Справочна серия за радиочасти и материали. Част 3

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  25-2-2018
  •  294

Автор:Ив. Антонов, Б. Шипалов, С. Христов, П. Драгойски
Издателство:Техника
Страници:363
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. добро
Справочна серия за радиочасти и материали. Част 3: Слаботокови схемни елементи. Автори: Борислав Щипалов, Иван Антонов, Сергей Христов, Петър Драгойски

Справочникът съдържа технически характеристики на най-често използуваните български активни (транзистори и интегрални схеми) и пасивни (резистори, кондензатори и др.) елементи в радиоелектронните апаратури. Посочени са габаритните им размери, условията за експлоатация, типовото означение на стандартизационните документи, на които отговарят. Посочени са и сравнителни данни за съответните елементи наше и чуждо производство.

Справочникът е предназначен за широк кръг радиолюбители, но може да бъде използуван от ученици в техникумите, студенти в техническите ВУЗ-ове, както и от всички специалисти в областта на електрониката, радиотехниката, автоматиката и др.
® Борислав Иванов Щипалов, Иван Антонов 'е' Иванов, 1978 г. с/о Jusautor, Sofia.

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Полупроводникови прибори.................... 7
1.1. Класификация и означение на полупроводниковите прибори...... 7
1.2. Полупроводникови диоди...................... 11
1.3. Селенови токоизправители..................... 33
1.4. Тиристори............................ 44
1.5. Транзистори........................... 51
1.6. Интегрални схеми.........................103
1.7. Хибридни интегрални схеми....................148
1.8. Радиатори за полупроводникови уреди .............. 159

2. Резистори............................170 
2.1. Резистори постоянни........................179
2.2. Резистори променливи, слоести, композиционни  .......188
2.3. Резистори донастройващи....................197
2.4. Терморезистори с отрицателен темп. коефициент............202
2.5. Варистори............................203
2.6. фоторезистори..........................204

3. кондензатори.........................208
3.1. Постоянни кондензатори............  213
3.2. Кондензатори електролитни, алуминиеви..............220
3.3. Керамични кондензатори.....................225
3.4. Кондензатори полистиролни.........  238
3.5. Кондензатори пластмасови, с полярен диелектрик..........243
3.6. Променливи кондензатори ................ ... 248
3.7. Полупроменливи въздушни кондензатори тип „ТВ“ (тримери).....252

4. Трансформатори.......................255
4.1. Маломощни мрежови трансформатори...............257
4.2. Мрежови трансформатори за токоизпр. устройства .........267
4.3. Нискочестотни изходни трансформатори......  270

5. Релета електромагнитни .  ....... .......275
5.1. Реле малогабаритно, за постоянно напрежение тип 22АБ00 и 22ББ00 . 275
5.2. Реле междинно тип РМ-1 ........  277
5.3. Реле междинно тип РМ-2....................278
5.4. Реле междинно тип РМ-3  ................279
5.5. Реле кръгло, двойно, многоконтакгно тип РКДМ..........280
5.6. Реле електромагнитно тип РЕ ..................281
5.7. Реле плоско, нормално (РПН)....... 282
5.8. Реле асансьорно, универсално тип РАУ ..............283
5.9. Реле сигнално тип РС-1.....................285
5.10.Реле за време, моторно — РВМ.................287
5.11.Електромеханични броячи тип ЕСПА 23БВ ............288
5.12.Магнитоуправляеми контакти тип МК-19 289

6. Високоговорители........  291
6.1. Електродинамични високоговорители................293
6.2. Акустични системи (звукови колони)...............304
6.3. Високоговорители абонатни.......  306
6.4. Слушалки електродинамични............  307
7. Микрофони...........................310
8. Стрелкови измерителни системи (стрелкови индикатори) .... 318
8.1. Стрелкови индикатори от магнитоелектричната система........318
8.2. Стрелкови индикатори от електромагнитната система........328

-----
ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременният етап на научно-техническия прогрес е характерен с бурното развитие на електрониката. Сега е трудно да се посочи друга област на науката и техниката в коя да е напреднала страна, която се развива с такива високи темпове, както електрониката. Това става благодарение на бързото развитие на полупроводниковите прибори и интегралните схеми.

Първият полупроводников триод, наречен транзистор (от англ. transform —■ преобразувам, resistor — съпротивление) беше създаден от Джон Бардин и Уолтън Братейн в 1948 г., първите МОП-транзистори се конструираха в 1963 г. от Хайман и Хоф-щайн, а от 1965 г. на пазара се появиха и първите интегрални схеми.

За този кратък срок полупроводниковата техника извърши огромен скок, като понастоящем в света се произвеждат стотици видове и хиляди типове полупроводникови прибори и интегрални схеми. Тяхното приложение е огромно. Няма област от обществения живот, където те не са намерили приложение.

Успоредно с електронните елементи значително развитие претърпяха и „класическите“ пасивни елементи, които трябваше да се нагодят към появилите се възможности за невиждана миниа-тюризация на радиоелектронните съоръжения.

В настоящата ч. III на Справочната серия са включени данни за произвежданите у нас активни (транзистори, диоди, тиристори и интегрални схеми) и редица пасивни (резистори, кондензатори, трансформатори, релета високоговорители и др.) елементи.

Раздел I без т. 1.8 е написан от инж. Б. Щипалов, т. 1.3 е написана съвместно от инж. Б. Щипалов и к. т. н. инж. И. Антонов, а останалият материал — от к. т. н. инж. И. Антонов.

Без забележки в текста.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.