Курс по обща химия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-6-2017
  •  279

ПРОДАДЕНА

Автор:Б. В. Некрасов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:1962
Корици:Твърди
Година:1962
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 230 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

I. Увод. Атомно-молекулна теория.......................1

§ !. Пътища на развитие на химията......................2

§ 2. Начало на съвременната химия.............................. 7

§ 3. Атоми и молекули.......................11

§ 4. Молекулни тегла............................13

§ &. Атомни тегла.............................26

§ 6. Химически формули и уравнения .....................31

II. Въздух. Кислород. ................................30

§ 1. Вьздух..............................................30

§ 2. Инертни газове.............................35

§ 3. Кислород . ..............................49

§ 4- Озон..................................43

§ 5 Основни класове съединения.......................56

§ 6. Чисто вещество..........................51

Ш. Основни представи за вътрешния строеж на веществото ........ ^56

§ 1. Реалност на атомите и молекулите................ . 56

§ 2. Сложна структура на атома . . .............................. 69

§ 3. Атомни модели..............................75

§ 4. Валентна връзка...........................71

§ 5. Типове най-прости молекули......................88

§ 6. Междумолекулни сили........................82

§ 7. Структура на твърдите тела........................88

3V. Водород. Вода...............................96

§ 1. Водород..........................................................96

§ 2. Водороден атом.........................113

§ 3. Химическо равновесие......................123

§ 4. Вода .....................133

§ 5. Ролята на водата в природата . ..................132

§ 6. Водороден прекис ........................ 145

V. Разтвори......................................................... . 141

§ 1. Дисперсни системи.........................141

§ 2. Молекулни разтвори.......................152

§ 3. Свойства на разтворите........................................151

§ 4. Хипотеза за йонизацията.....................155

§ 5. Електролитна дисоциация ..................... 160

§ 6. Йонни реакции.........................174

§ 7. Хидролиза............................181

§ 8. Химия и електрически ток...................188

VI. Периодична система на елементите . ........ ..........200

§ 1. Трудовете на Менделеев...................200

§ 2 Развитие на периодическия закон................................206

§ 3. Структура на периодичната система...............211

§ 4. Електронни аналози.....................218

VII. Седма група на периодичната система............................. 223

§ 1. Флуор..............................223

§ 2. Хлор............................229

§ 3. Адсорбция............................ . 242

§ 4. Подгрупа на брома........................246

§ 5. Окислително редукционни реакции.................255

§ 6. Манганова подгрупа ......................264

VIII Шеста група на периодичната система................

§ 1. Сяра..............................

2. Кръговрат на сярата в природата .................

§ 3. Катализа.............................

§ 4. Селенова подгрупа.......................

§ 5. Хромова подгрупа........................

IX. Пета гpyna на периодичната система..................

§ 1. Азот ...............................

§ 2. Комплексообразуване.....................

§ 3. Кислородни съединения на азота .................

§ 4. Кръговрат на азота.......................

§ 5. фосфор..............................

§ 6. Арсенова подгрупа . . . •.....................

§ 7. Ванадиева подгрупа ........................

X. Четвърта група на периодичната система...............

§ 1. Въглерод...........................

§ 2. Органични съединения......................

§ 3. Кры овраг на въглерода....................

§ 4. Силиций............................

§ 5. Колоиди....... ......................

§ 6. Германиева подгрупа.......................

§ 7. Тиганова подгрупа.......................

XI. Трета група на периодичната система.................

§ 1. Бор...............................

§ 2. Алуминий............................

§ 3. Фцзико-химически анализ...................

§ 4. Галиева подгрупа ..............................

§ 5. Скандиева подгрупа.......................

§ 6. Семейство на лантанидите ... ...................

§ 7. Семейство на актинидите.....................

XII. Втора група на периодичната система................

§ 1. Берилий и магнезий......................

§ 2. Кристали............................

§ 3. Алкалоземни метали........................

§ 4. Цинкова подгрупа.........................

XIII. Първа група на периодичната система................

§ 1. Алкални метали.........................

§ 2. Медна подгрупа.......................

§ 3. Полнризация на йоните......................

XIV. Осма гру іа на периодичната система.................

§ 1. Семейство на желязото.....................

§ 2. Платинови метали.........................

§ 3. Комплексни съединения...................

XV Периодичният закон като основа на химическата систематика . . . .

§ 1. Елементи...........................

§ 2. Водородни съединения.......................

§ 3. Халогенни съединения.....................

§ 4. Окиси и хидроокиси.......................

§ 5. Соли на кислородните киселини..................

XVI. Атомно ядро.............................

§ 1. Естествена радиоактивност ..............

§ 2. Изотопи..........

§ 3. Състав на атомните ядра.....................

§ 4. Превръщане на елементите...................

§ 5. Изкуствена радиоактивност....................

§ 6. Делене на ядрата.........................

§ 7. Термоядрени процеси ... ....................

Предметен указател.........................
Категория › Химия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.