Записът на заповед и менителницата

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  28-2-2018
  •  217

Автор:Мария Павлова
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:205
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN:9540700426 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Записът на заповед и менителницата. Мария Павлова

Увод

Първа глава
Характеристика на обективното менителнично право..................  13
§ 1. Понятие, възникване и развитие на обективното менителнично право.................13
§2. Характеристика на българското менителнично право......................................19

Втора глава
Възникване на менителничното задължение........................................................25
§1. Понятие за ценна книга на заповед и видове......................................................25
§2. Менителнична правоспособност и дееспособност. Задължаване чрез представител......33
§3. форма на менителницата и записа на заповед...................................................40
§4. Правна същност на менителницата и записа на заповед...................................58
§5. Предявяване и приемане на менителницата.......................................................73
§6. Менителнично поръчителство /Авал/..................................................................84
§7. Менителнично посредничество............................................................................88

Трета глава
Прехвърляне на менителничното право..........................    93
§1. Джиро - понятие и форма......................................................................................93
§2. Същност и правно действие на джирото............................................................101
§3. Особени джира,......................................................................................................111

Четвърта глава
Плащане на менителничното задължение........................................  122
§1. Предявяване на менителничния документ за плащане....................................122
§2. Осъществяване на плащането и правни последици от него.............................130
§3. Защита при изгубен, откраднат или унищожен менителничен документ 135

Пета глава
Менителнична отговорност......................................................................................143
§ 1. Регресна отговорност............................................................................................143
§2. Менителничният ефект като несъдебно изпълнително основание.................154
§3. Възражения на задължените лица......................................................................159
§4. Менителнична погасителна давност....................................................................176
§5. Иск за неоснователно обогатяване. ....................... 181
§6. Иск, основан на каузалните отношения..............................................................184

Шеста глава
Менителнични правоотношения с международен елемент......................  186
§1. Режим на менителницата и записа на заповед по международното частно право..........  186
§2. Международни менителници и записи на заповед.........................    188
Заключение...............................................    195
Бележки........200
Литература  ......  205
Приложения.....................................        207

о.1. б. З


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.