Литература и култура

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  18-12-2017
  •  141

ПРОДАДЕНА

Автор:Петър Динеков
Издателство:Наука и изкуство
Страници:419
Корици:Твърди
Година:1982
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 205 Състояние: Мн. Добро
Литература и култура. Петър Динеков

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ИЗ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА
За историческото единство на българската литература . . . 
Периодизация на историята на старата българска литература .
Как възниква старобългарската литература ........
Личността на Евтимий Търновски .......
Католишката книжнина в историята на българската литература 
Особености на литературното развитие през епохата на Възраждането 
И пазете я да не изчезне ................
Григор Пърличев — поетът и мемоаристът 
Неповторимото в личността на Петко Славейков......
Поезия на надеждата..................
Песни и стихотворения на Ботьова и Стамболова......
Букурещ и българската възрожденска литература.....

II. ИЗ ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР
Фолклорът и литературата в българското художествено развитие ........................
Мит и история във фолклора...............
Проблеми на историята на българската фолклористика
Един от големите майстори — Марко К- Цепенков.....
Делото на Васил Стоин.................
Фолклорът в многовековната история на българския народ

III. ИЗ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА
Българската култура през XV—XVII в..........
Преводите в историята на българската култура ......
История на преводната литература в България ......
Един от първите — Никола Карастоянов........
Хр. Г. Данов и българската литература.........

IV. ИЗ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА
Сто години Българска академия на науките .......
Деветдесет години...................
Ал. Теодоров-Балан — първият ректор на Софийския университет ......................................
Михаил Арнаудов.............................
За моя приятел проф. Александър Бурмов.......
Ранни спомени за проф. Любомир Андрейчин .......
Научното дело на проф. К. М. Куев...........
Тринадесет века история ................

***
Сборник от статии, написани от акад. П. Динеков през последните години, по проблем на историята на българската литература, културната история и фолклора. Включени са и очерци не само за писатели, но и за видни наши литературоведи, езиковеди и фолклористи основани на лични спомени. Целта на автора е да покаже връзките между литературата и културата които се развиват в обща историческа и идейна сфера.

Книгата ще представлява интерес за специалисти по литературознание, фолклористика и езикознание, за културни дейци учители, студенти и ученици.

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително закъсана обложка. Безплатна доставка над 50.00 лв.
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.