Вътрешни болести. В. Коларски, И. Томов, И. Груев, А. Аструг

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  30-5-2019
  •  248

ПРОДАДЕНА

Автор:В. Коларски, И. Томов, И. Груев, А. Аструг
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:728
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 220 Състояние: Мн. Добро
Вътрешни болести: Учебник за фелдшери / В. Коларски, И. Томов, И. Груев, А. Аструг

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Към отлично.

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:
КОЛАРСКИ, ВАЛЕНТИН —доцент, к. м. н., Клиника по вътрешни болести, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Научен институт по вътрешни болести, Медицинска академия — София
професор, чл.-кор. на БАН, д. м. н., Катедра по кардиология, Национален център по сърдечно-съдови заболявания, Медицинска академия — София
професор, д. м. н., Клиника по нефрология, Катедра по вътрешни, болести, Научен институт по вътрешни болести, Медицинска академия — София
професор, д. м. н. ТОМОВ, ИЛИЯ, 
ГРУЕВ, ИВАН 
АСТРУГ, АНЖЕЛ
***
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ УЧЕБНИК ЗА ФЕЛДШЕРИ
И. Томов. Ив. Груев, В. Коларски, А. Аструг
Рецензенти: проф. Тончо Василев, проф. Йонко Белоев Редактор д-р Алла Илиева
Над. българска Издание I Лит. група I-З Изд. № 11 054 Код 06/95 343/ 4785—16—90
Художник на корицата Мария Димитрова Художник-редактор Николай Янчев Технически редактор Асен Петров Коректори В е р а Д и м у л с к а и Веска Цанкова
Дадена за набор януари 1990 г. Подписана з'а печат август 1990 г. Излязла от печат август 1990 г.
Печатни коли 47,50 Издателски коли 47,50 УИК 51,56 Формат 60x90/16 
Тираж 3000+53
Държавно издателство «Медицина и физкултура», пл. «Славейков» 11 — София
Държавна печатница «Димитър Благоев» — Пловдив
© Ѕалентин Тодоров Коларски, Илия Томов Илиев, Иван Стоянов Груеж Анжел Хаим Аструг, 1990
с/о Jusautor, Sofia

***
Неизползвана книга
Под редакцията на Ат.Малеев

ПPEДГOВОP
През последните десетилетия в диагностиката и изследователската работа в различните области на вътрешната медицина бяха внедрени много нови и по-точни методи. Това позволи да-се разкрият и изяснят редица интимни механизми за възникването и развитието на патологичните процеси. Hаложиха се промени в досегашни схващания относно етиологията, патогенезата, методите за диагностика и лечение на редица вътрешни заболявания. Все по-голямо значение, се придава на профилактиката на тези болести. Tова налага постоянно усъвършенствуване на обучението на фелдшерите по вътрешни болести — основната дисциплина на медицинското образование и култура. Пред медицинските фелдшери непрекъснато Се поставят все по-високи изисквания към самостоятелното решаване на диагностични, лечебни, реанимационни и профилактични задачи в ежедневната дейност. Целта на настоящия учебник по вътрешни болести е да подпомогне фелдшерите при изпълнението на тяхната високо хуманни и всеотдайна работа. Cъобразявайки се с нуждите на практическата лечебно-диагностична, рехабилитационна и профилактична дейност на фелдшерите, авторите са отделили значително място в учебника на въпросите на съвременната диагностика, диференциална диагноза, лечението и интензивните грижи при вътрешните болести. Целенасочено внимание е отделено на социално значимите заболявания в областта на вътрешната патология, както и на ролята и значението на фелдшера при провеждането на дву степенното обслужване на болните и за осигуряване на всички медицински грижи за тях. Aвторите на този учебник — известни специалисти и дългогодишни преподаватели, се надяват, че написаният учебник по вътрешни болести за фелдшери ще бъде полезен и ще изпълни предназначението си. Tе ще бъдат благодарни за всички критични бележки и препоръки с оглед отстраняване на допуснати пропуски и недостатъци, за усъвършенствуването му при евентуално ново издание.
Aвторите

2-Вътрешни-болести

Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.