Възпитание и обучение в детската градина

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-1-2019
  •  266

Автор:Колектив
Издателство:Прогрес, Народна просвета
Страници:392
Корици:твърди
Година:1982
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Възпитание и обучение в детската градина

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 5
Развитие на детето от предучилищна възраст 11
ЧАСТ I *
ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА ПРЕЗ PAHHATA ВЪЗРАСТ 21
Възпитание на децата през първата година 30
Физическо възпитание 31
Умствено възпитание и развитие на речта 38
Предпоставки за нравствено и естетическо възпитание 49
Възпитание на децата през втората година 53
Физическо възпитание 54
Умствено възпитание и развитие на речта 60
Нравствено и естетическо възпитание 75
ЧАСТ II
ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДВЕ ДО СЕДЕМ ГОДИНИ 83
Физическо възпитание 85
Режим и закаляване на децата 88
Утринна гимнастика 96
Подвижни игри 101
Занятия по физическа култура 112
Самостоятелна двигателна дейност на децата 125
Работата на лекаря и медицинската сестра 131
Нравствено възпитание 136
Възпитанието във всекидневната битова дейност 145
Възпитанието в играта 154
Възпитанието в труда 162
Възпитанието през време на занятията 173
Естетическо възпитание 184
Възпитаване на естетическо отношение към околната действителност 186
Художествено-речева дейност 191
Музикална дейност. 203
Изобразителна дейност 227
Умствено възпитание 244
Запознаване с околната среда 255
Запознаване с природата 26Н
Обучението по конструиране 284
Развиване на елементарни математически представи 2%
Развитие на речта. 311
Възпитаване на звукова култура на речта 315
Речникова работа 31У
Формиране на граматически правилна реч 325
Развиване на свързаната реч 330
Ограмотяване ЗЗН
Игрите на децата и тяхното възпитателно значение 351
Сюжетно-ролеви игри 351
Дидактични игри 351
Планиране на възпитателно-образователната работа с децата 368
Литература 371

***
ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Първо издание Литературна група 1/3
Редактор на руския текст Надежда Парамонова Контролни редактори Стоянка Мозгова, Татяна Мирчева
Художествен редактор Герман Чижевски Технически редактор Роза Медведева Коректор Людмила Малишева
Формат 84 X 108 '/з2 Печатни коли 24,5 Издателски коли 20,6 Тираж 12000
Отпечатано в СССР
Издателство «Прогрес» - Москва, Зубовский бул., 17 ДИ «Народна просвета»-София, В. Друмев, 37

***
Авторски колектив:
В. Н. Аванесова, T. Л. Богина, Р. С. Буре, Л. А. Венгер, Н. А. Ветлугина, В. В. Гербова, Г. Н. Година, А. Н. Давидчук, И. Л. Дзержинска, В. И. Добрейцер, В. А. Езикеева, Р. И. Жу-ковска, А. В. Запорожец, Т. Г. Казакова, Л. И. Каплан, М. Ю. Кистяковска, Т. С. Комарова, А. И. Максаков, Т. А. Маркова, В. Г. Нечаева, C. Н. Николаева, Т. И. Осокина, Л. Я. Панкратова, Л. А. -Парамонова, Л. А. Пениевска, H. Н. Поддякова, Ф. А. Сохин, Е. М. Струнина, А. Г. Тамбовцева, Т. В. Тарунтаева, Е. А. Тимофеева, Г. А. Тумакова, О. С. Ушакова, А. М. Фонарьов.
От руски: А. Григорова

© Педагогика, 1976
© Превод от руски и предговор. Издателство «Народна просвета» и Издателство «Прогрес», 1982

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабена обложка.
О1. Н. б. В. Възпитание-и-обучение-в-детската-градина
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.