Лексикалните синоними в художествения стил

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-1-2019
  •  171

Автор:Емилия Илиева Пернишка
Издателство:Народна просвета
Страници:128
Корици:меки
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
Лексикалните синоними в художествения стил / Емилия Илиева Пернишка

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 3

Глава първа
СИНОНИМИТЕ КАТО СЕМАНТИЧНО ЯВЛЕНИЕ 5
1. Лексикално значение и синонимия ...6
2. Теоретичен и функционален'подход към синонимията. Езикови и речеви
синоними
3. Многозначност и синонимия 16
4. Художествена реч и синонимия 17
5. Признаци, по които синонимите се различават един от друг19

Глава втора
СТИЛИСТИЧНА РОЛЯ НА СИНОНИМИТЕ В ХУДОЖЕСТВЕНИЯ СТИЛ
Художествен стил, поетична функция и подбор на изразните средства
Общоестетическа роля на синонимите в зависимост от техните особености 28
1. Синонимите и разнообразието на речта 29
2. Семантично нюансиране на мисълта чрез синоними 37
3. Постигане на изразителност и естетическо въздействие чрез синоними 48
Нанизване на синоними (амплификация) 74

Глава трета
СИНОНИМИТЕ КАТО ГРАДИВО В ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ОБРАЗ 82
Синонимите в пряката характеристика на образите 83
Синонимите като средство за косвена характеристика 06
Заключение 124
Използвана художествена литература 126
Използвана научна литература 126

***
Емалия Илиева Пернишка ЛЕКСИКАЛНИТЕ СИНОНИМИ В ХУДОЖЕСТВЕНИЯ СТИЛ
Резензенти Тодор Бояджиев, Венче Попова, Елена Павлова, Редактор Албена Хашъмова. Художник на корицата Тотю Данов. Художник-редактор Добрина Мишева. Технически редактор Емилия Георгиева. Коректор Росица Кларк.
Код: 01/9535126231/5014-30-89
Българска. Издание I. Дадена за набор на 9.XII. 1988 г. Подписана за печат на 22.VIII.1989 г. Излязла от печат на 9.Х.1989 г. Формат 60 x 84/16. Печ. коли 8. Изд. . коли 7,46. УЙК 8,89. Тираж 9300+103. Поръчка № 3041. Цена
Държавно издателство "Народна просвета" — София Държавна печатница Георги Димитров" — Ямбол

***
Синонимите са първостепенно стилистично средство, което създава разнообразие, точност, изразителност и колорит на речта. В художествения стил синонимите имат основно значение за осъществяване на естетическата функция на езика чрез подбор на изразните средства съобразно с творческото виждане на конкретен образ, с художеств? ния метод или индивидуалния стил, за изразяване на отношение и чувства на автор.1 и героите.

В книгата се анализират разнообразни възможности на синонимите в художес i нс ната реч чрез наОлюдения върху откъси от най-известните произведения на изтъкна i и оьлгарски писатели, които се изучават в часовете по български език и литератури Предложеният литературен материал и стилистичният коментар могат да послужат на учители и ученици, както и на по-широк кръг читатели за. по-задълбочено вникване в i радивната роля на езика при създаване на художественото произведение, а също — за опознаване и овладяване на богатството на българския език.
801.31
® Емилия Илиева Пернишка, 1989 i с/о Jusautor, Sofia

Забележка: Неизползвана книга.
Б. з. Л. Лексикалните-синоними-в-художествения-стил

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.