Доклади от I национална конференция по предучилищна и начална училищна педагогика с международно участие, град Трявна

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-8-2018
  •  156

Автор:Колектив
Издателство:Институт за образователни политики "Архимед & Диоген"
Страници:272
Корици:Меки
Година:2016
Броя:1
ISBN:25348795 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Доклади от I национална конференция по предучилищна и начална училищна педагогика с международно участие, град Трявна

Български и английски език

Български и английски език
СЪДЪРЖАНИЕ
I. ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
ВАРИАТИВНОСТТА В ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ....................................7
Ваня Тодорова - ЦЦГ №149 "Зорница",
Иво Пиперков - СУ"Св. Кл. Охридски", ФЖМК
PRE-SCHOOL EDUCATION IN ROKISKIS NURSERY-KINDERGARTEN "VARPELIS" (LITHUANIA) ...........................................................................12
Sigita Baranovskiene, Violèta Deksnienè rokiskis nursery - kindergarden "Varpelis", Lithuana
PRESCHOOL EDUCATION IN ROMANIA-OBJECTIVES AND OUTLINES 16
Preschool teacher Mia Dràgoi, Secondary School "DimitrieCantemir town Feteşti, county lalomita, Romania School inspectorfor primary education, Elena Magdalena Bàleanu, County School Inspectorate lalomita, Romania
РАБОТИЛНИЦИ ЗА РОДИТЕЛИ - МОДЕЛ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЕЙСТВО - ДЕТСКА ГРАДИНА.......................................................................23
Тодорка Бакърджиева - директор, ЦЦГ "Ружа", ар. Пловдив
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА "ЧЕТЕНЕ"......................28
Проф. дфн Александър Панов, Институт за литература при БАН
МОДЕЛ ЗА УСПЕШНО АДАПТИРАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ЗА ДОСТИГАНЕ НА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ НА 6 - 7- ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ОТ МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ.........................................42
Анета Найденчовска - директор, Нина Димова - старши учител, Цветелина Гзджева - учител, ЦЦГ "Снежанка", гр. Пловдив
ИГРОВО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА КЪМ ЧЕТЕНЕТО. МИНИПРОЕКТ "РАСТЕМ ЗДРАВИ И СИЛНИ" - ФОРМА НА ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В СОЦИАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ......................47
Соня Робева - старши учител, ЦЦГ,Деница", гр. Пловдив
НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА...........................................................................................52
Радка Гъркова - директор, Светлана Симеонова - главен учител,
ЦЦГ "Мирослава", гр. Пловдив
ДЕТСКАТА ГРАДИНА - ФАКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА.......................................................................57
София Димитрова - директор, ОДЗ №2 "Звездица Зорница", гр. Бургас
ВЪТРЕШНО ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОПОЗНАВАНЕ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ КЪМ РОДНИЯ КРАЙ..................................................................... 62
Руска Маринова - директор, Костадинка Благоева - младши учител, ЦЦГ "Слънце", гр. Несебър
МОДЕЛИ ЗА ЕКИПНА РАБОТА В ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА................................................................................66
Юлияна Сталева, Янка Даскалова - ЦЦГ "Биляна", гр. Ямбол
ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА КЪМ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ИГРОВИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ 70
Емилия Алексова - директор, ЦЦГ"Брезица", гр. Брезник
ПРИКАЗНИЯТ СВЯТ НА ДЕТЕТО..........................................................................77
Стефка Митева - директор, С. Салиева - учител първа група, ЦЦГ, с. Крушари, обл. Добрич
ДЕТЕТО СОП В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА.........................................................82
Гзргана Такева, Аделина Теофилова - ОУ,Алеко Константинов", Перник
ИНТЕРАКТИВНИ АВТОРСКИ ИГРИ И ПОДГОТОВКА НА 6-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЗА ЧЕТЕНЕ.........................................................84
Атанаска Николаева, Виолета Видолова, Катя Ганчева - ЦЦГ "Слънце", гр. Левски
ТРЕНИНГЪТ - ФОРМА ЗА ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРОВОКАЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС..................................................88
Веселка Сепиева, Татяна Маринова - старши учители, ЦЦГ №13 "Иглика", гр. Плевен
РАБОТИЛНИЧКА "В ЦАРСТВОТО НА БУКВИТЕ" /"ИГРОВО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА КЪМ ЧЕТЕНЕТО"/..............................................93
Славка Понева - директор, Милена Пашева - главен учител,
ЦДГ "Албена", гр. Пловдив
ЕМОЦИОНАЛНОТО ОБЩУВАНЕ В СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА С ПСИХО-СОМАТИЧНИ ПРОБЛЕМИ....................................................................98
Светла Г/гучкова - ОДЗ №12 "Радост", гр. Бургас
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В МОДЕЛ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ QUALITY MANAGEMENT İN PRACTICAL MODEL.................103
Бойка Софийска - директор, ДГ №129 "Приказен свят", София
ИГРАЕЙКИ, ДЕЦАТА ФОРМИРАТ УМЕНИЯ, РАЗШИРЯВАТ
ЗНАНИЯ, ОБОБЩАВАТ И АНАЛИЗИРАТ.........................................................111
Гп. ас. д-р Виолета Кюркчийска - Шуменски университет "Еп. К. Преславски"
РОЛЯТА НА ИГРАТА ЗА ДЕТЕТО В СЪВРЕМЕННАТА ДЕТСКА ГРАДИНА...........122
Йорданка Георгиева - директор, ЦДГ "Малина" с филиал "Котаракът в чизми", гр. Пловдив
ИГРАТА - ФАКТОР И МОТИВ ЗА РЕЧЕВАТА ДЕЙНОСТ И ОГРАМОТЯВАНЕТО В ПУВ.............................................................................126
Екатерина Щерева - детски учител, ЦДГ "Синчец", с. Белозем, обл. Пловдив
КНИГАТА - КЛЮЧ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЧЕТИВНИ УМЕНИЯ........................132
Румяна Тодорова, Валентина Христова - ОДЗ "Знаме на мира", Враца

II. НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
ЧЕТЕНЕТО КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО.......................................................136
проф. дфн Валери Стефанов, СУ "Св. Климент Охридски"
ТЕНДЕНЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ. БЪДЕЩЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО........................ 146
гл. ас. инж. Пламен Паскалев - изп. директор на ИОП "Архимед и Диоген"
ДВА ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА БРОЙНИ СИСТЕМИ В НАЧАЛ HATA УЧИЛИЩНА МАТЕМАТИКА......................................................155
проф. д-р Здравко Лалчев - СУ "Св. Климент Охридски", проф. д-р Маргарита Върбанова - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
УЧЕБНИКЪТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПЪРВИ КЛАС.........................................179
проф. д-р Маргарита Върбанова - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проф. д-р Здравко Лалчев - СУ "Св. Климент Охридски"
ПАУЗИТЕ В ГОВОРИМАТА РЕЧ - ЗНАЧИМИ И НЕОБХОДИМИ...................205
доц. д-р Евгения Иванова - Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"
ЛЮБОВТА КЪМ КНИГИТЕ - ПЪТ КЪМ ЕМОЦИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН КУРС..............................................209
докторант Светлана Станчева - Русенски университет "Ангел Кънчев"
ВЪЗПИТАВАНЕ НА ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ У УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП.............................................................215
Емилия Паламаркова - старши учител, Миглена Манчева -старши учител, 119 СОУ "Акад. Михаил Арнаудов", гр. София
СТЕРЕОТИПИТЕ КАТО ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАТИВНА ОБУСЛОВЕНОСТ В УЧЕБНИЦИТЕ 1 -4 КЛАС................................................218
Пролет Петрова - начален учител, СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново
НРАВСТВЕНОСТ И ТРАДИЦИИ - КОДОВЕ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ИДЕНТИЧНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В МУЛТИКУЛТУРНОТО ОБЩЕСТВО 222
Ваня Цанева, СОУ "Емилиян Станев ", Велико Търново
В ТЪРСЕНЕ НА ВЕРНИЯ ПЪТ............................................................................228
Стефана Черноглазова - директор, Таня Демирева, Мария Назърова, ОУ"Христо Ботев", с. Росен, обл. Бургас
ЧЕТЕНЕ, ОБЩУВАНЕ, РАЗБИРАНЕ...................................................................238
Йоанна Владимирова - ОУ "Христо Ботев", гр. Поморие

O1.BZ. Доклади от I национална конференция по предучилищна и начална училищна педагогика с международно участие, град ТрявнаКатегория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.