Homer Price

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-2-2019
  •  168

Автор:R. McCloskey
Издателство:Просвещение
Страници:177
Корици:Меки
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 125 / 195 Състояние: Мн. добро
Homer Price / R. McCloskey

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

ИБ № 1062
ГОМЕР ПРАЙС
(no P. Макклоски)
Редактор А. С. Ефименко 
Художник Е. С. Шабельник
Художественный редактор H. М. Ременникова 
Технический редактор С. Н. Филатова 
Корректор J1. П. Шелягина
Сдано в набор 1/XII 1976 г. Подписано к печати 13/V 1977 г. 84 X 108’/з2- Бумага тип. № 2. Печ. л. 3,5.
Условн. л. 5,88. Уч.-изд. л. 6,55.
Тираж 100 тыс. экз.
Заказ № 6—3217.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
Головное предприятие республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР,
Киев,

***
CONTENTS
The Sensational Scent
The Cosmic Comic, or the Great Super-Duper ... in a Ditch
The Doughnuts
Mystery Yarn
Nothing New Under the Sun
Experiment 13
One Hundred and Fifty Years of Centerburg Progress.
Questions
Vocabulary
Категория › Английски език

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.