Slovensko-Ruský slovník

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  11-2-2020
  •  60

Автор:Isačenko, Kollár
Издателство:SPN
Страници:619
Корици:Твърди
Година:1970
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 120 / 180 Състояние: Мн. Добро
Slovensko-Ruský slovník / Isačenko, Kollár

Руски и словашки език

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

ÚVODOM
lento slovensko-ruský slovník, ktorý tu predkladáme užívateľovi, vychádza z väčšieho Slovensko-ruského pre-.¡dového slovníka, ktorý vyšiel v dvoch dieloch (I. diel 50, II. diel 1957) v Slovenskej akadémii vied. Rozhodujúci:ie] na vzniku a uskutočnení tohto menšieho slovníka má 'Venský výbor Československo-sovietskeho priateľstva, ktorý icel dať do rúk účastníkom krúžkov priateľov ruského jazyka išiu potrebnú pomôcku. V porovnaní so spomenutým vensko-ruským prekladovým slovníkom, najmä s jeho dielom, bolo potrebné v tomto slovníku dačo poopravovať podoplňať. Zachoval sa však prekladový ráz slovníka. Je mozrejmé, že i prudký vývin nášho verejného, hospodárneho, politického a kultúrneho života v posledných rokoch Piel svoj odraz v tomto slovníku. Ale neslobodno zabúdať, práca na hociktorom slovníku nie je vlastne nikdy hotová;:v pribúdajú nové slová, nové zvraty, ktoré ani najdoko-ejší slovník nemôže vždy pohotovo zachytiť.

Autori sa dali viesť snahou zhromaždiť v pomerne stručnom vníku čo najviac živých a potrebných slovenských slov ich ruskými prekladmi. To sa dalo dosiahnuť iba tým, že do ivníka sa nepojali zastarané, nárečové a básnické výrazy, uvádzali sa mnohé odvodeniny, ako napríklad príslovky od rídavných mien, slovesné podstatné mená, mnohé prídavné en á na -ovi), -teľní), -cí ( -ací, -ovací), -čnij, a predovšetkým m, že sa vynechávali úzko odborné termíny. V slovníku •hto druhu je vždy veľmi ťažko určiť to, čo doňho ešte bez-dmienečne patrí, a to, čo sa môže pokladať za nepotrebný alast. Iba používanie slovníka v živej praxi, jeho stále reverovanie v práci môže ukázať smer, ktorým sa má uberať alšie spracovanie v nových vydaniach.

Vydavateľstvo a autori preto prosia používateľov tohto lovníka, aby svoju kritiku, svoje pripomienky a návrhy pre alšie vydania láskavo adresovali Slovenskému pedagogickému lakladateľstvu, Bratislava, Sasinkova 5.

2-Slovensko-Ruský-slovník

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.