Ръководство за упражнения по строителни машини

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-8-2017
  •  264

ПРОДАДЕНА

Автор:Авторски колектив
Издателство:Техника
Страници:122
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN:954-03-0223-4 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Ръководство за упражнения по строителни машини. Петко Маринов Кътов, Ангел Трифонов Беновски, Красимир Мирчев Василев, Кирил Спасов Габровски, Красимир Христов Мангъров

Ръководството за упражнения по строителни машини е предназначено за студентите от Университета по архитектура, строителство и геодезия - професионални направления Строи-телсщво и Хидротехника. С него се цели да се подпомогнат студентите при разработването на курсовите задачи, при практическите упражнения и в подготовката на изпита. То може да се използува и при решаване на някои практически въпроси, свързани с подбирането и използуването на товароподемните и строителните машини на строителните фирми.
ISBN 954-03-0223-4
© Петко Маринов Кътов, Ангел Трифонов Беновски, Красимир Мирчев Василев, Кирил Спасов Габровски, Красимир Христов Мангъров, 1992, с/о Jusautor, Sofia

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор..................................................5

Глава 1. Машинни слсмспши ..........................7
1.1. Шпоикови съединения...........................7
1.2. Винтови съединения..........................8
1.3. Оси и валове.................................................11
1.4. Лагери.....................................................13
1.5. Зъбни предавки..................................20
1.6. Зъбни редуктори............................................26
1.7. Планетни механизми.......................30

Глава 2. Двигатели на строителните машини...........................35
2.1. Електродвигатели.............................................35
2.2. Двигатели с вътрешно горене...................39

Глава 3. Хидравлично задвижване на строителните машини ......................41
3.1. Елементи на обемните хидравлични системи.....................41
3.2. Схеми на обемни хидравлични системи.....................48
3.3. Изчисления и избор на основни елементи на обемна хидравлична система................50

Глава 4. Подсмно-транспортни машини.......................................54
4.1. Елементи на товароподемните машини......................................54
4.1.1. Полиспасти...........................................54
4.1.2. Стоманени въжета........................................................56
4.1.3. Ролки и барабани................................................58
4.1.4. Спирачки.......................................62
4.2. Подемни механизми с ръчио задвижване...................................62
4.2.1. Крикове..........................................................63
4.2.2. Макари.........................................................................65
4.2.3. Лебедки...............................................................................66
4.3. Механизми на товароподемните машиии...................................67
4.3.1. Подемни механизми.................................................................67
4.3.2. Ходови механизми...........................................71
4.4. Лентови транспортьори.....................................................78
4.4.1. Общи сведения .................................................78
4.4.2. Определяне основните параметри на лентов транспортьор..............80

Глава 5. Зсмскопни и транспортни машини ..............................................85
5.1. Еднокошоби багери...........................................................85
5.2. Товарачни машини.................................................................93
5.3. Многокошови багери.........................................100
5.4. Булдозери................................................................104
5.5. Транспортни машиии..................................................................108

Глава 6. Машини за бетонови работи ................................................112
6.1. Технически характеристики на машините за бетоиови работи... 112
6.2. Избор на комплект машини за бетонови работи в монолитното строителство..................116

Литература..............................................................122

*******
ПРЕДГОВОР
Съвременното строителство и строителното производство се характеризират с висока степен на механизация на основните строителни и монтажни работи и с използуване на голямо количество разнообразни машини и механизми. Строителните инженери трябва да познават добре устройството, действието, основните параметри, подбирането и използуването на тези машини и механизми, за да могат да допринесат за увеличаване на производителността им, а оттам и за конкурентоспособността на строителната фирма.

Ръководството за упражнения по строителни машини запознава накратко студентите с методите за пресмятане и подбиране на основните машинни елементи, възли и механизми на подемните и строителните машини и техните двигатели, а също и с определянето на производителността на машините, което е много важен практически въпрос.

За улеснение на студентите в ръководството са дадени справочни данни и са решени примери, които ще допринесат за по-доброто усвояване на материала. Въпросите за подбиране на машинните елементи и на отделните възли на машините са разгледани опростено, но с достатъчна за строителната практика точност. Всички примери са с практическа насоченост и са подбрани според потребностите на строителните инженери.

Ръководството е съставено в съответствие с новата учебна програма по дисциплината строителни машини за студентите от УАСГ.

Отделните части са написани, както следва:
глава 1 и т.4.2 - от проф. П. Кътов-,
глава 2 и т.4.1, 4.3 - от инж. К. Василев;
глава 3 - от инж. К Мангъров;
т.4.4 - от доц. А. БеноВски
глава 5 - от инж. К. Габровски;
глава 6 - от доц. А. Беновски и доц. К. Василев.

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, безплатна доставка над 50.00 лв.
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.