Човешката душа

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  6-2-2019
  •  70

Автор:Ф. Е. Мелников
Издателство:Акцидентна печатница И. Немечекъ
Страници:102
Корици:Меки
Година:1936
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 225 Състояние: Мн. добро
Човешката душа: Публиченъ диспутъ, състоялъ се въ СССР / Ф. Е. Мелников

Произходъ и същностъ.

Психологически доказателства за Божието битие.

Библиотека на Съюза на Православните християнски братства въ България. № 2

ПРЕДГОВОРЪ
Съветсштгь безбожница водятъ жестока и упорита борба срещу онгъзи, които признавать съществуването на човешката душа. Сами бездушни, теь се опитватъ да обездушатъ и цгьлия свгьтъ. Съветскитгь издателства пуснаха грамадно количество брошури, въ които най-нахално се твърди, че душата, като невидима, разумна сила, не съществува, че нея сж я измислили само религиите. Нищо разумно или научно не се съдържа въ тези безбожнически книжки. Въ предлаганата книга, която представлява отъ себе си единъ диспутъ върху произхода и сжщностьта на душата, състоялъ се въ Съветска Русия (до 1929 год. болшевиките позволяваха подобни диспути, следъ това ги забраниха, понеже на много отъ тяхъ почнаха да търпятъ поражения) авторътъ на тая книга, виденъ православенъ мисионеръ, избегалъ отъ Съветска Русия презъ 1932 год., доказва това съ една безвъпросна яснота и логичность.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.