Съдебна психиатрия. Учебник за студенти по право. Й. Стоименов, Ив. Рачев

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-2-2017
  •  286

ПРОДАДЕНА

Автор:Й. Стоименов, Ив. Рачев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:274
Корици:Твърди
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

РАЗДЕЛ ПЪРВИ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПСИХИАТРИЯТА И СЪДЕБНАТА ПСИХИАТРИЯ 5

Глава първа. Предмет, задачи и организация на психиатричната помощ.    5

Предмет и задачи на психиатрията...............5

Организация на психиатричиата помощ в България......7

Организация на болничната поихиатрична помощ .........    8

Организация на извънболничната психиатрична помощ.......10

Глава втора. Предмет, задачи и развитие на съдебната психиатрия    ...14

Предмет и задачи на съдебната психиатрия..........................14

Кратки исторически данни за съдебната психиатрия ..................16

Развитие на съдебната психиатрия в западните европейски страни    ...16

Развитие на съдебната психиатрия в Русия и СССР................19

Развитие на българската съдебна психиатрия ....................23

Глава трета. Процесуални основи на съдебнопсихиатричната експертиза    28

Права и задължения на експерта психиатър.............31

Видове съдебнопсихиатрични експертизи ............................33

Съдържание на съдебнопсихиатричната експертиза и нейната оценка от следствените и съдебните органи .......39

Глава четвърта. Съдебнопсихиатрична екпертиза по наказателни дела    46

Вменяемост и невменяемост...................46

Принудителни медицински мерки ................................64

Психичните увреждания като „телесна повреда“ според Наказателния    кодекс    74

Психична годност за разбиране и противодействие при упражнено физическо

или психично насилие.....................79

Свидетелска способност ..........................................79

Глава пета. Съдебнопихиатрична експертиза по граждански дела    ...    84

Дееспособност и недееспособнот. .................84

Настойничество и попечителство на психично болните..........92

Унищожаемост на брака и психични заболявания .........    98

Бракоразвод и психични заболявания.............    103

Ограничаване на родителските права и лишаване от родителски права при психични заболявания .....108

РАЗДЕЛ ВТОРИ. ОСНОВИ НА ОБЩАТА ПСИХОПАТОЛОГИЯ................111

Глава първа. Учение за висшата нервна дейност у човека.....

Кратки сведения за устройството на нервната система ........

Физиология на централната нервна система и на висшата нервна дейност.

Безусловни и условни рефлекси...............

Основни закономерности на висшата нервна дейност........

Първа и втора сигнална система................

Типове висша нервна дейност.................

Глава втора. Причини и класификация на психичните заболявания. .

Причини за психичните заболяваня ................

Класификация на психичните заболявания ...........

Глава трета. Разстройства в различните сфери на психичната дейност

Усещания, възприятия и представи и техните разстройства.......

Емоции и техните разстройства..................

Мислене и неговите разстройства.................

Воля и нейните разстройства..................

Внимание и неговите разстройства................

Нагони и техните разстройства..................

Памет и нейните разстройства..................150

Интелект и неговите разстройства.................154

Съзнание и неговите разстройства    ................................158

Глава    четвърта. Патологоанатомия, симптоматика, диагностика,    протичане и изход на психичните заболявания ..............................166

РАЗДЕЛ ТРЕТИ. ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ОБОСОБЕНИ КАТО БОЛЕСТНИ ЕДИНИЦИ, И ТЯХНА-ТА СЪДЕБНОПСИХИАТРИЧНА ОЦЕНКА................................................170

Глава    първа. Шизофрения (schizophrenia)..............170

Глава    втора. Манийно-депресивна пихоза (psichosis maniacodepressiva). .    187

Глава    трета. Епилептична болест (morbus epilepticus)........199

Глава    четвърта. Екзогенни психози.    ................218

Травмена болест на мозъка (morbus    traumaticus cerebri).........219

Наркомании (narcominiae).................... 228

Алкохолизъм (alcochoisimus). .    ..................228

Глава    пета. Мозъчна атеросклероза (atherosclerosis cerebri).......237

Глава    шеста. Реактивни състояния (неврози и психогенни    психози).    243

Неврози..........................243

Психогенни психози.....................246

Глава    седма. Инволутивни, пресенилни и сенилни психози......252

Глава    осма. Олигофрения (oligophrenia) ..............257

Глава    девета. Психопатия (psychopathia)..............261

Кратък терминологичен речник..................264

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     Медицина и физкултура
Година:     1988
Cтраници:     274
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      170/240/0 мм
Ключови думи:      съдебна психиатрия, психични заболявания
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.