Поведение на потребителя

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  15-5-2019
  •  105

Автор:Благодатка Маркова
Издателство:Нов български университет
Страници:206
Корици:Меки
Година:2007
Броя:1
ISBN:9789545354809 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Поведение на потребителя - Благодатка Маркова
Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
Първа глава
Същност и специфични особености на потребителя и неговия принос за пазарния успех на компанията 9
A. Поведението на потребителя в класическата теория на маркетинга 10
B. Съвременна концепция за ролята на клиента
в маркетинга на отношенията 17 Втора глава
Вземане на решение за покупка на стоки за лично потребление 53
Базов модел на потребителско поведение 54
Процес на вземане на решение за покупка на потребителски стоки 66
Трета глава
Фактори, влияещи върху поведението на купувачите на потребителски стоки 87
1. Същност на процеса на потребление 89
2. Характеристика на факторите, моделиращи поведението на потребителя 95
Четвърта глава
Реализация на пазарното поведение на потребителя в процеса на купуване 119
I. Техника на процеса на купуване 120
II. Модели на пазаруване в зависимост от специфичните характеристики на купувачите 136
Пета глава
Маркетингова характеристика на бизнес пазара и на поведението на бизнес купувачите 155
C. Маркетингова характеристика на бизнес пазара 156
D. Специфични особености на стоките за бизнес потребление, на бизнес купувачите и на търсенето
на стоки за бизнес потребление 159
E. Бизнес пазарът - митове и реалности 168
Шеста глава
Процес на вземане на решение за бизнес покупка 177
Организационно осигуряване на решението за бизнес покупка 178
Класификация на решенията за бизнес покупка 184
Технологична схема на процеса на решение за бизнес покупка 191

***
ВЪВЕДЕНИЕ
Теоретици на маркетинга и хората на бизнеса са убедени в ключовата роля на потребителя за успеха на бизнеса. Всички са съгласни, че задоволяването на потребностите на потребителите е задължителна предпоставка за пазарен успех. Необходимо условие за ориентиране на бизнеса към потенциалния потребител с цел превръщането му в реален купувач и пожизнен клиент, е познаването на потребителското поведение.

Учебникът по поведение на потребителя разглежда поведението на индивидуалните и бизнес потребителите като едно от основните направления в класическата и в съвременната маркетингова концепция.

Учебникът предлага:

базови знания за маркетинговата характеристика на пазарното поведение на потребителите в процеса на вземане на решение за покупка на стоки

методически правила за изучаване, анализ и оценка на поведението на потребителите на пазара на потребителски стоки и на бизнес пазара

v- възможности за решаване на практически задачи, свързани с изучаването и моделирането на потребителското поведение в съответствие с интересите на компанията.

Структурата на учебника следва утвърдената маркетингова концепция за поведението на потребителя.

Първата глава изпълнява функцията на въведение в проблематиката.

Прави се маркетингова характеристика на поведението на потребителя и се изяснява концепцията за поведение на потребителя. Очертава се мястото на проблема за поведението на потребителя в класическата теория на маркетинга. Разкриват се връзките и взаимодействията на изучаването на поведението на потребителя с основните маркетингови политики.

Подробно се разглежда съвременната концепция за......

ст-Поведение-на-потребителя

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.