Проблеми на безопасността в планината

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  15-5-2019
  •  93

Автор:Борис Маринов
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:260
Корици:Меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 215 Състояние: Мн. Добро
Проблеми на безопасността в планината - Борис Маринов

Монография
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 3
І.Свободното време на трудещите се и планината 5 
II.Психологични и физиологични особености на туризма и алпинизма 11
II. 1.Характеристика на опасностите в българските
планини 13
I1.2.3а трудностите в планината 29
II.3.Влиянието на туристическата и алпийската дейност върху някои физиологични и психологични функции на туриста и алпиниста 41
A. Влиянието на туристическата и алпийската дейност върху двигателните реакции на туриста и алпиниста 41
B. Влиянието на изкачванията на стени и на планинските туристически походи върху вниманието на алпиниста и туриста 45
C. Влиянието на изкачванията на стени върху равновесната усетливост на алпиниста 50
D. Влиянието на височинните изкачвания върху някои психологични функции на алпиниста 56
E. Влиянието на изкачванията на стени върху двигателната координация и сръчността на алпиниста gg
ГІ.3.6.Влиянието на алпийската и туристическата дейност в планината върху пулса, кръвното наляга¬не и жизнената вместимост на белите дробове на алпиниста и туриста 75
II.3.7.Влиянието на изкачванията на стени върху сила¬та на алпинистите и на туристическите походи върху силата на туристите 84
III.Правила за безопасност в планината 95
III. І.Систематика на правилата за безопасност 97
Правила за безопасност преди напускане на хижа, лагер, населено място 99
Правила за безопасност при движението в планината 100
Правила за безопасност при движение по скали и върхове
Правила за безопасност при осигуряването
III. 1.5.Правила за безопасност при спускане по въже /рапел/
 1.6.Правила за безопасност при провеждане на учебно-тренировъчни занимания на скала 
III. 1.7.Правила за безопасност при организиране би¬вак в планината III. 1.8.Правила за безопасност при лавинна опасност
III. 1.9.Правила за безопасност при състезания по ориентиране в планинска местност 111.1.10. Правила за безопасност при проникване в пещери и пропасти
 III. 1. 11.Правила за безопасност при спасителна акция в планината
111.1«12.Правила за съхраняване, контрол и използуване на алпийските съоръжения
F. Методика на обучение в правилата за безопасност
G. Причини, които водят до нещастни случаи в планината
IV. 1. Предварително обусловени субективни причини, водещи до нещастни случаи в планината
1. Наличие на отрицателни психически състояния 
IV. 1.2.Недостатъчна подготовка на участниците
IV.1.3.Недостатъчна аклиматизация
1. 2. Предварително обусловени обективни причини, водещи до нещастни случаи в планината
I. 3. Непосредствени субективни причини, водещи до нещастни случаи в планината
I. 4.Непосредствени обективни причини, водещи до нещастни случаи в планината 
V. Мерки за безопасност в планината
II. l.Подбор на партньор за алпийска и туристическа дейност
V.2.Създаване правилна предварителна представа за предстоящата дейност
H. V.3. Мерки за безопасност при изкачване на учебно- тренинировъчни и категоризирани стени. Автоматично осигуряването Безопасно-т прч използуването кг* алпийски въжета и възли 202
У„50Бързина и безопасност при движението т планината 222
6.Организация и дейгтвие на помощно-спаситлна група при алпийски изкачвания и туристически походи 236
2. 7.Профилактични мерки,свързани с обща организация на безопасността в планината 244
Заключение 247
Ползувана литература 249

1-Проблеми-на-безопасността-в-планината


Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.