Българско-английски речник

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  11-2-2018
  •  177

Автор:Колектив
Издателство:Везни 4
Страници:623
Корици:Твърди
Година:1994
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 125 / 195 Състояние: Мн. добро
Българско-английски речник. Т. Атанасова, М. Ранкова, Р. Русев, Д. Спасов, Вл. Филипов. Среден формат, подходящ за ученици. 

Български и английски език.

ПРЕДГОВОР
В настоящето издание на речника ще намерите неща които няма в неговия по-голям събрат поради простата причина, че е по-нов. Макар и малък по обем, речникът е голям по съдържание. Благодарение на възприетата система на въвеждане на думите в гнезда в него са представени не само основният словесен и фразеологичен фонд на българския език, но така също и редица редки думи и специални термини.

Речникът е предназначен за българи, които изучават английски език или го използуват професионално като учители, гревсдачи и тн. Поради това не са дадени ударенията на българските думи и граматически сведения за тях

Знакът тил да ~ замества цяла дума от гнездото или част от нея Указанията за различните значения на българските думи са поставени в скоби Често за една дума или за някое от нейните значения ще намерите редица английски синоними, което ви дава възможност да изберете най-подходящата дума или израз. На първо място са поставени онези еквиваленти, които са най-близко до смисъла и регистъра на българската дума Синонимите, близки по значение, са отделени със запетая, а по-далечните - с точка и запетая. Това крие сериозна опасност, ако човек не съзнава че е необходимо и при най-малкото съмнение да направи справка в английско-българските или английските тълкувателни речници, които има на разположение.

Специално внимание е обърнато на предлозите - едно от най-трудните неща в овладяването на чужд език Когато в скоби е даден българският предлог и следва тире, това означава че съответната английска дума взима пряко допълнение.например: казвам tell (на -), т.е. (tell someone).

За да се спести място и се включи в речника повече материал, възможните варианти са поставени в скоби. Така например за мъка ми е на душат?; ще намерите: I am (feel) sick (heavy) at heart което означава че са възможни следните комбинации: I am sick at heart I feel sick at heart I am heavy at heart I feel heavy at heart. В много случаи трябва да проявите съобразигелност и да помислите добре преди да решите коя дума или израз да използвате. И още един съвет - ако не намерите в речника някоя дума потърсете нейните български синоними, вероятността да намерите снова което ви е необходимо е много голяма

Накрая, няколко лични мисли. При съществуващите досега условия човек се захващаше с речници само от мисионерското чувство за дълг. Речниците не носят нито пари нито признание, но на нас, петимата изработването на този речник донесе не само задоволството от изпълнен дълг, но също приятелство, близост, взаимно уважение и много приятни дни на задружна работа
Ст. препод. Теодора Атанасова Проф. Владимир Филипов
1994 г.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.