Физиология на спорта

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  25-7-2017
  •  616

ПРОДАДЕНА

Автор:Вельо Гаврийски, Доротея Стефанова, Елена Киселова, Константин Бичев
Издателство:Национална спортна академия
Страници:206
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Физиология на спорта. Учебник за студентите от НСА, под редакцията на проф. д-р В. Гаврийски, д.м.н.

Авторски колектив: Вельо Гаврийски, Доротея Стефанова, Елена Киселова, Константин Бичев

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ....................................................5

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ ....................................................6

1. ФИЗИОЛОГИЧНА СЪЩНОСТ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА 7

1.1. Спортната тренировка като адаптационен процес (В. Гаврийски) .............9

1.2. Физиологични механизм*^ състояния и принципи на спортната тренировка (В. Гаврийски) ..................................... 17

1.3. Временни и трайни адаптационни промени във физиологичните функции в резултат на спортна тренировка (Д. Стефанова, К. Бичев) ...... 30

2. ФИЗИОЛОГИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ .................................................. 67

2.1. Кратка характеристика на отделните групи според двата вида критерии (В. Гаврийски) ....................................... 69

3. ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ФИЗИЧЕСКАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ .......................................................... 73

3.1. Фактори на работоспособността, определени от вътрешната среда (В. Гаврийски) ........................................... 74

3.2. Работоспособностифакторинаоколнатасреда(Д. Стефанова) . 82

3.3. Влияние на пониженото атмосферно налягане върху физиологичните функции и работоспособността (Д. Стефанова) ....... 85

4. ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ДВИГАТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ...........90

4.1. Общ прегледна моторната регулация. Равнища на координация и управление на движенията (В. Гаврийски, К. Бичев) ........ 90

4.2. Физиологични механизми и фази на създаване на двигателни координации (двигателни навици) (В. Гаврийски) ............. 97

5. ФИЗИОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ НА ОРГАНИЗМА ПРИ СПОРТНА ДЕЙНОСТ..........107

5.1. Предстартово (предсъстезателно) и стартово състояние (Е. Киселкова) ...108

5.2. Разгряване и вработване (Е. Киселкова) ......................111

5.3. Физиологична характеристика на умората (К. Бичев) ........115

5.4. Възстановяване на трениращия организъм (К. Бичев) ........121

6. ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ И ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА И НЯКОИ МЕТОДИ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА .....125

6.1. Физиологична характеристика на качеството сила (Д. Стефанова) .................................................126

6.2. Физиологична характеристика на двигателното качеството бързина (Д. Стефанова) ........................................134

6.3. Физиологична характеристика на двигателното качеството издръжливост (Д. Стефанова) ...................................139

6.4. Взаимодействие между двигателните качества и формиране на разностранно развитие на организма (Д. Стефанова) .........144

6.5. Физиологична характеристика на методите на спортната тренировка (Д. Стефанова) ........................................148

7. ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖ-

НЕНИЯ ВЪВ ВОДНА СРЕДА И НА СТАТИЧНО-СИЛОВИТЕ НАТОВАРВАНИЯ.................................................156

7.1. Физиологични особености на плуването (Д. Стефанова) .....156

7.2. Физиологични особености на плуването под вода (Д. Стефанова) .................................................161

7.3. Физиологични особености на статично-силови упражнения (В.Гаврийски)......................................................165

8. ВЪЗРАСТОВИ ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ ............................................170

8.1. Индивидуално развитие и периодика (Е. Киселкова) .........170

8.2. Възрастови морфологични и функционални особености (Е. Киселкова) .....................................................173

8.3. Възрастово развитие на двигателните възможности — основни движения и двигателни качества (Е. Киселкова)...............184

8.4. Физиологични особености на напредналата възраст (Е. Киселкова) .....................................................189

9. ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СПОРТНИ ЗАНЯТИЯ С ЖЕНИ.............................,............................198

9.1. Физиологични и морфологични особености на женския организъм (К. Бииев)..................................................198

9.2. Физическа работоспособност и овариално-менструален цикъл (К. Бичев) ......................................................202

9.3. Функционални овъзможности на женския организъм при различни водове физическо натоварване (К. Дичее)...............205

ЛИТЕРАТУРА.......................................................207

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ
Настоящият труд е втора част от учебника по физиология за студентите от НСА, София. По редица причини се наложи тя да се издаде преди общата част на новия учебник, главно за да се осигури литература за подготовка на студентите, което е основна задача за всеки учебник. Предполага се, че тази втора, специална част, на учебника по физиология за студенти от НСА ще се чете от хора, които вече имат познания по обща физиология. Такива познания биха могли да се получат от всеки университетски учебник по физиология, като например този за студенти по медицина и стоматология.

Подходяща и достъпна литература по въпроси на физиологията на спорта за нуждите на курсисти от различни курсове за квалификация и преквалификация или за различни специализации също липсва или е трудно достъпна. Това е валидно и за последното издание на учебника за студенти от ВИФ (Добрев, Георгиев, Гаврий-ски, Стефанова: “Физиология на човека с физиология на спорта” — Медицина и физкултура, София, 1987).

С предлаганата втора част на учебника се прави едновременно опит за запълване на гореспоменатите празноти и за осъвременяване на необходимите за студентите от НСА познания по физиология. 

Национална спортна академия, Катедра по физиология и биохимия, 1000 София, Студентски град, май 1993 г.
Авторите

Забележка* Здраво книжно тяло, използвана книга, книгата е била притисната от други книги (имачкано книжно тяло), незначително позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.


Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.