Страници от българската история. Част 2: Събития, размисли, личности

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  21-7-2017
  •  222

Автор:Сборник
Издателство:Просвета
Страници:224
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN:9540103363 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
Страници от българската история. Част 2: Събития, размисли, личности

СЪДЪРЖАНИЕ
Историческите реалности в следвоенна България, (увод) — М. Исусов 5 
Парламентът и конституцията в политическия живот на България. — С. Миланова 14 
Народнодемократичните правителства на България. — М. Исусова 30 
Народната демокрация в България (1944— 1948) — Зл. Златев 44
Утвърждаване и разгръщане на сталинския модел на социализма в България (1948— 1953). — Вл. Мигев 54 
Политическият живот в България след Втората световна война. — М. Исусов 71
 България, Втората световна война и пътят към мира. — Ев. Калинова 87 
Индустриалната политика в България (1944— 1958). — Ил. Марчева 112
Външноикономическите отношения на България след Втората световна война (1945— 1960). — Г. Никова 127 
Идейният живот в България през втората половина на 40-те години. — Р. Богданова 140 
Пропаганда и политика (1944— 1947). —И. Христова 153
Творческите организации и отечественофронтовската власт 1944 г. — А. Златева 167
Българската политическа емиграция след Втората световна война. — Б. Василева 181
Турското население на България и официалната малцинствена политика (1878— 1944). — В. Стоянов 192 
Мюсюлманите в политиката на българската държава (1944— 1989). — Ст. Трифонов 211

********
Текст от гръбчето на книгата:
Общественият ред, установен в България след Втората световна война, е вече история. За него казаха думата си вестникари и политици. Те поставиха много въпроси и отговориха на тях различно, водени от своите интереси и пристрастия. В пъстрата гълчава на последните години рядко се чуваше трезвият глас на учения.

Във втората книга „СТРАНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКА ТА ИСТОРИЯ“ са събрани мненията на екип от изследователи за историята на обществото през 40-те и 50-те години на нашия век. Тоталитарно или авторитарно беше то, или в него бяха заложени принципите на демокрацията, които загинаха в зародиш? Имаше ли страната външнополитическа алтернатива? Имаше ли избор за характера на стопанското си развитие? Какво й предлагаха двата оформящи се противоположни блока ? Как изборът на България се отрази на нейната култура ? Имаше ли шанс за малцинствата в условията на противоречива национална политика? Как се развиваше българската политическа емиграция?

Прочетете отговорите на учените в тази книга. Те няма да ви дадат безспорен ключ към сложното и непознато общество, с което се разделяме бавно. Но сигурно ще ви доближат до истината за него.

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.