Информатика. Димитър Петров, Ваня Лазарова

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-3-2018
  •  171

Автор:Димитър Петров, Ваня Лазарова
Издателство:Университет за национално и световно стопанство
Страници:329
Корици:Меки
Година:2002
Броя:1
ISBN:9549940529 Тегло (гр.): Формат: 200 / 290 Състояние: Мн. добро
Информатика: 
Учебник за дистанционно обучение. 
Димитър Петров, Ваня Лазарова

Въведение

Настоящото учебно помагало е предназначено за студентите от магистърска степен (Дистанционно обучение). Съобразено е със специфичните изисквания на формата на обучение. Неговата цел е да подпомогне потребителите за придобиване и/или утвърждаване на знания и умения в използването на най-широко разпространените приложни програмни продукти в работата на един бизнес-офис.

Учебният материал включва пет тематични единици: Операционна система Windows 98, Internet, Текстообработка с MS Word, Електронна таблица MS Excel, и Изграждане на релационни бази данни с MS Access.

Операционната система е ключов елемент за програмното осигуряване на всеки един компютър. Това предопределя включването й в учебното помагало с цел, запознаването на потребителите с нейната същност и начин за ползване при работа с приложните продукти.

Функционирането на съвременен офис е немислимо без използването на Internet. Огромният интерес към него се определя в значителна степен от множеството информационни услуги, които той предлага на своите потребители като електронна поща, WWW - световна мрежа за достъп и използване на информация с най-разнообразно съдържание, новинарски групи, маркетингови проучвания, електронна търговия, електронни книги и др.

Текстообработващата програма MS Word е мощен софтуерен продукт за въвеждане, редактиране и оформление на различни видове документи като писма, отчети, доклади и др. С него могат да се вмъкват графични обекти, таблици, диаграми, да се проверява правописът на текста. Освен това дава възможност за автоматизирано създаване на електронни формуляри (бланки), на различни видове серийни документи от типа на циркулярни писма, пощенски етикети, каталози и др. Поддържа множество операции, свързани с издателската дейност от рода на различни видове форматиране, работа с големи документи и др. Ето защо той се явява незаменим помощник в ежедневната работа на бизнес офиса.

Електронната таблица MS Excel е от тип програмни продукти, които са предназначени за въвеждане, редактиране, обработка и отпечатване на таблично структурирани данни. Те са изключително популярни сред потребителите икономисти, тъй като преобладаващият брой документи, използвани при обработката на икономическата информация са таблично структурирани (например фактури, складови разписки, ведомости за работни заплати, баланси, отчети за приходи и разходи и др.).

Ядрото на една съвременна бизнес информационна система се явява нейната информационна база (базата данни). Управлението й се осъществява от система за управление на базата данни. Това е програмен продукт (съвкупност от програми), чрез които се проектират, изграждат и поддържат базите данни. Ползва се както от проектантите, разработчици на компютъризирани информационни системи, така и от крайните потребители. Популярен представител на СУРБД е MS ACCESS 97. Изложението му в книгата е в съответствие с целите на учебното помагало.

Учебното помагало е съставено от авторски колектив, както следва:
доц. д-р Димитър Петров - гл. 3, гл. 4 и гл. 5
ст. ас. Ваня Лазарова- гл. 1 и гл. 2, гл. 3. т.3.10, т. 3.11, гл. 4, т.4.15, 4.16.
9.09.2002 г. доц. д-р Димитър Петров

о.1.б.з.


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.