Зайците в моя дом

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  31-8-2018
  •  120

Автор:И. Григоров, С. Симеонов
Издателство:Виал
Страници:147
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. Добро
СЪДЪРЖАНИЕ
Кратък исторически преглед на зайцевъдството (И. Григоров) 3 
Състояние и перспективи на зайцевъдството в света и у нас 5 
Продукти от зайцевъдството и пазари 9 
Биологични особености на домашните зайци 11 
Някои анатомо-физиологични особености на домашния заек 12 
Породи зайци 20
Основи на развъдно-подобрителната работа 29
Методи на развъждане 29 
Екстериор 32 
Отбор и подбор 37 
Основно стадо и оборот на стадото 38 
Заплождане, бременност и раждане 44 
Отбиване на зайчетата 49 
Определяне пола на зайчетата 50 
Номериране на зайците 51
Хранене на зайците 51
Потребности на зайците от хранителни и биологичноактивни вещества 52 
Хранене на различни категории зайци 57
Избор на място за строителство на зайцеферма 66 
Системи на отглеждане 67 
Организация на труда 79
Продукти, получавани от зайците, и първичната им обработка 81
Изкупуване, транспортиране, клане, почистване и опаковане на закланите зайци 82 
Първична обработка на кожите 88 
Заешка 'вълна 93 
Заешки тор 96
Ветеринарномедицински познания и  изисквания при отглеждане на зайци (С. Симеонов) 97 
Ветеринарно-санитарни изисквания при проектиране и строителство на зайцеферми 98 
Ветеринарно-санитарни изисквания при отглеждане на зайци 101 
Промени в поведението и появяване на общи и специфични признаци при болните зайци 106
Заразни болести 108
Паразитни болести 121
Незаразни болести 131
Отравяния 139
Предпазване от болести 143

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.