Енциклопедичен речник по Океанология

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-6-2018
  •  229

Автор:Колектив
Издателство:Галактика
Страници:367
Корици:Твърди
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
Океанология: Енциклопедичен речник

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Забележка към обложката.

+-+-+-+-+-+-
УПЪТВАНЕ
В "Енциклопедичния речник по океанология" статиите са подредени според азбучното място на заглавията, които са отпечатани с главни получерни букви (напр. АДЕНСКИ ЗАЛИВ, АДМИРАЛТЕЙСКИ ОСТРОВИ, АДРИАТЙЧЕСКО МОРЕ, A3ÒBCKO МОРЕ, A3ÒP-ски острови и др.). Те са дадени предимно в единствено число (напр, бряг, ДЙГА, дървопробивач, ланцетник, манйт и др.), но има и термини в множествено число, тъй като представляват езикови или научнотерминологични съчетания (напр. КОСМОПОЛИТИ, ЛИТОБИ0НТИ, МЕДУЗИ, МИКРОЕЛЕМЕНТИ, ПТЙЧИ ПАЗАРИ и др.). Термините за родови понятия обикновено са в множествено число (напр. КОРАЛИ, ПЪСТЪРВОВИ РЙБИ И Др.).

Много заглавия са утвърдени словосъчетания, състоящи се най-често от прилагателно и съществително име (напр, морска KÒTKA, мариански жлеб, морски атлас, РЙБНО БРАШНО, СЕДЕНтАРНИ ЖИВОТНИ и др.). Тяхното място в азбучната подредба се определя от прилагателното.

Всички заглавни думи с повече от една сричка носят знака за ударение над съответната ударена тласна (напр. БЯЛА АКУЛА, ДЮРВЙЛ, КЛЙМАТ и др.).

В някои случаи след заглавието се посочва друго равностойно название (синоним), отделено със запетая и набрано с разредка (напр. ХАЛМИРОЛЙЗА, подвод но изветря н е; ТРОФЙЧНИ ВЕРЙГИ, трофични връзки; ТЕКТОНИКА НА ПЛОЧЙТЕ, плейт тектоника, ХЕРИНГОВА АКУЛА, селдова акула и др.).

След заглавието, в определени случаи и след българския синоним на растителните и животинските организми, в скоби задължително се дава официалният синоним на латински език; където е необходимо, на второ място може да се посочи и втори, широко известен стар латински синоним, напр. ЛЕФЕР (Pomatomus saltatrix), МОРСКИ ЗВЕЗДЙ (Asteroidea), батерфиш, маслена риба (Poronotus triacanthus), калкан (Scopht-halmus maeoticus, Rhombus maeoticus), морски гъби, с п о h г и и (Porifera, Spongia), кремъчни водорасли, диатомови водорасли, двуразделки (Ва-cillariophyta, Diatomeae) и др.

Към термините, заимствувани от други езици (с изключение на географските названия и названията на растенията и животните), в скоби се дава кратка етимологична справка, напр, релйкти (лат.); CECTÒH (грц.); РИФ (хол.). В някои случаи е посочен не само езикът, от който произлиза заемката, но и езикът, през който е навлязла в български, напр. РАДИОХРОНОЛ0ГИЯ (лат., грц.); АГАРОЙД (малайски, грц.) и др. Когато терминът, съпроводен от етимологична справка, има синоним, той се посочва, отделен със запетая, след етимологичната справка и се набира в разредка, напр. СЕДИМЕНТАЦИЯ (лат.), утаяване; СИМБИОЗА (грц.), мутуализъм и др.

Имената на морета, заливи, острови, полуострови и др. са изписани фонетично или в утвърдената им традиционна писмена форма.

При споменаване в изложението заглавието (терминът) се означава с абревиатура - началната буква, винаги главна, и точка (напр, абревиатурата на МАЛТА в текста на статията е М., на ПОЛУОСТРОВ - П., на АКУЛА - А., и т.н.). Когато заглавието се състои от две или повече думи, в текста то се означава с началната главна буква на първата дума и началните малки букви на всички следващи думи (напр, означението на РАДИОЛАРИЕВА тйня в текста е р.т., на мариански острови - м.о., на ултраабисални ОРГАНИЗМИ -у.о.). В абревиатурата се изпускат предлозите от заглавието (напр, скорост НА звука в

+-+-+-+-+-+-
Едно отдавнашно намерение на издателството за морска литература и на специалистите океанолози е вече факт. "Енциклопедичният речник по океанология" е първото научнопопулярно справочно издание у нас, в което са систематизирани фундаменталните знания и най-новите значителни постижения на науката за Световния океан.

Обхванати са всички дялове на съвременната океанология. Представено е многообразието от растителни и животински видове, които обитават морските води - водорасли, миди, охлюви, корали, риби, птици и бозайници. Съдържат се кратки справки и обзорни статии за океаните и моретата, за големите заливи и протоци, острови, островни групи и течения. Разглежда се физиката на морето -морските вълни, приливите, акустичните и оптичните явления, а също така и химичните процеси, които протичат във водната обвивка на Земята, биохимична-та продуктивност, солеността и съставът на морската вода. Морската метеорология обяснява взаимодействието между водните маси и основните метеорологични елементи - ветровете, валежите, влажността и температурата на въздуха, прогнозирането на времето, синоптичните карти, спътниковите метеорологични наблюдения и т.н. Геологията на морето предлага данни за строежа на морското дъно, морските утайки, дълбоководните жлебове, подводните каньони, конуси и хребети, дрейфа на континентите, шелфа и възможностите за разработване на неговите ресурси.

Днес, когато енергийните и минералните запаси на сушата са почти изчерпани, човечеството отправя поглед към богатствата на океана. Усвояването на морските дълбини означава завоюване на нови жизнени пространства.

Този енциклопедичен речник ще допълни знанията ни за Световния океан. Написан е достъпно, ще бъде необходима и полезна книга за всяка домашна библиотека, както и ценно помагало за специалистите.

Съставите леката работа е извършена от изтъкнати български учени и енциклопедисти под ръководството на академик Еким Бончев. Включени са над 1500 статии, написани от български океанолози.

Поради продължаващото разпадане на бившите социалистически федерации СССР, СФРЮ и др.) и все още незавършилите промени в статута на източноевропейските държави отразяваме названията им такива, каквито са били до 1991 г.

Издателска къща "Галактика" благодари на своите сътрудници и на научноизследователските институти, които участвуваха в подготовката на "Енциклопедичен речник по океанология" и с готовност ще приеме всички бележки, препоръки и предложения за подобряване и обогатяване на изданието.
ОТ ИЗДАТЕЛИТЕ

о1

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.