Биология за всички

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  11-2-2020
  •  26

Автор:Господин Свещаров
Издателство:Земиздат
Страници:278
Корици:Меки
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 120 / 180 Състояние: Мн. Добро
Предговор

В развитието на всяка наука има "златен" век. За това че втората половина на нашето столетие е апогеят на биологичните науки и по-специално на молекулната биология, недвусмислено и много красноречиво говорят множеството Нобелови награди, с които бяха удостоени специалистите от тази област. През последните години по-големият брой Нобелови награди както по химия, така и по физиология и медицина бяха дадени за открития в областта на научни изследвания, допринесли за разгадаването на основните явления на живата материя на нашата планета. Така например Джеймс Уотсън, Френсис Крик и Морис Уилкинз бяха наградени за изясняването на структурата на "спиралата на живота" — двуспиралния модел на дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК), в молекулите на която се пази цялата наследствена информация на всяко живо същество; С. Очоа и А. Корнбърг бяха наградени за осъществената от тях ензимна синтеза на нуклеиновите киселини; Ф. Бърнет и Р. Мидауер — за изясняването на ролята на нуклеиновите киселини при създаването на тъканна несъвместимост между организмите; А. Тод — за осъществяването на химичната синтеза на нуклеотиди; Ф. Жакоб, Ж. Моно и А. Лвов — за изясняването на регулаторните механизми при предаването на генетичната информация; М. Ниренберг, Р. Холи и Х. Г. Корана — за разшифроването на генетичния код; Б. Катц, Улф фон Ойлер и Ю. Акселрод — за сполучливото обяснение на релативните (относителните) молекулно-биологични процеси при синапсите и т.н.

В тази книга са описани постижения на биологичните науки, които са истински върхове в тяхното развитие. В първия раздел се говори за организмите от тайнствения и невидим с просто око свят на микрокосмоса — вирусите и микробите — и по-специално как съвременните учени се мъчат да превърнат болестотворните микроорганизми от врагове в приятели на човека. Вторият раздел на книгата третира все още неразгаданото окончателно най-велико тайнство на живата материя — способността й да се самовъзпроизвежда и трайно да предава наследствените си белези на бъдещите поколения. Третият раздел е посветен на важни въпроси от света на растенията, които така сполучливо осъществяват "зелен мост" на енергията между Слънцето и всички земни същества. Четвъртият раздел включва въпросите на космическата биология и медицина, станали толкова актуални, откакто човекът овладя околоземното космическо пространство и стъпи на Луната. В последния, петия раздел на книгата се разглеждат такива важни и с изключително голямо значение за цялото човечество проблеми, каквито са тези за опазването и правилното възстановяване на околната среда, за стареенето на организмовия свят и опитите за продължаване на активната възрастова граница при хората, за регенерацията на тъкани и органи при животните и човека, за епохалните постижения на молекулната биология и по-специално на молекулната генетика, които разкриват необятни простори за качествено нови изследвания на живата материя, и др.

Както сами ще се убедите от изложеното в отделните глави на книгата, получените нови знания в областта на биологичните науки още в най-близко бъдеще могат да се използуват в интерес на цялото човечество, като намерят съответно приложение в медицината, селското стопанство, промишлеността и при овладяване на космическото пространство.

****
Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици.

****
Книгата е предназначена за читателите, които се интересуват от постиженията на съвременните биологични науки. Увлекателно и заинтригуващо в нея се разказва за "молекулните пирати" — вирусите, които заедно с микробите са наши врагове от незапомнени времена, и за усилията на учените да ги превърнат в приятели на човека. От книгата читателят ще научи много подробности около най-великото тайнство на живата материя — способността й да се самовъзпроизвежда, ще се запознае с интересни разкази за зеленото богатство на планетата, с последните постижения на космическата биология и медицина. Застъпени са и въпроси за стареенето на организмите, за ролята на имунната система, за опазването и възстановяването на околната среда и др. В края на книгата се говори и за епохалните постижения на молекулната биология, която разкри редица грижливо съхранявани тайни на живата материя.

Написана на лек, увлекателен и достъпен за всички език, книгата на Господин Свещаров "Биология за всички" разкрива красотата на научните изследвания в областта на една безспорно водеща в световния научен фронт природна наука и показва усилията на биолозите да постигнат благоденствие на цялото човечество.


1-Биология-за-всички-70-100-32
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.