Счетоводни концепции и стандарти за финансово отчитане

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  26-7-2017
  •  256

ПРОДАДЕНА

Автор:Дамян Дамянов, Васил Божков
Издателство:АИ "Ценов", Свищов
Страници:264
Корици:Меки
Година:2008
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Добро
Счетоводни концепции и стандарти за финансово отчитане. Учебно методическо пособие. Дамян Дамянов, Васил Божков

ПРЕДГОВОР
Предлаганото учебно-методическо пособие представлява кратко, сбито изложение на учебния материал по СЧЕТОВОДНИ КОНЦЕПЦИИ И СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ, предвиден за изучаване от студентите, които се обучават в магистърските програми по счетоводство и одит при СА “Д. А. Ценов” -гр. Свищов. Разработено е при спазване на утвърдената учебна програма по едноименната дисциплина и на изискванията за подготовка на учебно-методични материали за магистърско и дистанционно обучение в същото висше училище.

В съответствие с учебната програма в помагалото се представят изискванията и насоките за прилагане на Международните стандарти за финансови отчет» (МСФО), разработени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Комисията на Европейския съюз, които са счетоводна база за изготвянето на финансовите отчети на предприятията, освен бюджетните и тези, които попадат в групата на малките и средните предприятия. Добавени са въпроси, свързани с общата характеристика и приложимост на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП), в сила от началото на 2005 година, които ще се прилагат до официалното въвеждане на МСФО за малки и средни предприятия.

Съдържанието на изданието е структурирано по теми, разпределени условно в два раздела. Първият раздел обхваща общите положения (принципи) за изготвяне и представяне на финансовите отчети (кратко концептуалната рамка) и стандарти с общо методологично значение, а вторият раздел - стандарти за финансово отчитане по отделни обекти, операции и дейности.

В пособието не са включени Стандартите, определящи признаването, оценяването, представянето и оповестяването на финансовите инструменти (МСС 32 и 39) и представянето на финансовите отчети (МСС 1, 7, 26, 27, 29, 30, 34), които са предвидени за изучаване в други учебни дисциплини, както и стандарти, свързани с финансовото отчитане в специфични отрасли и дейности - застрахователни договори (МСФО 4), проучване и оценка на минерални ресурси (МСФО 6) и информация по сегменти (МСС 14, който се очаква да бъде заменен от МСФО 8).

Учебното пособие може да се ползва и от студенти от други образователни степени и специалности, от докторанти и кандидати за придобиване на правоспособност “Дипломиран експерт-счетоводител”, както и от всички, които проявяват интерес към прилагането на Международните и Националните стандарти за финансово отчитане.

Участието на авторите при написването на учебно-методич-ното пособие е следното:

раздел първи - доц. д-р Васил БОЖКОВ, д. е. с.; раздел втори - проф. д-р ик. н. Дамян ДАМЯНОВ, д. е. с. Авторите ще приемат с внимание и благодарност всички критични бележки и препоръки, целящи подобряването на качествата на изданието

Авторите

Забележка* Много внимателно използвана книга, позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.