Голяма енциклопедия "България". Том 1. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-5-2017
  •  62

Автор:Колектив
Издателство:БАН, Труд
Страници:416
Корици:Твърди
Година:2011
Броя:1
ISBN:9789543981366 Тегло (гр.): 900 Формат: 170 / 245 Състояние: Отлично
КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ
Дванадесеттомната национална Голяма енциклопедия "България“ е научносправочно издание, предназначено за широк кръг читатели. Тя съдържа максимално пълна информация за Република България, обхваща всичко значително за страната - природа, история, стопанство, наука, култура. Събран е и е систематизиран огромен фактологичен материал за всичко съществено, станало по българските земи и сътворено от българския народ през 13-вековното му развитие.

Показани са красотата и многообразието на българската природа, на растителния и животинския свят, проследена е многовековната история на българите, представени са материалната и духовната култура, развитието на българската наука, литература и изкуство и приносът на България в световната култура. Енциклопедията съдържа 12 840 статии - за исторически и политически събития, политически и обществени организации, за предприятия, културни и научни институции, за природни обекти, селища, исторически места, културни, писмени и архитектурни паметници и забележителности, за български политически, обществени, научни, културни, сто-~ански и други дейци, оставили трайна диря в многовековния живот на народа, и за чужденци, чиято дейност е свързана с България. Поместена е обзорна статия "България“, която поднася систематизирана, обобщена и тематично подредена информа-иня за страната и насочва читателя към основните статии в енциклопедията.

Изданието е богато илюстрирано с над 10 000 цветни и черно-бели илюстрации, схеми, карти и таблици.

Автори и консултанти са изявени български учени и специалисти от БАН, Софийския университет "Св. Климент Охридски“, висши училища, културни института н др. Редакционно-съставителската работа е извършена от научноредакторския ічлектив на Научноинформационния център "Българска енциклопедия“ при БАН

ръководството на Главната редакция. Използвани са основни научни изследвания. архивни документи, сведения от министерства, общини, музеи, библиотеки, чггллшца и отделни лица, както и постиженията на съвременната енциклопедич-31 ^тактика и 55-годишният опит на Научноинформационния център "Българска ; _ -_:опедия“ - единствен специализиран център в страната за подготовка на ен-ашгюпедични справочници. Целта на Научноинформационния център "Българска гяснзслопедия“ е да предложи необходима и полезна книга за всяко българско се-:. цитирането е завършено на 31 декември 2010 г.; направено е осъвременяване: 3. юли 2011 г. Статистическите данни са взети от статистическите годишници и справочници и електронната страница на Националния статистически институт, от министерства и други държавни институции. Използвани са официално пуликувани-~i zc 31 юли 2011 г. данни от преброяването на населението, проведено през февру-н: 2" 11 г. Броят на населението на селищата е посочен по данните на Националния.“тіістически институт към 31 декември 2010 г.

Предпечатната подготовка на ръкописа и издаването на Голяма енциклопедия г: —ария" са дело на Книгоиздателска къща "Труд“.

Научноинформационният център "Българска енциклопедия“ благодари на всич-ш институти, учреждения и отделни лица за съдействието им при подготовката на зі^лоналната Голяма енциклопедия "България“ и ще бъде много признателен на чгглтелите си за техните отзиви и препоръки.

От Научноинформационния център "БЪЛГАРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ“
Книгоиздателска къща "ТРУД“

Категория:     Енциклопедии и справочници
Издателство:     БАН, Труд
Година:     2011
Cтраници:     416
Забележка:     Неизползвана книга.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
ISBN:     9789543981366
Размери:      170/245/0 мм
Тегло:     900 грама
Ключови думи:      книги за България

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.