Психиатричен клиничен речник

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-11-2018
  •  120

Автор:Йордан Стоименов, Иван Рачев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:368
Корици:Твърди
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 245 Състояние: Мн. добро
ПРЕДГОВОР
Предлаганият Психиатричен клиничен речник е първият по рода си у нас. В българската медицинска литература липсва тълкувател на психиатричните понятия, даващ определение и изясняващ произхода, съдържанието и значението на термините, употребявани в психиатричната наука и практика.

Речникът съдържа около 8000 термина (симптоми, синдроми, нозологични единици, нормални психични състояния). След всеки от тях (с малки изключения) е дадено правилното му написване на латински език, рядко на френски, немски, английски, италиански и руски език. Речникът е тълковен, етимологичен и клиничен — термините са подробно определени и е посочена етимологията им. За улеснение на читателите гръцките думи са написани с латинската азбука. Когато коренът на два и повече последователни термина е един и същ, обясненията за произхода са дадени при първия. При значителна част от термините са описани основните клинични прояви на психичните състояния, конто те означават.

По-подробно са обяснени термините с по-голямо практическо и теоретично значение, тези с по-абстрактно съдържание, чието пълно изясняване не може да стане с няколко думи, както и онези, за които е писано по-малко в нашата психиатрична литература.

За термините, които имат нееднакво тълкуване от отделните автори, са посочени или различните схващания, или най-общоприетите. В повечето случаи сме изразявали и нашето собствено отношение.

Термините, вкл. и термините епоними, са подредени по азбучен ред.

Разширените термини са групирани и подредени по азбучен ред въз основа на два принципа — според съществителното или прилагателното име съобразно водещия компонент.

За всеки автор (с малки изключения) са посочени годината на раждане и смърт, националната принадлежност и специалността.

При съставянето на речника са използвани както чужди (руски, френски, немски, английски) и наши медицински терминологични справочници и енциклопедии, така и психиатрична литература (фундаментални ръководства, монографии, учебници, статии от периодични списания и др.).

Речникът е предназначен за психиатри, лекари от други специалности, студенти, психолози, философи, юристи. Той може да бъде полезен и на всеки читател, интересуващ се от проблемите в тази област на човешкото познание.

На всеки, който ни посочи принципни и фактически грешки, ще бъдем много благодарни.
Авторите


Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка при поръчка над 50.00 лв.

о2

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.