Справочник на енергетика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-6-2019
  •  204

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:1310
Корици:Твърди
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165/225/68 Състояние: Мн. Добро
Справочник на енергетика. Много добре запазена книга за годините си, без драскания, без печати...

Съставители - Иван Стефанов, Стоян Стоянов, Лало Христов, Мехмед Куцев, Борислав Робев, Никола Христов

В справочника са дадени технически данни, характеристики и други сведения за проектиране, монтаж и експлоатация на енергетичните съоръжения в промишлените предприятия.

Дадени са кратки сведения за организацията на работата в отделите на главния енергетик на промишлените предприятия.

Справочникът'е предназначен за инженерите и техниците, които работят по експлоатацията, монтажа и проектирането на енергетичните съоръжения в промишлените предприятия. Може да бъде полезен и на инженерите и техниците-енергетици от строителството и транспорта.

Справочникът може да се ползува с успех и от студентите от енергетичните и електротехническите специалности на ВТУЗ и учениците от съответните средни технически училища.

***
ПРЕДГОВОР
Бурното развитие на промишлеността у нас доведе до построяването на редица нови модерни малки, средни и крупни предприятия. Енергетичното стопанство на тези предприятия включва в себе си производството, пренасянето и раз" предзлнието на всички видове енергии и експлоатацията на енергетичните съоръжения.

Настоящият справочник си поставя зй цел да подпомага енергетиците в промишлените предприятия в ежедневната им работа. Той ще допълни недостатъчната още справочна литература по промишлена енергетика.

Тази книга е първи опит у нас за съставяне на такъв справочник. Авторите еа далеч от мисълта да смятат, че този опит ще задоволи напълно изискванията на енергетиците. Критиката ще помогне в бъдеще да се подобри съдържанието му.

Отделните глави са написани от: инж. Ив. Стефанов: III, IV, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XVIII и XIX; инж. Ст. Стоянов: XX,XXI, XXXVI, XXXVII, XXXVIII и XXXIX; инж. Л. Христов: IX, X, XI, XII, XIII, XIV и XV;

инж, М. Куцев: Ι,ΙΙ-l до II-.19, XXII, XXIII, XXXII, XXXIII, XXXIV и XXXV; инж. Б. Робев: 11-20 до II-23, XXIV, XXV, XXVI XXVII, ХХѴИІ и >Х!Х; инж. Н." Христов: XXX и XXXI.

Колективът изказва благодарност на рецензентите инж. Св. Йорданов, инж. Ст. Стойнов и инж. П. Пенев и на редакторите инж. П. Кутов и инж. Б. Тончева. Особена благодарност авторите изказват на научния редактор инж. В.Шопов за изключителното внимание и задълбоченост при основната редакция на справочника.
Авторите

1-Справочник-на-енергетика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.