Английско-български технически речник. Химия, химична технология, металургия. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  29-4-2017
  •  140

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:775
Корици:Твърди
Година:1969
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Георги Г. Семерджиев, Георги Ст. Николов, Иван Ив. Бояджиев, Павел Г. Ганев, Христо Д. Еринин.

Предговор
Английско-българският речник по химия, химична технология и металургия съдържа около 35 000 термина. В речника са обхванати следните области: обща и теоретична химия, физикохимия, органична химия, процеси и апарати в химичиите производства, технология на неорганичните вещества, силикатна промишленост, пластмаси, каучук, синтетични влакна, кожи, дъбилни вещества, фармацевтични производства, бои, багрила, целулоза, лесохимия, биохимия, хранителна промишленост, а от металургията — обогатяване и подготовка на рудите, доменно производство, стоманодобиване, пластично обработване на металите, химико-термично обработване на металите, получаване и рафиниране на цветните метали и сплави и леярство. Освен това съставителите сметнаха за необходимо да включат и някои основни политехнически термини.

В речника не са дадени термини, които читателят би могъл да намери в общоезиковите английско-български речници. При случаите, когато английският термин има няколко български значения, в речника се дават само тези от тях, които имат отношение към застъпените специални области.

В този вид речникът е предназначен за превод от английски език на химична и металургична литература. При съставянето му са използувани английско-английски, английско-руски, английско-френски и английско-немски речници и най-новата, английска и американска литература по съответните специалности.

В речника е използувана предимно терминологията, приета в нашите висши учебни заведения, а където няма установен български термин, значението « дадено описателно. Липсата обаче на установена единна техническа и химична терминология наред с липсата на опит по издаване на специални речници направи съставянето и редакционното обработване на този първи отраслов технически речник твърде трудна и от-говорна задача.

Термините по процеси и апарати, органична химия, биохимия и кожарска промишленост са подготвени от инж. Ив. Бояджов; термините по неорганична химия, аналитична химия, хранителна промишленост, фармация, бои и багрила — от инж. П. Ганев; термините по физикохимия, силикатна промишленост, високомолекулни вещества, горива, електрохимия и целулозна промишленост — от инж. Г. Николов; термините по металургия — от Г. Семерджиев и доц. к. т. н. инж. Хр. Еринин.

Съставителите дължат благодарност на рецензентите-редактори за оказаното от тях съдействие при подготвянето на речника за печат.

Съставителите

Категория:     Речници, разговорници, граматики
Издателство:     Техника
Година:     1969
Cтраници:     775
Забележка:     Неразлиствана книга. Има страници, които трябва да се срежат.
Налични бройки:     1
Език:     Български и английски
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      145/205/50 мм
Ключови думи:      термините по неорганична химия, аналитична химия, хранителна промишленост, фармация, бои и багрила

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.