Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  27-3-2018
  •  207

Автор:Колектив
Издателство:Регионално развитие
Страници:148
Корици:Меки
Година:2015
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма: Наръчник. Марияна Цуцекова, Миглена Тодорова, Мария Атанасова

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ / Инвестираме във Вашето бъдеще!

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР....9

ГЛАВА I
Анализ на поведението на българските туристи..........................11
1. Типове пътувания на българите...................................................................15
2. Профил на българския турист.......................................................................17
3. Фактори, влияещи върху пътуванията и избора на дестинации в рамките на страната.......19
4. Разходи на българските туристи за пътувания в страната...............20
5. Честота на пътуване и средна продължителност на туристическия престой........21
6. Предпочитани видове туризъм при посещения на дестинации в страната.............22
7. Предпочитани дестинации.................24
8. Нагласи и оценки на туристическия бизнес за вътрешния туризъм...............25

ГЛАВА II
Защита на правата и сигурността на потребителите.
Европейски директиви и регламенти, засягащи правата и сигурността на потребителите в туризма. Добри практики.... 27 

1. Европейски директиви и регламенти, засягащи правата и сигурността на потребителите в туризма..27
- Права на потребителите при пакетни туристически пътувания.....................28
- Право на консулска защита..................33
- Европейски права при ползване на въздушен транспорт................33
- Право на информация за въздушния превозвач и сигурността на пътника.....40
- Задължителна информация при закупуване на самолетни билети.......41
- Права на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания по въздух..........41
- Европейски права при ползване на железопътен транспорт..............42
- Европейски права при пътуване по вода..........................................44
- Европейски права при пътуване с автобуси.....................................45
- Правила при пренасяне на продукти от животински произход за лична консумация........46
- Деклариране на парични суми в брой................................................48
- Пренасяне на акцизни стоки....................................................................49
- Потребителски права при ползване  на ваканционни имоти.......50
2. Европейски потребителски център. Добри практики.
Съвети към потребителите в областта на туризма...............................51

ГЛАВА III
Механизми за защита на потребителите на туристически пакети и услуги в България. Законодателство за защита на потребителите.........55
1. Нормативна рамка в България......................................................................55
- Задължителна застраховка "Отговорност на туроператора".... 55
- Как действа механизмът за защита на правата на българските потребители на туристически пътувания с обща цена.........59
- Задължителна застраховка "Медицински разходи"......................60
- Съвети към потребителите.......................................................................62
2. Видове доброволни туристически застраховки в България...........63
- Доброволни застраховки при ползване на услугите на хотелиери............64
- Доброволни застраховки "Отмяна на пътуване" и"Прекратяване на пътуване"...........64
- Доброволни застраховки "Помощ при пътуване в чужбина"........65
- Доброволни планински застраховки и спасителни разноски.................66
3. Механизми за защита на правата на туристите в страни от ЕС......66
- Защита на потребителите на туристически пакети и услуги чрез гаранционни фондове.........68
- Защита на потребителите на туристически пакети чрез задължителни застраховки.........73

ГЛАВА IV
Данъчно облагане в областта на туризма в други държави от ЕС и в Турция..................................................................77
1. Общ преглед..........................................................................................................77
2. Данъчно облагане в туризма по страни - Гърция, Италия, Испания, Хърватия, Австрия, Ирландия, Турция..................................82 
3. Добри практики....................................................................................................85

ГЛАВА V
Организация и управление на туристически райони..................86
1. Ролята на местната власт и браншовите организации и   управлението на туризма.............87
2. Туристически райони........................................................................................91
3. Добри практики....................................................................................................96

ГЛАВА VI.
Новости в комуникационната политика. Профил на чуждите пазари и на вътрешния пазар. Тенденции в областта на туризма......103
1. Новости в комуникационната политика.................................................103
2. Профил на чуждите пазари и на вътрешния пазар. Тенденции в областта на туризма.............................................................106
 3. Добри практики. Европейският и световният опит в насърчаване на вътрешния туризъм........112

Приложение:
50 малко познати туристически обекта в България...................120
Речник на термините............................................................................147
Речник на съкращенията.....................................................................148

ст.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.