Английско-български минен речник / English-Bulgarian Dictionary of Mining. Илия Патронев, Боян Алексиев

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-5-2017
  •  163

Автор:Илия Патронев, Боян Алексиев
Издателство:Министерство на Народната просвета ВМГИ
Страници:523
Корици:Меки
Година:1985
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 642 Формат: 140 / 205 Състояние: Отлично
ПРЕДГОВОР
Речникът съдържа около 20 000 термина из областта на минното дело: търсене, проучване, разкриване и разработване на находищата на полезни изкопаеми, механизация, електрификация, автоматизация, проветряване и маркшайдерско обслужване на рудниците, безопасност на труда, обогатяване на полезните изкопаеми, организация, планиране и икономика на минната промишленост, минно право, и други области, пряко свързани с минното дело. В речника са застъпени и ограничен брой термини от фундаменталните дисциплини, които се изучават от бъдещите минни инженери.

Изграждането на развитото социалистическо общество се основава върху бързото въвеждане на техническия прогрес. Това налага поддържането на високо ниво на информираност на специалистите.. Необходимостта от разширен обмен на производствен опит е особено наложителна за миннодобивната промишленост, тъй като тя се развива изключително динамично. Природните условия за всяко находище са уникални, което налага адаптиране на известните технически решения за всеки отделен рудник.

На английски език се публикува обширна минно-техническа литература. Ползването й от нашите специалисти се затруднява от липсата на съответния терминологичен речник. Предлаганият Английско-български минен речник цели запълване на тази празнина. Той се издава в отговор на нарасналите изисквания към подготовката на минни инженери в нашата страна.

Като основа за съставянето на английската част на речника са използвани едноезични британски и американски речници, британски терминологични стандарти, двуезични и многоезични речници, както и съвременни британски, американски, австралийски и др. книги, справочници и списания из областта на минното и геологопроучвателното дело. При търсенето на точния български превод авторите са се стремили да се съобразяват с терминологията на нашата минно-техническа литература. В хода на работата по съставянето на речника възникнаха трудности при превода на термини, означаващи специфични за англо-езичната минна терминология понятия, а също така и при превода на нова термини, за които все още няма установени съответни български еквиваленти. В такива случаи английските термини са или транскрибирани на български език, или са преведени описателно.

Речникът е предназначен за студентите от Висшия минно-геоложки институт изучаващи английски език, но може да бъде полезен на преподавателите и инженерите, ползващи английска минна литература, а също така и на всички специалисти, работещи и специализиращи в страни, където се говори английски език.

При съставянето на речника авторите ползваха консултациите на много свои колеги - специалисти в различните минни направления. За оказаната компетентна помощ авторите изказват своята сърдечна благодарност.

Тъй като е първо издание, в речника може да се срещнат някои пропуски. Авторите ще посрещнат с благодарност всички бележки и препоръки, които целят подобряването му.

Тираж 500 броя.

Категория:     Речници, разговорници, граматики
Издателство:     Министерство на Народната просвета ВМГИ
Година:     1985
Cтраници:     523
Налични бройки:     1
Език:     Български и английски
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      140/205/35 мм
Тегло:     642 грама
Ключови думи:      Английско-български минен речник, English-Bulgarian Dictionary of Mining

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.