Ръководство за лабораторни упражнения по основи на електротехниката и елктрониката. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-2-2017
  •  218

Автор:Колектив
Издателство:ТУ-София
Страници:240
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД.    з

I.    ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛАВОРАТОРНАТА ПРАКТИКА ПО ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА    4

II.    ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ

11.1.    Изнеоване на напрежение и ток с аналогови и цифрови апарати....18

11.2.    Измерване на мощност    и    енергия    27

И.З. Косвени методи за определяне на параметрите на пасивни

двуполюсни елементи    36

11.4.    Сравнителни методи    48

11.5.    Наблюдаване и измерване на периодично изменящи се величини с електроннолъчев    осцилоскоп    57

III. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ. #

111.1.    Стационарни-синусоидални режими    66

111.1а. Последователно свързване на резистор, бобина и кондензатор; резонанс 'на напреженията •    76

III.16. Паралелно свързване на резистор, бобина и кондензатор; резонанс на токовете; подобряване на    78

111.2.    Изследване на трифазна верига при свързване на консуматорите в звезда; измерване на активна мощност    82

111.3.    Преходни процеси в линейни електрически вериги    94

IV. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ И УСТРОЙСТВА

IV.1. Изследване на импулсни устройства    106

IV.2. Изследване на управляем токоизправител    118

IV.3. Изследване на електронни схеми с операционни усилватели.    128

IV.4.    Генератори на периодични напрежения с операционни усилватели    '    141

V.    ЕЛЕКТРИЧЕСКО ИЗ*ШАНЕ НА НШЕКТРШКИ ВЕЛИЧИНИ

V.l. Измерване на линейни премествания    149

V.2. Измерване на температури    Т' 156

Ѵ.З. Измерване на сили        153

' VI*. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

VI.1, Изследване на еднойазен трансформатор    170

VI,2, Изследване на постояннотокови електрически машики    179

• VI,2а, Изследване на генератори за постоянен ток    179

VI,26, Изследване на двигатели за постоянен ток    188

VI,3, Изследване на асинхронни двигатели •    205

VI,А,    Изследване на специални електрически машини    217

VII.    РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ

С НАВИТ РОТОР    227

ЛИТЕРАТУРА    233

Л. Павлов Б. Василев И. Долапчиев

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     ТУ-София
Година:     1991
Cтраници:     240
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      145/205/0 мм
Ключови думи:      електротехника, книги за електротехника, обща електротехника, електричество, електрически величини, променлив ток, електрически вериги, електролиза, електроника
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.