Ръководство за упражнения по почвознание. Учебник за студентите от ВСИ "Васил Коларов". Т. Тотев, П. Грибачев, Х. Нечев, Н. Артинова

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-2-2017
  •  260

ПРОДАДЕНА

Автор:Т. Тотев, П. Грибачев, Х. Нечев, Н. Артинова
Издателство:Земиздат
Страници:180
Корици:Меки
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 215 Състояние: Добро
В ръководството за упражнения по почвознание са включени мет-оди за определяне на физичните? водните и физико-химичните свойства на почвите, на химичния състав на минералната и органичната им съставна част и на почвения разтвор. Описани са накратко методите за теренни проучвания на почвите и е дадена кратка характеристика на по-важните почвообразуващи скали.

Ръководството е предназначено за обучение на студентите по почвознание, но може да се ползува и от специалисти, работещи в научноизследователските институти, окръжните производствени агрохимични организации, агрохимичните центрове в АПК и др.

Проф.к.с.н. Тонко Пенков Тотев, Петър Илиев Грибачев, к.с.н. Христо Митев Нечев, к.с.н. Недялка Симеонова Артинова
Рецензенти проф. Гюро Филчев Гюров, доц.к.с.н. Иван Генчев Трънков
Завеждащ редакция ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ

ПРЕДГОВОР
Ръководството за упражнения ло почвознание е написано в съответствие с учебната програма за студентите инженер-агрономи от ВСИ "В. Коларов" - Пловдив, по специалностите полевъдство, защита на растенията и почвата, лозаро-градинарство и тропично и субтропично земеделие. То може да се използува и от студентите, изучаващи почвознание в -други висши учебни заведения, от специалистите, работещи в научноизследователските институти,и др.

В ръководството се разглеждат утвърдилите се методи за определяне на физичните, водните и физикохимичните свойства, както и на механичния състав на минералната и органичната съставка на почвите и на почвения разтвор. Наред с подробното описание на основните методи са включени и такива, които засега се прилагат по-малко в практиката. Поради ограничения обем те са описани съкратено - само принципът на работа и използуваните прибори и реактиви. Методите за теренни проучвания на почвите и за съставяне на почвени карти и картограми са описани в съкратен вид. Дадена е кратка характеристика" на по-важните почво-образуващи скали.

За да се повиши подготовката на бъдещите специалисти, съставен е и специален раздел за използуването на почвените проучвания в земеделието. В него се съдържат указания за четене и използуване на почвени карти и картограми, за съставяне на агрономическа характеристика на почви въз основа на данни от анализи и за агропроизводствено групиране и бонитировка на почвите.

За критичните бележки, които може да изпратите на адрес: Пловдив, ВСИ "Васил Коларов", Катедра по почвознание, ще Ви бъдем благодарни.
Авторите

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     Земиздат
Година:     1987
Cтраници:     180
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      145/215/0 мм
Ключови думи:      почвознание, хидромелиоративно строителство, земеустройство, почвите в България
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.