Ръководство за курсов проект по цифрови уплътнителни съобщителни системи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-5-2020
  •  54

Автор:Георги Бичев
Издателство:Технически университет - София
Страници:125
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Подписана.

Съдържание

Предговор

Цел, съдържание и изходни данни на курсовия проект (постановка на задачата)

1.1. Цел на курсовия проект

1.2. Съдържание на курсовия проект

1.3. Изходни данни за проектиране

1.4. Ред на изпълнение на курсовия проект

Глава втора

Проектиране на аналогоцифрово преобразуване в ЦУСС

2.1. Определяне аа честотата на дискретизация J- на предаваните апалогози сигнали

2.2. Изчисляване па броя на битовете ѵп. в Еодовата група на канал, предаващ телефонни сигнали и на канал, предаващ радиопрограми

•2. 3.Определяне на зависимостта o. (pj

2.4. Предавано (преобразуване) на дискретни сигнали

Литература 

Глава„трета

Проектиране на цикъла и свръхцикъла на ЦУСС с ИКМ*.......

' 3.1. Основни изисквания към структурата на', цикъла и свръх-цикъла на груповия цифров сигнал на ЦУСС

.3.2. Методика за проектиране на цикъла и свръхцикъла на груповия цифров сигнал на ПУСС

3.3. Проверка Еа временните.параметри на проектираната система за цикдова и свръхциклова синхронизация

Литература към гл.трета

Проектиране на линейния тракт на ЦУСС

4.1. Методика на проектиране на линиен тракт на ЦУСС

Литература.към гл.четвърта Глава пета

Структурна схема, на апаратурата на крайната станция за проектираната ЦУСС 

Литература към гл.пета

1. ПРИЛОЖЕНИЕ I. Интеграл на грешката

2. ПРИЛОЖЕНИЕ II. Някои конструктивни особености на симетричните съобщителни кабели

3. ПРИЛОЖЕНИЕ III. Методи sa определяне на дължината на регенератсрните участъци на ЦУСС

4. ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Проектиране калиниен тракт на ЦУСС по. оптични съобщите лен кабели


1-бз-Ръководство-за-курсов-проект-по-цифрови-уплътнителни-съобщителни-системи
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.