и напоры Системы и схемы водоснабжения Нормы водопотребления Суточные и часовые расходы воды Расходы воды на пожаротушение Свободные напоры Сооружения для забора подземных вод Водозаборные скважины. Фильтры скважин Шахтные колодцы Лучевые водозаборы Горизонтальные водозаборы Каптажи родниковых… Прочети повече


Технология строительства водопроводных и канализационных сооружений. Г. П. Владыченко, Б. Ф. Белецкий

Технология строительства водопроводных и канализационных сооружений Г. П. Владыченко, Б. Ф. Белецкий Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 16:24
 • 144
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за упражнения по водоснабдяване. Стоян Бойчев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор...............................3 ЧАСТ I ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА............4 1. Водоснабдителни системи и схеми.................4 1.1. Предназначение на водоснабдителните системи. Видове и съставни елементи ...............................4 1.2. Водоснабдителни схеми.......................6 2. Водоснабдителни норми и разход на вода. ............10… Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 16:20
 • 131
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Насосные станции с центробежными насосами. В. Я. Карелин, Р. А. Новодережкин

Насосные станции с центробежными насосами В. Я. Карелин, Р. А. Новодережкин Прочети повече


Водоснабжение. А. М. Тугай, В. Е. Терновцев

Водоснабжение А. М. Тугай, В. Е. Терновцев Прочети повече


Организация на хидротехническото строителство. Тодор Цурински

Организация на хидротехническото строителство Тодор Цурински Прочети повече


Организация на хидротехническото строителство. Тодор Цурински

В учебника се разглеждат основните въпроси на организацията на проучването, проектирането и изпълнението на хидротехническото строителство. Изложени са теоретичните основи и методиката за избиране на най-рационални те методи за изграждане на основните хидротехнически съоръжения при проектиране организацията на строителството. Учебникът е предназначен… Прочети повече


Промишлени сгради. Атанас Делибашев

В тази книга са разгледани въпросите, свързани с проектирането на промишлените предприятия. Подробно са изложени общите изисквания при разположението на промишлените предприятия в промишления район и в промишлената площадка. Разгледани са и въпросите, свързани с проектирането на генплана, видовете производствени процеси и технологични схеми, които… Прочети повече


Инструкция за приложение на правилника за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции

ПРЕДГОВОР В настоящата инструкция се дават указания по оразмеряването на стоманобетонни елементи съгласно Правилника за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, утвърден от Държавния комитет по строителството и архитектура на 22. I. 1957 г. Инструкцията е съставена от комисия с представители на Държавния комитет по строителство и архитектура,… Прочети повече


Строительство и ремонт одноэтажных домов. Колектив

Приведены чертежи и схемы основных строительных конструкций и узлов. Даны практические рекомендации по выполнению ремонтных работ. Большое внимание уделено отделочным работам: штукатурным, облицовочным, столярным, устройству окон и дверей, различным видам окраски, обойным работам и материалам. Специальный отдел посвящен устройству канализации и водопровода. Прочети повече


Справочник мастера-строителя. Колектив

"Справочник мастера-строителя". Издание третье. Государственное издательство БССР. Редакция научно-технической литературы. Минск, 1955. Главный редактор: Г.А.Казачек Редактор: Я.А.Роговин Аннотация: Справочник содержит следующие разделы: «Общая часть», «Строительные материалы и изделия», «Расчет конструкций», «Механизация строительства, строительные… Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 10:52
 • 122
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Зидарски и бетонови работи. Хари Байер

В тази книга на популярен език се описват зидарските работи и се дават указания за изпълнението на обикновени бетонови работи. Описват се също така строителните материали инструментите, конструктивните принципи. В много достьпна форма се дават както общи, така и конкретни указания, как да се извършват най-простите строителни работи. Книгата е предназначена… Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 10:47
 • 124
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник за строително-бояджийски работи. Р. Райков

В този кратък наръчник са описани видовете материали, които се използуват при строително-бояджийските работи, естествени и изкуствени минерални пигменти, различните видове лепила, безири и безирени бои, разтворители, разредители и лакове. Поместени ca, голям брой рецепти за приготвяне на различните видове постни и блажни бои. Описани са различните… Прочети повече


Непрекъснати греди и рамки. Част 1. С постоянно и променливо напречно сечение на отделните пръти. Г. Иванов, М. Замфиров

В книгата е изложен един съвременен скоростен метод за решаване на непрекъснати греди, прости и сложни неотместваеми и отместваеми рамкови конструкции с постоянно и променливо напречно сечение в отделните пръти. Липсата на подходящ метод принуждава проектантите да пренебрегват благоприятното влияние на вутите, което стопански и икономически е неоправдано,… Прочети повече


Таблици за трасиране на криви. При пътища и жп линии и канали. Любомир Димов

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Таблица т. Трасиране на главните точки на кривата.............. 2. Таблица И. Трасиране на подробните точки на кривата чрез правоъгълни координати от тангентите с равни абсцисни разлики ........ 3. Таблица III. Трасиране на подробните точки на кривата чрез правоъгълни координати от тангентите с равни дъги ................ 4. Таблица IV.… Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 10:35
 • 128
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физическа геодезия. В. Христов

Учебникът е съставен съобразно профила на специалността геодезия, фотограметрия и картография при Инженерно-строителния институт. Ще служи на студентите по тази специалност и на всички, за които фигурата на Земята представлява интерес... Прочети повече


Геодезия. Учебник за I и II курс на строителните техникуми. Колектив

Учебникът е написан съгласно програмата по предмета "Геодезия" за I и II курс на строителните техникуми. В него са изложени начините за измерване на дължини и ъгли, както и снимачните методи в геодезията. Разгледани са инструментите, с помощта на които се извършват измерванията, и проверката на условията, на които трябва да отговарят те. Дадени… Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 10:28
 • 150
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителна механика. Учебник за III курс на строителните техникуми. А. Марчинков, А. Андреев

В тази част на учебника са разгледани въпросите из областта на статиката на твърдо тяло, като събиране на сили, разлагане на сили, статически момент, равновесие на сили и т. н. В раздела Якост на материалите са разгледани въпросите външни сили и вътрешни усилия, допустими напрежения, инерционни моменти и т. н. Подробно е разгледано изчисляването на… Прочети повече


Ръководство по висша геодезия. Л. Димов, Н. Цонков

ПРЕДГОВОР Ръководството по висша геодезия е предназначено за практически занятия на редовните и задочните студенти от специалността минно маркшайдерство при Минно-геоложкия институт. То е съставено въз основа на учебната програма по дисциплината висша геодезия и практическа астрономия. Ръководството може да служи като практическо пособие на инженерите… Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 10:20
 • 137
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Математическа геодезия. Вл. Христов

Учебникът по математическа геодезия съд'р-жа като встъпление сферичната тригонометрия,сведения за методите на научното изчисление, комплексния анализ и диференциалната геометрия на повърхнините. Същината лежи в разглеждане геометрията на земния сплеснат ротационен елипсоид и предимно на координатите върху него. Тук специален акцент са получили… Прочети повече


Изравнение по метода на най-малките квадрати. В. Пеевски

Настоящият труд е предназначен преди всичко за учебник на студентите от Геодезическия факултет при Държавната политехника „Сталин". По тази причина той е съставен по одобрената учебна програма на дисциплината „Изравнение по метода на най-малките квадрати". Всичко това определя до голяма степен разпределението на включения материал, а така също и подбора… Прочети повече


Техническа подготовка на строителството. Част 1. Йордан Божков

УДК 69.002.1 В книгата са разгледани въпросите за техническата подготовка на строителството на ниво строителен обект. Засегнати са нормативните изисквания за предпроектното съгласуване, разработката на работния проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), подготовката и сключването на договорите, отчитането и заплащането на завършените… Прочети повече


Триангулации и нивелации. В. Пеевски

Триангулации и нивелации В. Пеевски Прочети повече


Съвременни естетически проблеми на жилищната архитектура. Монография. Христо Анастасов

СЪДЪРЖАНИЕ Увод ........................................................5 1. Същност на задачата ................................5 2. Определения ........................................11 Глава първа. Основни фактори................20 1. Количество (К) ...................21 2. Бързина (Б) .....................25 3. Индустриализация (И) ................28… Прочети повече


Ръководство за изравнение по метода на В. В. Попов. Т. Танев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор към първото издание ..........................................4 Общи бележки ..........................................5 ГЛАВА 1 Полигонов метод § 1. Изравнение на ъглите и превишенията в отделен полигон............6 § 2. Изравнение на свободна нивелачна мрежа....................................8 § 3. Решаване на уравнения по метода… Прочети повече


Строителни материали и изпитването им. Ст. Колев

ПРЕДГОВОР Големият ръст и бързият темп на развитие на нашето строителство изискват все по-голям брой различни и с високо качество строителни материали. Във всеки строеж стойността на строителните материали представлява голяма част от общата му стойност. Познаването на основните свойства на строителните материали дава възможност на проектанта и изпълнителя… Прочети повече


Сборник от задачи по организация на високото строителство. И. Сакарев, М. Младенов, Й. Лечева, С. Марков

В сборника са разгледани някоя принципни положения от нормирането, проектирането и организацията на труда в строителството, календарното планиране, организация на складовото стопанствi и производствените предприятия. Той съдържа около 600 задачи, които могат да се прилагат при търсене на различни решения. Работата със сборника се подпомага и от приложените… Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 09:47
 • 118
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътища, мостове и кули. Волфганг Гюнтер

В книгата се разглеждат в понулярна форма проблемите па ко-муникацията от древността до днес. Направен е преглед както на историята, така и на бъдещото развитие на улиците, пътищата и магистралите, на релсовия транспорт във и извън града, на гарите вчера и днес, на начините за преодоляване на планинските масиви и на широките долини с тунели и мостове,… Прочети повече

 • Download
 • 25 March 2017 09:44
 • 141
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за строителните тенекеджии. Константин Кръстев

СЪДЪРЖАНИЕ Увод Глава първа Тенекеджийство. Общи понятия 1. Видове тенекеджийски работи............ ............7 Глава втора Материали, необходими за строителното тенекеджийство 2. Видове ламарини...........................8 3. Видове профилни стомани. .................15 4. Видове свързващи материали, тяхното качество и опазването им .....16 5. Видове… Прочети повече


Водоснабдяване и канализация. Христо Хаджиев

Учебникът представлява съкратен курс и обхваща следните въпроси: основи на хидравликата с оглед на нейното практическо приложение, водоснабдяване на населени места, водоснабдяване и канализация на сгради, промишлени предприятия и строителни площадки, а също и канализация на населени места. Той е предназначен за студентите от специалността промишлено… Прочети повече


Наръчник по технология на строителното производство. Том 2-3. Колектив

** Наръчник по технология на строителното производство. Том 2: Технология на строителните процеси при строителната площадка В том II на наръчника са разгледани същността, методиката на проектиране, приложението и технико-икономическите показатели на технологията на строителните процеси и на изграждането на сгради и съоръжения. Основно място е отделено… Прочети повече


Конструкции гражданских зданий. Колектив

Под общей редакцией М. С. Туполева ; Московский ордена трудового красного знамени архитектурный институт, Катедра конструкции гражданских зданий.... 2-е издание, исправленное и дополненное. Прочети повече


Оптическо измерване на дължина. Ив. Писаров

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор...............3 I. Кратък исторически преглед....................................5 II. Принципи и класификация на оптическото измерване на дължини ...6 III. Оптическо измерване на дължини с обикновени нишкови далекомери 14 IV. Оптическо измерване на дължини с обикновени редукционни далекомери ..20 V. Оптическо измерване ва дължини… Прочети повече


Огнеупорни строителни материали. Недко Преславски

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор..................................3 Въведение 1. Развитие на промишлеността за огнеупорни материали............5 2. Видове огнеупорни материали....................................6 Глава I — Сурови материали 1. Глини и каолини ..............................................9 2. Кварц и кварцити................................................21… Прочети повече

 • Download
 • 24 March 2017 21:23
 • 120
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Огнеупорни строителни материали. Недко Преславски

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор..................................3 Въведение 1. Развитие на промишлеността за огнеупорни материали............5 2. Видове огнеупорни материали....................................6 Глава I — Сурови материали 1. Глини и каолини ..............................................9 2. Кварц и кварцити................................................21… Прочети повече

 • Download
 • 24 March 2017 21:18
 • 126
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бетонни и стоманобетонни колони и шайби. Хаския Нисимов

В труда се разглеждат опростени методи за оразмеряване и конструиране на бетонни и стоманобетонни колони и шайби, подложени на обикновен и кос нецентричен натиск (предизвикан от постоянни, полезни, земетръсни и ветрови товари), разработени съгласно с последните наши „Бетонни и стоманобетонни конструкции. Норми за проектиране" от 1980 г. Предлаганите… Прочети повече


Технология на монолитния бетон и стоманобетон. Колектив

ПРЕДГОВОР Бетонът е и ще остане основен строителен материал на нашето време. При прехода от занаятчийско към индустриално изпълнение на строителството се тръгна първоначално по пътя на последователно приложение на монтажния метод, което доведе до съкращаване на сроковете за изпълнение. Паралелно с индустриализираното производство на сглобяеми стоманобетонни… Прочети повече


Справочник за всички, които проектират и строят в България. Антон Каравелов

В книгата се разглеждат въпроси по териториалното устройство, архитектура, благоустройство и строителство... Прочети повече

 • Download
 • 24 March 2017 21:05
 • 245
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на строителните процеси. Йордан Петков Йорданов

В учебника се разглеждат основни въпроси на технологията на строителните процеси. Изяснени са основните понятия и принципи в технологията на строителното производство, същността и начините за комплексно-механизирано извършвана на процесите на строителната площадка, технологията на индустриалните методи за изграждане на сгради и съоръжения. Изложена… Прочети повече

 • Download
 • 24 March 2017 21:01
 • 153
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за курсово проектиране по стоманени конструкции. Колектив

Авторски колектив: Л. Венков, Д. Даков, В. Митев, А. Лазаров, Г. Линков УДК. 624.014(075.3) В ръководството са систематизирани основните въпроси, свързани с проектирането на стоманени конструкции на промишлените сгради, в рамките на учебния курс по метални конструкции за специалността ПГС — конструкции във ВИСИ, Изяснен е въпросът за избора на стомана… Прочети повече


Как да построиш къща, да направиш ремонт - без да те ошушкат, без да те ощавят. Едуард Калъпов

Тaзи книгa безспopнo ще пoвиши шaнсoвете ви зa успеx нa стpoителнoтo пoлесpaжение. Hе всички пpепopъки ще мoжете дa спaзите, не всички битки ще успеете дa спечелите, не всички клoпки ще съумеете дa избегнете, зaщoтo сpещу вaс е пpoтивник, не пo-мaлкo пoдгoтвен дa ви пpoтивoдействa. Ho дoстaтъчнo е дa избегнете един-единствен кaпaн, пoсoчен oт пpепaтилия… Прочети повече

 • Download
 • 24 March 2017 20:47
 • 152
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителство на селскостопански сгради в ТКЗС. Георги Скордев

СЪДЪРЖАНИЕ Увод Глава I. Селскостопански двор 1. Избор на място за селскостопански двор 2. Големина на трудово-кооперативните земеделски стопанства 3. Видове солскостопански дворове и секторите в тях 4. Проектиране на ситуадионно-застроителните планове на ТКЗС 5. Типови проекти за стопанските сгради в секторите на ТКЗС Глава II. Подготвителни работи… Прочети повече


Технология на стоманобетонните конструкции. Производство на сглобяеми елементи. Вълю Вълев

В учебника са разгледани теорията и практиката, които ce прилагат при технологията на производството на сглобяеми стоманобетонни конструкции. Това включва процесите на приготвянето на бетонните смеси, подготовката на армировката, формуването на елементите, напрягането на предварително напрегнатите елементи, втвърдяването на бетоните, довършителните… Прочети повече


Houses DesignSource. Aitana Lleonard

Filled cover-to-cover with gorgeous full-color photographs of inspirational home ideas from around the world, Houses DesignSource showcases myriad examples of wonderful design solutions. This beautiful volume considers the many factors, which impact the design of a home, including location, climate, and space. Also featured are green homes, prefab… Прочети повече


Непрекъснати греди и рамки. Марко Тодоров

Второ преработено и допълнено издание. ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ Настоящото второ издание се отличава съществено от първото издание както по отношение на реда на изложението, така и по отношение на разглежданата материя. Промените и допълненията са направени главно с цел да се улесни усвояването на метода на съпротивленията и да се разшири границата… Прочети повече


Методът Крос. Опростявания и практическо прилагане. А. Н. Данаилов

В книгата са изложени някои съвременни бързи и достатъчно точни методи за решаване на рамкови системи. Даден е методът Крос, така както е разработен от автора', си, а също и най-сполучливите подобрения на този метод — методът на Камюлер, на Гринтер Зайцев и на Кани. Разгледано е решаването на рамки с праволинейни ригели, с начупени и дъговидни… Прочети повече

 • Download
 • 23 March 2017 21:52
 • 288
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Корекции на реки. Т. Радославов

В книгата са разгледани въпросите речна морфология, твърд отток и ледови явления. Дадени са различни методи за морфологични изследвания. Подробно е разгледано укрепяването на пороите и коригирането на реките. Тук са разгледани въпросите разпределение на участъците според речните строежи, строителни материали и строителни тела и речни съоръжения. Изложен… Прочети повече

 • Download
 • 23 March 2017 21:48
 • 109
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителни материали. Колектив

В учебника са изложени съвременните познания за структурата, състава и основните свойства на строителните материали. Разгледани са начините на получаване, обработка и приложение на естествените строителни материали, на хидравличните свързващи вещества, строителните разтвори, бетоните, строителната керамика и металите. Разгледани са също така свойствата… Прочети повече

 • Download
 • 23 March 2017 21:43
 • 112
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономика на строителството. Христо Генов

В учебника са изяснени и научно обосновани принципите н методите на планирането, проучването, проектирането и изпълнението на капиталното строителство от гледна точка на получаването на максимален икономически ефект. Проблемът е разгледан в светлината на най-новите теоретични постановки и изисквания за по-нататъшно развитие на соаиапи етическото стопанство… Прочети повече

 • Download
 • 23 March 2017 21:40
 • 131
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономика на строителството. Христо Генов

В учебника са изяснени и научно обосновани принципите н методите на планирането, проучването, проектирането и изпълнението на капиталното строителство от гледна точка на получаването на максимален икономически ефект. Проблемът е разгледан в светлината на най-новите теоретични постановки и изисквания за по-нататъшно развитие на соаиапи етическото стопанство… Прочети повече


Механизация и автоматизация на строителството. Михаил Денчев

Главно място в учебника заемат въпросите за използуване на-машините при механизиране на строително-монтажните работи, както и формите на оперативно планиране. Показани са основните елементи, схеми и методи за повишаване на производителността на строителните машини и системи, автоматизиране на подаването и дозирането на добавъчни материали, за автоматизирано… Прочети повече


Изпитване на строителни конструкции и съоръжения. Тодор Марков

В учебника са разгледани методиката и техниката за експериментално изследване на напрегнатото и деформираното състояние на строителни конструкции и съоръжения. Изяснени са накратко, но достатъчно пълно и системно основните принципни положения и са дадени конструктивните схемй на най-разпространените и перспективни уреди и апарати за измерване на механични… Прочети повече

 • Download
 • 23 March 2017 21:28
 • 122
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Непрекъснати греди. Ускорени и таблични решения. Игнат Троев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ...................................3 Първа глава Същност на метода за решаване на непрекъснати греди, основми понятия и статически формули........................................5 1.1. Същност на метода............................................5 1.2. Определяне на комплексните коефициенти........................7 1.3. Формули… Прочети повече


Ръководство по изпитване на строителни конструкции и съоръжения. Димитър Паничков

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор......................................................3 Въведение. Цел и задачи на експерименталните изследвания ..... 5 Раздел I. Проучване на състоянието на строителни елементи и конструкции, подлежащи на пробно натоварване ... 7 1.1. Състояние на конструкцията............... 7 1.2. Методи за контрол на качеството на вложените… Прочети повече

 • Download
 • 23 March 2017 21:20
 • 232
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителен наръчник. К. Тодоров, С. Попов, Н. Събев, И. Иванов, С. Драгойков, К. Петков

Настоящото шесто преработено и допълнено издание на наръчника съдържа в подходяща форма частите: Строително-технически таблици, Строителни материали, Строителни машини, фундиране, Практическа статика, Стоманобетон, Проучване, проектиране и организация на строителството, Практическа геодезия, Пътища и Пътни съоръжения. Това издание е значително подобрено,… Прочети повече


Червена книга: Хроника на поругаваната памет. Колектив

Книгата има за цел да предупреди широката българска общественост за посегателството срещу емблематичната за духовния център на столицата - Национална художествена академия. Тя включва статии от известни български архитекти, отворени писма, призиви и др. Тази книга беше събрана, за да покаже един непонятен за европейското мислене, изстрадан процес,… Прочети повече


Der praktische stahlhochbau. Teil 2. Band 2: Stahlskeletthochhaus-und tragerbau. Alfred Gregor

Vorwort Die gründliche Bearbeitung des Teiles „Stahlskeletthochhaus- und Trägerbau" erforderte einen derartigen Umfang, daß dieser Teil als selbständiger Band (II, 2. Teil) in das Gesamtwerk „Der praktische Stahlhochbau" eingereiht werden mußte. Der zur Zeit vergriffene Band II (Kranlaufbahnen) erscheint durchgearbeitet und vervollständigt als… Прочети повече


Експлоатация и автоматизация на водоснабдителни и канализационни системи. Христо Хаджиев

В книгата са разгледани въпросите по експлоаатация и автоматизация на водоснабдителни и канализационни съоръжения — водохващане, водопроводна и канализационна мрежа, помпени станции, пречиствателни станции за питейно-битови и канални води, обеззаразяване на водата и др. В зависимост от характера на съоръженията при някои от тях са застъпени повече… Прочети повече


Строителството. Идея. Проектиране. Реализация. Арон Абрамович

Тази книга обхваща въпросите по договориране на проектирането и изпълнението на строителството, самото проектиране (проучвателни работи, изготвяне, съгласуване и одобряване на проектите), изпълнението, приемането и разрешаване ползването на строежите и др., както и тяхната обвързаност с действащата нормативна уредба. В книгата е даден и значителен… Прочети повече


Основи на мелиорациите. А. Н. Костяков

СЪДЪРЖАНИЕ I. УВОД Предмет, метод и задачи на мелиорациите............... 5 1. Мелиорациите като съставна част на общия план за преобразяване на природата. Основни видове мелиорации... 18 2. Воден режим на почвите на площта, която се мелиорира. Съставни части на мелиоративната система.26 3. Задачи на мелиорациите в СССР. ...................... ....................… Прочети повече


Изпитване на строителните конструкции. Ст. Колев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор................................................................3 I. Математическо обработване на резултатите от опитите 1. Средно аритметична стойност........................................5 2. Средно квадратично отклонение......................................6 3. Средно отклонение на средно аритметичната ..................8… Прочети повече


Строителни материали и изпитването им. С. Колев

В книгата са разгледани основните механични, физични и химични свойства на строителните материали. Подробно са описана различните видове изкуствени и естествени строителни материали, като са посочени качествата и начините на изпитването им. Книгата е предназначена за студентите от Инженерно-строителния институт и за инженерите и техниците от практиката. Прочети повече


Хидромелиорации. Колектив

Съдържание 1. Временни методически указания в технически норми за проектиране на напоителни системи... 7 том II Проектиране на напоителното поле 2. Временни препоръки по проектиране на сготсми за използване на течния оборски тор от животновъдните комплекси в напоително-наторителни полета... 16 Прочети повече

 • Download
 • 22 March 2017 21:08
 • 118
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителна механика. Ц. Кръстев

Този учебник представлява комплексен курс по строителна механика за студентите по архитектура. Разработен е по учебната програма. В началото на учебника са разгледани основни моменти от развитието на механиката и нейното голямо значение за проектирането на строителни конструкции. Част първа обхваща въпроси от теоретичната механика —статика, както и… Прочети повече

 • Download
 • 22 March 2017 21:05
 • 88
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътно строителство. Учебник за II и III курс на строителните техникуми. Л. Манчев, А. Андреев, Ж. Коеджиков

Пътно строителство Учебник за II и III курс на строителните техникуми Л. Манчев, А. Андреев, Ж. Коеджиков Прочети повече

 • Download
 • 22 March 2017 21:00
 • 120
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителството. Идея. Проектиране. Реализация. Арон Абрамович

Тази книга обхваща въпросите по договориране на проектирането и изпълнението на строителството, самото проектиране (проучвателни работи, изготвяне, съгласуване и одобряване на проектите), изпълнението, приемането и разрешаване ползването на строежите и др., както и тяхната обвързаност с действащата нормативна уредба. В книгата е даден и значителен… Прочети повече


Наръчник по качеството в строителството. Стамат Стоев, Констанца Каменова

В наръчника са обобщени изискванията, които формират качеството при изпълнението на процесите на строително-монтажните работи. В съответствие с действуващите нормативни документи към 1 януари 1982 г. са изложени техническите изисквания по отношение на изпълнението на строителните процеси от нулевия цикъл, грубия строеж и довършителните работи на обектите… Прочети повече


Концепция за развитието на архитектурата в Народна република България. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД 1. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО НА АРХИТЕКТУРАТА 8 1.1. Същност, целл и задачи на архитектурата. 8 1.2. Функционални проблеми 12 1.3. Икономически проблеми 15 1.4. Конструктивни и технически проблеми 19 1.5. Проблеми на околната среда 21 1.6. Идейно-естетически проблеми 21 2. ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА СТРАНАТА, РАЙОНИТЕ, СЕЛИЩНИТЕ… Прочети повече


Супермаркети. Проектиране, обзавеждане и експлоатация. Иван Никифоров, Джендо Белчев, Димитър Семизов

В книгата „Супермаркети — проектиране, обзавеждане и експлоатация" се третират основните проблеми, свързани с определяне на местоположението, стоковия асортимент, оптималните площи и главните видове помещения, плановата и архитектурно-художествената композиция на основните типове супермаркети, подходящи за нашата страна. В нея се разглеждат също така… Прочети повече


Водостопански и водоенергийни изследвания. Ради Радев

СЪДЪРЖАНИЕ ГІредговор ..............................................3 Въведение................................7 Глава I. Задачи на водостопанските и водоенергийните изследвания. . 17 Глава II. Изходни данни и материали за водостопанските и водоенергийните изследвания........24 Глава III. Теоретическа основа на водостопанските и водоенергийните изследвания........................................................32… Прочети повече


Строителен наръчник 2000. Йордан Божков

СТРОИТЕЛЕН НАРЪЧНИК 2000 - помагало за начинаещи, справочник за напреднали, колекция за корифеи Ви предлага В удобен за ползване и съкратен Вид Всичко, което е най-необходимо за инвеститор, проектант, надзорник и изпълнители В ежедневната им работа преди започване на строителството. СТРОИТЕЛЕН НАРЪЧНИК 2000 е първата книга от нова поредица строителни… Прочети повече


Зидарски и бетонови работи. Хари Байер

Книгата е написана на популярен език:описват зидарските работи, дават се указания за изпълнението на обикновна бетонова работа. Предназначена е за широк кръг читатели, които имат желание сами да извършват някои строителни работи в своя дом Прочети повече


Градоустройство. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Л. Тонев ................5 Увод. Градът и градоустройството Л. Тонев 7 1. Селища и селищни елементи 1.1. Селища П. Ташев .........13 1.2. Улици Ас. Стоичков .......19 1.3. Площадът Л. Тонев .......28 1.4. Квартали и парцели М. Тодорова. 48 2. Основни проблеми на градоустройството 2.1. Социологични проблеми на градоустройството… Прочети повече


Паркова архитектура. Христо Димов

СЪДЪРЖАНИЕ Увод ПЪРВА ЧАСТ Архитектурни конструкции I. Проучвателни и проектантски работи. . . II. Земни работи и фундиране...... Общи бележки............. Шнурово скеле. .......... Земни работи ............. Фундиране .............. III. Зидарски работи........... Значение на зидариите......'. . Класификация на зидариите ...... Каменни облицовки… Прочети повече


Изолация в строителството. Ив. Божков, Н. Гудев, М. Попов

СЪДЪРЖАНИЕ 1.1. Хидроизолационни материали Стр» 1.1. Общи сведения..............................................7 1.2. Материали за битумни изолации ........................8 1.2.1. Битуми ................................................8 1.2.2. Каменовъглен катран и смоли ..........................13 1.2.3. Дървесен катран и смола ..............................14… Прочети повече

 • Download
 • 21 March 2017 20:57
 • 131
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Подпорни стени и съоръжения. Веселин Венков

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Глава 1 ВИДОВЕ ПОДПОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕТО ИМ 7 1.1. Видове подпорни съоръжения 7 1.2. Натоварване на подпорните съоръжения 12 1.3. Мероприятия за намаляването на земния натиск и проектиране на икономични подпорни съоръжения 23 1.4. Методи за оразмеряването на подпорните съоръжения 36 Глава 2 ТЕЖКИ (ГРАВИТАЧНИ)… Прочети повече


Какво трябва да се знае за бетона на строителната площадка. Любомир Петров, Атила Гавритов, Георги Попов

Второ преработено и допълнено издание. СЪДЪРЖАНИЕ Предговор към първото издание ............................5 Предговор към второто издание..........................................7 1. Основни понятия за бетона.......................9 2. Материали за бетон.......................11 2.1. Цимент ........................12 2.2. Специални добавки ....................14… Прочети повече

 • Download
 • 21 March 2017 20:48
 • 235
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за упражнения по строителни материали. Р. Паунов, Б. Даракчиев

СЪДЪРЖАНИЕ Увод 1. Строителни лаборатории........................................5 2. Лабораторна апаратура ........................................8 3. Основни физични свойства на строителните материали ......20 3.1. Специфична маса (специфична плътност) ..........20 3.2. Обемна маса (обемна плътност)...............28 3.3. Обемно тегло.......................34… Прочети повече


Мостове от предварително напрегнат стоманобетон. Драган Драганов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор........................................ 3 Първа глава Основни принципи и осъществяване на предварително напрежение 1.1. Необходимост от предварително напрежение и понятие предварително напрегнат стоманобетон ..... ..............................7 1.2. Необходимост от висококачествена армировка и високоякостен бетон. . 8 1.21. Сравнение… Прочети повече


Стоманени конструкции. Тодор Чавов

В книгата са разгледани подробно елементите на стоманените конструкции, включително основните съчетани конструкции и най-често употребяваните стоманени конструкции в промишленото и хидротехническото строителство. Особено внимание е обърнато на пространствената работа на стоманените конструкции и свързаното с нея пространствено укрепяване на равнинните… Прочети повече

 • Download
 • 20 March 2017 21:32
 • 133
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фундиране. Колектив

Авторски колектив: Г. Стефанов, Г. Дингозов, В. Венков, А. Алексиев, Т. Етимов В учебника са разгледани проектирането и начините на изграждане на плитко и дълбоко заложени фундаменти както при обикновени, така и при особени инженерногеоложки и хидрогеоложки условия. Той е предназначен за студентите от строителните и хидротехническите специалности на… Прочети повече • Download
 • 20 March 2017 21:23
 • 109
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителен наръчник. К. Тодоров, С. Попов, П. Герджиков, С. Драгойков

Четвъртото преработено и допълнено издание на наръчника съдържа в сбита ферма частите Строителни материали, Строителни машини, Фундирсне, Практическа стстика, Стоманобетон, Практическа геодезия, Сградостроителство, Пътища, Пътни съоръжения и Организация и документация на строителството. Това издание е значително подобрено, като някои части — Строителни… Прочети повече

 • Download
 • 20 March 2017 21:17
 • 107
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителен наръчник. Колектив

Авторски колектив: К. Тодоров, С. Попов, П. Герджиков, С. Драгойков, Н. Събев Петото преработено и допълнено издание на наръчника съдържа в сбита форма частите строително-технически таблици, строителни материали, строителни машини, фундиране, практическа статика, стоманобетон, сградостроителство, практическа геодезия, пътища, пътни съоръжения, проектиране… Прочети повече


Строителен наръчник. Колектив

Авторски колектив: Константин Тодоров, Симеон Попов, П. Герджиков, Страшимир Драгойков. Третото преработено и допълнено издание на наръчника съдържа в сбита форма „Строителни материали", „Строителни машини", „Фундиране", .Практическа статика", „Стоманобетон", „Практическа Геодезия", , Сградостроителство", „Пътища", „Пътни Съоръжения" и „Организация… Прочети повече


Нормативни разпоредби по проектното дело. Колектив

Съставили: Арх. Тодор Тодоров, Арх. Петър Харбов, Любомир Сокеров Обяснителни бележки към нормативните актове: Любомир Сокеро Рецензенти: Генко Генков, Стефан Шиваров ОБЩИ БЕЛЕЖКИ ПО НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ПОМЕСТЕНИ В СБОРНИКА Със Закона за ускоряване развитието на народною стопанство, подобряване на материалното и културното положение на народа и преустройството… Прочети повече


Ръководство за курсово проектиране по стоманени конструкции. Л. Венков, В. Митев, Дим. Даков, Ат. Лазаров, Г. Линков

В ръководството са систематизирани основните въпроси, свързани с проектирането на стоманени конструкции на промишлените сгради, в рамките на учебния курс по метални конструкции за специалността ПГС — конструкции във ВИСИ. Изяснен е въпросът за избора на стомана за стоманените конструкции, както и оразмеряването на елементите и съединенията им. Отделено… Прочети повече


Основи на промишленото строителство. Хранителна промишленост. Матей Матеев

Второ преработено и допълнено издание. СЪДЪРЖАНИЕ Предговор към второто издание.......5 Въведение. .........................? 1. Същност и обхват на промишленото строителство........7 2. Промишлената архитектура — съставна част на съвременното промишлено производство ...........9 3. Основни съвременни задачи пред промишленото строителство в отраслите… Прочети повече


Стоманобетонни мостове. Проектиране и изчисляване. Н. И. Поливанов

В книгата са разгледани различните видове стоманобетонни пътни мостове. Дадени са сведения за конструкцията, особеностите и приложимостта на отделните системи. Изложени са главните насоки в проектирането, методите на статическо изследване, начините на оразмеряване и принципите на конструиране. Засегнати са специфичните особености на монолитните и сглобяемите… Прочети повече


Технология на строителното производство. Вълю Вълев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор..............................................................3 ГЛАВА I ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА СТРОИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 1. Строително производство и строителни процеси....................5 2. Предмет и задачи на дисциплината „Технология на строителното производство". 8 3. Работно място и работен фронт.......................................8… Прочети повече

 • Download
 • 20 March 2017 20:46
 • 110
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажните работи. Колектив

Правилникът за извършване и приемане на строителните и монтажните работи съдържа техническите изисквания и условия, които трябва да се спазват при извършването н приемането на отделните видове строителни и монтажни работи, и начина на измерването им. Той е необходимо помагало за всички инженерно-технически кадри — проектанти, инвеститори, изпълнители… Прочети повече


Технически условия за проектиране и изпълнение на строителството. Норми и правилници. Част 2. И. Никифоров, Ц. Пълов, И. Маркова, М. Маиров

УДК 624/628.031.12+624/628.002 (083.75) Част втора на сборника „Технически условия за проектиране и изпълнение на строителството" — норми и правилници, съдържа нови 67 нормативни документа — правилници, наредби, норми, технически условия и инструкции в областта на проектирането и изпълнението на строителството, които не са поместени в първата част.… Прочети повече


Строителна статика. Част 2. Ал. Квартирников

Книгата е 2 част на учебника по строителна статика, предназначен за студентите от всички специалности на Строителния и Хидротехническият факултет на Инженерно - строителния институт. Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2017 17:42
 • 135
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Противоземетръсни конструкции във високото строителство. Осигуряване на сградите срещу земетресения. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 3 Увод 5 1. Противоземетръсни конструкции I.]. Кратки общи сведения................................................15 1.2. Вертикални носели конструкции ........................16 1.3. Подови и покривни конструкции..........................................30 1.4. Съединечия в противоземетръсните конструктивни системи................36… Прочети повече


Ръководство за работа със строителни машини. Михаил Денчев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Глава първа. Товароподемни машини 1. Прости товароподемни машини.....................6 а. Кранове........................................6 б. Ръчни макари и електрически макари (телфери) ..............10 в- Строителни лебедки........................................12 г. Строителни подемници......................................16… Прочети повече


Ръководство за упражнения по строителни машини. Петко Кътов

Ръководството за упражнения по строителни машини е предназначено за студентите от строителните специалности на Висшия инженерно строителен институт ПГС и ТС в Строителния факултет и ХМС, ХТС и ВК в Хидротехническия фа. култет. С него, се цели да се подпомогнат студен, тите при изработването на курсовите им задачи, при-семинарните упражнения и в подготовката… Прочети повече


Архитектура и общество. Колектив

АРХИТЕКТУРА И ОБЩЕСТВО Двупосочната връзка между архитектурата и обществото засяга редица идеологически, естетически и творчески въпроси, някои от които имат голямо значение за развитието на архитектурата. В книгата са изследвани различни страни на общественото съзнание и многостранното му отражение в пространствената среда. Като се излиза от основната… Прочети повече


Солун-София. Сравнително изследване на паметници на архитектурата през Античността и Средновековието. Колектив

Съставители: Благовеста Иванова Иванова, Валентина Пенева Върбанова Съдържание Рецензия 4 Увод 5 1. Исторически модел. Благовеста Иванова, Валентина Върбанова. 6 1.1. Градовете Солун и София в Римската империя и Византия. Галерий и другите владетели на късната Римска империя. Хронологически граници на разглежданите обекти. б 1.2. Феликс Ромулиана,… Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2017 17:16
 • 167
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения. Нормативна база на проектирането и строителството. Колектив

НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СПОРТНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Нормите за проектиране на спортни сгради и съоръжения са разработени във Висшия институт по архитектура и строителство от авторски колектив в състав: 1. проф.арх. Иван Татаров - глава пета, глави седма до осемнадесета и глави двадесета и двадесет и първа. 2. н.с.арх. Радка Левиева - глави втора до… Прочети повече


Софийска агломерация. Районен териториално-устройствен план. Обобщителен доклад. Колектив

Районен териториално-устройствен план, фаза-урбанистична хипотеза 2000 година. Тираж 180 броя. Прочети повече


Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Колектив

Съдържание ГЛАВА 1. Общи положения. Област на приложение. 2. Избор на строителна площадка и основни изисквания. Определяне на изчислителното сеизмично натоварване. ГЛАВА 3. Конструктивни изисквания за антисеизмичното осигуряване на сградите и съоръженията. Общи положения. Фундаменти и сутеренни стени. Стоманобетонни конструкции. Скелетни сглобяеми… Прочети повече


Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Колектив

Нормите за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции са разработени въз основа на СНиП-2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции", ГОССТРОЙ СССР от Научноизследователския строителен институт /НИСИ/ - София с участието на специалисти от Висшия институт по архитектура и строителство, КТСУ, КНИПИОИУС, ВСШ "Г. Димитров"… Прочети повече


Стоманобетонни конструкции и мостове. Иван Бончев

Учебникът представлява общ курс по стоманобетонни конструкции и мостово. В началото са разгледани материалите, използувани при предварително напрегнатия бетон и теорията на изчисляването му. В главата „Мостово строителство" са разгледани различните видове мостови конструкции и натоварването на мостовете. Освен това подробно са изложени въпросите за… Прочети повече


Стоманобетонни конструкции и мостове. Иван Бончев

Учебникът представлява общ курс по стоманобетонни конструкции и мостово. В началото са разгледани материалите, използувани при предварително напрегнатия бетон и теорията на изчисляването му. В главата „Мостово строителство" са разгледани различните видове мостови конструкции и натоварването на мостовете. Освен това подробно са изложени въпросите за… Прочети повече


Стоманобетон. Левчо Маноилов

Второ преработено издание. Учебникът съдържа две части. В първата част накратко са изложени физико-механичните и деформационните свойства на бетона, бетонната стомана и стоманобетона. Разгледани са основните положения на методите за оразмеряване на обикновени и предварително напрегнати стоманобетонни конструкции. По-под-робно е изложен методът на граничните… Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2017 15:25
 • 179
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Архитектурно проектиране. Учебник за V курс на строителните техникуми. Д. Коев

В настоящия учебник са застъпени основните въпроси във връзка с проектирането на различните видове земеделски стопанства и на стопанските сгради в тях, на селското жилище и градското жилище. Дадени са редица норми, данни и многобройни примери, които улесняват възприемането на разглеждания материал. Освен като учебник за курсистите от строителните техникуми… Прочети повече


Носещи конструкции от стомана и дърво. Стефан Гочев

В книгата са разгледани носещите конструкции от стомана и дърво за сгради. Изяснени са тяхната същност, еднаквата им структура и характерните им особености. Принципите на проектиране, изчисляване и конструиране на елементите от стомана и дърво са изложени във вид и обем, удобен за практическо ползуване както общо, така и отделно съобразно със спецификата… Прочети повече


Носещи конструкции от стомана и дърво. Стефан Гочев

ПРЕДГОВОР Носещите конструкции от стомана и дърво имат много общи характерни черти. Паралелното изясняване на структурата и на конструктивните им характеристики дава възможност да се вникне по-лесно в същността им и да се разберат впоследствие основните разлики между тях. На този принцип са изградени методиката и последователността в трите части на… Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2017 15:09
 • 106
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Малки язовири. Проучване, проектиране и строителство. Хр. Петранов, Л. Вълчанов, Л. Антонов, Д. Митев, Б. Попов

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Предговор ..................... Исторически бележки................... Изясняване на понятието малък язовир ............ Предназначение на малките язовири .......... .... I глава Проучване A. Предварителни проучвания и огледи за съставяне на проектно задание Б. Избор на място за малък язовир.............. B. Инженеро-геоложки условия… Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2017 15:01
 • 131
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Архитектурата на нашите черноморски курорти. Бургаско крайбрежие. Георги Стоилов, Ангел Шарлиев

книгата са разгледани постиженията на съвременната българска архитектура на черноморските градове и курорти по бургаското крайбрежие. Дадени са градоустройствени идеи, принципи и композиции, а също и отделни сполучливи сгради. Проследено е развитието на строителството по нашето южно крайбрежие в курортите „Слънчев бряг", Несебър, Созопол, Приморско… Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2017 14:59
 • 94
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Архитектурата на нашите черноморски курорти. Бургаско крайбрежие. Георги Стоилов, Ангел Шарлиев

книгата са разгледани постиженията на съвременната българска архитектура на черноморските градове и курорти по бургаското крайбрежие. Дадени са градоустройствени идеи, принципи и композиции, а също и отделни сполучливи сгради. Проследено е развитието на строителството по нашето южно крайбрежие в курортите „Слънчев бряг", Несебър, Созопол, Приморско… Прочети повече


Дейци на Българското инженерно-архитектно дружество 1893-1949. Част 2. Енциклопедичен справочник. Младен Цонев

Енциклопедичният справочник Дейци на БИАД 1893-1949. Втора част добавя нови кратки био-биографични данни за 1620 представители на инженерната и архитектната колегия, свързали своя професионален път с членуването си в най-авторитетната научно-техническа организация у нас в миналото - Българското инженерно-архитектно дружество (БИАД). Издаденият през… Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2017 14:52
 • 98
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Дейци на Българското инженерно-архитектно дружество 1893-1949. Енциклопедичен справочник. Младен Цонев

В енциклопедичния справочник (първи по рода си у нас досега) са включени кратки био-библиографични данни за 775 изтъкнати представители на инженерната и архи-тектната мисъл в България, свързани непосредствено със създаването и дейността на Българското инженерно-архитектно дружество (БИАД). Те са подредени по азбучен ред, по фамилните им имена. Първостепенно… Прочети повече


Инструкция за топографско снимане в мащаби 1:10000, 1:5000, 1:2000. Колектив

Инструкцията за топографско снимане в мащаби 1:10 000, и 1:5000 и 1:2000 - второ издание е съставена в Главно то управление по геодезия и картография и съгласувана със съответните ведомства, служби и производствени организации в страната. В основни линии по съдържание настоящата инструкция за пазва характера на "Инструкцията за топографски снимки… Прочети повече


Малые формы в застройке и благоустройстве городов. Колектив

Книга посвящена рассмотрению некоторых вопросов архитектуры малых форм и внешнего благоустройства городов (декоративная скульптура, киоски и павильоны, фонтаны и бассейны, скамьи, цветочные вазы, урны, реклама и витрины, уличные фонари, архитектурное освещение), имеющих существенное значение в архитектурнохудожественном убранстве населенных мест и… Прочети повече

 • Download
 • 19 March 2017 14:35
 • 98
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория композиции в советской архитектуре. Колектив

Содержание Введение Л. И. Кириллова..........................................................3 1. Художественный образ в архитектуре и его структура А. А. Стригал ев ....................................................................................5 2. Развитие композиционных представлений в советской архитектуре 18 2.1. Архитектурные школы 1917—1932… Прочети повече

 • Download
 • 12 March 2017 14:00
 • 136
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Капитално строителство. Сборник от нормативни материали. Колектив

Съставители: Младен Младенов, Кирил Манов, Рудолф Сачков, Анастасия Андрова. Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2017 17:23
 • 200
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Монтажни кранове в строителството. Технически характеристики и приложение. Йордан Йорданов, Георги Лабаков, Никола Несторов

В наръчника са разгледани общите характеристики, подбирането по технически параметри и експлоатацията на монтажните кранове. Дадени са подробни данни за техническите и работните характеристики на всички видове и марки монтажни кранове, които се използуват у нас. Данните за товароподемността, обсега и височината на повдигане на куката на крановете са… Прочети повече


Хидротехнически тунели. Част 1: Проучване и проектиране. Щ. Щилиянов, Л. Георгиев

Гoлямoтo xидpoтexничecĸo cтpoитeлcтвo, paзгъpнaтo в нaшaтa стpaнa зa изпoлзyвaнe нa вoднитe изтoчници зa eнepгийни и мeлиopa­тивни цeли, пocтaвя cepиoзни зaдaчи пpeд инжeнepнитe ĸaдpи oт пpo­eĸтaнтcĸитe и cтpoитeлнитe opгaнизaции. Eдни oт нaй-вaжнитe cъopъжeния в тoвa cтpoитeлcтвo ca бeзcпopнo тyнeлитe — нaпopни и бeзнaпopни. Πpaвилнoтo и иĸoнoмичнo… Прочети повече

 • Download
 • 28 October 2015 23:09
 • 246
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Земна механика. Колектив

Земна механика. Колектив Прочети повече

 • Download
 • 04 March 2015 12:23
 • 411
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Организация на хидротехническото строителство. Тодор Цурински

Организация на хидротехническото строителство Тодор Цурински Прочети повече


Фундиране на гравитачните язовирни стени. Карел Лосман

Фундиране на гравитачните язовирни стени Карел Лосман Прочети повече

 • Download
 • 04 March 2015 12:15
 • 543
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геодезически работи в строителството. Д. Стойчев, Г. Милев, А. Гълъбов

Геодезически работи в строителството Д. Стойчев, Г. Милев, А. Гълъбов Прочети повече

 • Download
 • 04 March 2015 12:09
 • 545
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Градинско-парково и пейзажно изкуство. Делчо Сугарев

Градинско-парково и пейзажно изкуство Делчо Сугарев Прочети повече

 • Download
 • 04 March 2015 11:48
 • 454
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стоманобетонни конструкции и мостове. И. Бончев

Стоманобетонни конструкции и мостове И. Бончев Прочети повече


Организация на строителството Записки. Христо К. Генов

Организация на строителството Записки Христо К. Генов Прочети повече

 • Download
 • 04 March 2015 11:35
 • 496
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Непрекъснати греди и рамки с постоянно и променливо напречно сечение на отделните пръти. Част 2. Г. Иванов, М. Замфиров

Книгата е предназначена за строителни инженери, конструктори, строители, студенти от горните курсове на Инженерно-строителния институт и др. Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 22:21
 • 587
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Каталог на проекти за индивидуални жилищни сгради. Колектив

Министерство на строителството и селищното устройство. Съюз на архитектите в България. Комплексен научноизследователски и проектантски институт по архитектура и типизация "Главпроект" Прочети повече


Наръчник по геодезия. Том 1-2. Колектив

В първата част на наръчника са включени разделите математика, теория на грешките и изравнение по метода на най-малките квадрати, изчислителна техника, хоризонтални измервания, полигони, засичания, снимачни методи, фотограметрия, определяне на площи и вертикални измервания. Във втората част на наръчника са обхванати дисциплините математична геодезия,… Прочети повече


Водно дело. Стефан Сунгарски

Съдържанието накратко по глави: * Увод... 3 * Хидрология... 7 * Хидравлика... 85 * Корекция на реките... 141 * Използване на водната енергия... 180 * Язовирно строителство... 214 * Водоснабдяване и канализация... 249 * Мелиорации... 329 Прочети повече


Стоманобетонни мостове. Ръководство за курсово проектиране. М. Минев, И. Иванчев, К. Топуров, М. Дечев

Стоманобетонни мостове Ръководство за курсово проектиране М. Минев, И. Иванчев, К. Топуров, М. Дечев Прочети повече


Стоманени профили. Справочник. Пейчо Пейчев

В справочника са разгледани предназначенията и областите на приложение на различни видове стоманени профили, подредени по начина на производството във възходящ типоразмерен ред. Посредством множество примери е показано определянето на справочните величини и икономическата ефективност от използуваните профили. В таблична форма са дадени марките стомани… Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 21:40
 • 198
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Баташки водносилов път. Колектив

Комитет по строителство. Фондация "Енерго и водостопанство". Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 21:35
 • 245
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стоманените конструкции - по-бързо, по-високо, по-силно. Румен Младжов

Продадена! В книгата се разглежда постиженията в областта на стоманените конструкции и съоръжения, станали символи на съвременната епоха и човешкия възход. Направена е съпоставка между конструкциите в строителството и други области на техниката. разгледано е развитието на стоманените конструкции в България - изградени обекти, проектни решения и предстоящи… Прочети повече


Наръчник за проектиране и изчисляване на стоманобетонни конструкции. Х. Нисимов

В предлаганата монография, издавана като наръчник, се разглеждат подробно редица общи и специални въпроси от теорията и приложението на стоманобетонните конструкции във високото строителство... Решени са и значителен брой числени примери. Трудът е предназначен за проектанти, конструктори, строителни инженери, научни работници и студенти от горните… Прочети повече


Архитектурни конструкции. Атанас Попов

Архитектурни конструкции Атанас Попов Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 21:20
 • 138
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Зидарски и бетонови работи. Хари Байер

Книгата е написана на популярен език:описват зидарските работи, дават се указания за изпълнението на обикновна бетонова работа. Предназначена е за широк кръг читатели, които имат желание сами да извършват някои строителни работи в своя дом Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 21:15
 • 283
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Озеленяване на промишлени райони. Емил Прокопиев

Озеленяване на промишлени райони Емил Прокопиев Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 21:08
 • 203
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Водоснабдяване. Петър Петров, Петър Игнатов

Учебникът е съобразен с нуждите на обучението, но може да бъде използван и от специалистите, които работят в тази област. Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 20:53
 • 157
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хидотехнически съоръжения. Част 1: Бетонни язовирни стени. Колектив

В учебника са разгледани въпроси, свързани с проектирането на язовирни стени, на водовземни, преливни и изпускателни съоръжения за отвеждане на водите по време на строителство, на повърхностни и потопени затворни органи. Особено внимание е отделено на язовирните стени- на тяхното статическо изчисляване и конструктивно оформяне. Дадени са примери за… Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 20:48
 • 154
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за курсово проектиране по хидроенергийни системи и съоръжения. Цано Цоловски, Росица Николаева

Съдържа основни данни за курсово проектиране, отнасящи се до водостопанските и енергийни изследвания, конструктивно оформяне, хидравлично и статично оразмеряване на съоръженията от хидроенергийните системи - водохващания, дюкери, водни кули, напорни тръбопроводи, сградоцентрали. Приложени са числени примери за илюстриране на прилаганите теоретични… Прочети повече


Хидравлика. Е. Маринов, Б. Казаков, М. Мараджиева, И. Минков

Хидравлика Е. Маринов, Б. Казаков, М. Мараджиева, И. Минков Прочети повече


Теоретична механика. Част 2: Кинематика и динамика. Аркадий Стоянов

Теоретична механика. Част 2: Кинематика и динамика Аркадий Стоянов Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 17:17
 • 163
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съвременни архитектурни форми и структури за отдих. Стоянка Антова

Съвременни архитектурни форми и структури за отдих Стоянка Антова Прочети повече


История на градоустройството. Петър Ташев

В книгата се проследява развитието на градовете при робовладелството, феодализма, капитализма и социализма. Анализират се постиженията, прогресивното наследство и основните принципи на градоустройството на съответната епоха, страна или отделен град. Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 17:02
 • 334
 • 0
 • 1
 • Цена ПРОДАДЕНА

Архитектурният образ на панелните жилищни сгради. Х. Атанасов, А. Дамянов, Х. Рашенов, А. Василев

Архитектурният образ на панелните жилищни сгради Х. Атанасов, А. Дамянов, Х. Рашенов, А. Василев Прочети повече


Леки неносещи външни стени. Окачени стени. Н. Николова

Леки неносещи външни стени Окачени стени Н. Николова Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 16:52
 • 210
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на промишления дизайн в архитектурата. Стоян Делчев

Съдържание: 1. История на промишления дизайн в архитектурата. зараждане на промишления дизайн начало на промишления дизайн в архитектурата дизайнът в архитектурата през първите десетилетия на ХХ век промишленият дизайн в архитектурата след 30те години на ХХ век слоестата дървесина и промишления дизайн в архитектурата пластмасите и промишления дизайн… Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 16:46
 • 248
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Устойчивост на строителните конструкции. Танко Ганев, Иван Маноилов

Предлаганият учебник е изготвен във връзка с лекциите прочетени на студентите (редовно и задочно обучение) от специалността "Строителство на сгради и съоръжения" към ВУЗ "Любен Каравелов" - София. Той може да бъде полезен и на студентите от ТУЗ, където се изучава тази дисциплина, както и на инженерите конструктори и специалисти от практиката. Прочети повече


Динамически характеристики на сгради в земетръсни райони. Г. Апостолов

Книгата е предназначена за строителните инженери, проектанти, строителни и научни работници, както и за студенти от ВУЗ. Прочети повече


Типова технологична карта. Колектив

Прекарване на подземни съоръжения с механизирани проходчески щитови комплекси с диаметри 2.6 м, и 3.6 м. в глинести пясъци, песъкливи глини и дребнозърнести чакъли с песъклив и глинест запълнител с естествена влажност. Прочети повече


Технически условия за проектиране и изпълнение на строителството. Норми и правилници. Част 5. Книга 1 Норми и правилници. Колектив

Съдържанието накратко по глави: * Проектиране и изпълнение на фундаментални конструкции... 5 * Проектиране и изпълнение на сгради и елементите им... 221 Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 16:26
 • 192
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Динамика на строителните конструкции. Записки. Танко Ганев, Иван Маноилов

Предлаганото учебно помагало е изготвено във връзка с лекциите прочетени на студентите (редовно и задочно обучение) от специалността "Строителство на сгради и съоръжения" към ВУЗ "Любен Каравелов" - София. Той може да бъде полезен и на студентите от ТУЗ, където се изучава тази дисциплина, както и на инженерите конструктори и специалисти… Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 14:57
 • 240
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методика за определяне хидрогеоложките параметри на водоносните пластове. И. Йотов, Х. Ченов

В книгата са разгледани хидродинамични методи на хидрогеоложките параметри на водоносните пластове предимно по данни на водочерпения. Прочети повече


Environmental Tehnologies in Architecture. Bertram York Kinzey, Howard M. Sharp

Environmental Tehnologies in Architecture Bertram York Kinzey, Howard M. Sharp Прочети повече


Таблици и примери за оразмеряване на железобетонови конструкции. Б. Льозер

Съдържанието накратко по глави: * Напречни сили и моменти в носещите конструкции... 3 * Центрично натоварени колони... 54 * Оразмеряване на сечения при обикновено огъване... 69 * Оразмеряване на напречни сечения за огъване с надлъжна сила... 103 *Срязващи напрежения, напрежения на сцепления, осигуряване против срязване... 117 * Подови плочи... 135… Прочети повече


Предписания за натоварвания, строителен габарит и основни конструктивни изисквания при проектиране на железопътни мостове и водостоци. Колектив

Предписания за натоварвания, строителен габарит и основни конструктивни изисквания при проектиране на железопътни мостове и водостоци Колектив Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 12:20
 • 149
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бургас - поглед отвътре. Част 2 Градоустройствено развитие и извънселищна територия (1878-1978). Деви Симеонов

Книгата "Бургас - поглед отвътре" се базира на архивите и на други документи, текстове и илюстрации, събирани в продължение на години от автора. Книгата е написана любопитно и увлекателно, подходяща е за широк кръг читатели и представлява ценен документ за историята на Бургас... Прочети повече


Оразмеряване и конструиране на бетонни и стоманобетонни констрикции. Х. Нисимов

Оразмеряване и конструиране на бетонни и стоманобетонни констрикции Х. Нисимов Прочети повече


Наръчник за проектиране и изчисляване на стоманобетонни конструкции. Част 1. Хаския Нисимов

Книгата е предназначена за проектанти, строители и за студенти от горните курсове на ВИАС и други ВТУЗ, в които се изучават стоманобетонни конструкции. Прочети повече


Стоманобетонни елементи, подложени на усукване Изчисляване, оразмеряване и конструиране. Хаския Нисимов

Стоманобетонни елементи, подложени на усукване, изчисляване, оразмеряване и конструиране. Прочети повече
Теоретична механика. Част 1-2. А. Стоянов

* Теоретична механика. Част 1: Статика... 196 стр. ** Теоретична механика. Част 2: Кинематика и динамика... 301 Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 11:53
 • 315
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методика на архитектурното проектиране. Стефан Попов

Методика на архитектурното проектиране Стефан Попов Прочети повече


Земеустройствено проектиране. Колектив

Второ преработено и допълнено издание. Под редакцията на проф. С. А. Удачин. Тираж 880 броя. Прочети повече


Технология на стоманобетонните конструкции. Производство на сглобяеми елементи. Вълю Вълев

В учебника са разгледани теорията и практиката, които се прилагат при технологията на производството на сглобяеми стоманобетонни конструкции. Това включва процесите на приготвянето на бетонните смеси, подготовката на армировката, формуването на елементите, напрягането на предварително напрегнатите елементи, втвърдяването на бетоните, довършителните… Прочети повече
Стиропор. Е. Загорчева

Брошурата може да се ползва от инженери, химици работници, заети в производството на стиропор, както и от проектантите и строителите. които работят с тези материали. Прочети повече


Справочник по специалным работам. Част 1-2. Сварочные работы в строительстве. В. Д. Таран

От производителя Справочник охватывает все важнейшие способы сварки металлов и неметаллических материалов, применяемые в строительном производстве. По основным технологическим процессам сварки приведены рекомендуемые сварочные режимы, данные по сварочным материалам, оборудованию. В отдельных главах рассмотрены вопросы сварки высоколегированных сталей,… Прочети повече


Стоманобетонни мостове. Проектиране и изчисляване. Н. И. Поливанов

В книгата са разгледани различните видове стомано-бетонни пътни мостове. Дадени са сведения за конструкцията, особеностите и приложимостта на отделните системи. Съдържа схеми и черно-бели илюстрации, таблици и графики. Прочети повече

 • Download
 • 03 March 2015 11:22
 • 161
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник гидроэнергостроителя. И. С. Моисеев, В. Я. Шайтанов, А. Г. Якобсон

Общетехнич.сведения.расчет временных гидросооружений,строительная гидравлика,расчет строительных конструкции и оснований.Организация строительства и производство работ,хар-ки строит.мат-лов.машин и мех-мов,нормирование и сметное дело. Прочети повече