Устройство на електрически централи и подстанции. Част 2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  29-7-2018
  •  228

Автор:Б. Митов
Издателство:Техника
Страници:223
Корици:Твърди
Година:1968
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 205 Състояние: Добро
Устройство на електрически централи и подстанции. Част 2 / Б. Митов

Учебник за IV курс на техникумите.....

ПРЕДГОВОР
Предметът „Устройство на електрически централи, подстанции и трансформаторни постове“ за специалността електрически централи и мрежи при техникумите по електротехника се изучава в III и IV курс. Настоящата книга е втора част на учебника по този предмет и съдържа материала, предвиден за IV курс. Книга! а съдържа шест глави.

В първа и втора глава са разгледани само някои въпроси относно генераторите и силовите трансформатори, отнасящи се до тях, като съставка част на електрическите централи и подстанции.

Съединителните схеми, разпределителните устройства и електроснабдяването на централите и подстанциите са изложени подробно в главите от трета до пета. Това е необходимо, защото бъдещите техници по специалността ще проектират, строят и обслужват мощни и модерни електрически централи и подстанции със сложни схеми, с обширни разпределителни устройства и с разнообразни собствени нужди.

В глава шеста са разгледани някои основни въпроси по управление, контролиране и сигнализиране в електрическите централи и подстанции, които добиват все по-голямо значение.

Във второто издание са направени само някои незначителни изменения и допълнения в текста и фигурите, съобразно с последните насоки в литературата и практиката. Освен това е прибавен нов § 6-11 „Монтажни схеми“. Този материал, предвиден в програмата, не беше включен в първото издание поради липса на място.

Авторът се е ползувал широко от най-новата съветска литература по разглежданите въпроси, обаче тъй като електрификацията върви бързо напред, преподаватели и ученици трябва да следят последните списания и книги, за да могат да бъдат в течение на новото в областта на своята специалност.

Авторът

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.