Ръководство по пари, банки и парична политика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-8-2018
  •  190

ПРОДАДЕНА

Автор:Даниела Манчева
Издателство:Мартилен
Страници:104
Корици:Меки
Година:2001
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Ръководство по пари, банки и парична политика: Тестове, кръстословици, задачи / Даниела Манчева

Учебник за техникумите по икономика и търговия.

СЪДЪРЖАНИЕ

Пари

Произход на парите. Предпоставки за възникване и развитие

Обикновени стокови пари

Метални пари

Парични знаци

Парите днес

Съшностна характеристика на парите Функции на парите

Движение на парите в “каналите" на обръщение

Парична маса- дефиниране и измерване

Покупателна сила на парите

Генезис и същност на кредита

Форми на кредита. Еволюция на формите

Търговска полица

Лихва

Видове лихви Паричен пазар

Централна банка. Парична политика на Централната банка Банкова система

Възникване и развитие на централните банки. Централната банка и държавата

Класически функции на централната банка

Парично кредитна система

Парична емисия

Сконтова политика

Операции на открит пазар

Задължителни минимални резерви

Други методи за икономическо регулиране

Възникване и развитие на БНБ

Обща характеристика на БНБ

Организационно-управленска структура на БНБ

БНБ в условията на валутен борд

Търговски банки

Произход и същност на банките

Видове банки и банкови операции

Обща характеристика на търговските банки

Организационно-управленска структура на търговската банка

Банкови услуги

Банков кредит

Кредитна сделка - технология на кредитирането 
Специфични форми на кредитиране 
Разплащателни операции на банките 
Международни плащания.

Влогове и депозити.

Валутни операции на търговските банки.

Банките на пазара на ценни книжа.

Банков риск.

Приходи и разходи на търговските банки.

Банкова конкуренция.

Търговските банки в условията на Валутен борд.

бз. ст. Ръководство по пари, банки и парична политика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.