Теоретични основи на съобщителната техника

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-2-2018
  •  228

Автор:Георги Стоянов
Издателство:Техника
Страници:546
Корици:Твърди
Година:1993
Броя:1
ISBN:9540302110 Тегло (гр.): 598 Формат: 150 / 220 Състояние: Мн. добро
Теоретични основи на съобщителната техника. Георги Стоянов

Учебникът е предназначен за студентите от специалност съобщителна и осигурителна техника и системи в Техническите университети в София и Варна. В него се разглеждат методите за описание, анализ, апроксимация,синтез и проектиране на пасивни, активни и цифрови линейни вери! и (двуполюсници, четириполюсници, филтри и коректори), както и моделирането и информационната оценка на съобщителните канали, шумоустойчивото кодиране, дискретните модулации и цифровата обработка на сигналите.

Учебникът може да бъде полезен и на студентите от сродните специалности, както и на аспирантите, инженерите и специалистите, които се занимават с разработване, експлоатация и изследване на системи и апаратури за предаване на информация.
© Георги Костов Стоянов, 1987 с/о Jusautor, Sofia

ISBN 954—03—0211—0

ПРЕДГОВОР
Учебникът е написан в съответствие с учебната програма по дисциплината теоретични основи на съобщителната техника (ТОСТ), четена на студентите от специалност съобщителна и осигурителна техника и системи в Техническия университет — София. Второто издание е преработено и разширено — нови са гл. 1 (Въведение в съобщителната юхника) и гл. 12 (Линейни цифрови вериги), направени са редица допълнения, свързани с времевото описание на веригите, синтеза на RLC двуполюсници и др.

В учебника са резюмирани накратко и някои теми, разглеждани вече и дисциплините теория на сигналите и въведение в теория на управлението, но които са особено важни за съобщителните инженери. Този подход от друга страна улеснява използуването на учебника и от читатели, които не са изучавали споменатите дисциплини, но желаят да се запознаят с новите и интересни области, като съвременна теория на линейните вериги (пасивни, активни и цифрови), апроксимация и синтез на филтри, шумоустойчиво кодиране и цифрова обработка на сигналите.

Поради ограничения обем в учебника не са включени важни въпроси от теорията на електронните схеми, като компютърни методи за анализ и проектиране, моделиране на електронни елементи и др. Част от тях се разглеждат в приложен аспект на семинарни занятия, където се използуват както популярни в цял свят програмни пакети (PSPICE, MICROCAP, DFDP), така и разработени у нас (APPROX, SYAJ, I I MAN, DITAN [69, 70]). Те се изучават също в избираеми дисциплини, предлагани на студентите в V курс и в дисциплината цифрова обработка на сигналите. Цитираните две книги [69, 70] са удобна база за това.

В учебника не са включени също темите по теория на веригите с разпределени параметри, които традиционно се изучават в дисциплината кабелни съобщителни линии. Оптималната и съгласуваната филтрация, чието естествено място е тук, са включени в курса по теория на сигналите.

Материалът, изложен в този учебник, е предвиден за двусеместриално обучение — I част с 5 ч. лекции и 2 ч. семинарни занятия (или компютърен клас) и II част с 2 ч. лекции и 1 ч. семинарни занятия седмично. Изложеният материал в различни варианти е преподаван от автора в последните 20 години и натрупаните наблюдения показват, че възприетата степен на трудност и сложност (с изключение на някои теми) съответствува на възможностите на студентите от II и III курс.

Естествено е да се предположи, че в учебника има незабелязани пропуски и грешки, а по всяка вероятност и несполуки от фактологичен или методичен аспект. Ето защо всички бележки, които целят подобряването на учебника, ще бъдат приети с благодарност. Те следва да се изпращат на адрес: Издателство „Техника“.
Авторът

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.

Категория › Телекомуникации

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.