Речник по радиотехника и телевизионна техника. Робърт Робъртс

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  29-4-2017
  •  274

Автор:Робърт Робъртс
Издателство:Техника
Страници:230
Корици:Твърди
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Отлично
В речника са включени около 1800 статии на термини от радиотехниката и телевизионната техника, както и схеми и диаграми за нагледно илюстриране на някои по-важни понятия.

Термините на български език са придружени от английските им еквиваленти, а в края на речника е даден английско-български речник на включените думи.

Речникът е предназначен за инженери, специалисти, студенти и преводачи.
Roberts. Robert Sydney

Dictionary of audio, radio and video © Butterworth & Co (Publishers! Ltd. London, 1981

© Владимир Петров Пантелеев, превод. 1986

ПРЕДГОВОР
Всяка техническа наука създава своя собствена терминология, като обикновено се започва с термини, взети от сродни науки. Много термини са достатъчно ясни, напр. „шум", когато се разглежда звукът, но трудностите нарастват с разширяване на сферата на използуването и за термина „шум“ е необходимо обяснение, когато се използува в телевизията.

Има много термини, които, въпреки че са неправилни, са приети в практиката. Пример за това е терминът „едноцветен“ за черно-бялата телевизия. Цветната телевизия, при която се използуват три първични цвята (трицветна?), е много по-„едно-цветна“. отколкото „бялото“ при електроннолъчевата тръба за черно-бяло изображение с широкия му спектър от цветове, съставящи белия цвят

Много термини се появяват и започват да се употребяват,защото някой, навярно забравил точната дума в даден момент, създава нов термин, а други го използуват, без да се замислят.

Съществуват международни организации, които се занимават със стандартизиране на термините. Във Великобритания Британският институт по стандартизация заедно с Международната електротехническа комисия осигуряват, доколкото е възможно, актуализирането на Международния електротехнически речник в съответствие с бързо изменящата се техника. Много „стандартизирани“ термини са трудно разбираеми и се счита, че доста от тях би трябвало да имат по-прости дефиниции.

В тази книга се отива малко по-далеч от строгата дефиниция на термините и се дават някои обяснения за смисъла и употребата им. Схемата на изграждането е: най-напред дефиниране на даден термин, а след това — кратко обяснение с практическа насоченост.

Стремежът бе да се състави речник с информация, достагъчна да насочи читателя й към по-подробно изучаване.

Много термини се употребяват по-често в съкратената им форма. В приложенията е даден списък на често употребявани съкращения и са посочени някои от по-важните международни организации. Приетите радиочестоти и описания на обхватите са посочени в Приложение 2А, а в Приложение 2Б класификация на възможните видове модулации.

При първото разглеждане в международен мащаб на телевизионните стандарти след Втората световна война възникна стандартът с 625 реда, но той не се приложи.

Накрая няколко думи за антените. Много техни свойства са изразени с различни термини в книгата, като в повечето случаи антените се третират като вибратори. Разглеждането на антените като приемни системи изисква прилагането на принципа на взаимност. Всички заключения, отнасящи се до антената като вибратор, като например импеданс. честотна лента, широчина на лъча и т. н., могат да се прилагат за свойствата на антената като приемна система.
Р.Робъртс

Категория:     Речници, разговорници, граматики
Издателство:     Техника
Година:     1986
Cтраници:     230
Забележка:     Като нова - неразлиствана книга.
Налични бройки:     1
Език:     Български и английски
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      145/205/0 мм
Ключови думи:      техническа литература, технически термини, електроника

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.