Съпротивление на материалите

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  27-4-2018
  •  151

Автор:Иван Малчев
Издателство:Техника
Страници:551
Корици:Твърди
Година:1959
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 225 Състояние: Мн. Добро
Съпротивление на материалите. Иван Малчев

ПРЕДГОВОР КЪМ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ

Третото издание на учебника по съпротивление на материалите се различава значително от второто (Съпротивление на материалите, част I — 1954 и част II — 1956). Преди всичко обемът на книгата е намален, като в настоящото издание редица специални въпроси са или изхвърлени, или съкратени до минимум, което направи възможно двете части да се съберат в един том. Съкращаването на част от учебния материал се извърши в съответствие с новите учебни планове и програми. Освен това редът на изложението на някои въпроси е променен, а известни въпроси са изложени по друг начин. Най-сетне към всяка глава са оставени само най-необходимите илюстративни примери, тъй като за работата си в упражненията студентите ще имат на ръка новото издание на сборника от задачи по съпротивление на материалите, което се подготвя за печат.

Надявам се, че наред с отличните съветски учебници по предмета тази книга ще подпомогне студентите в тяхната учебна работа.

София, април, 1958
Ив. Малчев

+-+-+-+-+-
Настоящият учебник по съпротивление на материалите е предназначен за студентите — редовни и задочни — от всички специалности при Строителния и Хидротехническия факултет на Инженерно-строителния институт, но може да служи като учебно помагало и в други висши технически учебни заведения.

В книгата са разгледани основните въпроси от съпротивление на материалите в рамките на учебните планове на ИСИ. Теоретичните въпроси са илюстрирани с примери, свързани, доколкото това е било възможно, с практиката.

01


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.