Кратък речник на хуманитарното знание

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  1-8-2017
  •  163

Автор:Иван Арнаудов, Николай Христов, Стефан Мичев
Издателство:Литавра
Страници:220
Корици:Меки
Година:1994
Броя:1
ISBN:9548537073 Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
Кратък речник на хуманитарното знание. Иван Арнаудов, Николай Христов, Стефан Мичев

Предложеният на читателя „Кратък речник на хуманитарното знание" е първо начинание сред подобните издания у нас. Съдържа около 200 основни термини на науките, съставящи относително обособения клон на научното познание, именуван като „Обществознание". Сред тези термини са естествено и някои категории на философията, гледната точка на която впрочем е невидимият, но неизменно присъстващ синтез на многообразието от науки и на съответните им категории. Създаването на речника е мотивирано от две безусловно доминиращи за нас съображения, а именно: а) да се направи съдържателен превод на мякои от наличните категории на обществените науки на езика на хуманистичния стил на мислене, съгласно който човекът е център на вселената и светът е такъв, какъвто той, респективно хората го създават; б) да се покаже единният корен на обществените науки и особено тяхната специфика и обособеност, без отчитането на която не е Зъзможно да се говори и най-важното да се прави теория за човека и обществото. Едното и другото поставят настоящия речник значително над традиционната представа за справочната литература. Вярно е, че и тук термините са разположени в азбучен ред и няма никакви външни белези, показващи или поне подсказващи тяхното единство. Но така е само привидно. В действителност всички термини образуват нещо като кръгове около естествено обединяващия ги център, какъвто е разбирането ни за човека. По този начин, като си остава справочно издание, речникът притежава и достойнството на логическо цяло. Или поне ние, създателите му, го виждаме с такива очи.

Нарекохме речника „кратък" не за да избегнем упреците, каквито впрочем са винаги възможни, за непълнота и, ако щете, дори за оскъдност от гледна точка на съдържащите се в него термини. Възможно е, разбира се, да има и такъв 4 Кратък речник на хуманитарното знание_
момент, ала Водещо в случая за нас е било и е разбирането, че става дума за отговорно, мащабно, да не кажем и грандиозно научно начинание, чието осъществяване е въз-можно само на етапи. Логично е първата стъпка в тази насока да се свежда до полагане на основите му, което на практика означава подбор на онези категории, които са скелета на всяка от присъстващите тук обществени науки. Едва след това може да се отиде към разширяване и допълване на словното богатство, при това и на фона на определени впечатления относно характера на читателския прием към направеното.

Ясно е, че при подбора на термините са се намесвали и личните ни предпочитания, включително и степента на готовност да изясняваме глъбинно смисъла на един или друг от тях. Това е неизбежно за който и да е и би следвало да се смята за успех, ако този момент остава подчинен. Смеем да твърдим, че при нас е тъкмо така и че съображението за повече яснота и прецизност в областта на обществените науки е водещо в цялостната ни работа. Дали и доколко сме успели, ще се разбере с времето.

Отделните статии в речника са разработени съвместно от И. Арнаудов, Ст. Мичев и Н. Христов.

****
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА
Този речник съдържа 200 основни термина на хуманитарните науки. Начинът на систематизирането им и начинът на интерпретация ги правят единно цяло, единна теория, обоснована от разбирането, че човекът е център на вселената, а светът е такъв, какъвто го създаваме ние.

Всички термини образуват логически кръгове, които - освен че представляват скелета на съответната наука - са свързани и помежду си.

Коментарът на множество класически понятия и категории в стила и духа на тази единна система на хуманитарното знание поставя речника над традиционната представа за справочна литература. Освен това той е написан, така че доставя удоволствие на всеки ценител.

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, безплатна доставка над 50.00 лв.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.