Геодезия

  • 1 0
  • (Rated 4 Stars)
  •  8-8-2017
  •  189

Автор:Авторски колектив
Издателство:Техника
Страници:370
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Геодезия за строителния и хидротехнически факултет.
Авторки колектив: Петра Томова - Хинчева, Пеньо Димитров Пенев, Паско Маринов Бакалов, Бано Петров Банов, Костадин Николов Костадинов. Георги Николов Лазаров

Учебникът Геодезия е предназначен за студентите от строителния, хидротехническия и транспортния факултет ну ВИАС. В него са дадени някои общи сведения за геодезията. Подробно са разгледани измерванията на ъгли, дължини и превишения. Засегнати са и въпросите, свързани с изработването на топографски планове. Особено внимание е обърнато на геодезическите работи в строителството.

Учебникът може да бъде полезен и на инженерите — строители и хидротехници, в практиката.
© Петра Томова - Хинчева, Пеньо Димитров Пенев, Паско Маринов Бакалов, Бано Петров Банов, Костадин Николов Костадинов, 1992 cjo Jusautor, Sofia

****
ПРЕДГОВОР
Учебникът е предназначен за студентите от строителния, хидротехническия и транспортния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия. B' него са дадени необходимите знания от областта на геодезията, които са нужни при изработване на планове на малки участъци от земната повърхност, при проектиране на строителни съоръжения и при трасиране на малки съоръжения.

Като се имат предвид предназначението и поставената цел, в учебника се разглеждат инструменти и методи за извършване на геодезически работи със средна и малка точност. Заедно с това се дават известни сведения за точните и високоточните геодезически измервания, за да получат студентите представа за възможностите на геодезията. Тези сведения, необходими за тях-ната бъдеща дейност, са изложени в първите три раздела.

В последния (четвърти) раздел са разгледани геодезическито работи в строителството, като първоначално са описани методите за работа, общи за всичките специалности.

Накрая в различни глави е разгледано приложението на ин-женерно-геодезическите работи в промишленото и гражданското строителство (ПГС), транспортното строителство (ТС) и хидротехническото строителство (XTC, ВК и ХМС).

Някои въпроси от упражненията и учебната практика по геодезия се разглеждат в Ръководството за упражнения по геодезия.

Материалът в учебника е написан, каісто следва: проф. к. т. н. инж. П. Томова — гл. 1, 2 и 6; доц. к. т. н. инж. П. Пенев — гл. 9, 10 и 14; доц. к. т. н. инж. П. Бакалов — гл. 7 и 13; доц. к. т. н. инж. Б. Банов—гл. 8 и 11; доц. к. т. н. инж. К. Костадинов— гл. 3 и 4; гл. ас. инж. Г. Лазаров — гл. 5 и 12.
Авторите

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано, позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.